INVESTOR RELATIONS

Freetrailer Group A/S är listad på Spotlight Stock Market

Finansiell kalender

Q3 Kvartalsredogörelse 2019/2020

29/05-2020

Q2 Halvårsrapport 2019/2020

28/02-2020

Q1 Kvartalsredogörelse 2019/2020

29/11-2019

Årsredovisning

18/09-2019

Kurser

Freetrailer:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan (14/06 2018) under kortnamnet (FREETR) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

Följa kurser på Spotlight Stock Market

Vem är vi?

Freetrailers kärna är en avancerad it-plattform som består av ett intelligent och helt självbetjänande it-system med appar, elektroniska lås, mm. som gör det möjligt för kunderna att boka, hämta och återlämna släp dygnet runt. Av samma anledning har vi nominerats till ”Årets E-handelspris 2018 för årets bästa app”.

Kring denna kärna har vi byggt upp ett effektivt tillväxtföretag och nu arbetar vi målmedvetet med att införa vår affärsmodell i fler länder.

Bolagsmeddelanden

18. december 2019: Freetrailer Group A/S avslutar 2019 med fina resultat – tillväxt på alla tre marknader, expansion till Tyskland och ny VD

Sedan börsnoteringen sommaren 2018 har Freetrailer Group A/S arbetat med att utforma och genomföra den tillväxtplan som kapitalanskaffningen möjliggjorde. Det riktade arbetet med fokus på befintliga såväl som nya marknader har gett solida resultat under de senaste sex månaderna och visar på styrkan i koncernens tillväxtstrategi.

I Norge har insatserna haft en betydande effekt på Freetrailer-konceptets spridning.

Antalet släpvagnar har vuxit med 47 % under det senaste året och det totala antalet uthyrningar har ökat med 77 % jämfört med samma period föregående år.

Den enorma tillväxten kan delvis tillskrivas avtalsförlängningen och utvidgningen av samarbetet med IKEA. Dessutom kunde Freetrailer Group A/S lägga till ytterligare en samarbetspartner i Norge då ett strategiskt samarbete med City Self-Storage ingicks i december 2018. Under de första fem månaderna av räkenskapsåret 19/20 ökade det totala antalet uthyrningar i Norge med så mycket som 80 %.

I Sverige har fokus legat på att ingå nya samarbetsavtal där bl.a. ICA-koncernen, 24Storage och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har tagit till sig Freetrailers koncept.

I Sverige ses också en betydande ökning av antalet släpvagnar som det senaste året har ökat med 36 %. Samtidigt har antalet uthyrningar under de första fem månaderna av räkenskapsåret 19/20 ökat med 40 %. Nu, vid utgången av 2019, har Freetrailer Group A/S ca 420 släpvagnar i Sverige. 

I Danmark ses också fortsatta framgångar och antalet släpvagnar har ökat med 13 % under det senaste året, vilket är en mycket bra tillväxt på en marknad där Freetrailer har sin största spridning. Under de första fem månaderna av räkenskapsåret 19/20 har antalet uthyrningar dessutom ökat med 20 % jämfört med samma period föregående år, vilket kan tillskrivas den ökade användningen av Freetrailers elektroniska låssystem Freelock.

Efterfrågan och det stora intresset från både slutanvändare och samarbetspartner visar att potentialen på den skandinaviska marknaden är fortsatt stor. I synnerhet på den svenska marknaden, som är nästan dubbelt så stor som den danska med sina ca 10 miljoner invånare, har Freetrailer höga förväntningar på den fortsatta tillväxten.

 ”Med de uppnådda resultaten finns det anledning att vara optimistiska och Freetrailer håller fast vid förväntningarna på en intäktsökning på 20 % för räkenskapsåret 19/20 på 42 miljoner danska kronor. På samma sätt håller vi fast vid förväntningarna på att årets resultat före skatt uppgår till 3,25 miljoner danska kronor”, säger koncern-vd Philip Filipsen.

