INVESTOR RELATIONS
Freetrailer Group A/S er noteret på Spotlight Stock Market.

Finanskalender

Årsrapport 2019/2020

01/10-2020

Generalforsamling 2019/2020

15/10-2020

Q1 rapport 2020/2021

26/11-2020

Q2 rapport 2020/2021

25/02-2021

Aktiekurs

Freetrailer aktien handles under kortnavnet (FREETR), og aktiekursen kan følges på Spotlight Stock Market.

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, SILVAN og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har Freetrailer haft 2,5 millioner udlån og gennemsnitligt benytter 360.000 kunder årligt, Freetrailers service.

Fakta:
+50 samarbejdspartnere
+300 afhentningssteder
+1.600 trailere

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale.
Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018. Ticker kode: FREETR

Selskabsmeddelelser

1. Oktober 2020: Freetrailer Group A/S Årsrapport 19/20

Freetrailer Group A/S Årsrapport 19/20

Omsætningen steg med 17% og resultatet før skat blev positivt med DKK 1,5 mio mod et underskud på DKK 3,5 mio. året før. Antallet af udlejninger steg med 29% for året som helhed.

Freetrailer Group A/S aflægger årsrapport for koncernen for regnskabsåret 01-07-2019 – 30-06-2020.

HELÅRS KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2019 – 30. juni 2020)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

• Nettoomsætning 40.780,3 (34.754,0)

• EBITDA 3.360,0 (-351,0)

• Resultat før skat 1.511,1 (-3.535,0)

• Egenkapital 12.202,7 (11.075,5)

• EPS (Earnings Per Share) 0.13 (-0.31)

• Egenkapitalandel 60% (57%)

Det samlede antal udlejninger for året som helhed steg fra 339.180 til 436.122 (+28,6%) – væksten dækker over en høj kapacitetsudnyttelse af den eksisterende trailerpark på alle tre hovedmarkeder i Norge, Sverige og Danmark.

Omsætningen blev på DKK 40,8 mio. mod DKK 34,8 mio. for seneste regnskabsår svarende til en vækst på 17,3%

Driftsresultatet (EBITDA) udgør for regnskabsår DKK 3,4 mio. mod et negativt resultat på 0,4 for regnskabsåret 18/19.

Resultatet før skat for regnskabsåret som helhed udgør DKK 1,5 mio. mod et underskud på DKK – 3,5mio. i foregående regnskabsår svarende til en resultatforbedring på DKK 5 mio.

Forventningerne til regnskabsåret 20/21 Med udgangspunkt i en stigende efterspørgsel, en høje kapacitetsudnyttelse som fortsat bliver bedre og bedre, de store gennembrud i Sverige og Norge, samt den nylige opstart i Karlsruhe på det tyske marked, har vi høje forventninger til regnskabsåret 20/21. Freetrailer forventer:

• At øge trailerbestanden med ca. 600 trailere i 20/21 til 2.200 trailere (+36%)

• At omsætningen stiger til DKK 47 – 50 mio. (+15% – +23%)

• At resultat før skat udgør DKK 4 – 5 mio. (+150% – +213%)

Coronapandemien kan naturligvis bringe disse udsigter i fare som følge af en afmatning på verdensmarkederne.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO

E-mail: pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, ICA, 24Storage og Silvan stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 3,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:

+50 samarbejdspartnere

+300 afhentningssteder

+1600 trailere Freetrailer

Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.

Ticker code: FREETR

29. September 2020: Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling i Freetrailer Group A/S, som afholdes den 15. oktober 2020 kl. 18.00-20.00 – på adressen Sydmarken 31, 2860 Søborg 

Dagsorden i henhold til vedtægterne 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 
 5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne 
 6. Valg af bestyrelse  
 7. Valg af revisor 
 8. Eventuel 

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til stockholder@freetrailer.com, senest tirsdag den 13/10-2020 kl. 16:00. Ønskes det at modtage årsrapporten pr. mail forinden generalforsamlingen, oplyses dette i tilmeldingsmailen. Årsrapporten er tillige tilgængelig på selskabets kontor, Sydmarken 31, 2860 Søborg. 

Den danske regerings anbefalinger og regler i forbindelse med COVID-19-pandemien, herunder forbud mod offentlige samlinger på over 50 personer, vil naturligvis kunne have konsekvenser for selskabets generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger og regler, som de måtte være gældende til enhver tid, og selskabet vil tage alle nødvendige skridt for at sikre sundhed og sikkerhed for alle involverede parter.  

