INVESTOR RELATIONS
Freetrailer Group A/S är listad på den svenska börs Spotlight Stock Market.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2019/2020

27/08-2020

Årsrapport 2019/2020

01/10-2020

Bolagsstämma hålls den

15/10-2020

Kv1 rapport 2020/2021

26/11-2020

Aktiekurs

Freetrailer:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet (FREETR) 

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, 24Storage och ICA Gruppen för att nämna några.

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljoner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker kode: FREETR

Bolagsmeddelanden

09. juli 2020: Freetrailer Group A/S ingår strategiskt avtal med Obs BYGG i Norge

Freetrailer Group tar sig på allvar in på den norska marknaden med det nya samarbetsavtalet med Obs BYGG. Obs BYGG är marknadsledande på privatmarknaden för byggvaror i Norge och är en del av Coop Norge SA.

Freetrailer Group kan nu lägga till en ny stor kedja till partnerportföljen. Coop Norge är landsomfattande med mer än 1 200 butiker inom dagligvaror och byggnadsmaterial, Coop Norges ambition – om att ha den högsta kundnöjdheten och det bästa ryktet inom dagligvaruhandeln och byggbranschen har varit den främsta drivkraften till avtalet.

Freetrailer konceptet erbjuds till Coop-koncernens byggvaruhuskedja Obs BYGG som består av 54 byggvaruhus distribuerade över hela Norge.

”På Obs BYGG arbetar vi hela tiden på att förbättra kundupplevelsen och kundnöjdheten och här passar Freetrailers digitala fullservicekoncept in helt perfekt. Våra kunder får full flexibilitet beträffande hemtransporten av varorna och samtidigt säkerställer Freetrailers plattform att våra medarbetare kan koncentrera sig på att ta hand om kunderna inne i butiken. Vi har därför stora förväntningar på detta tillägg i tjänsteutbudet”, säger Obs BYGGs konceptchef Kjell Erik Thune Larsen.

Freetrailers koncern-vd Philip Filipsen förväntar sig även han mycket av det nya samarbetet. Freetrailer har funnits på den norska marknaden sedan 2016 och då var det främst IKEA som använde sig av Freetrailer-konceptet. Med ingåendet av det nya avtalet med Coop Norge stärks positionen på allvar på den norska marknaden.

”Jag är mycket stolt över att Coop Norge har valt att samarbeta med Freetrailer. Coop Norges byggvaruhuskedja har lång erfarenhet av att erbjuda en släpvagnstjänst till kunderna, men har sett vilken betydande värdeökning och resursbesparing det skulle innebära att använda vårt självbetjäningskoncept. Samarbetsavtalet betyder, att vi idag kan hjälpa många stora byggvaruhus spridda över hela Norge och vi kommer nu se många släpvagnar från Freetrailer på de norska vägarna”, säger Philip Filipsen.

Det nya avtalets effekter märks först i räkenskapsåret 2020/2021 och kommer därför inte att innebära några förändrade förväntningar för räkenskapsåret 2019/2020. Freetrailer offentliggör rapport för fjärde kvartalet och årsredovisningen för 2019/2020 den 27 augusti 2020.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post:  pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker code: FREETR

26. juni 2020: Elgiganten fördubblar antalet Freetrailer släpvagnar i Danmark

Elgigantens VD Peder Stedal kallar samarbetet med Freetrailer kring utlåning av kostnadsfria släpvagnar ett fantastiskt komplement till deras kärnverksamhet och utökar antalet med 50 nya.

För ett och ett halvt år sedan ingick Elgiganten ett samarbete med Freetrailer om 50 släpvagnar vid tidpunkten, till kedjans danska butiker. Nu utökar kedjan samarbetet med ytterligare 50 släpvagnar, dels för att Freetrailers digitala självbetjäningslösningen gör det enkelt för kedjans kunder att ta med sig varorna hem och samtidigt är det enkelt för Elgigantens personal att hantera.

Vi har nu använt oss av Freetrailers koncept i flera av våra danska butiker, och det har fungerat riktigt bra. Kunderna uppskattar att de själva kan ta med sig varorna hem, och på det sättet blir det ett fantastiskt komplement till vår verksamhet. Freetrailers självbetjäningslösning med app och Freelock betyder att kunderna bokar, vid behov, utan att vi är inblandade – det gör det enkelt för alla parter”, säger VD Peder Stedal på Elgiganten.

