+46 (0)10-330 00 09 [email protected]

INVESTOR RELATIONS

Freetrailer Group A/S er noteret på Spotlight Stock Market

Finanskalender

Q2 rapport 22/23

23/2-2023

Q3 rapport 22/23

25/5-2023

Q4 rapport 22/23

31/8-2023

Om Freetrailer

Freetrailer er en innovativ virksomhed, der med teknologisk udvikling er gået fra trailerudlejning til app baseret selvbetjeningsplatform. Freetrailers forretningsmodel er baseret på at tilbyde partnernes kunder annoncefinansierede udlejningsprodukter. Samtidig tilbyder Freetrailer slutkunderne yderligere produkter, der sikrer tryghed og tryghed i kreditsituationen.

Freetrailer aktien handles under kortnavnet (FREETR), og aktiekursen kan følges på Spotlight Stock Market.

Foto: Philip Filipsen, CEO Freetrailer Group A/S

Selskabsmeddelelser

24 november 2022: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q1 22/23

Q1 22/23 blev endnu et kvartal, hvor Freetrailer kunne notere solid vækst. I Q1 22/23 blev væksten i antallet af udlejninger på 22%, og omsætningsvæksten er tilsvarende 22% i samme periode. Fremgangen i driftsresultatet (EBITDA) blev på 29%.

Freetrailer Group A/S aflægger kvartalsrapport Q1 for koncernen for regnskabsperioden 01. juli 2022 – 30. september 2022.

Q1 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2022 – 30. september 2022)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 19.709,4 (16.162,0)
 • EBITDA 6.062,8 (4.696,5)
 • Resultat før skat 5.714.3 (4.300,9)
 • Resultat efter skat 4.412,1 (3.354,7)
 • Egenkapital 30.530,6 (20.493,1)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,46 (0,36)
 • Egenkapitalandel 64% (60%)

Udlejningsvæksten i Q1 22/23 blev på 22% sammenlignet med Q1 21/22. Antallet af udlejninger i Q1 22/23 blev på i alt 238.939 mod 196.219 i samme kvartal sidste år

Omsætningen i Q1 22/23 udgjorde DKK 19,7 mio. mod DKK 16,2 mio. i samme periode sidste år, svarende til en vækst på 22%.

Driftsresultatet (EBITDA) for Q1 22/23 er opgjort til DKK 6,1 mio. mod DKK 4,7 mio. i samme periode sidste år. EBITDA-marginen blev således på hele 31% i Q1 22/23, hvilket kan sammenlignes med 29% i Q1 21/22.

Resultatet før skat for Q1 22/23 udgør DKK 5,7 mio. mod DKK 4,3 mio. i Q1 21/22.  

Forventninger til 22/23 uændret
Med den gode start på 22/23 fastholder vi vores forventninger for helåret med en omsætning i størrelsesordenen DKK 83 – 85 mio. og et EBITDA-resultat på mellem DKK 16 – 17 mio. Vi har indtil nu ikke på samme vis som andre led i detailhandlen set en tilbagegang i efterspørgslen, og det skyldes sandsynligvis, at gratiskoncepter vinder frem, når økonomien er presset.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
”Endnu et fantastisk kvartalsresultat for Freetrailer koncernen, vi bliver ved med at bygge på vores forretning, både når det gælder partnerrelationer, nye trailere i marked, de økonomiske resultater og det økonomiske fundament. Det skaber et solidt fundament for Freetrailers vækstplaner. Freetrailer har en klar vækststrategi og er nu i en situation, hvor de forretningsmæssige og finansielle resultater giver et stærkt udgangspunkt for at skrue yderligere op for investeringer i ekspansion. Freetrailer har et højt likviditetsberedskab med en likvid beholdning på godt DKK 14 mio., som velovervejet kan investeres i fremtidig vækst.

Strategiske mål og muligheder frem mod 24/25:
Freetrailer har et overordnet strategisk mål om at udbrede sin digitale deleøkonomiske tjeneste til alle lande, byer og områder, hvor grundlaget for disse tjenester er til stede.

Freetrailer vil i de kommende år udnytte den succes og det momentum, som vi har skabt i Norden til dels at cementere vores position på disse markeder og ikke mindst udnytte vores stærke partnerrelationer til at udbrede vores koncept på nye markeder.

Vores langsigtede forventning er en samlet markedsposition på 6.800 udlejningsprodukter med i alt 1.600.000 udlejninger ved udgangen af regnskabsåret 24/25. Dette vil sikre Freetrailer en omsætning i størrelsesordenen DKK 150 mio.”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, Group-CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

17 oktober 2022: Freetrailer Group A/S melder referat fra ordinær generalforsamling

Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i
Freetrailer Group A/S, CVR nr. 28 89 19 38, på selskabets hjemsted.
 

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 42,90% af selskabets samlede aktiekapital på nominelt kr. 7.142.985, der er fordelt på 9.523.980 aktier a kr. 0,75.

Bestyrelsen i Freetrailer Group A/S var repræsenteret på den ordinære generalforsamling.

Den adm. direktør i Freetrailer Group A/S var til stede.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Forslag fra bestyrelsen om mulighed for tilbagekøb af egne aktier
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Læs hele generalforsamlingsprotokallatet på Spotlight.

27 September 2022: Freetrailer Group A/S årsrapport 21/22

Freetrailer Group A/S Årsrapport 21/22 

I 21/22 steg antallet af udlejninger med 26% i forhold til året før, og omsætningen vækstede med 21% i forhold til 20/21. Samtidigt har Freetrailer for andet år i træk øget antallet af udlejningsprodukter med over 30%.  

Regnskabsåret 21/22 blev endnu et rekordår for Freetrailer koncernen.
Freetrailer Group A/S aflægger finansiel rapport for koncernens for regnskabsåret 01. juli 2021 – 30. juni 2022. 

HELÅRS KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2021 – 30. juni 2022)
(i parentes angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 62.579,8 (51.932,9)
 • EBITDA 12.511,4 (7.372,5)
 • Resultat før skat 10.629,3 (5.991,9)
 • Resultat efter skat 8.081,1 (4.603,5)
 • Egenkapital 26.118,5 (17.138,4)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,85 (0,50)
 • Egenkapitalandel 63% (57%)

 Udlejningsvæksten er i regnskabsåret 21/22 er steget med 26% til 770.286, hvilket er 157.026 flere udlejninger end i tilsvarende periode for 20/21.

Omsætningen er i regnskabsåret 21/22 steget med 21% til DKK 62,6 mio. (25% til DKK 63,8 mio. opgjort i faste valutakurser).

Driftsresultatet (EBITDA) for regnskabsåret 21/22 udgør DKK 12,5 mio. – svarende til en vækst på 70% sammenlignet med 20/21.

Resultatet før skat blev på DKK 10,6 mio. i 21/22 mod DKK 6,0 mio. i 20/21 – svarende til en fremgang på DKK 4,6 mio.     

Valutakursudviklingen i svenske og norske kroner, har ligesom forsyningsproblemerne påvirket resultaterne for regnskabsåret. 

 

Forventninger til regnskabsåret 22/23

Antallet af udlejningsprodukter forventes at stige med godt 1.000 enheder i 22/23, og antallet af udlejninger forventes at runde 1 mio.

Omsætningen i 22/23 forventes dermed at stige til DKK 83 – 85 mio., svarende til en vækst på 32% – 35%, og EBITDA forventes tilsvarende at stige til DKK 16 – 17 mio. mod DKK 12,5 mio., svarende til en vækst på 28% – 36%.    

 CEO, Philip Filipsen kommenterer Årsrapporten:

”Resultatet for regnskabsåret 21/22 viser fortsat fremgang over hele linjen, og selv om vi har været påvirket af  valutakurserne og forsyningssituation i Q4 21/22, så er væksten ikke til at tage fejl af. Den fortsatte fremgang i partnerrelationer, vækst i antallet af udlejningsprodukter, og en tilsvarende vækst i antallet af udlejninger – der nåede 770.000 i regnskabsåret – viser med stor tydelighed, at vi har formået at skabe et koncept og brand, der skaber værdi hos vores partnere og for deres kunder. Vi ser frem til endnu et vækstår i 22/23, hvor Freetrailers selvbetjeningskoncept vil positionere sig endnu stærkere på etablerede og nye markeder.” siger Freetrailer Group CEO Philip Filipsen

Strategiske mål og muligheder frem mod 24/25:

Freetrailer har et overordnet strategisk mål om at udbrede sin digitale deleøkonomiske tjeneste til alle lande, byer og områder, hvor grundlaget for disse tjenester er til stede. Freetrailer vil løbende udvide og tilpasse produktporteføljen i takt med markedernes udvikling og behov. Vores langsigtede forventning er en samlet markedsposition på 6.800 udlejningsprodukter med i alt 1.600.000 udlejninger ved udgangen af regnskabsåret 24/25. Dette vil sikre Freetrailer en omsætning i størrelsesordenen omkring DKK 150 mio.” siger Freetrailer Group CEO Philip Filipsen.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

27 September 2022: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Freetrailer Group A/S

Hermed fremsendes indkaldelse til ordinær generalforsamling i Freetrailer Group A/S, som afholdes torsdag den 13. oktober 2022 kl. 18.00-20.00 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Forslag fra bestyrelsen om mulighed for tilbagekøb af egne aktier
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til [email protected], senest tirsdag den 11/10-2022 kl. 16:00. Ønskes det at modtage årsrapporten pr. mail forinden generalforsamlingen, oplyses dette i tilmeldingsmailen. Årsrapporten er tillige tilgængelig på selskabets kontor, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg. 

Uddybelse af punkterne på dagsordenen (fuldstændige forslag)

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen forslår, at den mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning af den ordinære generalforsamling.
 3. Bestyrelsen foreslår, at den lovpligtige årsrapport for 2021/2022 vedtages af generalforsamlingen. Den lovpligtige årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside Freetrailer.com/dk/investor fra den 27. september 2021.
 4. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsår 2021/2022, og at resultatet overføres til egenkapitalen.
 5. Forslag fra bestyrelsen om mulighed for tilbagekøb af egne aktier

Bestyrelsen foreslår sålydende bemyndigelse til at erhverve egne aktier:
Bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier i indtil fem år fra den 1. november 2023 op til i alt nominet 714.296 kr. af aktiekapitalen, svarende til 535.722 aktier. Købskursen må ikke afvige mere end 10 % fra den noterede kurs på Spotlight Stock Market på tidspunktet for erhvervelsen.”

