Support: +46 (0)10-330 00 09 [email protected]

INVESTOR RELATIONS

Freetrailer Group A/S är listad på den svenska börs Spotlight Stock Market.

Finansiell kalender

Årsredovisning 2020/2021

30/09-2021

Ordinarie bolagsstämma

14/10-2021

Q1 rapport 2021/2022

25/11-2021

Q2 rapport 2021/2022

24/2-2022

Aktiekurs

Freetrailer:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet (FREETR) 

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, 24Storage och ICA Gruppen för att nämna några.

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 4 miljoner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker kode: FREETR

Bolagsmeddelanden

16 september 2021: Freetrailer Group A/S och IKEA utökar med 12 nya varuhus i Tyskland

Freetrailer Group och IKEA i Tyskland utökar sitt partnerskap med 12 nya upphämtningsplatser och inledningsvis totalt 42 hyresprodukter.

Freetrailer Group och IKEA Tyskland utökar nu sitt samarbete i Tyskland med 12 nya upphämtningsplatser, där Freetrailers självbetjäningskoncept kommer att vara tillgängligt för IKEAs kunder.

Under de närmaste månaderna kommer IKEAs varuhus i Berlin, Essen, Kaarst, Leipzig, Osnabrück, Braunschweig, Wetzlar, Mannheim, Erfurt, Hamburg och Walldorf att kunna erbjuda Freetrailers koncept till sina kunder när varorna ska hämtas hem.

Sedan september 2020 har Freetrailer haft aktiviteter på den tyska marknaden genom samarbetet med IKEA i Karlsruhe. I samband med de lättade Corona-restriktionerna har man nu nått en överenskommelse om ytterligare 12 upphämtningsplatser, vilket är en bra start för den fortsatta lanseringen av Freetrailer-konceptet i Tyskland. 

Ralf Stoltz, Country Manager på Freetrailer Tyskland, är glad över det stora intresset för Freetrailers självbetjäningskoncept, samt att det finns ett så stort intresse för ett samarbete på de många IKEA-varuhusen:

Det är glädjande att så många IKEA-varuhus redan har valt att satsa på Freetrailer-konceptet och kunna erbjuda våra självbetjänade transportlösningar till sina kunder. Det är en riktigt bra start för Freetrailer här i Tyskland, och det bådar gott för den fortsatta expansionen på den tyska marknaden, både i samarbete med IKEA, men också med andra potentiella partners ”, säger Ralf Stolz.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

9 september 2021: Freetrailer Group A/S och Silvan utökar sitt samarbete

Freetrailer Group och byggvaruhuskedjan Silvan utökar återigen sitt samarbete. Antalet släpvagnar kommer att utökas med nästan 20 % så att Silvan-flottan nu uppgår till 500 Freetrailers.

Silvan och Freetrailer utökar återigen sitt samarbete med ytterligare 80 släpvagnar på 27 av byggvaruhuskedjans 42 platser runt om i Danmark. Silvan kommer då att ha nästan 500 Freetrailers på den danska marknaden som kommer att göras tillgänglig för byggvaruhuskedjans kunder.

Efterfrågan på Freetrailers koncept med självbetjäningstransport ökar på Silvans byggvaruhus och det är inte mer än rätt att därför utöka kapaciteten och därmed erbjuda en tillgänglig serviceprodukt när ett transportbehov uppstår. Samtidigt säkerställer de många uthyrningsplatserna att Silvans budskap på släpen sprids över hela Danmark.   

Thomas Munksgaard, Country Manager på Freetrailer Danmark, är nöjd med förlängningen av samarbetet med Silvan, som är en viktig partner för Freetrailer:

Efterfrågan på Freetrailers självbetjäningstransportlösning ökar. På den danska marknaden har framför allt Silvan sett en markant ökning av antalet uthyrningar. Med det nya förlängda avtalet ökar vi kapaciteten hos Silvan med nästan 20 % till förmån för både Silvan och Silvans kunder, och såklart de många andra danskar som behöver en gratis släpvagn i några timmar. Vi välkomnar avtalet och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete med Silvan, som är en långvarig partner, säger Thomas Munksgaard.

Silvan är en ledande dansk ”gör-det-själv”-kedja med den högsta varumärkeskännedomen inom branschen. Silvans butiker finns i större delen av landet i och runt större städer, och erbjuder både klassiska gör-det-själv-produkter – som byggmaterial och trädgårdsartiklar – och produkter för hemmet. Totalt säljer Silvan fler än 150 varumärken med särskilt fokus på hållbarhet.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

7 september 2021: Freetrailer fokuserar på internationell expansion

Freetrailer Group A/S kunde i går meddela att de har ingått ett utökat samarbete med världens ledande möbelkoncern, och i samband med detta har ledningen beslutat att avsätta fler resurser för bästa möjliga genomförande av samarbetsavtalet.

En arbetsgrupp har tillsatts för att underlätta för Freetrailer-organisationen att kunna möta och utföra de uppgifter som är förknippade med den kommande intensifieringen av internationella expansionen.  

Thomas Munksgaard, Freetrailers nuvarande Country Manager i Danmark, har utsetts till att leda den särskilda arbetsgrupp som ska förbereda Freetrailer-organisationen för de internationella möjligheter som gårdagens avtal öppnar. Thomas får stöd från både ledning och styrelse, inklusive bolagets styrelseordförande, Mikael Bartroff.

Philip Filipsen säger: ”Avtalet som just ingåtts är ett stort steg för Freetrailer. Det kommer att ställa stora krav på vår organisation och vår förmåga att både utföra och leverera. Det är därför vi har satt Thomas Munksgaard, Country Manager för Freetrailer Danmark, i spetsen för Freetrailers arbetsgrupp. Gruppen biträds även av Mikael Bartroff, Freetrailers styrelseordförande, som har lång erfarenhet från sitt tidigare arbete med internationell affärsutveckling. Det ger oss rätt förutsättningar för att kunna förbereda organisationen för denna nästa och mycket viktiga fas av Freetrailers internationella expansion”

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

6 september 2021: Freetrailer Group A/S utökar samarbetet med världsledande möbelkoncern

Freetrailer Group tillkännagav idag ett förlängt internationellt avtal med en världsledande heminredningskoncern. Detta innebär att Freetrailer kommer att fungera som en prioriterad samarbetspartner när heminredningskoncernen väljer transportlösningar med självbetjäning internationellt.