Koncern-VD på Freetrailer Philip Filipsen gläds också över det utökade samarbetet och säger: ”Elgiganten är en stor och rikstäckande spelare på den danska marknaden med 38 varuhus fördelade runt om i landet. Med en förlängning av samarbetsavtalet kommer Freetrailers tjänst att finnas tillgänglig i 28 av kedjans butiker. Vi gläds mycket över att det är just den ökade kundnöjdheten, enkelheten och synligheten i gatubilden som är orsaken till expansionen från 50 till 100 släpvagnar.”

De nya släpvagnarna förväntas stå klara i Elgigantens butiker under juni månad.

Elgiganten i Danmark är en del av Elkjøp Nordic-koncernen, som Freetrailer också är representerad i Norge och Sverige, där koncernen har totalt 309 butiker.

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post:  pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker code: FREETR

29. maj 2020: Freetrailer Group A/S offentliggör kvartalsrapport Kv3 19/20

Markant uthyrningstillväxt av antalet uthyrningar med en ökning på 28,1 % – partnerförsäljningen påverkads dock af coronakrisen. Kvartalsomsättningen ökade på motsvarande sätt från 7,5 miljoner danska kronor till 8,8 miljoner danska kronor, en tillväxt på 17,3 % jämfört med samma period föregående år.

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport för Freetrailer koncernen för de första nio månaderna av räkenskapsåret 01 juli 2019 – 30 juni 2020.

KV3 KONCERNENS NYCKELTAL i 1 000 DKK (01 januari 2020 – 31 mars 2020)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

• Nettoomsättning 8 769,1 (7 464,2)
• EBITDA -637,4 (-1 201,6)
• Resultat före skatt -1 039,1 (-1 803,3)
• Eget kapital 10 654,7 (10 427,8)
• EPS (Eearnings Per Share) -0.1 (-0.2)
• Soliditetsgrad 64 % (67 %)

NIO MÅNADER KONCERNENS NYCKELTAL i 1 000 DKK (01 juli 2019 – 31 mars 2020) (inom parentes anges motsvarande period förra året)

• Nettoomsättning 29 239,9 (24 646,0)
• EBITDA 849,1 (-911,0)
• Resultat före skatt -420,8 (-2 694,8)
• Eget kapital 10 654,7 (10 427,8)
• EPS (Eearnings Per Share) -0.04 (-0.29)
• Soliditetsgrad 64 % (67 %)

Uthyrningstillväxten under tredje kvartalet 19/20 uppgick till 28,1 % jämfört med tredje kvartalet 18/19. Totalt sett för de första nio månaderna 19/20 steg antalet uthyrningar från 242 579 till 309 642, vilket motsvarar en ökning på 27,6 %. De svenska och norska marknaderna uppvisade återigen en imponerande tillväxt med nästan en fördubbling av antalet uthyrningar i Norge till 6 684 (+84,6 %) och i Sverige steg antalet uthyrningar på motsvarande sätt till 28 553 (+52,2 %). I Danmark steg antalet uthyrningar till 66 037 (+16,5 %), vilket även det är ett mycket gott resultat med tanke på att företaget redan har en stor spridning. Den positiva utvecklingen för antalet uthyrningar avspeglas även i omsättningsutvecklingen.

Omsättningen under tredje kvartalet 19/20 uppgick till 8,8 miljoner danska kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 17,3 % jämfört med samma period föregående år. Omsättningen för de första nio månaderna steg med 18,6 % till 29,2 miljoner danska kronor mot 24,6 miljoner danska kronor för samma period 18/19.

Rörelseresultatet (EBITDA) för tredje kvartal 19/20 uppgick till -0,6 miljoner danska kronor mot -1,2 miljoner danska kronor under tredje kvartalet 18/19 och för de första nio månaderna av 19/20 beräknades resultatet till 0,8 miljoner danska kronor jämfört med -0,9 miljoner danska kronor för samma period föregående år. Rörelseresultatet har därmed förbättrats med 1,7 miljoner danska kronor under perioden tack vare en högre nyttjandegrad av den befintliga släpvagnsportföljen samt genomförda kostnadsbesparingar.