 1. Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Alle medlemmer af bestyrelsen er villige til genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af nedenstående medlemmer til bestyrelsen:

Allan Sønderskov Darré
Martin Lavesen
Nicolai Frisch Eriksen
Anders Birk Jensen
Gitte Uldall

 1. Valg af revisor.
 2. Der er ingen punkter indkommet til behandling under eventuelt.


For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

 

14 September 2022: Freetrailer Group A/S tilpasser priserne for tilvalgsydelser i Sverige og Norge

Freetrailer Group A/S tilpasser pr. 1. oktober 2022 priserne for forhåndsreservation og forsikring på det svenske og norske marked. De stigende materialepriser er den primære årsag til pristilpasningen. Samtidigt ensrettes prisstrukturen således, at den er den samme på de nordiske markeder.

Freetrailer Group A/S har besluttet at tilpasse prisstrukturen for tilvalgsydelser i Sverige og Norge. Det sker med udgangspunkt i den seneste tids markante prisstigninger på materialer og reservedele. Efterfølgende har    Freetrailer den samme prispolitik på de nordiske markeder.

Den nye prisstruktur træder i kraft pr. 1. oktober 2022, hvorefter forhåndsreservering af en trailer koster 49 svenske og norske kroner i henholdsvis Sverige og Norge, og forsikringsprisen bliver 69 svenske og norske kroner på det svenske og norske marked.

”Med baggrund i de markante prisstigninger på blandt andet materialer og energi, som vi alle har været vidner til igennem det seneste halve år, har Freetrailer set sig nødsaget til at hæve priserne på vores tilvalgsydelser i såvel Sverige som Norge. På den måde kan vi blive ved med at opretholde et højt serviceniveau for vores kunder og sikre, at trailerne altid er sikre og i bedst mulig stand”, siger Group CEO for Freetrailer Philip Filipsen. 

De udmeldte pristilpasninger ændrer ikke på forventningerne til regnskabsåret 22/23, som fortsat er en omsætning på DKK 83 – 85 mio., svarende til en vækst på 32% – 35%, samt et driftsresultat (EBITDA) på DKK 16 – 17 mio., svarende til en vækst på 28% – 36%.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

 

25 August 2022: Freetrailer Group A/S Helårsrapport Q4 21/22

I Q4 21/22 steg antallet af udlejninger med 22% i forhold til samme periode året før, og omsætningen steg med 5% i Q4 21/22 (17% opgjort i fast valutakurser). Samtidigt har Freetrailer for andet år i træk øget antallet af udlejningsprodukter med over 30%.

Regnskabsåret 21/22 blev endnu et rekordår for Freetrailer koncernen.

Bestyrelsen hos Freetrailer Group A/S har i dag godkendt kvartalsrapport Q4 for regnskabsperioden 01. april 2022 – 30. juni 2022.

Q4 KONCERN NØGLETAL I DKK 1.000 (01. april 2022 – 30. juni 2022)
(i parentes angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 16.841,4 (16.057,3)
 • EBITDA 3.647,7 (3.763,8)
 • Resultat før skat 3.026,0 (3.523,8)
 • Egenkapital 26.118,5 (17.138,4)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,23 (0,28)
 • Egenkapitalandel 63% (57%)

HELÅRS KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2021 – 30. juni 2022)
(i parentes angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 62.579,8 (51.932,9)
 • EBITDA 12.511,4 (7.372,5)
 • Resultat før skat 10.629,3 (5.991,9)
 • Egenkapital 26.118,5 (17.138,4)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,85 (0,50)
 • Egenkapitalandel 63% (57%)

Udlejningsvæksten er i regnskabsåret 21/22 er steget med 26% til 770.286, hvilket er 157.026 flere udlejninger end i tilsvarende periode for 20/21. I Q4 21/22 steg antallet af udlejninger med 22%, hvilket svarer til 218.480 udlejninger. Den positive udvikling dækker over øget udlejningsaktivitet på alle markeder.

Omsætningen er i regnskabsåret 21/22 steget med 21% til DKK 62,6 mio. (25% til DKK 63,8 mio. opgjort i faste valutakurser). For Q4 21/22 steg omsætingen med 5% til DKK 16,8 mio. (17% til DKK 17,9 mio. opgjort i fast valutakurser), sammenlignet med samme periode sidste år.

Driftsresultatet (EBITDA) for regnskabsåret 21/22 udgør DKK 12,5 mio. – svarende til en vækst på 70% sammenlignet med 20/21. EBITDA for Q4 21/22 blev på DKK 3,6 mio. mod DKK 3,8 mio. i Q4 20/21.

Resultatet før skat blev på DKK 10,6 mio. i 21/22 mod DKK 6,0 mio. i 20/21 – svarende til en fremgang på DKK 4,6 mio. Resultatet før skat i Q4 21/22 blev på DKK 3,0 mio. mod DKK 3,5 mio. i samme periode af 20/21 – svarende til et fald på DKK 0,5 mio.

Valutakursudviklingen i svenske og norske kroner, har ligesom forsyningsproblemerne påvirket resultaterne for såvel regnskabsåret som for Q4 21/22.

Forventninger til regnskabsåret 22/23

Antallet af udlejningsprodukter forventes at stige med godt 1.000 enheder i 22/23, og antallet af udlejninger forventes at runde 1 mio.

Omsætningen i 22/23 forventes dermed at stige til DKK 83 – 85 mio., svarende til en vækst på 32% – 35%, og EBITDA forventes tilsvarende at stige til DKK 16 – 17 mio. mod DKK 12,5 mio., svarende til en vækst på 28% – 36%.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:

”Resultatet for regnskabsåret 21/22 viser fortsat fremgang over hele linjen, og selv om vi har været påvirket af  valutakurserne og forsyningssituation i Q4 21/22, så er væksten ikke til at tage fejl af. Den fortsatte fremgang i partnerrelationer, vækst i antallet af udlejningsprodukter, og en tilsvarende vækst i antallet af udlejninger – der nåede 770.000 i regnskabsåret – viser med stor tydelighed, at vi har formået at skabe et koncept og brand, der skaber værdi hos vores partnere og for deres kunder. Vi ser frem til endnu et vækstår i 22/23, hvor Freetrailers selvbetjeningskoncept vil positionere sig endnu stærkere på etablerede og nye markeder.” siger Freetrailer Group CEO Philip Filipsen.

Strategiske mål og muligheder frem mod 24/25:

Freetrailer har et overordnet strategisk mål om at udbrede sin digitale deleøkonomiske tjeneste til alle lande, byer og områder, hvor grundlaget for disse tjenester er til stede. Freetrailer vil løbende udvide og tilpasse produktporteføljen i takt med markedernes udvikling og behov. Vores langsigtede forventning er en samlet markedsposition på 6.800 udlejningsprodukter med i alt 1.600.000 udlejninger ved udgangen af regnskabsåret 24/25. Dette vil sikre Freetrailer en omsætning i størrelsesordenen omkring DKK 150 mio.” siger Freetrailer Group CEO Philip Filipsen.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

 

22 Juli 2022: Freetrailer Group A/S og City Self-Storage i Norge udvider samarbejdet med ny aftale

Freetrailer Group A/S og City Self-Storage i Norge indgår ny treårig aftale og udvider samtidig samarbejdet til 19 lokationer og øger antallet af trailer med 14 til i alt 41 trailere.

Freetrailer Group A/S udvider med City Self-Storage aktivitetsniveauet i Norge. Samarbejdet blev indledt tilbage i 2019 og har siden udviklet sig til et succesfuldt partnerskab omkring udlån af trailere til City Self-Storages kunder. Mere end 20.000 udlån er det blevet til, og efterspørgslen har været støt stigende.

”Vi er altid glade og stolte, når en af vores mangeårige samarbejdspartnere beslutter at forlænge samarbejdet med os og endda også ønsker at udvide det. Vi har haft et fantastisk samarbejde med City Self-Storage gennem de sidste tre år, og vi glæder os til det fortsatte partnerskab. City Self-Storage var en af vores første partnere på det norske marked til at se potentialet i Freetrailers deleøkonomiske selvbetjeningskoncept. Konceptet som både skåner miljøet, yder en fantastisk service til kunderne og giver en stærk branding i gadebilledet.”, siger Group CEO for Freetrailer Philip Filipsen.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

8 Juli 2022: Freetrailer Group A/S indgår rammeaftale med norske Hagelandgruppen AS

Freetrailer Group A/S har netop indgået en fireårig rammeaftale med havecenterkæden, Hageland.

Freetrailer Group A/S udvider aktivitetsniveauet i Norge. Selskabet har netop indgået en fireårig rammeaftale med den landsdækkende havecenterkæde, Hageland, der består af 104 butikker. Aftalen betyder, at de enkelte centre i kæden på individuelt plan kan indgå separate aftaler med Freetrailer. 

”Det her er en fantastisk mulighed for os til at udvide konceptet over hele Norge til gavn for de mange tusinde kunder, der hver dag besøger et Hageland-center. Aftalen betyder, at hvert enkelt center kan lave deres egen aftale med os, og det er glædeligt, at vi i den forbindelse er blevet inviteret med til deres interne indkøbsmesse i september, hvor alle indkøbere og varehuschefer deltager”, siger Lars Kronqvist, der er Country Manager for Freetrailer i Norge.

”Aftalen med Freetrailer og det deleøkonomiske aspekt, der ligger i den, passer utrolig godt ind i Hagelands grønne profil. Samtidig giver vi vores kunder mulighed for lettere at få fragtet varerne hjem, som de har købt i et af vores centre. De to elementer gør i samspil, at vi er rigtig glade for den fireårige aftale, vi nu har indgået med Freetrailer, og vi glæder og til samarbejdet, siger Øyvind Krohn, der er CEO i Hagelandgruppen AS.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

1 Juli 2022: Freetrailer Group A/S runder 770.000 årlige udlejninger

Freetrailer Group A/S runder 770.000 årlige udlejninger for regnskabsåret 21/22, som sluttede 30/6-2022

Freetrailer Group’s udlejningskoncept når nye højder, og med over 770.000 udlejninger i regnskabsåret 21/22 har populariteten aldrig været større.

Med over 770.000 udlejninger i regnskabsåret 21/22 har Freetrailer Group øget antallet af udlejninger med 22 procent i forhold til seneste regnskabsår. Det svarer til en stigning på 157.000 udlejninger. Antallet trailer i markedet er i samme periode øget til 2.800, og hver trailer er i gennemsnit ude at køre mere end 325 gange årlig.