Detta är ett sedan länge etablerat samarbete som inleddes redan när Freetrailer grundades år 2004.

Var och när den internationella utrullningen kommer att ske på de olika marknaderna fastställs tillsammans med samarbetspartnern.

Förväntningar för räkenskapsåret 21/22 som meddelades i samband med rapporteringen för fjärde kvartalet den 26 augusti 2021 bibehålls.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

26 augusti 2021: Bokslutkommuniké 20/21

Räkenskapsåret 20/21 var ännu ett rekordår.

Under fjärde kvartalet 20/21 ökade antalet uthyrningar med 31% jämfört med samma period förra året och omsättningen ökade med 38% jämfört med fjärde kvartalet 19/20. Samtidigt kan Freetrailer konstatera den högsta ökningen av antalet släpvagnar på ett år.

Freetrailer Group A/S avlägger bokslutskommuniké för koncernen för räkenskapsåret 01-07-2020 – 30-06-2021.

Kv4 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (01-04-2021 – 30-06-2021)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 15 993,3 (11 543,4)
 • EBITDA 3 758,0 (2 510,9)
 • Resultat före skatt 3 435,1(1 931,9)
 • Eget kapital 17 068,7 (12 202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,30 (0,16)
 • Soliditetsgrad 56% (59%)

HELÅRS KONCERN NYCKEL I 1 000 DKK (01-07-2020 – 30-06-2021)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 51 869,3 (40 780,3)
 • EBITDA 7 367,0 (3 360,0)
 • Resultat före skatt 5 903,1 (1 511,1)
 • Eget kapital 17 068,7 (12 202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,49 (0.13)
 • Soliditetsgrad 56% (59%)

Uthyrningstillväxten under fjärde kvartalet 20/21 var 31,4 % jämfört med fjärde kvartalet 19/20, motsvarande 178 830 uthyrningar under kvartalet. Totalt sett ökade antalet uthyrningar från 483 095 19/20 till 613 260 under 20/21, vilket motsvarar en ökning med 26,9 %.

Antalet släpvagnar på marknaden ökade under räkenskapsåret med 529 nya släpvagnar från 1 617 i början av räkenskapsåret till 2 146 i slutet av räkenskapsåret, vilket motsvarar en tillväxt på 32,7%

Omsättningen under fjärde kvartalet 20/21 uppgick till 16,0 miljoner DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 38 % jämfört med förra året. Intäkterna för budgetåret 20/21 ökade med 27,2 % till 51,9 miljoner DKK mot 40,8 miljoner DKK under 19/20

Rörelseresultatet (EBITDA) för fjärde kvartalet 20/21 var 3,8 miljoner DKK mot 2,5 miljoner DKK under fjärde kvartalet 19/20. EBITDA för räkenskapsåret 20/21 var 7,4 miljoner DKK mot 3,4 miljoner DKK för samma period 19/20.

Resultatet före skatt fjärde kvartalet 20/21 har värderats till 3,4 miljoner DKK mot 1,9 miljoner DKK under fjärde kvartalet 19/20. Resultatet före skatt för räkenskapsåret som helhet var 5,9 miljoner DKK mot 1,5 miljoner DKK under samma period 19/20, motsvarande en resultatförbättring på 4,4 miljoner DKK.

Förväntningar för räkenskapsåret 21/22
Baserat på Freetrailer många nya partneravtal samt den betydande ökningen av trailerkapaciteten och vårt inträde i den tyska marknaden, räknar vi med ytterligare ett år där vi kan visa stora tillväxttal. Antalet släpvagnar förväntas öka med ca. 750st 21/22, medan intäkterna förväntas öka med drygt 20% till 62-64 miljoner danska kronor. Resultatet före skatt förväntas bli i storleksordningen 7-9 miljoner danska kronor.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
”Freetrailer har upplevt fantastiska framgångar inom alla områden under det senaste räkenskapsåret, och jag är mycket stolt över resultatet vi kan presentera. De stora framgångarna är särskilt glädjande i både antalet släpvagnar på marknaden och antalet uthyrningar, vilket är hela grunden för vår verksamhet.

”Freetrailer står inför en otroligt spännande tid, och jag känner verkligen att vi nu har skapat rätt grund för expansionen av Freetrailers koncept internationellt. Vår ekonomiska grund är bättre än någonsin tidigare, vi kan tjäna pengar på våra etablerade marknader, vår organisation arbetar målmedvetet för att driva Freetrailer framåt, och vi har skapat en bra utgångspunkt för att etablera oss på nya marknader tillsammans med våra många partners”, säger koncernens VD, Philip Filipsen.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85 

19 juli 2021: Freetrailer Group A/S rundar 600 000 uthyrningar under räkenskapsåret 20/21

Med 613 000 uthyrningar under räkenskapsåret 20/21 har Freetrailer Group rundat ytterligare en viktig milstolpe i målet om att sprida Freetrailers delningsekonomiska tjänst.

Med 613 000 uthyrningar under räkenskapsåret 20/21 har Freetrailer Group ökat antalet uthyrningar med 27% jämfört med det senaste räkenskapsåret 19/20, där antalet uthyrningar var 483 095. Räkenskapsåret 20/21 kommer alltså att bli ytterligare ett år med 25% tillväxt i antalet uthyrningar, vilket vittnar om ett starkt intresse för Freetrailers självbetjäningskoncept för delningsekonomiska tjänster.

“Jag är mycket nöjd med de resultat som uppnåtts under det senaste året, eftersom det stärker min tro på att vi är på rätt väg och att framtiden har stor tillväxtpotential. Jag är övertygad om att med våra principer för delningsekonomi kan vi bidra till att hållbarhet blir en del av allas vardag. Samtidigt har fler och fler partners upplevt ett starkt reklamvärde som vårt koncept bidrar med. Många befintliga partners har utökat sina platser med fler släp och elektroniska lådcyklar, eftersom det både är bra kundvård och en bra media investering”, säger koncernchef Philip Filipsen.

Detta meddelande förändrar inte de tillkännagivna finansiella förväntningarna för räkenskapsåret 20/21.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

 

11 juni 2021: Freetrailer Group A/S och Beijer Byggmaterial AB inleder ett nytt spännande samarbete

Freetrailer Group och den svenska byggmaterialhandlaren Beijer Byggmaterial utökar nu sitt samarbete, vilket innebär att Freetrailers service kommer att göras tillgänglig för Beijers 83 varuhus över hela Sverige.

