INVESTOR RELATIONS

Freetrailer Group A/S är listad på den svenska börs Spotlight Stock Market.

Finansiell kalender

Q2 rapport 2020/2021

25/02-2021

Q3 rapport 2020/2021

27/05-2021

Q4 rapport 2020/2021

26/08-2021

Aktiekurs

Freetrailer:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet (FREETR) 

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, 24Storage och ICA Gruppen för att nämna några.

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljoner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 50 samarbetspartner
Över 300 avhämtningsplatser
Över 1 700 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker kode: FREETR

Bolagsmeddelanden

26 november 2020: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q1 20/21

Freetrailer sätter återigen rekord under Q1 20/21. Kvartalsomsättningen steg med 13 % till 12,7 miljoner DKK, EBITDA steg med 63 % till 2,6 miljoner DKK, medan resultatet före skatt steg med hela 90 % till 2,2 miljoner DKK. Antalet uthyrningar steg med 23 % under första kvartalet 20/21 jämfört med samma period föregående år

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport för koncernen för räkenskapsperioden 01-07-2020 – 30-09- 2020.

Kv1 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (01-07-2020 – 30-09-2020)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

• Nettoomsättning 12 666,1 (11 196,2)
• EBITDA 2 610,0 (1 601,2)
• Resultat före skatt 2 150,5 (1 136,8)
• Eget kapital 14 353,2 (12 118,9)
• EPS (Earnings Per Share) 0,18 (0,10)
• Soliditetsgrad 61% (63%)

Uthyrningstillväxten ökar igen med mer än 20 %. Antalet uthyrningar steg från 112 746 under Q1 19/20 till 138 853 under Q1 20/21, motsvarande 23 %, och det är således andra året i rad som antalet uthyrningar stiger med mer än 20 % under Q1.

Omsättningen under Q1 20/21 uppgick till 12,7 miljoner danska kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 13,1 % jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet (EBITDA) för Q1 20/21 uppgår till 2,6 miljoner DKK mot 1,6 miljoner DKK under Q1 19/20, vilket är en ökning på över 63 %.

Resultatet före skatt för Q1 20/21 uppgår till 2,2 miljoner DKK mot 1,1 miljoner DKK under Q1 19/20. Detta är en förbättring av resultatet på 90 %.

Förväntningarna för 20/21 är intakta
Vi upprätthåller förväntningarna för räkenskapsåret 20/21 av omsättning i storleksordningen 47- 50 miljoner DKK och ett resultat före skatt på 4-5 miljoner DKK.

VD, Philip Filipsen kommenterar Kvartalsrapport:
” En solid bild framträder av ett ökande intresse för Freetrailer-konceptet, och det gäller både på våra etablerade och nya marknader. Detta framgår också av siffrorna för Q1 20/21 med en fin förbättring på både topp- och bottenlinjen.
Det är särskilt glädjande att vi, samtidigt med den stora tillväxten i verksamheten också har lyckats öka vårt resultat före skatt med 90 % till nästan 2,2 miljoner DKK, jämfört med drygt 1,1 miljoner DKK förra året.
Vi kommer att fortsätta arbeta med att höja lönsamheten i resultatet, men är mycket nöjda över att ha uppnått en vinstmarginal före skatt på 17 % under Q1 19/20.”

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Philip Filipsen, Koncern-VD E-post: pf@freetrailer.com Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några.
Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 50 samarbetspartner
Över 300 avhämtningsplatser
Över 1 700 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.
Ticker code: FREETR

23 oktober 2020: Ny stor aktieägare i Freetrailer Group A/S

Axxion S.A har precis meddelat att de för sin underliggande fond har förvärvat 500 000 aktier i Freetrailer Group A/S, motsvarande 5,4 % av aktiekapitalet. Det samlade värdet på transaktionen ligger på 5,5 miljoner kr, och säljaren är Ambjørner Holding ApS, som ägs av Freetrailers grundare Aksel Blomgren Ambjørner. Investeringen i Freetrailer har initierats av Discover Capital GmbH.  