Regnskabsåret 21/22 har været meget tilfredsstillende med en fortsat vækst og ikke mindst meget høje udnyttelsesgrader på vores produkter. Freetrailer har i 21/22 opnået den højeste vækst i antallet af udlejningsenheder nogensinde, og har samtidigt formået at fastholde en meget høj udnyttelsesgrad, hvor hver trailer er ude at køre gennemsnitligt 325 gange årligt” udtaler Group CEO Philip Filipsen og uddyber

Dette vidner klart om, at brugerne har taget vores deleøkonomiske koncept til sig, samtidigt med at den høje udnyttelsesgrad viser, at potentialet fortsat er højt. Væksten er båret af en række nye partnerrelationer på alle markeder, samtidigt med at også mange af vores eksisterende partnere har udvidet med flere trailer. Endnu flere partnere kan således drage fordel af at være en del af Freetrailers fuldservice koncept, som både sikrer en god kundepleje og en god medieeksponering, med et minimum af indsats fra deres side”

Selskabets helårsrapport offentliggøres den 25. august 2022.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

25 Maj 2022: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q3 21/22

Q3 21/22 blev endnu et flot kvartal for Freetrailer koncernen.

I Q3 21/22 steg antallet af udlejninger med 26% i forhold til samme periode året før, og omsætningen vækstede med 34% i forhold til Q3 20/21. Driftsresultatet (EBITDA) for Q3 21/22 steg med hele 362% til 1,4 mio. DKK sammenlignet med Q3 20/21.

Freetrailer Group A/S aflægger kvartalsrapport Q3 for koncernen for regnskabsperioden 01. januar 2022 – 31. marts 2022.

Q3 KONCERN NØGLETAL I DKK 1.000 (01. januar 2022 – 31. marts 2022)
(i parentes angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 15.483,2 (11.556,6)
 • EBITDA 1.854,1 (401,6)
 • Resultat før skat 1.441,1 (-33,4)
 • Egenkapital 24.107,2 (14.895,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,12 (0,00)
 • Egenkapitalandel 64% (62%)

9 MDR KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2021 – 31. marts 2022)
(i parentes angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 45.738,5 (35.875,6)
 • EBITDA 8.863,7 (3.609,0)
 • Resultat før skat 7.603,3 (2.468,0)
 • Egenkapital 24.107,2 (14.895,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,62 (0,21)
 • Egenkapitalandel 64% (62%)

Udlejningsvæksten i de første ni måneder af 21/22 er steget med 27,0% til 551.806, hvilket er 117.376 flere udlejninger end i tilsvarende periode for 20/21, hvor antallet af udlejninger udgjorde 434.430. I Q3 21/22 steg antallet af udlejninger med 26,4%, hvilket svarer til 179.204 udlejninger. Væksten stammer fra øget udlejningsaktivitet på alle markeder.

Omsætningen er i årets første ni måneder af 21/22 steget med 27,5% til DKK 45,7 mio., mod DKK 35,9 mio. i 20/21. Omsætningen udgjorde DKK 15,5 mio. i Q3 21/22 – svarende til en vækst på 33,5% sammenlignet med samme periode sidste år.

Driftsresultatet (EBITDA) i årets første ni måneder af 21/22 udgør DKK 8,9 mio. – svarende til en vækst på 145,6% sammenlignet med 20/21. EBITDA for Q3 21/22 blev på DKK 1,9 mio. mod DKK 0,4 mio. i Q3 20/21 – svarende til en vækst på 361,7%.

Resultatet før skat blev på DKK 7,6 mio. i 21/22 mod DKK 2,5 mio. i 20/21 – svarende til en fremgang på DKK 5,1 mio. Resultatet før skat i Q3 21/22 blev på DKK 1,4 mio. mod DKK 0 mio. i samme periode af 20/21 – svarende til en resultatforbedring for Q3 21/22 på DKK 1,4 mio.       

Forventninger til 21/22 fastholdes

Freetrailer oplever et stærkt momentum. Så på trods af begyndende usikkerhed omkring leverancesituationen, fastholdes forventningerne til helåret 21/22, som blev opjusteret i januar 2022. Forventningen er dermed fortsat en omsætning for 21/22 i niveauet DKK 65-67 mio. og et resultat før skat i niveauet DKK 10-12 mio.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:

”Freetrailer har også i Q3 21/22 formået at fastholde et stærkt momentum i forretninger, og kan endnu engang fremlægge en kvartalsrapport med flot vækst over hele linjen. Vi har gennem de seneste 2 år øget antallet af trailere i markedet med 64%, hvilket har sikret en stor vækst i antallet af udlejninger. Det har fået omsætningen til at vokse markant, og samtidigt har vi formået at sikre en solid fremgang i bundlinjeresultaterne. Freetrailers selvbetjeningskoncept vinder fortsat frem på etablerede og nye markeder, og vi har ikke tænkt os at stoppe her.” siger Freetrailer Group CEO Philip Filipsen

Strategiske mål og muligheder frem mod 24/25:

” Freetrailer har et overordnet strategisk mål om at udbrede sin digitale deleøkonomiske tjeneste til alle lande, byer og områder, hvor grundlaget for disse tjenester er til stede. Freetrailer vil løbende udvide og tilpasse produktporteføljen i takt med markedernes udvikling og behov.

Vores langsigtede forventning med de igangsatte initiativer og oplagte muligheder er en samlet markedsposition på 6.800 udlejningsprodukter med i alt 1.600.000 udlejninger ved udgangen af regnskabsåret 24/25. Dette vil sikre Freetrailer en omsætning i størrelsesordenen omkring DKK 150 mio.” siger Freetrailer Group CEO Philip Filipsen


For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

20 Maj 2022: Freetrailer Group A/S vinder Dansk Erhverv E-handelspris

Freetrailer vinder den Danske E-handelspris 2022 i kategorien “Bedste B2C-virksomhed med online-omsætning under 100 millioner kroner”.

Juryen begrundede kåringen af Freetrailer således: “I 2021 har årets vinder øget toplinjen med 40 procent og bunden med imponerende 120 procent. Freetrailer har vist, at der er penge at tjene på deleøkonomi og har skabt en unik partnerbaseret win-win-win-forretningsmodel. Hver 10. dansker har benyttet sig af årets vinder, og de er i den grad gearet til videre skalering. De har modbevist, at “there’s no such thing as a free ride”, og så tjener de ovenikøbet penge på det. Vi glæder os til at følge jeres videre rejse ud i verden.” 

Freetrailer Group CEO glæder sig over det skulderklap som kåringen giver:  

“Jeg er utroligt stolt af vores kollegaer her i Freetrailer, der alle har været med til at løfte vores forretning til et helt nyt niveau. Den vækst Freetrailer har været igennem de seneste år, kommer ikke af sig selv, men kun ved en målrettet og vedholdende indsats. Denne pris er en anerkendelse til samtlige medarbejdere i Freetrailer, som alle på sit felt har bidraget til succesen – og vi er kun lige begyndt.,” siger Freetrailer Group CEO Philip Filipsen.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

3 Maj 2022: Freetrailer Group A/S og POWER i Danmark forlænger samarbejdet

Freetrailer og elektronikgiganten POWER forlænger samarbejder og udvider samtidigt med 2 nye butikker.

Samarbejdet mellem Elektronikgiganten POWER og Freetrailers selvbetjente udlejningsplatform blev etableret tilbage i 2015 med 12 trailers. Siden er samarbejdet løbende blevet forlænget og udvidet i takt med POWERs ekspansion på det danske marked og den synlige effekt af samarbejdet. Seneste er samarbejdet således blevet forlænget i begyndelse af 2022, og samtidigt udvidet med POWERs to nye varehuse i hhv. Ringsted og Slagelse, og består nu i alt af 56 trailers rundt omkring i Danmark.

 ”I POWER har vi aldrig været i tvivl om, at aftalen med Freetrailer skulle forlænges. Vores mål er altid at gøre livet så nemt som muligt for vores kunder, og her passer de gratis trailere helt perfekt ind – fx når kunderne er kommet til at købe lidt større ind, end de havde regnet med, da de kørte hjemmefra”, siger CEO hos POWER, Jesper Boysen

”Jeg er både glad og stolt over, at POWER endnu engang har valgt at forlænge deres samarbejde med os, og at samarbejdet nu udvides til 56 trailers hos de varehuse, hvor det er muligt. Dette er for mig et udtryk for, at vi til stadighed leverer et produkt, der lever op til vores partneres krav og forventninger, og som skaber merværdi for dem og deres kunder,” siger Freetrailer Group CEO Philip Filipsen

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

13 April 2022: Større aktiepost i Freetrailer Group A/S skifter hænder

Freetrailers bestyrelsesformand og medstifter Allan Sønderskov Darré sælger 700.000 aktier i Freetrailer Group til en kreds af nuværende investorer i Selskabet, og ejer nu under 5% i selskabet.

700.000 aktier skifter hænder i Freetrailer Group A/S. Sælger er Freetrailers bestyrelsesformand og medstifter Allan Sønderskov Darré, som har besluttet at nedbringe sin position i selskabet. Køberne er på den anden side nuværende investorer i Freetrailer Group; Dico A/S, som øger deres position til godt 14%, og Greve Trailer Center som øger sin position til godt 10%. Endvidere har Freetrailers bestyrelsesmedlem Nicolai Frisch Erichsen, Freetrailers Group CEO Philip Filipsen og Group CFO Martin Damm købt en andel af aktierne.

”Jeg har af personlige grunde ønsket at nedbringe min position i Freetrailer Group A/S, og det har i den forbindelse været vigtigt for mig, at køberne af de udbudte aktier bestod af en eller flere investorer, som jeg ved bakker op om den strategi vi har lagt for selskabet. Jeg er derfor meget tilfreds med, at en kreds af nuværende investorer, bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere har tilbud at købe positionen” siger Allan Sønderskov Darré

”Vi har været investorer i Freetrailer Group A/S siden børsintroduktionen i 2018. Vi har stor tiltro til Freetrailers forretningsmodel og koncept og til de muligheder der ligger for udviklingen af Freetrailer både på eksisterende markeder, men i særdeleshed også på nye markeder i Europa. Det var derfor ikke en svær beslutning at øge vores eksponering i Freetrailer Group A/S, da muligheden opstod” siger Direktør i Dico A/S Mikael Konnerup

 Det samlede antal aktier i Freetrailer Group A/S udgør 9.503.300 med en markedsværdi på DKK 386 mio.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

25 Marts 2022: Freetrailer Group A/S udvider aktiekapitalen med nominelt DKK 158.061

Medarbejderne i Freetrailer udnytter 210.748 af i alt 301.761 Warrants i Freetrailer Group A/S og modtager 210.748 aktier med en nominel værdi på 158.061.

Bestyrelsen i Freetrailer Group A/S besluttede tilbage i 2019 i henhold til selskabets vedtægter § 4b at tildele medarbejderne i Freetrailer koncernen i alt 301.761 warrants i Freetrailer Group A/S. Medarbejderne har i forlængelse heraf besluttet at udnytte sin fortegningsret, der følger af disse warrants til at få udstedt 210.748 nye aktier i Freetrailer Group A/S med en nominel værdi på DKK 158.061. Tegningskursen for de 210.748 aktier er på 4 svarende til børskursen tilbage i 2019, og den samlede købspris er således 842.992. 

