FREETRAILER PÅ BÖRSEN

Freetrailer är börsnoterat på Spotlight Stock Market. På denna sida kan du hitta relevant information om Freetrailer som investeringsalternativ.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för investerare, så håller vi dig informerad om vad som händer på Freetrailer.

Kurser

Freetrailer:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan (14/06 2018) under kortnamnet (FREETR) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

Följa kurser på Spotlight Stock Market

Vem är vi?

Freetrailers kärna är en avancerad it-plattform som består av ett intelligent och helt självbetjänande it-system med appar, elektroniska lås, mm. som gör det möjligt för kunderna att boka, hämta och återlämna släp dygnet runt. Av samma anledning har vi nominerats till ”Årets E-handelspris 2018 för årets bästa app”.

Kring denna kärna har vi byggt upp ett effektivt tillväxtföretag och nu arbetar vi målmedvetet med att införa vår affärsmodell i fler länder.

Vi förväntar oss att omsättningen kommer att öka till 37 MDKK under nästa räkenskapsår (2018/19), med ett resultat på ca 3 MDKK. Därefter kommer våra internationella satsningar att slå igenom och ge en förväntad årlig tillväxt på 40 % för intäkter och resultat.

Bolagsmeddelanden

27. februari 2019: Freetrailer Group A/S halvårsrapport 2018/2019

Företaget behåller en hög tillväxt och stänger första halvåret med en nettoomsättning som ökat med 20 %.

Freetrailer Group A/S presenterar första halvårsrapporten för räkenskapsåret 2018/2019 (01-07-2018 – 31-12-2018).

KONCERNENS NYCKELTAL FÖR HALVÅRET I DKK (tusental)

(inom parentes anges samma period för 2017/2018)

 • Nettoomsättningen ökade med 20 % till 17 181,8 (14 301,0)
 • EBITDA ökade till 290,6 (-1 108,0)
 • Resultat före skatt uppgick till -891,5 (-2 364,4)
 • Eget kapital ökade till 12 295,0 (3 698,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,1(-0,52)
 • Soliditetsgrad 72 % (32 %)

 Freetrailer har gjort målmedvetna investeringar i försäljnings- och marknadsföringsapparaten under det första halvåret i syfte att uppfylla tillväxtmålet. Effekterna av ökade investeringar kommer att realiseras först under kommande år. Därför har koncernen också räknat med en förväntad belastning på nedersta raden på kort sikt och den fulla effekten av investeringarna kommer att kunna ses först på lång sikt. Investeringar har redan resulterat i nya samarbetsavtal med bl a IKEA, Silvan, Power, Elgiganten, Riksbyggen, City Self-Storage och Bilka samt en ökning på 4,5 % i antalet uthyrningar.

 Koncernens resultat före skatt för det första halvåret 2018/2019 uppgår
till -819 500 danska kronor vilket är 1 miljon danska kronor bättre än budgeterat. Ökningen av koncernens nettoomsättning och bruttovinst har varit betydligt högre än budgeterat och utgör den främsta orsaken till att resultatet var bättre än förväntat.

Ett uttalat mål för Freetrailer under innevarande räkenskapsår är att öka antalet släpvagnar till 2 000 Freetrailer-släpvagnar på nordisk nivå.

VD Allan Sønderskov Darré säger: ”Resultatet för halvåret visar på en fortsatt stark organisk tillväxt på 20 % och det är vi mycket nöjda med. Vi har gjort målmedvetna investeringar som utökar vår försäljnings- och marknadsföringsapparat för att kunna accelerera tillväxten. Med nya samarbetsavtal med exempelvis Elgiganten (DK), Riksbyggen (SE) och City Self-Storage (NO) fortsätter vi vår expansionsstrategi på hemmamarknaden genom strategiska samarbeten. Vi förväntar oss att försäljningsinsatsens fulla effekt kommer synas på översta raden under 2019/2020 och kommer att påverka resultatet positivt”.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare

E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

15. januari 2019: Bilka utökar antalet släpvagnar med 43% och förlänger avtalet med 4 år.

Stormarknadskedjan Bilka förlänger sitt samarbete med Freetrailer i nytt 4-årigt avtal. Samtidigt utökar kedjan antalet släpvagnar med 43 %, och kommer från och med mars 2019 att ha 127 nya släp stående framför sina 18 stormarknader. Alla de nya släpen kommer att ha Freetrailers elektroniska låslösning Freelock, som styrs via en app.

Under de senaste 12 åren har lågpriskedjan Bilka varit en del av Freetrailer-familjen. Efterfrågan från kundernas sida har ökat konstant, vilket är anledningen till att kedjan nu har valt att utöka antalet släpvagnar med 43 %. CEO Allan Sønderskov Darré är stolt över det långvariga samarbetet, och är glad över att Bilka både utökar och förlänger avtalet och samtidigt sätter Freelock på alla de nya släpen.

“Vi har sett en stadigt ökande efterfrågan på våra gratis lånesläp. Och då varken vi eller Bilka vill att någon ska stå utan släp, har vi tillsammans kommit fram till att utöka antalet släpvagnar utanför Bilkas 18 stormarknader. Att det sitter ett Freelock på alla de nya släpvagnarna är helt i linje med kundernas behov av flexibilitet” säger företagets CEO Allan Sønderskov Darré.

Bilkas Head of Store Development, Claus Frederiksen, är också nöjd med det nya avtalet. “Bilka är känt för att ha bra priser och ett mycket stort sortiment av både livsmedel och andra produkter. Vi erbjuder dessutom en uppsjö av tjänster som bidrar till att underlätta vardagen för våra kunder. Att kunna låna ett släp gratis är en av de tjänster som våra kunder uppskattar riktigt mycket, så därför är det helt naturligt för oss att både förlänga och utöka vårt avtal” avslutar Claus Fredriksen.

Det nya avtalet träder i kraft i mars 2019 och löper över fyra år. Avtalet utökas från 89 till 127 nya släpvagnar – vilket motsvarar en ökning på 43 %. Alla de nya släpvagnarna har Freelock, en låslösning som gör det snabbt och enkelt för kunderna att boka och hämta ett släp när de behöver det. Bilka, som ägs av Salling Group, har varit en samarbetspartner sedan 2006.

Med avtalet bidrar Freetrailer positivt till att uppfylla sin tillväxtvision för hemmamarknaden. Fokus på tillväxt på hemmamarknaden är det första steget på tillväxtresan fram till 2022. Inom de närmaste åren är det planen att Freetrailer ska utöka sitt delningskoncept till andra länder i världen.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare

E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

12. december 2018: Elgiganten blir en del av Freetrailer-familjen med 50 helt nya släp i den första omgången

Elgiganten och Freetrailer har ingått ett samarbetsavtal om 50 nya släp fördelat över 10 butiker runt om i Danmark. Med det nya samarbetet kommer Elgigantens Freetrailers att marknadsföras via Freetrailers digitala plattform. En plattform som ger kunderna möjlighet att boka och transportera hem varor med de välbekanta kostnadsfria släpen. Elgigantens CEO Peder Stedal nämner att Freelock-funktionen har bidragit till att kedjan valt att gå med.

”Det är en stor ömsesidig tillfredsställelse att vi lyckats nå en överenskommelse med Elgiganten om cirka 50 nya släp till 10 butiker. För oss är det mycket glädjande när vi kan hjälpa våra samarbetspartner att öka trafiken till butiken, exponeringen på gatan samtidigt som vi kan erbjuda ett hemkörningsalternativ för kunderna”, säger CEO Allan Sønderskov Darré. ”Det är en win-win för alla”, avslutar han. 