Freetrailers förväntningar inför 2020/21

”Inom den närmsta framtiden kommer vi fortsatt att fokusera på att effektivisera och utveckla vår affärsmodell i syfte att få företaget att växa ytterligare i Skandinavien såväl som internationellt. Vi gör detta genom att fokusera till 100 % på våra försäljnings- och marknadsföringsinsatser samtidigt som vi kontinuerligt stärker och vidareutvecklar vår digitala plattform. Vi förväntar oss att dessa ansträngningar hjälper oss att nå nästa steg i våra tillväxtambitioner. Under 20/21 räknar vi med att vår omsättning kommer att öka med ytterligare 40 % till 59 miljoner danska kronor och att resultatet före skatt uppgår till 9,4 miljoner danska kronor”, säger Philip Filipsen.

”Freetrailers tillväxtförväntningar för resten av 19/20 och för det kommande räkenskapsåret 20/21 är baserade på våra strategiska initiativ såsom vårt inträde på den europeiska marknaden vilket tillkännagavs tidigare i år” tillägger styrelseordförande Mikael Bartroff.

Den 15 januari 2019
Stormarknadskedjan Bilka utökar antalet släpvagnar med 43 % och förlänger samarbetsavtalet med 4 år

Den 4 april 2019
Freetrailers app nomineras till E-handelspriset i kategorin Årets bästa app och tilldelades en andra plats av Dansk internethandel (FDIH)

Den 2 maj 2019
Freetrailer meddelar 13 nya partneravtal i Sverige och att antalet svenska samarbetspartner nu nästan tredubblats. I de nya partneravtalen inkluderas bl.a. ICA Maxi, Riksbyggen, Mio Möbler, Caparol, Mekonomen och IKEA Pick Up Point.

Den 3 juni 2019
Freetrailer sluter ett treårigt avtal med den svenska detaljhandelskedjan Järnia Outlet

Den 8 juli 2019
Nytt internationellt samarbete med teknikföretaget Nüwiel innebär att Freetrailer Group A/S kan inkludera Nüwiels el-cykelkärror i sin produktportfölj

Den 18 oktober 2019
Ett nytt spännande samarbete med den svenska tillväxtkometen 24Storage ingås

Den 21 november 2019
Freetrailer Group A/S utökar samarbetet med ICA MAXI och inkluderar samtidigt ICA Kvantum i partneravtalet

Den 29 november 2019
Freetrailer avlägger kvartalsrapport för första kvartalet 19/20 och kan rapportera om en betydande tillväxt i omsättning och resultat, vilket visar en positiv utveckling på 22 % respektive 80 %

Den 29 november 2019
I samband med offentliggörandet av kvartalsrapporten för första kvartalet 19/20 tillkännagav Freetrailer även förändringen i ledningen, där företagets ekonomichef tillträdde rollen som koncern-vd.

Detta är en del av koncernens internationaliseringsstrategi, där Freetrailers grundare och före detta VD, Allan Sønderskov Darré tilträtt som nyckelperson för Freetrailer Future.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern CFO
E-post: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat år 2004, med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, Pelican och Bilka för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 millioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker code: FREETR

29. november 2019: Ny strategi ska sätta Freetrailer Group A/S på kartan i Europa och samtidigt förändras ledningen

Det blir en av de ursprungliga grundarna till Freetrailer Group A/S, Allan Sønderskov Darré, som leder den internationella lanseringen. Med utgångspunkt i de aktiviteter som redan påbörjats i Hamburg kommer Allan, som nyckelperson och chef för den nya strategin Freetrailer Future, att säkerställa en fortsatt utrullning av Freetrailerkonceptet till andra potentiella marknader i Europa.

”Sedan Freetrailer Group börsnoterades 2018 har fokus legat på ytterligare positionering i Skandinavien parallellt med att identifiera expansionsmöjligheterna i övriga delar av Europa. Nu är Freetrailer redo att ta sig över gränsen och positionera företaget i Tyskland och därmed inleda en verklig utrullning av konceptet i Europa”, säger styrelseordförande Mikael Bartroff.

