INVESTOR RELATIONS
Freetrailer Group A/S er noteret på Spotlight Stock Market.

Finanskalender

Q3 rapport 2019/2020

29/05-2020

Helårsrapport 2019/2020

27/08-2020

Årsrapport 2019/2020

01/10-2020

Generalforsamling 2019/2020

15/10-2020

Aktiekurs

Freetrailer aktien handles under kortnavnet (FREETR), og aktiekursen kan følges på Spotlight Stock Market.

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, SILVAN og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har Freetrailer haft 2,5 millioner udlån og gennemsnitligt benytter 360.000 kunder årligt, Freetrailers service.

Fakta:
+40 samarbejdspartnere
+250 afhentningssteder
+1500 trailere

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale.
Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018. Ticker kode: FREETR

Selskabsmeddelelser

29. maj 2020: Freetrailer Group A/S udsender kvartalsrapport Q3 19/20

Markant udlejningsfremgang med vækst i antallet af udlejninger med 28,1% dog påvirkes partnersalget af Corona-krisen. Stigning i kvartalsomsætningen fra DKK 7,5 mio. til DKK 8,8 mio., svarende til en vækst på 17,3% sammenlignet med samme periode sidste år.

Freetrailer Group A/S aflægger finasiel rapport for koncernens første ni måneder af regnskabsåret 01. juli 2019 – 30. juni 2020.

Q3 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. januar 2020 – 31. marts 2020)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

• Nettoomsætning 8.769,1 (7.464,2)
• EBITDA -637,4 (-1.201,6)
• Resultat før skat -1.039,1 (-1.803,3)
• Egenkapital 10.654,7 (10.427,8)
• EPS (Earnings Per Share) -0,1 (-0,2)
• Egenkapitalandel 64% (67%)

9 MDR. KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2019 – 31. marts 2020)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

• Nettoomsætning 29.239,9 (24.646,0)
• EBITDA 849,1 (-911,0)
• Resultat før skat -420,8 (-2.694,8)
• Egenkapital 10.654,7 (10.427,8)
• EPS (Earnings Per Share) -0.04 (-0.29)
• Egenkapitalandel 64% (67%)

Udlejningsvæksten i Q3 19/20 er øget med 28,1% sammenlignet med Q3 18/19. Samlet set for de første ni måneder af 19/20 steg antallet af udlejninger fra 242.579 til 309.642 svarende til en fremgang på 27,6%. Det svenske og norske marked viste endnu engang en imponerende fremgang med næsten en fordobling af antallet af udlejninger i Norge til 6.684 (+84,6%), og tilsvarende i Sverige steg antallet af udlejninger til 28.553 (+52,2%). Antallet af udlejninger i Danmark steg til 66.037 (+16,5%), hvilket ligeledes er et flot resultat taget den allerede store udbredelse i betragtning. Den positive udvikling i antallet af udlejninger afspejles også i omsætningsudviklingen.

Omsætningen i Q3 19/20 udgjorde DKK 8,8 mio., svarende til en vækst på 17,3% i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen for de første ni måneder steg med 18,6% til DKK 29,2 mio. mod DKK 24,6 mio. for sammen periode 18/19.

Driftsresultatet (EBITDA) for Q3 19/20 udgør DKK -0,6 mio. mod DKK -1,2 mio. i Q3 18/19, og for de første ni måneder af 19/20 er resultatet opgjort til DKK 0,8 mio. mod DKK -0,9 mio. for samme periode sidste år. Driftsresultatet er således forbedret med DKK 1,7 mio. i perioden, hvilket skyldes en højere udnyttelsesgrad af den bestående trailerportefølje samt gennemførte omkostningsbesparelser.

Resultatet før skat for Q3 19/20 udgør DKK -1,0 mio. mod DKK -1,8 mio. i Q3 18/19, og for de første ni måneder af 19/20 er resultatet opgjort til DKK -0,4 mio. mod et underskud på DKK -2,7mio. i samme periode sidste år, svarende til en resultatforbedring på DKK 2,3 mio.

