+46 (0)10-330 00 09 [email protected]

INVESTOR RELATIONS

Freetrailer Group A/S är listad på den svenska börs Spotlight Stock Market.

Finansiell kalender

Q2-rapport 22/23

23/02-2023

Q3-rapport 22/23

25/5-2023

Q4-rapport 22/23

21/8-2023

Aktiekurs

Freetrailer:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet (FREETR) 

Om Freetrailer

Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag som grundades 2004 med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn via en självbetjäningsplattform för delningsekonomi. I samarbete med företagets partner, däribland IKEA, ICA och Pelican Self Storage, görs transportlösningen tillgänglig för deras kunder.

I dag har Freetrailer haft 4,5 miljoner lån och i genomsnitt 700 000 kunder använder Freetrailers tjänster årligen.Freetrailer Group har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ IT-plattform med global potential.

Bolagsmeddelanden

11 november 2022: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q1 22/23

Q1 22/23 var ytterligare ett kvartal där Freetrailer såg en solid tillväxt. Under Q1 22/23 var tillväxten i antalet uthyrningar 22 %, vilket motsvarar periodens intäktstillväxt. Förbättringen av rörelseresultatet (EBITDA) var 29 %.

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport Q1 för koncernen för räkenskapsperioden 01-07-2022 – 30-09-2022.

Q1 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (01-07-2022 – 30-09-2022)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 19 709,4 (16 162,0)
 • EBITDA 6 062,8 (4 696,5)
 • Resultat före skatt 5 714,3 (4 300,9)
 • Resultat efter skatt 4 412,1 (3 354,7)
 • Eget kapital 30 530,6 (20 493,1)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,46 (0,36)
 • Soliditetsgrad 64% (60%)

 Uthyrningstillväxten under Q1 22/23 var 22 % jämfört med Q1 21/22. Antalet uthyrningar under Q1 22/23 hamnade på totalt 238 939 mot 196 219 samma kvartal förra året

Omsättningen under Q1 22/23 uppgick till 19,7 miljoner DKK, jämfört med 16,2 miljoner DKK under samma period förra året, motsvarande en tillväxt på 22 %.

Rörelseresultatet (EBITDA) för Q1 22/23 har fastställts till 6,1 miljoner DKK mot 4,7 miljoner DKK under samma period föregående år. EBITDA-marginalen var alltså hela 31% under Q1 22/23, vilket kan jämföras med 29 % Q1 21/22.

Resultatet före skatt för Q1 22/23 uppgår till 5,7 miljoner DKK mot 4,3 miljoner DKK under Q1 21/22

 Förväntningarna inför 22/23 oförändrade
Med den goda starten på 22/23 behåller vi våra förväntningar för helåret med en omsättning i storleksordningen 83 – 85 miljoner DKK och ett EBITDA-resultat på mellan 16 – 17 miljoner DKK. Hittills har vi inte sett någon nedgång i efterfrågan på samma sätt som övriga delar av detaljhandeln, och det beror sannolikt på att gratiskoncept står stabilt när ekonomin är pressad.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
Ännu ett fantastiskt kvartalsresultat för Freetrailer Group, vi fortsätter att utveckla vår verksamhet både när det gäller partnerrelationer, nya släpvagnar på marknaden, det ekonomiska resultatet och den finansiella grunden. Detta skapar en solid grund för Freetrailers tillväxtplaner. Freetrailer har en tydlig tillväxtstrategi och befinner sig nu i en situation där verksamhet och finansiella resultat utgör en stark utgångspunkt för en ökning av investeringarna inom expansion. Freetrailer har en hög likviditet, drygt 14 miljoner DKK, som klokt kan investeras i framtida tillväxt.”.

Strategiska mål och möjligheter inför 24/25:
”Freetrailer har ett övergripande strategiskt mål att sprida sin digitala delningsekonomiska tjänst till alla länder, städer och territorier där basen för dessa tjänster finns.

Under de kommande åren kommer Freetrailer att utnyttja den framgång och den dynamik vi skapat i Norden för att dels befästa vår position på dessa marknader och inte minst utnyttja våra starka partnerrelationer för att sprida vårt koncept på nya marknader.

Vår långsiktiga förväntning är en total marknadsposition på 6 800 uthyrningsprodukter med totalt 1 600 000 uthyrningar vid utgången av verksamhetsåret 24/25. Detta kommer att säkerställa Freetrailer en omsättning i storleksordningen 150 miljoner DKK.”.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

17 oktober 2022: Freetrailer Group A/S rapporterar protokoll från den ordinarie bolagsstämman

Torsdagen den 13 oktober 2022 kl 18.00 hölls ordinarie bolagsstämma i Freetrailer Group A/S, CVR-nr 28 89 19 38, på bolagets säte.

På plats var aktieägare som tillsammans representerade 42,90 % av bolagets totala aktiekapital med det nominella värdet 7 142 985 kronor fördelat på 9 523 980 aktier à 0,75 kronor.

Styrelsen för Freetrailer Group A/S var representerad på ordinarie bolagsstämma.

VD för Freetrailer Group A/S var närvarande.

Följande dagordning fastställdes för bolagsstämman:

 1. Val av ordförande
 2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
 3. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande
 4. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper
 5. Förslag från styrelsen om möjlighet till återköp av egna aktier
 6. Val av styrelse
 7. Val av revisor
 8. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna

Läs hela protokollet från bolagsstämman här.

27 september 2022: Freetrailer Group A/S årsredovisning 21/22

Under 21/22 ökade antalet uthyrningar med 26 % jämfört med föregående år, och intäkterna ökade med 21 % jämført med 21/22. Samtidigt har Freetrailer för andra året i rad ökat antalet uthyrningsprodukter med över 30 %.

Verksamhetsåret 21/22 var ytterligare ett rekordår för Freetrailer-koncernen.
Freetrailer Group A/S presenterar koncernens finansiella rapport för räkenskapsåret 01 juli 2021 – 30 juni 2022.

HELÅR KONCERNNYCKELTAL I 1 000 DKK (1 juli 2021 – 30 juni 2022)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 62 579,8 (51 932,9)
 • EBITDA 12 511,4 (7 372,5)
 • Resultat innan skatt 10 629,3 (5 991,9)
 • Resultat efter skatt 8 081,1 (4 603,5)
 • Eget kapital 26 118,5 (17 138,4)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,85 (0,50)
 • Soliditet 63 % (57 %)

Hyrestillväxten under räkenskapsåret 21/22 har ökat med 26 % till 770 286, vilket är 157 026 fler än motsvarande period 20/21. 

Omsättningen under räkenskapsåret 21/22 ökade med 21 % till 62,6 miljoner DKK (25 % till 63,8 miljoner DKK räknat i fasta valutakurser).

Rörelseresultatet (EBITDA) för räkenskapsåret 21/22 uppgår till 12,5 miljoner DKK – vilket motsvarar en tillväxt på 70 % jämfört med 20/21.

Resultatet före skatt var 10,6 miljoner DKK under 21/22 jämfört med 6,0 miljoner DKK under 20/21 – vilket motsvarar en ökning med 4,6 miljoner DKK.

Valutakursutvecklingen i svenska och norska kronor har liksom leveransproblemen påverkat resultatet både för räkenskapsåret och för Q4 21/22. 

Förväntningar på räkenskapsåret 22/23

Antalet uthyrningsprodukter förväntas öka med drygt 1 000 enheter 22/23 och antalet uthyrningar förväntas uppgå till 1 miljon.

Omsättningen 22/23 förväntas därmed stiga till 83– 85 miljoner DKK, motsvarande en tillväxt på 32 %–35 %. EBITDA förväntas stiga motsvarande till 16–17 miljoner DKK mot DKK 12,5 miljoner, vilket motsvarar en tillväxt på 28 %–36 %.    

VD, Philip Filipsen kommenterar kvartalsrapporten:

”Resultatet för räkenskapsåret 21/22 visar på fortsatta framsteg över hela linjen, och även om vi har påverkats av växelkurserna och leveranssituationen under Q4 21/22 går det inte att ta miste på tillväxten. Den fortsatta utvecklingen i partnerrelationerna, tillväxten av antalet uthyrningsprodukter och en motsvarande ökning av antalet uthyrningar – som nådde 770 000 under räkenskapsåret – visar tydligt att vi har lyckats skapa ett koncept och varumärke som skapar värde för våra partners och för deras kunder. Vi ser fram emot ytterligare ett år av tillväxt den 22/23, där Freetrailers självbetjäningskoncept kommer att positionera sig ännu starkare på etablerade och nya marknader.” säger Freetrailer Groups vd Philip Filipsen

Strategiska mål och möjligheter inför 24/25:

”Freetrailer har ett övergripande strategiskt mål att sprida sin digitala delningsekonomiska tjänst till alla länder, städer och territorier där basen för dessa tjänster finns. Freetrailer kommer kontinuerligt att utöka och anpassa produktportföljen i linje med marknadens utveckling och behov. Vår långsiktiga förväntning är en total marknadsposition på 6 800 uthyrningsprodukter med totalt 1 600 000 uthyrningar vid utgången av verksamhetsåret 24/25. Detta kommer att säkerställa Freetrailer en omsättning på cirka 150 miljoner DKK.” säger Freetrailer Groups vd Philip Filipsen

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, CEO
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

27 september 2022: Kallelse till ordinarie bolagsstämma för Freetrailer Group A/S

Kallelse till ordinarie bolagsstämma för Freetrailer Group A/S, som hålls torsdagen den 13 oktober 2022 kl. 18.00-20.00 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg, Danmark.

Dagordning:

 1. Val av ordförande
 2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
 3. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande
 4. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper
 5. Förslag från styrelsen om möjlighet till återköp av egna aktier
 6. Val av styrelse
 7. Val av revisor
 8. Övrigt

Anmälan till bolagsstämman skickas till [email protected] senast tisdagen den 11 oktober 2022 kl. 16.00. Önskas årsredovisningen skickad via mejl innan bolagsstämman ska detta anges i anmälan. Årsredovisningen finns även tillgänglig på företagets kontor, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg, Danmark.

Förslag till dagordning (fullständiga förslag)

 1. Val av ordförande.
 2. Styrelsen föreslår att den muntliga redovisningen om bolagets verksamhet för räkenskapsåret noteras av den ordinarie bolagsstämman.
 3. Styrelsen föreslår att den lagstadgade årsredovisningen för 2021/2022 antas av bolagsstämman. Den lagstadgade årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats Freetrailer.com/dk/investor från den 27 september 2021.
 4. Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2021/2022 och att resultatet överförs till eget kapital.
 5. Förslag från styrelsen om möjlighet till återköp av egna aktier.

Styrelsen föreslår följande bemyndigande att förvärva egna aktier:
Styrelsen är bemyndigad att tillåta bolaget att förvärva egna aktier under upp till fem år från den 1 november 2023, upp till totalt nominellt DKK 714 296 av aktiekapitalet, motsvarande 535 722 aktier. Köpeskillingen får inte avvika med mer än 10 % från det noterade priset på Spotlight Stock Market vid tidpunkten för förvärvet.”