Allan har redan framgångsrikt rivstartat den nya strategin söder om gränsen. Freetrailer Group har tecknat ett avgörande avtal med Nüwiel om att tillhandahålla transportlösningar till bland annat den tyska marknaden där IKEA har visat intresse för Freetrailerkonceptet, inklusive den nya E-trailer. Nuwiel tillverkar E-trailer som kan dras efter en cykel eller att gå med och produkten passar perfekt in i Freetrailers digitala plattform.

Tillsammans med IKEA Gentofte i Danmark har Freetrailer under hösten testat Nüwiels E-trailer med goda resultat och möjliggör nu erbjudandet om en hållbar transportlösning för ”last mile” i större städer, vilket är ett viktigt fokusområde för många av Freetrailers samarbetspartner.

”Det är en otroligt spännande resa som vi nu påbörjar och som jag ser oerhört mycket fram emot. Inte bara på grund av utrullningen av Freetrailer utanför Skandinavien, utan även för vidareutvecklingen av det delningsekonomiska tankesättet som jag och Aksel Blomgreen påbörjade för 15 år sedan. Vi ser en stor potential bland annat i den nya innovativa E-trailer och vi har många andra idéer på gång som kommer att bidra till att skapa värde för konsumenterna och våra samarbetspartner”, säger Allan.

Den nya strategin innebär också en förändring av ledningen och till dags dato övertar Philip Filipsen rollen som VD för Freetrailer Group A/S. Philip har varit ekonomichef för Freetrailer Group A/S sedan 2018 och har varit med på Freetrailer-resan sedan 2009.

”Jag är mycket nöjd med den positiva utveckling som Freetrailer Group är inne i och de nya strategiska initiativen bekräftar bara den innovativa kraft som ligger bakom Freetrailer och som utgör grunden för Freetrailers kultur. Under det senaste året har vi fokuserat på att effektivisera organisationen och att stödja Freetrailer Group’s befintliga verksamhet, utveckling och expansionen söderut och nu är vi redo att realisera detta”, säger Philip Filipsen.

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Koncern-vd & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98 

Philip Filipsen, Koncern CFO
E-post: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat år 2004, med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, Pelican och Bilka för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 millioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker code: FREETR

29. november 2019: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q1 2019/2020

Intäkterna under kvartalet ökade med 22 % till 11,2 miljoner danska kronor och EBITDA ökade med mer än 80 % till 1,6 miljoner danska kronor. Den positiva utvecklingen under första kvartalet 19/20 är i linje med ledningens förväntningar.

Freetrailer Group A/S avlägger redogörelse för Freetrailer koncernen för de första tre månaderna av räkenskapsåret 01 juli 2019 – 30 juni 2020.

Q1 KONCERNENS NYCKELTAL i 1 000 DKK (01 juli 2019 – 30 september 2019

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

  • Nettoomsättning 11 196,2 (9 194,4)
  • EBITDA 1 601,2 (868,7)
  • Resultat före skatt 1 136,8 (259,6)
  • Eget kapital 12 118,9 (13 273,4)
  • EPS (Eearnings Per Share) 0,10 (0,02)
  • Soliditetsgrad 63% (63%)

Antalet uthyrningar steg med 27 % under första kvartalet 19/20 jämfört med samma period föregående år. En aktivitetsökning på 24 533 uthyrningar och med en stor tillväxt i Danmark och Sverige såväl som i Norge.

På liknande sätt ökade intäkterna med 22 % till 11,2 miljoner danska kronor jämfört med 9,2 miljoner danska kronor under samma period föregående år. Därmed är detta det andra året i rad som intäkterna ökar med mer än 20 % under årets första kvartal. Kv1 och Kv4, sommarhalvåret, är traditionellt sett Freetrailers viktigaste kvartal.

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgår till 1,6 miljoner danska kronor under första kvartalet 19/20 jämfört med 0,9 miljoner danska kronor samma period föregående år, vilket är en ökning på över 80 %. Den positiva utvecklingen hänger ihop med en förbättrad effektivitet i en stärkt organisation.

Resultat före skatt var 1,1 miljoner danska kronor jämfört med 0,3 miljoner danska kronor samma period föregående år.

Freetrailer har en fortsatt solid kapitalstruktur med en soliditet på 63 % och en likviditet på 7,6 miljoner danska kronor.