Elgigantens CEO Peder Stedal är också nöjd med det nya avtalet. ”Vi lever på nöjda kunder, och vi har stora ambitioner och strävar efter att ge våra kunder den bästa upplevelsen varje gång de är i kontakt med oss. Den nya Freelock-funktionen gör det enkelt och lätt för kunderna att boka och hämta upp och det stämmer bra överens med de kundfördelar vi erbjuder våra kunder”, säger han. 

Inledningsvis har man kommit överens om att Elgiganten får 50 släp som fördelas på 10 butiker. Runt årsskiftet förväntas de nya släpen finnas på plats framför Elgiganten. 

Elgiganten i Danmark är en del av Elkjøp Nordic-koncernen som också har butiker i bland annat Norge och Sverige, där även Freetrailer är verksamma. Freetrailers CEO Allan Sønderskov Darré är nöjd med att kunna välkomna Elgiganten och ser en stor potential i det nya samarbetet. 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare

E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

11. december 2018: Kommuniké från årsstämma i Freetrailer Group A/S

Kommuniké från årsstämma i Freetrailer Group A/S

Freetrailer växer med 21%. EBITDA uppgick till 868 700 DKK, vilket stämmer överens med kvartalsförväntningarna.

Tisdagen den 27 november 2018 kl 17 hölls årsstämma i Freetrailer Group A/S, CVR-nr. 28 89 19 38 vid bolagets säte. Samtliga beslut godkändes enhälligt och med alla röster.

På plats var aktieägare som tillsammans representerade 53,14 % av bolagets totala aktiekapital med det nominella värdet 6 899 378,25 kronor fördelat på 9 199 171 aktier á 0,75 kronor.

Majoriteten av styrelseledamöterna i Freetrailer Group A/S var närvarande vid årsstämman.

VD för Freetrailer Group A/S var närvarande.

Följande dagordning fastställdes för årsstämman:

 1. Val av talman
 2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
 3. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande
 4. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt den godkända redovisningen
 5. Val av styrelse
 6. Val av revisor
 7. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna

Punkt 1: Val av talman

Som talman valdes advokat Nicolai Jung som konstaterade att årsstämman var sammankallad i behörig ordning och behörig att fatta beslut beträffande de punkter som tagits upp på dagordningen.

Punkt 2: Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året

Styrelsens ordförande, tillsammans med bolagets VD, presenterade en rapport om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman noterade enhälligt styrelsens rapport och med alla röster. 

Punkt 3: Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande

Redovisningen för 2017/2018 lämnades för godkännande.

Bolagets ekonomichef har granskat huvudtalen i årsredovisningen och den medföljande revisionsberättelsen samt revisionsskrivelsen som bifogas årsredovisningen.

Bolagets årsredovisning för 2017/2018 godkändes enhälligt och med alla röster.

Punkt 4: Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt den godkända redovisningen

Styrelsens förslag om disponering av resultatet enligt den godkända årsredovisningen godkändes enhälligt och med alla röster.

Punkt 5: Val av styrelse

Styrelsens medlemmar har alla meddelat att de stödjer omval. 

Samtliga styrelseledamöter omvaldes enhälligt och med alla röster.

Mikael Bartroff blev enhälligt och med alla röster vald som styrelseordförande

Punkt 6: Val av revisor

Ett förslag om omval av det auktoriserade revisionsföretaget KRESTON CM som revisor för bolaget.

KRESTON CM omvaldes som revisor för bolaget enhälligt och med alla röster. 

Punkt 7: Övrigt

Det förekom inget att diskutera under övrigt.

Eftersom det inte fanns något övrigt att diskutera avslutades årsstämman kl 17.55.

—o0o—

Styrelsen

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgaseller i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och globalt skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

27. november 2018: Freetrailer Group A/S kvartalsredogörelse Q1 2018/2019

Freetrailer Group A/S kvartalsredogörelse Q1 2018/2019

Freetrailer växer med 21%. EBITDA uppgick till 868 700 DKK, vilket stämmer överens med kvartalsförväntningarna.

Freetrailer Group A/S presenterar sin kvartalsredogörelse för det första kvartalet (01-07-2018 – 30-09-2018) under räkenskapsåret 2018/2019 för Freetrailer-koncernen. 

Q1 KONCERNNYCKELTAL I 1 000 DKK (01-07-2018 – 30-09-2018)

 • Nettoomsättning uppgick till 9 194,4 (7 604,0)
 • EBITDA uppgick till 868,7 (103,7)
 • Resultat innan skatt uppgick till 259,6 (-499,6)
 • Eget kapital uppgick till 13 273,4 (-646,8)
 • EPS (Eearning per share) uppgick till 0,03 (-0,52)
 • Soliditetsgrad 63% (-7%)

CEO, Allan Sønderskov Darré kommentera: Freetrailer är ett företag under tillväxt och med 21% tillväxt på topplinjen under det första kvartalet i förhållande till samma period föregående år, har vi kommit igång bra. Freetrailerkoncernens styrelse och ledning anser att de uppnådda resultaten är tillfredsställande och är mycket nöjda med att Freetrailer som ett tillväxtföretag också kan generera vinst på botten. Detta lovar gott för framtiden och för den tillväxtresa vi fortsätter att möta.

VIKTIGA HÄNDELSER Q1 2018/2019 OCH EFTER PERIODEN

Philip Filipsen tillträder som koncern-CFO och direktionsmedlem. Philip blir således en av drivkrafterna i implementeringen av Freetrailers tillväxtstrategi både internationellt och på befintliga hemmamarknader – Danmark, Norge och Sverige.

Ibruktagande av 411 släpvagnar hos SILVAN och utsikt till ett nytt räkenskapsår med en förbättring av det ekonomiska resultatet bl.a. på grund av lägre underhållskostnader och bättre kundupplevelser.

Den elektroniska självbetjäningslösningen Freelock, med smartphone-app och elektroniska lås har introducerats i företagets alla aktiva länder. Ambitionen om en lansering under räkenskapsåret 2018/19 har därmed infriats avsevärt snabbare än planerat och kommunicerat i företagets promemoria.

Elektronikkedjan Power förlänger sitt nuvarande avtal och fortsätter därigenom samarbetet fram till den 31 december 2021. Dessutom utökas avtalet till att omfatta fler butiker än idag. Power flyttar över alla sina släpvagnar till Freelock-lösningen från årsskiftet, eftersom Freelock ökar användarnas flexibilitet markant.

Den nordiska försäljnings- och marknadsföringsorganisationen kommer att stärkas för att möta den ökande efterfrågan på den svenska och norska marknaden. Danske Lars Kronqvist som redan 2009 var med och etablerade Freetrailer på den svenska marknaden, inträder i rollen som Country Manager för både Sverige och Norge.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgaseller i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och globalt skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgaseller i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och globalt skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

16. november 2018: Förstärkningar i den nordiska försäljningsorganisationen

Förstärkningar i den nordiska försäljningsorganisationen

Freetrailer håller sin tillkännagivna strategiplan och förstärker nu sin nordiska försäljningsorganisation med nya profiler.  Efterfrågan i både Norge och Sverige har betytt att företaget bl.a. rekryterar Lars Kronqvist som ny Country Manager i de två länderna.  Företaget strävar efter att expandera sin trailerflotta med ytterligare 500 trailers innan sommaren 2019.