Selskabskapitalen udgør herefter DKK 7.127.475 med et samlet antal aktier på 9.503.300

”Alle medarbejder i Freetrailer har en stor andel i den succes, som Freetrailer har oplevet siden sin børsintroduktion i 2018, og det er glædeligt at medarbejderne med disse Warrants programmer også kan deltage i Freetrailers udvikling” siger Group CEO Philip Filipsen

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

24 Februar 2022: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q2 21/22

Q2 21/22 blev endnu et flot kvartal for Freetrailer koncernen.

I Q2 21/22 steg antallet af udlejninger med 24% i forhold til samme periode året før, og omsætningen vækstede med 21% i forhold til Q2 20/21. Driftsresultatet (EBITDA) for Q2 21/22 stiger med 287% til 2,3 Mio. DKK i forholdt til Q2 20/21.

Freetrailer Group A/S aflægger kvartalsrapport Q2 for koncernen for regnskabsperioden 01. oktober 2021 – 31. december 2021.

Q2 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. oktober 2021 – 31. december 2021)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 15.093,3 (11.652,9)
 • EBITDA 2.313,1 (597,0)
 • Resultat før skat 1.861,3 (350,9)
 • Egenkapital 22.140,1 (14.929,1)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,16 (0,03)
 • Egenkapitalandel 63% (62%)
 1. HALVÅR KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2021 – 31. december 2021)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 30.255,3 (24.319,0)
 • EBITDA 7.009,6 (3.207,4)
 • Resultat før skat 6.162,2 (2.501,4)
 • Egenkapital 22.140,1 (14.929,1)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,52 (0,22)
 • Egenkapitalandel 63% (62%)

Udlejningsvæksten i første halvår 21/22 steg med 27,3% til 372.620. I Q2 21/22 steg antallet af udlejninger med 23,6% svarende til 176.383 udlejninger i kvartalet. Væksten dækker over en fremgang på alle markeder.

Omsætningen i første halvår 21/22 steg med 24,4% til DKK 30,3 mio., mod DKK 24,3 mio. i første halvår 20/21. Omsætningen i Q2 21/22 udgjorde DKK 14,1 mio., svarende til en vækst på 20,9% sammenlignet Q2 20/21.

Driftsresultatet (EBITDA) for første halvår 21/22 udgør DKK 7,0 mio., svarende til en vækst på 118,5% sammenlignet med første halvår 20/21. EBITDA for Q2 21/22 blev på DKK 2,3 mio. mod DKK 0,6 mio. i Q2 20/21 svarende til en vækst på 287,5%.

Resultatet før skat for første halvår 21/22 udgør DKK 6,2 mio., mod DKK 2,5 mio. for første halvår 20/21, svarende til en stigning på DKK 3,7 mio. Resultatet før skat i Q2 21/22 blev på DKK 1,9 mio. mod DKK 0,4 mio. i samme periode 20/21, svarende til en resultatforbedring for Q2 21/22 på DKK 1,5 mio.

 

Opjusterede forventninger til 21/22
På baggrund af det fantastiske halvårsresultat 21/22 og den stærke vækst i Freetrailers underliggende forretning, besluttede bestyrelsen den 27. januar 2022 at hæve forventningerne til helårsresultatet 21/22. Omsætningen forventes nu i niveauet DKK 65-67 mio. mod tidligere forventet DKK 62-64 mio., og resultatet før skat forventes i niveauet DKK 10-12 mio. mod tidligere forventet DKK 7-9 mio. Freetrailer vurderer, at der er en stor parathed til selskabets produkter, så fremtiden tegner positiv.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
Andet kvartals resultat ligger i forlængelse af de seneste års flotte resultater, der har vist vækst i både omsætningen og EDITDA. Freetrailer har formået at udvikle forretningen samtidig med, at bundlinje resultaterne er fulgt med, og vi har fået opbygget en solid egenkapital og et likvidt beredskab, der sætter os i stand til at fokusere i endnu større udstrækning på vores internationaliseringsplaner.

Strategiske mål og muligheder frem mod 24/25:
Freetrailer har et overordnet strategisk mål om at udbrede sin digitale deleøkonomiske tjeneste til alle lande, byer og områder, hvor grundlaget for disse tjenester er til stede. Freetrailer vil løbende udvide og tilpasse produktporteføljen i takt med markedernes udvikling og behov.

Vores langsigtede forventning med de igangsatte initiativer og oplagte muligheder er en samlet markedsposition på 6.800 udlejningsprodukter med i alt 1.600.000 udlejninger ved udgangen af regnskabsåret 24/25. Dette vil sikre Freetrailer en omsætning i størrelsesordenen omkring DKK 150 mio.”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

23 Februar 2022: Freetrailer Group offentliggør ny samarbejdsaftale med Byggmax Group i Sverige og Norge

Freetrailer Group A/S og Byggemarkedskæde Byggmax i Sverige og Norge har indgået en ny partneraftale, hvor Freetrailers service stilles til rådighed for de tilsammen mere end 160 byggemarkedsvarehuse over hele Sverige og Norge.

Freetrailer Group her indgået en ny samarbejdsaftale med Byggmax Group i Sverige og Norge, om at stille Freetrailers selvbetjeningskoncept til rådighed for kædens kunder. Byggmax råder over 123 varehuse i Sverige og 44 varehuse i Norge, som alle vil få mulighed for at tilbyde sine kunder Freetrailers service. I første omgang bliver det kædens 3 norske varehuse i Kristiansand, Bærum og Ullensaker, og kædens 4 svenske varehus i Skövde, Kungsbacka, Trollhättan og Enköping der kommer til at tilbyde Freetrailers selvbetjeningskoncept til sine kunder, hvorefter en egentlig udrulningsplan vil blive vurderet i forhold til de øvrige byggemarkeder.

 “Vi kigger hele tiden på muligheder for at gøre det nemmere for vores kunder at købe de byggematerialer, de har brug for. Vi har længe haft trailere til udlån i alle vores varehuse, men Freetrailers selvbetjeningsløsning løfter det til et nyt niveau, og folk kan selv låne trailerne uden at handle her. Freetrailers løsning er meget nem at bruge for vores kunder. De downloader appen, vælger en trailer, inspicerer den, låser den op med appen og sætter traileren på bilen. Fix færdig. Perfekt til dem, der kan lide at gøre tingene selv. Det er også muligt at reservere en trailer i appen,” siger Niklas Hamberg, Norgeschef i Byggmax.

Philip Filipsen, Group CEO hos Freetrailer, glæder sig over, at den børsnoterede byggemarkedskæde har valgt at benytte Freetrailer som deres partner på trailerudlån.

“Det glæder mig meget, at Byggmax har besluttet at indgå en samarbejdsaftale med Freetrailer om udlån af trailere til deres kunder. Vi tager det som et stort skulderklap til vores selvbetjeningskoncept, når en kæde som Byggmax beslutter at overlade deres trailerudlån til os. Vi arbejder hver dag på at udvikle vores selvbetjeningskoncept, så vores partnere kan koncentrere sig om betjening af deres kunder i butikkerne. Byggmax bliver en meget vigtig partner for Freetrailer med deres store udbredelse i Sverige og Norge og deres stærke brand på disse markeder,” siger Philip Filipsen.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

8 Februar 2022: Freetrailer Group og Elgiganten udvider succesfuldt samarbejde til Sverige

Freetrailer Group A/S og Elgiganten i Sverige har indgået en ny partneraftale, hvor Freetrailer skal levere 115 trailere til Elgigantens svenske varehuse. Efterfølgende vil antallet af trailere være 215 hos Elgiganten i Danmark og Sverige.

Freetrailer Group og Elgiganten i Danmark har haft et succesfuldt samarbejde siden 2018, og det udbygges nu med levering af 115 trailere til 41 butikker hos Elgiganten i Sverige. I tillæg er Elgiganten repræsenteret ved en række Franchise butikker på det svenske marked, som også vil få tilbudt Freetrailers service til kundernes transportbehov. Trailerne vil blive leveret i marts måned 2022, hvorefter Elgiganten vil have 215 trailere på det danske og svenske marked.

 “Hos Elgiganten har vi et stort og varieret produktudbud, og vi ønsker samtidigt at give kunderne den bedste service og en god kundeoplevelse. Freetrailers selvbetjeningsløsning understøtter denne målsætning og er et fantastisk supplement. Med Freetrailers service tilbyder vi vores kunder en nem, simpel og fleksibel transportløsning, når behovet opstår, og selvbetjeningskonceptet sikrer, at vi stadig kan bruge vores ressourcer på at betjene kunderne inde i butikken”, siger Niclas Eriksson, VD hos Elgiganten Sverige.

Johan Wijkander, Country Manager Sverige, glæder sig over, at Elgiganten i Sverige har besluttet at benytte Freetrailer som deres partner på trailerudlån.

Det glæder mig meget, at Elgiganten også har besluttet at indgå en samarbejdsaftale med Freetrailer i Sverige. Vi oplever at efterspørgslen efter vores koncept og service er kraftigt stigende på det svenske marked, og mange kunder må gå forgæves, så samarbejdet med Elgiganten betyder, at vi kan øge vores dækning på dette marked med 15%. Elgiganten er en meget vigtig partner for Freetrailer i hele Skandinavien med deres store udbredelse og stærke brand,” udtaler Johan Wijkander.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

27 Januar 2022: Freetrailer Group A/S hæver guidance efter et stærkt 1. halvår 21/22

Freetrailer Group har i første halvår formået at holde samme høje aktivitets- og vækstniveau med en uændret omkostningsstuktur. Det får nu bestyrelsen til af opjustere forventningerne til regnskabsåret 21/22.

Efter et fantastisk første halvår, hvor det er lykkedes Freetrailer at accelerere væksten på et stabilt omkostningsniveau, har bestyrelsen besluttet at opjustere forventningerne til koncernens omsætning og resultat for regnskabsåret 21/22.

Således opjusteres forventninger til regnskabsårets omsætning til DKK 65-67 mio. mod tidligere forventet DKK 63-65 mio., og resultatet før skat opjusteres til DKK 10-12 mod tidligere forventet DKK 7-9 mio.

I forhold til regnskabsåret 20/21 forventes således en stigning i omsætningen for helåret på 23%-29%, og resultatet før skat forventes at stige med 67%-100%. 

Group CEO, Philip Filipsen glæder sig over udviklingen og den store efterspørgsel på selskabets deleøkonomiske transportkoncept.

