INVESTOR RELATIONS
Freetrailer Group A/S är listad på den svenska börs Spotlight Stock Market.

Finansiell kalender

Årsrapport 2019/2020

01/10-2020

Bolagsstämma hålls den

15/10-2020

Kv1 rapport 2020/2021

26/11-2020

Kv2 rapport 2020/2021

25/02-2021

Aktiekurs

Freetrailer:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet (FREETR) 

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, 24Storage och ICA Gruppen för att nämna några.

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljoner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 50 samarbetspartner
Över 300 avhämtningsplatser
Över 1 600 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker kode: FREETR

Bolagsmeddelanden

18 september 2020: Freetrailer Group A/S ingår avtal med nyöppnat IKEA-varuhus i Tyskland

NYT FRA SELSKABET

Publiceret: 2020-09-18

Freetrailer Group A/S ingår avtal med nyöppnat IKEA-varuhus i Tyskland

Freetrailer är nu redo att rulla ut sitt koncept på den tyska marknaden. Här blir Freetrailers första samarbetspartner det nyöppnade IKEA-varuhuset i Karlsruhe där släpvagnar, e-trailere och cargobikes kommer att erbjudas. 

Nyöppnade IKEA i Karlsruhe blir det första varuhuset i Tyskland att erbjuda Freetrailers självbetjäningskoncept till sina kunder. Freetrailers app och Freelock-lösningen gör det möjligt för kunderna att reservera en släpvagn, e-trailere eller cargobikes på ett enkelt och flexibelt sätt för hemtransporten.

Till en början är det fyra släpvagnar, tre e-trailere och två cargobikes som ställs till förfogande i Freetrailers digitala plattform.

”Det är ett viktigt avtal vi nu ingår i Tyskland. Dels för att den tyska marknaden rymmer så otroligt många möjligheter, dels för att IKEA är en strategiskt viktig kund både i Tyskland och på våra hemmamarknader i Norden. Vi står inför en lång och spännande expansionsresa i Europa”, säger Freetrailers styrelseordförande Mikael Bartroff.

”Vårt delningsekonomiska koncept ligger helt i linje med IKEAs önskan om en ansvarsfull kundservice – inte minst tack vare vårt senaste produkttillskott där det nu också är möjligt att transportera hem varorna med hjälp av en cargobikes eller e-trailere. Vi sätter ett stort värde på det goda samarbetet med IKEA”, säger Freetrailers koncern-vd Philip Fillipsen.

Utrullningen av Freetrailer-konceptet i Tyskland inleds den 24 september med IKEA i Karlsruhe och under fjärde kvartalet 2020 förväntas Freetrailer-konceptet introduceras på ytterligare 8–10 varuhus.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 50 samarbetspartner
Över 300 avhämtningsplatser
Över 1 600 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. 

Ticker code: FREETR

27 augusti 2020: Freetrailer Group A/S offentliggör bokslutskommuniké 19/20

NYT FRA SELSKABET

Publiceret: 2020-08-27

 

Freetrailer Group A/S helårsrapport Q4 19/20

Væksten fortsætter – rekordresultat i Q4 19/20. Freetrailers forretningsmodel viste endnu engang sin styrke i 4. kvartal 19/20. Omsætningen steg med 14%, driftsresultatet (EBITDA) blev næsten femdoblet til DKK 2,5 mio., og resultatet før skat blev positivt med DKK 1,9 mio. Antallet af udlejninger steg med 31% i 4. kvartal og med 29% for året som helhed.   

Freetrailer Group A/S aflægger helårsrapport for koncernen for regnskabsåret 01-07-2019 – 30-06-2020.

Q4 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. april 2020 – 30. juni 2020)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år) 

 • Nettoomsætning 11.543,4 (10.108,0)
 • EBITDA 2.510,9 (560,0)
 • Resultat før skat 1.931,9 (-840,2)
 • Egenkapital 12.202,7 (10.175,4)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,16 (-0,09)
 • Egenkapitalandel 60% (55%)

HELÅRS KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2019 – 30. juni 2020)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 40.780,3 (34.754,0)
 • EBITDA 3.360,0 (-351,0)
 • Resultat før skat 1.511,1 (-3.535,0)
 • Egenkapital 12.202,7 (10.175,4)
 • EPS (Earnings Per Share) 0.13 (-0.31)
 • Egenkapitalandel 60% (55%) 

Udlejningsvæksten slår endnu en rekord. I Q4 19/20 steg antallet af udlejninger fra 96.605 til 126.480 (+30,9%). Det samlede antal udlejninger for året som helhed steg fra 339.180 til 436.122 (+28,6%) – væksten dækker over en høj kapacitetsudnyttelse af den eksisterende trailerpark på alle tre hovedmarkeder i Norge, Sverige og Danmark. Trailerparken steg kun med 160 trailere i perioden fra 1.457 til 1.617 primært på det svenske marked.