”På Discover Capital letar vi alltid efter aktier som vi spår har en betydlig tillväxtpotential på lång sikt, och därmed även en betydlig avkastningspotential. Freetrailers skalbara affärsmodell och fortsatta expansionsmöjligheter matchar de investeringskriterier vi använder oss av för att identifiera spännande value cases”, säger Tobias Kastenhuber, Aktieanalytiker på Discover Capital.  

Philip Filipsen, Group CEO på Freetrailer välkomnar den nya aktieägaren. 

”Vi hälsar Axxion S.A välkomna till Freetrailers ägarkrets och ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog med både Axxion S.A och Discover Capital GmbH. Vi har precis gått ut med våra betydande aktiviteter på den tyska marknaden, så det är otroligt positivt att vi nu har upptäckts av den tyska investeringsmiljön och får en matchande internationell ägarstruktur”, säger Philip Filipsen.   

För mer information om Axxion: www.axxion.lu 

För mer information om Discover Capital GmbH: https://www.discover-capital.de/ 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 

Philip Filipsen, Koncern-VD 

E-post: pf@freetrailer.com 

Telefon: +45 40 90 17 85  

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform.  

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Fakta: 
Över 50 samarbetspartner 
Över 300 avhämtningsplatser 
Över 1 600 släpvagnar  

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.  

Ticker code: FREETR 

23 oktober 2020: Freetrailer Group A/S rapporterar protokoll från den ordinarie bolagsstämman

Torsdagen den 15. oktober 2020 kl. 18.00 hölls ordinarie bolagsstämma för Freetrailer Group A/S, CVR-nr. 28 89 19 38, vid bolagets säte. 

På plats var aktieägare som tillsammans representerade 66,81 % av bolagets totala aktiekapital med det nominella värdet 6 899 378,25 kronor fördelat på 9 199 171 aktier à 0,75 kronor. 

Hela styrelsen för Freetrailer Group A/S var närvarande vid årsstämman, med undantag för styrelseordförande som förhindrades på grund av det rådande coronaläget. 

VD för Freetrailer Group A/S var närvarande. 

Följande dagordning fastställdes för bolagsstämman: 

 1. Val av ordförande 
 1. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året 
 1. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande 
 1. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper 
 1. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen 
 1. Val av styrelse 
 1. Val av revisor 
 1. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna 

Punkt 1:Val av ordförande 

Som ordförande valdes advokat Nicolai Jung som konstaterade att den ordinarie bolagsstämman hade sammankallats i vederbörlig ordning och var behörig att fatta beslut beträffande de punkter som tagits upp på dagordningen.  

Punkt 2: Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året 

Bolagets VD Philip Filipsen lade på styrelsens vägnar fram bolagets verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsår. 

Bolagsstämman röstade enhälligt och med samtliga röster för styrelsens rapport.  

Punkt 3:Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande 

Bolagets VD Philip Filipsen redovisade nyckeltalen för bolagets årsredovisning 2019/2020, vilken lades fram för godkännande. 

Bolagets årsredovisning för 2019/2020 godkändes enhälligt och med alla röster. 

Punkt 4:Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper 

Styrelsens förslag om disponering av resultatet enligt den godkända årsredovisningen godkändes enhälligt och med alla röster.  

Punkt 5:Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen 

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen godkändes enhälligt och med alla röster. 

Punkt 6:Val av styrelse 

Styrelseledamöterna avgick i enlighet med bolagsordningen vid den ordinarie bolagsstämman. 

Styrelseledamöterna har alla, med undantag för Thomas Munksgaard, meddelat att de stödjer omval. 

Styrelsen föreslog Martin Lavesen som styrelseledamot. 

Som ett resultat av detta föreslog styrelsen att styrelseledamöterna skulle vara fyra till antalet. 

Styrelsens förslag om att antalet styrelseledamöter skulle fastställas till fyra godkändes enhälligt och med alla röster av bolagsstämman. 