Förväntningarna inför 19/20 står kvar

Den positiva utvecklingen under första kvartalet 19/20 är i linje med ledningens förväntningar och helårsförväntning- arna för 19/20 står kvar med en total intäktsökning på drygt 20 % till 42 miljoner danska kronor och ett resultat före skatt på 3,25 miljoner danska kronor, vilket motsvarar ett resultat på 2,5 miljoner danska kronor efter skatt.

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Koncern-vd & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Philip Filipsen, Koncern CFO
E-post: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat år 2004, med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, Pelican och Bilka för att nämna några.

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 millioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:

Över 40 samarbetspartner

Över 250 avhämtningsplatser

Över 1 500 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker code: FREETR

21. november 2019: Freetrailer Group A/S udvider samarbejdet med ICA MAXI og tilføjer samtidig ICA Kvantum til partnerskabsaftalen

ICA MAXI og ICA Kvantum er begge en del af detailgiganten ICA Gruppen, som i dag har ca. 1300 butikker og en markedsandel på 36% i Sverige. Kæden har løbende udvidet samarbejdet med Freetrailer, og nu tilføjes også ICA Kvantum til samarbejdsaftalen.

I den kommende periode vil der sammenlagt leveres 35 nye trailere til 9 butikker rundt om i Sverige.

De 9 butikker har alle indgået en 3-årig aftale med Freetrailer og med dem på plads, øges totalantallet af trailere til 64 fordelt på 14 af kædernes lokationer. Samtlige trailere leveres med den elektroniske låseløsning Freelock, som betjenes via Freetrailers app, hvilket giver kunder og partnere mulighed for 100% selvbetjening.

Det udvidet samarbejde opfattes yderst positiv hos Freetrailer, som også ser et stort potentiale i, at ICA Kvantum med deres 127 butikker er ny partner.

”Vi er super glade for udviklingen i vores samarbejde, som bidrager til, at endnu flere svenskere får mulighed for at tage del i den hurtigt voksende delekultur. Derudover ligger der et enormt potentiale, da ICA Gruppen sidder på en solid markedsandel af detailhandlen i Sverige. Vi bliver jævnligt kontaktet af de forskellige købmandsbutikker – nu også kædedelen Kvantum, og vi har løbende en tæt og god dialog. De nye aftaler er alle sammen indgået inden for 1 måned, og vi ved, at med en partner som ICA MAXI kan det pludselig gå rigtig stærkt. Vi tror på, at væksten og det spændende samarbejde med koncernen vil fortsætte.” Siger Country Manager, Lars Kronqvist.

I følgende byer vil det fremadrettet være muligt at gøre brug af Freetrailers service:

ICA MAXI

Råå Helsingborg, Kungsbacka, Härnösand, Sundsvall, Gävle og Hyllinge.

ICA Kvantum

Munkebäck Göteborg, Lerum og Trollhättan

”ICAs vision er at gøre hverdagen mere enkel for vores kunder, og det kan Freetrailer bidrage til med deres deleøkonomiske forretningsmodel og digitale løsninger, som giver kunderne det, de har behov for, når de har behov for det. At tilbyde kunderne denne service giver goodwill og skaber kundeloyalitet.” Siger Jerker Karlsson, ICA Maxi Hyllinge.

Præcis dette er også noget, som Freetrailer mærker. ”Det, at vi kontinuerligt gør vores forretning mere digital, eksempelvis med Freelock, ser vores eksisterende og potentielle partnere en stor værdi i, da Freetrailers service dermed ikke er ressourcebelastende for dem. Det er b.la. også årsagen til, at vi har stor succes med partnerskaber, som har ubemandet steder – f.eks. tankstationer og lageropbevaring. Vi kan med vores Freelock give en fleksibel løsning, som gavner både partner og partnerens kunder.” Siger Country Manager, Lars Kronqvist.

Sverige er et højvækstmarked for Freetrailer Group A/S, og det øgede samarbejde med ICA MAXI og tilføjelsen af ICA Kvantum vil bidrage til virksomhedens fortsatte stærke fremgang, som forventes at øges yderligere i 2020.  