Aktionærer adviseres om, at der kan gælde begrænsninger i adgangen til de lokaler, hvor generalforsamlingen afholdes, og at disse begrænsninger kan forhindre personer fra at få adgang baseret på deres seneste rejsehistorie, karantæne og/eller sygdomstegn. Hvis mere end 50 personer fysisk vil deltage på generalforsamlingen, kan dette have indflydelse på tidspunktet for og måden hvorpå generalforsamlingen gennemføres.  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Uddybelse af punkterne på dagsordenen  

 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsen forslår, at den mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning af den ordinære generalforsamling  
 3. Bestyrelsen foreslår, at den lovpligtige årsrapport for 2019/2020 vedtages af generalforsamlingen. Den lovpligtige årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside Freetrailer.com/dk/investor fra den 1oktober 2020 
 4. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsår 2019/2020, og at resultatet overføres til egenkapitalen. 
 5. Forslag til ændring af selskabets vedtægter på følgende punkter: 
  1. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §5 afsnit 3 ændres fra sin nuværende ordlyd Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærerne på den til aktiebogen opgivne adresse med højst fire uger og mindst to ugers varsel” til ”Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen via e-mail til aktionærerne på den til aktiebogen opgivne adresse med højst fire uger og mindst to ugers varsel. Aktionærerne er selv ansvarlige for at registrere deres e-mailadresse hos Selskabet.   
  2. Bestyrelsen foreslår, at tegningsreglerne i vedtægternes §12 ændres fra sin nuværende ordlyd Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene” til ”Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, eller af selskabets direktør og bestyrelsesformand i forening eller sammen med et andet bestyrelsesmedlem.
 6. Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.Bestyrelsesmedlem Thomas Munksgaard er tiltrådt som Countrymanager for koncernens danske selskab, og fratræder i den forbindelse sin post i bestyrelsen. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg, og bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Derudover indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen nyvalg af Advokat Martin Lavesen til selskabets bestyrelse. En beskrivelse af Martin Lavesens ledelseshverv (medlem af direktioner, bestyrelser, tilsynsråd og bestyrelsesudvalg) vil foreligge på generalforsamlingen.      

  Bestyrelsen foreslår genvalg af nedenstående medlemmer af bestyrelsen: 

  Mikael Bartorff
  Dan Takiar Petersen
  Allan Sønderskov Darré

  Og nyvalg af 

  Martin Lavesen

 7.  Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisorKreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab
  Usserød Kongevej 157
  2970 Hørsholm

   

 8. Der er ingen punkter indkommet til behandling under eventuelt 

 

18. September 2020: Freetrailer Group A/S indgår aftale med nyåbnet IKEA-varehus i Tysk-land

NYT FRA SELSKABET

Publiceret: 2020-09-18

Freetrailer Group A/S indgår aftale med nyåbnet IKEA-varehus i Tyskland

Freetrailer er nu klar til rulle sit koncept ud på det tyske marked. Her bliver Freetrailers første partner det nyåbnede IKEA-varehus i Karlsruhe med levering af både bil-trailere, e-trailere og cargobikes.

Det nyåbnede IKEA i Karlsruhe bliver det første varehus i Tyskland, der kan tilbyde Freetrailers selvbetjeningskoncept til deres kunder. Freetrailers app og Freelock-løsning gør det muligt for kunderne at booke en bil-trailer, e-trailer eller cargotrailer på en nem og fleksibel måde til hjemtransport

Til en start stilles der 4 bil-trailere, 3 e-trailere og 2 cargobikes til rådighed i Freetrailers booking Platform.   

”Det er en vigtig aftale, vi nu indgår i Tyskland. Dels fordi det tyske marked rummer så utrolig mange muligheder, og ikke mindst fordi IKEA er en strategisk kunde både i Tyskland og på vores hjemmemarkeder i Norden. Vi står foran en lang og spændende ekspansionsrejse i Europa”, siger Freetrailers bestyrelsesformand, Mikael Bartroff

”Vores deleøkonomiske koncept matcher IKEA’s ønsker om ansvarlig kundeservice – ikke mindst vores sidste skud på produktstammen, hvor det nu også er muligt at transportere varerne hjem med en cargobike eller e-trailer til cyklen. Vi sætter stor pris på det gode samarbejde med IKEA” siger CEO Philip Fillipsen.

Udrulningen af Freetrailer-konceptet i Tyskland starter den 24/9 med IKEA i Karlsruhe og i løbet af Q4 2020 forventes Freetrailer-konceptet at blive introduceret i yderligere 8-10 varehuse.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail: pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, ICA, 24Storage og Silvan stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.

 

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 3,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.

 

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

 

Fakta:

+50 samarbejdspartnere

+300 afhentningssteder

+1600 trailere

 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.

