FREETRAILER PÅ BÖRSEN

Första handelsdag på Spotlight Stock Market er den 14 juni 2018.

Om du inte redan prenumererar på våra Investornyheter, klicka på knappen nedan

Vill du veta mer?

Du kan antingen titta på en av våra videoklipp längre ner eller få tillgång till vår sammanfattning och memorandum här.

Ett starkt, befintligt bolag med stor potential

Vi är ett teknikföretag som varje dag hyr ut mer än 1470 släp tillsammans med mer än 30 partners i Danmark, Norge och Sverige.

Sammanlagt har mer än 2 miljoner kunder lånat ett gratis släp och med 7 Gazelle-priser i rad sedan 2004 har vi skapat ett företag med cirka 30 MDKK i omsättning och utmärkta förutsättningar för en mångdubbling genom ytterligare tillväxt på existerande och nya marknader.

Därmed har vi skapat en omfattande reklamfinansierad delningsekonomisk verksamhet i Norden. Och nu ska vi vidareutvecklas. Tyskland, Finland och Beneluxländerna väntar. Vill du vara med?

Varför investera i Freetrailer?

Freetrailer har belönats med 7 Gazelle-priser i rad och har sedan 2004 lyckats växa till det solida företag vi är idag – genom egen kraft. Möt Freetrailers CEO Allan Sønderskov Darré och hör mer om varför Freetrailer är en bra investering.

Investerar Presentations

Nedan hittar du film från aktiemöten, investerarmöten etc.

Investerar Presentations i Parken

København d. 22/5-2018

Presentation hos Aktiespararna

Stockholm d. 3/5-2018

Intervju hos Direct.se

Stockholm d. 8/5-2018

#HemmaHos Intervju

København d. 1/5-2018

Investeringsträffar

17 maj 2018 kl. 17.30: Investeringsträff i Parken, Köpenhamn - i samarbete med Aktieportföljen (Mötet hålls redan)

Mötet hålls redan.

22. maj 2018 kl. 17.30: Investeringsträff i Parken, Köpenhamn - i samarbete med Dansk Aktionærforening (Mötet hålls redan)
Mötet hålls redan.
24. maj 2018: Investeringsträff i Århus, Restaurang NO16 – i samarbete med Prolnvestor och Dansk Aktionærforening. (Mötet hålls redan)
Mötet hålls redan.

Bolagsmeddelanden

5. juli 2018: Freetrailer Group utökar sin ledande befattningshavare

Freetrailer Group utökar sin ledande befattningshavare

Freetrailer Group utökar ledande befattningshavare och utser Philip Filipsen till Group CFO från och med idag. Dessutom har Lene Nellemann utsetts till Chief Communications Officer (CCO). Båda kommer att ingå i den högsta ledningen.

Philip Filipsen tillträder som GROUP CFO idag. Han har varit en del av Freetrailers ledning och har under många år agerat som ekonomisk rådgivare och tillförordnad CFO i ett stort antal danska och internationella företag. Philip blir därmed den ansvarige för implementeringen av Freetrailers tillväxtstrategi både internationellt och på de befintliga hemmamarknaderna – Danmark, Norge och Sverige.

”För mig har Freetrailer alltid framstått som en stark affärsidé, eftersom det är meningsfullt för alla aktörer i värdekedjan. Jag har tidigare varit en del av Freetrailers tillväxtresa inom delningsekonomi och sett hur verksamheten har påverkat den nordiska marknaden”, säger Philip Filipsen ny Group CFO och fortsätter: ”Så när inbjudan kom till att på nytt bli en del av laget – den här gången med en internationalisering och tillväxtstrategi i kölvattnet av börsintroduktionen – slog jag till på en gång. Vi befinner oss på en spännande resa, och jag ser fram emot att bli en del av styrelsen och att med resten av Freetrailer-teamet få företaget att lyfta ännu högre”.

Allan Sønderskov Darré tvivlar inte på vikten av att ha med sig Philip Filipsen i laget. ”Philip har redan sedan början förstått vårt DNA. Han har varit en viktig faktor när det gäller utvecklingen av Freetrailer under Gazelle-åren. Han har en särskild förmåga att både förstå verksamheten på djupet och vara en skicklig strateg. Och det är färdigheter som kommer väl till pass nu när vi måste visa våra aktieägare att vi kan förverkliga våra tillväxtplaner på hemmamarknaderna och på den internationella arenan”.