 1. Enligt bolagsordningen avgår de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman varje år. Val sker för perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Alla ledamöter i styrelsen är villiga att ställa upp för omval.   
Styrelsen föreslår omval av följande styrelseledamöter:

Allan Sønderskov Darré
Martin Lavesen
Nicolai Frisch Eriksen
Anders Birk Jensen
Gitte Uldall 

 1. Val av revisor.
 2. Inga punkter har inkommit för behandling under övrigt.


För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, CEO
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

14 september 2022: Freetrailer Group A/S justerar priserna för tillvalstjänster i Sverige och Norge

Freetrailer Group A/S kommer att justera sina priser för förhandsbokning och försäkringar på den svenska och norska marknaden från och med den 1 oktober 2022. De stigande materialpriserna är den främsta orsaken till prisjusteringen. Samtidigt kommer prisstrukturen att förenhetligas så att den är densamma på de nordiska marknaderna.

Freetrailer Group A/S har beslutat att justera prisstrukturen för tillvalstjänster i Sverige och Norge. Detta baseras på de senaste betydande prisökningarna på material och reservdelar. Därefter har Freetrailer samma prispolitik på de nordiska marknaderna.

Den nya prisstrukturen träder i kraft den 1 oktober 2022, varefter förhandsbokning av en släpvagn kommer att kosta 49 kronor i Sverige och i Norge, och försäkringspriset kommer att vara 69 kronor på den svenska och norska marknaden.

”Med tanke på de betydande prisökningar på bland annat material och energi, som vi alla har bevittnat under det senaste halvåret, har Freetrailer tvingats höja priserna på våra tillvalstjänster i både Sverige och Norge. På så sätt kan vi fortsätta att upprätthålla en hög servicenivå för våra kunder och se till att släpvagnarna alltid är säkra och i bästa möjliga skick”, säger Philip Filipsen, koncernchef för Freetrailer.

De tillkännagivna prisjusteringarna ändrar inte prognosen för räkenskapsåret 22/23, som fortfarande är en omsättning på 83 – 85 miljoner danska kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 32 – 35 % och ett rörelseresultat (EBITDA) på 16 – 17 miljoner DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 28 – 36%.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

25 augusti 2022: Freetrailer Group A/S Bokslutkommuniké Q4 21/22

Under Q4 21/22 ökade antalet uthyrningar med 22 % jämfört med samma period föregående år, och intäkterna ökade med 5 % under Q4 21/22 (17 % räknat i fasta valutakurser). Samtidigt har Freetrailer för andra året i rad ökat antalet uthyrningsprodukter med över 30 %.

Verksamhetsåret 21/22 var ytterligare ett rekordår för Freetrailer-koncernen.

Styrelsen för Freetrailer Group A/S har idag godkänt kvartalsrapporten Q4 för räkenskapsperioden 01 april 2022 – 30 juni 2022.

Q4 KONCERNENS NYCKELTAL I 1 000 DKK (1 april 2022 – 30 juni 2022)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 16 841,4 (16 057,3)
 • EBITDA 3 647,7 (3 763,8)
 • Resultat innan skatt 3 026,0 (3 523,8)
 • Eget kapital 26 118,5 (17 138,4)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,23 (0,28)
 • Soliditet 63 % (57 %)

HELÅR KONCERNNYCKELTAL I 1 000 DKK (1 juli 2021 – 30 juni 2022)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 62 579,8 (51 932,9)
 • EBITDA 12 511,4 (7 372,5)
 • Resultat innan skatt 10 629,3 (5 991,9)
 • Eget kapital 26 118,5 (17 138,4)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,85 (0,50)
 • Soliditet 63 % (57 %)

Hyrestillväxten under räkenskapsåret 21/22 har ökat med 26 % till 770 286, vilket är 157 026 fler än motsvarande period 20/21. Under Q4 21/22 ökade antalet uthyrningar med 22 %, vilket motsvarar 218 480 uthyrningar. Den positiva utvecklingen täcker ökad uthyrningsaktivitet på samtliga marknader.

Omsättningen under räkenskapsåret 21/22 ökade med 21 % till 62,6 miljoner DKK (25 % till 63,8 miljoner DKK räknat i fasta valutakurser). Under Q4 21/22 ökade omsättningen med 5 % till 16,8 miljoner DKK (17 % till 17,9 miljoner DKK räknat i fasta valutakurser), jämfört med samma period föregående år.

 Rörelseresultatet (EBITDA) för räkenskapsåret 21/22 uppgår till 12,5 miljoner DKK – vilket motsvarar en tillväxt på 70 % jämfört med 20/21. EBITDA för Q4 21/22 landade på 3,6 miljoner DKK mot 3,8 miljoner DKK under motsvarande period 20/21.

Resultatet före skatt var 10,6 miljoner DKK under 21/22 jämfört med 6,0 miljoner DKK under 20/21 – vilket motsvarar en ökning med 4,6 miljoner DKK. Resultatet före skatt under Q4 21/22 var 3,0 miljoner DKK jämfört med 3,5 miljoner DKK under samma period 20/21 – vilket motsvarar en minskning på 0,5 miljoner DKK.

Valutakursutvecklingen i svenska och norska kronor har liksom leveransproblemen påverkat resultatet både för räkenskapsåret och för Q4 21/22.

Förväntningar på räkenskapsåret 22/23

Antalet uthyrningsprodukter förväntas öka med drygt 1 000 enheter 22/23 och antalet uthyrningar förväntas uppgå till 1 miljon.

Omsättningen 22/23 förväntas därmed stiga till 83– 85 miljoner DKK, motsvarande en tillväxt på 32 %–35 %. EBITDA förväntas stiga motsvarande till 16–17 miljoner DKK mot DKK 12,5 miljoner, vilket motsvarar en tillväxt på 28 %–36 %.

VD, Philip Filipsen kommenterar kvartalsrapporten:

”Resultatet för räkenskapsåret 21/22 visar på fortsatta framsteg över hela linjen, och även om vi har påverkats av växelkurserna och leveranssituationen under Q4 21/22 går det inte att ta miste på tillväxten. Den fortsatta utvecklingen i partnerrelationerna, tillväxten av antalet uthyrningsprodukter och en motsvarande ökning av antalet uthyrningar – som nådde 770 000 under räkenskapsåret – visar tydligt att vi har lyckats skapa ett koncept och varumärke som skapar värde för våra partners och för deras kunder. Vi ser fram emot ytterligare ett år av tillväxt den 22/23, där Freetrailers självbetjäningskoncept kommer att positionera sig ännu starkare på etablerade och nya marknader.” säger Freetrailer Groups vd Philip Filipsen.

Strategiska mål och möjligheter inför 24/25:

”Freetrailer har ett övergripande strategiskt mål att sprida sin digitala delningsekonomiska tjänst till alla länder, städer och territorier där basen för dessa tjänster finns. Freetrailer kommer kontinuerligt att utöka och anpassa produktportföljen i linje med marknadens utveckling och behov. Vår långsiktiga förväntning är en total marknadsposition på 6 800 uthyrningsprodukter med totalt 1 600 000 uthyrningar vid utgången av verksamhetsåret 24/25. Detta kommer att säkerställa Freetrailer en omsättning på cirka 150 miljoner DKK.” säger Freetrailer Groups vd Philip Filipsen.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

22 juli 2022: Freetrailer Group A/S och City Self-Storage i Norge utökar samarbetet med ett nytt avtal

Freetrailer Group A/S och City Self-Storage i Norge ingår ett nytt treårigt avtal som utökar samarbetet till 19 platser och ökar antalet släpvagnar med 14 till totalt 41 släpvagnar. 

Freetrailer Group A/S, tillsammans med City Self-Storage, utökar sin aktivitetsnivå i Norge. Samarbetet inleddes redan 2019 och har sedan dess utvecklats till ett framgångsrikt partnerskap kring utlåning av släpvagnar till City Self-Storages kunder. Mer än 20 000 lån har genomförts och efterfrågan är stadigt ökande.

”Vi är alltid glada och stolta när en av våra långvariga samarbetspartners väljer att förlänga samarbetet med oss och till och med vill utöka det. Vi har haft en fantastisk relation med City Self-Storage under de senaste tre åren och vi ser fram emot det fortsatta samarbetet. City Self-Storage var en av våra första partners på den norska marknaden som såg potentialen i Freetrailers självbetjäningskoncept för delningsekonomi. Konceptet som både är miljövänligt, ger kunderna en fantastisk service och ger ett starkt varumärke på gatan och på vägen”, säger Freetrailers koncernchef Philip Filipsen.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

8 juli 2022: Freetrailer Group A/S tecknar nytt ramavtal med norska Hagelandgruppen AS

Freetrailer Group A/S har tecknat ett fyraårigt ramavtal med trädgårdskedjan Hageland.

Freetrailer Group A/S utökar sin verksamhet i Norge. Företaget har just undertecknat ett fyraårigt ramavtal med den rikstäckande trädgårdskedjan Hageland, som består av 104 butiker. Avtalet innebär att de enskilda centren i kedjan kan ingå separata avtal med Freetrailer.

”Det här är en fantastisk möjlighet för oss att utvidga konceptet till hela Norge för att gynna de tusentals kunder som varje dag besöker ett Hageland-center. Avtalet innebär att varje center kan göra sitt eget avtal med oss, och det är glädjande att vi har blivit inbjudna till deras interna inköpsmässa i september, där alla inköpare och lagerchefer kommer att delta”, säger Lars Kronqvist, Country Manager för Freetrailer i Norge.

”Avtalet med Freetrailer och dess delningsekonomiska aspekt passar utmärkt in i Hagelands gröna profil. Samtidigt ger vi våra kunder möjlighet att lättare få hem de varor som de har köpt i ett av våra center. Dessa två faktorer gör att vi är mycket nöjda med det fyraåriga avtal vi nu har tecknat med Freetrailer, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans”, säger Øyvind Krohn, vd för Hagelandgruppen AS.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

1 juli 2022: Freetrailer Group A/S landar 770 000 årliga utlåningar

Freetrailer Group A/S landar 770 000 årliga utlåningar för räkenskapsåret 21/22, som avslutades 30/6-2022

Freetrailer Groups koncept med lånesläp når nya höjder, och med över 770 000 utlåningar under räkenskapsåret 21/22 har dess popularitet aldrig varit större.

Med över 770 000 utlåningar under räkenskapsåret 21/22 har Freetrailer Group ökat antalet utlåningar med 22 % jämfört med räkenskapsåret 21/22, vilket motsvarar 157 000 fler utlåningar. Antalet släp på marknaden har ökat till 2 800 under samma period och varje släp är ute och kör 325 gånger per år i snitt.

Räkenskapsåret 21/22 har varit mycket tillfredsställande med fortsatt tillväxt och inte minst mycket höga utnyttjandegrader av våra produkter. Freetrailer har under 21/22 uppnått den högsta tillväxten i antal utlåningsprodukter någonsin, och har samtidigt lyckats hålla en mycket hög utnyttjandegrad, där varje släp är ute och kör i snitt 325 gånger per år” säger koncernchef Philip Filipsen og fortsätter.  

Detta vittnar tydligt om att användarna har anammat vårt delningsekonomiska koncept, samtidigt som den höga utnyttjandegraden visar att potentialen är fortsatt hög. Tillväxten drivs av ett antal nya partnerrelationer på alla marknader, samtidigt som även många av våra befintliga partners har utökat med fler släp. Än flera partners kan således draga fördel av att vara en del av Freetrailers fullservicekoncept som säkerställer både god kundvård och bra medieexponering med minimal ansträngning från deras sida”

Bolagets helårsrapport kommer att publiceras den 25 augusti 2022.

 

25 maj 2022: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q3 21/22

Under Q3 21/22 ökade antalet av uthyrningar med 26% jämfört med samma period förra året och omsättningen ökade med 34% jämfört med Q3 20/21. Rörelseresultatet (EBITDA) för Q3 21/22 ökade med 362% till 1,8 miljoner DKK jämfört med Q3 20/21. 