Ticker code: FREETR

27. august 2020: Freetrailer Group A/S udsender Helårsrapport Q4 19/20

NYT FRA SELSKABET

Publiceret: 2020-08-27 

Freetrailer Group A/S helårsrapport Q4 19/20 

Væksten fortsætter – rekordresultat i Q4 19/20. Freetrailers forretningsmodel viste endnu engang sin styrke i 4. kvartal 19/20. Omsætningen steg med 14%, driftsresultatet (EBITDA) blev næsten femdoblet til DKK 2,5 mio., og resultatet før skat blev positivt med DKK 1,9 mio. Antallet af udlejninger steg med 31% i 4. kvartal og med 29% for året som helhed.  

Freetrailer Group A/S aflægger helårsrapport for koncernen for regnskabsåret 01-07-2019 – 30-06-2020.

Q4 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. april 2020 – 30. juni 2020)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år) 

 • Nettoomsætning 11.543,4 (10.108,0)
 • EBITDA 2.510,9 (560,0)
 • Resultat før skat 1.931,9 (-840,2)
 • Egenkapital 12.202,7 (10.175,4)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,16 (-0,09)
 • Egenkapitalandel 60% (55%)

 

HELÅRS KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2019 – 30. juni 2020)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 40.780,3 (34.754,0)
 • EBITDA 3.360,0 (-351,0)
 • Resultat før skat 1.511,1 (-3.535,0)
 • Egenkapital 12.202,7 (10.175,4)
 • EPS (Earnings Per Share) 0.13 (-0.31)
 • Egenkapitalandel 60% (55%)

 Udlejningsvæksten slår endnu en rekord. I Q4 19/20 steg antallet af udlejninger fra 96.605 til 126.480 (+30,9%). Det samlede antal udlejninger for året som helhed steg fra 339.180 til 436.122 (+28,6%) – væksten dækker over en høj kapacitetsudnyttelse af den eksisterende trailerpark på alle tre hovedmarkeder i Norge, Sverige og Danmark. Trailerparken steg kun med 160 trailere i perioden fra 1.457 til 1.617 primært på det svenske marked.

Omsætningen i Q4 19/20 udgjorde DKK 11,5 mio., svarende til en vækst på 14,2% i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen for året som helhed blev på DKK 40,8 mio. mod DKK 34,8 mio. for seneste regnskabsår svarende til en vækst på 17,3%

Driftsresultatet (EBITDA) for Q4 19/20 udgør DKK 2,5 mio. mod DKK 0,6 mio. i Q4 18/19, og for regnskabsåret som helhed kunne koncernen notere en fremgang i driftsresultatet (EBITDA) på DKK 3,7 mio. Driftsresultatet (EBITDA) udgør for det samlede regnskabsår DKK 3,4 mio. mod et negativt resultat på 0,4 for regnskabsåret 18/19.

Resultatet før skat for Q4 19/20 udgør DKK 1,9 mio. mod DKK -0,8 mio. i Q4 18/19, og for regnskabsåret som helhed er resultatet før skat opgjort til DKK 1,5 mio. mod et underskud på DKK -3,5mio. i foregående regnskabsår svarende til en resultatforbedring på DKK 5 mio.

Forventningerne til regnskabsåret 20/21
Med udgangspunkt i en stigende efterspørgsel, en høje kapacitetsudnyttelse som fortsat bliver bedre og bedre samt de store gennembrud i Sverige og Norge, har vi høje forventninger til regnskabsåret 20/21. Freetrailer forventer

 • At øge trailerbestanden med ca. 600 trailere i 20/21 til 2.200 trailere (+36%)
 • At omsætningen stiger til DKK 47 – 50 mio. (+15% – +23%)
 • At resultat før skat udgør DKK 4 – 5 mio. (+150% – +213%)

Coronapandemien kan naturligvis bringe disse udsigter i fare som følge af en afmatning på verdensmarkederne.

CEO, Philip Filipsen kommenterer Helårsrapporten:
Regnskabsåret 19/20 blev på mange måder både spændende og anderledes for Freetrailer. Freetrailer havde fra starten af året et mål om, at dette regnskabsår skulle være året, hvor antallet af trailere på markedet skulle øges markant, primært gennem en øget udbredelse på især det svenske og norske marked, ligesom etableringen af de første partneraftaler i Tyskland, som det første på det Europæiske marked, var en del af planerne.

