INVESTOR RELATIONS
Freetrailer Group A/S er noteret på Spotlight Stock Market.

Finanskalender

Q3 Kvartalsrapport 2019/2020

29/05-2020

Q4 Årsrapport 2019/2020

27/08-2020

Aktiekurs

Freetrailer aktien handles under kortnavnet (FREETR), og aktiekursen kan følges på Spotlight Stock Market.

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, SILVAN og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har Freetrailer haft 2,5 millioner udlån og gennemsnitligt benytter 360.000 kunder årligt, Freetrailers service.

Fakta:
+40 samarbejdspartnere
+250 afhentningssteder
+1500 trailere

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale.
Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018. Ticket kode: FREETR

Selskabsmeddelelser

20. marts 2020: COVID-19: Freetrailer trækker sine indtjeningsforventninger tilbage

Selvom Freetrailer i februar og marts ikke har kunnet konstatere en direkte COVID-19 effekt på udlejningsaktiviteten, må det forventes, at en fortsat spredning af COVID-19 og den relaterede gradvise nedlukning af aktiviteter i samfundet vil påvirke udlejningsaktiviteten i den resterende del af regnskabsåret 19/20. Derfor har Freetrailer valgt at trække sine indtjeningsforventninger til regnskabsåret 19/20 og 20/21 tilbage.

I forlængelse af de nye forsamlingsregler og gennemførte lukninger af storcentre er åbningstiderne hos flere af vores partnere i Skandinavien blevet ændret, og flere af de større partnere, herunder IKEA Danmark holder nu helt lukket.

Freetrailer har i februar og marts ikke konstateret en direkte COVID-19 effekt på udlejningsaktiviteten, men det må forventes, at den fortsatte forværring af situationen vil påvirke udlejningsaktiviteten negativt i den resterende del af regnskabsåret 19/20, som slutter den 30. juni 2020.

Freetrailer har siden primo marts implementeret de nødvendige foranstaltninger for at passe bedst muligt på selskabets medarbejdere og kunder. Al personale arbejder hjemmefra, og der er indsat ekstra ressourcer for at yde bedst mulig kundeservice, herunder løbende opdatering af åbningstiderne for hvert enkelt udlejningssted i bookingsystemet.

Det er vigtigt, at kunderne ikke kører forgæves, når de har brug for at leje en trailer, og heldigvis kan 80% af trailer-porteføljen bookes uden kontakt med butikspersonalet via Freetrailers App og Freelock løsning. Erfaringer viser, at brugen af Freetrailers service både relaterer sig til hjemtransport af købte varer samt øvrige private gøremål. På nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt at vurdere nettoeffekten af den alt andet lige fortsættende aktivitet.

Fundamentalt er forretningspotentialet og de internationale ekspansionsmuligheder intakt, men på baggrund af situationens alvor kan ekspansionsplanerne blive forsinket.

I forbindelse med kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 19/20, som offentliggøres den 31. maj 2020, forventer Freetrailer at kunne give en mere detaljeret status og opfølgning på indtjeningsforventningerne.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst: 
Philip Filipsen, Group CEO
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, Pelican og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+40 samarbejdspartnere
+250 afhentningssteder
+1500 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018. Ticker code: FREETR

28. februar 2020: Freetrailer Group A/S offentliggør halvårsrapport Q2 for regnskabsåret 19/20

Fremgang i Q2 19/20 med en udlejningsvækst på 27% og en vækst i omsætningen på 16%. Manglende vækst i trailerbestanden medfører en justering af helårsforventningerne til en omsætning på DKK 40,5 mio. fra DKK 42,0 mio. og et overskud før skat på DKK 1,7 mio. fra DKK 3,25 mio. Forventningerne til helåret udviser fortsat en fremgang på knap 17% i omsætningen og en resultatforbedring på 5 mio. i forhold til 18/19.

Freetrailer Group A/S aflægger halvårsrapport for koncernens første seks måneder af regnskabsåret 01. juli 2019 – 30. juni 2020.

Q2 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. oktober 2019 – 31. december 2019)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

• Nettoomsætning 9.271,6 (7.987,4)
• EBITDA -114,7 (-578,1)
• Resultat før skat -518,5 (-1151,1)
• Egenkapital 11.539,5 (12.295,0)
• EPS (Earnings Per Share) -0.04 (-0.12)
• Egenkapitalandel 63% (72%)

1. HALVÅR KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2019 – 31. december 2019)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

• Nettoomsætning 20.467,8 (17.181,8)
• EBITDA 1.486,5 (290,6)
• Resultat før skat -618,3 (-891,5)
• Egenkapital 11.539,5 (12.295,0)
• EPS (Earnings Per Share) 0.05 (-0.10)
• Egenkapitalandel 63% (72%)

Udlejningsvæksten i Q2 19/20 blev på 26,7% sammenlignet med Q2 18/19. Samlet set for H1 19/20 steg antallet af udlejninger fra 163.529 til 208.368 svarende til en fremgang på 27,4%. Den positive udvikling i antallet af udlejninger afspejles også i omsætningsudviklingen.