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport Q3 för koncernen för räkenskapsperioden
2021-10-01 – 2021-12-31.

Q3 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (2022-01-01 – 2022-03-31)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 15 483,2 (11 556,6)
 • EBITDA 1 854,1 (401,6)
 • Resultat före skatt 1 441,1(-33,4)
 • Eget kapital 24 107,2 (14 895,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,12 (0,00)
 • Soliditetsgrad 64% (62%)

9 MDR KONCERN NYCKELTAL I 1.000 DKK (2021-07-01 – 2022-03-31)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 45 738,5 (35 875,6)
 • EBITDA 8 863,7 (3 609,0)
 • Resultat före skatt 7 603,3 (2 468,0)
 • Eget kapital 24 107,2 (14 895,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,62 (0,21)
 • Soliditetsgrad 64% (62%)

Uthyrningstillväxten under de första nio månaderna 21/22 ökade med 27,0 % till 551 806, vilket är 117 376 fler uthyrningar än under motsvarande period 20/21, då antalet uthyrningar hamnade på 434 430. Under Q3 21/22 ökade antalet uthyrningar med 26,4 %, vilket motsvarar 179 204 uthyrningar. Tillväxten härrör från ökad uthyrningsaktivitet på alla marknader.

Omsättningen under årets första nio månader av 21/22 ökade intäkterna med 27,5 % till 45,7 miljoner DKK, mot 35,9 miljoner DKK under 20/21. Intäkterna uppgick till 15,5 miljoner DKK under Q3 21/22 – vilket motsvarar en tillväxt på 33,5 % jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet (EBITDA) under de första nio månaderna av 21/22 uppgår till 8,9 miljoner DKK – motsvarande en tillväxt på 145,6 % jämfört med 20/21. EBITDA för Q3 21/22 hamnade på 1,9 miljoner DKK jämfört med 0,4 miljoner DKK under Q3 20/21, vilket motsvarar en tillväxt på 361,7 %.

Resultatet före skatt var 7,6 miljoner DKK under 21/22 jämfört med 2,5 miljoner DKK under 20/21 – vilket motsvarar en ökning med 5,1 miljoner DKK. Resultatet före skatt under Q3 21/22 var 1,4 miljoner DKK jämfört med 0 miljoner DKK under samma period 20/21 – vilket motsvarar en resultatförbättring på 1,4 miljoner DKK under Q3 21/22.      

Förväntningarna inför 21/22 står kvar

Freetrailer upplever stark fart. Så trots den begynnande osäkerheten kring leveranssituationen, behåller vi förväntningarna på helåret 21/22 som vi höjde i januari. Förväntningen är alltså fortfarande en omsättning i intervallet 65-67 miljoner DKK under 21/22, och ett resultat i intervallet 10-12 miljoner DKK före skatt.

Koncern VD Philip Filipsen kommenterar kvartalsrapporten:

”Freetrailer har även under Q3 21/22 lyckats upprätthålla en stark dynamik i verksamheten och kan återigen presentera en kvartalsrapport med stark tillväxt över hela linjen. Under de senaste två åren har vi ökat antalet släpvagnar på marknaden med 64 %, vilket har lett till en kraftig ökning av antalet uthyrningar. Detta har lett till en betydande ökning av omsättningen, och samtidigt har vi lyckats säkra en solid förbättring av resultatet. Freetrailers självbetjäningskoncept fortsätter att vinna mark på etablerade och nya marknader, och vi har inte för avsikt att stanna där.” säger Freetrailer Groups vd Philip Filipsen

Strategiska mål och möjligheter inför 24/25:

” Freetrailer har et overordnet strategisk mål om at udbrede sin digitale deleøkonomiske tjeneste til alle lande, byer og områder, hvor grundlaget for disse tjenester er til stede. Freetrailer vil løbende udvide og tilpasse produktporteføljen i takt med markedernes udvikling og behov.

Vores langsigtede forventning med de igangsatte initiativer og oplagte muligheder er en samlet markedsposition på 6.800 udlejningsprodukter med i alt 1.600.000 udlejninger ved udgangen af regnskabsåret 24/25. Dette vil sikre Freetrailer en omsætning i størrelsesordenen omkring DKK 150 mio.” siger Freetrailer Group CEO Philip Filipsen.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Philip Filipsen
, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

20 maj 2022: Freetrailer Group A/S vinner Danish Business E-Commerce Award

Freetrailer vinner Danish E-Commerce Award 2022 i kategorin ”Bästa B2C-företag med en online-omsättning under 100 miljoner danska kronor”.

Juryn motiverade Freetrailers utmärkelse på följande sätt: ”I 2021 har årets vinnare ökat sin topplinje med 40 procent och sin bottenlinje med imponerande 120 procent. Freetrailer har visat att det finns pengar att tjäna på delningsekonomi och har skapat en unik partnerbaserad win-win-win-affärsmodell. Var tionde dansk har dragit nytta av årets vinnare, och de är väl rustade för ytterligare utökning. De har motbevisat att ”there’s no such thing as a free ride”, och de tjänar pengar på det. Vi ser fram emot att följa er fortsatta resa ut i världen.”

Freetrailer Groups vd välkomnar den klapp på axeln som utmärkelsen innebär: 

”Jag är otroligt stolt över våra kollegor här på Freetrailer, som alla har hjälpt oss att ta vår verksamhet till en helt ny nivå. Den tillväxt som Freetrailer har upplevt under de senaste åren har inte skett av sig själv, utan endast genom en målmedveten och uthållig insats. Den här utmärkelsen är ett erkännande till alla Freetrailer-anställda som har bidragit till vår framgång – och vi har bara börjat”, säger Philip Filipsen, Group VD för Freetrailer Group.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Philip Filipsen
, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

3 maj 2022: Freetrailer Group A/S och POWER i Danmark förlänger samarbetet

Freetrailer och elektronikjätten POWER utökar samarbetet och expanderar samtidigt med 2 nya butiker.

Samarbetet mellan elektronikgiganten POWER och Freetrailers självbetjänande uthyrningsplattform etablerades redan 2015 med 12 släp. Sedan dess har samarbetet kontinuerligt förlängts och utökats i takt med POWERs expansion på den danska marknaden och den synliga effekten av samarbetet. Senast förlängdes samarbetet i början av 2022, och samtidigt utökades det med POWERs två nya varuhus i Ringsted och Slagelse, och består nu av totalt 56 släpvagnar runt om i Danmark.

”Inom POWER har vi aldrig tvivlat på att avtalet med Freetrailer skulle förlängas. Vårt mål är alltid att göra livet så enkelt som möjligt för våra kunder, och här passar de gratis släpvagnarna perfekt in – till exempel när kunderna har köpt lite större varor än de hade planerat när de körde hemifrån”, säger VD på POWER, Jesper Boysen

”Jag är både glad och stolt över att POWER återigen valt att förlänga sitt samarbete med oss, och att samarbetet nu utökas till 56 släpvagnar på varuhusen där det är möjligt. För mig är detta ett uttryck för att vi hela tiden levererar en produkt som lever upp till våra partners krav och förväntningar, och som skapar mervärde för dem och deras kunder”, säger Freetrailer Groups VD Philip Filipsen

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

13 april 2022: Större aktieinnehav i Freetrailer Group A/S byter ägare

Freetrailers styrelseordförande och medgrundare Allan Sønderskov Darré säljer 700 000 aktier i Freetrailer Group till en grupp av nuvarande investerare i företaget, och äger nu mindre än 5 %.

700 000 aktier byter ägare i Freetrailer Group A/S. Säljare är Freetrailers styrelseordförande och medgrundare Allan Sønderskov Darré, som har beslutat sig för att reducera sin position i företaget. Köparna å andra sidan är nuvarande investerare i Freetrailer Group A/S; Dico A/S som ökar sin position till drygt 14 % och Greve Trailer Center som ökar sin position till drygt 10 %. Även Freetrailers styrelseledamot Nicolai Frisch Erichsen, Freetrailers Groups VD Philip Filipsen och finanschef Martin Damm har köpt en andel av aktierna.

”Jag har av personliga skäl velat minska min position i Freetrailer Group A/S, och i samband med det har det varit viktigt för mig att köparna av de erbjudna aktierna bestod av en eller flera investerare som jag vet stödjer den strategi som vi har valt för företaget. Jag är därför mycket glad över att en grupp med nuvarande investerare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare har möjlighet att köpa positionen, säger Allan Sønderskov Darré

”Vi har varit investerare i Freetrailer Group A/S sedan börsintroduktionen 2018. Vi har stor tilltro till Freetrailers affärsmodell och koncept samt till de möjligheter som finns för utvecklingen av Freetrailer, både på befintliga marknader, men i synnerhet även på nya marknader i Europa. Det var därför inget svårt beslut att öka vår exponering i Freetrailer Group A/S när möjligheten dök upp”, säger VD för Dico A/S, Mikael Konnerup

Det totala antalet aktier i Freetrailer Group A/S uppgår till 9 503 300 med ett marknadsvärde på 386 miljoner DKK.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

25 mars 2022: Freetrailer Group A/S utvecklar aktiekapitalet med nominellt 158 061 DKK

Medarbetarna på Freetrailer utnyttjar 210 748 av totalt 301 761 optioner i Freetrailer Group A/S och erhåller 210 748 aktier med ett nominellt värde av 158 061.

Styrelsen för Freetrailer Group A/S beslutade redan 2019 i enlighet med bolagets bolagsordning § 4b att tilldela de anställda i Freetrailer Group totalt 301 761 optioner i Freetrailer Group A/S. Efter detta har de anställda beslutat att utnyttja den företrädesrätt som följer av dessa optioner att emittera 210 748 nya aktier i Freetrailer Group A/S med ett nominellt värde om 158 061 DKK. Teckningskursen för de 210 748 aktierna är 4, motsvarande hur aktiekursen stod 2019, och den totala köpeskillingen är därmed 842 992. 

Aktiekapitalet uppgår nu till 7 127 475 DKK med ett totalt antal aktier på 9 503 300

”Alla anställda på Freetrailer har en stor andel i den framgång som Freetrailer har upplevt sedan börsintroduktionen 2018, och det är glädjande att de anställda med dessa optionsprogram också kan delta i Freetrailers utveckling”, säger koncernchef Philip Filipsen

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

24 februar 2022: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q2 21/22

Q2 21/22 var ännu ett bra kvartal för Freetrailer

Under Q2 21/22 ökade antalet av uthyrningar med 24% jämfört med samma period förra året och omsättningen ökade med 21% jämfört med Q2 21/22. Rörelseresultatet (EBITDA) för Q2 21/22 ökade med 287% till 2,3 miljoner DKK jämfört med Q2 21/22.  

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport Q2 för koncernen för räkenskapsperioden
01-10-2021 – 31-12-2021.

Kv2 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (01-10-2021 – 31-12-2021)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 15 093,3 (11 652,9)
 • EBITDA 2 313,1 (597,0)
 • Resultat före skatt 1 861,3(350,9)
 • Eget kapital 22 140,1 (14 929,1)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,16 (0,03)
 • Soliditetsgrad 63% (62%)
 1. HALVÅR KONCERN NYCKELTAL I 1.000 DKK (01-07-2021 – 31-12-2021)

(inom parentes anges motsvarande period förra året) 

 • Nettoomsättning 15 093,3 (11 652,9)
 • EBITDA 2 313,1 (597,0)
 • Resultat före skatt 1 861,3(350,9)
 • Eget kapital 22 140,1 (14 929,1)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,16 (0,03)
 • Soliditetsgrad 63% (62%)


Uthyrningstillväxten
under första halvåret 21/22 ökade med 27,3 % till 372 620. Under Q2 21/22 ökade antalet uthyrningar med 23,6 %, motsvarande 176 383 uthyrningar under kvartalet. Tillväxten täcker framsteg på alla marknader.