Antallet af udlejninger slog allerede i juli måned 2019 rekord med 41.000 udlejninger på en enkelt måned. Det blev startskuddet til en kontinuerlig månedlig YoY-vækst på knap 30% hver måned. Det samlede antal udlejninger blev på 436.122 i 19/20, svarende til vækst for året på 28,6% sammenlignet med 18/19. Den flotte fremgang i aktivitetsniveauet afspejles i såvel omsætning som indtjening. Omsætningen steg med 17% til DKK 40,8 mio., og jeg er særligt stolt over, at vi har formået at vende driftsresultatet (EBITDA) fra et mindre minus på DKK 0,4 mio. i 18/19 til et overskud på DKK 3,4 mio. i 19/20, mens resultatet før skat blev på DKK 1,5 mio.”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail: pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, ICA, 24Storage og Silvan stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien. 

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 3,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service. 

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet. 

Fakta:

+50 samarbejdspartnere

+300 afhentningssteder

+1600 trailere

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.

Ticker code: FREETR

13. august 2020: Nyt DK-partnerskab - Freetrailer Group A/S og Johannes Fog A/S indleder et nyt samarbejde

Freetrailer Group indleder et nyt samarbejde med byggecenterkæden Johannes Fog A/S, som har en ledende position indenfor trælæst-branchen. Fog har ni Trælast & Byggecentre, hvoraf de otte er placeret i Storkøbenhavn og Nordsjælland, mens det sidste ligger i Vordingborg.

Freetrailer Group har indgået en samarbejdsaftale med Fog, der ud over de ni fullscale trælast og byggecentre også råder over det flotte Bolig og Designhus på Nørgaardsvej i Kgs. Lyngby. I første omgang er der tale om fire trailere, som netop er blevet afleveret til Byggecenteret i Hørsholm. De øvrige Fog byggecentre forventes at følge trop, når kundeerfaringerne er analyseret.

”I Fog arbejder vi ud fra et ønske om at give vores kunder en kvalificeret rådgivning og de bedste løsninger, materialer og produkter af høj kvalitet. Freetrailers digitale fullservice koncept passer perfekt ind i dette univers. Kunderne kan nemt og enkelt betjene sig selv, trailerne bliver løbende vedligeholdt og serviceret, og vores medarbejdere kan koncentrere sig om betjening og rådgivning af vores kunder,” udtaler Michael Weiss, indkøbschef hos Fog.

Philip Filipsen, Group CEO i Freetrailer glæder sig også over det nye samarbejde, som passer perfekt ind i Freetailers udbredelse.

”Jeg er meget glad for, at Fog har valgt Freetrailer som deres samarbejdspartner i forhold til at kunne tilbyde deres kunder en transportmulighed, når varerne skal bringes hjem fra Fogs byggecentre. De fleste af Fogs byggecentre er placeret rundt omkring i det Nordsjællandske på lokationer, hvor Freetrailer ikke er repræsenteret i dag, så jeg er meget forventningsfuld og glad for, at vi nu også kan tilbyde vores service i disse områder,” siger Philip Filipsen.

Freetrailer offentliggør Q4 og årsrapport 19/20 resultat den 27. august 2020.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, CEO
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85

 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, Pelican Self Storage og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+40 samarbejdspartnere
+250 afhentningssteder
+1500 trailere

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.
Ticker code: FREETR

11. august 2020: Freetrailer Group A/S og Merkonomen i Sverige indgår samarbejdsaftale

Freetrailer Group offentliggører en betydningsfuld partneraftale på det svenske marked med indgåelse af en samarbejdsaftale med Mekonomen, som har 545 butikker og værksteder i Sverige.

Freetrailer Group kan nu tilføje en ny stor kæde til partnerporteføljen i Sverige. Mekonomen er landsdækkende indenfor reparation af biler samt salg af reservedele og tilbehør.

Freetrailer konceptet tilbydes til alle Mekonomens 545 butikker og bilværksteder, som er spredt over hele Sverige.

”I Mekonomen har vi en ambition om at gøre bil-livet så enkelt som muligt for vores mange kunder bl.a. ved at udvide vores servicepalette, og her er Freetrailers koncept spot on. Vores kunder får en gratis mulighed for at låne en trailer, og Freetrailers selvbetjeningsplatform gør, at vores medarbejdere i butikker og på værksteder slipper for administrativt arbejde”, udtaler Madeleine Westerling, Konceptchef hos Mekonomen.

Freetrailer har investeret mange ressourcer i synliggørelse af Freetrailer konceptet på de nordiske markeder, hvilket har ført til en markant vækst de seneste 18 mdr. i både Sverige og Norge. Med indgåelse af denne aftale med Merkonomen åbnes der for en markant udbredelse af Freetrailer i hele Sverige, hvilket er helt i tråd med selskabets internationale vækststrategi.