Omsætningen i Q2 19/20 udgjorde DKK 9,3 mio., svarende til en vækst på 16,3% i forhold til samme periode sidste år. Halvårsomsætningen steg med 19,2% til DKK 20,5 mio. mod DKK 17,2 mio. i H1 18/19.

Driftsresultatet (EBITDA) for H1 19/20 er opgjort til DKK 1,5 mio. mod DKK 0,3 mio. for samme periode sidste år. Den positive udvikling dækker over den øgede aktivitet samt den igangværende effektivisering af organisationen. Driftsresultatet for Q2 19/20 udgør DKK -0,1 mio. mod DKK -0,6 mio. i Q2 18/19.

Resultatet før skat blev i halvåret på DKK 0,6 mio. mod et underskud på DKK 0,9 mio. i samme periode sidste år, svarende til en resultatforbedring på DKK 1,5 mio. Resultat før skat for Q2 udgør DKK -0,5 mio. mod DKK -1,2 mio. i Q2 18/19.

Forventningerne til regnskabsåret 19/20 Freetrailers flotte vækst i H1 19/20 er primært opnået ved en øget udlejningsfrekvens, mens målsætningen om at bringe yderligere kapacitet til markedet ved etablering af nye partnerrelationer er gået langsommere end forventet.

Udrulningen af nye trailere skrider planmæssigt frem på det store svenske marked, mens der i Danmark, Norge og Tyskland er oplevet forsinkelser i indgåelsen af nye partneraftaler. Potentialet er til stede, men der tegner sig et billede af en forskydning af de forventede nye partnerrelationer til ultimo 19/20 – primo 20/21.

CEO, Philip Filipsen kommenterer det justerede regnskab:
”I Freetrailer har vi stor succes med at få stadigt flere kunder til at benytte vores service, og vi er ikke i tvivl om, at dette vil fortsætte på de skandinaviske markeder og vinde indpas på de øvrige markeder i Europa.

På nuværende tidspunkt står Freetrailer dog overfor en kapacitetsudfordring, da grænsen for hvor meget vores nuværende trailerportefølje kan udlejes udfordres. Samtidig kan udbredelsen på især det svenske og norske marked stadig forbedres. Der skal lukkes nye partneraftaler på alle markeder inkl. det tyske marked for, at væksten kan tage endnu et væksthop. Efterspørgslen er til stede, men der skal bringes flere trailere til markedet.”

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst: 

Philip Filipsen, Group CFO
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, Pelican og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+40 samarbejdspartnere
+250 afhentningssteder
+1500 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018. Ticker code: FREETR

12. februar 2020: Freetrailer Group A/S i nyt og spændende samarbejde med den svenske burgerkæde, MAX Burgers

Sveriges ældste burgerkæde og Freetrailer har netop indgået et samarbejde, som indebærer, at Freetrailers deleøkonomiske trailerkoncept fremover vil være til rådighed ved MAX Burgers’ restaurant i Örebro. Trailerne vil være at låne fra primo april 2020 og vil være forsynet med Freetrailers digitale låsesystem, som giver 100% fleksibilitet til MAX Burgers såvel som til deres kunder.

Freetrailers enkle og selvbetjente trailerkoncept har nu også fundet vej til Sveriges ældste burgerkæde, der har set værdien i at tilbyde gratis lån af trailere til burgerkædens kunder.

”Vi ser stort potentiale og synergi i at stille Freetrailers deleøkonomiske koncept til rådighed for personer i Örebro området, således at vi kan hjælpe med både mad og transportmidler, hvilket, vi håber, vil gøre et besøg hos os endnu bedre” siger Tobias Karlsson, Marketingchef hos MAX Burgers.

MAX Burgers har i dag 153 restauranter, som primært er fordelt i Danmark, Sverige og Norge – de samme Nordiske lande, som Freetrailer er repræsenteret i.

Foruden at stille Freetrailer konceptet til rådighed for MAX Burgers’ kunder og lokalbefolkningen i Örebro området har samarbejdet en grøn vinkel. Bag samarbejdet ligger også en plan om at opsamle data om trailernes kørselsmønster, og denne viden vil være grundlag for klimapositive tiltag. 

