INVESTOR RELATIONS

Freetrailer är börsnoterat på Spotlight Stock Market. På denna sida kan du hitta relevant information om Freetrailer som investeringsalternativ.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för investerare, så håller vi dig informerad om vad som händer på Freetrailer.

Kurser

Freetrailer:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan (14/06 2018) under kortnamnet (FREETR) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

Följa kurser på Spotlight Stock Market

Vem är vi?

Freetrailers kärna är en avancerad it-plattform som består av ett intelligent och helt självbetjänande it-system med appar, elektroniska lås, mm. som gör det möjligt för kunderna att boka, hämta och återlämna släp dygnet runt. Av samma anledning har vi nominerats till ”Årets E-handelspris 2018 för årets bästa app”.

Kring denna kärna har vi byggt upp ett effektivt tillväxtföretag och nu arbetar vi målmedvetet med att införa vår affärsmodell i fler länder.

Vi förväntar oss att omsättningen kommer att öka till 37 MDKK under nästa räkenskapsår (2018/19), med ett resultat på ca 3 MDKK. Därefter kommer våra internationella satsningar att slå igenom och ge en förväntad årlig tillväxt på 40 % för intäkter och resultat.

Bolagsmeddelanden

13. september 2019: Freetrailer Group A/S: Kallelse till årsstämma i Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group inkallar härmed till årsstämman i Freetrailer Group A / S, som kommer att äga rum den 02. oktober 2019 kl. 18.00-20.00 på följande adress: Sydmarken 31, 2860 Søborg, Danmark

Agenda

 1. Val av ordförande
 2. Bolagets verksamhet under det gångna året
 3. Styrelsens rapport av den reviderade årsredovisningen för godkännande
 4. Beslut om användning av vinst eller täckning av förluster enligt de godkända kontona
 5. Val av styrelse
 6. Val av revisor
 7. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna

Anmälan till bolagsstämman om deltagande kan göras per e-post måste ske via stockholder@freetrailer.com.

Om du vill motta årsrapporten via e-post innan generalförsamlingen, skall detta anges i registreringsmailet.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Koncern-vd & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

6. september 2019: Freetrailer Group A/S: Styrelseordförande köper aktier i Freetrailer

Styrelsens ordförande i Freetrailer Group förvärvar aktier efterårsredovisningen 2018/2019.

Styrelseordförande Mikael Bartroff har köpt aktier av koncernens VD Allan Sønderskov Darré. Totalt rör det sig om 280 000 aktier i bolaget.

”Freetrailer befinner sig i en expansionsfas och med en positiv tillväxtkurva jämfört med samma period förra året har vi en bra start. De resultat vi uppnått är mycket positiva och vi är väldigt stolta över att Freetrailer också skapar tillväxt. Det lovar väl för framtiden och vår fortsatta tillväxtresa”, skriver en enig styrelse och ledning.

Efter årsredovisningens offentliggörande har koncern-VD Allan Sønderskov Darré sålt 280 000 aktier till styrelseordförande Mikael Bartroff.

Det totala antal aktier i bolaget Freetrailer Group A/S uppgår till 9 199 171 med ett marknadsvärde på 34,9MDKK.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Koncern-vd & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

30. august 2019: Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S bokslutskommuniké Q4 2018/2019

Freetrailer Group A/S avlägger bokslutskommuniké för Freetrailerkoncernen för räkenskapsåret 01-07-2018 – 30-06-2019.

Q4 KONCERNENS NYCKELTAL i 1000 DKK (01-04-2019 – 30-06-2019) 

(inom parentes anges motsvarande period förra året) 

 •  Nettoomsättning 10,108.0 (8,206.8)
 •  EBITDA 560.0 (-510.2)
 •  Resultat efter skatt -655.0 (-846.0)
 •  Eget kapital 10,175.0 (13,758.3)
 •  EPS (Eearning per share) -0.07 (-0.09)
 •  Soliditetsgrad 55% (67%)

KONCERNNYCKELTAL I 1000 DKK FÖR HELÅRSPERIODEN (01-07-2018 – 30-06-2019)

(inom parentes anges motsvarande period förra året) 

 •  Nettoomsättning 34,754.0 (30,193.8)
 •  EBITDA -351.0 (-1,707.3)
 •  Resultat efter skatt -2,824.0 (-3,506.0)
 •  Eget kapital 10,175.0 (13,758.3)
 •  EPS (Eearning per share) -0.31 (-0.38)
 •  Soliditetsgrad 55% (67%)

CEO, Allan Sønderskov Darré har följande kommentarer till räkenskaperna:

”Temat för vårt fokusområde under den avslutande räkenskapsperioden har varit tillväxt och genomförande av vår strategi. Vi har ökat vår omsättning från 30,2 miljoner DKK till 34,8 miljoner DKK, vilket är en tillväxt i vår omsättning på drygt 15 %.   

