INVESTOR RELATIONS

Freetrailer Group A/S är listad på den svenska börs Spotlight Stock Market.

Finansiell kalender

Q3 rapport 2020/2021

27/05-2021

Q4 rapport 2020/2021

26/08-2021

Årsredovisning 2020/2021

30/09-2021

Ordinarie bolagsstämma

14/10-2021

Aktiekurs

Freetrailer:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet (FREETR) 

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, 24Storage och ICA Gruppen för att nämna några.

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljoner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 65 samarbetspartner
Över 360 avhämtningsplatser
Över 1 900 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. Ticker kode: FREETR

Bolagsmeddelanden

30 Mars 2021: Freetrailer Group A/S och Føtex utökar sitt samarbete

Freetrailer Group och livsmedelskedjan Føtex utökar det samarbete som ingicks i december 2020 och Freetrailers service kommer i framtiden att finnas tillgängligt hos 18 Føtex-varuhus.

Partnerskapet mellan Føtex och Freetrailer ingicks i december 2020 genom ett test hos Føtex-varuhusen i Haderslev och Fredericia. Samarbetet har redan visat sig vara en stor framgång och parterna har kommit överens om att utöka samarbetet med ytterligare 48 trailers på 16 nya platser. Nästan alla nya Føtex-varuhus som kommer att erbjuda Freetrailers service finns på Jylland och Fyn, medan Føtex i Ringsted och Nykøbing Falster hittills är de enda varuhus som erbjuder tjänsten på Själland.

Philip Filipsen, koncernchef för Freetrailer, välkomnar det utökade samarbetet med Føtex, vilket passar perfekt in i planerna för ytterligare expansion av Freetrailer i Danmark.

”Det är mycket glädjande att samarbetet med Føtex efter bara tre månader har visat sig vara en så stor framgång att Føtex har beslutat att utöka samarbetet med oss. Att få en så bra start på ett samarbete med en partner som Føtex betyder mycket för oss och vi är mycket stolta över erkännandet som ligger i detta”, säger Philip Filipsen

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail: pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 60 samarbetspartner
Över 350 avhämtningsplatser
Över 1 800 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. 

Ticker code: FREETR

11 Mars 2021: Freetrailer Group A/S och Silvan A/S förlänger partnerskapet

Freetrailer Group och byggmarknadskedjan Silvan förlänger sitt samarbete och ersätter samtidigt alla byggmarknadens 412 släpvagnar med nya i en uppdaterad design.

Samarbetet mellan Silvan och Freetrailer sträcker sig tillbaka till 2009, då det första avtalet om att göra Freetrailers släpkoncept tillgängligt för Silvans gör-det-själv-kunder slöts. Från början omfattade avtalet 213 släpvagnar. Samarbetet har utökats kontinuerligt, och idag omfattar avtalet 412 släpvagnar som är fördelade på Silvans 42 byggmarknader runt om i Danmark. Antalet uthyrningar och den positiva feedbacken från kunderna visar att konceptet och samarbetet har varit en stor framgång.

 ”På Silvan har vi alltid haft en ambition att vara den absolut mest serviceorienterade gör-det-själv-byggmarknaden. Och det gäller både före, under och efter besöket i alla våra butiker. Freetrailers släpkoncept har under många år varit en viktig del för att uppnå vårt mål, eftersom det gör att vi kan erbjuda våra kunder en lösning att få hem varorna själva – eller när de har andra transportbehov. Samtidigt sätter vi stort värde på att Freetrailer utvecklas hela tiden. Både när det gäller utbudet av transportlösningar och som senast med den nya självbetjäningslösningen som med app och Freelock gör det möjligt för kunder att hämta ut ett släp precis när de vill utan hjälp från vår personal. Det gör processen smidigare för kunden och innebär samtidigt att våra medarbetare kan koncentrera sig på råd och vägledning för kundernas gör-det-själv-projekt. Detta är också anledningen till att vi är väldigt intresserade av att hela tiden utveckla samarbetet med Freetrailer. Senare i år har vi till exempel planer på att utöka antalet släpvagnar i våra butiker”, säger Trine Bredow, teamledare – Commercial Excellence på Silvan.