”Jeg ser et stort potentiale og værdi i samarbejdet og det fælles projekt, og jeg er sikker på, at de resultater, der kommer ud af samarbejdet, vil være yderst brugbare og relevante for såvel MAX Burgers som Freetrailer” udtaler Freetrailer CEO, Philip Filipsen og tilføjer ”foruden det meget spændende grønne aspekt ser jeg også en fin synergi i at kombinere vores trailerservice med en landsdækkende restaurant. De fleste bliver jo sultne, når de flytter noget fra A til B.”

Hos begge parter er stemningen positiv, og ledelsens forventninger til projektet er høje.

”Hos MAX Burgers har vi et solidt klimaarbejde. Menuen er klimapositiv, hvilket betyder, at virksomheden ikke kun kompenserer for alle, solgte produkter, men med yderligere 10%. Bæredygtighedsaspektet afspejles også i samarbejdet med Freetrailer. Dels ved at bidrage til en voksende delingsøkonomi som Freetrailer står for og dels ved at sikre, at der klimakompenseres for brugen af de trailere, der udlånes hos MAX Burgers” lyder det fra Tobias Karlsson, Marketingchef hos MAX Burgers.

Det nye partnerskab er interessant både set ud fra et forretningsudviklende- og miljømæssigt perspektiv, da kombinationen mellem de to virksomheders services og et grønt tiltag kan rumme flere spændende muligheder i et fremtidigt samarbejde.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst: 

Philip Filipsen, Group CFO
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, Pelican og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+40 samarbejdspartnere
+250 afhentningssteder
+1500 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018. Ticker code: FREETR

18. december 2019: Freetrailer Group A/S afslutter 2019 med pæne resultater - vækst på alle 3 markeder, ekspansion til Tyskland og ny CEO

Siden børsnoteringen i sommeren 2018 har Freetrailer Group A/S arbejdet på at tilrettelægge og eksekvere den vækstplan, som kapitalrejsningen gav mulighed for. Det målrettede arbejde med fokus på eksisterende- såvel som nye markeder har for alvor givet resultater i de seneste 6 måneder af 2019, og bekræfter koncernens vækststrategi.

I Norge har indsatserne haft en markant effekt på udbredelsen af Freetrailers koncept.
Antallet af trailere er det seneste år vækstet med 47%, og det samlede udlejningstal er steget med 77% sammenlignet med samme periode året før.

Den enorme vækst kan dels tilskrives en kontraktforlængelse og udvidelse af samarbejdet med IKEA. Hertil kommer, at Freetrailer Group A/S kunne tilføre endnu en partner i Norge, da et strategisk samarbejde med City Self-Storage blev indgået i december 2018. I de først 5 måneder af regnskabsåret 2019/2020 steg antallet af samlede udlejninger i Norge med hele 80%.

I Sverige har der været fokus på nye samarbejdsaftaler, hvor bl.a. ICA-koncernen, 24Storage og Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har inkorporeret Freetrailers koncept.

I Sverige ses ligeledes en betydelig stigning i antallet af trailere, der det seneste år er øget med 36%. Samtidig er antallet af udlejninger i de første 5 måneder af regnskabsåret 2019/2020 steget med 40%.
Her, ved udgangen af 2019, har Freetrailer Group A/S godt 420 trailere i Sverige.

I Danmark ses også en fortsat fremgang, og antallet af trailere er øget med 13% det senest år, hvilket anses som en rigtig fin vækst for et marked, hvor Freetrailer har størst udbredelse. I de første 5 måneder af regnskabsåret 2019/2020 er antallet af udlejninger endog steget med 20% i forhold til samme periode året før, hvilket bl.a. kan tilskrives en øget udbredelse af Freetrailers elektroniske låsesystem, Freelock.

Efterspørgslen og den store interesse fra både slutbrugere og partnerne indikerer, at potentialet på det skandinaviske marked fortsat er stort. Især på det svenske marked, som næsten er dobbelt så stort som det danske med ca. 10 mio. indbyggere, har Freetrailer høje forventninger til de fortsatte vækstmuligheder.

”Med de opnåede resultater er der grund til optimisme, og Freetrailer fastholder sine forventninger til en 20% omsætningsfremgang for regnskabsåret 2019/2020 til 42 mio. DKK, ligesom at forventningerne til årets resultat før skat fastholdes på 3,25 mio. DKK” udtaler Group CEO Philip Filipsen.