Omsætningen i Q4 19/20 udgjorde DKK 11,5 mio., svarende til en vækst på 14,2% i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen for året som helhed blev på DKK 40,8 mio. mod DKK 34,8 mio. for seneste regnskabsår svarende til en vækst på 17,3%

Driftsresultatet (EBITDA) for Q4 19/20 udgør DKK 2,5 mio. mod DKK 0,6 mio. i Q4 18/19, og for regnskabsåret som helhed kunne koncernen notere en fremgang i driftsresultatet (EBITDA) på DKK 3,7 mio. Driftsresultatet (EBITDA) udgør for det samlede regnskabsår DKK 3,4 mio. mod et negativt resultat på 0,4 for regnskabsåret 18/19.

Resultatet før skat for Q4 19/20 udgør DKK 1,9 mio. mod DKK -0,8 mio. i Q4 18/19, og for regnskabsåret som helhed er resultatet før skat opgjort til DKK 1,5 mio. mod et underskud på DKK -3,5mio. i foregående regnskabsår svarende til en resultatforbedring på DKK 5 mio.

Forventningerne til regnskabsåret 20/21
Med udgangspunkt i en stigende efterspørgsel, en høje kapacitetsudnyttelse som fortsat bliver bedre og bedre samt de store gennembrud i Sverige og Norge, har vi høje forventninger til regnskabsåret 20/21. Freetrailer forventer

 • At øge trailerbestanden med ca. 600 trailere i 20/21 til 2.200 trailere (+36%)
 • At omsætningen stiger til DKK 47 – 50 mio. (+15% – +23%)
 • At resultat før skat udgør DKK 4 – 5 mio. (+150% – +213%)

Coronapandemien kan naturligvis bringe disse udsigter i fare som følge af en afmatning på verdensmarkederne.

CEO, Philip Filipsen kommenterer Helårsrapporten:
Regnskabsåret 19/20 blev på mange måder både spændende og anderledes for Freetrailer. Freetrailer havde fra starten af året et mål om, at dette regnskabsår skulle være året, hvor antallet af trailere på markedet skulle øges markant, primært gennem en øget udbredelse på især det svenske og norske marked, ligesom etableringen af de første partneraftaler i Tyskland, som det første på det Europæiske marked, var en del af planerne.

Antallet af udlejninger slog allerede i juli måned 2019 rekord med 41.000 udlejninger på en enkelt måned. Det blev startskuddet til en kontinuerlig månedlig YoY-vækst på knap 30% hver måned. Det samlede antal udlejninger blev på 436.122 i 19/20, svarende til vækst for året på 28,6% sammenlignet med 18/19. Den flotte fremgang i aktivitetsniveauet afspejles i såvel omsætning som indtjening. Omsætningen steg med 17% til DKK 40,8 mio., og jeg er særligt stolt over, at vi har formået at vende driftsresultatet (EBITDA) fra et mindre minus på DKK 0,4 mio. i 18/19 til et overskud på DKK 3,4 mio. i 19/20, mens resultatet før skat blev på DKK 1,5 mio.”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail: pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, ICA, 24Storage og Silvan stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 3,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:

+50 samarbejdspartnere

+300 afhentningssteder

+1 600 trailere

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.

Ticker code: FREETR

13. augusti 2020: Nytt danskt partnerskap – Freetrailer Group A/S och Johannes Fog A/S inleder nytt samarbete

Freetrailer Group inleder ett nytt samarbete med byggvaruhuskedjan Johannes Fog A/S som har en ledande position inom trävirkesindustrin. Fog har nio byggvaruhus (Trælast & Byggecentre) varav åtta ligger i Köpenhamns storstadsområde och på Nordsjälland och det nionde i Vordingborg.