Thomas Munksgaard, Country Manager på Freetrailer Danmark, är nöjd med förlängningen av samarbetet med Silvan, som är en viktig partner för Freetrailer:

”Vi ser det som ett stort erkännande av vårt koncept att Silvan och Freetrailer under 11 år har haft ett starkt samarbete med landstäckande uthyrning av släpvagnar. Silvan är en mycket viktig partner för oss, både tack vare de 412 släpvagnar som cirkulerar över hela Danmark och som en sparringpartner när det gäller utvecklingen av vårt koncept. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet och att kunna underhålla och utveckla vårt koncept i ett ömsesidigt bra samarbete med Silvan, säger Thomas Munksgaard.

Silvan är en ledande dansk ”gör-det-själv”-kedja med den högsta varumärkeskännedomen inom branschen. Silvans butiker finns i större delen av landet i och runt större städer, och erbjuder både klassiska gör-det-själv-produkter – som byggmaterial och trädgårdsartiklar – och produkter för hemmet. Totalt säljer Silvan fler än 150 varumärken med särskilt fokus på hållbarhet.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail: pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 60 samarbetspartner
Över 350 avhämtningsplatser
Över 1 800 släpvagnar 

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market. 

Ticker code: FREETR

25 februari 2020: Freetrailer Group A/S Kvartalsrapport Q2 20/21
Freetrailer upplever en fortsatt tillväxt under Q2 20/21 med en uthyrningstillväxt på 37 % och en omsättningstillväxt på 26 %. Totalt ökade intäkterna under H1 20/21 med 19 %, och ökningen av halvårsresultatet uppgick till 1,9 miljoner DKK före skatt till ett resultat på 2,5 miljoner DKK, medan tillväxten av uthyrningar ökade med 29 % under första halvåret.

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport för koncernen för räkenskapsperioden 01-07-2020 – 30-09-2020.
Kv2 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK(01-10-2020 – 31-12-2020)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

•Nettoomsättning 11 652,9 (9 271,6)
•EBITDA 597,0 (-114,7)
•Resultat före skatt 350,9 (-518,5)
•Eget kapital 14 929,1 (11 693,8)
•EPS (Earnings Per Share) 0,03 (-0,04)
•Soliditetsgrad 62% (63%)

1. HALVÅRET KONCERNENS NYCKELTAL I 1 000 DKK(01-07-2020 – 31-12-2020)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

•Nettoomsättning 24 319,0 (20 467,8)
•EBITDA 3 207,4 (1 486,5)
•Resultat före skatt 2 501,4 (618,3)
•Eget kapital 14 929,1 (11 693,8)
•EPS (Earnings Per Share) 0,22 (0,05)
•Soliditetsgrad 62% (63%)

Uthyrningstillväxten under Q2 20/21 blev 37 % jämfört med Q2 19/20. Totalt sett för H1 20/21 steg antalet uthyrningar från 208 368 till 269 047, vilket motsvarar en ökning med 29 %.

Omsättningen under Q2 20/21 utgjorde 11,7 miljoner DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 26 % jämfört med samma period föregående år. Halvårsomsättningen steg med 19 % till 24,3 miljoner DKK mot 20,5 miljonerDKK under H1 19/20.

Rörelseresultatet (EBITDA) för H1 20/21 har fastställts till 3,2 miljoner DKK mot 1,5 miljoner DKK för samma period föregående år. Rörelseresultatet för Q2 20/21 utgör 0,6 miljoner DKK mot -0,1 miljoner DKK under Q2 19/20.

Resultatet före skatt för det sista halvåret blev 2,5 miljoner DKK, mot ett överskott på 0,6 miljoner DKK för samma period föregående år, vilket motsvarar en resultatförbättring på 1,9 miljoner DKK. Resultatet före skatt för Q2 utgör 0,4 miljoner DKK mot -0,5 miljoner DKK under Q2 19/20.