Freetrailers forventninger til 2020/2021

”Vi vil i den kommende tid fokusere yderligere på strømlining og udvikling af vores forretningsmodel med henblik på at vækste virksomheden yderligere i Skandinavien såvel som internationalt. Det gør vi ved at have 100% fokus på vores salgs- og marketingsindsatser kombineret med en kontinuerlig styrkelse og videreudvikling af vores digitale platform. Vi forventer, at disse indsatser vil bidrage til, at vi når næste step af vores vækstambitioner. Vi forventer i 2020/2021 at vækste vores omsætning med yderligere 40% til en estimeret omsætning på 59 mio. DKK og et resultat før skat på 9,4 mio. DKK.” tilføjer Philip Filipsen.

 

Bestyrelsesformand, Mikael Bartroff tilslutter sig forventningerne og tilføjer, ”Freetrailers vækstforventninger for den resterende del af 2019/2020 og for det kommende regnskabsår 2020/2021 er funderet i vores strategiske tiltag blandt andet ved vores annoncerede indtræden på det europæiske marked.

De væsentligste hændelser i Freetrailer Group A/S 2019

Den 15. januar 2019
Hypermarkedskæden Bilka udvider antallet af trailere med 43% og forlænger samarbejdsaftalen med 4 år.

Den 4. april 2019
Freetrailers app nomineres til E-handelsprisen i kategorien for Årets Bedste app og tildeles 2. pladsen af FDIH.

Den 2. maj 2019
Freetrailer melder om 13 nye partnerskaber i Sverige, og antallet af svenske partnere bliver næsten tredoblet. Nye partnerskabsaftaler omfatter blandt andet ICA Maxi, Riksbyggen, Mio Möbler, Caparol, Mekonomen og IKEA Pick Up Point.

Den 3. juni 2019
Den svenske detailkæde Järnia Outlet indgår 3-årlig kontraktaftale.

Den 8. juli 2019
Nyt internationalt samarbejde med teknologivirksomhed Nüwiel betyder, at Freetrailer Group A/S kan inkludere en elektronisk E-trailer til cykler og gående til virksomhedens produktportefølje.

Den 18. oktober 2019
Spændende nyt samarbejde med vækstkometen 24Storage bliver indgået.

Den 21. november 2019
Freetrailer Group A/S udvider samarbejdet med ICA MAXI og tilføjer samtidig ICA Kvantum til partneraftalen.

Den 29. november 2019
Freetrailer aflægger kvartalsrapport Q1 2019/2020 og kan rapportere om betydelig vækst i omsætning og resultat, som viser en fremgang på hhv. 22% og 80%.

Den 29. november 2019
I forbindelse med offentliggørelsen af Q1 19/20 meldte Freetrailer også om CEO-skift, hvor virksomhedens CFO overtog stillingen som Group CEO. Dette som led i koncernens internationaliseringsstrategi, hvor Freetrailers stifter og tidligere CEO, Allan Sønderskov Darré tiltrådte som ankerperson for Freetrailer Future. 

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst: 

Philip Filipsen, Group CFO
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, Pelican og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+40 samarbejdspartnere
+250 afhentningssteder
+1500 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018. Ticker code: FREETR

Find samtlige af Freetrailers pressemeddelelser på Spotlight Stock Market.

Seneste finansielle rapporter

Halvårsrapport     2019/2020 – Q2

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport     2019/2020 – Q1

» Se/Hent PDF

Årsrapport
07/2018 – 06/2019

» Se/Hent PDF

Helårsrapport
2018/2019 – Q4

» Se/Hent PDF

Kvartalsredegørelse
2018/2019 – Q3

» Se/Hent PDF

En stærk kerneforretning med et skalerbart koncept 

Freetrailer er en teknologivirksomhed, som hver dag udlejer mere end 1.500 trailere i tæt samarbejde med virksomhedens 40+ partnere i Danmark, Norge og Sverige.

Freetrailer har til dags dato 2,5 mio. udlån og årligt har 360.000 kunder lånt en Freetrailer. Siden opstarten i 2004, har virksomheden bestræbet sig på, at opbygge en deleøkonomisk virksomhed med et teknologisk afsæt i takt med den digitale udvikling. Regnskabsåret 18/19 viste en omsætning på DKK 35 mio. og Q1 19/20 rapporterede om en fortsat positiv udvikling med en omsætningsstigning på 22% til DKK 11,2 mio. mod DKK 9,2 mio. i samme periode året før.

Freetrailers forventninger for regnskabsåret 2021/2022 estimeres til en omsætning i størrelsesordenen DKK 80 mio.

Skal du med på den videre rejse?

