INVESTOR RELATIONS
Freetrailer Group A/S är listad på den svenska börs Spotlight Stock Market.

Finansiell kalender

Q3 Kvartalsredogörelse 2019/2020

29/05-2020

Q2 Halvårsrapport 2019/2020

28/02-2020

Q1 Kvartalsredogörelse 2019/2020

29/11-2019

Q3 Kvartalsredogörelse 2019/2020

29/05-2020

Q4 Kvartalsredogörelse 2019/2020

27/08-2020

Aktiekurs

Freetrailer:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet (FREETR) 

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, 24Storage och ICA Gruppen för att nämna några.

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljoner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticket kode: FREETR

Bolagsmeddelanden

20. marts 2020: COVID-19: Freetrailer drar tillbaka sina vinstförväntningar

Även om Freetrailer inte har kunnat se någon direkt effekt av covid-19 på uthyrningsverksamheten under februari och mars, förväntas det ändå att den fortsatta spridningen av covid-19 och den gradvisa nedstängningen av aktiviteter i samhället som följer därav kommer att påverka uthyrningsverksamheten under resten av räkenskapsåret 19/20. Därför har Freetrailer valt att dra tillbaka sina vinstförväntningar för räkenskapsåret 19/20 och 20/21.

Som ett resultat av de nya reglerna för sammankomster och stängningar av större köpcentrum har öppettiderna för flera av våra skandinaviska samarbetspartner förändrats och flera av våra stora samarbetspartner, inklusive IKEA Danmark, håller nu helt stängt.

Freetrailer har inte kunnat se någon direkt effekt av covid-19 på uthyrningsverksamheten under februari och mars, men det förväntas att den fortsatt försämrade situationen kommer att påverka uthyrningsverksamheten negativt under resten av räkenskapsåret 19/20 som avslutas den 30 juni 2020.

Sedan i början av mars har Freetrailer genomfört nödvändiga åtgärder för att på bästa möjliga sätt ta hand om företagets anställda och kunder. All personal arbetar hemifrån och extra resurser har satts in för att kunna ge bästa möjliga kundservice, inklusive att kontinuerligt uppdatera öppettiderna för varje uthyrningsplats i bokningssystemet.

Det är viktigt att kunderna inte kör dit i onödan när de ska hyra en släpvagn och lyckligtvis kan 80 % av produktportföljen bokas utan kontakt med butikspersonal via Freetrailers app och Freelock-lösningen. Erfarenheterna visar att användning av Freetrailers tjänst sker både i samband med hemtransport av köpta varor och andra vardagliga aktiviteter I dagsläget är det dock inte möjligt att bedöma nettoeffekten för den fortsatta verksamheten generellt.

I grund och botten är affärspotentialen och de internationella expansionsmöjligheterna intakta, men med tanke på det mycket allvarliga läget kan expansionsplanerna komma att försenas.

I samband med rapporten för det tredje kvartalet 19/20, som kommer att publiceras den 31 maj 2020, räknar Freetrailer med att kunna ge mer detaljerade uppgifter och en uppföljning på vinstförväntningarna.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Philip Filipsen, Koncern CFO
E-post: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker code: FREETR

28. februar 2020: Freetrailer Group A/S offentliggör halvårsrapport Q2 2019/2020

Fortsatt tillväxt under Q2 19/20 med en uthyrningstillväxt på 27 % och en omsättningstillväxt på 16 %. Bristande tillväxt i släpvagnsbeståndet betyder dock på kort sikt att ledningen justerar förväntningarna för helåret till en omsätttning på 40,5 miljoner DKK från 42,0 miljoner DKK och ett överskott före skatt på 1,7 miljoner DKK från 3,25 miljoner DKK. Förväntningarna för helåret fortsätter att visa en tillväxt på knappt 17 % i omsättning och en resultatförbättring på 5 miljoner danska kronor jämfört med 18/19.

Freetrailer Group A/S avlägger redogörelse för Freetrailer koncernen för de första sex månaderna av räkenskapsåret 01 juli 2019 – 30 juni 2020.