För att möta den ökande efterfrågan på den svenska och norska marknaden har Freetrailer valt att expandera sin försäljnings- och marknadsföringsorganisation, vilket är helt i linje med den tillkännagivna tillväxtstrategin i samband med noteringen.  Danske Lars Kronqvist som redan 2009 var med och etablerade Freetrailer på den svenska marknaden, inträder i rollen som Country Manager för både Sverige och Norge. Lars är 37 år, gift, svensk och bosatt i Göteborg. Han har en god kunskap om den svenska marknaden genom sina tidigare tjänster som Country Manager för bl.a. Skagerak och Carl Hansen. Lars Kronqvist börjar hos Freetrailer den 1 december 2018.

“Genom att anställa Lars får vi inte bara en ny country manager. Vi får en person som förstår Freetrailers DNA och som samtidigt har en omfattande kunskap om vad som är viktigt för våra samarbetspartners och kunder. Vi har en ambition att expandera med 500 nya trailers i Norden innan nästa sommar, och med Lars ombord har vi det rätta försäljningsteamet för att lyfta den uppgiften”, säger Allan Sønderskov Darré VD.

Freetrailer fortsätter detta arbete genom att teckna fyraåriga avtal med de stora kedjorna, och kommer framöver även att sträva efter att skapa synergier för de kedjor som är etablerade både i Norge, Sverige och Danmark. 

Även inom ramen för digital marknadsföring har företaget expanderat med en ny Digital Manager – svenska Josefine Andersson. Josefine kommer från en tidigare tjänst som Digital Manager hos DFDS.  Hon har rekryterats för att tillvarata norsk och svensk digital marknadsföring.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgaseller i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och globalt skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgaseller i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och globalt skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

13. november 2018: Kallelse till årsstämma i Freetrailer Group A/S

Kallelse till årsstämma i Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group inkallar härmed till årsstämman i Freetrailer Group A / S, som kommer att äga rum den 27 november kl. 17.00-19.00 på följande adress: Sydmarken 31, 2860 Søborg, Danmark

 

Agenda

 1. Val av ordförande
 2. Bolagets verksamhet under det gångna året
 3. Styrelsens rapport av den reviderade årsredovisningen för godkännande
 4. Beslut om användning av vinst eller täckning av förluster enligt de godkända kontona
 5. Val av styrelse
 6. Val av revisor
 7. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna

Anmälan till bolagsstämman måste ske via www.freetrailer.com/dk/generalforsamling

Här är det också möjligt att ta emot årsredovisningen per. post före mötet och registrera dig till vår E-mail lista

Fördjupning av punkterna på dagordningen

 1. Val av ledare
 2. Styrelsen föreslår att den muntliga rapporten om bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret beaktas av årsstämman
 3. Styrelsen föreslår att årsredovisningen för år 2018 antas av årsstämman. Den lagstadgade årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats Freetrailer.com/dk/investor från och med 13 november
 4. Styrelsen föreslår att ingen utdelning fördelas för räkenskapsåret 2017/2018 och att vinsten överförs till eget kapital
 5. Enligt bolagsordningen avgår de ledamöter som väljs av stämman varje år. Val sker för perioden fram till nästkommande årsstämma

Styrelsen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter:

 • Michael Bartroff
 • Dan Takiar Petersen
 • Niels Frederiksen
 • Thomas Munksgaard
 • Allan Sønderskov Darré

 

 1. Förvaltningsrådet föreslår omval av Statsautoriseret bokföringsföretag Kreston CM
 2. Det finns inga punkter under eventuella förslag

STYRELSEN

Delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 20 november 2018. Anmälan om deltagande kan göras per e-post MT@freetrailer.com eller skriftligen under adressen Sydmarken 31, 2860 Søborg, Danmark. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste vid anmälan, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, bifoga ett depåutdrag visande innehav av aktier i Freetrailer Group A/S per 23 november 2018.

Fullmakter, registreringsbevis, depåutdrag och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast den 23 november under adress Sydmarken 31, 2860 Søborg, Danmark eller per e-post MT@freetrailer.com

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgaseller i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och globalt skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

05. november 2018: Freetrailer tidigarelägger offentliggörelse av Q1

Freetrailer tidigarelägger offentliggörelse av Q1

Freetrailer offentliggör nyckeltal för första kvartalet i innevarande räkenskapsår (2018/2019) tisdag d. 27 / 11-2018. Bolagsstämman i Søborg äger även rum detta datum.

”Vi har beslutat att tidigarelägga offentliggörelsen två dagar. Det nya datum är således tisdag d. 27/11 2018. Det ger oss möjlighet att ge en samlad orientering omkring 2017/2018 års räkenskapsår, samt första kvartalet i innevarande räkenskapsår” säger CFO Philip Filipsen

Kvartalsrapporten kommer att vara tillgänglig tisdag d. 27/11 2018 kl. 10.00 via Spotligt Stock Market och Freetrailers IR-webbplats.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgaseller i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och globalt skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

31. oktober 2018: Freetrailer utökar med 43 ytterligare släpvagnar med ett kontraktsvärd om minst 3.6 MDKK

Freetrailer utökar med 43 ytterligare släpvagnar med ett kontraktsvärde om minst 3.6 MDKK

Elektronikkedjan Power flyttar över alla sina släp till Freelock-lösningen från årsskiftet och förlänger sitt avtal till den 31 december 2021. Freelock förbättrar markant användarnas flexibilitet, och det är något som har tagits emot mycket positivt hos Power.

Freelock-lösningen fortsätter sitt intåg på den danska marknaden, och nu har elektronikkedjan Power också valt att börja använda det flexibla låssystemet för sina släpvagnar.

”Freelock har blivit en populär lösning för många av våra samarbetspartner, eftersom det gör det enkelt och lätt för kunderna att boka och plocka upp ett släp när de behöver det. Dessutom ökar Freelock vanligtvis uthyrningsfrekvensen per släp, och driver en större kundtrafik till butiken och ger mer exponering på gatorna”, säger CEO Allan Sønderskov Darré

Power har förlängt sitt nuvarande avtal, och fortsätter därmed samarbetet till minst den 31 december 2021. Dessutom har de utökat kontraktet så att det omfattar fler butiker än i dag.

”Vi ser ett ökat intresse för vårt Freetrailer-koncept. Vi ser det som en klapp på ryggen att vi kan utöka samarbetet med våra befintliga partner. Det innebär nämligen att våra partner är nöjda med avtalet och att deras kunder efterfrågar våra släp”, säger CEO Allan Sønderskov Darré.

Power är en del av den norska koncernen Power International A/S, tidigare Expert A/S. Allan Sønderskov Darré ser fram emot att fortsätta det utmärkta samarbetet med Power.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgaseller i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och globalt skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

17. oktober 2018: Elektronikkedjan Power övergår till Freetrailers elektroniska låssystem Freelock

Elektronikkedjan Power övergår till Freetrailers elektroniska låssystem Freelock

Elektronikkedjan Power flyttar över alla sina släp till Freelock-lösningen från årsskiftet och förlänger sitt avtal till den 31 december 2021. Freelock förbättrar markant användarnas flexibilitet, och det är något som har tagits emot mycket positivt hos Power.

Freelock-lösningen fortsätter sitt intåg på den danska marknaden, och nu har elektronikkedjan Power också valt att börja använda det flexibla låssystemet för sina släpvagnar.