Omsättningen under första halvåret 21/22 ökade med 24,4 % till 30,3 miljoner DKK, mot 24,3 miljoner DKK under första halvan av 20/21. Omsättningen under Q2 21/22 uppgick till 14,1 miljoner DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 20,9 % jämfört med Q2 20/21.

Rörelseresultatet (EBITDA) för första halvåret 21/22 uppgår till DKK 7,0 miljoner, vilket motsvarar en tillväxt på 118,5 % jämfört med första halvåret 20/21. EBITDA för Q2 21/22 var 2,3 miljoner DKK mot 0,6 miljoner DKK under Q2 20/21, motsvarande en tillväxt på 287,5 %.

Resultatet före skatt för första halvåret 21/22 uppgår till 6,1 miljoner DKK mot 2,5 miljoner DKK för första halvåret 20/21, motsvarande en ökning med 3,7 miljoner DKK. Resultatet före skatt under Q2 21/22 var 1,9 miljoner DKK mot 0,4 miljoner danska kronor. under samma period 20/21, motsvarande en resultatförbättring för Q2 21/22 på 1,5 miljoner DKK.

 

Uppjusterade förväntningar för 21/22
Mot bakgrund av det fantastiska halvårsresultatet 21/22 och den starka tillväxten i Freetrailers underliggande verksamhet, beslutade styrelsen den 27 januari 2022 att höja förväntningarna på helårsresultatet 21/22. Intäkterna förväntas nu ligga i området 65-67 miljoner DKK mot tidigare förväntade 62-64 miljoner DKK, och vinsten före skatt förväntas bli i storleksordningen 10-12 miljoner DKK mot tidigare förväntade 7-9 miljoner DKK. Freetrailer bedömer att det finns en stor beredskap för företagets produkter, så framtiden ser positiv ut.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
Resultatet för andra kvartalet är en förlängning av de senaste årens fina resultat, som har visat tillväxt i både intäkter och EDITDA. Freetrailer har lyckats utveckla verksamheten, samtidigt som slutresultatet har hängt med och vi har byggt upp ett solitt eget kapital och en likvid beredskap som gör att vi kan fokusera ännu mer på våra internationaliseringsplaner”.

Strategiska mål och möjligheter inför 24/25:
Freetrailer har ett övergripande strategiskt mål att sprida sin digitala delningsekonomiska tjänst till alla länder, städer och territorier där basen för dessa tjänster finns. Freetrailer kommer kontinuerligt att utöka och anpassa produktportföljen i linje med marknadens utveckling och behov.

Vår långsiktiga förväntning med de initierade initiativen och uppenbara möjligheter är en total marknadsposition på 6 800 uthyrningsprodukter med totalt 1 600 000 uthyrningar vid utgången av verksamhetsåret 24/25. Detta kommer att säkerställa Freetrailer en omsättning i storleksordningen runt 150 miljoner DKK”.

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

23 februari 2022: Freetrailer Group offentliggör nytt samarbetsavtal med Byggmax Group i Sverige och Norge

Freetrailer Group A/S och byggvarukedjan Byggmax i Sverige och Norge har ingått ett nytt samarbetsavtal, där Freetrailers tjänst kommer att göras tillgänglig för fler än 160 byggvaruhus över hela Sverige och Norge.  

Freetrailer Group har ingått ett nytt samarbetsavtal med Byggmax Group i Sverige och Norge, för att göra Freetrailers självbetjäningskoncept tillgängligt för kedjans kunder. Byggmax har 123 varuhus i Sverige och 44 i Norge som alla kommer att ha möjlighet att erbjuda sina kunder Freetrailers tjänst. Inledningsvis kommer kedjans 3 norska varuhus i Kristiansand, Bærum och Ullensaker och kedjans 4 svenska varuhus i Skövde, Kungsbacka, Trollhättan och Enköping att erbjuda Freetrailers självbetjäningskoncept till sina kunder, varefter en egentlig utrullningsplan ska tas fram i förhållande till övriga byggmarknader.

 ”Vi tittar ständigt på alternativ för att göra det lättare för våra kunder att köpa de byggmaterial de behöver. Vi har länge haft släp till utlåning i alla våra varuhus, men Freetrailers självbetjäningslösning lyfter det till en ny nivå, och folk kan låna släpvagnarna själva utan att handla här. Freetrailers lösning är mycket enkel att använda för våra kunder. De laddar ner appen, väljer ett släp, inspekterar det, låser upp det med appen och hakar på släpet på bilen. Klart. Perfekt för dig som gillar att göra saker själv. Det går även att boka ett släp i appen, säger Niklas Hamberg, Norgechef på Byggmax.

Philip Filipsen, koncernchef på Freetrailer, är glad över att den börsnoterade byggmarknadskedjan valt att använda Freetrailer som sin partner inom lån av släp.

 ”Jag är mycket glad över att Byggmax har beslutat att ingå ett samarbetsavtal med Freetrailer för lån av kundsläp. Vi tar det som en stor klapp på axeln för vårt självbetjäningskoncept när en kedja som Byggmax bestämmer sig för att överlåta sin släputlåning till oss. Vi arbetar varje dag med att utveckla vårt självbetjäningskoncept så att våra partners kan koncentrera sig på att serva sina kunder i butikerna. Byggmax blir en mycket viktig partner för Freetrailer, då de har en stor distribution i Sverige och Norge och ett stort varumärke på dessa marknader, säger Philip Filipsen.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, CEO
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

8 februari 2022: Freetrailer Group och Elgiganten utökar framgångsrikt samarbete till Sverige

Freetrailer Group A/S och Elgiganten i Sverige har ingått ett nytt samarbetsavtal, där Freetrailer ska leverera 115 släp till Elgigantens svenska varuhus. Därefter kommer det att finnas 215 släp på Elgiganten i Danmark och Sverige.

Freetrailer Group och Elgiganten i Danmark har haft ett framgångsrikt samarbete sedan 2018, och det utökas nu med 115 släp som levereras till 41 Elgiganten-butiker i Sverige. Dessutom representeras Elgiganten av ett antal franchisebutiker på den svenska marknaden som också kommer att erbjudas Freetrailers tjänst för kundernas transportbehov. Släpvagnarna kommer att levereras i mars 2022, därefter kommer Elgiganten att ha 215 släp på den danska och svenska marknaden.

 På Elgiganten har vi ett stort och brett produktsortiment och vi vill även ge kunderna den allra bästa servicen och en bra kundupplevelse. Freetrailers självbetjänade lösning stödjer detta mål och är ett utmärkt komplement. Med Freetrailers tjänst kan vi erbjuda vi våra kunder en smidig, enkel och flexibel transportlösning när behovet uppstår och självbetjäningskonceptet ser till att vi fortfarande kan använda våra resurser för att serva kunderna inne i butiken”, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten Sverige.

Johan Wijkander, Country Manager Sverige, är glad över att Elgiganten i Sverige har valt att använda Freetrailer som sin partner för utlåning av släp.

Jag är mycket glad över att Elgiganten också har beslutat att ingå ett samarbetsavtal med Freetrailer i Sverige. Vi upplever att efterfrågan på vårt koncept och tjänst ökar kraftigt på den svenska marknaden och många kunder lyckas inte få tag på ett släp, så samarbetet med Elgiganten gör att vi kan öka vår täckning på den här marknaden med 15 %. Elgiganten är en mycket viktig partner för Freetrailer i hela Skandinavien med sin breda distribution och sitt starka varumärke, säger Johan Wijkander.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, CEO
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

27 januari 2022: Freetrailer Group A/S höjer ribban efter ett starkt första halvår 21/22

Freetrailer Group har under första halvåret lyckats hålla samma höga aktivitets- och tillväxtnivå med en oförändrad kostnadsstruktur. Det får nu styrelsen att höja sina förväntningar inför verksamhetsåret 21/22.

Efter ett fantastiskt första halvår, där Freetrailer lyckades öka tillväxten till en stabil kostnadsnivå, har styrelsen beslutat att höja sina förväntningar på koncernens intäkter och resultat för verksamhetsåret 21/22.

Därmed höjs förväntningarna på årets intäkter till 65-67 miljoner DKK mot tidigare förväntade 63-65 miljoner DKK, och resultatet före skatt justeras upp till 10-12 DKK mot tidigare förväntade 7-9 miljoner DKK.

Jämfört med räkenskapsåret 20/21 förväntas alltså en intäktsökning för hela året på 23 % -29 % och resultatet före skatt förväntas öka med 67-100 %. 

Koncernchef Philip Filipsen välkomnar utvecklingen och den stora efterfrågan på företagets delningsekonomiska transportkoncept.

”Jag är glad och stolt över att vi återigen lyckats överträffa våra egna förväntningar, och kan nu meddela att vi förväntar oss en betydande tillväxt i resultatet före skatt för året 21/22”. Under första halvåret har Freetrailer befäst sin position på den delningsekonomiska scenen, och det gäller över ett brett spektrum, säger koncernchef Philip Filipsen

Freetrailers styrelseordförande Allan Sønderskov Darré tillägger:

”Intresset för vårt koncept är stort på de marknader vi har idag, och det bådar verkligen gott för våra ambitioner att sprida Freetrailer-konceptet till ännu fler geografiska marknader under de kommande åren.”

Freetrailer Groups halvårsrapport för första halvåret 21/22 publiceras den 24 februari 2022.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, CEO
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

25 januari 2022: Freetrailer Group A/S anställer en ny CFO med bakgrund inom mjukvaru- och försäkringsbranschen

Freetrailer har anställt Martin Damm som ny Chief Financial Officer (CFO) för företaget. Han har en gedigen erfarenhet från mjukvaru- och försäkringsbranschen, senast som CFO för Penni.io.

I linje med Freetrailers tillväxtstrategi och internationella utrullning av företagets delningsekonomiska transportkoncept, förstärks ledningen med anställningen av Martin Damm som företagets nya CFO. Martin Damm har en gedigen erfarenhet från mjukvaru- och försäkringsbranschen där han under många år varit en del av startup-miljön och företag med stort fokus på digital utveckling, senast som CFO på Penni.io. 

Freetrailers nya CFO, Martin Damm, ser fram emot att aktivt kunna bidra till att uppfylla företagets uppsatta mål. 

”Jag ser det som en fantastisk tid att bli en del av Freetrailer-gruppen, som står inför en stor internationell utrullning och har en teknik som kan användas inom många områden. Det finns en enorm outnyttjad potential inom delningsekonomin, och som fortfarande är i sin linda men som från början har varit grundtanken bakom Freetrailer – Freetrailer är inget mindre än ett flaggskepp för den delningsekonomiska kulturen”.

Freetrailers VD, Philip Filipsen, ser bolagets nya CFO som en viktig förstärkning av ledningen för att kunna nå koncernens ambitiösa mål.