  

Detta har skett igenom huvudsakligen 3 insatsområden, vilka kort kan sammanfattas i:  

 1. Stärkt försäljningsinsats i Norden.  
 2. Ökad marknadsföringsinsats huvudsakligen i Sociala Medier och en kraftfull PR-insats i Sverige och Norge.  
 3. Optimering och uppdatering av vår it-plattform. Vår webbplats har fått en ansiktslyftning, liksom att vi har arbetat målmedvetet med att vidareutveckla vår app, vilket b.la. resulterade i en andra plats i Danmarks bästa app.  

Tillväxt på 30%

Kundernas användning av Freetrailers uthyrningsprodukter är helt grundläggande för Freetrailers verksamhet.  Det är därför oerhört glädjande att konstatera att kundernas användning av Freetrailers uthyrningsprodukter har ökat med 9,5 % under räkenskapsperioden. Om man tittar på tillväxten för antalet uthyrningar för det fjärde kvartalet 2018/2019 separat, kan en tillväxt för antalet uthyrningar på inte mindre än 18,9 % ses, jämfört med samma period föregående år, och jag hyser därför inga tvivel om att vårt företag är på väg i rätt riktning. 

Jag gläder mig särskilt över att omsättningsframgången följt av kundernas lån av freetrailer’s (vår kärnomsättning) har stigit med hela 30% i relation med det senaste räkenskapsåret. Det indikerar en sund tillväxt i koncernens intäkter.

VIKTIGA HÄNDELSER Q4 2018/2019  

4. april 2019 nomineras appen till det danska E-handelspriset för andra året i rad i kategorin – Årets bästa app. Det är Föreningen för Dansk Internethandel (FDIH), som står bakom det prestigefyllda priset för Årets bästa App. I kategorin Årets bästa app, där fem applösningar var nominerade, intog Freetrailer som bekant en förnämlig andra plats.   

2. maj 2019 meddelar Freetrailer att man har ingått 13 nya partnerskapsavtal i Sverige under innevarande räkenskapsår och att man upplever en stor framgång på den svenska marknaden. Med dessa nya partneravtalhar antalet svenska partners nästan tredubblats och det potentiella antalet uthyrningsställen har mångdubblats. Freetrailer har ingått partnerskapsavtal med ICA Maxi, Riksbyggen, Bo Trygg, Mio Möbler, Caparol, Mekonomen, IKEA Pick Up Point, Your Space, Kila Möbler, Bra Sommarmöbler, Big Pink Malmö, Förrådet och Vimpeln.  

31. maj 2019 avlägger Freetrailer Group A/S kvartalsrapport for tredje kvartalet 2018/2019.

3. Juni meddelar Freetrailer att man har ingått ytterligare ett partnerskapsavtal på den svenska marknaden. Denna gång är det Järnia Outlet som har ingått ett avtal om 14 Freetrailer-släpvagnar fördelat på sju av detaljhandelskedjans platser. 

11. juni 2019 meddelar Freetrailer att man utökar samarbetet med ICA Maxi i Sverige och därmed ännu en gång utökar sin position i Sverige. Även här handlar det om leverans av 14 Freetrailer-släpvagnar till två av ICA Maxis butiker i Toftanäs och Trelleborg.   

8. juli 2019  meddelar Freetrailer, att man har ingått ett strategiskt samarbete med det tyska transportteknikföretaget  Nüwiel. Avtalet innebär att Nüwiels innovativa cykeltrailer framöver kommer att ingå i Freetrailers produktsortiment.  

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Koncern-vd & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

Klicka här om du vill gå direkt till vår sida på Spotlight.

Finansiell kalender

Halvårsrapport - Q2

27/02-2019

Ärstämma 2019

02/10-2019

Kvartalsredogörelse - Q3

30/05-2019

Bokslutskommuniké 2018/2019 -Q4

30/8-2018

Årsredovisning

18/09-2019

Finansiella rapporter

Årsredovisning 07/2018 – 06/2019

 

» Se/Hent PDF

Bokslutskommuniké 2018/2019 – Q4

 

» Se/Hent PDF

Kvartalsredogörelse 01/2019 – 03/2019 – Q3

 

» Se/Hent PDF

Halvårsrapport
2018/2019

 

» Se/Hent PDF

Om du vill läsa mer om Freetrailer och vår verksamhet kan du göra detta nedan.

Ett starkt, befintligt bolag med stor potential

Vi är ett teknikföretag som varje dag hyr ut mer än 1500 släp tillsammans med mer än 30 partners i Danmark, Norge och Sverige.

Sammanlagt har mer än 2 miljoner kunder lånat ett gratis släp och med 7 Gazelle-priser i rad sedan 2004 har vi skapat ett företag med cirka 30 MDKK i omsättning och utmärkta förutsättningar för en mångdubbling genom ytterligare tillväxt på existerande och nya marknader.

Därmed har vi skapat en omfattande reklamfinansierad delningsekonomisk verksamhet i Norden. Och nu ska vi vidareutvecklas. Tyskland, Finland och Beneluxländerna väntar. Vill du vara med?

Varför investera i Freetrailer?