Freetrailer Group har också anställt Lene Nellemann från Nord Kommunikation ApS som CCO. Hon ska vårda och stärka Freetrailers strategiska kommunikation, media- och investerarrelationer. Lene har arbetat med affärsutveckling och strategisk kommunikation i mer än 20 år i både börsnoterade, offentliga och privata företag. Hon blir nu en del av Freetrailers ledning.

Freetrailers ledning består av Group CEO Allan Sønderskov Darré, Group CFO Philip Filipsen, Nordic Area Manager Johan Wijkander, CPO Ture Wibrand, CSO Fie Kemplar, CFO Morten Axholm och CCO Lene Nellemann.

Denna information är sådan information som Freetrailer Group A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­ förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15:37 den 05.07.2018

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Allan Sønderskov Darré, VD
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknologibolag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100% självbetjäningslösning via en applikation och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och annorlunda sätt, och sedan starten har mer än 2 miljoner kunder lånat en freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartners.

Danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgazeller i rad. Idag har Freetrailer en lönsam och globalt skalbar affärsidé baserat på en beprövad och robust IT-plattform. 

27. juni 2018: 15 nya freetrailers ute på vägarna i ett kontrakt värt minst 1,25 mdkk

15 nya freetrailers ute på vägarna i ett kontrakt värt minst 1,25 mdkk 

Freetrailer utökar på nytt sitt utbud med 15 nya släpvagnar på de svenska och danska hemmamarknaderna. Det totala värdet på kontrakten är minst 1,25 miljoner danska kronor under de kommande tre åren.

Freetralier fortsätter att växa på hemmamarknaderna och utökar nu samarbetet med XXLutz i Sverige och Bilka i Danmark. Sedan noteringen den 14/6 2018 har företaget växt med 47 nya släpvagnar i Norden. Nu har Freetrailer 1 515 släpvagnar och fler än 200 upphämtningsplatser i hela Norden. 

”Vi märker av ett stadigt växande intresse för vårt Freetrailer-koncept i Sverige. Våra samarbetspartner bygger ut de befintliga avtalen och samtidigt visar den svenska marknaden på ett kontinuerligt stigande intresse för vårt koncept. Vi ser det som en klapp på axeln, när vi kan bygga ut samarbetet med våra befintliga partner – det betyder nämnligen att kunderna efterfrågar våra släpvagnar” säger CEO Allan Sønderskov Darré, Freetrailer.

 

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Allan Sønderskov Darré, VD
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknologibolag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100% självbetjäningslösning via en applikation och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och annorlunda sätt, och sedan starten har mer än 2 miljoner kunder lånat en freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartners.

Danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgazeller i rad. Idag har Freetrailer en lönsam och globalt skalbar affärsidé baserat på en beprövad och robust IT-plattform. 

20. juni 2018: Freetrailer utökar med 32 ytterligare släpvagnar med ett kontraktsvärde om minst 2,5 MDKK

Freetrailer utökar med 32 ytterligare släpvagnar med ett kontraktsvärde om minst 2,5 MDKK

Freetrailer utökar sina samarbeten vilket ger ytterligare 32 släpvagnar på den svenska och norska marknaden och når därmed sammanlagt 1 500 släpvagnar. Det samlade kontraktsvärdet uppgår till minst 2,5 MDKK över en period om 3 år.

Freetrailer utökar sina samarbeten med Sängjätten, Lidingö Förrådscenter och IKEA i Sverige samt med IKEA i Norge och sätter ännu fler städer på kartan där det kan lånas en gratis Freetrailer.

Med de fyra nya avtalen utökar Freetrailer släpvagnsflottan med 32 släpvagnar i Norge och Sverige och närmar sig nu 200 hämtningsplatser i hela Norden. De nya hämtningsställena i Sverige kommer att vara Backaplan (Göteborg), Karlstad, Borlänge, Uppsala, Lidingö, Skövde och Leangen i Norge.