”Jag är glad över att välkomna Martin Damm till Freetrailer. Vi har ett ambitiöst uppdrag där vi utifrån vår teknologiska plattform ska sprida vårt delningsekonomiska transportkoncept, inte bara till Norden utan till hela Europa. Det krävs en stark organisation med många års erfarenhet av både teknik och internationell försäljning. Det har Martin Damm och dessutom är han en erfaren CFO”. säger Philip Filipsen.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, CEO
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

29 december 2021: Freetrailer Group A/S utvecklar aktiekapitalet med nominellt 32 535,75 DKK

Gemstone Capital A/S utnyttjar resterande 43 381 av totalt 93 381 teckningsoptioner i Freetrailer Group A/S och erhåller 43 381 aktier med ett nominellt värde av 32 535,75.

I samband med Freetrailers börsnotering sommaren 2018 tilldelades Gemstone Capital A/S 93 381 teckningsoptioner att emittera nya aktier i Freetrailer. Under 2020 utnyttjade Gemstone 50 000 av dessa teckningsoptioner för att emittera 50 000 nya aktier, och nu kommer rätten till de återstående 43 381 teckningsoptionerna att emittera 43 381 nya aktier att utnyttjas. Teckningskursen för de 43 381 aktierna ligger på 4,5 och den totala köpeskillingen är därmed 195 214,50. 

Aktiekapitalet uppgår nu till 6 969 414 DKK med ett totalt antal aktier på 9 292 552

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, CEO 
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

10 december 2021: Freetrailer Group och Europris i Norge utökar sitt samarbete

Freetrailer Group A/S och den norska dagligvarukedjan Europris inledde tidigare i år ett samarbete som nu utökas från 12 till 105 släpvagnar på ytterligare 31 orter.

I juni ingick Freetrailer Group ett avtal med Europris om att göra Freetrailers självbetjänade släptjänst tillgänglig för Europris kunder. Konceptet testades på 4 av kedjans drygt 260 varuhus och nu – 6 månader senare – har samarbetet visat sig vara så framgångsrikt att man gör släp tillgängliga på ytterligare 31 platser. Europris kommer alltså framöver att ha 35 orter med totalt 105 släp som kör runt och gör reklam för sin dagligvarukedja samtidigt som deras kunder erbjuds en god service. Släpen kommer att levereras under mars 2022.

 ”I linje med vår önskan att göra kundupplevelsen i våra butiker enkel och okomplicerad, ingick vi ett samarbete med Freetrailer i juni. Det har varit en stor framgång, så det har inte varit svårt att ta beslutet att utöka samarbetet med ytterligare 31 varuhus”, säger Jon Boye Borgersen, VP Commercial på Europris.

Philip Filipsen, VD, Freetrailer är också nöjd med utökandet av samarbetet, som dessutom matchar Freetrailers ambition att bli rikstäckande på den norska marknaden.

Jag är väldigt glad över att Europris har beslutat att utöka samarbetet. Vi är stolta över att kunna leverera en produkt till våra partners, som skapar enormt värde för dem själva samt stärker den övergripande kundupplevelsen. Europris är en mycket viktig partner för Freetrailer, då de har en stor närvaro och ett starkt varumärke på den norska marknaden, säger Philip Filipsen.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

25 november 2021: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q1 21/22

Q1 21/22 var ännu ett bra kvartal

Under Q1 21/22 ökade antalet av uthyrningar med 30% jämfört med samma period förra året och omsättningen ökade med 28% jämfört med Q1 21/22.

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport Q1 för koncernen för räkenskapsperioden
01-07-2021 – 30-09-2021.

Kv4 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (01-07-2021 – 30-09-2021)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

• Nettoomsättning 16 162,0 (12 666,1)
• EBITDA 4 696,5 (2 610,0)
• Resultat före skatt 4 300,9(2 150,5)
• Eget kapital 20 493,1 (14 353,2)
• EPS (Earnings Per Share) 0,36 (0,18)
• Soliditetsgrad 58% (61%)

Uthyrningstillväxten under Q1 21/22 blev 30,8 % jämfört med Q1 20/21. Antalet uthyrningar under Q1 21/22 var 196 213 mot 150 000 samma kvartal förra året

Omsättningen under Q1 21/22 uppgick till 16,2 miljoner DKK, jämfört med förra årets 12,7 miljoner DKK. motsvarande en tillväxt på 27,6 %

Rörelseresultatet (EBITDA) för Q1 21/22 blev 4,7 miljoner DKK jämfört med 2,6 miljoner DKK under Q1 20/21. Det bästa resultatet i Freetrailers historia.

Resultatet före skatt för Q1 21/22 har värderats till 4,3 miljoner DKK mot 2,2 miljoner DKK under Q1 20/21.

Förväntningar för räkenskapsåret 21/22 är intakta
Baserat på den positiva utvecklingen under Q1 21/22 behåller vi de ambitiösa förväntningarna för räkenskapsåret 21/22. Vi räknar därmed med att öka antalet släpvagnar med 750 till 2 900. Omsättningen förväntas för 21/22 hamna i intervallet 63-65 miljoner DKK, och ett resultat före skatt förväntas hamna i intervallet 7-9 miljoner DKK.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
”Framtiden ser ljus ut för Freetrailer. Vi har skapat en stark ekonomisk grund, vi fortsätter att stärka vår position på de nordiska marknaderna och vi är på god väg även på nya marknader. Vi har fantastiska partnerrelationer, vi har utökat vår produktportfölj, och vi har en ny och förstärkt styrelse. Sammantaget bådar det gott för våra möjligheter att ta vara på den digitala delningsekonomin och hållbara tidsandan”.

Strategiska mål och möjligheter inför 24/25:
”Freetrailer har ett övergripande strategiskt mål att sprida sin digitala delningsekonomiska tjänst till alla länder, städer och territorier där basen för dessa tjänster finns.
Under de kommande åren kommer Freetrailer att utnyttja den framgång och det momentum vi skapat i Norden för att dels befästa vår position på dessa marknader och inte minst utnyttja våra starka partnerrelationer för att sprida vårt koncept på nya marknader.

Vår långsiktiga förväntning är en total marknadsposition på 6 800 uthyrningsprodukter med totalt 1 600 000 uthyrningar vid utgången av verksamhetsåret 24/25. Detta kommer att säkerställa Freetrailer en omsättning i storleksordningen 150 miljoner DKK.”.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

29 oktober 2021: Freetrailer Group A/S rapporterarprotokoll från den ordinarie bolagsstämman

Onsdagen den 27 oktober 2021 klockan 18.00 hölls årsstämman i Freetrailer Group A/S, CVR-nummer 28 89 19 38, på företagets säte.

Närvarande var aktieägare som representerade 53,38 % av bolagets totala aktiekapital på 6 936 878,25 danska kronor, fördelat på 9 249 171 aktier à 1 danska kronor. 0,75.

Hela styrelsen för Freetrailer Group A/S, med undantag för styrelsens ordförande som var förhindrad att närvara, var närvarande vid årsstämman.

Freetrailer Group A/S:s VD var närvarande.

Dagordningen för årsstämman var följande:

 1. Val av ordförande
 2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
 3. Presentation av den reviderade årsredovisningen för godkännande
 4. Beslut om vinstutdelning eller förlusttäckning i enlighet med de godkända räkenskaperna.
 5. Förslag till bemyndigande för styrelsen att utfärda teckningsoptioner
 6. Förslag till emission av teckningsoptioner till styrelseledamöterna
 7. Styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning
 8. Val av styrelse
 9. Val av revisor
 10. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna.

Punkt 1: Val av ordförande

Advokat Nicolai Jung valdes till dirigent och konstaterade att den ordinarie bolagsstämman hade sammankallats i vederbörlig ordning och att beslutförhet förelåg för de punkter som stod på dagordningen.

Punkt 2: Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året

Styrelsen rapporterade om bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret.

Generalförsamlingen antog styrelsens rapport enhälligt och med samtliga avgivna röster.

Punkt 3: Presentation av den reviderade årsrapporten för godkännande

Bolagets VD Philip Filipsen gick igenom nyckeltalen i bolagets årsredovisning för 2020/2021, som lades fram för godkännande.

Bolagets årsredovisning för 2020/2021 godkändes enhälligt och med alla röster.

Punkt 4: Beslut om att använda överskott eller täcka förluster i enlighet med de godkända räkenskaperna.

Styrelsens förslag till disposition av resultatet i enlighet med den godkända årsredovisningen godkändes enhälligt och med samtliga röster.

Punkt 5: Förslag om att bemyndiga styrelsen att utfärda teckningsoptioner

Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att utfärda teckningsoptioner godkändes enhälligt och med samtliga röster.

Punkt 6: Förslag om emission av teckningsoptioner till styrelsen

Styrelsens förslag om att utfärda teckningsoptioner till styrelsen godkändes enhälligt och med samtliga röster.

Punkt 7: Styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslog en ändring av bolagets bolagsordning i artikel 9, första stycket, så att styrelsen konstituerar sig själv, inklusive valet av ordförande.

Styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning enligt ovan antogs enhälligt och med samtliga röster.

Punkt 8: Val av styrelse

Styrelseledamöterna avgick i enlighet med bolagets bolagsordning vid årsstämman.

Allan Sønderskov Darré och Martin Lavesen meddelade att de var villiga att acceptera omval.
Styrelsen föreslog att Gitte Uldall, Anders Birk och Nicolai Frisch skulle väljas till styrelsen.
Styrelsen föreslog därför att antalet styrelseledamöter skulle ökas till fem.

Styrelsens förslag om att öka antalet styrelseledamöter till fem antogs enhälligt och med alla röster i generalförsamlingen.

I enlighet med artikel 120 i aktiebolagslagen har man före valet av styrelseledamöter fått information om kandidaternas ledarerfarenhet i andra kommersiella företag.

Samtliga kandidater till styrelsen omvaldes enhälligt och med samtliga avgivna röster.

Punkt  9: Val av revisor

Ett förslag lades fram om att omvälja Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som bolagets revisor.

Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab omvaldes enhälligt och med samtliga röster som bolagets revisor.

Punkt 10: Övriga frågor

Det fanns inga frågor att diskutera under någon punkt.
Eftersom det inte fanns några ytterligare frågor ajournerades bolagsstämman kl. 18.50.

—o0o—-

Som dirigent:

__________________

Advokat Nicolai Jung

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

12 oktober 2021: Freetrailer Group A/S: Kallelse till årsstämma i Freetrailer Group A/S

Kallelse till bolagsstämma för Freetrailer Group A/S, som hålls onsdag den 27 oktober 2021 kl. 18.00-20.00 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg, Danmark.

Agenda enligt bolagsordningen

 1. Val av ordförande
 2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
 3. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande
 4. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper
 5. Förslag om tillstånd att utfärda teckningsoptioner
 6. Förslag om att utfärda teckningsoptioner till styrelsen
 7. Förslag om ändring av artikel 9, punkt 1, i bolagets bolagsordning
 8. Val av styrelse
 9. Val av revisor
 10. Övrigt

*Se förslag till dagordning på baksidan

Anmälan till bolagsstämman skickas till [email protected] senast mandag den 25 oktober 2021 kl. 16.00. Önskas årsredovisningen skickad via mejl innan bolagsstämman ska detta anges i anmälan. Årsredovisningen finns även tillgänglig på företagets kontor, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg, Danmark.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

Utarbetande av punkter på dagordningen (fullständiga förslag)

 1. Val av ordförande
 2. Styrelsen föreslår att den muntliga redovisningen om bolagets verksamhet för räkenskapsåret noteras av den ordinarie bolagsstämman
 3. Styrelsen föreslår att den lagstadgade årsredovisningen för 2020/2021 antas av bolagsstämman. Den lagstadgade årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats Freetrailer.com/dk/investor från den 30 september 2021
 4. Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2020/2021 och att resultatet överförs till eget kapital.
 5. Föreslaget tillstånd att utfärda teckningsoptioner:

I enlighet med bolagets bolagsordning §4B har tillstånd beviljats för att utfärda teckningsoptioner till anställda, rådgivare, ledamöter i direktionen och konsulter. Tillståndet gäller 504 403 teckningsoptioner, varav 301 761 är vikta för företagets anställda. Styrelsen föreslår att detta tillstånd, av vilket 202 642 teckningsoptioner fortfarande är utestående, återkallas och att ett helt nytt tillstånd läggs till istället enligt följande:

4B2. Tillstånd att utfärda teckningsoptioner antagna vid bolagsstämman den 27 oktober 2021:

1. Bolaget kan vid beslut av styrelsen utfärda upp till 500 000 teckningsoptioner vid ett eller flera tillfällen till anställda, rådgivare, direktionen och konsulter. Aktieägarna ska inte ha företrädesrätt till teckningsoptioner.