”Jeg er utrolig glad for det nye samarbejde med Mekonomen, som har et netværk af butikker og værksteder i Sverige og dermed understøtter Freetrailers ambition om at være landsdækkende. Samtidigt åbner samarbejdet med Mekonomen for en fantastisk mulighed for servicering af Freetrailers svenske trailerpark, som vil være ressourcebesparende – altså et perfekt match”, siger Johan Wijkander, Nordic Area Manager i Freetrailer.

Freetrailer offentliggør Q4 og årsrapport 19/20 den 27. august 2020.

 

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, Group CEO
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, Pelican og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+40 samarbejdspartnere
+250 afhentningssteder
+1500 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.
Ticker code: FREETR

04. august 2020: Freetrailer ansætter ny DK-country manager

Freetrailer har pr. 1. august 2020 ansat Thomas Munksgaard som country manager for den danske del af forretningen. Thomas får ansvaret for partnerrelationerne og skal også være med til at styrke de øvrige kunderelationer i Freetrailer Danmark.

”Det er en væsentlig styrkelse af vores organisation, at vi har fået Thomas ombord som en del af Freetrailer Danmarks ledelse, og det er en vigtig brik i vores ekspansionsstrategi”, siger Philip Filipsen, Group CEO hos Freetrailer.

”Der sker rigtig mange spændende ting i Freetrailer i øjeblikket, og jeg ser fortsat et stort vækstpotentiale på det danske marked – og det selvom vi allerede har så dominerende en position”, siger Thomas Munksgaard, DK-country manager hos Freetrailer .

Thomas har allerede i dag et indgående kendskab til Freetrailers forretning fra sin tid i Freetrailers bestyrelse, hvor han har siddet siden børsnoteringen i sommeren 2018. Thomas har også udført en række konsulentopgaver for Freetrailer i forhold til opbygning af selskabets partner- og kundeserviceorganisation.

Thomas har en fortid i IKEA, hvor han havde ansvaret for IKEA DKs kundeservice, og han har igennem de seneste år arbejdet som selvstændig med fokus på de arbejdsvaner, som giver gode arbejdsdage og resultater. Thomas forlader Freetrailers bestyrelse i forbindelse med generalforsamlingen den 15. oktober 2020.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, Group CEO
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, Pelican og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+40 samarbejdspartnere
+250 afhentningssteder
+1500 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.
Ticker code: FREETR

09. juli 2020: Freetrailer Group A/S indgår strategisk aftale med Obs BYGG i Norge

Freetrailer Group bryder for alvor igennem på det norske marked med den nye samarbejdsaftale med Obs BYGG. Obs BYGG er markedsleder i privatmarkedet for byggevarer i Norge og en del af Coop Norge SA.

Freetrailer Group kan nu tilføje en ny stor kæde til partnerporteføljen. Coop Norge er landsdækkende med mere end 1.200 butikker indenfor dagligvarer og byggematerialer, Coop Norges ambition – om at have den højeste kundetilfredshed og det bedste ry i dagligvare- og byggebranchen – har været den primære årsag til indgåelse af aftalen.

Freetrailer konceptet tilbydes til Coop koncernens byggemarkedkæde Obs BYGG som består at 54 byggemarkedsvarehuse fordelt over hele Norge.

”I Obs BYGG arbejder vi hele tiden på at forbedre kundeoplevelsen og løfte kundetilfredsheden, og her passer Freetrailers digitale fuldservice koncept intet mindre end perfekt. Vores kunder får fuld fleksibilitet i hjemtransporten af deres varer, og samtidigt sikrer Freetrailers platform, at vores medarbejdere kan koncentrere sig om at servicere kunderne inde i butikken. Derfor har vi også store forventninger til denne servicetilføjelse,” udtaler Kjell Erik Thune Larsen, konceptchef hos Obs BYGG.

Philip Filipsen, Group CEO i Freetrailer forventer sig også meget af det nye samarbejde. Freetrailer har været på det norske marked siden 2016, hvor primært IKEA har benyttet sig af Freetrailer-konceptet. Med indgåelsen af den nye aftale med Coop Norge befæstes positionen for alvor på det norske marked.

”Jeg er meget stolt over, at Coop Norge har valgt at samarbejde med Freetrailer. Coop Norges byggemarkedkæde har stor erfaring med at tilbyde trailerservice til deres kunder, men har set et væsentligt værdiløft og en ressourcebesparelse ved at bruge vores selvbetjeningskoncept. Samarbejdsaftalen betyder, at vi fra og med i dag kan hjælpe mange store byggevarehus spredt ud over hele Norge, så nu kommer der rigtig mange Freetrailere på de norske veje,” udtaler Philip Filipsen.