”Jeg er glad og stolt over, at vi igen har formået at overgå vores egne forventninger, og nu kan offentliggøre, at vi i 21/22 forventer en betydelig vækst i resultat før skat. Freetrailer har i første halvår cementeret sin position på den deleøkonomiske scene, og det gælder over en bred kam,” siger Group CEO Philip Filipsen

Freetrailers bestyrelsesformand Allan Sønderskov Darré tilføjer:

”Interessen for vores koncept er stor på de markeder, vi pt. befinder os på, og det lover rigtigt godt for vores ambitioner om at udbrede Freetrailer konceptet til endnu flere geografiske markeder i de kommende år.”

Freetrailer Groups halvårsrapport for 1. halvår 21/22 offentliggøres den 24. februar 2022.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

25 Januar 2022: Freetrailer Group A/S ansætter ny CFO med baggrund i Software og forsikringsbranchen

Freetrailer har ansat Martin Damm som selskabets nye Chief Financial Officer (CFO). Han kommer med en stor erfaring fra software- og forsikringsbranchen, senest som CFO hos Penni.io.

I tråd med Freetrailer’s vækststrategi og internationale udrulning af selskabets deleøkonomiske transportkoncept, styrkes ledelsen med ansættelse af Martin Damm som selskabets nye CFO. Martin Damm kommer med en stor erfaring fra software- og forsikringsbranchen, hvor han igennem mange år har været en del af startup-miljøet og selskaber med stor fokus på den digitale udvikling, senest som CFO hos Penni.io.

Freetrailers nye CFO, Martin Damm ser frem til at kunne bidrage aktivt til at indfri selskabets målsætninger. 

“Jeg ser det som et fantastisk tidspunkt at blive en del af Freetrailer gruppen, som står overfor en stor international udrulning og har en teknologi, som kan bruges på mange områder. Der er et kæmpe uudnyttet potentiale indenfor deleøkonomien, som fortsat er i sin vorden, men som fra starten har været kongstanken bag Freetrailer – Freetrailer er intet mindre end et flagskib for den deleøkonomiske kultur“.

Freetrailers CEO, Philip Filipsen ser selskabets nye CFO som vigtig styrkelse af ledelsen for at nå koncernens ambitiøse mål.

“Jeg er glad for at kunne byde Martin Damm velkommen hos Freetrailer. Vi er på en ambitiøs mission, hvor vi med udgangspunkt i vores teknologiske platform skal udbrede vores deleøkonomiske transportkoncept ikke kun til Norden, men til hele Europa. Det kræver en stærk organisation med mangeårige erfaringer inden for både teknologi og internationalt salg, det har Martin Damm og på toppen af det er han en erfaren CFO “. Siger Group CEO Philip Filipsen

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

29 December 2021: Freetrailer Group A/S udvider aktiekapitalen med nominelt DKK 32.535,75

Gemstone Capital A/S udnytter de resterende 43.381 ud af i alt 93.381 Warrants i Freetrailer Group A/S og modtager 43.381 aktier med en nominel værdi på 32.535,75.

Gemstone Capital A/S fik i forbindelse med Freetrailers børsnotering i sommeren 2018, tildelt 93.381warrants til udstedelse af nye aktier i Freetrailer. I 2020 udnyttede Gemstone 50.000 af disse warrants til at få udstedt 50.000 nye aktier, og nu udnyttes så retten til de resterende 43.381 warrants til udstedelse af 43.381 nye aktier. Tegningskursen for de 43.381 aktier er på 4,5, og den samlede købspris er således 195.214,50.  

Selskabskapitalen udgør herefter DKK 6.969.414 med et samlet antal aktier på 9.292.552

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

10 December 2021: Freetrailer Group og Europris i Norge udvider samarbejdet

Freetrailer Group A/S og den norske dagligvarekæde Europris indledte tidligere på året et partnerskab, som nu udvides fra 12 til 105 trailere på yderligere 31 lokationer.

Freetrailer Group indgik i juni måned en aftale med Europris om at stille Freetrailers selvbetjente trailerservice til rådighed for Europris’ kunder. Konceptet blev testet i 4 af kædens mere end 260 varehuse, og nu 6 måneder efter har partnerskabet vist sig så succesfuldt, at der skal stilles trailere til rådighed på yderligere 31 lokationer. Fremover vil Europris således have 35 lokationer med i alt 105 trailere kørende rundt og brande deres dagligvarekæde samtidigt med, at deres kunder oplever god service. Trailerne vil blive leveret i marts måned 2022.

 “I tråd med vores ønske om at gøre kundeoplevelsen i vores butikker enkel og ligetil, indgik vi et samarbejde med Freetrailer tilbage i juni måned. Det har været en kæmpe succes, så det har ikke været svært at træffe beslutningen om at udvide samarbejdet med yderligere 31 varehuse”, siger Jon Boye Borgersen, VP Commercial hos Europris.

Philip Filipsen, CEO, Freetrailer glæder sig også over udvidelsen af samarbejdet, som i tillæg matcher Freetrailers ambition om at være landsdækkende på det norske marked.

Det glæder mig meget, at Europris har besluttet at udvide samarbejdet. Vi er stolte over at kunne levere et produkt til vores partnere, som skaber kæmpe værdi for dem selv og styrker kundeoplevelsen. Europris er en meget vigtig partner for Freetrailer med deres store udbredelse og stærke brand på det Norske marked,” udtaler Philip Filipsen.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

 Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, hvis mission er at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform.

 

25 November 2021: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q1 21/22

Q1 21/22 blev endnu et flot kvartal for Freetrailer koncernen.

I Q1 21/22 steg antallet af udlejninger med 30% i forhold til samme periode året før, og omsætningen vækstede med 28% i forhold til Q1 20/21.

Freetrailer Group A/S aflægger kvartalsrapport Q1 for koncernen for regnskabsperioden 01. juli 2021 – 30. september 2021.

Q1 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2021 – 30. september 2021)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)
• Nettoomsætning 16.162,0 (12.666,1)
• EBITDA 4.696,5 (2.610,0)
• Resultat før skat 4.300,9 (2.150,5)
• Egenkapital 20.493,1 (14.353,2)
• EPS (Earnings Per Share) 0,36 (0,18)
• Egenkapitalandel 58% (61%)

Udlejningsvæksten i Q1 21/22 blev på 30,8% sammenlignet med Q1 20/21. Antallet af udlejninger i Q1 21/22 blev på 196.213 mod 150.000 i samme kvartal sidste år

Omsætningen i Q1 21/22 udgjorde DKK 16,2 mio., mod sidste års DKK 12,7 mio. svarende til en vækst på 27,6%

Driftsresultatet (EBITDA) for Q1 21/22 blev på DKK 4,7 mio. mod DKK 2,6 mio. i Q1 20/21. Det bedste resultat i Freetrailers historie.

Resultatet før skat for Q1 21/22 er opgjort til DKK 4,3 mio. mod DKK 2,2 mio. i Q1 20/21.

Forventningerne til regnskabsåret 21/22 er intakte
På baggrund af den positive udvikling i Q1 21/22 fastholder vi de ambitiøse forventninger til regnskabsåret 21/22. Vi forventer således at øge antallet af trailerenheder med 750 til 2.900. Omsætningen forventes for 21/22 i niveauet DKK 63-65 mio., og resultatet før skat forventes i niveauet DKK 7-9 mio.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
” Fremtiden tegner sig positiv for Freetrailer. Vi har skabt et stærkt økonomisk fundament, vi bliver ved med at styrke positionen på de nordiske markeder, og vi er godt i gang på nye markeder. Vi har fantastiske partnerrelationer, vi har udvidet vores produkt pallette, og vi har en ny og styrket bestyrelse. Alt i alt lover det godt for vores muligheder for at tappe ind i den digitale deleøkonomiske og bæredygtige tidsånd.”

Strategiske mål og muligheder frem mod 24/25:
”Freetrailer har et overordnet strategisk mål om at udbrede sin digitale deleøkonomiske tjeneste til alle lande, byer og områder, hvor grundlaget for disse tjenester er til stede.
Freetrailer vil i de kommende år udnytte den succes og det momentum, som vi har skabt i Norden til dels at cementere vores position på disse markeder og ikke mindst udnytte vores stærke partnerrelationer til at udbrede vores koncept på nye markeder.
Vores langsigtede forventning er en samlet markedsposition på 6.800 udlejningsprodukter med i alt 1.600.000 udlejninger ved udgangen af regnskabsåret 24/25. Dette vil sikre Freetrailer en omsætning i størrelsesordenen DKK 150 mio.”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

 Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, hvis mission er at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform.

 

29 Oktober 2021: Freetrailer Group A/S melder referat fra ordinær generalforsamling

Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i
Freetrailer Group A/S, CVR nr. 28 89 19 38, på selskabets hjemsted.

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 53,38% af selskabets samlede aktiekapital på nominelt kr. 6.936.878,25, der er fordelt på 9.249.171 aktier a kr. 0,75.

Hele bestyrelsen i Freetrailer Group A/S med udtagelse af bestyrelsesformanden, der var forhindret, var til stede på den ordinære generalforsamling.
Den adm. direktør i Freetrailer Group A/S var til stede.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til udstedelse af warrants
 6. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
 7. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ad 1:              Valg af dirigent
Som dirigent valgtes advokat Nicolai Jung, der konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen optagne emner.

Ad 2:              Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsen aflagde beretning for selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 3:              Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 
Selskabets adm. direktør Philip Filipsen gennemgik hovedtallene i selskabets årsrapport for 2020/2021, der blev fremlagt til godkendelse.
Selskabets årsrapport for 2020/2021 blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 4:              Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
Bestyrelsens forslag vedrørende disponering af resultatet i overensstemmelse med den godkendte årsrapport blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 5:              Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at udstede warrants
Bestyrelsens forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til udstedelse af warrants blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 6:              Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsen
Bestyrelsens forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsen blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 7: Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter

Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af selskabets vedtægter i § 9, første afsnit, så bestyrelsen selv konstituerer sig selv, herunder mht. valg af formand. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter som anført ovenfor blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

 Ad 6:              Valg af bestyrelse
Bestyrelsens medlemmer fratrådte i overensstemmelse med selskabets vedtægter på den ordinære generalforsamling. 
Allan Sønderskov Darré og Martin Lavesen meddelt, at de var villige til at modtage genvalg.
Bestyrelsen fremsatte forslag om, at Gitte Uldall, Anders Birk og Nicolai Frisch blev valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen fremsatte som følge heraf forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev udvidet til fem medlemmer.
Bestyrelsens forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev udvidet til fem medlemmer, blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer af generalforsamlingen.
Forud for valg af medlemmer til bestyrelsen blev der i overensstemmelse med selskabslovens § 120 givet oplysning om de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.
Samtlige de bestyrelseskandidater, der havde valgt at opstille, blev genvalgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 9:              Valg af revisor
Der blev fremsat forslag om genvalg af Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som revisor for selskabet.
Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab blev genvalgt som revisor for selskabet enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 10:            Eventuelt
Der var ingen forhold til drøftelse under eventuelt.
Da der ikke forelå yderligere hævedes generalforsamlingen kl. 18.50. 

