27. februari 2019: Freetrailer Group A/S halvårsrapport 2018/2019

INVESTOR OVERVIEW

Freetrailer är börsnoterat på Spotlight Stock Market. På denna sida kan du hitta relevant information om Freetrailer som investeringsalternativ.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för investerare, så håller vi dig informerad om vad som händer på Freetrailer.

Kurser

Freetrailer:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan (14/06 2018) under kortnamnet (FREETR) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

Följa kurser på Spotlight Stock Market

Vem är vi?

Freetrailers kärna är en avancerad it-plattform som består av ett intelligent och helt självbetjänande it-system med appar, elektroniska lås, mm. som gör det möjligt för kunderna att boka, hämta och återlämna släp dygnet runt. Av samma anledning har vi nominerats till ”Årets E-handelspris 2018 för årets bästa app”.

Kring denna kärna har vi byggt upp ett effektivt tillväxtföretag och nu arbetar vi målmedvetet med att införa vår affärsmodell i fler länder.

Vi förväntar oss att omsättningen kommer att öka till 37 MDKK under nästa räkenskapsår (2018/19), med ett resultat på ca 3 MDKK. Därefter kommer våra internationella satsningar att slå igenom och ge en förväntad årlig tillväxt på 40 % för intäkter och resultat.

Bolagsmeddelanden

15. mai 2019: Freetrailer Group A/S: Freetrailer flyttar offentliggörandet av Q3 redogörelse

Freetrailer offentliggör kvartalsredogörelsen för det tredje kvartalet (2018/2019) fredagen den 31/5 2019.

“Vi har beslutat att flytta offentliggörandet till den 31/5 2019, då det datum vi ursprungligen hade valt infaller på Kristi himmelsfärdsdag, vilket kommer att påverka marknaden både i Danmark och Sverige”, säger ekonomichef Philip Filipsen.

Kvartalsrapporten kommer att finnas tillgänglig den 31/5 2019 via Spotlight Stock Market samt på Freetrailers IR-webbplats.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Koncern-vd & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

02. mai 2019: Freetrailer Group A/S: Freetrailer vinner markanta marknadsandelar i Sverige med ny försäljningsstrategi

Freetrailer har ingått partnerskapsavtal med 13 nya partners i Sverige. Därmed har antalet svenska partners nästan tredubblats och det potentiella antalet uthyrningsställen har mångdubblats.

Den svenska marknaden är mer än dubbelt så stor som den danska för Freetrailer. Trots detta har den svenska verksamheten hittills endast utgjort omkring 22 % av Freetrailers totala verksamhet. Ett av syftena med börsnoteringen på Spotlight Stock Market förra året var att utöka verksamheten på de nordiska hemmamarknaderna, med särskild tonvikt på Sverige så snart som kapitalet hade insamlats och det elektroniska låset på allvar var klart för utrullning.  

Freetrailer hade vid börsnoteringen omkring 1470 släpvagnar i drift och dessa var fördelade på fler än 220 uthyrningsställen i hela Skandinavien.  

Av dessa är 330 släpvagnar idag placerade i Sverige, fördelade på 65 försäljningsställen. Den svenska verksamheten utgör således fortsatt endast cirka 22 % av den totala verksamheten.   

Med Sverige som testland har Freetrailer under de senaste månaderna valt en ny försäljningsstrategi, som innebär att vanliga treåriga avtal ingås, men utan krav på att teckna stort antal släpvagnar från start. I stället avtalas en individuell utrullning med gradvis uppjustering av antalet släpvagnar efterhand som medel frigörs till detta hos den enskilda partnern. Denna strategi visar redan nu markanta resultat med 13 nya, stora partners i Sverige som alla har ingått treåriga avtal. 