”Freelock har blivit en populär lösning för många av våra samarbetspartner, eftersom det gör det enkelt och lätt för kunderna att boka och plocka upp ett släp när de behöver det. Dessutom ökar Freelock vanligtvis uthyrningsfrekvensen per släp, och driver en större kundtrafik till butiken och ger mer exponering på gatorna”, säger CEO Allan Sønderskov Darré

Power har förlängt sitt nuvarande avtal, och fortsätter därmed samarbetet till minst den 31 december 2021. Dessutom har de utökat kontraktet så att det omfattar fler butiker än i dag.

”Vi ser ett ökat intresse för vårt Freetrailer-koncept. Vi ser det som en klapp på ryggen att vi kan utöka samarbetet med våra befintliga partner. Det innebär nämligen att våra partner är nöjda med avtalet och att deras kunder efterfrågar våra släp”, säger CEO Allan Sønderskov Darré.

Power är en del av den norska koncernen Power International A/S, tidigare Expert A/S. Allan Sønderskov Darré ser fram emot att fortsätta det utmärkta samarbetet med Power.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgaseller i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och globalt skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

1. oktober 2018: Freelock i Norden ligger före planen – uthyrningen per släp ökar med implementeringen av den digitala tjänsten

Freelock i Norden ligger före planen – uthyrningen per släp ökar med implementeringen av den digitala tjänsten

Freetrailers elektroniska självbetjäningslösning Freelock, med smartphone-app och elektroniska lås är nu implementerad i alla länder där bolaget är verksamt. Målet om en lansering under räkenskapsåret 2018/19 har därmed uppfyllts mycket snabbare än planerat. Med lösningen övergår Freetrailer till att vara en fullständig digital tjänst som erbjuder sina användare ännu större flexibilitet, och användarnas svar har varit att hyra mer. Det ger en högre uthyrningsfrekvens per släp och en bättre affär för alla, säger VD Allan Sønderskov Darré.

Sedan 2016 har det varit möjligt att låna ett danskt släp från Freelock. Nu finns bolagets svenska och norska släp med på banan, och det har gått snabbare än väntat. I Danmark visar erfarenheterna från Freelock, med till exempel IKEA, att uthyrningarna steg med nästan 50 % efter att systemet infördes (baserat på oförändrat antal

släpvagnar). Systemet förbättrar markant användarnas flexibilitet, och det är något som har tagits emot mycket positivt av de många användarna och samarbetspartnerna.

”Våra användare är mycket nöjda med den flexibilitet som Freelock ger. Vi kan se på konsumtionsmönstret att användarna optimerar sin hyresperiod genom att hämta och lämna av släpet så att det passar in i familjens planer. Förut väntade många av våra användare till nästa dag med att lämna tillbaka släpet, men nu lämnar de tillbaka tidigare och det är bra för ”ekosystemet”, säger CEO Allan Sønderskov Darré, och fortsätter ”på så sätt kan släpet komma ut och användas flera gånger på en dag, till glädje för ännu fler användare som då inte behöver åka förgäves”.

Det är inte bara de skandinaviska användarna som är nöjda med Freelock. För Freetrailers många samarbetspartner, är det också en fördel att med den fullt digitala tjänsten finns det inte längre behov av personal för att hantera uthyrningen. Men en annan fördel är också att den ökade uthyrningsfrekvensen per släp, driver en större kundtrafik till butiken och motsvarande högre exponering på gatan, vilket gör lösningen ännu mer attraktiv för partnerna.

Freelock-lösning har också gett Freetrailer möjlighet att inleda en ny typ av samarbete. Ett exempel är samarbetet med de obemannade bensinstationerna Go-On i Danmark, som med hjälp av Freelock nu både erbjuder uthyrning av Freetrailers och ökar sin exponering genom släpvagnar.

”I samband med implementeringen av Freelock i Sverige, sa en av våra partner att uppfinningen av Freelock är nästan lika genial som uppfinningen av hjulet. Det kanske är att ta i lite väl mycket, men det säger faktiskt något om att vi nu har utvecklat en väl fungerande digital tjänst som med god precision gynnar både våra kunders och samarbetspartners behov. Och potentialen med Freelock är stor – det märker vi redan”, avslutar Allan Sønderskov Darré.

I Danmark finns Freelock bland annat hos IKEA, XL Byg, Rema 1000, Go-On, EDC mm. Implementeringen av Freelock i Silvan är i full gång. De svenska och norska släpen är också med på banan och här leder IKEA vägen, där tre av fyra släp har Freelock.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgaseller i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och globalt skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

 

12. september 2018: Markant förbättrad vinst per släp – omsättningen ökade med 19 procent

Markant förbättrad vinst per släp – omsättningen ökade med 19 procent

De första två månaderna på räkenskapsåret (juli-augusti) visar en total kundomsättningstillväxt på 19 procent för hela koncernen jämfört med samma period under föregående år. Tillväxten är störst i Norge, där företaget har växt med hela 93 procent under perioden jämfört med 2017.

Index 100=2017Kundomsättning 2018*
 Freetrailer GroupFreetrailer

Danmark

Freetrailer
Sverige
Freetrailer
Norge
Total119115117193

* Kundomsättningen avspeglar intäkterna från uthyrning av släp till användarna (omfattar inte partnerintäkter).

Implementeringen av Freelock ger ökad uthyrningsgrad per släp

Intäkterna per släp har ökat markant för räkenskapsårets första två månader jämfört med föregående år. Anledningen till detta är bland annat att effekterna av implementeringen av Freelock har slagit igenom, och att det har resulterat i ökad uthyrningsgrad per släp.

”Precis som vi hade förväntat oss har Freelock lyft uthyrningsgraden per släp. Men vår framgång beror även på att kunderna i allt högre grad drar nytta av vårt erbjudande om att förboka släpen och att allt fler köper till försäkringsskydd. Dessutom har vi i samband med förbättringen av vår försäkringsprodukt kunnat upprätthålla försäkringsandelen trots en prisjustering. Den totala resultatförbättringen bekräftar förväntningarna som är beskrivna i memorandumet.” säger CEO, Allan Sønderskov Darré.

Norge går bra

De strategiska marknadsföringsinsatserna på den norska marknaden har gett en stärkt kunskap om Freetrailer och en betydande tillväxt i både omsättning och antalet uthyrningar jämfört med samma period förra året. På den norska marknaden är därmed kundomsättningen på index 193 under 2018. Antalet uthyrningar har exploderat i Norge jämfört med föregående år. Detta beror på en kombination av ökad marknadsföring, ökat antal släp och ökad efterfrågan.

”Vi är nöjda med de resultat vi har uppnått. Vi arbetar efter vår plan och ökar omsättningen, utan att belasta den underliggande vinsten. Det är en solid organisk tillväxt och det är precis vad vi strävar efter som företag”, avslutar CFO Philip Filipsen.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgaseller i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och globalt skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

 

31. august 2018: Bokslutskommuniké

Freetrailer publicerar sin första bokslutskommuniké som börsnoterat bolag och uppfyller förväntningarna på resultat och tillväxt

12 mdr. (01.07.17-30.06.18): Koncernens nettoomsättning 30 233 tDKK; koncernens resultat efter skatt -3 474 tDKK; resultat per aktie -0,38; likvida medel 9 414 tDKK; soliditetsgrad 71%. Kvartal 4 (01-04-30.6.18): Koncernens nettoomsättning 8 878 tDKK; koncernens resultat efter skatt -768 tDKK; resultat per aktie: -0,17.