Q2 KONCERNENS NYCKELTAL i 1 000 DKK (01 oktober 2019 – 30 december 2019) (inom parentes anges motsvarande period förra året)

• Nettoomsättning 9 271.6 (7 987.4)
• EBITDA -114.7 (-578.1)
• Resultat före skatt -518.5 (-1151.1)
• Eget kapital 11 539.5 (12 295.0)
• EPS (Eearnings Per Share) -0.04 (-0.12)
• Soliditetsgrad 63 % (72 %)

HALVÅRET KONCERNENS NYCKELTAL i 1 000 DKK (01 juli 19 – 30 december 19) (inom parentes anges motsvarande period förra året)

• Nettoomsättning 20 467.8 (17 181.8)
• EBITDA 1 486.5 (290.6)
• Resultat före skatt -618.3 (-891.5)
• Eget kapital 11 539.5 (12 295.0)
• EPS (Eearnings Per Share) -0.05 (-0.10)
• Soliditetsgrad 63 % (72 %)

Uthyrningstillväxten under Q2 19/20 blev 26,7 % jämfört med Q2 18/19. Totalt sett för H1 19/20 steg antalet uthyrningar från 163 529 till 208 368, vilket motsvarar en ökning med 27,4 %. Den positiva utvecklingen för antalet uthyrningar avspeglas även i omsättningsutvecklingen.

Omsättningen under Q2 19/20 utgjorde 9,3 miljoner DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 16,3 % jämfört med samma period föregående år. Halvårsomsättningen steg med 19,2 % till 20,5 miljoner DKK mot 17,2 miljoner DKK under H1 18/19.

Rörelseresultatet (EBITDA) för H1 19/20 har fastställts till 1,5 miljoner DKK mot 0,3 miljoner DKK för samma period föregående år. Den positiva utvecklingen täcker även den ökade verksamheten samt den pågående effektiviseringen av organisationen. Rörelseresultatet för Q2 19/20 utgör -0,1 miljoner DKK mot -0,6 miljoner DKK under Q2 18/19.

Resultatet före skatt för det sista halvåret blev 0,6 miljoner DKK, mot ett underskott på 0,9 miljoner DKK för samma period föregående år, vilket motsvarar en resultatförbättring på 1,5 miljoner DKK. Resultatet före skatt för Q2 utgör -0,5 miljoner DKK mot -1,2 miljoner DKK under Q2 18/19.

Förväntningar inför räkenskapsåret 19/20 Freetrailers fina tillväxt under H1 19/20 har primärt uppnåtts genom en ökad uthyrningsfrekvens, medan målsättningen om att föra ytterligare kapacitet till marknaden genom att etablera nya partnerrelationer har gått långsammare än förväntat.

Uthyrningen av nya släpvagnar fortskrider enligt planerna på den stora svenska marknaden, medan man i Danmark, Norge och Tyskland har upplevt förseningar i ingåendet av nya partneravtal. Potentialen finns, men en bild avtecknar sig av en förskjutning av de förväntade nya partnerrelationerna till utgången av verksamhetsåret 19/20 – ingången av verksamhetsåret 20/21.

Koncern-VP Philip Filipsen kommenterar den justerade halvårsrapport:På Freetrailer är vi väldigt framgångsrika med att ständigt locka fler kunder att utnyttja vår tjänst, och det råder inget tvivel om att detta kommer att fortsätta på de skandinaviska marknaderna och vinna insteg på övriga marknader i Europa.

För närvarande står emellertid Freetrailer inför en kapacitetsutmaning, eftersom gränsen för hur mycket vår nuvarande trailerportfölj kan hyras ut utmanas. Samtidigt kan expansionen på i synnerhet de svenska och norska marknaderna ständigt förbättras. Nya partneravtal ska ingås på alla marknader, inkl. den tyska marknaden, för att tillväxten ska kunna göra ytterligare ett tillväxthopp. Efterfrågan finns, men fler släpvagnar måste släppas ut på marknaden.”

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern CFO
E-post: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat år 2004, med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker code: FREETR

02. februar 2020: Freetrailer Group A/S i nytt och spännande samarbete med den svenska hamburgerkedjan MAX Burgers

Sveriges äldsta hamburgerkedja och Freetrailer har nämligen inlett ett samarbete som innebär att Freetrailers delningsekonomiska släpvagnskoncept framöver kommer att erbjudas intill MAX Burgers restaurang i Örebro. Släpvagnarna kommer att kunna lånas från och med början av april 2020, och kommer att vara försedda med Freetrailers digitala låssystem som ger 100 % flexibilitet till både MAX Burgers och deras kunder.