Inför valet av styrelseledamöter gavs information om de nominerade personernas ledningspositioner i andra näringsidkande företag i enlighet med danska aktiebolagslagen 120 §. 

Samtliga styrelsekandidater som accepterat nomineringen omvaldes enhälligt och med alla röster. 

Mikael Bartroff blev enhälligt och med alla röster vald som styrelseordförande 

Punkt 7:Val av revisor 

Ett förslag om omval av det Statligt auktoriserade revisionsföretaget Kreston CM som revisor för bolaget lades fram. 

Det Statligt auktoriserade revisionsföretaget Kreston CM omvaldes som revisor för bolaget enhälligt och med alla röster. 

Punkt 8:Övrigt 

Det fanns inget att diskutera under övrigt. 

Då det inte fanns något övrigt att diskutera avslutades bolagsstämman kl. 18.50. 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 

Philip FilipsenKoncern-VD 
E-post:pf@freetrailer.com 
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Fakta: 
Över 50 samarbetspartner 
Över 300 avhämtningsplatser 
Över 1 600 släpvagnar  

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S  Spotlight Stock Market.  

Ticker code: FREETR 

 

1 oktober 2020: Kallelse till årsstämma i Freetrailer Group A/S


Freetrailer Group 
inkallar härmad till årsstämman i Freetrailer Group A/S, som kommer att äga rum torsdag den 15. oktober 2020 kl. 18.00-20.00 – på adressen Sydmarken 31, 2860 Søborg 

Dagordning i enlighet med bolagsordning 

 1. Val av ordförande 
 2. Bolagets verksamhet under det gångna året 
 3. Styrelsens rapport av den reviderede årsredovisning för godkännande 
 4. Beslut om användning av vinst eller täckning av förluster enligt den godkända kontona 
 5. Förslag från styrelsen om ändring av bolagsordningen 
 6. Val av styrelse  
 7. Val av revisor 
 8. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna 

Anmälan till bolagsstämman skickas till stockholder@freetrailer.com senast tisdagen den 13 oktober 2020 kl. 16.00. Önskas årsredovisningen skickad via mejl innan bolagsstämman ska detta anges i anmälan. Årsredovisningen finns också tillgänglig på företagets kontor, Sydmarken 31, 2860 Søborg, Danmark. 

Den danska regeringens rekommendationer och regler i samband med covid-19, däribland ett förbud mot offentliga sammankomster med fler än 50 personer, kan givetvis få konsekvenser för företagets bolagsstämma. Bolagsstämman hålls i enlighet med myndigheternas aktuella rekommendationer och regler och företaget kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa alla inblandade parters hälsa och säkerhet. 

Vi vill göra alla aktieägare medvetna om att det kan finnas restriktioner beträffande tillgång till lokalerna där bolagsstämman hålls och att dessa restriktioner kan innebära att personer hindras från att få tillträde till lokalerna på grundval av resehistorik, karantänregler och/eller sjukdomssymptom. Om fler än 50 personer vill delta fysiskt på bolagsstämman kan detta påverka tidpunkten och på vilket sätt bolagsstämman genomförs. 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen 

Fördjupning av dagordning 

 1. Val av ordförande

   

 2. Styrelsen föreslår att den muntliga redovisningen om bolagets verksamhet för räkenskapsåret noteras av den ordinarie bolagsstämman.

   

 3. Styrelsen föreslår att den lagstadgade årsredovisningen för 2019/2020 antas av bolagsstämman. Den lagstadgade årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats Freetrailer.com/dk/investor från den 1 oktober 2020.

   

 4. Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2019/2020 och att resultatet överförs till eget kapital.

   

 5. Förslag om ändring av bolagsordningen på följande punkter: 
  1. Styrelsen föreslår att § 5 avsnitt 3 i bolagsordningen ändras från nuvarande ordalydelse: ”Styrelsen kallar aktieägarna till bolagsstämman via brev på den adress som anges i aktieboken med högst fyra veckor och minst två veckors varsel” till ”Styrelsen kallar aktieägarna till bolagsstämman via e-post på den adress som anges i aktieboken med högst fyra veckor och minst två veckors varsel. Aktieägarna ansvarar själva för att registrera sin e-postadress hos bolaget”.