Bolaget stänger som väntat räkenskapsåret 2017/18 med en omsättning på 30 MDKK och en förlust på 3,5 MDKK efter skatt. Det fjärde kvartalet hade det bästa finansiella resultatet och utgör 30 procent av det totala rörelseresultatet.

Freetrailers omsättning under 2017/18 landade, som förväntat och tidigare kommunicerat, på 30 MDKK. Det är en ökning med drygt 10 procent jämfört med föregående år. Årets resultat är -3,5 MDKK efter skatt, och är också i linje med förväntningarna. Resultatet påverkades negativt av extra kostnader av engångskaraktär i samband med börsintroduktionen, anpassningen av organisationsstrukturen samt avskrivningen av kostnader i samband med koncernens inträde på nya marknader.

”Det fjärde kvartalet var årets bästa kvartal, och såväl omsättningen som rörelseresultatet utgör 30 procent av årets totala rörelseresultat. Detta vittnar om den positiva utvecklingen för koncernens verksamhet”, säger Group CFO Philip Filipsen och fortsätter, ”dessutom utgör kvartalets underskott mindre än 20 procent av det totala underskottet för året”.

Koncernen har dessutom under året 2017/2018 sett en betydande ökning av antalet uthyrningar av koncernens totala portfölj med släpvagnar på index 115 jämfört med 2016/17. CEO Allan Sønderskov Darré noterar att koncernens snabba tillväxt är ett tydligt tecken på att Freetrailer redan lagt grunden för framtida tillväxt.

”På Freetrailer har vi lyckats med ett brett antal projekt och vi räknar med att det kommer att fortsätta ge en positiv effekt under de kommande åren. Den danska hemmamarknaden växer och det är full fart i Norge. Vi implementerar Freelock-systemet i Norden för två av våra viktigaste samarbetspartner, och med börsnoteringen har vi fått en kvalitetsstämpel från marknaden som märks direkt i det ökade intresset för att samarbeta med oss??”, säger Allan Sønderskov Darré.

Allan avslutar med ”Vi har en robust strategi, en robust implementeringsplan och potential att resa utanför landets gränser och att få vår delningsekonomiska lösning att växa,” och han glädjer sig över att framtiden ser ljus ut för bolaget.

Få Bokslutskommunikét här

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgaseller i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och globalt skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

 

24. juli 2018: Full ersättning av byggvaruhuset Silvans 411 freetrailers bidrar till att stärka den finansiella ställningen 2018/19

Full ersättning av byggvaruhuset Silvans 411 freetrailers bidrar till att stärka den finansiella ställningen 2018/19

411 helt nya släpvagnar står nu redo att användas framför Silvans 43 byggvaruhus i Danmark. Avtalet ingicks hösten 2017. Freetrailer kan både rapportera om en framgångsrik lansering och om utsikterna till ett nytt räkenskapsår med förbättrad finansiell ställning genom bland annat lägre underhållskostnader och förbättrad kundupplevelse. De nya släpvagnarna får löpande Freetrailers tekniska låssystem.

Redan innan börsnoteringen gick Freetrailer ut med det koncernomfattande avtalet med byggvaruhuskedjan Silvan i Danmark. Silvan har varit en samarbetspartner sedan 2010 och med det nya fyraåriga avtalet är alla 411 gamla freetrailers ersatta med helt nya framför Silvans 43 byggvaruhus över hela landet.

CEO Allan Sønderskov Darré har sedan börsnoteringen upplevt att takten har skruvats upp och ett ökat intresse för Freetrailers koncept, och inte minst det nya låssystem Freelock. ”Vår ambition är att inom de närmaste fem åren växa till 2 000 släpvagnar, och det endast på den danska marknaden. Sedan noteringen har vi i genomsnitt fått ut fler än tre nya vagnar på gatan varje dag ”, säger Allan Sønderskov Darré, som inte planerar att dra ned på försäljningstakten. Han konstaterar att företaget är redo att ro hem de stora kontrakten, och klarar av att köra IT-system, Freelock och släpvagnar på ett säkert och effektivt sätt.

I avtalet ingår även den löpande implementeringen av Freetrailers framgångsrika låssystem Freelock, med 100 procents självbetjäning, på alla Silvans 411 nya släpvagnar. ”De senaste två åren har vi koncentrerat oss på att vidareutveckla vår plattform till en 100 procents självbetjäningslösning som ger våra kunder optimal flexibilitet och gör det ännu enklare att dela. Ett stort antal av våra samarbetspartner väljer nu att köpa in sig i lösningen”, avslutar Allan Sønderskov Darré.

Freetrailer ingick det nya avtalet med Silvan hösten 2017. Avtalet löper fram till 30 juni 2021 med en ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader. Freetrailer kommer att stärka sin finansiella ställning efter implementeringen av de 411 nya släpvagnarna.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgaseller i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och globalt skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

 

23. juli 2018: Freetrailer spelar en aktiv roll i mätningen av luftföroreningar i städer

Freetrailer spelar en aktiv roll i mätningen av luftföroreningar i städer

Du måste känna till det för att se det. Under de senaste 12 veckorna har 10 freetrailers spelat en aktiv roll i mätningen av luftföroreningar i Köpenhamn. Teknikföretaget Freetrailer har lanserat ett pilotprojekt tillsammans med entreprenörerna från Polisens.io

Freetrailers högsta prioritet har alltid varit att tänka utanför IT-ramarna. År 2004 utvecklade företaget den första danska plattformen för delningsekonomi, där det var lätt att kostnadsfritt boka och låna ett släp. De senaste två åren har företaget koncentrerat sig på att utveckla plattformen till en 100 procents självbetjäningslösning som ger kunderna maximal flexibilitet och gör det ännu enklare att dela. Och med det senaste pilotprojektet med IoT-entreprenörer från Polisens.io fortsätter Freetrailer på samma linje.

”Det har alltid legat i Freetrailers DNA att försöka skapa lösningar som täcker flera behov på en gång för att nyttja våra resurser på bästa sätt. Du kan kalla det en dubbel lösning för delningsekonomi. Våra släpvagnar fungerar redan som både rullande reklamskyltar och släpvagnar som delas. Därför är det naturligt att tänka på hur släpvagnarna kan komma till nytta på andra sätt när de ändå är ute och rullar på vägarna”, säger Allan Sønderskov Darré.

Därför var det inte heller långt från ord till handling när Freetrailer stötte på de tre IoT-entreprenörerna från Polisens.io. De är i färd med att upprätta ett nätverk av avancerade IoT-mätboxar som de kallar Polipods, för att övervaka luftföroreningar i städer.

”Vår ambition är att använda stadens egna föroreningskälla – nämligen trafiken – till att bygga ett nätverk som ger en realtidsbild av luftföroreningsnivån i staden. Våra Polipods kan installeras i alla fordon i rörelse – det vill säga cyklar, bilar, bussar och ja även på släpvagnar – och därmed får vi ett område som är 80 gånger större än de stationära lösningarna. Pilotprojektet med tio Polipods monterade på freetrailers har gett oss mellan 10 och 15 000 mätpunkter per vecka och det är oerhört användbart”, säger CEO Cosmin Pirvu från Polisen.io

Alla data samlas in och bearbetas i Polisens.io övervakningssystem. Pilotprojektet har under de senaste 12 veckorna samlat in över 150 000 mätpunkter och det har fått Allan Sønderskov Darré och Cosmin Pirvu att ta beslutet att utvidga samarbetet till att omfatta Odense, Århus och Ålborg.