Sålunda ändras den potentiella marknaden i Sverige väsentligt i och med att antalet möjliga uthyrningsställen utökas med fler än 2700. Detta innebär att grunden har lagts till en tillväxt som kan komma att medföra att den svenska marknaden hamnar i nivå med den danska marknaden, och potentiellt även överträffar denna, inom loppet av 4-6 kvartal. Sålunda kan den svenska marknaden ensam säkra en fördubbling av omsättningen i Freetrailer Group A/S och en förbättrad intjäning som kommer att vara ännu mer påtagligt till följd av att de fasta kostnaderna endast i mycket begränsad omfattning följer omsättningen.  

De nya partnerskapsavtalen har ingåtts med en rad av Sveriges mest kända varumärken, inklusive Riksbyggen, Mekonomen, Mio Möbler, Caparol, ICA Maxi, Bo Trygg, Mekonomen, Your Space, Kila Möbler, Bra Sommarmöbler, Big Pink Malmö, Förrådet, Båstad Torekov Self Storage och Vimpeln.   

Majoriteten av dessa nya partners hade ingen gratis släpvagnsservice innan avtalet med Freetrailer. Sålunda representerar avtalen – utöver den stora tillväxtpotentialen för Freetrailer – att delekonomin på allvar har börjat etablera sig inom släpvagnsuthyrning i Sverige. Avtalen rullas ut under de kommande kvartalen med Freetrailers elektroniska lås som standard, vilket betyder att kunderna kommer att kunna låna och återlämna sina släpvagnar när som helst på dygnet utan inblandning av butikspersonal.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare

E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

04. april 2019: Nominerad till Årets bästa app och nedladdad fler än 300.000 gånger

Efterfrågan på Freetrailers app har ökat markant i takt med att Freetrailers populära elektroniska lås har rullats ut i alla länder där företaget är verksamt.  Appen har laddats ned fler än 300.000 gånger antingen till android- eller IOS-smartphones och de höga betygen och en nominering till det danska E-handelspriset 2019 – Årets Bästa App – vittnar om att lösningen täcker alla behov i bokningsflödet.

Freetrailers filosofi har alltid varit att ta kundernas tid på allvar och att ge tillbaka flexibiliteten till den enskilde individen. Ända från start har företagets verksamhetsmodell varit att göra det enkelt för kunderna att boka och låna en släpvagn. Freetrailers app har i samverkan med det elektroniska låssystemet Freelock gett kunderna flexibiliteten tillbaka. Appen kan användas både för att boka, hämta och återlämna en släpvagn, och så är den nyckeln med vilken man låser upp det elektroniska låssystemet Freelock. Appen har nominerats till det danska E-handelspriset – Årets bästa App 2019, och har dessutom laddats ned fler än 300.000 gånger till antingen IOS eller Android.

“Vi är stolta över nomineringen till Årets bästa App 2019. Vi har gått igenom en stark uttagningsfas och det är fyra riktigt bra kandidater vi nu har utvalt” säger VD Allan Sønderskov Darré och fortsätter: “Vi kan se att vår app har fått en riktigt bra ingång på de nordiska marknaderna och att den har laddats ned fler än 300.000 gånger. Med appen har våra kunder alla de funktioner de behöver samlade i mobilen, och detta har resulterat i det breda genomslaget och de höga betygen på 4,6 i Danmark och Norge samt 4,7 i Sverige. Från appen kan våra kunder både boka, hämta och återlämna en släpvagn, eftersom appen även är nyckeln till det elektroniska låssystemet Freelock. Detta ger kunderna flexibiliteten tillbaka, och det är en av de övergripande idéerna bakom vår verksamhetsmodell”, säger Koncern-VD Allan Sønderskov Darré.

Allan Sønderskov Darré påpekar att det inte bara är de skandinaviska kunderna som är glada för appen och Freelock.  Freetrailers många samarbetspartners ser också en vinst med att det inte längre finns något behov av personal som hanterar uthyrningarna.  Den ökade uthyrningsfrekvensen per släpvagn skapar en större kundtrafik till butiken och en motsvarande högre exponering i gatubilden, och detta gör lösningen ännu mer attraktiv för partnerna. Lösningen har varit tungan på vågen när företaget tecknade nya avtal med bl.a. Elgiganten och City Self-Storage.