Freetrailer Group och Beijer Byggmaterial – som ingår i STARK GROUP, Nordeuropas ledande distributör av byggmaterial för företag i Danmark, Grönland, Norge, Sverige, Finland och Tyskland – har slutit ett samarbetsavtal som innebär att Freetrailer-konceptet görs tillgängligt för alla kedjans varuhus och kunder. Beijers varuhus i Bromma, Märsta, Värmdö och Uppsala har redan inlett samarbete med Freetrailers självbetjäningskoncept och erbjuder detta till sina kunder.  Nu kommer alltså även Beijers återstående 80 varuhus att erbjudas konceptet, varav varuhusen i Lidingö, Lissma, Norrtälje, Grisslehamn, Järfälla, Södertälje och Sundsvall redan nu har beställt nya släp.

“På Beijer Byggmaterial har vi en vision att vara den mest pålitliga byggmaterialhandlaren genom att erbjuda våra kunder tjänster och lösningar som är pålitliga, enkla och relevanta, och med högkvalitativ kunskap och rådgivning. Vi bygger dom som bygger. Vi vill därför kunna erbjuda ett antal tilläggstjänster som underlättar för våra många kunder och deras arbete i vardagen. Genom samarbetet med Freetrailer kan vi erbjuda våra kunder en extra service i form av ett självservicelån av en gratis släpvagn, och samtidigt fungerar släpvagnarna perfekt som rullande reklampelare i de lokala områdena”, säger Johan Ellwén, Commercial Director på Beijer Byggmaterial AB.

Johan Wijkander, Country Manager Freetrailer Sverige, välkomnar det nya samarbetet som innebär en fantastisk utgångspunkt för Freetrailers spridning på den svenska marknaden.

Jag är glad och stolt över det nya ramavtalet med Beijer Byggmaterial som innebär att vi nu kommer att erbjuda vår självbetjäningslösning till hela varuhuskedjan. Vi ser det som ett tydligt erkännande av vårt koncept att Beijer har valt att ingå ett rikstäckande ramavtal med oss efter att vi servat 4 av deras varuhus den senaste tiden. Samtidigt är vi mycket glada över att Freetrailer i Sverige kan lägga till en byggmarknadskedja som partner. Freetrailer-konceptet kommer att hjälpa till att marknadsföra Beijer i lokalområdet, samtidigt som Beijers kunder får en 100 % självbetjänad transportlösning. Beijer Byggmaterial har en stark position på den svenska marknaden, och vi ser mycket fram emot att sprida Freetrailer-konceptet tillsammans, säger Johan Wijkander.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

 

27 mai 2021: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q3 20/21

Freetrailer Group A/S framgångar fortsätter. Under tredje kvartalet 20/21 ökade antalet uthyrningar med 27% jämfört med samma period förra året och omsättningen ökade med 32% jämfört med tredje kvartalet 19/20. Förväntningarna för hela året justeras upp.

Freetrailer Group A / S avlägger kvartalsrapport för koncernens första nio månader för räkenskapsperioden 01 juli 2020 – 30 juni 2021.

Kv3 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (1 januar 2021 – 31 mars 2021)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)
• Nettoomsättning 11 556,5 (8 769,1)
• EBITDA 401,6 (-637,4)
• Resultat före skatt -33,4 (-1 039,1)
• Eget kapital 14 895,7 (10 654,7)
• EPS (Earnings Per Share) 0,0 (-0,09)
• Soliditetsgrad 62% (64%)

9 MÅNADERS KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (1 juli 2020 – 31 mars 2021)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)
• Nettoomsättning 35 875,6 (29 236,9)
• EBITDA 3 609,0 (849,1)
• Resultat före skatt 2 468,0 (-420,8)
• Eget kapital 14 895,7 (10 654,7)
• EPS (Earnings Per Share) 0,21 (-0.04)
• Soliditetsgrad 62% (64%)

Uthyrningstillväxten under Q3 20/21 steg med 27 % jämfört med samma period förra året. Totalt beräknas antalet uthyrningar till 141 773 för perioden. Antalet uthyrningar under räkenskapsårets första nio månader var 434 430, vilket är en ökning med 25% jämfört med samma period förra året.

Omsättningen under tredje kvartalet 20/21 uppgick till 11,6 miljoner DKK. Det är en ökning med 32% jämfört med föregående år. Omsättningstillväxten för räkenskapsårets första nio månader var 23%

Rörelseresultatet (EBITDA) för Q3 20/21 uppgick till 0,4 miljoner DKK mot -0,6 miljoner DKK i Q3 19/20. Rörelseresultatet för de första nio månaderna 20/21 uppgick till 3,6 miljoner DKK mot 0,8 miljoner DKK under motsvarande period 19/20

Resultatet före skatt för tredje kvartalet 20/21 var 0,0 miljoner DKK mot -1,0 miljoner i Q3 19/20. Samma finansiella post var 2,5 miljoner DKK. för räkenskapsårets första nio månader mot en förlust på 0,4 miljoner DKK under samma period 19/20

Förväntningarna för 20/21 höjs
De goda tillväxtsiffrorna och lönsamhetsökningen under de första nio månaderna av räkenskapsåret gör att företaget höjer sina förväntningar för hela räkenskapsåret. Omsätningen förväntas nu landa mellan 50 och 52 miljoner DKK, jämfört med tidigare mellan 47 och 50 miljoner DKK. Resultatet före skatt beräknades tidigare till 4-5 miljoner DKK. Siffran har nu höjts till 5,5-6 miljoner DKK

CEO, Philip Filipsen kommenterar kvartalsrapporten:
”Coronapandemin har medfört stora utmaningar för de allra flesta företag – både i Danmark och på den globala scenen. När vi tittar på våra finansiella siffror är jag särskilt nöjd med de stora framstegen vi har sett i antalet uthyrningar, antalet släpvagnar och omsättningen.
Det har varit ett fantastiskt år hittills och våra många och duktiga medarbetare har verkligen gjort en imponerande insats. Det innebär att vi nu kan höja förväntningarna, vilket är extremt tillfredsställande.
Förutom de finansiella uppjusteringarna kommer vi under den kommande tiden att sätta fokus på den tyska marknaden. Med anställningen av vår country manager, Ralf Stolz på den tyska marknaden, har vi därför på allvar satt i gång arbetet med att sprida Freetrailers framgångsrika koncept i Tyskland.”