2. Genom styrelsens beslut kan aktiekapitalet ökas en eller flera gånger med upp till 375 000 DKK, vilket görs genom att teckna aktier enligt de på sid. 1 utfärdade teckningsoptionerna. Ökningen kan göras såväl kontant som på andra sätt.

Innehavarna av teckningsoptioner har företrädesrätt till de tecknade aktierna baserat på de emitterade teckningsoptionerna. Bolagets aktieägare ska inte ha företrädesrätt till de aktier som utfärdas på grundval av teckningsoptioner. De nya aktierna måste vara förhandlingsbara instrument och sunda vid namn. Det ska inte finnas några begränsningar för aktiernas överlåtbarhet. Aktierna berättigar till utdelning och andra rättigheter i bolaget vid teckningstidpunkten

 1. Detta tillstånd gäller fram till 26 oktober 2026.
 2. För teckningsoptioner utfärdade i enlighet med tillståndet gäller även de villkor som fastställts av styrelsen, jfr §169 av aktiebolagslagen, stycke 2 och 3.
 1. Förslag att utfärda teckningsoptioner till styrelseledamöterna

Det föreslås att varje nuvarande, kvarvarande och vid nästa bolagsstämma nyvalda styrelseledamöter tilldelas 50 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en aktie om 0,75 DKK mot betalning av ett kronbelopp motsvarande genomsnittspriset vid börsens stängningstid under perioden 29 september till 27 oktober 2021.
Med hänvisning till reglerna i aktiebolagslagen måste följande villkor i övrigt gälla i samband med utfärdande av ovanstående teckningsoptioner och efterföljande teckning av de nya aktierna vid utnyttjande av dessa teckningsoptioner, och inkluderas som en del av bolagsordningen som nya § 4g:

”§ 4g. Den 27 oktober 2021 utfärdade bolagets bolagsstämma [50 000 x antal avgående, kvarvarande och nyvalda styrelsemedlemmar, jfr ovan] teckningsoptioner till medlemmarna i bolagets styrelse. Följande villkor ska gälla i samband med utfärdandet av ovanstående teckningsoptioner och efterföljande teckning av de nya aktierna vid utnyttjande av dessa teckningsoptioner, med hänvisning till bilaga 4g (1) till bolagsordningen:
– Det högsta nominella beloppet för vilket kapitalet kan ökas på grundval av utnyttjande av teckningsoptioner är [0,75 x antal teckningsoptioner, jfr. ovan] (se dock justeringsmekanismen i punkt 6 i bilaga 4g (1))

– Kapitalökningen sker utan företrädesrätt för de tidigare aktieägarna, eftersom teckningen sker på grundval av de beviljade teckningsoptionerna,

– Det ska inte finnas några begränsningar för den företrädesrätt som är knuten till de nya aktierna vid framtida kapitalökningar,

– De nya aktierna ska ge rätt till utdelning i bolaget för det innevarande räkenskapsår där aktierna tecknas, på lika villkor som befintliga aktier och andra rättigheter i bolaget från och med dagen för teckning av aktierna,

– Tidsfristen för teckning av de nya aktierna beräknas på grundval av bestämmelserna i punkt 4 i bilaga 4g.1,
– Hela beloppet för teckning av antalet aktier som ska tecknas på grundval av teckningsoptioner ska betalas kontant i enlighet med bestämmelserna i punkt 4 i bilaga 4g (1),
– De nya aktierna emitteras i aktier till ett nominellt värde om vardera 0,75 DKK,
– Kapitalökningen sker till genomsnittskursen vid börsens stängningstid under perioden 29 september till 27 oktober 2021 per aktie med ett nominellt värde på 0,75 DKK,
– De nya aktierna måste registreras i bolagets aktiebok och vara förhandlingsbara instrument, och
– De beräknade kostnaderna som företaget ska bära vid kapitalökningar uppgår till 25 000 DKK (exklusive moms).”

Denna uppmaning bifogas nämnda bilaga 4g (1).
7. Förslag om ändring av artikel 9, punkt 1, i bolagets bolagsordning
Styrelsen föreslår att artikel 9, punkt 1, i bolagsordningen ändras från dess nuvarande lydelse:

”Styrelsen består av fyra till sju ledamöter som är valda av bolagsstämman, som även väljer styrelsens ordförande.”

till

”Styrelsen består av fyra till sju ledamöter som är valda av bolagsstämman. Styrelsen konstituerar sig själv, inklusive val av ordförande, vid nästa styrelsemöte. ”
8. Enligt bolagsordningen avgår de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman varje år. Val sker för perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsens ordförande, Mikael Bartroff, och styrelseledamoten Dan Takier Petersen vill inte bli omvald till styrelsen. Både Allan Sønderskov Darré och Martin Lavesen är villiga att väljas på nytt, och styrelsen föreslår omval av dessa. Till bolagsstämman föreslår styrelsen dessutom nyval av Anders Birk, Gitte Uldall och Nicolai Frisch Erichsen till bolagets styrelse. En beskrivning av Anders Birk, Gitte Uldall och Nicolai Frisch Erichsen övriga styrelseuppdrag (ledamot i direktioner, styrelser, tillsynsutskott och styrelsekommittéer) kommer att finnas tillgängligt på bolagsstämman.

Styrelsen föreslår omval av följande styrelseledamöter:

Allan Sønderskov Darré
Martin Lavesen

Och nyval av

Anders Birk
Gitte Uldall
Nicolai Frisch Erichsen

9. Styrelsen föreslår omval av bolagets revisor

Kreston CM statligt auktoriserat revisionsbolag
Usserød Kongevej 157
2970 Hørsholm

10. Inga punkter har inkommit för behandling under övrigt

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

12 oktober 2021: Freetrailer Group A/S skjuter upp årsstämman i Freetrailer Group A/S till den 27 oktober 2021

Eftersom bolaget har fått kännedom om att kallelsen till bolagets årsstämma, som utfärdades den 30 september 2021, har utfärdats en dag för sent i enlighet med aktiebolagslagen, har Freetrailer Group A/S beslutat att skjuta upp årsstämman till den 27 oktober 2021 kl. 18.00-20.00.

Den korrigerede dagsorden er herefter udsendt dags dato.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

1 oktober 2021: Freetrailer Group A/S får ny stor aktieägare

Den svenska kapitalfonden Origo Fonder AB har precis gått ut med att deras underliggande fond Origo Quest 1 har köpt 200 000 aktier i Freetrailer Group A/S, motsvarande 2,1 % av aktiekapitalet. Säljaren är ASD Invest ApS, ägt av Freetrailergrundaren Allan Sønderskov Darré. Investeringen i Freetrailer initierades av Origo Fonder AB.

”På Origo Fonder letar vi alltid efter exceptionella företag som kan snabba på övergången till en hållbar ekonomi. Vi tror att Freetrailer med dess digitala plattform och självbetjänade tjänster kan främja de delningsekonomiska principerna och fortsätta konkurrera med den traditionella släputhyrningen i Norden och resten av Europa. Vi ser stor potential i Freetrailer under många år framöver,” säger Stefan Roos, Investeringsdirektör på Origo Fonder.

Christoffer Ahnemark, Portföljförvaltare på Origo Fonder, instämmer:
”Freetrailer har ett unikt koncept och en stark affärsmodell. Vi ser flera spännande tillväxtmöjligheter för företagets framtid. Som aktiv ägare kommer vi på Origo att hjälpa företaget på dess fortsatta tillväxtresa.”

Allan Sønderskov Darré, styrelsemedlem och medgrundare av Freetrailer välkomnar den nya aktieägaren: 
”Det är glädjande att vi har utvecklat Freetrailers verksamhet och koncept till en nivå där även institutionella investerare anser att Freetrailer är en attraktiv investering och ser framtida potential för vår affärsmodell.”

Philip Filipsen, koncernchef för Freetrailer, håller med och tillägger: 
”Vi välkomnar Origo Fonder som aktieägare i Freetrailer och ser fram emot ett framgångsrikt samarbete. Jag är glad att ännu en institutionell investerare har bestämt sig för att göra Freetrailer till en del av sin investeringsportfölj, det är definitivt en klapp på axeln som vi kan vara stolta över.”

Om Origo Fonder
Origo Fonder är ett oberoende värdepappersföretag som specialiserat sig på aktiva småbolagsinvesteringar i Norden. Origo hanterar den prisbelönta aktiehedgefonden lång/kort Origo Quest 1

För mer information om Origo Fonder, gå till www.origofonder.se

 För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85 

30 september 2021: Freetrailer Group A/S Årsredovisning 20/21

Räkenskapsåret 20/21 var ännu ett rekordår.

Under 20/21 ökade antalet uthyrningar med 26,9% jämfört med förra året och omsättningen ökade med 27,3% jämfört med 19/20. Samtidigt kan Freetrailer konstatera den högsta ökningen av antalet släpvagnar på ett år.

Freetrailer Group A/S avlägger bokslutskommuniké för koncernen för räkenskapsåret 01-07-2020 – 30-06-2021.

ÅRSREDOVISNING KONCERN NYCKEL I 1 000 DKK (01-07-2020 – 30-06-2021)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 51 932,9 (40 780,3)
 • EBITDA 7 372,5 (3 360,0)
 • Resultat före skatt 5 991,9 (1 511,1)
 • Eget kapital 17 138,4 (12 202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,50 (0.13)
 • Soliditetsgrad 57% (59%)

Uthyrningstillväxten under 20/21 var 26,9 % jämfört med 19/20. Totalt sett ökade antalet uthyrningar från 483 095 19/20 till 613 260 under 20/21.

Antalet släpvagnar på marknaden ökade under räkenskapsåret med 529 nya släpvagnar från 1 617 i början av räkenskapsåret till 2 146 i slutet av räkenskapsåret, vilket motsvarar en tillväxt på 32,7%

Omsättningen Intäkterna för budgetåret 20/21 ökade med 27,2 % til3l 51,9 miljoner DKK mot 40,8 miljoner DKK under 19/20

Rörelseresultatet (EBITDA) EBITDA för räkenskapsåret 20/21 var 7,4 miljoner DKK mot 3,4 miljoner DKK för 19/20.

Resultatet före skatt Resultatet före skatt för räkenskapsåret var 6,0 miljoner DKK mot 1,5 miljoner DKK under 19/20, motsvarande en resultatförbättring på 4,5 miljoner DKK.