Förväntningarna för 20/21 upprätthålls
Omsättningen på 24,3 miljoner DKK under första halvåret 20/21 och resultatet på 2,5 miljoner DKK före skatt lever mer än upp till våra halvårsförväntningar, men med den nuvarande Corona-osäkerheten väljer vi att behålla våra förväntningar för helåret 20/21 med en omsättning i intervallet 47-50 miljoner DKK samt ett resultat på 4-5 miljoner DKK före skatt.

VD, Philip Filipsen kommenterar Kvartalsrapport:

”Freetrailers verksamhet fortsätter att växa och jag är väldigt stolt över de resultat vi uppnått under andra kvartalet 20/21 och särskilt för första kvartalet 20/21 som helhet. Freetrailer-konceptet fortsätter att vinna mark och vi upplever en markant ökning av intresset för vår verksamhet från både partners, kunder och investerare.

Tillväxten i antalet uthyrningar på 29% under första halvåret talar för sig, och den större aktiviteten återspeglas med ett resultat före skatt på 2,5 miljoner DKK, vilket är en förbättring med 1,9 miljoner DKK jämfört med förra året.

Dessutom står vi inför de traditionellt starka sommarkvartalen; Det går riktigt bra på våra etablerade marknader i Skandinavien, och samtidigt har vi etablerat oss på den tyska marknaden, vilket vi har stora förväntningar till.”

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några.

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 50 samarbetspartner
Över 300 avhämtningsplatser
Över 1 600 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.
Ticker code: FREETR

11 december 2020: Freetrailer Group A/S och Føtex inleder nytt samarbete

Freetrailer Group och den danska livsmedelskedjan Føtex inleder ett nytt samarbete som innebär att Freetrailers tjänst kommer att göras tillgänglig på ett urval av kedjans mer än 100 stormarknader.

Freetrailer Group har ingått ett nytt samarbetsavtal med den framgångsrika livsmedelskedjan Føtex om att göra Freetrailer-konceptet tillgängligt för kedjans kunder. Inledningsvis är det stormarknaderna i Haderslev och Fredericia som kommer att erbjuda gratis släpvagnar till sina kunder, varefter möjligheten att rulla ut självbetjäningskonceptet till ytterligare stormarknader undersöks.

Freetrailers koncern-vd Philip Filipsen gläder sig över det nya samarbetet som är helt i linje med spridningen av Freetrailer-konceptet.

”Jag är både glad och stolt över det här samarbetet som bidrar till att marknadsföra Føtex i lokalområdet och som ger Føtex kunder en komplett självbetjänande transportlösning. Det här är en fantastisk livsmedelskedja och ett mycket starkt varumärke som vi nu kan lägga till i vår verksamhet. Bland Føtex mer än 100 platser i Danmark finns det ett antal platser där Freetrailer ännu inte finns representerade men nu får vi en ännu bättre spridning av Freetrailer i Danmark”, säger Philip Filipsen.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några.

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 50 samarbetspartner
Över 300 avhämtningsplatser
Över 1 600 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.
Ticker code: FREETR

10 december 2020: Freetrailer Group A / S utökar aktiekapitalet med ett nominellt belopp på 37 500 DKK

Gemstone Capital A/S utövar 50 000 av sina totalt 93 381 teckningsoptioner i Freetrailer Group A/S och erhåller 50 000 aktier till ett nominellt värde av 37 500.

Gemstone Capital A/S, som bistod Freetrailer Group A/S i samband med bolagets notering sommaren 2018, har utnyttjat sin rätt i bolagets bolagsordning att erhålla 93 381 teckningsoptioner i bolaget, varav Gemstone Capital har beslutat att utnyttja sin företrädesrätt, som ingår i dessa teckningsoptioner med rätt att emittera 50 000 nya aktier i Freetrailer Group A/S till ett nominellt värde av 37 500 DKK. Teckningskursen för de 50 000 aktierna är 4,5 och den totala köpeskillingen är således 225 000.