Forventningerne til regnskabsåret 19/20
Freetrailers udlejninger har været påvirket negativt af Corona-krisen i marts måned (fra slutningen af Q3 19/20) men i mindre grad end oprindeligt frygtet. Udlejningsfrekvensen steg igen i april måned og det samlede antal udlejninger opgjort til 42.000, hvilket er en ny rekord. Derimod har Corona-krisen vanskeliggjort og forsinket de nationale og internationale ekspansionsplaner i bl.a. Tyskland, hvilket rammer partnersalget.

På baggrund af omsætningssammensætningen i årets første 9 måneder af 19/20, den nuværende aktivitet i Q4 19/20 og de gennemførte omkostningsbesparelser, genindsætter Freetrailer de tidligere nedjusterede forventninger til helårsresultatet for 19/20 med en omsætning på DKK 40,5 mio. og et overskud før skat på DKK 1,7 mio..

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
På baggrund af den lysere markedssituation og den fulde effekt af gennemførte omkostningsreduktioner, genindsætter Freetrailer de tidligere nedjusterede forventninger til dette regnskabsårs resultat med en omsætning på DKK 40,5 mio. og et resultat før skat på DKK 1,7 mio..

Freetrailers omsætning for de første ni måneder af regnskabsåret udgør DKK 29,2 mio. For at nå det opstillede omsætningsmål, skal der omsættes for DKK 11,3 mio. i Q4 19/20, hvilket vi mener er opnåeligt her ved indgangen til højsæsonen. Tilsvarende skal der skabes et resultat før skat på DKK 2,1 mio. i Q4 19/20, for at nå målsætningen om et overskud på DKK 1,7 mio. før skat. Med et resultat før skat på DKK 1 mio. i april måned er dette opnåeligt – naturligvis under forudsætning af at Corona-krisen ikke forværres.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, Group CEO
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, Pelican og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+40 samarbejdspartnere
+250 afhentningssteder
+1500 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018. Ticker code: FREETR

22. april 2020: Freetrailer reorganiserer i det europæiske setup

Efter 16 år i spidsen for Freetrailer koncernen og senest for Freetrailers internationale ekspansionsplaner har Allan Sønderskov Darré valgt at stoppe i driften, men fortsætter i bestyrelsen. Freetrailers bestyrelsesformand og tidligere IKEA-direktør Mikael Bartroff overtager ansvaret for koordinationen af Freetrailers internationale ekspansion.

Allan Sønderskov Darré, Freetrailers oprindelige stifter har valgt at fratræde sin stilling pr. 30. april 2020, men fastholder sin tilknytning til Freetrailer som evangelist, hovedaktionær og bestyrelsesmedlem.

Mikael Bartroff overtager pr. samme dato den koordinerende rolle for Freetrailers internationalisering. Han og Allan Sønderskov Darré vil køre parløb frem til 30. juni for at sikre, at de igangværende dialoger forsætter, og at de opbyggede kunderelationer i Europa bevares. Samtidig fortsætter rekrutteringsprocessen i forbindelse med ansættelsen af en ansvarlig for det tyske marked. De første større aftaler i Tyskland forventes at kunne offentliggøres i Q3 2020.   

”Freetrailer er blevet voksen og kan stå på egne ben og har ikke længere brug for mine kompetencer. Mit hjerte brænder for innovation og iværksætteri, og det vil jeg fremover hellige mig 100% som mentor/investor eller bestyrelsesmedlem i start-up miljøet. Det har været en beslutning, som har været et stykke tid undervejs, og jeg tænkte, at tiden nu var den rette.

Freetrailer og udviklingen af Freetrailer konceptet har været mit liv de sidste16 år, og som stifter og hovedaktionær vil mit hjerte altid banke for Freetrailer. Jeg vil naturligvis være til rådighed for Freetrailer, og vil fremover fortsætte i bestyrelsen, hvor jeg vil komme med mine input til innovation og nytænkning”, siger Allan Sønderskov Darré.

