Samtycke till behandling av personuppgifter i samband med marknadsföring

Senast uppdaterad den 17 november 2022 16:32

Härmed ges frivilligt samtycke till att Freetrailer Danmark ApS, organisationsnummer 27 62 66 61, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg (”Freetrailer”), i egenskap av personuppgiftsansvarig samlar in och behandlar personuppgifter om mig för att uppfylla följande syften:

  • Att kunna skicka mig nyheter, erbjudanden och information om evenemang från Freetrailer.
  • Att kunna genomföra undersökningar i syfte att förbättra Freetrailers service till kunderna.

Jag är införstådd med att Freetrailer för ovanstående ändamål samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter:

  • Namn, adress, e-postadress, telefonnummer

Jag har blivit informerad om Freetrailers insamling och behandling av mina personuppgifter i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter.

Jag känner till mina rättigheter som registrerad och att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke genom att informera Freetrailer om detta. Freetrailers kontaktuppgifter är följande:

Freetrailer Danmark ApS
Organisationsnummer 27 62 66 61
Sydmarken 31
2860 Søborg, Danmark
Tel. +46 010-330 00 09
E-post: info@freetrailer.se

Jag förstår att jag har rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av mina personuppgifter till dataskyddsmyndigheten. Dataskyddsmyndigheten i Danmark har följande kontaktuppgifter: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K, Danmark, dt@datatilsynet.dk, tel: 33 19 32 00, fax 33 19 32 18.

Line with QR code
Download Freetrailer App Sweden
Download App Sverige

Kom igång direkt! Skanna QR koden här eller sms:a ”Freetrailer” till 72626 så skickar vi en länk till appen