Freetrailers enkla och självbetjänade koncept har nu hittat till Sveriges äldsta hamburgerkedja, som har insett värdet i att erbjuda gratis lån av släpvagnar till sina kunder.

”Vi ser en stor potential och synergi i att kunna erbjuda Freetrailers delningsekonomiska koncept åt personer i Örebroområdet, och att på så sätt kunna hjälpa till med både mat och transportmedel, vilket vi hoppas ska göra ett besök hos oss ännu bättre” säger Tobias Karlsson, marknadsföringschef på MAX Burgers.       

MAX Burgers har idag 153 restauranger i primärt Sverige, Danmark och Norge – samma länder som Freetrailer finns i.

Förutom att erbjuda Freetrailers koncept åt MAX Burgers kunder och övriga lokalbefolkningen i Örebroområdet, har samarbetet även en grön vinkel. Bakom samarbetet finns även en plan på att samla in uppgifter om släpvagnarnas körmönster, och dessa uppgifter kommer att ligga till grund för klimatpositiva åtgärder. 

”Jag ser en stor potential och ett stort värde i samarbetet och det gemensamma projektet, och jag är säker på att resultaten av samarbetet kommer att vara mycket användbara och relevanta för både MAX Burgers och Freetrailer” säger Freetrailers CEO, Philip Filipsen och tillägger: ”förutom den mycket spännande gröna aspekten, ser jag även en fin synergi i att kombinera vår släpvagnsservice med en rikstäckande restaurang. De flesta blir ju hungriga när de flyttar något från A till B.”

Hos båda parterna är stämningen positiv, och ledningens förväntningar på projektet är höga.

”På MAX Burgers har vi ett solitt klimatarbete. Menyn är klimatpositiv, vilket betyder att företaget inte bara kompenserar för alla sålda produkter, utan även ytterligare 10 %. Hållbarhetsaspekten avspeglar även i samarbetet med Freetrailer. Dels genom att bidra till en växande delningsekonomi som Freetrailer står för, och dels genom att säkerställa att det klimatkompenseras för användning av de släpvagnar som lånas ut hos MAX Burgers” säger Tobias Karlsson, marknadsföringschef på MAX Burgers.

Det nya partnerskapet är intressant, sett både ur ett företagsutvecklings- och miljömässigt perspektiv, då kombinationen mellan de två företagen och de gröna åtgärderna kan rymma flera spännande möjligheter i ett framtida samarbete.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern CFO
E-post: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat år 2004, med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, Pelican och Bilka för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 millioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker code: FREETR

18. december 2019: Freetrailer Group A/S avslutar 2019 med fina resultat – tillväxt på alla tre marknader, expansion till Tyskland och ny VD

Sedan börsnoteringen sommaren 2018 har Freetrailer Group A/S arbetat med att utforma och genomföra den tillväxtplan som kapitalanskaffningen möjliggjorde. Det riktade arbetet med fokus på befintliga såväl som nya marknader har gett solida resultat under de senaste sex månaderna och visar på styrkan i koncernens tillväxtstrategi.

I Norge har insatserna haft en betydande effekt på Freetrailer-konceptets spridning.

Antalet släpvagnar har vuxit med 47 % under det senaste året och det totala antalet uthyrningar har ökat med 77 % jämfört med samma period föregående år.

Den enorma tillväxten kan delvis tillskrivas avtalsförlängningen och utvidgningen av samarbetet med IKEA. Dessutom kunde Freetrailer Group A/S lägga till ytterligare en samarbetspartner i Norge då ett strategiskt samarbete med City Self-Storage ingicks i december 2018. Under de första fem månaderna av räkenskapsåret 19/20 ökade det totala antalet uthyrningar i Norge med så mycket som 80 %.

I Sverige har fokus legat på att ingå nya samarbetsavtal där bl.a. ICA-koncernen, 24Storage och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har tagit till sig Freetrailers koncept.