Freetrailer Group har ingått ett samarbetsavtal med Fog som utöver de nio fullskaliga byggvaruhusen också förfogar över vackra Bolig og Designhus för inredning och trädgård på Nørgaardsvej i Kongens Lyngby. Initialt handlar det om fyra släpvagnar som levererats till byggvaruhuset i Hørsholm. Fogs övriga byggvaruhus förväntas följa efter när kundupplevelsen har analyserats.

På Fog arbetar vi utifrån ambitionen att ge våra kunder kvalificerad rådgivning och de bästa lösningarna, materialen och högkvalitativa produkter. Freetrailers digitala fullservicekoncept passar perfekt in i detta universum. Kunderna kan enkelt och smidigt betjäna sig själva, släpvagnarnas underhåll och service ombesörjs kontinuerligt och våra anställda kan koncentrera sig på att ta hand om våra kunder och ge rådgivning”, säger Fogs inköpschef Michael Weiss.

Freetrailers koncern-vd Philip Filipsen gläder sig också över det nya samarbetet som är helt i linje med spridningen av Freetrailer konceptet.

Jag är mycket nöjd med att Fog har valt Freetrailer som samarbetspartner för att kunna erbjuda sina kunder en transportmöjlighet när varorna ska tas hem från Fogs byggvaruhus. De flesta av Fogs byggvaruhus är belägna runt omkring på Nordsjälland där Freetrailer i dagsläget inte finns representerade och därför är jag väldigt förväntansfull och glad över att vi nu också kan erbjuda våra tjänster i dessa områden”, säger Philip Filipsen.

Freetrailer offentliggör rapport för fjärde kvartalet och årsredovisningen för 2019/2020 den 27 augusti 2020

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post:  pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker code: FREETR

11 augusti 2020: Freetrailer Group A/S och Mekonomen i Sverige inleder samarbete

Freetrailer Group tillkännager ett betydande partnerskapsavtal på den svenska marknaden med ingåendet av ett nytt samarbetsavtal med Mekonomen som har 545 butiker och verkstäder i Sverige.

Freetrailer Group kan nu lägga till en ny stor kedja till partnerportföljen i Sverige. Mekonomen är landsomfattande inom reparation av bilar samt försäljning av reservdelar och tillbehör.

Freetrailers koncept erbjuds alla Mekonomens 545 butiker och bilverkstäder som finns över hela Sverige.

”På Mekonomen vill vi göra billivet så enkelt som möjligt för våra kunder, bland annat genom att utöka vårt tjänsteutbud och här är Freetrailers koncept helt rätt. Våra kunder får möjligheten att låna en släpvagn gratis och Freetrailers självbetjäningsplattform gör att vi undviker administrationsarbete för våra anställda i butiker och verkstäder”, säger Madeleine Westerling, Konceptchef Verkstad på Mekonomen.

Freetrailer har lagt stora resurser på att synliggöra Freetrailers koncept på de nordiska marknaderna vilket har lett till en betydande tillväxt de senaste 18 månaderna, både i Sverige och Norge. Avtalet med Mekonomen öppnar för en betydande spridning av Freetrailer över hela Sverige, vilket är helt i linje med företagets internationella tillväxtstrategi.

”Jag är oerhört glad över det nya samarbetet med Mekonomen som har ett nätverk av butiker och verkstäder över hela Sverige och därmed stöds Freetrailers rikstäckande ambition. Samtidigt öppnar samarbetet med Mekonomen en fantastisk möjlighet för underhåll av Freetrailers svenska släpvagnspark vilket innebär resursbesparingar – en perfekt match”, säger Johan Wijkander, Nordisk Area Manager på Freetrailer.

Rapporteringen för fjärde kvartalet 2019/2020 kommer att offentliggöras den 27 augusti 2020.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post:  pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker code: FREETR

09. juli 2020: Freetrailer Group A/S ingår strategiskt avtal med Obs BYGG i Norge

Freetrailer Group tar sig på allvar in på den norska marknaden med det nya samarbetsavtalet med Obs BYGG. Obs BYGG är marknadsledande på privatmarknaden för byggvaror i Norge och är en del av Coop Norge SA.

Freetrailer Group kan nu lägga till en ny stor kedja till partnerportföljen. Coop Norge är landsomfattande med mer än 1 200 butiker inom dagligvaror och byggnadsmaterial, Coop Norges ambition – om att ha den högsta kundnöjdheten och det bästa ryktet inom dagligvaruhandeln och byggbranschen har varit den främsta drivkraften till avtalet.