Den nye aftale får først effekt i regnskabsåret 20/21, og ændrer derfor ikke på forventningerne til regnskabsperioden 19/20. Freetrailer offentliggør Q4 og årsrapport 19/20 resultat den 27. august 2020.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, Group CEO
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, Pelican og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+40 samarbejdspartnere
+250 afhentningssteder
+1500 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.
Ticker code: FREETR

26. juni 2020: Elgiganten fordobler antallet af Freetrailere i Danmark

Elgigantens CEO Peder Stedal kalder samarbejdet med Freetrailer, om udlån af gratis trailere, et fantastisk supplement til deres kerneforretning og udvider antallet med 50 nye.

For halvandet år siden indgik Elgiganten et samarbejde med Freetrailer, om dengang 50 trailere til kædens danske butikker. Nu udvider kæden partnerskabet med yderligere 50 trailere blandt andet fordi Freetrailers digitale selvbetjeningsløsningen tilbyder kædens kunder en nem mulighed for at transportere varerne med hjem samt gør det nemt for Elgigantens personale at håndtere.

Vi har nu kørt med Freetrailers koncept i flere af vores danske butikker, og det har fungeret rigtig godt. Kunderne sætter pris på, at de selv kan bringe varerne hjem, og på den måde bliver det et fantastisk supplement til vores forretning. Freetrailers selvbetjeningsløsning med app og Freelock betyder at kunderne booker, når behovet er der, uden at vi er ind over ­– det gør det nemt for alle parter”, udtaler CEO Peder Stedal hos Elgiganten.

Freetrailers Group CEO, Philip Filipsen glæder sig også over udvidelsen af samarbejdet og udtaler: ”Elgiganten er en stor og landsdækkende spiller på det danske marked med 38 varebutikker fordelt rundt om i landet. Med udvidelsen af samarbejdsaftalen, vil Freetrailers service være tilgængelig i 28 af kædens butikker. Det glæder os meget, at det netop er øget kundetilfredshed, enkelthed og synlighed i gadebilledet, der er årsagerne til udvidelsen fra 50 til 100 trailere.”

De nye trailere forventes at stå klar i Elgigantens butikker, i løbet af juni måned.

Elgiganten i Danmark er en del af Elkjøp Nordic-koncernen, der ligesom Freetrailer også er repræsenteret i Norge og Sverige hvor koncernen har 309 varehuse.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, Group CEO
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, Pelican og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+40 samarbejdspartnere
+250 afhentningssteder
+1500 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018. Ticker code: FREETR

29. maj 2020: Freetrailer Group A/S udsender kvartalsrapport Q3 19/20

Markant udlejningsfremgang med vækst i antallet af udlejninger med 28,1% dog påvirkes partnersalget af Corona-krisen. Stigning i kvartalsomsætningen fra DKK 7,5 mio. til DKK 8,8 mio., svarende til en vækst på 17,3% sammenlignet med samme periode sidste år.

Freetrailer Group A/S aflægger finasiel rapport for koncernens første ni måneder af regnskabsåret 01. juli 2019 – 30. juni 2020.

Q3 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. januar 2020 – 31. marts 2020)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

• Nettoomsætning 8.769,1 (7.464,2)
• EBITDA -637,4 (-1.201,6)
• Resultat før skat -1.039,1 (-1.803,3)
• Egenkapital 10.654,7 (10.427,8)
• EPS (Earnings Per Share) -0,1 (-0,2)
• Egenkapitalandel 64% (67%)

9 MDR. KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2019 – 31. marts 2020)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

• Nettoomsætning 29.239,9 (24.646,0)
• EBITDA 849,1 (-911,0)
• Resultat før skat -420,8 (-2.694,8)
• Egenkapital 10.654,7 (10.427,8)
• EPS (Earnings Per Share) -0.04 (-0.29)
• Egenkapitalandel 64% (67%)

Udlejningsvæksten i Q3 19/20 er øget med 28,1% sammenlignet med Q3 18/19. Samlet set for de første ni måneder af 19/20 steg antallet af udlejninger fra 242.579 til 309.642 svarende til en fremgang på 27,6%. Det svenske og norske marked viste endnu engang en imponerende fremgang med næsten en fordobling af antallet af udlejninger i Norge til 6.684 (+84,6%), og tilsvarende i Sverige steg antallet af udlejninger til 28.553 (+52,2%). Antallet af udlejninger i Danmark steg til 66.037 (+16,5%), hvilket ligeledes er et flot resultat taget den allerede store udbredelse i betragtning. Den positive udvikling i antallet af udlejninger afspejles også i omsætningsudviklingen.