Det är Föreningen för Dansk Internethandel (FDIH), som står bakom det prestigefyllda priset för Årets bästa App. Det är fem nominerade Applösningar i kategorin Årets bästa App. Vinnaren kommer att bli det företag som på “ett framstående sätt har utvecklat en app som har många nedladdningar, interaktioner, som har ökat omsättningen och/eller kundlojaliteten, oavsett om det är lojalitet hos företag, konsumenter eller mellan dessa. I bedömningen lägger juryn särskilt vikt vid: Appengagemang, livslängd, tillväxt, användarvänlighet och särdrag i förhållande till desktop/mobil” skriver FDIH på deras hemsida. Vinnaren publiceras den 23 maj 2019 vid en galaföreställning i Øsknehallen i Köpenhamn.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare

E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

Klicka här om du vill gå direkt till vår sida på Spotlight.

Finansiell kalender

Halvårsrapport - Q2

27/02-2019

Ärstämma 2019

02/10-2019

Kvartalsredogörelse - Q3

30/05-2019

Bokslutskommuniké 2018/2019 -Q4

30/8-2018

Årsredovisning

18/09-2019

Finansiella rapporter

Halvårsrapport
2018/2019

 

» Se/Hent PDF

Kvartalsredogörelse
2018/2019 – Q1

 

» Se/Hent PDF

Årsredovisning
2017/2018

 

» Se/Hent PDF

Bokslutskommuniké 2017/2018

 

» Se/Hent PDF

IPO materiale

Om du vill läsa mer om Freetrailer och vår verksamhet kan du göra detta nedan.

Ett starkt, befintligt bolag med stor potential

Vi är ett teknikföretag som varje dag hyr ut mer än 1500 släp tillsammans med mer än 30 partners i Danmark, Norge och Sverige.

Sammanlagt har mer än 2 miljoner kunder lånat ett gratis släp och med 7 Gazelle-priser i rad sedan 2004 har vi skapat ett företag med cirka 30 MDKK i omsättning och utmärkta förutsättningar för en mångdubbling genom ytterligare tillväxt på existerande och nya marknader.

Därmed har vi skapat en omfattande reklamfinansierad delningsekonomisk verksamhet i Norden. Och nu ska vi vidareutvecklas. Tyskland, Finland och Beneluxländerna väntar. Vill du vara med?

Varför investera i Freetrailer?

Freetrailer har belönats med 7 Gazelle-priser i rad och har sedan 2004 lyckats växa till det solida företag vi är idag – genom egen kraft. Möt Freetrailers CEO Allan Sønderskov Darré och hör mer om varför Freetrailer är en bra investering.

Freetrailers nyckeltal

3

Länder

7

Gazelle-priser

+30

Samarbetspartners

+200

Avhämtningsplatser

+1.500

Släp i omlopp

+360.000

Kunder per år

+2.000.000

Uthyrningar hittills

+10.000.000

DKK investerade i teknik

+30.000.000

DKK i omsättning

Professionell styrelse

Mikael Bartroff

Ordförande

Tidigare CFO/Inter IKEA Systems B.V. Lång internationell erfarenhet som högt uppsatt på IKEA. Mikael är expert på tillväxt och uppskalning av affärskoncept internationellt.

Niels Frederiksen

CEO och ägare, Living Art A/S

Niels har stor erfarenhet av utveckling och implementering av affärs- och kedjekoncept inom detaljhandeln.

Dan Takiar Petersen

Chief Security Officer & Co-Owner, Nuura

Dan bidrar med internationell säljerfarenhet och har tidigare varit Managing Director för Gubi Inc. i Nordamerika och internationell säljchef på Muuto.

Thomas Munksgaard

Ägare av företaget MERE TID

Thomas har erfarenhet av processer, säljutbildning och har dessutom varit kundservicechef på IKEA Danmark.

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel, GetHelp och Agency.com. Dessutom har han startat Desktop Gruppen, Preform Kommunikation A/S (såldes 1999) samt webbyrån Grapenet (såldes 2005).