  2. Styrelsen föreslår att reglerna om firmateckning i bolagsordningens § 12 ändras från nuvarande ordalydelse: ”Bolaget tecknas av två styrelseledamöter gemensamt, enbart av en direktör eller enbart av styrelseordförande” till ”Bolaget tecknas av hela styrelsen gemensamt eller av bolagets direktör och styrelseordförande gemensamt eller tillsammans med en annan styrelseledamot.”

 6. Enligt bolagsordningen avgår de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman varje år. 
  Val sker för perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.Styrelseledamot Thomas Munksgaard har utsetts till Country Manager för koncernens danska bolag och lämnar i samband med detta sitt styrelseuppdrag. Alla övriga styrelseledamöter är tillgängliga för omval och styrelsen föreslår omval av dessa. Till bolagsstämman föreslår styrelsen dessutom omval av advokat Martin Lavesen till bolagets styrelse. En beskrivning av Martin Lavesens övriga styrelseuppdrag (ledamot i direktioner, styrelser, tillsynsutskott och styrelsekommittéer) kommer att finnas tillgängligt på bolagsstämman.

   

  Styrelsen föreslår omval av följande styrelseledamöter:

  Mikael Bartorff
  Dan Takiar Petersen
  Allan Sønderskov Darré

  Och nyval av

  Martin Lavesen

 7. Styrelsen föreslår omval av bolagets revisorKreston CM statligt auktoriserat revisionsbolag
  Usserød Kongevej 157
  2970 Hørsholm
 8. Inga punkter har inkommit för behandling under övrigt 

 

 

1 oktober 2020: Freetrailer Group A/S Årsredovisning 19/20

 

NYT FRA BOLAGET  

Published: 2020-10-01 

Freetrailer Group A/S Årsredovisning 19/20 

Omsättningen steg med 17 % och resultatet före skatt blev positivt med 1,5 miljoner DKK mot ett underskott på -3,5 miljoner DKK under föregående räkenskapsår. Antalet uthyrningar steg med 29 % för året som helhet.  

Freetrailer Group A/S avlägger årsredovisning för koncernen för räkenskapsåret 01-07-2019 – 30-06-2020. 

 HELÅRS KONCERN NYCKEL I 1 000 DKK (01-07-2019 – 30-06-2020) 
(inom parentes anges motsvarande period förra året) 

 • Nettoomsättning 40.780,3 (34.754,0) 
 • EBITDA 3.360,0 (351,0) 
 • Resultat före skatt 1.511,1 (-3.535,0) 
 • Egekapital 12.202,7 (11.075,5) 
 • EPS (Earnings Per Share) 0.13 (-0.31) 
 • Soliditetsgrad 60% (57%) 

Det totala antalet uthyrningar för året som helhet steg från 339 180 till 436 122 (+28,6 %) – tillväxten täcker ett högt kapacitetsutnyttjande av den befintliga trailerparken på alla tre huvudmarknader i Norge, Sverige och Danmark.  

Omsättningen blev 40, 8 miljoner DKK mot 34,8 miljoner DKK för det senaste räkenskapsåret, vilket motsvarar en tillväxt på 17,3 %.  

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgår till 3,4 miljoner DKK mot ett negativt resultat på 0,4 för räkenskapsåret 18/19.  

Resultatet före skatt bli 1,5 miljoner DKK mot ett underskott på -3,5 miljoner DKK under föregående räkenskapsår, vilket motsvarar en resultatförbättring på 5 miljoner DKK.  