”Vi är mycket nöjda att vi kan utvidga samarbetet med våra befintliga partners, oavsett om det gäller fler uthyrningsplatser eller expansion av släpvagnsflottan. Det är både en förtroendeförklaring för vårt sätt att driva företaget och ett stöd till hela vårt delekonomiska koncept med gratis traileruthyrning”, säger VD Allan Sønderskov Darré, Freetrailer

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Allan Sønderskov Darré, VD
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknologibolag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100% självbetjäningslösning via en applikation och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och annorlunda sätt, och sedan starten har mer än 2 miljoner kunder lånat en freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartners.

Danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgazeller i rad. Idag har Freetrailer en lönsam och globalt skalbar affärsidé baserat på en beprövad och robust IT-plattform. 

13. juni 2018: Erkända investerare ökar sin andelar i Freetrailer genom förvärv av befintliga aktier till 5,25 DKK per aktie

Erkända investerare ökar sin andelar i Freetrailer genom förvärv av befintliga aktier till 5,25 DKK per aktie.

Den största venture capital investeraren i noteringsemissionen Dico ApS, det närstående investeringsbolaget Lohmann Holding ApS som kontrolleras av Jesper Lohmann, Director på Dico ApS och investmentbolaget Acasma ApS som ägs av den erkända affärsängeln och serieentreprenören Nicolai Frisch, alla danska, har från Ambjørner Holding ApS som kontrolleras av Aksel Blomgren Ambjørner köpt totalt 500 952 aktier till 5,25 DKK per aktie motsvarande 0,75 DKK över teckningskursen 4,50 DKK per aktie (17% ökning). Den lock up som för nuvarande finns på de förvärvade aktierna, enligt memorandumet, kommer att följa med vid köpet. Aktierna kommer därmed att vara under lock up under 12 månader från första handelsdagen på Spotlight Stock Market.

Aksel Blomgren Ambjørner är medgrundare av Freetrailer och är inte längre verksam i företaget. Av privata ekonomiska skäl har Aksel valt att realisera en andel av sitt aktieinnehav

Jesper Lohmann kommenterar på Dico ApS vägnar: ”Freetrailer har en beprövad affärsmodell, en stark ledning och en stor marknadspotential som är tre väsentliga ingredienser för att uppnå en stor tillväxt och som också är anledningen till att vi har varit intresserade av att köpa en större del och involvera oss i företaget”.

Nikolai Frisch kommenterar: ”Jag investerar bara när jag ser en stor internationell potential och begåvade människor som jag skulle vilja arbeta med – i kombination med ett rimligt pris. Den kombinationen har jag funnit i Freetrailer. Freetrailer har skapat ett universum där de med användarvänlig service förbinder konsumenter och deras medarbetare tillsammans. Jag skulle gärna vilja följa med på Freetrailers resa till nya marknader runt om i Europa”.

Ambjørner Holding ApS aktiekapital i Freetrailer minskas därmed från 20,4% till 15% efter försäljningen av 500 952 aktier. Vilket innebär att Ambjørner Holding ApS flaggar ned under 20%.

Dico ApS förvärvar 342 857 aktier. Acasma ApS förvärvar 120 000. Lohmann Holding ApS förvärvar 38 095 aktier.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Allan Sønderskov Darré, VD 
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknologibolag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100% självbetjäningslösning via en applikation och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och annorlunda sätt, och sedan starten har mer än 2 miljoner kunder lånat en freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartners.

Danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgazeller i rad. Idag har Freetrailer en lönsam och globalt skalbar affärsidé baserat på en beprövad och robust IT-plattform. 

13. juni 2018: Freetrailer Group A/S säkerställer att samtliga tecknare i den offentliga teckningen kan tilldelas en minimumpost

Freetrailer Group A/S säkerställer att samtliga tecknare i den offentliga teckningen kan tilldelas en minimumpost

Det stora antalet aktier som efterfrågades i Freetrailers noteringsemission bidrog till att samtliga sökande inte kunde tilldelas en minimumpost om 1200 aktier.