Freetrailer konceptet erbjuds till Coop-koncernens byggvaruhuskedja Obs BYGG som består av 54 byggvaruhus distribuerade över hela Norge.

”På Obs BYGG arbetar vi hela tiden på att förbättra kundupplevelsen och kundnöjdheten och här passar Freetrailers digitala fullservicekoncept in helt perfekt. Våra kunder får full flexibilitet beträffande hemtransporten av varorna och samtidigt säkerställer Freetrailers plattform att våra medarbetare kan koncentrera sig på att ta hand om kunderna inne i butiken. Vi har därför stora förväntningar på detta tillägg i tjänsteutbudet”, säger Obs BYGGs konceptchef Kjell Erik Thune Larsen.

Freetrailers koncern-vd Philip Filipsen förväntar sig även han mycket av det nya samarbetet. Freetrailer har funnits på den norska marknaden sedan 2016 och då var det främst IKEA som använde sig av Freetrailer-konceptet. Med ingåendet av det nya avtalet med Coop Norge stärks positionen på allvar på den norska marknaden.

”Jag är mycket stolt över att Coop Norge har valt att samarbeta med Freetrailer. Coop Norges byggvaruhuskedja har lång erfarenhet av att erbjuda en släpvagnstjänst till kunderna, men har sett vilken betydande värdeökning och resursbesparing det skulle innebära att använda vårt självbetjäningskoncept. Samarbetsavtalet betyder, att vi idag kan hjälpa många stora byggvaruhus spridda över hela Norge och vi kommer nu se många släpvagnar från Freetrailer på de norska vägarna”, säger Philip Filipsen.

Det nya avtalets effekter märks först i räkenskapsåret 2020/2021 och kommer därför inte att innebära några förändrade förväntningar för räkenskapsåret 2019/2020. Freetrailer offentliggör rapport för fjärde kvartalet och årsredovisningen för 2019/2020 den 27 augusti 2020.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post:  pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker code: FREETR

26. juni 2020: Elgiganten fördubblar antalet Freetrailer släpvagnar i Danmark

Elgigantens VD Peder Stedal kallar samarbetet med Freetrailer kring utlåning av kostnadsfria släpvagnar ett fantastiskt komplement till deras kärnverksamhet och utökar antalet med 50 nya.

För ett och ett halvt år sedan ingick Elgiganten ett samarbete med Freetrailer om 50 släpvagnar vid tidpunkten, till kedjans danska butiker. Nu utökar kedjan samarbetet med ytterligare 50 släpvagnar, dels för att Freetrailers digitala självbetjäningslösningen gör det enkelt för kedjans kunder att ta med sig varorna hem och samtidigt är det enkelt för Elgigantens personal att hantera.

Vi har nu använt oss av Freetrailers koncept i flera av våra danska butiker, och det har fungerat riktigt bra. Kunderna uppskattar att de själva kan ta med sig varorna hem, och på det sättet blir det ett fantastiskt komplement till vår verksamhet. Freetrailers självbetjäningslösning med app och Freelock betyder att kunderna bokar, vid behov, utan att vi är inblandade – det gör det enkelt för alla parter”, säger VD Peder Stedal på Elgiganten.

Koncern-VD på Freetrailer Philip Filipsen gläds också över det utökade samarbetet och säger: ”Elgiganten är en stor och rikstäckande spelare på den danska marknaden med 38 varuhus fördelade runt om i landet. Med en förlängning av samarbetsavtalet kommer Freetrailers tjänst att finnas tillgänglig i 28 av kedjans butiker. Vi gläds mycket över att det är just den ökade kundnöjdheten, enkelheten och synligheten i gatubilden som är orsaken till expansionen från 50 till 100 släpvagnar.”

De nya släpvagnarna förväntas stå klara i Elgigantens butiker under juni månad.

Elgiganten i Danmark är en del av Elkjøp Nordic-koncernen, som Freetrailer också är representerad i Norge och Sverige, där koncernen har totalt 309 butiker.

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post:  pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker code: FREETR

29. maj 2020: Freetrailer Group A/S offentliggör kvartalsrapport Kv3 19/20

Markant uthyrningstillväxt av antalet uthyrningar med en ökning på 28,1 % – partnerförsäljningen påverkads dock af coronakrisen. Kvartalsomsättningen ökade på motsvarande sätt från 7,5 miljoner danska kronor till 8,8 miljoner danska kronor, en tillväxt på 17,3 % jämfört med samma period föregående år.