På Polisens.io webbplats kan du i realtid se föroreningsnivån i Köpenhamn.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgaseller i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och globalt skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

 

5. juli 2018: Freetrailer Group utökar sin ledande befattningshavare

Freetrailer Group utökar sin ledande befattningshavare

Freetrailer Group utökar ledande befattningshavare och utser Philip Filipsen till Group CFO från och med idag. Dessutom har Lene Nellemann utsetts till Chief Communications Officer (CCO). Båda kommer att ingå i den högsta ledningen.

Philip Filipsen tillträder som GROUP CFO idag. Han har varit en del av Freetrailers ledning och har under många år agerat som ekonomisk rådgivare och tillförordnad CFO i ett stort antal danska och internationella företag. Philip blir därmed den ansvarige för implementeringen av Freetrailers tillväxtstrategi både internationellt och på de befintliga hemmamarknaderna – Danmark, Norge och Sverige.

”För mig har Freetrailer alltid framstått som en stark affärsidé, eftersom det är meningsfullt för alla aktörer i värdekedjan. Jag har tidigare varit en del av Freetrailers tillväxtresa inom delningsekonomi och sett hur verksamheten har påverkat den nordiska marknaden”, säger Philip Filipsen ny Group CFO och fortsätter: ”Så när inbjudan kom till att på nytt bli en del av laget – den här gången med en internationalisering och tillväxtstrategi i kölvattnet av börsintroduktionen – slog jag till på en gång. Vi befinner oss på en spännande resa, och jag ser fram emot att bli en del av styrelsen och att med resten av Freetrailer-teamet få företaget att lyfta ännu högre”.

Allan Sønderskov Darré tvivlar inte på vikten av att ha med sig Philip Filipsen i laget. ”Philip har redan sedan början förstått vårt DNA. Han har varit en viktig faktor när det gäller utvecklingen av Freetrailer under Gazelle-åren. Han har en särskild förmåga att både förstå verksamheten på djupet och vara en skicklig strateg. Och det är färdigheter som kommer väl till pass nu när vi måste visa våra aktieägare att vi kan förverkliga våra tillväxtplaner på hemmamarknaderna och på den internationella arenan”.

Freetrailer Group har också anställt Lene Nellemann från Nord Kommunikation ApS som CCO. Hon ska vårda och stärka Freetrailers strategiska kommunikation, media- och investerarrelationer. Lene har arbetat med affärsutveckling och strategisk kommunikation i mer än 20 år i både börsnoterade, offentliga och privata företag. Hon blir nu en del av Freetrailers ledning.

Freetrailers ledning består av Group CEO Allan Sønderskov Darré, Group CFO Philip Filipsen, Nordic Area Manager Johan Wijkander, CPO Ture Wibrand, CSO Fie Kemplar, CFO Morten Axholm och CCO Lene Nellemann.

Denna information är sådan information som Freetrailer Group A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­ förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15:37 den 05.07.2018

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgaseller i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och globalt skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

 

27. juni 2018: 15 nya freetrailers ute på vägarna i ett kontrakt värt minst 1,25 mdkk

15 nya freetrailers ute på vägarna i ett kontrakt värt minst 1,25 mdkk

Freetrailer utökar på nytt sitt utbud med 15 nya släpvagnar på de svenska och danska hemmamarknaderna. Det totala värdet på kontrakten är minst 1,25 miljoner danska kronor under de kommande tre åren.

Freetralier fortsätter att växa på hemmamarknaderna och utökar nu samarbetet med XXLutz i Sverige och Bilka i Danmark. Sedan noteringen den 14/6 2018 har företaget växt med 47 nya släpvagnar i Norden. Nu har Freetrailer 1 515 släpvagnar och fler än 200 upphämtningsplatser i hela Norden.

”Vi märker av ett stadigt växande intresse för vårt Freetrailer-koncept i Sverige. Våra samarbetspartner bygger ut de befintliga avtalen och samtidigt visar den svenska marknaden på ett kontinuerligt stigande intresse för vårt koncept. Vi ser det som en klapp på axeln, när vi kan bygga ut samarbetet med våra befintliga partner – det betyder nämnligen att kunderna efterfrågar våra släpvagnar” säger CEO Allan Sønderskov Darré, Freetrailer.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Allan Sønderskov Darré, VD
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknologibolag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100% självbetjäningslösning via en applikation och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och annorlunda sätt, och sedan starten har mer än 2 miljoner kunder lånat en freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartners.

Danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgazeller i rad. Idag har Freetrailer en lönsam och globalt skalbar affärsidé baserat på en beprövad och robust IT-plattform.

20. juni 2018: Freetrailer utökar med 32 ytterligare släpvagnar med ett kontraktsvärde om minst 2,5 MDKK

Freetrailer utökar med 32 ytterligare släpvagnar med ett kontraktsvärde om minst 2,5 MDKK

Freetrailer utökar sina samarbeten vilket ger ytterligare 32 släpvagnar på den svenska och norska marknaden och når därmed sammanlagt 1 500 släpvagnar. Det samlade kontraktsvärdet uppgår till minst 2,5 MDKK över en period om 3 år.

Freetrailer utökar sina samarbeten med Sängjätten, Lidingö Förrådscenter och IKEA i Sverige samt med IKEA i Norge och sätter ännu fler städer på kartan där det kan lånas en gratis Freetrailer.

Med de fyra nya avtalen utökar Freetrailer släpvagnsflottan med 32 släpvagnar i Norge och Sverige och närmar sig nu 200 hämtningsplatser i hela Norden. De nya hämtningsställena i Sverige kommer att vara Backaplan (Göteborg), Karlstad, Borlänge, Uppsala, Lidingö, Skövde och Leangen i Norge.

”Vi är mycket nöjda att vi kan utvidga samarbetet med våra befintliga partners, oavsett om det gäller fler uthyrningsplatser eller expansion av släpvagnsflottan. Det är både en förtroendeförklaring för vårt sätt att driva företaget och ett stöd till hela vårt delekonomiska koncept med gratis traileruthyrning”, säger VD Allan Sønderskov Darré, Freetrailer

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Allan Sønderskov Darré, VD
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknologibolag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100% självbetjäningslösning via en applikation och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och annorlunda sätt, och sedan starten har mer än 2 miljoner kunder lånat en freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartners.

Danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgazeller i rad. Idag har Freetrailer en lönsam och globalt skalbar affärsidé baserat på en beprövad och robust IT-plattform.

13. juni 2018: Erkända investerare ökar sin andelar i Freetrailer genom förvärv av befintliga aktier till 5,25 DKK per aktie

Erkända investerare ökar sin andelar i Freetrailer genom förvärv av befintliga aktier till 5,25 DKK per aktie.

Den största venture capital investeraren i noteringsemissionen Dico ApS, det närstående investeringsbolaget Lohmann Holding ApS som kontrolleras av Jesper Lohmann, Director på Dico ApS och investmentbolaget Acasma ApS som ägs av den erkända affärsängeln och serieentreprenören Nicolai Frisch, alla danska, har från Ambjørner Holding ApS som kontrolleras av Aksel Blomgren Ambjørner köpt totalt 500 952 aktier till 5,25 DKK per aktie motsvarande 0,75 DKK över teckningskursen 4,50 DKK per aktie (17% ökning). Den lock up som för nuvarande finns på de förvärvade aktierna, enligt memorandumet, kommer att följa med vid köpet. Aktierna kommer därmed att vara under lock up under 12 månader från första handelsdagen på Spotlight Stock Market.