Förväntningar för räkenskapsåret 21/22
Baserat på Freetrailer många nya partneravtal samt den betydande ökningen av trailer kapacitet och vårt inträde i den tyska marknaden, räknar vi med ytterligare ett år där vi kan visa stora tillväxttal. Antalet släpvagnar förväntas öka med ca. 750st 21/22, medan intäkterna förväntas öka med drygt 20% till 62-64 miljoner danska kronor. Resultatet före skatt förväntas bli i storleksordningen 7-9 miljoner danska kronor.

CEO, Philip Filipsen kommenterer Årsredovisningen:
”Freetrailer har upplevt fantastiska framgångar inom alla områden under det senaste räkenskapsåret, och jag är mycket stolt över resultatet vi kan presentera. De stora framgångarna är särskilt glädjande i både antalet släpvagnar på marknaden och antalet uthyrningar, vilket är hela grunden för vår verksamhet.

”Freetrailer står inför en otroligt spännande tid, och jag känner verkligen att vi nu har skapat rätt grund för expansionen av Freetrailers koncept internationellt. Vår ekonomiska grund är bättre än någonsin tidigare, vi kan tjäna pengar på våra etablerade marknader, vår organisation arbetar målmedvetet för att driva Freetrailer framåt, och vi har skapat en bra utgångspunkt för att etablera oss på nya marknader tillsammans med våra många partners”, säger koncernens VD, Philip Filipsen.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

30 september 2021: Freetrailer Group A/S: Kallelse till årsstämma i Freetrailer Group A/S

Kallelse till bolagsstämma för Freetrailer Group A/S, som hålls torsdagen den 14 oktober 2021 kl. 18.00-20.00 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg, Danmark.

Agenda enligt bolagsordningen

 1. Val av ordförande
 2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
 3. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande
 4. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper
 5. Förslag om tillstånd att utfärda teckningsoptioner
 6. Förslag om att utfärda teckningsoptioner till styrelsen
 7. Förslag om ändring av artikel 9, punkt 1, i bolagets bolagsordning
 8. Val av styrelse
 9. Val av revisor
 10. Övrigt

*Se förslag till dagordning på baksidan

Anmälan till bolagsstämman skickas till [email protected] senast tisdagen den 12 oktober 2021 kl. 16.00. Önskas årsredovisningen skickad via mejl innan bolagsstämman ska detta anges i anmälan. Årsredovisningen finns även tillgänglig på företagets kontor, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg, Danmark. 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Utarbetande av punkter på dagordningen (fullständiga förslag)

 1. Val av ordförande
 2. Styrelsen föreslår att den muntliga redovisningen om bolagets verksamhet för räkenskapsåret noteras av den ordinarie bolagsstämman
 3. Styrelsen föreslår att den lagstadgade årsredovisningen för 2020/2021 antas av bolagsstämman. Den lagstadgade årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats Freetrailer.com/dk/investor från den 30 september 2021
 4. Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2020/2021 och att resultatet överförs till eget kapital.
 5. Föreslaget tillstånd att utfärda teckningsoptioner:

I enlighet med bolagets bolagsordning §4B har tillstånd beviljats för att utfärda teckningsoptioner till anställda, rådgivare, ledamöter i direktionen och konsulter. Tillståndet gäller 504 403 teckningsoptioner, varav 301 761 är vikta för företagets anställda. Styrelsen föreslår att detta tillstånd, av vilket 202 642 teckningsoptioner fortfarande är utestående, återkallas och att ett helt nytt tillstånd läggs till istället enligt följande:

 • 4B2. Tillstånd att utfärda teckningsoptioner antagna vid bolagsstämman den 14 oktober 2021:
  1. Bolaget kan vid beslut av styrelsen utfärda upp till 500 000 teckningsoptioner vid ett eller flera tillfällen till anställda, rådgivare, direktionen och konsulter. Aktieägarna ska inte ha företrädesrätt till teckningsoptioner.
  2. Genom styrelsens beslut kan aktiekapitalet ökas en eller flera gånger med upp till 375 000 DKK, vilket görs genom att teckna aktier enligt de på sid. 1 utfärdade teckningsoptionerna. Ökningen kan göras såväl kontant som på andra sätt. Innehavarna av teckningsoptioner har företrädesrätt till de tecknade aktierna baserat på de emitterade teckningsoptionerna. Bolagets aktieägare ska inte ha företrädesrätt till de aktier som utfärdas på grundval av teckningsoptioner. De nya aktierna måste vara förhandlingsbara instrument och sunda vid namn. Det ska inte finnas några begränsningar för aktiernas överlåtbarhet. Aktierna berättigar till utdelning och andra rättigheter i bolaget vid teckningstidpunkten.
   1. Detta tillstånd gäller fram till 13 oktober 2026.
   2. För teckningsoptioner utfärdade i enlighet med tillståndet gäller även de villkor som fastställts av styrelsen, jfr §169 av aktiebolagslagen, stycke 2 och 3.

6. Förslag att utfärda teckningsoptioner till styrelseledamöterna
Det föreslås att varje nuvarande, kvarvarande och vid nästa bolagsstämma nyvalda styrelseledamöter tilldelas 50 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en aktie om 0,75 DKK mot betalning av ett kronbelopp motsvarande genomsnittspriset vid börsens stängningstid under perioden 16 september till 14 oktober 2021.

Med hänvisning till reglerna i aktiebolagslagen måste följande villkor i övrigt gälla i samband med utfärdande av ovanstående teckningsoptioner och efterföljande teckning av de nya aktierna vid utnyttjande av dessa teckningsoptioner, och inkluderas som en del av bolagsordningen som nya § 4g:

”§ 4g. Den 14 oktober 2021 utfärdade bolagets bolagsstämma [50 000 x antal avgående, kvarvarande och nyvalda styrelsemedlemmar, jfr ovan] teckningsoptioner till medlemmarna i bolagets styrelse. Följande villkor ska gälla i samband med utfärdandet av ovanstående teckningsoptioner och efterföljande teckning av de nya aktierna vid utnyttjande av dessa teckningsoptioner, med hänvisning till bilaga 4g (1) till bolagsordningen:

– Det högsta nominella beloppet för vilket kapitalet kan ökas på grundval av utnyttjande av teckningsoptioner är [0,75 x antal teckningsoptioner, jfr. ovan] (se dock justeringsmekanismen i punkt 6 i bilaga 4g (1))

– Kapitalökningen sker utan företrädesrätt för de tidigare aktieägarna, eftersom teckningen sker på grundval av de beviljade teckningsoptionerna,

– Det ska inte finnas några begränsningar för den företrädesrätt som är knuten till de nya aktierna vid framtida kapitalökningar,

– De nya aktierna ska ge rätt till utdelning i bolaget för det innevarande räkenskapsår där aktierna tecknas, på lika villkor som befintliga aktier och andra rättigheter i bolaget från och med dagen för teckning av aktierna,

– Tidsfristen för teckning av de nya aktierna beräknas på grundval av bestämmelserna i punkt 4 i bilaga 4g.1,

– Hela beloppet för teckning av antalet aktier som ska tecknas på grundval av teckningsoptioner ska betalas kontant i enlighet med bestämmelserna i punkt 4 i bilaga 4g (1),

– De nya aktierna emitteras i aktier till ett nominellt värde om vardera 0,75 DKK,

– Kapitalökningen sker till genomsnittskursen vid börsens stängningstid under perioden 16 september till 14 oktober 2021 per aktie med ett nominellt värde på 0,75 DKK,

– De nya aktierna måste registreras i bolagets aktiebok och vara förhandlingsbara instrument, och

– De beräknade kostnaderna som företaget ska bära vid kapitalökningar uppgår till 25 000 DKK (exklusive moms).”
Denna uppmaning bifogas nämnda bilaga 4g (1).

7. Förslag om ändring av artikel 9, punkt 1, i bolagets bolagsordning
Styrelsen föreslår att artikel 9, punkt 1, i bolagsordningen ändras från dess nuvarande lydelse:

”Styrelsen består av fyra till sju ledamöter som är valda av bolagsstämman, som även väljer styrelsens ordförande.”

till

”Styrelsen består av fyra till sju ledamöter som är valda av bolagsstämman. Styrelsen konstituerar sig själv, inklusive val av ordförande, vid nästa styrelsemöte. ”
8. Enligt bolagsordningen avgår de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman varje år. Val sker för perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsens ordförande, Mikael Bartroff, och styrelseledamoten Dan Takier Petersen vill inte bli omvald till styrelsen. Både Allan Sønderskov Darré och Martin Lavesen är villiga att väljas på nytt, och styrelsen föreslår omval av dessa. Till bolagsstämman föreslår styrelsen dessutom nyval av Anders Birk og Gitte Uldahl till bolagets styrelse. En beskrivning av Anders Birk og Gitte Uldahl övriga styrelseuppdrag (ledamot i direktioner, styrelser, tillsynsutskott och styrelsekommittéer) kommer att finnas tillgängligt på bolagsstämman.

Styrelsen föreslår omval av följande styrelseledamöter:

Allan Sønderskov Darré
Martin Lavesen

Och nyval av

Anders Birk
Gitte Uldahl

9. Styrelsen föreslår omval av bolagets revisor

Kreston CM statligt auktoriserat revisionsbolag
Usserød Kongevej 157
2970 Hørsholm

10. Inga punkter har inkommit för behandling under övrigt

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

16 september 2021: Freetrailer Group A/S och IKEA utökar med 12 nya varuhus i Tyskland

Freetrailer Group och IKEA i Tyskland utökar sitt partnerskap med 12 nya upphämtningsplatser och inledningsvis totalt 42 hyresprodukter.

Freetrailer Group och IKEA Tyskland utökar nu sitt samarbete i Tyskland med 12 nya upphämtningsplatser, där Freetrailers självbetjäningskoncept kommer att vara tillgängligt för IKEAs kunder.

Under de närmaste månaderna kommer IKEAs varuhus i Berlin, Essen, Kaarst, Leipzig, Osnabrück, Braunschweig, Wetzlar, Mannheim, Erfurt, Hamburg och Walldorf att kunna erbjuda Freetrailers koncept till sina kunder när varorna ska hämtas hem.

Sedan september 2020 har Freetrailer haft aktiviteter på den tyska marknaden genom samarbetet med IKEA i Karlsruhe. I samband med de lättade Corona-restriktionerna har man nu nått en överenskommelse om ytterligare 12 upphämtningsplatser, vilket är en bra start för den fortsatta lanseringen av Freetrailer-konceptet i Tyskland. 

Ralf Stoltz, Country Manager på Freetrailer Tyskland, är glad över det stora intresset för Freetrailers självbetjäningskoncept, samt att det finns ett så stort intresse för ett samarbete på de många IKEA-varuhusen:

Det är glädjande att så många IKEA-varuhus redan har valt att satsa på Freetrailer-konceptet och kunna erbjuda våra självbetjänade transportlösningar till sina kunder. Det är en riktigt bra start för Freetrailer här i Tyskland, och det bådar gott för den fortsatta expansionen på den tyska marknaden, både i samarbete med IKEA, men också med andra potentiella partners ”, säger Ralf Stolz.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

9 september 2021: Freetrailer Group A/S och Silvan utökar sitt samarbete

Freetrailer Group och byggvaruhuskedjan Silvan utökar återigen sitt samarbete. Antalet släpvagnar kommer att utökas med nästan 20 % så att Silvan-flottan nu uppgår till 500 Freetrailers.

Silvan och Freetrailer utökar återigen sitt samarbete med ytterligare 80 släpvagnar på 27 av byggvaruhuskedjans 42 platser runt om i Danmark. Silvan kommer då att ha nästan 500 Freetrailers på den danska marknaden som kommer att göras tillgänglig för byggvaruhuskedjans kunder.