Bestyrelsesformand Mikael Bartroff har en lang international erfaring som topleder i Inter-IKEA, hvor han bl.a. har arbejdet med vækst og skalering af forretningskoncepter i et internationalt perspektiv.

”Jeg glæder mig til i en periode at koordinere den europæiske udrulningsstrategi i samarbejde med Freetrailers ledelse, og her er mine egne erfaringer omkring kundeværdien af Freetrailer konceptet en god ballast at have med fra mit tidligere virke i Inter-IKEA-koncernen”, siger bestyrelsesformand Mikael Bartroff.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst: 
Philip Filipsen, Group CEO
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, Pelican og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+40 samarbejdspartnere
+250 afhentningssteder
+1500 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018. Ticker code: FREETR

20. marts 2020: COVID-19: Freetrailer trækker sine indtjeningsforventninger tilbage

Selvom Freetrailer i februar og marts ikke har kunnet konstatere en direkte COVID-19 effekt på udlejningsaktiviteten, må det forventes, at en fortsat spredning af COVID-19 og den relaterede gradvise nedlukning af aktiviteter i samfundet vil påvirke udlejningsaktiviteten i den resterende del af regnskabsåret 19/20. Derfor har Freetrailer valgt at trække sine indtjeningsforventninger til regnskabsåret 19/20 og 20/21 tilbage.

I forlængelse af de nye forsamlingsregler og gennemførte lukninger af storcentre er åbningstiderne hos flere af vores partnere i Skandinavien blevet ændret, og flere af de større partnere, herunder IKEA Danmark holder nu helt lukket.

Freetrailer har i februar og marts ikke konstateret en direkte COVID-19 effekt på udlejningsaktiviteten, men det må forventes, at den fortsatte forværring af situationen vil påvirke udlejningsaktiviteten negativt i den resterende del af regnskabsåret 19/20, som slutter den 30. juni 2020.

Freetrailer har siden primo marts implementeret de nødvendige foranstaltninger for at passe bedst muligt på selskabets medarbejdere og kunder. Al personale arbejder hjemmefra, og der er indsat ekstra ressourcer for at yde bedst mulig kundeservice, herunder løbende opdatering af åbningstiderne for hvert enkelt udlejningssted i bookingsystemet.

Det er vigtigt, at kunderne ikke kører forgæves, når de har brug for at leje en trailer, og heldigvis kan 80% af trailer-porteføljen bookes uden kontakt med butikspersonalet via Freetrailers App og Freelock løsning. Erfaringer viser, at brugen af Freetrailers service både relaterer sig til hjemtransport af købte varer samt øvrige private gøremål. På nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt at vurdere nettoeffekten af den alt andet lige fortsættende aktivitet.

Fundamentalt er forretningspotentialet og de internationale ekspansionsmuligheder intakt, men på baggrund af situationens alvor kan ekspansionsplanerne blive forsinket.

I forbindelse med kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 19/20, som offentliggøres den 31. maj 2020, forventer Freetrailer at kunne give en mere detaljeret status og opfølgning på indtjeningsforventningerne.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst: 
Philip Filipsen, Group CEO
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, Pelican og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+40 samarbejdspartnere
+250 afhentningssteder
+1500 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018. Ticker code: FREETR

28. februar 2020: Freetrailer Group A/S offentliggør halvårsrapport Q2 for regnskabsåret 19/20

Fremgang i Q2 19/20 med en udlejningsvækst på 27% og en vækst i omsætningen på 16%. Manglende vækst i trailerbestanden medfører en justering af helårsforventningerne til en omsætning på DKK 40,5 mio. fra DKK 42,0 mio. og et overskud før skat på DKK 1,7 mio. fra DKK 3,25 mio. Forventningerne til helåret udviser fortsat en fremgang på knap 17% i omsætningen og en resultatforbedring på 5 mio. i forhold til 18/19.

Freetrailer Group A/S aflægger halvårsrapport for koncernens første seks måneder af regnskabsåret 01. juli 2019 – 30. juni 2020.