—o0o—

Som dirigent 

__________________

Advokat Nicolai Jung

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

 Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, hvis mission er at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform.

 

12 Oktober 2021: Freetrailer Group A/S: Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Freetrailer Group A/S
Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling i Freetrailer Group A/S, som afholdes onsdag den 27. oktober 2021 kl. 18.00-20.00 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Forslag om bemyndigelse til at udstede warrants
 6. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
 7. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 9, afsnit 1
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

*Se uddybelse af punkter på bagsiden

 

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til [email protected], senest mandag den 25/10-2021 kl. 16:00. Ønskes det at modtage årsrapporten pr. mail forinden generalforsamlingen, oplyses dette i tilmeldingsmailen. Årsrapporten er tillige tilgængelig på selskabets kontor, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Uddybelse af punkterne på dagsordenen (fuldstændige forslag)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen forslår, at den mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning af den ordinære generalforsamling
 3. Bestyrelsen foreslår, at den lovpligtige årsrapport for 2020/2021 vedtages af generalforsamlingen. Den lovpligtige årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside Freetrailer.com/dk/investor fra den 30. september 2021
 4. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsår 2020/2021, og at resultatet overføres til egenkapitalen.
 5. Forslag om bemyndigelse til at udstede Warrants:

I henhold til selskabets vedtægter §4B er der givet bemyndigelse til at udstede Warrants til medarbejdere, rådgivere, medlemmer af direktionen og konsulenter. Bemyndigelsen omhandler 504.403 Warrants, hvoraf 301.761 er tildelt selskabets medarbejdere. Bestyrelsen foreslår at denne bemyndigelse, hvoraf 202.642 warrants stadig udestår, ophæves, og at der i stedet optages en helt ny bemyndigelse som følger:

”§4B2. Bemyndigelse til udstedelse af warrants vedtaget på ordinær generalforsamling i selskabet den 27. oktober 2021:

 1. Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning ad en eller flere gange udstede indtil 500.000 stk. warrants til medarbejdere, rådgivere, direktionen samt konsulenter. Kapitalejerne skal ikke have fortegningsret til warrants.
 2. Selskabskapitalen kan ved bestyrelsens bestemmelse ad en eller flere gange forhøjes med op til kr. 375.000, der sker gennem tegning af aktier i medfør af de i henhold til pkt. 1 udstedte warrants.

Indehaverne af warrants har fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de på grundlag af warrants udstedte aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer og lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet på tidspunktet for tegningen.

 1. Denne bemyndigelse gælder indtil den 26. oktober 2026.
 2. For warrants udstedt i henhold til bemyndigelsen gælder i øvrigt de af bestyrelsen fastsatte vilkår, jf. selskabslovens § 169, stk. 2 og 3.”

6. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
Det foreslås at tildele hvert afgående, fortsættende og på generalforsamlingen nyvalgte bestyrelsesmedlem 50.000 warrants. Hver warrant skal give ret til at tegne en aktie a kr. 0,75 mod betaling af et kronebeløb, der svarer til den gennemsnitlige kurs ved børsens lukketid i perioden fra den 29. september til den 27. oktober 2021.

Under henvisning til selskabslovens regler, skal følgende vilkår i øvrigt være gældende i forbindelse med udstedelse af ovennævnte warrants og senere tegning af de nye aktier ved udnyttelse af disse warrants, og optages som en del af vedtægterne som ny § 4g:

”§ 4g. Selskabets generalforsamling har den 27. oktober 2021 udstedt [50.000 x antal afgående, fortsættende og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. ovenfor] warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse. Følgende vilkår skal være gældende i forbindelse med udstedelse af ovennævnte warrants og senere tegning af de nye aktier ved udnyttelse af disse warrants, idet der også henvises til vedtægternes bilag 4g(1):

– Det højeste nominelle beløb, som kapitalen kan forhøjes med på baggrund af udnyttelse af warrants er DKK [0,75 x antal warrants, jf. ovenfor] (jf. dog reguleringsmekanismen i punkt 6 i bilag 4g(1)),

– Kapitaludvidelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, idet tegningen sker på baggrund af de tildelte warrants,
– Der skal ikke gælde indskrænkninger i den til de nye aktier knyttede fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser,
– De nye aktier skal give ret til udbytte i selskabet for det løbende regnskabsår, hvori aktierne tegnes, på lige fod med de eksisterende aktier og andre rettigheder i selskabet fra og med datoen for tegningen af aktierne,
– Fristen for tegning af de nye aktier beregnes på baggrund af bestemmelserne i punkt 4 i bilag 4g(1),
– Det fulde beløb til tegning af det antal aktier, som ønskes tegnet på grundlag af warrants, skal indbetales kontant i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 4 i bilag 4g(1),
– De nye aktier udstedes i aktier a hver nominelt DKK 0,75,
– Kapitaludvidelsen sker til den gennemsnitlige kurs ved børsens lukketid i perioden fra den 29. september til den 27. oktober 2021 pr. aktie a nominelt DKK 0,75,
– De nye aktier skal lyde på navn, noteres i Selskabets ejerbog og være omsætningspapirer, og
– De anslåede omkostninger, der skal afholdes af selskabet ved kapitalforhøjelser, udgør DKK 25.000 (ekskl. moms).”

Denne indkaldelse er vedlagt omtalte bilag 4g(1).

7. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 9, afsnit 1
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 9, afsnit 1, ændres fra sin nuværende ordlyd:

”Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger bestyrelsens formand.”

til

”Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand, på førstkommende bestyrelsesmøde.”
8. Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens formand Mikael Bartroff og bestyrelsesmedlem Dan Takier Petersen ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen. Såvel Allan Sønderskov Darré som Martin Lavesen er villige til genvalg, og bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Derudover indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen nyvalg af Anders Birk, Gitte Uldall og Nicolai Frisch Erichsen til selskabets bestyrelse. En beskrivelse af Anders Birk, Gitte Uldahl og Nicolai Frisch Erichsen ledelseshverv (medlem af direktioner, bestyrelser, tilsynsråd og bestyrelsesudvalg) vil foreligge på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af nedenstående medlemmer af bestyrelsen:

Allan Sønderskov Darré
Martin Lavesen

Og nyvalg af

Anders Birk
Gitte Uldall
Nicolai Frisch Erichsen

9. Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor

Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab
Usserød Kongevej 157
2970 Hørsholm

10. Der er ingen punkter indkommet til behandling under eventuelt

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

12 Oktober 2021: Freetrailer Group A/S udsætter afholdelsen af den ordinær Generalforsamling i Freetrailer Group A/S til den 27.oktober 2021

Da selskabet er blevet gjort opmærksom på, at den af 30. september 2021 udsendte indkaldelse til selskabets ordinære generalformsmaling, er udsendt 1 dag for sent i henhold til selskabslovgivningen, har Freetrailer Group A/S besluttet at udsætte afholdelsen af den ordinære generalforsamling til den 27. oktober 2021 kl. 18:00-20:00.

Den korrigerede dagsorden er herefter udsendt dags dato.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

1 Oktober 2021: Freetrailer Group A/S får ny stor Aktionær

Den svenske kapitalfond Origo Fonder AB har lige offentliggjort, at deres underliggende fond Origo Quest 1 har opkøbt 200.000 aktier i Freetrailer Group A/S, hvilket svarer til 2,1 % af den samlede aktiekapital. Sælgeren er ASD Invest ApS, der er ejet af Freetrailers grundlægger Allan Sønderskov Darré. Investeringen i Freetrailer blev iværksat af Origo Fonder AB.

”Hos Origo leder vi altid efter ekstraordinære virksomheder, der kan fremskynde overgangen mod en bæredygtig økonomi. Vi mener, at Freetrailer, med dens digitale platform og selvbetjenings-produkt, kan drage nytte af principperne for deleøkonomi og fortsætte med at forandre markedet for trailerleje i Norden og Europa. Vi ser store muligheder i Freetrailer flere år frem i tiden,” udtaler Stefan Roos, Investeringschef for Origo Fonder.

Christoffer Ahnemark, porteføljeforvalter for Origo Fonder, er enig:
”Freetrailer har et enestående koncept og en stærk forretningsmodel. Vi ser mange muligheder for vækst i virksomheden fremadrettet. Som aktiv ejer, vil vi i Origo støtte virksomheden i dens videre fremgang.”

 Allan Sønderskov Darré, bestyrelsesmedlem og medstifter af Freetrailer, byder den nye aktionær velkommen: 
Det er tilfredsstillende, at vi har udviklet Freetrailers forretning og koncept til et plan, hvor også institutionelle investorer opfatter Freetrailer som en attraktiv investering og ser de fremtidige muligheder i vores forretningsmodel.” 

Philip Filipsen Group, administrerende direktør for Freetrailer, er enig og tilføjer: 
Vi byder Origo Fonder velkommen som ny aktionær i Freetrailer og ser frem til et udbytterigt sammenarbejde. Det glæder mig, at endnu en institutionel investor har besluttet sig for at gøre Freetrailer til en del af deres investeringsportefølje, det er helt sikkert et klap på skulderen, som vi kan være stolte af.

Om Origo Fonder
Origo Fonder er et uafhængigt investeringsselskab der er specialiseret i små kapitalinvesteringer i Norden. Origo bestyrer den prisvindende lang/kort kapitalfond Origo Quest 1

For yderligere information om Origo Fonder, klik her: www.origofonder.se

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, CEO 
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

30 September 2021: Freetrailer Group A/S Årsrapport 20/21

Regnskabsåret 20/21 blev endnu et rekordår for Freetrailer koncernen.

I 20/21 steg antallet af udlejninger med 26,9% i forhold til året før, og omsætningen vækstede med 27,3% i forhold til 19/20. Samtidigt kan Freetrailer notere den højeste vækst i antallet af trailer på et enkelt år.

Freetrailer Group A/S aflægger finansiel rapport for koncernens for regnskabsåret 01. juli 2020 – 30. juni 2021.

ÅRSRAPPORT KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2020 – 30. juni 2021)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 51.932,9 (40.780,3)
 • EBITDA 7.372,5 (3.360,0)
 • Resultat før skat 5.991,9 (1.511,1)
 • Egenkapital 17.138,4 (12.202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,50 (0.13)
 • Egenkapitalandel 57% (59%)

Udlejningsvæksten steg i 20/21 med 26,9% sammenlignet med sidste år. Samlet set er antallet af udlejninger opgjort til 613.260 for året, hvilket er en stigning på 27% sammenlignet med året før.