Efterfrågan på Freetrailers koncept med självbetjäningstransport ökar på Silvans byggvaruhus och det är inte mer än rätt att därför utöka kapaciteten och därmed erbjuda en tillgänglig serviceprodukt när ett transportbehov uppstår. Samtidigt säkerställer de många uthyrningsplatserna att Silvans budskap på släpen sprids över hela Danmark.   

Thomas Munksgaard, Country Manager på Freetrailer Danmark, är nöjd med förlängningen av samarbetet med Silvan, som är en viktig partner för Freetrailer:

Efterfrågan på Freetrailers självbetjäningstransportlösning ökar. På den danska marknaden har framför allt Silvan sett en markant ökning av antalet uthyrningar. Med det nya förlängda avtalet ökar vi kapaciteten hos Silvan med nästan 20 % till förmån för både Silvan och Silvans kunder, och såklart de många andra danskar som behöver en gratis släpvagn i några timmar. Vi välkomnar avtalet och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete med Silvan, som är en långvarig partner, säger Thomas Munksgaard.

Silvan är en ledande dansk ”gör-det-själv”-kedja med den högsta varumärkeskännedomen inom branschen. Silvans butiker finns i större delen av landet i och runt större städer, och erbjuder både klassiska gör-det-själv-produkter – som byggmaterial och trädgårdsartiklar – och produkter för hemmet. Totalt säljer Silvan fler än 150 varumärken med särskilt fokus på hållbarhet.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

7 september 2021: Freetrailer fokuserar på internationell expansion

Freetrailer Group A/S kunde i går meddela att de har ingått ett utökat samarbete med världens ledande möbelkoncern, och i samband med detta har ledningen beslutat att avsätta fler resurser för bästa möjliga genomförande av samarbetsavtalet.

En arbetsgrupp har tillsatts för att underlätta för Freetrailer-organisationen att kunna möta och utföra de uppgifter som är förknippade med den kommande intensifieringen av internationella expansionen.  

Thomas Munksgaard, Freetrailers nuvarande Country Manager i Danmark, har utsetts till att leda den särskilda arbetsgrupp som ska förbereda Freetrailer-organisationen för de internationella möjligheter som gårdagens avtal öppnar. Thomas får stöd från både ledning och styrelse, inklusive bolagets styrelseordförande, Mikael Bartroff.

Philip Filipsen säger: ”Avtalet som just ingåtts är ett stort steg för Freetrailer. Det kommer att ställa stora krav på vår organisation och vår förmåga att både utföra och leverera. Det är därför vi har satt Thomas Munksgaard, Country Manager för Freetrailer Danmark, i spetsen för Freetrailers arbetsgrupp. Gruppen biträds även av Mikael Bartroff, Freetrailers styrelseordförande, som har lång erfarenhet från sitt tidigare arbete med internationell affärsutveckling. Det ger oss rätt förutsättningar för att kunna förbereda organisationen för denna nästa och mycket viktiga fas av Freetrailers internationella expansion”

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

6 september 2021: Freetrailer Group A/S utökar samarbetet med världsledande möbelkoncern

Freetrailer Group tillkännagav idag ett förlängt internationellt avtal med en världsledande heminredningskoncern. Detta innebär att Freetrailer kommer att fungera som en prioriterad samarbetspartner när heminredningskoncernen väljer transportlösningar med självbetjäning internationellt.

Detta är ett sedan länge etablerat samarbete som inleddes redan när Freetrailer grundades år 2004.

Var och när den internationella utrullningen kommer att ske på de olika marknaderna fastställs tillsammans med samarbetspartnern.

Förväntningar för räkenskapsåret 21/22 som meddelades i samband med rapporteringen för fjärde kvartalet den 26 augusti 2021 bibehålls.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

26 augusti 2021: Bokslutkommuniké 20/21

Räkenskapsåret 20/21 var ännu ett rekordår.

Under fjärde kvartalet 20/21 ökade antalet uthyrningar med 31% jämfört med samma period förra året och omsättningen ökade med 38% jämfört med fjärde kvartalet 19/20. Samtidigt kan Freetrailer konstatera den högsta ökningen av antalet släpvagnar på ett år.

Freetrailer Group A/S avlägger bokslutskommuniké för koncernen för räkenskapsåret 01-07-2020 – 30-06-2021.

Kv4 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (01-04-2021 – 30-06-2021)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 15 993,3 (11 543,4)
 • EBITDA 3 758,0 (2 510,9)
 • Resultat före skatt 3 435,1(1 931,9)
 • Eget kapital 17 068,7 (12 202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,30 (0,16)
 • Soliditetsgrad 56% (59%)

HELÅRS KONCERN NYCKEL I 1 000 DKK (01-07-2020 – 30-06-2021)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 51 869,3 (40 780,3)
 • EBITDA 7 367,0 (3 360,0)
 • Resultat före skatt 5 903,1 (1 511,1)
 • Eget kapital 17 068,7 (12 202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,49 (0.13)
 • Soliditetsgrad 56% (59%)

Uthyrningstillväxten under fjärde kvartalet 20/21 var 31,4 % jämfört med fjärde kvartalet 19/20, motsvarande 178 830 uthyrningar under kvartalet. Totalt sett ökade antalet uthyrningar från 483 095 19/20 till 613 260 under 20/21, vilket motsvarar en ökning med 26,9 %.

Antalet släpvagnar på marknaden ökade under räkenskapsåret med 529 nya släpvagnar från 1 617 i början av räkenskapsåret till 2 146 i slutet av räkenskapsåret, vilket motsvarar en tillväxt på 32,7%

Omsättningen under fjärde kvartalet 20/21 uppgick till 16,0 miljoner DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 38 % jämfört med förra året. Intäkterna för budgetåret 20/21 ökade med 27,2 % till 51,9 miljoner DKK mot 40,8 miljoner DKK under 19/20

Rörelseresultatet (EBITDA) för fjärde kvartalet 20/21 var 3,8 miljoner DKK mot 2,5 miljoner DKK under fjärde kvartalet 19/20. EBITDA för räkenskapsåret 20/21 var 7,4 miljoner DKK mot 3,4 miljoner DKK för samma period 19/20.

Resultatet före skatt fjärde kvartalet 20/21 har värderats till 3,4 miljoner DKK mot 1,9 miljoner DKK under fjärde kvartalet 19/20. Resultatet före skatt för räkenskapsåret som helhet var 5,9 miljoner DKK mot 1,5 miljoner DKK under samma period 19/20, motsvarande en resultatförbättring på 4,4 miljoner DKK.

Förväntningar för räkenskapsåret 21/22
Baserat på Freetrailer många nya partneravtal samt den betydande ökningen av trailerkapaciteten och vårt inträde i den tyska marknaden, räknar vi med ytterligare ett år där vi kan visa stora tillväxttal. Antalet släpvagnar förväntas öka med ca. 750st 21/22, medan intäkterna förväntas öka med drygt 20% till 62-64 miljoner danska kronor. Resultatet före skatt förväntas bli i storleksordningen 7-9 miljoner danska kronor.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
”Freetrailer har upplevt fantastiska framgångar inom alla områden under det senaste räkenskapsåret, och jag är mycket stolt över resultatet vi kan presentera. De stora framgångarna är särskilt glädjande i både antalet släpvagnar på marknaden och antalet uthyrningar, vilket är hela grunden för vår verksamhet.

”Freetrailer står inför en otroligt spännande tid, och jag känner verkligen att vi nu har skapat rätt grund för expansionen av Freetrailers koncept internationellt. Vår ekonomiska grund är bättre än någonsin tidigare, vi kan tjäna pengar på våra etablerade marknader, vår organisation arbetar målmedvetet för att driva Freetrailer framåt, och vi har skapat en bra utgångspunkt för att etablera oss på nya marknader tillsammans med våra många partners”, säger koncernens VD, Philip Filipsen.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, Koncern-VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85 

Hitta alla pressmeddelanden på Spotlight Stock Market

Kvartalsrapport – Q1 2021/2022

» Se/Hämta PDF

Bokslutkommuniké Q4 2021/2022

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport – Q3 2021/2022

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport – Q2 2021/2022

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport – Q1 2021/2022

» Se/Hämta PDF

Årsredovisning
2020/2021

» Se/Hämta PDF

Bokslutskommuniké – Q4 2020/2021

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport – Q3 2020/2021

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport – Q2 2020/2021

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport – Q1 2020/2021

» Se/Hämta PDF

Årsredovisning
2019/2020

» Se/Hämta PDF

Bokslutskommuniké – Q4 2019/2020

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport   
– Q3 2019/2020

» Se/Hämta PDF

Halvårsrapport – Q2 2019/2020

» Se/Hämta PDF

Kvartalsrapport
– Q1 2019/2020

» Se/Hämta PDF

Ett starkt bolag med skalbart koncept

Freetrailer är ett teknikföretag, som varje dag lånar ut över 2.500 släpvagnar gratis via en delningsekonomisk it-platform.

Transportlösningen ställs till förfogande genom Freetrailers +70 samarbetspartners i Sverige, Danmark och Norge. Hittills har Freetrailers tjänst använts över 4,5 miljoner gånger och i 2020 lånade 640.000 kunder ett släp.

Sedan starten 2004 strävar Freetrailer efter att bygga ett delningsekonomiskt företag som tar utgångspunkt i den digitala teknologi och alltid är på framkant med digital utveckling.

Styrelse och direktion

Det krävs både företagserfarenhet och visioner för att ta delningsekonomin till nästa nivå. Freetrailer är en pionjär på området, och det är också därför som den goda idén nu sprider sig från Skandinavien till resten av Europa. För att bibehålla farten och utnyttja tillväxtpotentialen kan vi nu välkomna Gitte Uldall, Nicolai Frisch Erichsen och Anders Birk Jensen till styrelsen. Den sammanslagna styrelsen har en stark kompetens inom internationell affärsutveckling och strategi, digital utveckling och marknadsföring samt finansiell styrning och compliance.

Allan Sønderskov Darré

Allan Sønderskov Darré

Styrelsens ordförande

Ordförande, grundare, affärsängel med innovativt fokus
.
Gitte Uldall

Gitte Uldall

Styrelseledamot

Bakgrund från revision och utveckling av affärsstrategier i hemlandet och utomlands
Martin Lavesen

Martin Lavesen

Styrelseledamot

Advokat och företagsledare med insikt i organisatoriska och strategiska förändringsprocesser
Nicolai Frisch Erichsen

Nicolai Frisch Erichsen

Styrelseledamot

Långvarig bakgrund inom onlineplattformar och affärsutveckling
Anders Birk Jensen

Anders Birk Jensen

Styrelseledamot

Har arbetat med att skala upp onlineföretag – taktiskt och strategiskt
.

Philip Filipsen

Philip Filipsen

Koncern-VD

Erfaren VD för Freetrailer med en dokumenterad erfarenhet på ledningsnivå

Kontaktinformation för Investor Relations

Philip Filipsen, CEO
Tlf.: +45 40 90 17 85
[email protected]

Utvalda nyckeltal

4 Länder

600.000 Downloads

+500 pick up points

+ 2 500 släp

+4 mio. utlåningar

+60 samarbetspartners

51 mio. DKK i omsättning

+700.000 uthyrningar per år

Freetrailer case

Freetrailer har sedan 2004 lyckats växa till det solida företag vi är idag. Se Freetrailers case nedan och hör mer om varför Freetrailer är en bra investering.