För att kunna säkra en minimumpost till samtliga tecknare och med önskan om största möjliga spridning har Freetrailer fört en dialog med största teckningsåtagaren i noteringsemissionen, Dico ApS. Dico ApS har meddelat att de är villiga att reducera sitt teckningsåtagande vederlagsfritt med 64 913 aktier till förmån för personer som inte kunde tilldelas en minimumpost. Tilldelningen sker i överenstämmelse med tilldelningsprinciperna i memorandumet. Detta innebär att Freetrailer kommer att tillföras 1147 nya aktieägare efter noteringsemissionen. Freetrailer tillförs genom emissionen totalt 14 MDKK före emissionskostnader om cirka 2,1 MDKK.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registreringen hos Erhvervsstyrelsen uppgår det totala antalet aktier till 9 199 171 aktier och aktiekapitalet uppgår till 6 899 378 DKK.

Första handelsdag
Första handelsdag är planerad att bli torsdagen den 14 juni 2018.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Allan Sønderskov Darré, VD 
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknologibolag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100% självbetjäningslösning via en applikation och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och annorlunda sätt, och sedan starten har mer än 2 miljoner kunder lånat en freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartners.

Danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgazeller i rad. Idag har Freetrailer en lönsam och globalt skalbar affärsidé baserat på en beprövad och robust IT-plattform.

11. juni 2018: Marknadsmeddelande 147/18 – Freetrailer Group A/S noteras på Spotlight Stock Market den 14 juni 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Freetrailer Group A/S:s aktie är den 14 juni 2018. Kortnamnet för aktien är FREETR.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 6 899 378 DKK fördelade på 9 199 171 aktier.

Information om aktien:
Kortnamn: FREETR
Aktienamn: Freetrailer
ISIN-kod: DK0061026119
Orderboks-ID: 4DK2
CFI: ESVUFN
FISN: Freetrailer/-
Organisationsnummer: 28891938
LEI: 894500FZ8CLH62S2GH30
Kvotvärde: 0,75 DKK
Första dag för handel: 14 juni 2018
Antal aktier: 9 199 171
Marketsegment: ATDK
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 11 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com

31. maj 2018: Freetrailer Group A/S noteringsemission övertecknad till 259 procent

Den 29 maj 2018 avslutades teckningstiden i Freetrailer Group A/S nyemission av aktier inför den planerade noteringen vid Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget). Emissionen uppgår till ca 14 MDKK, varav cirka 8,4 MDKK på förhand tecknats av ett antal institutionella investerare och befintliga ägare. Intresset för att teckna aktier har varit stort och det publika erbjudandet om cirka 5,6 MDKK var övertecknat ca 5 gånger, och tecknades av 1167 personer. Räknat på hela nyemissionen var överteckningsgraden cirka 258,6 procent. Freetrailer Group A/S tillförs därmed totalt cirka 14 MDKK före noterings- och emissionskostnader. Första dag för handel med bolagets aktier på Spotlight Stock Market är planerad till den 14 juni 2018.

 

Group A/S VD Allan Sønderskov Darré kommenterar:

– Jag är oerhört glad och stolt över det stora intresset som har visats från både Sverige och Danmark och jag vill nu välkomna alla nya aktieägare.

Med den här kapitalanskaffningen kommer vi fortsätta att bygga vidare och ta vår verksamhet till fler marknader.

Vi ser det här som en start på ett nytt kapitel i Freetrailers historia och en början på att bli en folkaktie på vår nordiska hemmarknad.

Keep Sharing

Planerad notering på Spotlight Stock Market

Freetrailer Group A/S Sweden AB (publ) är godkänt för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 14 juni 2018. Kortnamn för bolagets aktie på Spotlight Stock Market är FREETR.

Teckningsgrad

Emissionen om cirka 14 MDKK tecknades till cirka 36 MDKK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 259%.

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen har registrerats hos Erhvervsstyrelsen kommer det totala antalet aktier i Freetrailer att uppgå till 9 199 171 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 6 899 378 DKK.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB och Gemstone Capital Aps är finansiella rådgivare i samband med nyemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB och Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab har agerat legal rådgivare. Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut.

För frågor om anmälan och teckning av aktier

Sedermera Fondkommission

Norra Vallgatan 64
SE-211 22 Malmö
Telefon: 040 – ­615 14 10
Fax: 040 – ­615 14 11
E­post: nyemission@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Allan Sønderskov Darré, VD 
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Freetrailer Group A/S

Det danska företaget Freetrailer grundades 2004 med det tydliga målet att skapa en ökad trafik till butiker på ett nytänkande och annorlunda sätt.