Leding och medarbetare

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel, GetHelp och Agency.com. Dessutom har han startat Desktop Gruppen, Preform Kommunikation A/S (såldes 1999) samt webbyrån Grapenet (såldes 2005).

Philip Filipsen

Group CFO, Freetrailer

Philip har under de senaste 20 åren arbetat med ekonomistyrning, koncernrapportering och affärsutveckling i små och medelstora företag på hemmaplan och utomlands. Han är en del av ledningen och kan verksamheten från grunden. Philip har en ekonomiexamen från Copenhagen Business School, och har flera års erfarenhet som investeringschef inom försäkrings- och bankvärlden.

Johan Wijkander

Nordic Area Manager, medinvesterare i Freetrailer

Johan har varit en del av Freetrailer-teamet i mer än 7 år. Han kan verkligen den svenska marknaden och har stor betydelse för framgången i Sverige. Johan har tidigare arbetat med eventmarknadsföring och försäljning i hela Norden.

Lene Nellemann

Chief Communication Officer, Freetrailer

Lene är ansvarig för Freetrailers strategiska kommunikation, IR och PR. Hon har varit rådgivare till många ledande befattningshavare och företag, och har mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling och kommunikation.  Lene har en E*MBA och är utbildad cand.comm.

Fie Kemplar

Chief Services Officer

Fie har mer än 15 års erfarenhet av projektledning och ansvarar för försäljning och service. Hon har tidigare varit projektledare på PFA Pension, Europæiske Forsikring och Berlingske Media.
Fie har ett strukturerat arbetssätt, stort driv och motiveras av att fastställa en strategi och nå den.

Publicitet i pressen

Följ vad pressen säger om Freetrailer.

Freetrailer Group inleder nya partnerskap varannan månad, Ikea inte största kunden

Börsplus rekommenderar teckna för Freetrailer Group. Freetrailer Groups noteringskurs om 4,50 danska kronor är rimlig.

Noteringsaktuella Freetrailer Group vill revolutionera släpvagnsuthyrning

Vi har idag publicerat en aktieanalys på noteringsaktuella Freetrailer - Innovativ självbetjäningslösning ger god tillväxtpotential.

Freetrailer: Affärsmodellen står pall mot E-handelstrenden

Danske trailere skal få svensk minibørs ud af starthullerne i Danmark

Teknologivirksomheden Freetrailer noteres på den svenske børs AktieTorget.

Helge Larsen, ProInvestor, og Lars Persson ser på forretningsmodellen bag danske Freetrailer, der børsnoteres på Aktietorget.

Freetrailer kører på Børsen - kom til investormøde og mød folkene bag

Techselskapet Freetrailer vil satse i Norge med utleie av gratis tilhengere - jobber allerede med Ikea

Möjlighet att investera i ett bolag som vill revolutionera släpvagnsuthyrning

Dansk tilhenger-tech baner vei i Norge: Går på svensk børs

Freetrailer Group har godkänts för notering på Aktietorget och blir det första bolaget i marknadsplatsens Danmarkssatsning

Udlejer gratis trailere: Nu skal dansk succesfirma på børsen

Freetrailer Group blir först ut i Aktietorgets Danmarkssatsning

Freetrailer listas som första Danska bolag

Freetrailer Group A/S godkänt för notering på Aktietorgets Danmarkssatsning

Syvdobbelt Gazelle-selskab børsnoteres: Første selskab på det danske Aktietorget

Håll dig uppdaterad om noteringen

Om du vill ha investor nyheter om börsnoteringen kan du anmäla dig här.

Kontakt

Vi vill ha en öppen dialog med vår omvärld, så tveka inte att kontakta oss.

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

E-mail: asd@freetrailer.com
Phone: +45 42 90 90 98
LinkedIn | Website: freetrailer.com

Lene Nellemann

Chief Communication Officer, Freetrailer

E-mail: ln@freetrailer.com
Phone: +45 31 32 05 40
LinkedIn