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

 

28 april 2021: Freetrailer Group A/S anställer en Country Manager i Tyskland

Freetrailer Group lägger fullt fokus på tillväxt i Tyskland och anställer fr.o.m. den 1 maj 2021 företagets tyska Country Manager till att ansvara för lanseringen.

Nu kommer tyska konsumenter verkligen att få lära känna Freetrailers delningsekonomiska koncept. Freetrailer etablerade sig på den tyska marknaden redan hösten 2020 tillsammans med IKEA i Karlsruhe, men har som ett resultat av Coronasituationen i Tyskland valt att hålla tillbaka ytterligare lansering lite grand. Trots Corona har Freetrailer-konceptet varit en stor framgång i Karlsruhe, och även om pandemin fortfarande plågar Tyskland med fortsatta nedstängningar, lägger nu Freetrailer extra fokus på att bearbeta den tyska marknaden. Det första steget är anställningen av Ralf Stolz som tysk Country Manager med säte i Frankfurt.

Ralf Stolz kommer från en karriär som VD och försäljningschef för ett antal europeiska och skandinaviska företag.

”Redan vid den första introduktionen till Freetrailers delningsekonomiska koncept väcktes min uppmärksamhet och nyfikenhet, och jag är säker på att konceptet även kommer att få fotfäste på den tyska marknaden, precis som på den skandinaviska. Jag ser väldigt mycket fram emot att påbörja den här resan tillsammans med resten av Freetrailer-teamet, och ser fram emot att börja utnyttja den enorma potential som ligger framför oss i Tyskland, säger Ralf Stolz, Country Manager Freetrailer Tyskland.

Philip Filipsen, koncernchef för Freetrailer Group, är nöjd med att etableringen på den tyska marknaden nu verkligen har kommit gång i och med anställningen av Ralf Stolz, och han ser fram emot lanseringen av Freetrailer-konceptet på den tyska marknaden.

”Vi har under många år nu sett att Freetrailers delningsekonomiska koncept har varit en framgång på de skandinaviska marknaderna till stor glädje för både oss själva, våra samarbetspartners och användare. Vi har gjort fantastiska framsteg i Skandinavien och jag är övertygad om att vi tillsammans med Ralf kan föra den framgång och erfarenhet vi har från dessa marknader vidare till den tyska, säger Philip Filipsen.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

 

6 maj 2021: Freetrailer Group A/S och Europris inleder ett nytt spännande samarbete

Freetrailer Group och den norska lågprisbutikskedjan Europris inleder ett nytt samarbete som innebär att Freetrailers tjänster kommer att bli tillgängliga för kedjans över 260 varuhus.

Freetrailer Group har ingått ett nytt samarbetsavtal med den börsnoterade livsmedelskedjan Europris för att göra Freetrailerkonceptet tillgängligt för kedjans kunder. Inledningsvis blir det varuhusen i Stoa, Sørlandparken, Vågsby och Fredrikstad, där kedjans huvudkontor ligger, som kommer att erbjuda gratis släpvagnar till sina kunder. Därefter ska man titta på att göra självbetjäningskonceptet tillgängligt på fler varuhus.

”På Europris brinner vi för att driva våra butiker på ett enkelt sätt, vilket vi anser gynnar våra många kunder. Med samarbetet med Freetrailer kan vi erbjuda våra kunder en extra service i form av lånesläp. Samtidigt fungerar släpvagnarna perfekt som rullande reklampelare i de lokala områdena”, säger Jon Boye Borgersen, VP Commercial på Europris.

Philip Filipsen, VD för Freetrailer, välkomnar det nya samarbetet, som passar perfekt in i Freetrailers spridning på den norska marknaden.

”Jag är glad och stolt över det nya samarbetsavtalet med Europris, som både kan hjälpa till att marknadsföra Europris i lokalområdet och samtidigt ge Europris kunder en transportlösning genom 100 % självbetjäning. ”Det här är en varuhuskedja med ett mycket starkt varumärke och stor spridning på den norska marknaden, som vi kan lägga till vår verksamhet i Norge. Därför ser vi väldigt mycket fram emot att sprida Freetrailerkonceptet på den norska marknaden tillsammans med Europris”, säger Philip Filipsen.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

 

23 april 2021: Freetrailer Group A/S rapporterar rekordmånga uthyrningar

I slutet av mars rundade Freetrailer Group mer än 550 000 uthyrningar under de senaste 12 månaderna. Detta har infriats redan innan högsäsongen för 2021 och ger goda utsikter för räkenskapsårets mål, som uppgår till en halv miljon uthyrningar.

Under de första nio månaderna av räkenskapsåret, kan Freetrailer rapportera mer än 430 000 uthyrningar. Med dessa utsikter är det svårt att inte föreställa sig, att Freetrailer kommer över 550 000 uthyrningar när räkenskapsåret slutar den 30 juni 2021.

”Det här är några solida uthyrningssiffror, som är på den positiva sidan av våra förväntningar. Att vi redan innan sommarstarten kan projicera en markant justerad uthyrningsnivå för räkenskapsåret och dessutom kan rapportera genomgående ökade uthyrningssiffror under hela året, är en klar anledning till glädje. Det bekräftar att vi som företag har kunnat skapa en helt riktig delningsekonomisk plattform, som både skapar värde för oss såväl som för våra partners och användare”, säger Koncern-VD Philip Filipsen.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

 

16 april 2021: Nytt norskt partnerskap: Freetrailer Group A/S och Second Space inleder ett nytt samarbete

Freetrailer Group inleder ett nytt samarbete på 15 trailers med den nya norska lagerkedjan Second Space, distribuerade på kedjans 5 lageranläggingar i Oslo och Tromsø. Varje lageranläggning börjar med tre trailers.

”Vi har sett fram emot att öppna våra lagerhotell och vi är glada att ha Freetrailer med på resan. Samarbetet gör att vi kan erbjuda våra kunder en extra tjänst, utöver vårt eget lagringsutrymme, när de behöver extra utrymme i hemmet. Samtidigt fungerar trailers perfekt som rullande reklampelare i de lokala områdena och Freetrailer-samarbetet kommer därför att spela en viktig roll i arbetet för att öka medvetenheten om Second Space. Det är viktigt för oss som nytt företag och vi har stora förväntningar på samarbetet”, säger Isak Larsson, VD för Second Space.