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Koncern-vd & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

Klicka här om du vill gå direkt till vår sida på Spotlight.

Finansiella rapporter

Kvartalsrapport 07/2019 – 09/2019 – Q1

 

» Se/Hent PDF

Årsredovisning 07/2018 – 06/2019

 

» Se/Hent PDF

Bokslutskommuniké 2018/2019 – Q4

 

» Se/Hent PDF

Kvartalsredogörelse 01/2019 – 03/2019 – Q3

 

» Se/Hent PDF

Ett starkt, befintligt bolag med stor potential

Vi är ett teknikföretag som varje dag hyr ut mer än 1500 släp tillsammans med mer än 30 partners i Danmark, Norge och Sverige.

Sammanlagt har mer än 2 miljoner kunder lånat ett gratis släp och med 7 Gazelle-priser i rad sedan 2004 har vi skapat ett företag med cirka 30 MDKK i omsättning och utmärkta förutsättningar för en mångdubbling genom ytterligare tillväxt på existerande och nya marknader.

Därmed har vi skapat en omfattande reklamfinansierad delningsekonomisk verksamhet i Norden. Och nu ska vi vidareutvecklas. Tyskland, Finland och Beneluxländerna väntar. Vill du vara med?

Varför investera i Freetrailer?

Freetrailer har belönats med 7 Gazelle-priser i rad och har sedan 2004 lyckats växa till det solida företag vi är idag – genom egen kraft. Möt Freetrailers CEO Allan Sønderskov Darré och hör mer om varför Freetrailer är en bra investering.

Freetrailers nyckeltal

3

Länder

+40

Samarbetspartners

+250

Avhämtningsplatser

+1.500

Släp i omlopp

+360.000

Kunder per år

+2.000.000

Uthyrningar hittills

Professionell styrelse

Mikael Bartroff

Ordförande

Tidigare CFO/Inter IKEA Systems B.V. Lång internationell erfarenhet som högt uppsatt på IKEA. Mikael är expert på tillväxt och uppskalning av affärskoncept internationellt.

Dan Takiar Petersen

Chief Security Officer & Co-Owner, Nuura

Dan bidrar med internationell säljerfarenhet och har tidigare varit Managing Director för Gubi Inc. i Nordamerika och internationell säljchef på Muuto.

Thomas Munksgaard

Ägare av företaget MERE TID

Thomas har erfarenhet av processer, säljutbildning och har dessutom varit kundservicechef på IKEA Danmark.

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel, GetHelp och Agency.com. Dessutom har han startat Desktop Gruppen, Preform Kommunikation A/S (såldes 1999) samt webbyrån Grapenet (såldes 2005).

Management

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel, GetHelp och Agency.com. Dessutom har han startat Desktop Gruppen, Preform Kommunikation A/S (såldes 1999) samt webbyrån Grapenet (såldes 2005).

Philip Filipsen

Group CFO, Freetrailer

Philip har under de senaste 20 åren arbetat med ekonomistyrning, koncernrapportering och affärsutveckling i små och medelstora företag på hemmaplan och utomlands. Han är en del av ledningen och kan verksamheten från grunden. Philip har en ekonomiexamen från Copenhagen Business School, och har flera års erfarenhet som investeringschef inom försäkrings- och bankvärlden.

Johan Wijkander

Nordic Area Manager, medinvesterare i Freetrailer

Johan har varit en del av Freetrailer-teamet i mer än 7 år. Han kan verkligen den svenska marknaden och har stor betydelse för framgången i Sverige. Johan har tidigare arbetat med eventmarknadsföring och försäljning i hela Norden.

IPO Materiale

Memorandum

Utfärdande memorandum före börsnoteringen.

» Se/Hent PDF

Sammanfattning

Kort teaser med den viktigaste informationen från Utsläppsnotatet.

» Se/Hent PDF

Video presentation

Håll dig uppdaterad om noteringen

Om du vill ha investor nyheter om börsnoteringen kan du anmäla dig här.

Kontaktinformation för Investor Relations

Philip Filipsen

Group CFO

E-mail: pf@freetrailer.com
Phone: +45 40 90 17 85
LinkedIn | Website: freetrailer.com