Aksel Blomgren Ambjørner är medgrundare av Freetrailer och är inte längre verksam i företaget. Av privata ekonomiska skäl har Aksel valt att realisera en andel av sitt aktieinnehav

Jesper Lohmann kommenterar på Dico ApS vägnar: ”Freetrailer har en beprövad affärsmodell, en stark ledning och en stor marknadspotential som är tre väsentliga ingredienser för att uppnå en stor tillväxt och som också är anledningen till att vi har varit intresserade av att köpa en större del och involvera oss i företaget”.

Nikolai Frisch kommenterar: ”Jag investerar bara när jag ser en stor internationell potential och begåvade människor som jag skulle vilja arbeta med – i kombination med ett rimligt pris. Den kombinationen har jag funnit i Freetrailer. Freetrailer har skapat ett universum där de med användarvänlig service förbinder konsumenter och deras medarbetare tillsammans. Jag skulle gärna vilja följa med på Freetrailers resa till nya marknader runt om i Europa”.

Ambjørner Holding ApS aktiekapital i Freetrailer minskas därmed från 20,4% till 15% efter försäljningen av 500 952 aktier. Vilket innebär att Ambjørner Holding ApS flaggar ned under 20%.

Dico ApS förvärvar 342 857 aktier. Acasma ApS förvärvar 120 000. Lohmann Holding ApS förvärvar 38 095 aktier.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Allan Sønderskov Darré, VD
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknologibolag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100% självbetjäningslösning via en applikation och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och annorlunda sätt, och sedan starten har mer än 2 miljoner kunder lånat en freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartners.

Danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgazeller i rad. Idag har Freetrailer en lönsam och globalt skalbar affärsidé baserat på en beprövad och robust IT-plattform.

13. juni 2018: Freetrailer Group A/S säkerställer att samtliga tecknare i den offentliga teckningen kan tilldelas en minimumpost

Freetrailer Group A/S säkerställer att samtliga tecknare i den offentliga teckningen kan tilldelas en minimumpost

Det stora antalet aktier som efterfrågades i Freetrailers noteringsemission bidrog till att samtliga sökande inte kunde tilldelas en minimumpost om 1200 aktier.

För att kunna säkra en minimumpost till samtliga tecknare och med önskan om största möjliga spridning har Freetrailer fört en dialog med största teckningsåtagaren i noteringsemissionen, Dico ApS. Dico ApS har meddelat att de är villiga att reducera sitt teckningsåtagande vederlagsfritt med 64 913 aktier till förmån för personer som inte kunde tilldelas en minimumpost. Tilldelningen sker i överenstämmelse med tilldelningsprinciperna i memorandumet. Detta innebär att Freetrailer kommer att tillföras 1147 nya aktieägare efter noteringsemissionen. Freetrailer tillförs genom emissionen totalt 14 MDKK före emissionskostnader om cirka 2,1 MDKK.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registreringen hos Erhvervsstyrelsen uppgår det totala antalet aktier till 9 199 171 aktier och aktiekapitalet uppgår till 6 899 378 DKK.

Första handelsdag
Första handelsdag är planerad att bli torsdagen den 14 juni 2018.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgaseller i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och globalt skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

 

11. juni 2018: Marknadsmeddelande 147/18 – Freetrailer Group A/S noteras på Spotlight Stock Market den 14 juni 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Freetrailer Group A/S:s aktie är den 14 juni 2018. Kortnamnet för aktien är FREETR.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 6 899 378 DKK fördelade på 9 199 171 aktier.

Information om aktien:
Kortnamn: FREETR
Aktienamn: Freetrailer
ISIN-kod: DK0061026119
Orderboks-ID: 4DK2
CFI: ESVUFN
FISN: Freetrailer/-
Organisationsnummer: 28891938
LEI: 894500FZ8CLH62S2GH30
Kvotvärde: 0,75 DKK
Första dag för handel: 14 juni 2018
Antal aktier: 9 199 171
Marketsegment: ATDK
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 11 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com

31. maj 2018: Freetrailer Group A/S noteringsemission övertecknad till 259 procent

Den 29 maj 2018 avslutades teckningstiden i Freetrailer Group A/S nyemission av aktier inför den planerade noteringen vid Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget). Emissionen uppgår till ca 14 MDKK, varav cirka 8,4 MDKK på förhand tecknats av ett antal institutionella investerare och befintliga ägare. Intresset för att teckna aktier har varit stort och det publika erbjudandet om cirka 5,6 MDKK var övertecknat ca 5 gånger, och tecknades av 1167 personer. Räknat på hela nyemissionen var överteckningsgraden cirka 258,6 procent. Freetrailer Group A/S tillförs därmed totalt cirka 14 MDKK före noterings- och emissionskostnader. Första dag för handel med bolagets aktier på Spotlight Stock Market är planerad till den 14 juni 2018.

 

Group A/S VD Allan Sønderskov Darré kommenterar:

– Jag är oerhört glad och stolt över det stora intresset som har visats från både Sverige och Danmark och jag vill nu välkomna alla nya aktieägare.

Med den här kapitalanskaffningen kommer vi fortsätta att bygga vidare och ta vår verksamhet till fler marknader.

Vi ser det här som en start på ett nytt kapitel i Freetrailers historia och en början på att bli en folkaktie på vår nordiska hemmarknad.

Keep Sharing

Planerad notering på Spotlight Stock Market

Freetrailer Group A/S Sweden AB (publ) är godkänt för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 14 juni 2018. Kortnamn för bolagets aktie på Spotlight Stock Market är FREETR.

Teckningsgrad

Emissionen om cirka 14 MDKK tecknades till cirka 36 MDKK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 259%.

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen har registrerats hos Erhvervsstyrelsen kommer det totala antalet aktier i Freetrailer att uppgå till 9 199 171 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 6 899 378 DKK.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB och Gemstone Capital Aps är finansiella rådgivare i samband med nyemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB och Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab har agerat legal rådgivare. Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut.

För frågor om anmälan och teckning av aktier

Sedermera Fondkommission

Norra Vallgatan 64
SE-211 22 Malmö
Telefon: 040 – ­615 14 10
Fax: 040 – ­615 14 11
E­post: nyemission@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Allan Sønderskov Darré, VD
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Freetrailer Group A/S

Det danska företaget Freetrailer grundades 2004 med det tydliga målet att skapa en ökad trafik till butiker på ett nytänkande och annorlunda sätt.

Idag har Freetrailer utvecklat en teknik och en attraktiv affärsmodell som innebär att Freetrailer kan låna ut trailers gratis genom samarbetspartners i både Danmark, Sverige och Norge.

Freetrailer har i sju år i rad mottagit börsens gasellpris för sitt nyskapande affärskoncept, och med fler än 2 miljoner utlåningar hittills är Freetrailer marknadsledande i Skandinavien. Freetrailer går nu till börsen för att skala upp verksamheten på både befintliga och nya, närliggande marknader.

17. maj 2018: Korrigering avseende information i memorandum

I Freetrailers memorandum för pågående noteringemission har fel siffror angetts på sida 42. Det är ett kopieringsfel hos leverantören, som uppstått i samband med att memorandumet layoutats, detta har nu korrigerats och rätt version finns att tillgå på både bolagets och Aktietorgets hemsida. Vi beklagar felet.