Idag har Freetrailer utvecklat en teknik och en attraktiv affärsmodell som innebär att Freetrailer kan låna ut trailers gratis genom samarbetspartners i både Danmark, Sverige och Norge.

Freetrailer har i sju år i rad mottagit börsens gasellpris för sitt nyskapande affärskoncept, och med fler än 2 miljoner utlåningar hittills är Freetrailer marknadsledande i Skandinavien. Freetrailer går nu till börsen för att skala upp verksamheten på både befintliga och nya, närliggande marknader.

17. maj 2018: Korrigering avseende information i memorandum

I Freetrailers memorandum för pågående noteringemission har fel siffror angetts på sida 42. Det är ett kopieringsfel hos leverantören, som uppstått i samband med att memorandumet layoutats, detta har nu korrigerats och rätt version finns att tillgå på både bolagets och Aktietorgets hemsida. Vi beklagar felet.

För mer information:
Allan Sønderskov Darré, CEO

Tel:+45 42 90 90 98
E-post: asd@freetrailer.com

4. maj 2018: Freetrailer Group blir först ut i Aktietorgets Danmarkssatsning

Klicka här om du vill gå direkt till vår sida på Aktietorget.

Publicitet i pressen

Följ vad pressen säger om Freetrailer.

Freetrailer Group inleder nya partnerskap varannan månad, Ikea inte största kunden

Börsplus rekommenderar teckna för Freetrailer Group. Freetrailer Groups noteringskurs om 4,50 danska kronor är rimlig.

Noteringsaktuella Freetrailer Group vill revolutionera släpvagnsuthyrning

Vi har idag publicerat en aktieanalys på noteringsaktuella Freetrailer - Innovativ självbetjäningslösning ger god tillväxtpotential.

Freetrailer: Affärsmodellen står pall mot E-handelstrenden

Danske trailere skal få svensk minibørs ud af starthullerne i Danmark

Teknologivirksomheden Freetrailer noteres på den svenske børs AktieTorget.

Helge Larsen, ProInvestor, og Lars Persson ser på forretningsmodellen bag danske Freetrailer, der børsnoteres på Aktietorget.

Freetrailer kører på Børsen - kom til investormøde og mød folkene bag

Techselskapet Freetrailer vil satse i Norge med utleie av gratis tilhengere - jobber allerede med Ikea

Möjlighet att investera i ett bolag som vill revolutionera släpvagnsuthyrning

Dansk tilhenger-tech baner vei i Norge: Går på svensk børs

Freetrailer Group har godkänts för notering på Aktietorget och blir det första bolaget i marknadsplatsens Danmarkssatsning

Udlejer gratis trailere: Nu skal dansk succesfirma på børsen

Freetrailer Group blir först ut i Aktietorgets Danmarkssatsning

Freetrailer listas som första Danska bolag

Freetrailer Group A/S godkänt för notering på Aktietorgets Danmarkssatsning

Syvdobbelt Gazelle-selskab børsnoteres: Første selskab på det danske Aktietorget

Om du vill läsa mer om Freetrailer och vår verksamhet kan du göra detta nedan.

Vem är vi?

Freetrailers kärna är en avancerad it-plattform som består av ett intelligent och helt självbetjänande it-system med appar, elektroniska lås, mm. som gör det möjligt för kunderna att boka, hämta och återlämna släp dygnet runt. Av samma anledning har vi nominerats till ”Årets E-handelspris 2018 för årets bästa app”.

Kring denna kärna har vi byggt upp ett effektivt tillväxtföretag och nu arbetar vi målmedvetet med att införa vår affärsmodell i fler länder.

Vi förväntar oss att omsättningen kommer att öka till 37 MDKK under nästa räkenskapsår (2018/19), med ett resultat på ca 3 MDKK. Därefter kommer våra internationella satsningar att slå igenom och ge en förväntad årlig tillväxt på 40 % för intäkter och resultat.