I Sverige ses också en betydande ökning av antalet släpvagnar som det senaste året har ökat med 36 %. Samtidigt har antalet uthyrningar under de första fem månaderna av räkenskapsåret 19/20 ökat med 40 %. Nu, vid utgången av 2019, har Freetrailer Group A/S ca 420 släpvagnar i Sverige. 

I Danmark ses också fortsatta framgångar och antalet släpvagnar har ökat med 13 % under det senaste året, vilket är en mycket bra tillväxt på en marknad där Freetrailer har sin största spridning. Under de första fem månaderna av räkenskapsåret 19/20 har antalet uthyrningar dessutom ökat med 20 % jämfört med samma period föregående år, vilket kan tillskrivas den ökade användningen av Freetrailers elektroniska låssystem Freelock.

Efterfrågan och det stora intresset från både slutanvändare och samarbetspartner visar att potentialen på den skandinaviska marknaden är fortsatt stor. I synnerhet på den svenska marknaden, som är nästan dubbelt så stor som den danska med sina ca 10 miljoner invånare, har Freetrailer höga förväntningar på den fortsatta tillväxten.

 ”Med de uppnådda resultaten finns det anledning att vara optimistiska och Freetrailer håller fast vid förväntningarna på en intäktsökning på 20 % för räkenskapsåret 19/20 på 42 miljoner danska kronor. På samma sätt håller vi fast vid förväntningarna på att årets resultat före skatt uppgår till 3,25 miljoner danska kronor”, säger koncern-vd Philip Filipsen.

Freetrailers förväntningar inför 2020/21

”Inom den närmsta framtiden kommer vi fortsatt att fokusera på att effektivisera och utveckla vår affärsmodell i syfte att få företaget att växa ytterligare i Skandinavien såväl som internationellt. Vi gör detta genom att fokusera till 100 % på våra försäljnings- och marknadsföringsinsatser samtidigt som vi kontinuerligt stärker och vidareutvecklar vår digitala plattform. Vi förväntar oss att dessa ansträngningar hjälper oss att nå nästa steg i våra tillväxtambitioner. Under 20/21 räknar vi med att vår omsättning kommer att öka med ytterligare 40 % till 59 miljoner danska kronor och att resultatet före skatt uppgår till 9,4 miljoner danska kronor”, säger Philip Filipsen.

”Freetrailers tillväxtförväntningar för resten av 19/20 och för det kommande räkenskapsåret 20/21 är baserade på våra strategiska initiativ såsom vårt inträde på den europeiska marknaden vilket tillkännagavs tidigare i år” tillägger styrelseordförande Mikael Bartroff.

Den 15 januari 2019
Stormarknadskedjan Bilka utökar antalet släpvagnar med 43 % och förlänger samarbetsavtalet med 4 år

Den 4 april 2019
Freetrailers app nomineras till E-handelspriset i kategorin Årets bästa app och tilldelades en andra plats av Dansk internethandel (FDIH)

Den 2 maj 2019
Freetrailer meddelar 13 nya partneravtal i Sverige och att antalet svenska samarbetspartner nu nästan tredubblats. I de nya partneravtalen inkluderas bl.a. ICA Maxi, Riksbyggen, Mio Möbler, Caparol, Mekonomen och IKEA Pick Up Point.

Den 3 juni 2019
Freetrailer sluter ett treårigt avtal med den svenska detaljhandelskedjan Järnia Outlet

Den 8 juli 2019
Nytt internationellt samarbete med teknikföretaget Nüwiel innebär att Freetrailer Group A/S kan inkludera Nüwiels el-cykelkärror i sin produktportfölj

Den 18 oktober 2019
Ett nytt spännande samarbete med den svenska tillväxtkometen 24Storage ingås

Den 21 november 2019
Freetrailer Group A/S utökar samarbetet med ICA MAXI och inkluderar samtidigt ICA Kvantum i partneravtalet

Den 29 november 2019
Freetrailer avlägger kvartalsrapport för första kvartalet 19/20 och kan rapportera om en betydande tillväxt i omsättning och resultat, vilket visar en positiv utveckling på 22 % respektive 80 %

Den 29 november 2019
I samband med offentliggörandet av kvartalsrapporten för första kvartalet 19/20 tillkännagav Freetrailer även förändringen i ledningen, där företagets ekonomichef tillträdde rollen som koncern-vd.