Antallet af trailere i markedet steg i regnskabsåret med 529 nye trailere fra 1.617 ved regnskabsårets begyndelse til 2.146 ved regnskabsårets afslutning, svarende til en vækst 32,7%

Omsætningen Omsætningsfremgangen for regnskabsåret som helhed blev på 27%

Driftsresultatet (EBITDA) Driftsresultatet for det samlede regnskabsår 20/21 landede på DKK 7,4 mio. mod DKK 3,4 mio. i 19/20.

Resultatet før skat for 20/21 var DKK 6,0 mio. for regnskabsåret som helhed mod DKK 1,5 mio. i samme periode 19/20.

Forventningerne til regnskabsåret 21/22
Med baggrund i Freetrailers mange nye partneraftaler samt den markante forøgelse af trailerkapaciteten og vores indtog på det tyske marked, forventer vi endnu et år, hvor vi kan vise flotte vækstrater. Antallet af trailer forventes at vokse med ca. 750 i 21/22, mens omsætningen forventes at stige med godt 20% til DKK 62-64 mio. Resultatet før skat forventes at ligge i størrelsesordenen DKK 7-9 mio.

CEO, Philip Filipsen kommenterer Årsrapporten:
”Freetrailer har oplevet en fantastisk fremgang på alle områder i det forgangne regnskabsår, og jeg er meget stolt over det resultat vi kan fremlægge. Særligt glæder den flotte fremgang i både antallet af trailer i markedet og i antallet af udlejninger, som er hele fundamentet for vores forretning.

Freetrailer går en utrolig spændende tid i møde, og jeg føler for alvor, at vi nu har fået skabt det rette fundament for ekspansionen af Freetrailers koncept internationalt. Vores økonomiske fundament er bedre end aldrig før, vi formår at tjene penge i vores etablerede markeder, vores organisation arbejder målrettet på at drive Freetrailer fremad, og vi har skabet et godt udgangspunkt for at etablere os på nye markeder sammen med vores mange partnere”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

30 September 2021: Freetrailer Group A/S: Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Freetrailer Group A/S

Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling i Freetrailer Group A/S, som afholdes torsdag den 14. oktober 2021 kl. 18.00-20.00 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Forslag om bemyndigelse til at udstede warrants
 6. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
 7. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 9, afsnit 1
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

*Se uddybelse af punkter på bagsiden

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til [email protected], senest tirsdag den 12/10-2021 kl. 16:00. Ønskes det at modtage årsrapporten pr. mail forinden generalforsamlingen, oplyses dette i tilmeldingsmailen. Årsrapporten er tillige tilgængelig på selskabets kontor, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Uddybelse af punkterne på dagsordenen (fuldstændige forslag)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen forslår, at den mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning af den ordinære generalforsamling
 3. Bestyrelsen foreslår, at den lovpligtige årsrapport for 2020/2021 vedtages af generalforsamlingen. Den lovpligtige årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside Freetrailer.com/dk/investor fra den 30. september 2021
 4. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsår 2020/2021, og at resultatet overføres til egenkapitalen.
 5. Forslag om bemyndigelse til at udstede Warrants:

I henhold til selskabets vedtægter §4B er der givet bemyndigelse til at udstede Warrants til medarbejdere, rådgivere, medlemmer af direktionen og konsulenter. Bemyndigelsen omhandler 504.403 Warrants, hvoraf 301.761 er tildelt selskabets medarbejdere. Bestyrelsen foreslår at denne bemyndigelse, hvoraf 202.642 warrants stadig udestår, ophæves, og at der i stedet optages en helt ny bemyndigelse som følger:

”§4B2. Bemyndigelse til udstedelse af warrants vedtaget på ordinær generalforsamling i selskabet den 14. oktober 2021:

 1. Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning ad en eller flere gange udstede indtil 500.000 stk. warrants til medarbejdere, rådgivere, direktionen samt konsulenter. Kapitalejerne skal ikke have fortegningsret til warrants.
 2. Selskabskapitalen kan ved bestyrelsens bestemmelse ad en eller flere gange forhøjes med op til kr. 375.000, der sker gennem tegning af aktier i medfør af de i henhold til pkt. 1 udstedte warrants.

Indehaverne af warrants har fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de på grundlag af warrants udstedte aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer og lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet på tidspunktet for tegningen.

  1. Denne bemyndigelse gælder indtil den 13. oktober 2026.
  2. For warrants udstedt i henhold til bemyndigelsen gælder i øvrigt de af bestyrelsen fastsatte vilkår, jf. selskabslovens § 169, stk. 2 og 3.

6. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
Det foreslås at tildele hvert afgående, fortsættende og på generalforsamlingen nyvalgte bestyrelsesmedlem 50.000 warrants. Hver warrant skal give ret til at tegne en aktie a kr. 0,75 mod betaling af et kronebeløb, der svarer til den gennemsnitlige kurs ved børsens lukketid i perioden fra den 16. september til den 14. oktober 2021.
Under henvisning til selskabslovens regler, skal følgende vilkår i øvrigt være gældende i forbindelse med udstedelse af ovennævnte warrants og senere tegning af de nye aktier ved udnyttelse af disse warrants, og optages som en del af vedtægterne som ny § 4g:

”§ 4g. Selskabets generalforsamling har den 14. oktober 2021 udstedt [50.000 x antal afgående, fortsættende og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. ovenfor] warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse. Følgende vilkår skal være gældende i forbindelse med udstedelse af ovennævnte warrants og senere tegning af de nye aktier ved udnyttelse af disse warrants, idet der også henvises til vedtægternes bilag 4g(1):
– Det højeste nominelle beløb, som kapitalen kan forhøjes med på baggrund af udnyttelse af warrants er DKK [0,75 x antal warrants, jf. ovenfor] (jf. dog reguleringsmekanismen i punkt 6 i bilag 4g(1)),

– Kapitaludvidelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, idet tegningen sker på baggrund af de tildelte warrants,

– Der skal ikke gælde indskrænkninger i den til de nye aktier knyttede fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser,

– De nye aktier skal give ret til udbytte i selskabet for det løbende regnskabsår, hvori aktierne tegnes, på lige fod med de eksisterende aktier og andre rettigheder i selskabet fra og med datoen for tegningen af aktierne,

– Fristen for tegning af de nye aktier beregnes på baggrund af bestemmelserne i punkt 4 i bilag 4g(1),

– Det fulde beløb til tegning af det antal aktier, som ønskes tegnet på grundlag af warrants, skal indbetales kontant i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 4 i bilag 4g(1),

– De nye aktier udstedes i aktier a hver nominelt DKK 0,75,

– Kapitaludvidelsen sker til den gennemsnitlige kurs ved børsens lukketid i perioden fra den 16. september til den 14. oktober 2021 pr. aktie a nominelt DKK 0,75,

– De nye aktier skal lyde på navn, noteres i Selskabets ejerbog og være omsætningspapirer, og

– De anslåede omkostninger, der skal afholdes af selskabet ved kapitalforhøjelser, udgør DKK 25.000 (ekskl. moms).”

Denne indkaldelse er vedlagt omtalte bilag 4g(1).

7. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 9, afsnit 1
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 9, afsnit 1, ændres fra sin nuværende ordlyd:

”Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger bestyrelsens formand.”

til

”Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand, på førstkommende bestyrelsesmøde.”
8. Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens formand Mikael Bartroff og bestyrelsesmedlem Dan Takier Petersen ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen. Såvel Allan Sønderskov Darré som Martin Lavesen er villige til genvalg, og bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Derudover indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen nyvalg af Anders Birk og Gitte Uldahl til selskabets bestyrelse. En beskrivelse af Anders Birk og Gitte Uldahl ledelseshverv (medlem af direktioner, bestyrelser, tilsynsråd og bestyrelsesudvalg) vil foreligge på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af nedenstående medlemmer af bestyrelsen:

Allan Sønderskov Darré
Martin Lavesen

Og nyvalg af

Anders Birk
Gitte Uldahl

9. Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor

Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab
Usserød Kongevej 157
2970 Hørsholm

10. Der er ingen punkter indkommet til behandling under eventuelt

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

16 September 2021: Freetrailer Group A/S og IKEA udvider med 12 nye varehuse i Tyskland

Freetrailer Group og IKEA i Tyskland udvider samarbejdet med 12 nye afhentningssteder og til en start i alt 42 udlejningsprodukter.

Freetrailer Group og IKEA Tyskland udvider nu samarbejdet i Tyskland med 12 nye afhentningssteder, hvor Freetrailers selvbetjeningskoncept vil være tilgængeligt for IKEA’s kunder.

IKEA’s varehuse i Berlin, Essen, Kaarst, Leipzig, Osnabrück, Braunschweig, Wetzlar, Mannheim, Erfurt, Hamborg og Walldorf får i løbet af de næste måneder mulighed for at tilbyde Freetrailers koncept til deres kunder, når varerne skal bringes hjem.

Freetrailer har siden september 2020 haft aktiviteter på det tyske marked via samarbejdet med IKEA i Karlsruhe. I forlængelse af de færre Corona restriktioner, er der nu lavet aftale om yderligere 12 afhentningssteder, hvilket er en god start på for den fortsatte udrulning af Freetrailer konceptet i Tyskland.

Ralf Stoltz, Country Manager i Freetrailer Tyskland glæder sig over den store interesse for Freetrailers selvbetjeningskoncept, og at der er så stor en samarbejdsinteresse fra de mange IKEA-varehuse:

Det er glædeligt, at så mange IKEA-varehuse allerede nu, har valgt at tage Freetrailer konceptet til sig, og tilbyde vores selvbetjente transport løsninger til deres kunder. Det er en rigtig god start for Freetrailer her i Tyskland, og det lover godt for den fortsatte ekspansion på det tyske marked både i samarbejde med IKEA, men også med andre potentielle samarbejdspartnere,” udtaler Ralf Stolz.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

9 September 2021: Freetrailer Group A/S og Silvan udvider samarbejdet

Freetrailer Group og byggemarkedskæden Silvan udvider endnu engang samarbejdet. Antallet af trailere udvides med næste 20% således at Silvan flåden nu udgør 500 Freetrailere.

Silvan og Freetrailer udvider igen samarbejdet med yderligere 80 trailer fordelt på 27 af byggemarkedskædens 42 lokationer rundt omkring i Danmark. Silvan vil herefter råde over næsten 500 Freetrailere på det danske marked, som stilles til rådighed for byggemarkedskædens kunder.