Freetrailer har belönats med 7 Gazelle-priser i rad och har sedan 2004 lyckats växa till det solida företag vi är idag – genom egen kraft. Möt Freetrailers CEO Allan Sønderskov Darré och hör mer om varför Freetrailer är en bra investering.

Freetrailers nyckeltal

3

Länder

7

Gazelle-priser

+30

Samarbetspartners

+200

Avhämtningsplatser

+1.500

Släp i omlopp

+360.000

Kunder per år

+2.000.000

Uthyrningar hittills

+10.000.000

DKK investerade i teknik

+30.000.000

DKK i omsättning

Professionell styrelse

Mikael Bartroff

Ordförande

Tidigare CFO/Inter IKEA Systems B.V. Lång internationell erfarenhet som högt uppsatt på IKEA. Mikael är expert på tillväxt och uppskalning av affärskoncept internationellt.

Niels Frederiksen

CEO och ägare, Living Art A/S

Niels har stor erfarenhet av utveckling och implementering av affärs- och kedjekoncept inom detaljhandeln.

Dan Takiar Petersen

Chief Security Officer & Co-Owner, Nuura

Dan bidrar med internationell säljerfarenhet och har tidigare varit Managing Director för Gubi Inc. i Nordamerika och internationell säljchef på Muuto.

Thomas Munksgaard

Ägare av företaget MERE TID

Thomas har erfarenhet av processer, säljutbildning och har dessutom varit kundservicechef på IKEA Danmark.

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel, GetHelp och Agency.com. Dessutom har han startat Desktop Gruppen, Preform Kommunikation A/S (såldes 1999) samt webbyrån Grapenet (såldes 2005).

Leding och medarbetare

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel, GetHelp och Agency.com. Dessutom har han startat Desktop Gruppen, Preform Kommunikation A/S (såldes 1999) samt webbyrån Grapenet (såldes 2005).

Philip Filipsen

Group CFO, Freetrailer

Philip har under de senaste 20 åren arbetat med ekonomistyrning, koncernrapportering och affärsutveckling i små och medelstora företag på hemmaplan och utomlands. Han är en del av ledningen och kan verksamheten från grunden. Philip har en ekonomiexamen från Copenhagen Business School, och har flera års erfarenhet som investeringschef inom försäkrings- och bankvärlden.

Fie Kemplar

Chief Services Officer

Fie har mer än 15 års erfarenhet av projektledning och ansvarar för försäljning och service. Hon har tidigare varit projektledare på PFA Pension, Europæiske Forsikring och Berlingske Media.
Fie har ett strukturerat arbetssätt, stort driv och motiveras av att fastställa en strategi och nå den.

Johan Wijkander

Nordic Area Manager, medinvesterare i Freetrailer

Johan har varit en del av Freetrailer-teamet i mer än 7 år. Han kan verkligen den svenska marknaden och har stor betydelse för framgången i Sverige. Johan har tidigare arbetat med eventmarknadsföring och försäljning i hela Norden.

Publicitet i pressen

Följ vad pressen säger om Freetrailer.

Freetrailer Group inleder nya partnerskap varannan månad, Ikea inte största kunden

Börsplus rekommenderar teckna för Freetrailer Group. Freetrailer Groups noteringskurs om 4,50 danska kronor är rimlig.

Noteringsaktuella Freetrailer Group vill revolutionera släpvagnsuthyrning

Vi har idag publicerat en aktieanalys på noteringsaktuella Freetrailer - Innovativ självbetjäningslösning ger god tillväxtpotential.

Freetrailer: Affärsmodellen står pall mot E-handelstrenden

Danske trailere skal få svensk minibørs ud af starthullerne i Danmark

Teknologivirksomheden Freetrailer noteres på den svenske børs AktieTorget.

Helge Larsen, ProInvestor, og Lars Persson ser på forretningsmodellen bag danske Freetrailer, der børsnoteres på Aktietorget.

Freetrailer kører på Børsen - kom til investormøde og mød folkene bag

Techselskapet Freetrailer vil satse i Norge med utleie av gratis tilhengere - jobber allerede med Ikea

Möjlighet att investera i ett bolag som vill revolutionera släpvagnsuthyrning

Dansk tilhenger-tech baner vei i Norge: Går på svensk børs

Freetrailer Group har godkänts för notering på Aktietorget och blir det första bolaget i marknadsplatsens Danmarkssatsning

Udlejer gratis trailere: Nu skal dansk succesfirma på børsen

Freetrailer Group blir först ut i Aktietorgets Danmarkssatsning

Freetrailer listas som första Danska bolag

Freetrailer Group A/S godkänt för notering på Aktietorgets Danmarkssatsning

Syvdobbelt Gazelle-selskab børsnoteres: Første selskab på det danske Aktietorget

Håll dig uppdaterad om noteringen

Om du vill ha investor nyheter om börsnoteringen kan du anmäla dig här.

Kontakt

Vi vill ha en öppen dialog med vår omvärld, så tveka inte att kontakta oss.

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

E-mail: asd@freetrailer.com
Phone: +45 42 90 90 98
LinkedIn | Website: freetrailer.com