Detta är en del av koncernens internationaliseringsstrategi, där Freetrailers grundare och före detta VD, Allan Sønderskov Darré tilträtt som nyckelperson för Freetrailer Future.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern CFO
E-post: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat år 2004, med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, Pelican och Bilka för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 millioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker code: FREETR

Hitta alla pressmeddelanden på Spotlight Stock Market

Finansiella rapporter

Halvårsrapport Q2 2019/2020

 

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport  Q1 2019/2020

 

» Se/Hämta PDF

Årsredovisning 2018/2019

 

» Se/Hämta PDF

Bokslutskommuniké Q4 2018/2019

 

» Se/Hämta PDF

Kvartalsredogörelse Q3 2018/19 

 

» Se/Hämta PDF

Ett starkt, befintligt bolag med stor potential

Freetrailer är ett teknikföretag, som varje dag lånar ut över 1.500 släpvagnar gratis via en delningsekonomisk it-platform.

Transportlösningen ställs till förfogande genom Freetrailers +40 samarbetspartners i Sverige, Danmark och Norge.

Hittills har Freetrailers tjänst använts 2,5 miljoner gånger och i 2019 lånade 360.000 kunder ett släp.

Sedan starten 2004 strävar Freetrailer efter att bygga ett delningsekonomiskt företag som tar utgångspunkt i den digitala teknologi och alltid är på framkant med digital utveckling.

Räkenskapsåret 18/19 visade en omsättning på DKK 35 mio och Q1 19/20 rapporterade fortsatt positiv utveckling med en försäljningsökning på 22% tillDKK 11,2 mio. jämfört med DKK 9,2 mio. under samma period året innan.

Freetrailers förväntningar för verksamhetsåret 2021/2022 beräknas till omsättning i storleksordningenDKK 80 mio.

Ska du med på resan?

3 Länder

400.000 Downloads

+250 pick up points

+ 1500 släp

2,5 mio. utlåningar

+40 samarbetspartners

35 mio. DKK i omsättning

+360.00 kunder per år

Freetrailer case

Freetrailer har sedan 2004 lyckats växa till det solida företag vi är idag. Se Freetrailers case nedan och hör mer om varför Freetrailer är en bra investering.

Styrelse

Mikael Bartroff

Styrelseordförande

Tidigare CFO/Inter IKEA Systems B.V. Lång internationell erfarenhet som högt uppsatt på IKEA. Mikael är expert på tillväxt och uppskalning av affärskoncept internationellt.

Dan Takiar Petersen

Styrelseledamot & Chief Security Officer / Co-Owner, Nuura

Dan bidrar med internationell säljerfarenhet och har tidigare varit Managing Director för Gubi Inc. i Nordamerika och internationell säljchef på Muuto.

Thomas Munksgaard

Styrelseledamot & stift av MERE TID

Thomas har erfarenhet av processer, säljutbildning och har dessutom varit kundservicechef på IKEA Danmark.

Allan Sønderskov Darré

Styrelseledamot & stift av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel och GetHelp. Han har startat Desktop Gruppen och webbyrån Grapenet.

Management

Philip Filipsen

Group CEO, Freetrailer

Philip har under de senaste 20 åren arbetat med ekonomistyrning, koncernrapportering och affärsutveckling i små och medelstora företag på hemmaplan och utomlands. Philip har också flera års erfarenhet som investeringschef inom försäkrings- och bankvärlden.

Johan Wijkander

Nordic Area Manager

Johan har varit en del av Freetrailer-teamet i mer än 7 år. Han kan verkligen den svenska marknaden och har stor betydelse för framgången i Sverige. Johan har tidigare arbetat med eventmarknadsföring och försäljning i hela Norden.

IPO Materiale

Memorandum

Utfärdande memorandum före börsnoteringen.

» Se/Hämta PDF

Sammanfattning

Kort teaser med den viktigaste informationen från Utsläppsnotatet.

» Se/Hämta PDF

Kontaktinformation för Investor Relations