INVESTOR RELATIONS

Freetrailer är börsnoterat på Spotlight Stock Market. På denna sida kan du hitta relevant information om Freetrailer som investeringsalternativ.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för investerare, så håller vi dig informerad om vad som händer på Freetrailer.

Kurser

Freetrailer:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan (14/06 2018) under kortnamnet (FREETR) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

Följa kurser på Spotlight Stock Market

Vem är vi?

Freetrailers kärna är en avancerad it-plattform som består av ett intelligent och helt självbetjänande it-system med appar, elektroniska lås, mm. som gör det möjligt för kunderna att boka, hämta och återlämna släp dygnet runt. Av samma anledning har vi nominerats till ”Årets E-handelspris 2018 för årets bästa app”.

Kring denna kärna har vi byggt upp ett effektivt tillväxtföretag och nu arbetar vi målmedvetet med att införa vår affärsmodell i fler länder.

Vi förväntar oss att omsättningen kommer att öka till 37 MDKK under nästa räkenskapsår (2018/19), med ett resultat på ca 3 MDKK. Därefter kommer våra internationella satsningar att slå igenom och ge en förväntad årlig tillväxt på 40 % för intäkter och resultat.

Bolagsmeddelanden

11. juni 2019: Freetrailer Group A/S: Samarbetet stärks mellan Freetrailer Group A/S och ICA Maxi med ytterligare butiker till befintligt avtal
Det starka samarbetet mellan Freetrailer och ICA Maxi fortsätter och stormarknadskedjan utökar med ytterligare två butiker med ett avtal på tre år vardera. Denna gång är det ICA Maxi Toftanäs och ICA Maxi Trelleborg som är aktuellt. Tio nya släpvagnar levereras till butiken i Toftanäs och fyra nya släpvagnar levereras till butiken Trelleborg.

”Det är fantastiskt att ICA Maxi-butikerna fortsätter att investera i Freetrailer-konceptet. Sedan starten med ICA Malmö ser vi tydligt ett ökat intresse i lokalsamhället för vår tjänst, vilket vittnar om att delningsekonomin på allvar etablerar sig inom släpvagnsuthyrning i Sverige. Vårt samarbete har stor potential för båda parter och vi är övertygade om att Freetrailer-konceptet kommer att utvidgas till flera av kedjans butiker runt om i Sverige”, säger Allan Sønderskov Darré Koncern-VD.

Erbjudandet om gratis släpvagnsuthyrning är ett bra komplement till ICA Gruppens vision om att göra vardagen lite enklare och Freetrailers släpvagnar levereras med den smarta låslösningen Freelock som är 100 % självbetjänande och ger kunderna full flexibilitet. Satsningen kommer totalt sett bidra till att ytterligare höja kundservicenivån vilket ICA kontinuerligt strävar efter.

”Freetrailers koncept, att ge kunderna möjlighet att låna en släpvagn gratis, överensstämmer med vår huvudfilosofi att sätta kunden i centrum och att göra vardagen enklare. Vi är mycket glada över samarbetet vilket utan tvivel kommer att bidra till ännu starkare kundrelationer samtidigt som vi får en stor exponering i lokalområdet tack vare reklamen på släpvagnarna”, säger Anders Somstedt ICA Maxi Trelleborg.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Koncern-vd & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

3. juni 2019: Freetrailer sluter ett treårigt kontraktsavtal med svensk detaljhandelskedja och fortsätter den planerade tillväxten

Tidigare under månaden informerade Freetrailer Group A/S om företagets nya försäljningsstrategi med fokus på det vanliga 3-åriga kontraktsavtalet dock utan ett minimikrav på leverans av antal släpvagnar. Försäljningsstrategin har visat sig vara lukrativ, och ett nytt samarbetsavtal har ingåtts med den svenska detaljhandelskedjan Järnia Outlet.

“Jag är väldigt nöjd med vårt nya samarbete med Järnia Outlet. Dels eftersom detaljhandelskedjans profil och ambitioner matchar Freetrailers övriga portfölj väldigt väl, men också på grund av att Järnia Outlet har en god geografisk spridning i Sverige” säger Koncern-VD Allan Sønderskov Darré.

Det nya avtalet innebär i första hand en leverans av 14 nya släpvagnar fördelade på 7 platser runt om i landet, och släpvagnarna levereras med den elektroniska låslösningen Freelock, vilken drivs via Freetrailers app.

“Behovet av att transportera något från A till B kommer aldrig att försvinna, och genom en förändring av vår försäljningsstrategi kan vi understödja vårt uppdrag att finnas till hands över hela Sverige, då vi kontinuerligt ökar vår geografiska närvaro”, säger Allan Sønderskov Darré, Koncern-VD Järnia.

Outlet ser även fram emot det nya samarbetet med Freetrailer, och både den delekonomiska aspekten och IT-teknologin framhålls av Kedjechefen Tommy Fougner hos Järnia Outlet. “Det smarta delningskonceptet kring utlåning av gratis släpvagnar är en fantastisk “Add ontjänst”.