För mer information:
Allan Sønderskov Darré, CEO

Tel:+45 42 90 90 98
E-post: asd@freetrailer.com

4. maj 2018: Freetrailer Group blir först ut i Aktietorgets Danmarkssatsning

Klicka här om du vill gå direkt till vår sida på Spotlight.

Finansiell kalender

Halvårsrapport - Q2

27/02-2019

Ärstämma 2019

02/10-2019

Kvartalsredogörelse - Q3

30/05-2019

Bokslutskommuniké 2018/2019 -Q4

30/8-2018

Årsredovisning

18/09-2019

Finansiella rapporter

Halvårsrapport
2018/2019

 

» Se/Hent PDF

Kvartalsredogörelse
2018/2019 – Q1

 

» Se/Hent PDF

Årsredovisning
2017/2018

 

» Se/Hent PDF

Bokslutskommuniké 2017/2018

 

» Se/Hent PDF

IPO materiale

Om du vill läsa mer om Freetrailer och vår verksamhet kan du göra detta nedan.

Ett starkt, befintligt bolag med stor potential

Vi är ett teknikföretag som varje dag hyr ut mer än 1500 släp tillsammans med mer än 30 partners i Danmark, Norge och Sverige.

Sammanlagt har mer än 2 miljoner kunder lånat ett gratis släp och med 7 Gazelle-priser i rad sedan 2004 har vi skapat ett företag med cirka 30 MDKK i omsättning och utmärkta förutsättningar för en mångdubbling genom ytterligare tillväxt på existerande och nya marknader.

Därmed har vi skapat en omfattande reklamfinansierad delningsekonomisk verksamhet i Norden. Och nu ska vi vidareutvecklas. Tyskland, Finland och Beneluxländerna väntar. Vill du vara med?

Varför investera i Freetrailer?

Freetrailer har belönats med 7 Gazelle-priser i rad och har sedan 2004 lyckats växa till det solida företag vi är idag – genom egen kraft. Möt Freetrailers CEO Allan Sønderskov Darré och hör mer om varför Freetrailer är en bra investering.

Freetrailers nyckeltal

3

Länder

7

Gazelle-priser

+30

Samarbetspartners

+200

Avhämtningsplatser

+1.500

Släp i omlopp

+360.000

Kunder per år

+2.000.000

Uthyrningar hittills

+10.000.000

DKK investerade i teknik

+30.000.000

DKK i omsättning

Professionell styrelse

Mikael Bartroff

Ordförande

Tidigare CFO/Inter IKEA Systems B.V. Lång internationell erfarenhet som högt uppsatt på IKEA. Mikael är expert på tillväxt och uppskalning av affärskoncept internationellt.

Niels Frederiksen

CEO och ägare, Living Art A/S

Niels har stor erfarenhet av utveckling och implementering av affärs- och kedjekoncept inom detaljhandeln.

Dan Takiar Petersen

Chief Security Officer & Co-Owner, Nuura

Dan bidrar med internationell säljerfarenhet och har tidigare varit Managing Director för Gubi Inc. i Nordamerika och internationell säljchef på Muuto.

Thomas Munksgaard

Ägare av företaget MERE TID

Thomas har erfarenhet av processer, säljutbildning och har dessutom varit kundservicechef på IKEA Danmark.

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel, GetHelp och Agency.com. Dessutom har han startat Desktop Gruppen, Preform Kommunikation A/S (såldes 1999) samt webbyrån Grapenet (såldes 2005).

Leding och medarbetare

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel, GetHelp och Agency.com. Dessutom har han startat Desktop Gruppen, Preform Kommunikation A/S (såldes 1999) samt webbyrån Grapenet (såldes 2005).

Philip Filipsen

Group CFO, Freetrailer

Philip har under de senaste 20 åren arbetat med ekonomistyrning, koncernrapportering och affärsutveckling i små och medelstora företag på hemmaplan och utomlands. Han är en del av ledningen och kan verksamheten från grunden. Philip har en ekonomiexamen från Copenhagen Business School, och har flera års erfarenhet som investeringschef inom försäkrings- och bankvärlden.

Johan Wijkander

Nordic Area Manager, medinvesterare i Freetrailer

Johan har varit en del av Freetrailer-teamet i mer än 7 år. Han kan verkligen den svenska marknaden och har stor betydelse för framgången i Sverige. Johan har tidigare arbetat med eventmarknadsföring och försäljning i hela Norden.

Lene Nellemann

Chief Communication Officer, Freetrailer

Lene är ansvarig för Freetrailers strategiska kommunikation, IR och PR. Hon har varit rådgivare till många ledande befattningshavare och företag, och har mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling och kommunikation.  Lene har en E*MBA och är utbildad cand.comm.

Fie Kemplar

Chief Services Officer

Fie har mer än 15 års erfarenhet av projektledning och ansvarar för försäljning och service. Hon har tidigare varit projektledare på PFA Pension, Europæiske Forsikring och Berlingske Media.
Fie har ett strukturerat arbetssätt, stort driv och motiveras av att fastställa en strategi och nå den.

Publicitet i pressen

Följ vad pressen säger om Freetrailer.

Freetrailer Group inleder nya partnerskap varannan månad, Ikea inte största kunden

Börsplus rekommenderar teckna för Freetrailer Group. Freetrailer Groups noteringskurs om 4,50 danska kronor är rimlig.

Noteringsaktuella Freetrailer Group vill revolutionera släpvagnsuthyrning

Vi har idag publicerat en aktieanalys på noteringsaktuella Freetrailer - Innovativ självbetjäningslösning ger god tillväxtpotential.

Freetrailer: Affärsmodellen står pall mot E-handelstrenden

Danske trailere skal få svensk minibørs ud af starthullerne i Danmark

Teknologivirksomheden Freetrailer noteres på den svenske børs AktieTorget.

Helge Larsen, ProInvestor, og Lars Persson ser på forretningsmodellen bag danske Freetrailer, der børsnoteres på Aktietorget.

Freetrailer kører på Børsen - kom til investormøde og mød folkene bag

Techselskapet Freetrailer vil satse i Norge med utleie av gratis tilhengere - jobber allerede med Ikea

Möjlighet att investera i ett bolag som vill revolutionera släpvagnsuthyrning

Dansk tilhenger-tech baner vei i Norge: Går på svensk børs

Freetrailer Group har godkänts för notering på Aktietorget och blir det första bolaget i marknadsplatsens Danmarkssatsning

Udlejer gratis trailere: Nu skal dansk succesfirma på børsen

Freetrailer Group blir först ut i Aktietorgets Danmarkssatsning

Freetrailer listas som första Danska bolag

Freetrailer Group A/S godkänt för notering på Aktietorgets Danmarkssatsning

Syvdobbelt Gazelle-selskab børsnoteres: Første selskab på det danske Aktietorget

Håll dig uppdaterad om noteringen

Om du vill ha investor nyheter om börsnoteringen kan du anmäla dig här.

Kontakt

Vi vill ha en öppen dialog med vår omvärld, så tveka inte att kontakta oss.

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

E-mail: asd@freetrailer.com
Phone: +45 42 90 90 98
LinkedIn | Website: freetrailer.com

Lene Nellemann

Chief Communication Officer, Freetrailer

E-mail: ln@freetrailer.com
Phone: +45 31 32 05 40
LinkedIn