Q2 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. oktober 2019 – 31. december 2019)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

• Nettoomsætning 9.271,6 (7.987,4)
• EBITDA -114,7 (-578,1)
• Resultat før skat -518,5 (-1151,1)
• Egenkapital 11.539,5 (12.295,0)
• EPS (Earnings Per Share) -0.04 (-0.12)
• Egenkapitalandel 63% (72%)

1. HALVÅR KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2019 – 31. december 2019)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

• Nettoomsætning 20.467,8 (17.181,8)
• EBITDA 1.486,5 (290,6)
• Resultat før skat -618,3 (-891,5)
• Egenkapital 11.539,5 (12.295,0)
• EPS (Earnings Per Share) 0.05 (-0.10)
• Egenkapitalandel 63% (72%)

Udlejningsvæksten i Q2 19/20 blev på 26,7% sammenlignet med Q2 18/19. Samlet set for H1 19/20 steg antallet af udlejninger fra 163.529 til 208.368 svarende til en fremgang på 27,4%. Den positive udvikling i antallet af udlejninger afspejles også i omsætningsudviklingen.

Omsætningen i Q2 19/20 udgjorde DKK 9,3 mio., svarende til en vækst på 16,3% i forhold til samme periode sidste år. Halvårsomsætningen steg med 19,2% til DKK 20,5 mio. mod DKK 17,2 mio. i H1 18/19.

Driftsresultatet (EBITDA) for H1 19/20 er opgjort til DKK 1,5 mio. mod DKK 0,3 mio. for samme periode sidste år. Den positive udvikling dækker over den øgede aktivitet samt den igangværende effektivisering af organisationen. Driftsresultatet for Q2 19/20 udgør DKK -0,1 mio. mod DKK -0,6 mio. i Q2 18/19.

Resultatet før skat blev i halvåret på DKK 0,6 mio. mod et underskud på DKK 0,9 mio. i samme periode sidste år, svarende til en resultatforbedring på DKK 1,5 mio. Resultat før skat for Q2 udgør DKK -0,5 mio. mod DKK -1,2 mio. i Q2 18/19.

Forventningerne til regnskabsåret 19/20 Freetrailers flotte vækst i H1 19/20 er primært opnået ved en øget udlejningsfrekvens, mens målsætningen om at bringe yderligere kapacitet til markedet ved etablering af nye partnerrelationer er gået langsommere end forventet.

Udrulningen af nye trailere skrider planmæssigt frem på det store svenske marked, mens der i Danmark, Norge og Tyskland er oplevet forsinkelser i indgåelsen af nye partneraftaler. Potentialet er til stede, men der tegner sig et billede af en forskydning af de forventede nye partnerrelationer til ultimo 19/20 – primo 20/21.

CEO, Philip Filipsen kommenterer det justerede regnskab:
”I Freetrailer har vi stor succes med at få stadigt flere kunder til at benytte vores service, og vi er ikke i tvivl om, at dette vil fortsætte på de skandinaviske markeder og vinde indpas på de øvrige markeder i Europa.

På nuværende tidspunkt står Freetrailer dog overfor en kapacitetsudfordring, da grænsen for hvor meget vores nuværende trailerportefølje kan udlejes udfordres. Samtidig kan udbredelsen på især det svenske og norske marked stadig forbedres. Der skal lukkes nye partneraftaler på alle markeder inkl. det tyske marked for, at væksten kan tage endnu et væksthop. Efterspørgslen er til stede, men der skal bringes flere trailere til markedet.”

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst: 

Philip Filipsen, Group CFO
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85 

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, Pelican og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder i Skandinavien.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 2,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:
+40 samarbejdspartnere
+250 afhentningssteder
+1500 trailere 

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018. Ticker code: FREETR

Find samtlige af Freetrailers pressemeddelelser på Spotlight Stock Market.