Förväntningar på räkenskapsåret 20/21 

Med utgångspunkt i den stigande efterfrågan, det höga kapacitetsutnyttjandet som blir allt bättre, de stora genombrotten i Sverige och Norge samt den nyligen startade i Karlsruhe på den tyska marknaden, har vi höga förväntningar på räkenskapsåret 20/21. Freetrailer förväntar sig  

 • Att öka släpvagnsbeståndet med ca. 600 släpvagnar under 20/21 till 2 200 släpvagnar (+36 %) 
 • Att omsättningen stiger till47-50miljoner DKK (+15 % – + 23 %)  
 • Att resultatet före skatt utgör4-5miljoner DKK (+150% – +213%)  

Coronapandemin kan naturligtvis äventyra dessa utsikter till följd av en avmattning på världsmarknaderna.  

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 

 
Philip FilipsenKoncern-VD 
E-post:pf@freetrailer.com 
Telefon: +45 40 90 17 85  

Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet. 

Fakta: 
Över 50 samarbetspartner 
Över 300 avhämtningsplatser 
Över 1 600 släpvagnar  

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S  Spotlight Stock Market.  

Ticker code: FREETR 

Hitta alla pressmeddelanden på Spotlight Stock Market

Kvartalsrapport Q1
2020/2021

» Se/Hämta PDF

Årsredovisning
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Bokslutskommuniké  Q4
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport Q3
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Halvårsrapport Q2
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport  Q1
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Bokslutskommuniké Q4
2018/2019

» Se/Hämta PDF

Ett starkt, befintligt bolag med stor potential

Freetrailer är ett teknikföretag, som varje dag lånar ut över 1.500 släpvagnar gratis via en delningsekonomisk it-platform.

Transportlösningen ställs till förfogande genom Freetrailers +40 samarbetspartners i Sverige, Danmark och Norge.
Hittills har Freetrailers tjänst använts 2,5 miljoner gånger och i 2019 lånade 360.000 kunder ett släp.

Sedan starten 2004 strävar Freetrailer efter att bygga ett delningsekonomiskt företag som tar utgångspunkt i den digitala teknologi och alltid är på framkant med digital utveckling.

Freetrailers förväntningar för verksamhetsåret 2021/2022 beräknas till omsättning i storleksordningenDKK 80 mio.

Ska du med på resan?

Utvalda nyckeltal

3 Länder

400.000 Downloads

+300 pick up points

+ 1 600 släp

3,5 mio. utlåningar

+50 samarbetspartners

40 mio. DKK i omsättning

+360.00 kunder per år

Freetrailer case

Freetrailer har sedan 2004 lyckats växa till det solida företag vi är idag. Se Freetrailers case nedan och hör mer om varför Freetrailer är en bra investering.

Styrelse

Mikael Bartroff

Styrelseordförande

Tidigare CFO/Inter IKEA Systems B.V. Lång internationell erfarenhet som högt uppsatt på IKEA. Mikael är expert på tillväxt och uppskalning av affärskoncept internationellt.

Dan Takiar Petersen

Styrelseledamot & Chief Security Officer / Co-Owner, Nuura

Dan bidrar med internationell säljerfarenhet och har tidigare varit Managing Director för Gubi Inc. i Nordamerika och internationell säljchef på Muuto.

Thomas Munksgaard

Styrelseledamot & stift av MERE TID

Thomas har erfarenhet av processer, säljutbildning och har dessutom varit kundservicechef på IKEA Danmark.

Allan Sønderskov Darré

Styrelseledamot & stift av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel och GetHelp. Han har startat Desktop Gruppen och webbyrån Grapenet.

Management

Philip Filipsen

Group CEO, Freetrailer

Philip har under de senaste 20 åren arbetat med ekonomistyrning, koncernrapportering och affärsutveckling i små och medelstora företag på hemmaplan och utomlands. Philip har också flera års erfarenhet som investeringschef inom försäkrings- och bankvärlden.

Johan Wijkander

Nordic Area Manager

Johan har varit en del av Freetrailer-teamet i mer än 7 år. Han kan verkligen den svenska marknaden och har stor betydelse för framgången i Sverige. Johan har tidigare arbetat med eventmarknadsföring och försäljning i hela Norden.

Kontaktinformation för Investor Relations

Philip Filipsen, CEO
Tlf.: +45 40 90 17 85
investor@freetrailer.dk