Aktiekapitalet uppgår nu till 6 936 878,25 DKK med ett totalt antal aktier om 9 248 171

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några.

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 50 samarbetspartner
Över 300 avhämtningsplatser
Över 1 600 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.
Ticker code: FREETR

26 november 2020: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q1 20/21

Freetrailer sätter återigen rekord under Q1 20/21. Kvartalsomsättningen steg med 13 % till 12,7 miljoner DKK, EBITDA steg med 63 % till 2,6 miljoner DKK, medan resultatet före skatt steg med hela 90 % till 2,2 miljoner DKK. Antalet uthyrningar steg med 23 % under första kvartalet 20/21 jämfört med samma period föregående år

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport för koncernen för räkenskapsperioden 01-07-2020 – 30-09- 2020.

Kv1 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (01-07-2020 – 30-09-2020)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

• Nettoomsättning 12 666,1 (11 196,2)
• EBITDA 2 610,0 (1 601,2)
• Resultat före skatt 2 150,5 (1 136,8)
• Eget kapital 14 353,2 (12 118,9)
• EPS (Earnings Per Share) 0,18 (0,10)
• Soliditetsgrad 61% (63%)

Uthyrningstillväxten ökar igen med mer än 20 %. Antalet uthyrningar steg från 112 746 under Q1 19/20 till 138 853 under Q1 20/21, motsvarande 23 %, och det är således andra året i rad som antalet uthyrningar stiger med mer än 20 % under Q1.

Omsättningen under Q1 20/21 uppgick till 12,7 miljoner danska kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 13,1 % jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet (EBITDA) för Q1 20/21 uppgår till 2,6 miljoner DKK mot 1,6 miljoner DKK under Q1 19/20, vilket är en ökning på över 63 %.

Resultatet före skatt för Q1 20/21 uppgår till 2,2 miljoner DKK mot 1,1 miljoner DKK under Q1 19/20. Detta är en förbättring av resultatet på 90 %.

Förväntningarna för 20/21 är intakta
Vi upprätthåller förväntningarna för räkenskapsåret 20/21 av omsättning i storleksordningen 47- 50 miljoner DKK och ett resultat före skatt på 4-5 miljoner DKK.

VD, Philip Filipsen kommenterar Kvartalsrapport:
” En solid bild framträder av ett ökande intresse för Freetrailer-konceptet, och det gäller både på våra etablerade och nya marknader. Detta framgår också av siffrorna för Q1 20/21 med en fin förbättring på både topp- och bottenlinjen.
Det är särskilt glädjande att vi, samtidigt med den stora tillväxten i verksamheten också har lyckats öka vårt resultat före skatt med 90 % till nästan 2,2 miljoner DKK, jämfört med drygt 1,1 miljoner DKK förra året.
Vi kommer att fortsätta arbeta med att höja lönsamheten i resultatet, men är mycket nöjda över att ha uppnått en vinstmarginal före skatt på 17 % under Q1 19/20.”

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Philip Filipsen, Koncern-VD E-post: pf@freetrailer.com Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna några.
Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 50 samarbetspartner
Över 300 avhämtningsplatser
Över 1 700 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.
Ticker code: FREETR

23 oktober 2020: Ny stor aktieägare i Freetrailer Group A/S

Axxion S.A har precis meddelat att de för sin underliggande fond har förvärvat 500 000 aktier i Freetrailer Group A/S, motsvarande 5,4 % av aktiekapitalet. Det samlade värdet på transaktionen ligger på 5,5 miljoner kr, och säljaren är Ambjørner Holding ApS, som ägs av Freetrailers grundare Aksel Blomgren Ambjørner. Investeringen i Freetrailer har initierats av Discover Capital GmbH.  