Philip Filipsen, VD på Freetrailer, ser också fram emot att välkomna Second Space som partner hos Freetrailer:

”Jag är mycket nöjd med att Second Space har valt att samarbeta med Freetrailer från dag ett. Genom samarbetet med Freetrailer ger Second Space sina kunder en möjlighet för transport till och från deras lagringsutrymme. Second Space-anläggningarna i Oslo ligger på platser där vi upplever en hög efterfrågan av vår service och samarbetet hjälper därför till att förbättra vårt utbud i dessa områden. Second Space är Freetrailers första partner i Nordnorge och jag är därför glad och stolt över att vi nu också kan erbjuda vår service i Tromsø. Samtidigt hjälper partnerskapet till att förbättra kunskapen om Second Space i både Tromsø och Oslo och vi är därför mycket nöjda med det nya samarbetet”, säger Philip Filipsen.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

 

14 april 2021: Freetrailer Group A/S och ILVA A/S ingår ett viktigt partnerskap

Freetrailer Group och den rikstäckande möbelkedjan ILVA inleder ett nytt partnerskap där 19 av inredningskedjans 42 varuhus kommer att utrustas med nya gratis släpvagnar från Freetrailer.

Danska konsumenter kan redan från sommaren 2021 boka och hämta släpvagnarna på 19 nya platser när det nya partnerskapet mellan Freetrailer Group och ILVA A/S träder i kraft. Totalt kommer 57 nya släpvagnar att finnas tillgängliga vid 19 ILVA-varuhus, spridda över hela landet, från Frederikshavn i norr till Falster i söder.  

För Lars Larsen GROUP-ägda möbelhuskedjan innebär avtalet att deras kunder ännu enklare kan handla och hämta varor.

På ILVA sätter vi alltid kvalitet, service och rådgivning först, och med ett nytt partnerskap med Freetrailer kan vi dra en tjock linje under service. Avtalet gör det ännu enklare för våra kunder att handla hos oss och ta hem varorna samma dag. Freetrailer-konceptet är välbeprövat, och eftersom det bygger på appbaserad självbetjäning är det enkelt för konsumenterna att boka, hämta och lämna släpvagnarna själva, precis när det passar dem. Med det nya avtalet ser vi fram emot att göra vardagen lite enklare för våra kunder i samarbete med Freetrailer, säger René Flemming, försäljnings- och marknadschef på ILVA.

Thomas Munksgaard, Country Manager på Freetrailer Danmark, välkomnar det nya samarbetet med ILVA, som är en spännande partner med många varuhus över hela landet:

”Vi har många års erfarenhet av släputhyrning, men det är fortfarande lika spännande när vi ingår nya samarbeten. ILVA är en fantastisk ny partner där vi kan förvänta oss att användare gör stora inköp och därmed har ett stort transportbehov. Därför är det rimligt att vi finns där, och vi ser fram emot att rulla ut konceptet – och släpvagnarna – tillsammans med ILVA, säger Thomas Munksgaard.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

 

30 mars 2021: Freetrailer Group A/S och Føtex utökar sitt samarbete

Freetrailer Group och livsmedelskedjan Føtex utökar det samarbete som ingicks i december 2020 och Freetrailers service kommer i framtiden att finnas tillgängligt hos 18 Føtex-varuhus.

Partnerskapet mellan Føtex och Freetrailer ingicks i december 2020 genom ett test hos Føtex-varuhusen i Haderslev och Fredericia. Samarbetet har redan visat sig vara en stor framgång och parterna har kommit överens om att utöka samarbetet med ytterligare 48 trailers på 16 nya platser. Nästan alla nya Føtex-varuhus som kommer att erbjuda Freetrailers service finns på Jylland och Fyn, medan Føtex i Ringsted och Nykøbing Falster hittills är de enda varuhus som erbjuder tjänsten på Själland.

Philip Filipsen, koncernchef för Freetrailer, välkomnar det utökade samarbetet med Føtex, vilket passar perfekt in i planerna för ytterligare expansion av Freetrailer i Danmark.

”Det är mycket glädjande att samarbetet med Føtex efter bara tre månader har visat sig vara en så stor framgång att Føtex har beslutat att utöka samarbetet med oss. Att få en så bra start på ett samarbete med en partner som Føtex betyder mycket för oss och vi är mycket stolta över erkännandet som ligger i detta”, säger Philip Filipsen

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail: [email protected]railer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 60 samarbetspartner
Över 350 avhämtningsplatser
Över 1 800 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. 

Ticker code: FREETR

11 mars 2021: Freetrailer Group A/S och Silvan A/S förlänger partnerskapet

Freetrailer Group och byggmarknadskedjan Silvan förlänger sitt samarbete och ersätter samtidigt alla byggmarknadens 412 släpvagnar med nya i en uppdaterad design.

Samarbetet mellan Silvan och Freetrailer sträcker sig tillbaka till 2009, då det första avtalet om att göra Freetrailers släpkoncept tillgängligt för Silvans gör-det-själv-kunder slöts. Från början omfattade avtalet 213 släpvagnar. Samarbetet har utökats kontinuerligt, och idag omfattar avtalet 412 släpvagnar som är fördelade på Silvans 42 byggmarknader runt om i Danmark. Antalet uthyrningar och den positiva feedbacken från kunderna visar att konceptet och samarbetet har varit en stor framgång.

 ”På Silvan har vi alltid haft en ambition att vara den absolut mest serviceorienterade gör-det-själv-byggmarknaden. Och det gäller både före, under och efter besöket i alla våra butiker. Freetrailers släpkoncept har under många år varit en viktig del för att uppnå vårt mål, eftersom det gör att vi kan erbjuda våra kunder en lösning att få hem varorna själva – eller när de har andra transportbehov. Samtidigt sätter vi stort värde på att Freetrailer utvecklas hela tiden. Både när det gäller utbudet av transportlösningar och som senast med den nya självbetjäningslösningen som med app och Freelock gör det möjligt för kunder att hämta ut ett släp precis när de vill utan hjälp från vår personal. Det gör processen smidigare för kunden och innebär samtidigt att våra medarbetare kan koncentrera sig på råd och vägledning för kundernas gör-det-själv-projekt. Detta är också anledningen till att vi är väldigt intresserade av att hela tiden utveckla samarbetet med Freetrailer. Senare i år har vi till exempel planer på att utöka antalet släpvagnar i våra butiker”, säger Trine Bredow, teamledare – Commercial Excellence på Silvan.