Udvalgte nøgletal

3 Lande

40 partnere

1.500 trailere

250 pick up points

2,5 mio. udlån
til dato

360.000 kunder
pr. år

35 mio. DKK
i omsætning

400.000 app downloads

Freetrailer case

Freetrailer har siden stiftelsen i 2004 formået kontinuerligt at vækste til den solide forretning, vi er i dag. Se Freetrailers case nedenfor og hør mere om, hvorfor Freetrailer er en god investering.

Bestyrelsen

 

Mikael Bartroff

Bestyrelsesformand

Tidl. CFO / Inter IKEA Systems B.V. Lang international erfaring som topleder i IKEA.
Mikael er ekspert i vækst og skalering af forretningskoncepter international

Thomas Munksgaard

Bestyrelsesmedlem & Founder, Mere Tid

Thomas har erfaring med processer, salgsuddannelse- og træning og har desuden en fortid som kundeservicechef hos IKEA Danmark.

Dan Takiar Petersen

Bestyrelsesmedlem & Co-Owner / Chief Security Officer, Nuura

Dan bidrager med international salgserfaring og har tidligere været Managing Director for Gubi Inc. i Nordamerika og chef internationale salg i Muuto.

Allan Sønderskov Darré

Bestyrelsesmedlem & Founder, Freetrailer

Allan har en baggrund inden for logistik & distribution, salg & marketing samt IT. Iværksætter med success – etableret og solgt Preform Kommunikation A/S og internetbureauet Grapenet

Management

 

Philip Filipsen

Group CEO, Freetrailer

Philip har de seneste 20 år arbejdet med økonomistyring, koncernrapportering og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder i ind- og udland. Philip er uddannet i finansiering og har flere års erfaring som investeringsdirektør i forsikrings- og bankverdenen.

Johan Wijkander

Nordic Area Manager

Johan har været en del af Freetrailer i mere end 8 år og har en solid forståelse for det svenske detailmarked. Johan har tidligere arbejdet med eventmarkedsføring og salg i hele Norden.

IPO materiale 

 

Memorandum

Emissionsmemorandum forud for noteringen på aktietorget.

» Se/Hent PDF

Resume

Kort teaser med de vigtigste informationer fra Emissionsmemorandum.

» Se/Hent PDF

Videopræsentation

Oplev investormøde i Parken, København d. 22/5-2018

» Se investorpræsentation

Kontaktinformation for Investor Relation

Investor nyheder

Nedenfor er et udpluk af Freetrailers investornyheder som bl.a. sendes ud gennem investor nyhedsbrevet.

Udvalgte nyheder

Fremgang i deleøkonomi giver stor vækst hos Freetrailer
Freetrailer åbner kontor i Hamborg: "Tyskland et naturligt springbræt"

Den danske virksomhed Freetrailer, som tilbyder gratis trailerudlån hos partnere som IKEA og Silvan, oplever stigende interesse syd for grænsen og har derfor besluttet at etablere kontor i Hamborg.

Det sker efter et nyligt indgået samarbejde med den tyske teknologivirksomhed Nüwiel, og efter at Freetrailer har oplevet stor interesse for selskabets E-trailer, som er en eldreven transportløsning til cyklende eller gående.

Det fremgår af en meddelelse fra Freetrailer fredag.

Kontoret i Hamborg, som åbner i oktober, får samme adresse som partneren Nüweil, og i takt med den stigende omsætning på kerneforretningen og samarbejdet med Nüwiel vil selskabet påbegynde næste skridt af sin todelte vækststrategi.

Strategien har fokus på landeekspansion samt på fortsat fremdrift på de eksisterende markeder i Skandinavien, fremhæver selskabet, som ser et stort potentiale i Tyskland.

– Tyskland bliver samtidig et naturligt springbræt til vores videre indtræden på det europæiske marked, siger administrerende direktør hos Freetrailer, Allan Sønderskov Darré, i meddelelsen.

Freetrailer er noteret på Spotlight Stock Market.

/ritzau/FINANS

https://www.euroinvestor.dk/nyheder/freetrailer-aabner-kontor-i-hamborg-tyskland-et-naturligt-springbraet 

Populær opfindelse er kommet til Danmark: Nu kan du tage sofaen med på cykeltur

En tysk populær gå- og cykeltrailer er nu kommet til Danmark.

Tyske rumfartsingeniører har opfundet en elektrisk cykeltrailer, som gør det lettere at transportere store tunge genstande. Nu er traileren kommet til København.

Bag står det børsnoterede selskab Freetrailer, som siden 2004 har udlejet gratis trailere til danskerne i kæder som Ikea, Bilka og Silvan.

https://www.berlingske.dk/virksomheder/populaer-opfindelse-er-kommet-til-danmark-nu-kan-du-tage-sofaen-med