”På Discover Capital letar vi alltid efter aktier som vi spår har en betydlig tillväxtpotential på lång sikt, och därmed även en betydlig avkastningspotential. Freetrailers skalbara affärsmodell och fortsatta expansionsmöjligheter matchar de investeringskriterier vi använder oss av för att identifiera spännande value cases”, säger Tobias Kastenhuber, Aktieanalytiker på Discover Capital.  

Philip Filipsen, Group CEO på Freetrailer välkomnar den nya aktieägaren. 

”Vi hälsar Axxion S.A välkomna till Freetrailers ägarkrets och ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog med både Axxion S.A och Discover Capital GmbH. Vi har precis gått ut med våra betydande aktiviteter på den tyska marknaden, så det är otroligt positivt att vi nu har upptäckts av den tyska investeringsmiljön och får en matchande internationell ägarstruktur”, säger Philip Filipsen.   

För mer information om Axxion: www.axxion.lu 

För mer information om Discover Capital GmbH: https://www.discover-capital.de/ 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 

Philip Filipsen, Koncern-VD 

E-post: pf@freetrailer.com 

Telefon: +45 40 90 17 85  

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform.  

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Fakta: 
Över 50 samarbetspartner 
Över 300 avhämtningsplatser 
Över 1 600 släpvagnar  

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.  

Ticker code: FREETR 

23 oktober 2020: Freetrailer Group A/S rapporterar protokoll från den ordinarie bolagsstämman

Torsdagen den 15. oktober 2020 kl. 18.00 hölls ordinarie bolagsstämma för Freetrailer Group A/S, CVR-nr. 28 89 19 38, vid bolagets säte. 

På plats var aktieägare som tillsammans representerade 66,81 % av bolagets totala aktiekapital med det nominella värdet 6 899 378,25 kronor fördelat på 9 199 171 aktier à 0,75 kronor. 

Hela styrelsen för Freetrailer Group A/S var närvarande vid årsstämman, med undantag för styrelseordförande som förhindrades på grund av det rådande coronaläget. 

VD för Freetrailer Group A/S var närvarande. 

Följande dagordning fastställdes för bolagsstämman: 

  1. Val av ordförande 
  1. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året 
  1. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande 
  1. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper 
  1. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen 
  1. Val av styrelse 
  1. Val av revisor 
  1. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna 

Punkt 1:Val av ordförande 

Som ordförande valdes advokat Nicolai Jung som konstaterade att den ordinarie bolagsstämman hade sammankallats i vederbörlig ordning och var behörig att fatta beslut beträffande de punkter som tagits upp på dagordningen.  

Punkt 2: Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året 

Bolagets VD Philip Filipsen lade på styrelsens vägnar fram bolagets verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsår. 

Bolagsstämman röstade enhälligt och med samtliga röster för styrelsens rapport.  

Punkt 3:Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande 

Bolagets VD Philip Filipsen redovisade nyckeltalen för bolagets årsredovisning 2019/2020, vilken lades fram för godkännande. 

Bolagets årsredovisning för 2019/2020 godkändes enhälligt och med alla röster. 

Punkt 4:Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper 

Styrelsens förslag om disponering av resultatet enligt den godkända årsredovisningen godkändes enhälligt och med alla röster.  

Punkt 5:Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen 

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen godkändes enhälligt och med alla röster. 

Punkt 6:Val av styrelse 

Styrelseledamöterna avgick i enlighet med bolagsordningen vid den ordinarie bolagsstämman. 

Styrelseledamöterna har alla, med undantag för Thomas Munksgaard, meddelat att de stödjer omval. 

Styrelsen föreslog Martin Lavesen som styrelseledamot. 

Som ett resultat av detta föreslog styrelsen att styrelseledamöterna skulle vara fyra till antalet. 

Styrelsens förslag om att antalet styrelseledamöter skulle fastställas till fyra godkändes enhälligt och med alla röster av bolagsstämman. 

Inför valet av styrelseledamöter gavs information om de nominerade personernas ledningspositioner i andra näringsidkande företag i enlighet med danska aktiebolagslagen 120 §. 