Thomas Munksgaard, Country Manager på Freetrailer Danmark, är nöjd med förlängningen av samarbetet med Silvan, som är en viktig partner för Freetrailer:

”Vi ser det som ett stort erkännande av vårt koncept att Silvan och Freetrailer under 11 år har haft ett starkt samarbete med landstäckande uthyrning av släpvagnar. Silvan är en mycket viktig partner för oss, både tack vare de 412 släpvagnar som cirkulerar över hela Danmark och som en sparringpartner när det gäller utvecklingen av vårt koncept. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet och att kunna underhålla och utveckla vårt koncept i ett ömsesidigt bra samarbete med Silvan, säger Thomas Munksgaard.

Silvan är en ledande dansk ”gör-det-själv”-kedja med den högsta varumärkeskännedomen inom branschen. Silvans butiker finns i större delen av landet i och runt större städer, och erbjuder både klassiska gör-det-själv-produkter – som byggmaterial och trädgårdsartiklar – och produkter för hemmet. Totalt säljer Silvan fler än 150 varumärken med särskilt fokus på hållbarhet.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 60 samarbetspartner
Över 350 avhämtningsplatser
Över 1 800 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. 

Ticker code: FREETR

25 februari 2020: Freetrailer Group A/S Kvartalsrapport Q2 20/21
Freetrailer upplever en fortsatt tillväxt under Q2 20/21 med en uthyrningstillväxt på 37 % och en omsättningstillväxt på 26 %. Totalt ökade intäkterna under H1 20/21 med 19 %, och ökningen av halvårsresultatet uppgick till 1,9 miljoner DKK före skatt till ett resultat på 2,5 miljoner DKK, medan tillväxten av uthyrningar ökade med 29 % under första halvåret.

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport för koncernen för räkenskapsperioden 01-07-2020 – 30-09-2020.
Kv2 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK(01-10-2020 – 31-12-2020)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

•Nettoomsättning 11 652,9 (9 271,6)
•EBITDA 597,0 (-114,7)
•Resultat före skatt 350,9 (-518,5)
•Eget kapital 14 929,1 (11 693,8)
•EPS (Earnings Per Share) 0,03 (-0,04)
•Soliditetsgrad 62% (63%)

1. HALVÅRET KONCERNENS NYCKELTAL I 1 000 DKK(01-07-2020 – 31-12-2020)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

•Nettoomsättning 24 319,0 (20 467,8)
•EBITDA 3 207,4 (1 486,5)
•Resultat före skatt 2 501,4 (618,3)
•Eget kapital 14 929,1 (11 693,8)
•EPS (Earnings Per Share) 0,22 (0,05)
•Soliditetsgrad 62% (63%)

Uthyrningstillväxten under Q2 20/21 blev 37 % jämfört med Q2 19/20. Totalt sett för H1 20/21 steg antalet uthyrningar från 208 368 till 269 047, vilket motsvarar en ökning med 29 %.

Omsättningen under Q2 20/21 utgjorde 11,7 miljoner DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 26 % jämfört med samma period föregående år. Halvårsomsättningen steg med 19 % till 24,3 miljoner DKK mot 20,5 miljonerDKK under H1 19/20.

Rörelseresultatet (EBITDA) för H1 20/21 har fastställts till 3,2 miljoner DKK mot 1,5 miljoner DKK för samma period föregående år. Rörelseresultatet för Q2 20/21 utgör 0,6 miljoner DKK mot -0,1 miljoner DKK under Q2 19/20.

Resultatet före skatt för det sista halvåret blev 2,5 miljoner DKK, mot ett överskott på 0,6 miljoner DKK för samma period föregående år, vilket motsvarar en resultatförbättring på 1,9 miljoner DKK. Resultatet före skatt för Q2 utgör 0,4 miljoner DKK mot -0,5 miljoner DKK under Q2 19/20.

Förväntningarna för 20/21 upprätthålls
Omsättningen på 24,3 miljoner DKK under första halvåret 20/21 och resultatet på 2,5 miljoner DKK före skatt lever mer än upp till våra halvårsförväntningar, men med den nuvarande Corona-osäkerheten väljer vi att behålla våra förväntningar för helåret 20/21 med en omsättning i intervallet 47-50 miljoner DKK samt ett resultat på 4-5 miljoner DKK före skatt.

VD, Philip Filipsen kommenterar Kvartalsrapport:

”Freetrailers verksamhet fortsätter att växa och jag är väldigt stolt över de resultat vi uppnått under andra kvartalet 20/21 och särskilt för första kvartalet 20/21 som helhet. Freetrailer-konceptet fortsätter att vinna mark och vi upplever en markant ökning av intresset för vår verksamhet från både partners, kunder och investerare.

Tillväxten i antalet uthyrningar på 29% under första halvåret talar för sig, och den större aktiviteten återspeglas med ett resultat före skatt på 2,5 miljoner DKK, vilket är en förbättring med 1,9 miljoner DKK jämfört med förra året.

Dessutom står vi inför de traditionellt starka sommarkvartalen; Det går riktigt bra på våra etablerade marknader i Skandinavien, och samtidigt har vi etablerat oss på den tyska marknaden, vilket vi har stora förväntningar till.”

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några.

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 50 samarbetspartner
Över 300 avhämtningsplatser
Över 1 600 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.
Ticker code: FREETR

11 december 2020: Freetrailer Group A/S och Føtex inleder nytt samarbete

Freetrailer Group och den danska livsmedelskedjan Føtex inleder ett nytt samarbete som innebär att Freetrailers tjänst kommer att göras tillgänglig på ett urval av kedjans mer än 100 stormarknader.

Freetrailer Group har ingått ett nytt samarbetsavtal med den framgångsrika livsmedelskedjan Føtex om att göra Freetrailer-konceptet tillgängligt för kedjans kunder. Inledningsvis är det stormarknaderna i Haderslev och Fredericia som kommer att erbjuda gratis släpvagnar till sina kunder, varefter möjligheten att rulla ut självbetjäningskonceptet till ytterligare stormarknader undersöks.

Freetrailers koncern-vd Philip Filipsen gläder sig över det nya samarbetet som är helt i linje med spridningen av Freetrailer-konceptet.