Efterspørgslen efter Freetrailers selvbetjente transportkoncept er stigende i Silvans byggemarkeder, så det giver god mening at udvide kapaciteten, og dermed tilbyde et tilgængeligt serviceprodukt, når der opstår et transportbehov. Samtidigt sikrer de mange udlejninger, at Silvans budskaber kommer ud at køre over hele Danmark.  

Thomas Munksgaard, Country Manager i Freetrailer Danmark glæder sig over det udvidede samarbejde med Silvan, som er en vigtig samarbejdspartner for Freetrailer:

Efterspørgslen efter Freetrailers selvbetjente transportløsning er stigende. På det danske marked har især Silvan har set en markant fremgang i antallet af udlejninger. Med den nye udvidede aftale øger vi kapaciteten hos Silvan med næsten 20% til gavn for såvel Silvan som Silvans kunder, og så naturligvis de mange andre danskere, som har brug for en gratis trailer i et par timer. Vi glæder os over aftalen og ser frem til et fortsat frugtbart samarbejde med Silvan, som er en mangeårige samarbejdspartner,” udtaler Thomas Munksgaard.

Silvan er en førende dansk ‘gør-det-selv’ detailkæde med den højeste brandbevidsthed i sektoren. Silvans butikker er placeret over det meste af landet i og omkring de større byer og tilbyder både klassiske gør-det-selv-produkter såsom byggematerialer og haveartikler såvel som produkter til forbedring af hjemmet. I alt forhandler Silvan mere end 150 mærker med særligt fokus på bæredygtighed.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

7 September 2021: Freetrailer sætter fokus på den internationale ekspansion

Freetrailer Group A/S kunne i går annoncere et udvidet samarbejde med verdens ledende møbel-koncern, og ledelsen har i den forbindelse besluttet at allokere flere ressourcer til bedst mulige eksekvering af denne samarbejdsaftale.

Der er nu nedsat en task force, der skal facilitere modningen af Freetrailer-organisationen til at kunne imødekomme og honorere opgaverne i forbindelse med forestående intensivering af den internationale ekspansion.

Thomas Munksgaard, Freetrailers nuværende Country Manager i Danmark, er udpeget til at lede den særlige task-force som skal forberede Freetrailers organisation på de internationale muligheder gårsdagens aftale åbner for. Thomas får bistand fra både ledelse og bestyrelsen, herunder selskabets bestyrelsesformand, Mikael Bartroff.

Philip Filipsen udtaler: ”Den netop indgåede aftale er et stort skridt for Freetrailer. Det kommer til at stille store krav til vores organisation og vores evne til at eksekvere og levere. Derfor har vi sat Thomas Munksgaard, Country manager for Freetrailer Danmark, i spidsen for Freetrailers Task force bistået af Mikael Bartroff, Freetrailers bestyrelsesformand, som har stor erfaring fra hans tidligere virke med international forretningsudvikling. Det giver os de rigtige forudsætninger for at kunne gøre organisationen klar til denne næste og meget vigtige fase af Freetrailers internationale ekspansion”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

6 September 2021: Freetrailer Group A/S indgår et udvidet samarbejde med verdensførende møbelkoncern

Freetrailer Group annoncerede i dag en udvidet international aftale med en verdensfører inden for boligindretning, hvilket betyder, at Freetrailer i fremtiden vil fungere som foretrukken partner ved valg af selvbetjente transportløsninger internationalt hos denne partner.

Dette er et langvarigt samarbejde, som kan dateres tilbage til Freetrailers grundlæggelse i 2004.

I samarbejde med partneren vil det blive besluttet, hvor og hvornår den internationale udrulning vil finde sted på forskellige markeder.

Forventninger til regnskabsåret 21/22 udmeldt i forbindelse med Q4 rapporteringen 26. august 2021 fastholdes.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

26 August 2021: Helårsrapport 20/21

Regnskabsåret 20/21 blev endnu et rekordår for Freetrailer koncernen.

I Q4 20/21 steg antallet af udlejninger med 31% i forhold til samme periode året før, og omsætningen vækstede med 38% i forhold til Q4 19/20. Samtidigt kan Freetrailer notere den højeste vækst i antallet af trailer på et enkelt år.

Freetrailer Group A/S aflægger finansiel rapport for koncernens for regnskabsåret 01. juli 2020 – 30. juni 2021.

 Q4 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. april 2021 – 30. juni 2021)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 15.993,3 (11.543,4)
 • EBITDA 3.758,0 (2.510,9)
 • Resultat før skat 3.435,1 (1.931,9)
 • Egenkapital 17.068,7 (12.202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,30 (0,16)
 • Egenkapitalandel 56% (59%)

HELÅRS KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2020 – 30. juni 2021)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 51.869,3 (40.780,3)
 • EBITDA 7.367,0 (3.360,0)
 • Resultat før skat 5.903,1 (1.511,1)
 • Egenkapital 17.068,7 (12.202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,49 (0.13)
 • Egenkapitalandel 56% (59%)

Udlejningsvæksten steg i Q4 20/21 med 31,4% sammenlignet med samme periode sidste år. Samlet set er antallet af udlejninger opgjort til 178.830 for perioden. Antallet af udlejninger for det samlede regnskabsår blev 613.260, hvilket er en stigning på 27% sammenlignet med samme periode året før.

Antallet af trailere i markedet steg i regnskabsåret med 529 nye trailere fra 1.617 ved regnskabsårets begyndelse til 2.146 ved regnskabsårets afslutning, svarende til en vækst 32,7%

Omsætningen i Q4 20/21 udgjorde DKK 16,0 mio. Det er en stigning på 38% i forhold året før. Omsætningsfremgangen for regnskabsåret som helhed blev på 27%

Driftsresultatet (EBITDA) (EBITDA) for Q4 20/21 udgjorde DKK 3,8 mio. mod DKK 2,5 mio. i Q4 19/20. Driftsresultatet for det samlede regnskabsår 20/21 landede på DKK 7,4 mio. mod DKK 3,4 mio. i den tilsvarende periode 19/20.

Resultatet før skat for Q4 20/21 var DKK 3,4 mio. mod 1,9 mio. i Q4 19/20. Samme finansielle post var DKK 5,9 mio. for regnskabsåret som helhed mod DKK 1,5 mio. i samme periode 19/20.

Forventningerne til regnskabsåret 21/22
Med baggrund i Freetrailers mange nye partneraftaler samt den markante forøgelse af trailerkapaciteten og vores indtog på det tyske marked, forventer vi endnu et år, hvor vi kan vise flotte vækstrater. Antallet af trailer forventes at vokse med ca. 750 i 21/22, mens omsætningen forventes at stige med godt 20% til DKK 62-64 mio. Resultatet før skat forventes at ligge i størrelsesordenen DKK 7-9 mio.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
”Freetrailer har oplevet en fantastisk fremgang på alle områder i det forgangne regnskabsår, og jeg er meget stolt over det resultat vi kan fremlægge. Særligt glæder den flotte fremgang i både antallet af trailer i markedet og i antallet af udlejninger, som er hele fundamentet for vores forretning.

Freetrailer går en utrolig spændende tid i møde, og jeg føler for alvor, at vi nu har fået skabt det rette fundament for ekspansionen af Freetrailers koncept internationalt. Vores økonomiske fundament er bedre end aldrig før, vi formår at tjene penge i vores etablerede markeder, vores organisation arbejder målrettet på at drive Freetrailer fremad, og vi har skabet et godt udgangspunkt for at etablere os på nye markeder sammen med vores mange partnere”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

Find samtlige af Freetrailers pressemeddelelser på Spotlight Stock Market.

Seneste finansielle rapporter

Helårssrapport 2021/2022 – Q4

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport 2021/2022 – Q3

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport 2021/2022 – Q2

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport 2021/2022 – Q1

» Se/Hent PDF

Helårsrapport
2020/2021 – Q4

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2020/2021 – Q3

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2020/2021 – Q2

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2020/2021 – Q1

» Se/Hent PDF

Årsrapport
2019/2020

» Se/Hent PDF

Helårsrapport
2019/2020 – Q4

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2019/2020 – Q3

» Se/Hent PDF

Halvårsrapport
2019/2020 – Q2

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2019/2020 – Q1

 » Se/Hent PDF

En stærk kerneforretning med et skalerbart koncept 

Freetrailer er en teknologivirksomhed, som hver dag udlejer mere end 2.500 trailere i tæt samarbejde med virksomhedens +70 partnere i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.

Freetrailer har til dags dato 4,5 mio. udlån og årligt har 700.000 kunder lånt en Freetrailer. Siden opstarten i 2004, har virksomheden bestræbet sig på, at opbygge en deleøkonomisk virksomhed med et teknologisk afsæt i takt med den digitale udvikling. Regnskabsåret 18/19 viste en omsætning på DKK 35 mio. og Q1 19/20 rapporterede om en fortsat positiv udvikling med en omsætningsstigning på 22% til DKK 11,2 mio. mod DKK 9,2 mio. i samme periode året før.

Bestyrelse og direktion

Det kræver både erhvervserfaring og udsyn at løfte deleøkonomien til næste niveau. Freetrailer er pioner på området, og derfor breder den gode idé sig nu fra Skandinavien til resten af Europa. For at bevare momentum og udnytte vækstpotentialet kan vi nu byde velkommen til Gitte Uldall, Nicolai Frisch Erichsen og Anders Birk Jensen i bestyrelsen. Den samlede bestyrelse besidder herefter stærke kompetencer indenfor international forretningsudvikling og strategi, digital udvikling og markedsføring samt økonomistyring og compliance.

Allan Sønderskov Darré

Allan Sønderskov Darré

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesformand, grundlægger, business angel med innovativt fokus
.

Gitte Uldall

Gitte Uldall

Bestyrelsesmedlem

Baggrund fra revision og forretningsstrategisk udvikling i ind- og udland

Martin Lavesen

Martin Lavesen

Bestyrelsesmedlem

Advokat og leder med indsigt i organisatoriske og strategiske forandringsprocesser

Nicolai Frisch Erichsen

Nicolai Frisch Erichsen

Bestyrelsesmedlem

Mangeårig baggrund inden for onlineplatforme og forretningsudvikling

Anders Birk Jensen

Anders Birk Jensen

Bestyrelsesmedlem

Har arbejdet med skalering af online forretninger – taktisk og strategisk
.

Philip Filipsen

Philip Filipsen

Group CEO

Erfaren adm. direktør for Freetrailer med en dokumenteret historie inden for management

Kontaktinformation
Investor Relations

Philip Filipsen, CEO
Tlf.: +45 40 90 17 85

Freetrailer konceptet

Freetrailer har siden stiftelsen i 2004 formået kontinuerligt at vækste til den solide forretning, vi er i dag. Se Freetrailers case nedenfor og hør mere om, hvorfor Freetrailer er en god investering.