Freetrailer fokuserar på delningsekonomin

På Freetrailer erbjuder vi en delningsekonomisk tjänst för uthyrning av släpvagnar.
På så sätt minskar vi vårt koldioxidavtryck och ger ett positivt bidrag till samhället.

Delningsekonomin minskar konsumtionen

När Freetrailer grundades 2004 var vi pionjärer inom delningsekonomin i Danmark, och vi har legat i framkant ända sedan dess. Vi bygger i grunden på idén om att dela resurser snarare än att äga dem:

Vårt koncept bygger på delningsekonomin, där släpvagnar delas i stället för att ägas privat. Det gör att vi kan erbjuda gratis släpvagnsuthyrning, så att du inte behöver betala för en dyr flyttbil eller en professionell flyttfirma. Genom att välja en släpvagn istället för att anlita en flyttfirma bidrar du också till att minska ditt koldioxidavtryck. En win-win-situation för alla parter.

Hyra släp
Freetrailer press

Återvinning av begagnade släpvagnar

Med tanke på de globala klimatförändringarna är det naturligt att Freetrailer som företag också bidrar till att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Därför återvinner vi våra släpvagnar och säljer dem vidare istället för att skrota dem. Det innebär att vi inte bara massproducerar släpvagnar, utan tillverkar det antal som behövs så att det inte blir något spill. Dessutom återanvänder vi delar från tidigare produkter, vilket förlänger livscykeln för den enskilda produkten med många år.

Här kan du registrera dig för att köpa en av våra begagnade släpvagnar.

Delningsekonomi

I delningsekonomin delas resurser och befintliga material används i stället för att producera nya och köpa fler.

Skillnad i miljön

Delningsekonomin gör det möjligt att spara pengar samtidigt som man bidrar positivt till miljön.

Hyra istället för att äga

Freetrailer är ett bra exempel på hur delningsekonomin fungerar, eftersom konceptet gör det enkelt att låna en släpvagn så att man inte behöver äga en själv.

Släpvagnar för återvinning

På Freetrailer säljer vi vidare våra begagnade släpvagnar för att förlänga deras liv på vägen.

Nyheter om delningsekonomin

Line with QR code
Download Freetrailer App Sweden
Download App Sverige

Kom igång direkt! Skanna QR koden här eller sms:a ”Freetrailer” till 72626 så skickar vi en länk till appen