Resultatet före skatt för det tredje kvartalet 19/20 uppgick till -1,0 miljoner danska kronor jämfört med -1,8 miljoner danska kronor under tredje kvartalet 18/19. För de första nio månaderna av 19/20 beräknades resultatet till -0,4 miljoner danska kronor, jämfört med ett underskott på -2,7 miljoner danska kronor under samma period föregående år. Detta motsvarar en resultatförbättring på 2,3 miljoner danska kronor.

Förväntningar på räkenskapsåret 19/20 Freetrailers uthyrningar har påverkats negativt av coronakrisen under mars månad (från slutet av Kv3 19/20) men i mindre utsträckning än vad som tidigare befarats. Uthyrningsfrekvensen steg återigen under april månad och det totala antalet uthyrningar har beräknats till 42 000, vilket är ett nytt rekord.

Däremot har coronakrisen försvårat och försenat de nationella och internationella expansionsplanerna i bl.a. Tyskland, vilket drabbar partnerförsäljningen.

Med hänsyn till omsättningsmixen under årets första 9 månader 19/20 och den nuvarande aktiviteten under fjärde kvartalet 19/20 samt de genomförda kostnadsbesparingarna, återinför Freetrailer de tidigare nedjusterade förväntningarna på helårsresultatet för 19/20 till en omsättning på 40,5 miljoner danska kronor och en vinst före skatt på 1,7 miljoner danska kronor.

VD, Philip Filipsen kommenterar kvartalsrapport:
Mot bakgrund av den ljusare marknadssituationen och den fulla effekten av genomförda kostnadsminskningar, återinför Freetrailer de tidigare nedjusterade förväntningarna på detta räkenskapsårs resultat till en omsättning på 40,5 miljoner danska kronor och ett resultat före skatt på 1,7 miljoner danska kronor. Freetrailers omsättning för de första nio månaderna detta räkenskapsår uppgår till 29,2 miljoner danska kronor. För att nå det uppställda omsättningsmålet måste därmed en omsättning på 11,3 miljoner danska kronor under fjärde kvartalet 19/20 uppnås, vilket vi tror är uppnåeligt vid ingången till högsäsongen. På motsvarande sätt ska ett resultat före skatt på 2,1 miljoner danska kronor genereras under fjärde kvartalet 19/20 för att nå målsättningen om ett överskott på 1,7 miljoner danska kronor före skatt. Med ett resultat före skatt på 1 miljon danska kronor under april månad är detta uppnåeligt – naturligtvis under förutsättning att coronakrisen inte förvärras.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker code: FREETR

21. april 2020: Freetrailer omorganiserar sin europeiska verksamhet

Efter 16 år i spetsen för Freetrailer koncernen och senast för Freetrailers internationella expansionsplaner, har Allan Sønderskov Darré valt att avsluta sitt arbete, men kommer även fortsättningsvis att sitta i styrelsen. Freetrailers styrelseordförande och tidigare IKEA-VD:n Mikael Bartroff tar över ansvaret för koordinationen av Freetrailers internationella expansion.

Allan Sønderskov Darré, Freetrailers grundare, har valt att stiga ner från sin position från och med den 30 april 2020, men kommer att finnas kvar på Freetrailer som evangelist, majoritetsaktieägare och styrelseledamot.

Mikael Bartroff tar samma dag över rollen som ansvarig koordinator för Freetrailers internationalisering. Han och Allan Sønderskov Darré kommer att arbeta sida vid sida fram till den 30 juni för att garantera att de pågående dialogerna fortskrider och att de uppbyggda relationerna i Europa bevaras. Samtidigt fortsätter rekryteringsprocessen i samband med anställningen av en chef för den tyska marknaden. De första större avtalen i Tyskland förväntas kunna offentliggöras under Q3 2020.   

“Freetrailer har blivit vuxet och kan stå på egna ben, och behöver inte längre mina kunskaper. Mitt hjärta brinner för innovation och uppstart, och det kommer jag att ägna 100 % av tiden till som mentor/investerare eller styrelseledamot inom start-upmiljön. Det är ett beslut som varit på gång länge, och nu kände jag att tiden var inne. 

Freetrailer och utveckling av Freetrailer konceptet har varit mitt liv under de senaste 16 åren, och som grundare och majoritetsaktieägare kommer mitt hjärta alltid att slå för Freetrailer. Jag kommer att fortsätta sitta i styrelsen, där jag kommer att bidra med mina förslag på innovation och nytänkande”, säger Allan Sønderskov Darré.