”Jag är både glad och stolt över det här samarbetet som bidrar till att marknadsföra Føtex i lokalområdet och som ger Føtex kunder en komplett självbetjänande transportlösning. Det här är en fantastisk livsmedelskedja och ett mycket starkt varumärke som vi nu kan lägga till i vår verksamhet. Bland Føtex mer än 100 platser i Danmark finns det ett antal platser där Freetrailer ännu inte finns representerade men nu får vi en ännu bättre spridning av Freetrailer i Danmark”, säger Philip Filipsen.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några.

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 50 samarbetspartner
Över 300 avhämtningsplatser
Över 1 600 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.
Ticker code: FREETR

10 december 2020: Freetrailer Group A / S utökar aktiekapitalet med ett nominellt belopp på 37 500 DKK

Gemstone Capital A/S utövar 50 000 av sina totalt 93 381 teckningsoptioner i Freetrailer Group A/S och erhåller 50 000 aktier till ett nominellt värde av 37 500.

Gemstone Capital A/S, som bistod Freetrailer Group A/S i samband med bolagets notering sommaren 2018, har utnyttjat sin rätt i bolagets bolagsordning att erhålla 93 381 teckningsoptioner i bolaget, varav Gemstone Capital har beslutat att utnyttja sin företrädesrätt, som ingår i dessa teckningsoptioner med rätt att emittera 50 000 nya aktier i Freetrailer Group A/S till ett nominellt värde av 37 500 DKK. Teckningskursen för de 50 000 aktierna är 4,5 och den totala köpeskillingen är således 225 000.

Aktiekapitalet uppgår nu till 6 936 878,25 DKK med ett totalt antal aktier om 9 248 171

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några.

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 50 samarbetspartner
Över 300 avhämtningsplatser
Över 1 600 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.
Ticker code: FREETR

26 november 2020: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q1 20/21

Freetrailer sätter återigen rekord under Q1 20/21. Kvartalsomsättningen steg med 13 % till 12,7 miljoner DKK, EBITDA steg med 63 % till 2,6 miljoner DKK, medan resultatet före skatt steg med hela 90 % till 2,2 miljoner DKK. Antalet uthyrningar steg med 23 % under första kvartalet 20/21 jämfört med samma period föregående år

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport för koncernen för räkenskapsperioden 01-07-2020 – 30-09- 2020.

Kv1 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (01-07-2020 – 30-09-2020)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

• Nettoomsättning 12 666,1 (11 196,2)
• EBITDA 2 610,0 (1 601,2)
• Resultat före skatt 2 150,5 (1 136,8)
• Eget kapital 14 353,2 (12 118,9)
• EPS (Earnings Per Share) 0,18 (0,10)
• Soliditetsgrad 61% (63%)

Uthyrningstillväxten ökar igen med mer än 20 %. Antalet uthyrningar steg från 112 746 under Q1 19/20 till 138 853 under Q1 20/21, motsvarande 23 %, och det är således andra året i rad som antalet uthyrningar stiger med mer än 20 % under Q1.

Omsättningen under Q1 20/21 uppgick till 12,7 miljoner danska kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 13,1 % jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet (EBITDA) för Q1 20/21 uppgår till 2,6 miljoner DKK mot 1,6 miljoner DKK under Q1 19/20, vilket är en ökning på över 63 %.

Resultatet före skatt för Q1 20/21 uppgår till 2,2 miljoner DKK mot 1,1 miljoner DKK under Q1 19/20. Detta är en förbättring av resultatet på 90 %.

Förväntningarna för 20/21 är intakta
Vi upprätthåller förväntningarna för räkenskapsåret 20/21 av omsättning i storleksordningen 47- 50 miljoner DKK och ett resultat före skatt på 4-5 miljoner DKK.

VD, Philip Filipsen kommenterar Kvartalsrapport:
” En solid bild framträder av ett ökande intresse för Freetrailer-konceptet, och det gäller både på våra etablerade och nya marknader. Detta framgår också av siffrorna för Q1 20/21 med en fin förbättring på både topp- och bottenlinjen.
Det är särskilt glädjande att vi, samtidigt med den stora tillväxten i verksamheten också har lyckats öka vårt resultat före skatt med 90 % till nästan 2,2 miljoner DKK, jämfört med drygt 1,1 miljoner DKK förra året.
Vi kommer att fortsätta arbeta med att höja lönsamheten i resultatet, men är mycket nöjda över att ha uppnått en vinstmarginal före skatt på 17 % under Q1 19/20.”

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Philip Filipsen, Koncern-VD E-post: [email protected] Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några.
Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 50 samarbetspartner
Över 300 avhämtningsplatser
Över 1 700 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.
Ticker code: FREETR

23 oktober 2020: Ny stor aktieägare i Freetrailer Group A/S

Axxion S.A har precis meddelat att de för sin underliggande fond har förvärvat 500 000 aktier i Freetrailer Group A/S, motsvarande 5,4 % av aktiekapitalet. Det samlade värdet på transaktionen ligger på 5,5 miljoner kr, och säljaren är Ambjørner Holding ApS, som ägs av Freetrailers grundare Aksel Blomgren Ambjørner. Investeringen i Freetrailer har initierats av Discover Capital GmbH.  

”På Discover Capital letar vi alltid efter aktier som vi spår har en betydlig tillväxtpotential på lång sikt, och därmed även en betydlig avkastningspotential. Freetrailers skalbara affärsmodell och fortsatta expansionsmöjligheter matchar de investeringskriterier vi använder oss av för att identifiera spännande value cases”, säger Tobias Kastenhuber, Aktieanalytiker på Discover Capital.  

Philip Filipsen, Group CEO på Freetrailer välkomnar den nya aktieägaren. 

”Vi hälsar Axxion S.A välkomna till Freetrailers ägarkrets och ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog med både Axxion S.A och Discover Capital GmbH. Vi har precis gått ut med våra betydande aktiviteter på den tyska marknaden, så det är otroligt positivt att vi nu har upptäckts av den tyska investeringsmiljön och får en matchande internationell ägarstruktur”, säger Philip Filipsen.   

För mer information om Axxion: www.axxion.lu 

För mer information om Discover Capital GmbH: https://www.discover-capital.de/ 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 

Philip Filipsen, Koncern-VD 

E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85  

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform.  

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Fakta: 
Över 50 samarbetspartner 
Över 300 avhämtningsplatser 
Över 1 600 släpvagnar  

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.  