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport för Freetrailer koncernen för de första nio månaderna av räkenskapsåret 01 juli 2019 – 30 juni 2020.

KV3 KONCERNENS NYCKELTAL i 1 000 DKK (01 januari 2020 – 31 mars 2020)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

• Nettoomsättning 8 769,1 (7 464,2)
• EBITDA -637,4 (-1 201,6)
• Resultat före skatt -1 039,1 (-1 803,3)
• Eget kapital 10 654,7 (10 427,8)
• EPS (Eearnings Per Share) -0.1 (-0.2)
• Soliditetsgrad 64 % (67 %)

NIO MÅNADER KONCERNENS NYCKELTAL i 1 000 DKK (01 juli 2019 – 31 mars 2020) (inom parentes anges motsvarande period förra året)

• Nettoomsättning 29 239,9 (24 646,0)
• EBITDA 849,1 (-911,0)
• Resultat före skatt -420,8 (-2 694,8)
• Eget kapital 10 654,7 (10 427,8)
• EPS (Eearnings Per Share) -0.04 (-0.29)
• Soliditetsgrad 64 % (67 %)

Uthyrningstillväxten under tredje kvartalet 19/20 uppgick till 28,1 % jämfört med tredje kvartalet 18/19. Totalt sett för de första nio månaderna 19/20 steg antalet uthyrningar från 242 579 till 309 642, vilket motsvarar en ökning på 27,6 %. De svenska och norska marknaderna uppvisade återigen en imponerande tillväxt med nästan en fördubbling av antalet uthyrningar i Norge till 6 684 (+84,6 %) och i Sverige steg antalet uthyrningar på motsvarande sätt till 28 553 (+52,2 %). I Danmark steg antalet uthyrningar till 66 037 (+16,5 %), vilket även det är ett mycket gott resultat med tanke på att företaget redan har en stor spridning. Den positiva utvecklingen för antalet uthyrningar avspeglas även i omsättningsutvecklingen.

Omsättningen under tredje kvartalet 19/20 uppgick till 8,8 miljoner danska kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 17,3 % jämfört med samma period föregående år. Omsättningen för de första nio månaderna steg med 18,6 % till 29,2 miljoner danska kronor mot 24,6 miljoner danska kronor för samma period 18/19.

Rörelseresultatet (EBITDA) för tredje kvartal 19/20 uppgick till -0,6 miljoner danska kronor mot -1,2 miljoner danska kronor under tredje kvartalet 18/19 och för de första nio månaderna av 19/20 beräknades resultatet till 0,8 miljoner danska kronor jämfört med -0,9 miljoner danska kronor för samma period föregående år. Rörelseresultatet har därmed förbättrats med 1,7 miljoner danska kronor under perioden tack vare en högre nyttjandegrad av den befintliga släpvagnsportföljen samt genomförda kostnadsbesparingar.

Resultatet före skatt för det tredje kvartalet 19/20 uppgick till -1,0 miljoner danska kronor jämfört med -1,8 miljoner danska kronor under tredje kvartalet 18/19. För de första nio månaderna av 19/20 beräknades resultatet till -0,4 miljoner danska kronor, jämfört med ett underskott på -2,7 miljoner danska kronor under samma period föregående år. Detta motsvarar en resultatförbättring på 2,3 miljoner danska kronor.

Förväntningar på räkenskapsåret 19/20 Freetrailers uthyrningar har påverkats negativt av coronakrisen under mars månad (från slutet av Kv3 19/20) men i mindre utsträckning än vad som tidigare befarats. Uthyrningsfrekvensen steg återigen under april månad och det totala antalet uthyrningar har beräknats till 42 000, vilket är ett nytt rekord.

Däremot har coronakrisen försvårat och försenat de nationella och internationella expansionsplanerna i bl.a. Tyskland, vilket drabbar partnerförsäljningen.

Med hänsyn till omsättningsmixen under årets första 9 månader 19/20 och den nuvarande aktiviteten under fjärde kvartalet 19/20 samt de genomförda kostnadsbesparingarna, återinför Freetrailer de tidigare nedjusterade förväntningarna på helårsresultatet för 19/20 till en omsättning på 40,5 miljoner danska kronor och en vinst före skatt på 1,7 miljoner danska kronor.