Dessutom är Freetrailers elektroniska låslösning Freelock en bidragande orsak till att vi har ingått ett partnerskap. Freelock gör det enkelt och bekvämt för kunderna att boka och avhämta släpvagnen, precis när det passar dem – och den flexibiliteten vill vi gärna erbjuda våra kunder” säger Kedjechefen Tommy Fougner, Järnia Outlet i ett uttalande.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Koncern-vd & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

31. mai 2019: Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S kvartalsredogörelse Q3 2018/2019
Freetrailer Group A/S avlägger redogörelse för Freetrailerkoncernen för de första nio månaderna av räkenskapsåret 2018-07-01-2019-03-31.

Q3 KONCERNENS NYCKELTAL i 1000 DKK (2019-01-01 – 2019-03-31)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

Nettoomsättning 7.464,2 (7.686,0)
EBITDA -1.201,6 (-89,1)
Resultat innan skatt -1.803,3 (-789,1)
Eget kapital 10.427,7 (2.881,3)
EPS (Earning per share) -0,20 (-0,17)
Soliditetsgrad 67% (26%)
KONCERNNYCKELTAL I 1000 DKK FÖR NIOMÅNADERSPERIODEN (2018-07-01 – 2019-03-31)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

Nettoomsättning 24.646,0 (21.987,0)
EBITDA -911,0 (-1.197,1)
Resultat innan skatt -2.694,8 (-3.153,5)
Eget kapital 10.427,7 (2.881,3)
EPS (Earning per share) -0,29 (-0,69)
Soliditetsgrad 67% (26%)
CEO, Allan Sønderskov Darré har följande kommentarer till räkenskaperna; “Det är glädjande att konstatera att tillväxten hos kundomsättningen har fortsatt in i det tredje kvartalet och att den således fortsatt visar en tillväxt på inte mindre än 33 %.”

Antalet uthyrningar har även visat en god framgång under det tredje kvartalet. Den totala ökningen av antalet uthyrningar under årets första nio månader är nu uppe i 5,8 % jämfört med samma period föregående år. Att vi har kunnat öka tillväxten för antalet uthyrningar under det tredje kvartalet ska b.la. ses mot bakgrund av det ökade antalet Freetrailer-släpvagnar vi har tagit i bruk på marknaden under det tredje kvartalet och detta vittnar om ett fortsatt behov av Freetrailers tjänster, och att det fortfarande finns plats för ytterligare kapacitet.”

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER Q3 2018/2019 OCH EFTERFÖLJANDE PERIOD

Den 15 januari 2019 4-årig avtalsförlängning med Bilka samt en ökning på 43 % av antalet släpvagnar levererade av stormarknadskedjan med Freetrailers elektroniska låslösning Freelock, vilken drivs via en app.
Den 27 februari 2019 Koncernens resultat i halvårsrapporten mottogs positivt av marknaden, och Q2-rapporteringen fick en god täckning i relevanta medier.
Den 2 maj 2019 Tillväxtökningen fortsätter i Sverige – senast med 13 nya samarbetsavtal. Detta är en tredubbling av partnerskap på den svenska marknaden under innevarande räkenskapsår.
Den 23 maj 2019 Fortsatt fokus på teknologi och utveckling av koncernens plattform, vilket nyligen ledde till en andra plats inom kategorin Årets bästa App vid FDIH’s E-handelspris.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Koncern-vd & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

Klicka här om du vill gå direkt till vår sida på Spotlight.

Finansiell kalender

Halvårsrapport - Q2

27/02-2019

Ärstämma 2019

02/10-2019

Kvartalsredogörelse - Q3

30/05-2019

Bokslutskommuniké 2018/2019 -Q4

30/8-2018

Årsredovisning

18/09-2019

Finansiella rapporter

Kvartalsredogörelse 01/2019 – 03/2019 – Q3

 

» Se/Hent PDF

Halvårsrapport
2018/2019

 

» Se/Hent PDF

Kvartalsredogörelse
2018/2019 – Q1

 

» Se/Hent PDF

Årsredovisning
2017/2018

 

» Se/Hent PDF

IPO materiale

Om du vill läsa mer om Freetrailer och vår verksamhet kan du göra detta nedan.

Ett starkt, befintligt bolag med stor potential

Vi är ett teknikföretag som varje dag hyr ut mer än 1500 släp tillsammans med mer än 30 partners i Danmark, Norge och Sverige.

Sammanlagt har mer än 2 miljoner kunder lånat ett gratis släp och med 7 Gazelle-priser i rad sedan 2004 har vi skapat ett företag med cirka 30 MDKK i omsättning och utmärkta förutsättningar för en mångdubbling genom ytterligare tillväxt på existerande och nya marknader.

Därmed har vi skapat en omfattande reklamfinansierad delningsekonomisk verksamhet i Norden. Och nu ska vi vidareutvecklas. Tyskland, Finland och Beneluxländerna väntar. Vill du vara med?

Varför investera i Freetrailer?

Freetrailer har belönats med 7 Gazelle-priser i rad och har sedan 2004 lyckats växa till det solida företag vi är idag – genom egen kraft. Möt Freetrailers CEO Allan Sønderskov Darré och hör mer om varför Freetrailer är en bra investering.