Samtliga styrelsekandidater som accepterat nomineringen omvaldes enhälligt och med alla röster. 

Mikael Bartroff blev enhälligt och med alla röster vald som styrelseordförande 

Punkt 7:Val av revisor 

Ett förslag om omval av det Statligt auktoriserade revisionsföretaget Kreston CM som revisor för bolaget lades fram. 

Det Statligt auktoriserade revisionsföretaget Kreston CM omvaldes som revisor för bolaget enhälligt och med alla röster. 

Punkt 8:Övrigt 

Det fanns inget att diskutera under övrigt. 

Då det inte fanns något övrigt att diskutera avslutades bolagsstämman kl. 18.50. 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 

Philip FilipsenKoncern-VD 
E-post:pf@freetrailer.com 
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. 

Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 

Fakta: 
Över 50 samarbetspartner 
Över 300 avhämtningsplatser 
Över 1 600 släpvagnar  

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S  Spotlight Stock Market.  

Ticker code: FREETR 

 

Hitta alla pressmeddelanden på Spotlight Stock Market

Kvartalsrapport Q2
2020/2021

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport Q1
2020/2021

» Se/Hämta PDF

Årsredovisning
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Bokslutskommuniké  Q4
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport Q3
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Halvårsrapport Q2
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport  Q1
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Bokslutskommuniké Q4
2018/2019

» Se/Hämta PDF

Ett starkt, befintligt bolag med stor potential

Freetrailer är ett teknikföretag, som varje dag lånar ut över 1.500 släpvagnar gratis via en delningsekonomisk it-platform.

Transportlösningen ställs till förfogande genom Freetrailers +40 samarbetspartners i Sverige, Danmark och Norge.
Hittills har Freetrailers tjänst använts 2,5 miljoner gånger och i 2019 lånade 360.000 kunder ett släp.

Sedan starten 2004 strävar Freetrailer efter att bygga ett delningsekonomiskt företag som tar utgångspunkt i den digitala teknologi och alltid är på framkant med digital utveckling.

Freetrailers förväntningar för verksamhetsåret 2021/2022 beräknas till omsättning i storleksordningenDKK 80 mio.

Ska du med på resan?

Utvalda nyckeltal

4 Länder

400.000 Downloads

+350 pick up points

+ 1 900 släp

3,5 mio. utlåningar

+60 samarbetspartners

40 mio. DKK i omsättning

+470.00 uthyrningar per år

Freetrailer case

Freetrailer har sedan 2004 lyckats växa till det solida företag vi är idag. Se Freetrailers case nedan och hör mer om varför Freetrailer är en bra investering.

Styrelse

Mikael Bartroff

Styrelseordförande

Tidigare CFO/Inter IKEA Systems B.V. Lång internationell erfarenhet som högt uppsatt på IKEA. Mikael är expert på tillväxt och uppskalning av affärskoncept internationellt.

Dan Takiar Petersen

Styrelseledamot & Chief Security Officer / Co-Owner, Nuura

Dan bidrar med internationell säljerfarenhet och har tidigare varit Managing Director för Gubi Inc. i Nordamerika och internationell säljchef på Muuto.

Martin Lavesen

Styrelseledamot & Managing Partner DLA Piper Denmark

Martin har erfarenhet av företagsledning i DLA Piper Danmark och förutom sin roll ger han råd om immateriella rättigheter och avtalsrätt.

Allan Sønderskov Darré

Styrelseledamot & stift av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel och GetHelp. Han har startat Desktop Gruppen och webbyrån Grapenet.

Management

Philip Filipsen

Group CEO, Freetrailer

Philip har under de senaste 20 åren arbetat med ekonomistyrning, koncernrapportering och affärsutveckling i små och medelstora företag på hemmaplan och utomlands. Philip har också flera års erfarenhet som investeringschef inom försäkrings- och bankvärlden.

Kontaktinformation för Investor Relations

Philip Filipsen, CEO
Tlf.: +45 40 90 17 85
investor@freetrailer.dk