VD, Philip Filipsen kommenterar kvartalsrapport:
Mot bakgrund av den ljusare marknadssituationen och den fulla effekten av genomförda kostnadsminskningar, återinför Freetrailer de tidigare nedjusterade förväntningarna på detta räkenskapsårs resultat till en omsättning på 40,5 miljoner danska kronor och ett resultat före skatt på 1,7 miljoner danska kronor. Freetrailers omsättning för de första nio månaderna detta räkenskapsår uppgår till 29,2 miljoner danska kronor. För att nå det uppställda omsättningsmålet måste därmed en omsättning på 11,3 miljoner danska kronor under fjärde kvartalet 19/20 uppnås, vilket vi tror är uppnåeligt vid ingången till högsäsongen. På motsvarande sätt ska ett resultat före skatt på 2,1 miljoner danska kronor genereras under fjärde kvartalet 19/20 för att nå målsättningen om ett överskott på 1,7 miljoner danska kronor före skatt. Med ett resultat före skatt på 1 miljon danska kronor under april månad är detta uppnåeligt – naturligtvis under förutsättning att coronakrisen inte förvärras.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker code: FREETR

Hitta alla pressmeddelanden på Spotlight Stock Market

Finansiella rapporter

Bokslutskommuniké  Q4
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport Q3
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Halvårsrapport Q2
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport  Q1
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Bokslutskommuniké Q4
2018/2019

» Se/Hämta PDF

Årsredovisning
2018/2019

» Se/Hämta PDF

Ett starkt, befintligt bolag med stor potential

Freetrailer är ett teknikföretag, som varje dag lånar ut över 1.500 släpvagnar gratis via en delningsekonomisk it-platform.

Transportlösningen ställs till förfogande genom Freetrailers +40 samarbetspartners i Sverige, Danmark och Norge.
Hittills har Freetrailers tjänst använts 2,5 miljoner gånger och i 2019 lånade 360.000 kunder ett släp.

Sedan starten 2004 strävar Freetrailer efter att bygga ett delningsekonomiskt företag som tar utgångspunkt i den digitala teknologi och alltid är på framkant med digital utveckling.

Freetrailers förväntningar för verksamhetsåret 2021/2022 beräknas till omsättning i storleksordningenDKK 80 mio.

Ska du med på resan?

Utvalda nyckeltal

3 Länder

400.000 Downloads

+300 pick up points

+ 1 600 släp

3,5 mio. utlåningar

+50 samarbetspartners

40 mio. DKK i omsättning

+360.00 kunder per år

Freetrailer case

Freetrailer har sedan 2004 lyckats växa till det solida företag vi är idag. Se Freetrailers case nedan och hör mer om varför Freetrailer är en bra investering.

Styrelse

Mikael Bartroff

Styrelseordförande

Tidigare CFO/Inter IKEA Systems B.V. Lång internationell erfarenhet som högt uppsatt på IKEA. Mikael är expert på tillväxt och uppskalning av affärskoncept internationellt.

Dan Takiar Petersen

Styrelseledamot & Chief Security Officer / Co-Owner, Nuura

Dan bidrar med internationell säljerfarenhet och har tidigare varit Managing Director för Gubi Inc. i Nordamerika och internationell säljchef på Muuto.

Thomas Munksgaard

Styrelseledamot & stift av MERE TID

Thomas har erfarenhet av processer, säljutbildning och har dessutom varit kundservicechef på IKEA Danmark.

Allan Sønderskov Darré

Styrelseledamot & stift av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel och GetHelp. Han har startat Desktop Gruppen och webbyrån Grapenet.

Management

Philip Filipsen

Group CEO, Freetrailer

Philip har under de senaste 20 åren arbetat med ekonomistyrning, koncernrapportering och affärsutveckling i små och medelstora företag på hemmaplan och utomlands. Philip har också flera års erfarenhet som investeringschef inom försäkrings- och bankvärlden.

Johan Wijkander

Nordic Area Manager

Johan har varit en del av Freetrailer-teamet i mer än 7 år. Han kan verkligen den svenska marknaden och har stor betydelse för framgången i Sverige. Johan har tidigare arbetat med eventmarknadsföring och försäljning i hela Norden.

IPO Materiale

Memorandum

Utfärdande memorandum före börsnoteringen.

» Se/Hämta PDF

Sammanfattning

Kort teaser med den viktigaste informationen från Utsläppsnotatet.

» Se/Hämta PDF

Kontaktinformation för Investor Relations

Philip Filipsen, CEO
Tlf.: +45 40 90 17 85
investor@freetrailer.dk