Omsætningen i Q3 19/20 udgjorde DKK 8,8 mio., svarende til en vækst på 17,3% i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen for de første ni måneder steg med 18,6% til DKK 29,2 mio. mod DKK 24,6 mio. for sammen periode 18/19.

Driftsresultatet (EBITDA) for Q3 19/20 udgør DKK -0,6 mio. mod DKK -1,2 mio. i Q3 18/19, og for de første ni måneder af 19/20 er resultatet opgjort til DKK 0,8 mio. mod DKK -0,9 mio. for samme periode sidste år. Driftsresultatet er således forbedret med DKK 1,7 mio. i perioden, hvilket skyldes en højere udnyttelsesgrad af den bestående trailerportefølje samt gennemførte omkostningsbesparelser.

Resultatet før skat for Q3 19/20 udgør DKK -1,0 mio. mod DKK -1,8 mio. i Q3 18/19, og for de første ni måneder af 19/20 er resultatet opgjort til DKK -0,4 mio. mod et underskud på DKK -2,7mio. i samme periode sidste år, svarende til en resultatforbedring på DKK 2,3 mio.

Forventningerne til regnskabsåret 19/20
Freetrailers udlejninger har været påvirket negativt af Corona-krisen i marts måned (fra slutningen af Q3 19/20) men i mindre grad end oprindeligt frygtet. Udlejningsfrekvensen steg igen i april måned og det samlede antal udlejninger opgjort til 42.000, hvilket er en ny rekord. Derimod har Corona-krisen vanskeliggjort og forsinket de nationale og internationale ekspansionsplaner i bl.a. Tyskland, hvilket rammer partnersalget.

På baggrund af omsætningssammensætningen i årets første 9 måneder af 19/20, den nuværende aktivitet i Q4 19/20 og de gennemførte omkostningsbesparelser, genindsætter Freetrailer de tidligere nedjusterede forventninger til helårsresultatet for 19/20 med en omsætning på DKK 40,5 mio. og et overskud før skat på DKK 1,7 mio..

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
På baggrund af den lysere markedssituation og den fulde effekt af gennemførte omkostningsreduktioner, genindsætter Freetrailer de tidligere nedjusterede forventninger til dette regnskabsårs resultat med en omsætning på DKK 40,5 mio. og et resultat før skat på DKK 1,7 mio..

Freetrailers omsætning for de første ni måneder af regnskabsåret udgør DKK 29,2 mio. For at nå det opstillede omsætningsmål, skal der omsættes for DKK 11,3 mio. i Q4 19/20, hvilket vi mener er opnåeligt her ved indgangen til højsæsonen. Tilsvarende skal der skabes et resultat før skat på DKK 2,1 mio. i Q4 19/20, for at nå målsætningen om et overskud på DKK 1,7 mio. før skat. Med et resultat før skat på DKK 1 mio. i april måned er dette opnåeligt – naturligvis under forudsætning af at Corona-krisen ikke forværres.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, Group CEO
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, Pelican og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+40 samarbejdspartnere
+250 afhentningssteder
+1500 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018. Ticker code: FREETR

Find samtlige af Freetrailers pressemeddelelser på Spotlight Stock Market.

Seneste finansielle rapporter

Årsrapport
2019/2020

» Se/Hent PDF

Helårsrapport
2019/2020 – Q4

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2019/2020 – Q3

» Se/Hent PDF

Halvårsrapport
2019/2020 – Q2

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2019/2020 – Q1

 » Se/Hent PDF

Helårsrapport
2018/2019 – Q4

» Se/Hent PDF

En stærk kerneforretning med et skalerbart koncept 

Freetrailer er en teknologivirksomhed, som hver dag udlejer mere end 1.500 trailere i tæt samarbejde med virksomhedens 40+ partnere i Danmark, Norge og Sverige.

Freetrailer har til dags dato 2,5 mio. udlån og årligt har 360.000 kunder lånt en Freetrailer. Siden opstarten i 2004, har virksomheden bestræbet sig på, at opbygge en deleøkonomisk virksomhed med et teknologisk afsæt i takt med den digitale udvikling. Regnskabsåret 18/19 viste en omsætning på DKK 35 mio. og Q1 19/20 rapporterede om en fortsat positiv udvikling med en omsætningsstigning på 22% til DKK 11,2 mio. mod DKK 9,2 mio. i samme periode året før.

Freetrailers forventninger for regnskabsåret 2021/2022 estimeres til en omsætning i størrelsesordenen DKK 80 mio.

Skal du med på den videre rejse?