Ticker code: FREETR 

23 oktober 2020: Freetrailer Group A/S rapporterar protokoll från den ordinarie bolagsstämman

Torsdagen den 15. oktober 2020 kl. 18.00 hölls ordinarie bolagsstämma för Freetrailer Group A/S, CVR-nr. 28 89 19 38, vid bolagets säte. 

På plats var aktieägare som tillsammans representerade 66,81 % av bolagets totala aktiekapital med det nominella värdet 6 899 378,25 kronor fördelat på 9 199 171 aktier à 0,75 kronor. 

Hela styrelsen för Freetrailer Group A/S var närvarande vid årsstämman, med undantag för styrelseordförande som förhindrades på grund av det rådande coronaläget. 

VD för Freetrailer Group A/S var närvarande. 

Följande dagordning fastställdes för bolagsstämman: 

 1. Val av ordförande 
 1. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året 
 1. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande 
 1. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper 
 1. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen 
 1. Val av styrelse 
 1. Val av revisor 
 1. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna 

Punkt 1:Val av ordförande 

Som ordförande valdes advokat Nicolai Jung som konstaterade att den ordinarie bolagsstämman hade sammankallats i vederbörlig ordning och var behörig att fatta beslut beträffande de punkter som tagits upp på dagordningen.  

Punkt 2: Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året 

Bolagets VD Philip Filipsen lade på styrelsens vägnar fram bolagets verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsår. 

Bolagsstämman röstade enhälligt och med samtliga röster för styrelsens rapport.  

Punkt 3:Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande 

Bolagets VD Philip Filipsen redovisade nyckeltalen för bolagets årsredovisning 2019/2020, vilken lades fram för godkännande. 

Bolagets årsredovisning för 2019/2020 godkändes enhälligt och med alla röster. 

Punkt 4:Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper 

Styrelsens förslag om disponering av resultatet enligt den godkända årsredovisningen godkändes enhälligt och med alla röster.  

Punkt 5:Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen 

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen godkändes enhälligt och med alla röster. 

Punkt 6:Val av styrelse 

Styrelseledamöterna avgick i enlighet med bolagsordningen vid den ordinarie bolagsstämman. 

Styrelseledamöterna har alla, med undantag för Thomas Munksgaard, meddelat att de stödjer omval. 

Styrelsen föreslog Martin Lavesen som styrelseledamot. 

Som ett resultat av detta föreslog styrelsen att styrelseledamöterna skulle vara fyra till antalet. 

Styrelsens förslag om att antalet styrelseledamöter skulle fastställas till fyra godkändes enhälligt och med alla röster av bolagsstämman. 

Inför valet av styrelseledamöter gavs information om de nominerade personernas ledningspositioner i andra näringsidkande företag i enlighet med danska aktiebolagslagen 120 §. 

Samtliga styrelsekandidater som accepterat nomineringen omvaldes enhälligt och med alla röster. 

Mikael Bartroff blev enhälligt och med alla röster vald som styrelseordförande 

Punkt 7:Val av revisor 

Ett förslag om omval av det Statligt auktoriserade revisionsföretaget Kreston CM som revisor för bolaget lades fram. 

Det Statligt auktoriserade revisionsföretaget Kreston CM omvaldes som revisor för bolaget enhälligt och med alla röster. 

Punkt 8:Övrigt 

Det fanns inget att diskutera under övrigt. 

Då det inte fanns något övrigt att diskutera avslutades bolagsstämman kl. 18.50. 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 

Philip FilipsenKoncern-VD 
E-post:[email protected] 
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Fakta: 
Över 50 samarbetspartner 
Över 300 avhämtningsplatser 
Över 1 600 släpvagnar  

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S  Spotlight Stock Market.  

Ticker code: FREETR 

 

Hitta alla pressmeddelanden på Spotlight Stock Market

Kvartalsrapport Q4
2020/2021

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport Q3
2020/2021

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport Q2
2020/2021

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport Q1
2020/2021

» Se/Hämta PDF

Årsredovisning
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Bokslutskommuniké  Q4
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport Q3
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Halvårsrapport Q2
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport  Q1
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Ett starkt, befintligt bolag med stor potential

Freetrailer är ett teknikföretag, som varje dag lånar ut över 1.500 släpvagnar gratis via en delningsekonomisk it-platform.

Transportlösningen ställs till förfogande genom Freetrailers +40 samarbetspartners i Sverige, Danmark och Norge.
Hittills har Freetrailers tjänst använts 4 miljoner gånger och i 2020 lånade 640.000 kunder ett släp.

Sedan starten 2004 strävar Freetrailer efter att bygga ett delningsekonomiskt företag som tar utgångspunkt i den digitala teknologi och alltid är på framkant med digital utveckling.

Ska du med på resan?

Utvalda nyckeltal

4 Länder

600.000 Downloads

+450 pick up points

+ 2 100 släp

+4 mio. utlåningar

+70 samarbetspartners

51 mio. DKK i omsättning

+600.000 uthyrningar per år

Freetrailer case

Freetrailer har sedan 2004 lyckats växa till det solida företag vi är idag. Se Freetrailers case nedan och hör mer om varför Freetrailer är en bra investering.

Styrelse

Mikael Bartroff

Styrelseordförande

Tidigare CFO/Inter IKEA Systems B.V. Lång internationell erfarenhet som högt uppsatt på IKEA. Mikael är expert på tillväxt och uppskalning av affärskoncept internationellt.

Dan Takiar Petersen

Styrelseledamot & Chief Security Officer / Co-Owner, Nuura

Dan bidrar med internationell säljerfarenhet och har tidigare varit Managing Director för Gubi Inc. i Nordamerika och internationell säljchef på Muuto.

Martin Lavesen

Styrelseledamot & Managing Partner DLA Piper Denmark

Martin har erfarenhet av företagsledning i DLA Piper Danmark och förutom sin roll ger han råd om immateriella rättigheter och avtalsrätt.

Allan Sønderskov Darré

Styrelseledamot & stift av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel och GetHelp. Han har startat Desktop Gruppen och webbyrån Grapenet.

Management

Philip Filipsen

Group CEO, Freetrailer

Philip har under de senaste 20 åren arbetat med ekonomistyrning, koncernrapportering och affärsutveckling i små och medelstora företag på hemmaplan och utomlands. Philip har också flera års erfarenhet som investeringschef inom försäkrings- och bankvärlden.

Kontaktinformation för Investor Relations

Philip Filipsen, CEO
Tlf.: +45 40 90 17 85
[email protected]