Freetrailers nyckeltal

3

Länder

7

Gazelle-priser

+30

Samarbetspartners

+200

Avhämtningsplatser

+1.500

Släp i omlopp

+360.000

Kunder per år

+2.000.000

Uthyrningar hittills

+10.000.000

DKK investerade i teknik

+30.000.000

DKK i omsättning

Professionell styrelse

Mikael Bartroff

Ordförande

Tidigare CFO/Inter IKEA Systems B.V. Lång internationell erfarenhet som högt uppsatt på IKEA. Mikael är expert på tillväxt och uppskalning av affärskoncept internationellt.

Niels Frederiksen

CEO och ägare, Living Art A/S

Niels har stor erfarenhet av utveckling och implementering av affärs- och kedjekoncept inom detaljhandeln.

Dan Takiar Petersen

Chief Security Officer & Co-Owner, Nuura

Dan bidrar med internationell säljerfarenhet och har tidigare varit Managing Director för Gubi Inc. i Nordamerika och internationell säljchef på Muuto.

Thomas Munksgaard

Ägare av företaget MERE TID

Thomas har erfarenhet av processer, säljutbildning och har dessutom varit kundservicechef på IKEA Danmark.

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel, GetHelp och Agency.com. Dessutom har han startat Desktop Gruppen, Preform Kommunikation A/S (såldes 1999) samt webbyrån Grapenet (såldes 2005).

Leding och medarbetare

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

Allan har en bakgrund inom logistik och distribution, sälj och marknadsföring samt IT. Han har haft befattningar på C-nivå på bl.a. Hyberchannel, GetHelp och Agency.com. Dessutom har han startat Desktop Gruppen, Preform Kommunikation A/S (såldes 1999) samt webbyrån Grapenet (såldes 2005).

Philip Filipsen

Group CFO, Freetrailer

Philip har under de senaste 20 åren arbetat med ekonomistyrning, koncernrapportering och affärsutveckling i små och medelstora företag på hemmaplan och utomlands. Han är en del av ledningen och kan verksamheten från grunden. Philip har en ekonomiexamen från Copenhagen Business School, och har flera års erfarenhet som investeringschef inom försäkrings- och bankvärlden.

Fie Kemplar

Chief Services Officer

Fie har mer än 15 års erfarenhet av projektledning och ansvarar för försäljning och service. Hon har tidigare varit projektledare på PFA Pension, Europæiske Forsikring och Berlingske Media.
Fie har ett strukturerat arbetssätt, stort driv och motiveras av att fastställa en strategi och nå den.

Johan Wijkander

Nordic Area Manager, medinvesterare i Freetrailer

Johan har varit en del av Freetrailer-teamet i mer än 7 år. Han kan verkligen den svenska marknaden och har stor betydelse för framgången i Sverige. Johan har tidigare arbetat med eventmarknadsföring och försäljning i hela Norden.

Publicitet i pressen

Följ vad pressen säger om Freetrailer.

Freetrailer Group inleder nya partnerskap varannan månad, Ikea inte största kunden

Börsplus rekommenderar teckna för Freetrailer Group. Freetrailer Groups noteringskurs om 4,50 danska kronor är rimlig.

Noteringsaktuella Freetrailer Group vill revolutionera släpvagnsuthyrning

Vi har idag publicerat en aktieanalys på noteringsaktuella Freetrailer - Innovativ självbetjäningslösning ger god tillväxtpotential.

Freetrailer: Affärsmodellen står pall mot E-handelstrenden

Danske trailere skal få svensk minibørs ud af starthullerne i Danmark

Teknologivirksomheden Freetrailer noteres på den svenske børs AktieTorget.

Helge Larsen, ProInvestor, og Lars Persson ser på forretningsmodellen bag danske Freetrailer, der børsnoteres på Aktietorget.

Freetrailer kører på Børsen - kom til investormøde og mød folkene bag

Techselskapet Freetrailer vil satse i Norge med utleie av gratis tilhengere - jobber allerede med Ikea

Möjlighet att investera i ett bolag som vill revolutionera släpvagnsuthyrning

Dansk tilhenger-tech baner vei i Norge: Går på svensk børs

Freetrailer Group har godkänts för notering på Aktietorget och blir det första bolaget i marknadsplatsens Danmarkssatsning

Udlejer gratis trailere: Nu skal dansk succesfirma på børsen

Freetrailer Group blir först ut i Aktietorgets Danmarkssatsning

Freetrailer listas som första Danska bolag

Freetrailer Group A/S godkänt för notering på Aktietorgets Danmarkssatsning

Syvdobbelt Gazelle-selskab børsnoteres: Første selskab på det danske Aktietorget

Håll dig uppdaterad om noteringen

Om du vill ha investor nyheter om börsnoteringen kan du anmäla dig här.

Kontakt

Vi vill ha en öppen dialog med vår omvärld, så tveka inte att kontakta oss.

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundare av Freetrailer

E-mail: asd@freetrailer.com
Phone: +45 42 90 90 98
LinkedIn | Website: freetrailer.com