Udvalgte nøgletal

3 Lande

50 partnere

1.600 trailere

300 pick up points

3,5 mio. udlån
til dato

360.000 kunder
pr. år

40 mio. DKK
i omsætning

400.000 app downloads

Freetrailer case

Freetrailer har siden stiftelsen i 2004 formået kontinuerligt at vækste til den solide forretning, vi er i dag. Se Freetrailers case nedenfor og hør mere om, hvorfor Freetrailer er en god investering.

Bestyrelsen

 

Mikael Bartroff

Bestyrelsesformand

Tidl. CFO / Inter IKEA Systems B.V. Lang international erfaring som topleder i IKEA.
Mikael er ekspert i vækst og skalering af forretningskoncepter international

Thomas Munksgaard

Bestyrelsesmedlem & Founder, Mere Tid

Thomas har erfaring med processer, salgsuddannelse- og træning og har desuden en fortid som kundeservicechef hos IKEA Danmark.

Dan Takiar Petersen

Bestyrelsesmedlem & Co-Owner / Chief Security Officer, Nuura

Dan bidrager med international salgserfaring og har tidligere været Managing Director for Gubi Inc. i Nordamerika og chef internationale salg i Muuto.

Allan Sønderskov Darré

Bestyrelsesmedlem & Founder, Freetrailer

Allan har en baggrund inden for logistik & distribution, salg & marketing samt IT. Iværksætter med success – etableret og solgt Preform Kommunikation A/S og internetbureauet Grapenet

Management

 

Philip Filipsen

Group CEO, Freetrailer

Philip har de seneste 20 år arbejdet med økonomistyring, koncernrapportering og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder i ind- og udland. Philip er uddannet i finansiering og har flere års erfaring som investeringsdirektør i forsikrings- og bankverdenen.

Johan Wijkander

Nordic Area Manager

Johan har været en del af Freetrailer i mere end 8 år og har en solid forståelse for det svenske detailmarked. Johan har tidligere arbejdet med eventmarkedsføring og salg i hele Norden.

IPO materiale 

 

Memorandum

Emissionsmemorandum forud for noteringen på aktietorget.

» Se/Hent PDF

Resume

Kort teaser med de vigtigste informationer fra Emissionsmemorandum.

» Se/Hent PDF

Videopræsentation

Oplev investormøde i Parken, København d. 22/5-2018

» Se investorpræsentation

Kontaktinformation for Investor Relation

Philip Filipsen, CEO
Tlf.: +45 40 90 17 85

Investor nyheder

Nedenfor er et udpluk af Freetrailers investornyheder som bl.a. sendes ud gennem investor nyhedsbrevet.

Udvalgte nyheder

Fremgang i deleøkonomi giver stor vækst hos Freetrailer
Freetrailer åbner kontor i Hamborg: "Tyskland et naturligt springbræt"

Den danske virksomhed Freetrailer, som tilbyder gratis trailerudlån hos partnere som IKEA og Silvan, oplever stigende interesse syd for grænsen og har derfor besluttet at etablere kontor i Hamborg.

Det sker efter et nyligt indgået samarbejde med den tyske teknologivirksomhed Nüwiel, og efter at Freetrailer har oplevet stor interesse for selskabets E-trailer, som er en eldreven transportløsning til cyklende eller gående.

Det fremgår af en meddelelse fra Freetrailer fredag.

Kontoret i Hamborg, som åbner i oktober, får samme adresse som partneren Nüweil, og i takt med den stigende omsætning på kerneforretningen og samarbejdet med Nüwiel vil selskabet påbegynde næste skridt af sin todelte vækststrategi.

Strategien har fokus på landeekspansion samt på fortsat fremdrift på de eksisterende markeder i Skandinavien, fremhæver selskabet, som ser et stort potentiale i Tyskland.

– Tyskland bliver samtidig et naturligt springbræt til vores videre indtræden på det europæiske marked, siger administrerende direktør hos Freetrailer, Allan Sønderskov Darré, i meddelelsen.

Freetrailer er noteret på Spotlight Stock Market.

/ritzau/FINANS

https://www.euroinvestor.dk/nyheder/freetrailer-aabner-kontor-i-hamborg-tyskland-et-naturligt-springbraet 

Populær opfindelse er kommet til Danmark: Nu kan du tage sofaen med på cykeltur

En tysk populær gå- og cykeltrailer er nu kommet til Danmark.

Tyske rumfartsingeniører har opfundet en elektrisk cykeltrailer, som gør det lettere at transportere store tunge genstande. Nu er traileren kommet til København.

Bag står det børsnoterede selskab Freetrailer, som siden 2004 har udlejet gratis trailere til danskerne i kæder som Ikea, Bilka og Silvan.

https://www.berlingske.dk/virksomheder/populaer-opfindelse-er-kommet-til-danmark-nu-kan-du-tage-sofaen-med