Styrelseordförande Mikael Bartroff har en lång internationell erfarenhet från sitt arbete som toppchef för Inter-IKEA, där han bl.a. arbetade med tillväxt och skalning av affärskoncept ur ett internationellt perspektiv.

“Jag ser fram emot en period där jag koordinerar den europeiska lanseringsstrategin i samarbete med Freetrailers ledning, och här är mina egna erfarenheter av kundvärdet för Freetrailer-konceptet otroligt bra att ha med från mitt tidigare arbete inom Inter-IKEA-koncernen”, säger styrelseordförande Mikael Bartroff.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker code: FREETR

Hitta alla pressmeddelanden på Spotlight Stock Market

Finansiella rapporter

Kvartalsrapport Q3
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Halvårsrapport Q2
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport  Q1
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Bokslutskommuniké Q4
2018/2019

» Se/Hämta PDF

Årsredovisning
2018/2019

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport Q3
2018/2019

» Se/Hämta PDF

Ett starkt, befintligt bolag med stor potential

Freetrailer är ett teknikföretag, som varje dag lånar ut över 1.500 släpvagnar gratis via en delningsekonomisk it-platform.

Transportlösningen ställs till förfogande genom Freetrailers +40 samarbetspartners i Sverige, Danmark och Norge.

Hittills har Freetrailers tjänst använts 2,5 miljoner gånger och i 2019 lånade 360.000 kunder ett släp.

Sedan starten 2004 strävar Freetrailer efter att bygga ett delningsekonomiskt företag som tar utgångspunkt i den digitala teknologi och alltid är på framkant med digital utveckling.

Räkenskapsåret 18/19 visade en omsättning på DKK 35 mio och Q1 19/20 rapporterade fortsatt positiv utveckling med en försäljningsökning på 22% tillDKK 11,2 mio. jämfört med DKK 9,2 mio. under samma period året innan.

Freetrailers förväntningar för verksamhetsåret 2021/2022 beräknas till omsättning i storleksordningenDKK 80 mio.

Ska du med på resan?

3 Länder

400.000 Downloads

+250 pick up points

+ 1500 släp

2,5 mio. utlåningar

+40 samarbetspartners

35 mio. DKK i omsättning

+360.00 kunder per år

Freetrailer case

Freetrailer har sedan 2004 lyckats växa till det solida företag vi är idag. Se Freetrailers case nedan och hör mer om varför Freetrailer är en bra investering.

Styrelse

Mikael Bartroff

Styrelseordförande

Tidigare CFO/Inter IKEA Systems B.V. Lång internationell erfarenhet som högt uppsatt på IKEA. Mikael är expert på tillväxt och uppskalning av affärskoncept internationellt.

Dan Takiar Petersen

Styrelseledamot & Chief Security Officer / Co-Owner, Nuura

Dan bidrar med internationell säljerfarenhet och har tidigare varit Managing Director för Gubi Inc. i Nordamerika och internationell säljchef på Muuto.

Thomas Munksgaard

Styrelseledamot & stift av MERE TID

Thomas har erfarenhet av processer, säljutbildning och har dessutom varit kundservicechef på IKEA Danmark.

Allan Sønderskov Darré

Styrelseledamot & stift av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel och GetHelp. Han har startat Desktop Gruppen och webbyrån Grapenet.

Management

Philip Filipsen

Group CEO, Freetrailer

Philip har under de senaste 20 åren arbetat med ekonomistyrning, koncernrapportering och affärsutveckling i små och medelstora företag på hemmaplan och utomlands. Philip har också flera års erfarenhet som investeringschef inom försäkrings- och bankvärlden.

Johan Wijkander

Nordic Area Manager

Johan har varit en del av Freetrailer-teamet i mer än 7 år. Han kan verkligen den svenska marknaden och har stor betydelse för framgången i Sverige. Johan har tidigare arbetat med eventmarknadsföring och försäljning i hela Norden.

IPO Materiale

Memorandum

Utfärdande memorandum före börsnoteringen.

» Se/Hämta PDF

Sammanfattning

Kort teaser med den viktigaste informationen från Utsläppsnotatet.

» Se/Hämta PDF

Kontaktinformation för Investor Relations