Freetrailers nyckeltal

3

Länder

7

Gazelle-priser

30+

Samarbetspartners

188

Avhämtningsplatser

1.470

Släp i omlopp

360.000+

Kunder per år

2.000.000+

Uthyrningar hittills

10.000.000+

DKK investerade i teknik

30.000.000+

DKK i omsättning

Professionell styrelse

Mikael Bartroff

Ordförande

Tidigare CFO/Inter IKEA Systems B.V. Lång internationell erfarenhet som högt uppsatt på IKEA. Mikael är expert på tillväxt och uppskalning av affärskoncept internationellt.

Niels Frederiksen

CEO och ägare, Living Art A/S

Niels har stor erfarenhet av utveckling och implementering av affärs- och kedjekoncept inom detaljhandeln.

Dan Takiar Petersen

Chief Security Officer & Co-Owner, Nuura

Dan bidrar med internationell säljerfarenhet och har tidigare varit Managing Director för Gubi Inc. i Nordamerika och internationell säljchef på Muuto.

Thomas Munksgaard

Ägare av företaget MERE TID

Thomas har erfarenhet av processer, säljutbildning och har dessutom varit kundservicechef på IKEA Danmark.

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel, GetHelp och Agency.com. Dessutom har han startat Desktop Gruppen, Preform Kommunikation A/S (såldes 1999) samt webbyrån Grapenet (såldes 2005).

Leding och medarbetare

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel, GetHelp och Agency.com. Dessutom har han startat Desktop Gruppen, Preform Kommunikation A/S (såldes 1999) samt webbyrån Grapenet (såldes 2005).

Morten Axholm

CFO

Morten har mer än 15 års erfarenhet från koncernredovisning, finansiell- och verksamhetsstyrning under de senaste 10 åren som CFO. Han har bl.a. arbetat för Egmont, Velux och produktionsföretaget Mastiff. Morten är utbildad marknadsekonom och har läst HD i ekonomistyrning och processledning på CBS.

Ture Wibrand

Chief Product Officer

Ture är en affärsutvecklare inom digital handel med global erfarenhet och med ett fokus på kundupplevelsen. Tidigare har han haft ledande befattningar och konsultuppdrag hos exempelvis Vivino, DIBS, SKAT, DSB, LEGO och Danisco.

Fie Kemplar

Chief Services Officer

Fie har mer än 15 års erfarenhet av projektledning och ansvarar för försäljning och service. Hon har tidigare varit projektledare på PFA Pension, Europæiske Forsikring och Berlingske Media.
Fie har ett strukturerat arbetssätt, stort driv och motiveras av att fastställa en strategi och nå den.

Johan Wijkander

Nordic Area Manager, medinvesterare i Freetrailer

Johan har varit en del av Freetrailer-teamet i mer än 7 år. Han kan verkligen den svenska marknaden och har stor betydelse för framgången i Sverige. Johan har tidigare arbetat med eventmarknadsföring och försäljning i hela Norden.

Philip Filipsen

Group CFO, Freetrailer

Lene Nellemann

Chief Communication Officer, Freetrailer

Finalist för Årets E-handelspris 2018

FDIH har nominerat Freetrailer till kandidat för Årets Bästa App, där vi just är i finalerna med landets 5 bästa.
Vi har nominerats till finalerna tillsammans med MobilePayEasyParkGoMore och TooGoodToGo.

7 Gazelle-priser i rad!

Freetrailer är ett av endast tre företag i Danmark som har belönats med 7 Gazelle-priser från Dagbladet Børsen. Se Børsens presentation av Freetrailer.

Håll dig uppdaterad om noteringen

Om du vill ha investor nyheter om börsnoteringen kan du anmäla dig här.

Kontakt

Vi vill ha en öppen dialog med vår omvärld, så tveka inte att kontakta oss.

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

E-mail: asd@freetrailer.com
Phone: +45 42 90 90 98
LinkedIn | Website: freetrailer.com

Søren Jonas Bruun

Managing Partner, Gemstone Capital ApS

E-mail: sb@gemstonecapital.com
Phone: +45 33 22 07 00 | Mob.: +45 40 56 11 09
LinkedIn | Website: gemstonecapital.com

Aktieinformation

Teckningsperiodens start: 14 maj 2018
Teckningsperiodens slut: 29 maj 2018

l

Minsta teckning

1.200 stk. aktier

Pris per aktie

4.50 DKK

c

Utbud av aktier

3.111.111 stk. aktier

Värdeomsättning

27,4 MDKK (pre-money)