Seneste finansielle rapporter

Kvartalsrapport
2019/2020 – Q3

» Se/Hent PDF

Halvårsrapport
2019/2020 – Q2

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2019/2020 – Q1

 » Se/Hent PDF

Helårsrapport
2018/2019 – Q4

» Se/Hent PDF

Årsrapport
07/2018 – 06/2019

» Se/Hent PDF

Kvartalsredegørelse
2018/2019 – Q3

» Se/Hent PDF

En stærk kerneforretning med et skalerbart koncept 

Freetrailer er en teknologivirksomhed, som hver dag udlejer mere end 1.500 trailere i tæt samarbejde med virksomhedens 40+ partnere i Danmark, Norge og Sverige.

Freetrailer har til dags dato 2,5 mio. udlån og årligt har 360.000 kunder lånt en Freetrailer. Siden opstarten i 2004, har virksomheden bestræbet sig på, at opbygge en deleøkonomisk virksomhed med et teknologisk afsæt i takt med den digitale udvikling. Regnskabsåret 18/19 viste en omsætning på DKK 35 mio. og Q1 19/20 rapporterede om en fortsat positiv udvikling med en omsætningsstigning på 22% til DKK 11,2 mio. mod DKK 9,2 mio. i samme periode året før.

Freetrailers forventninger for regnskabsåret 2021/2022 estimeres til en omsætning i størrelsesordenen DKK 80 mio.

Skal du med på den videre rejse?

Udvalgte nøgletal

3 Lande

40 partnere

1.500 trailere

250 pick up points

2,5 mio. udlån
til dato

360.000 kunder
pr. år

35 mio. DKK
i omsætning

400.000 app downloads

Freetrailer case

Freetrailer har siden stiftelsen i 2004 formået kontinuerligt at vækste til den solide forretning, vi er i dag. Se Freetrailers case nedenfor og hør mere om, hvorfor Freetrailer er en god investering.

Bestyrelsen

 

Mikael Bartroff

Bestyrelsesformand

Tidl. CFO / Inter IKEA Systems B.V. Lang international erfaring som topleder i IKEA.
Mikael er ekspert i vækst og skalering af forretningskoncepter international

Thomas Munksgaard

Bestyrelsesmedlem & Founder, Mere Tid

Thomas har erfaring med processer, salgsuddannelse- og træning og har desuden en fortid som kundeservicechef hos IKEA Danmark.

Dan Takiar Petersen

Bestyrelsesmedlem & Co-Owner / Chief Security Officer, Nuura

Dan bidrager med international salgserfaring og har tidligere været Managing Director for Gubi Inc. i Nordamerika og chef internationale salg i Muuto.

Allan Sønderskov Darré

Bestyrelsesmedlem & Founder, Freetrailer

Allan har en baggrund inden for logistik & distribution, salg & marketing samt IT. Iværksætter med success – etableret og solgt Preform Kommunikation A/S og internetbureauet Grapenet

Management

 

Philip Filipsen

Group CEO, Freetrailer

Philip har de seneste 20 år arbejdet med økonomistyring, koncernrapportering og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder i ind- og udland. Philip er uddannet i finansiering og har flere års erfaring som investeringsdirektør i forsikrings- og bankverdenen.

Johan Wijkander

Nordic Area Manager

Johan har været en del af Freetrailer i mere end 8 år og har en solid forståelse for det svenske detailmarked. Johan har tidligere arbejdet med eventmarkedsføring og salg i hele Norden.

IPO materiale 

 

Memorandum

Emissionsmemorandum forud for noteringen på aktietorget.

» Se/Hent PDF

Resume

Kort teaser med de vigtigste informationer fra Emissionsmemorandum.

» Se/Hent PDF

Videopræsentation

Oplev investormøde i Parken, København d. 22/5-2018

» Se investorpræsentation

Kontaktinformation for Investor Relation

Investor nyheder

Nedenfor er et udpluk af Freetrailers investornyheder som bl.a. sendes ud gennem investor nyhedsbrevet.

Udvalgte nyheder

Fremgang i deleøkonomi giver stor vækst hos Freetrailer
Freetrailer åbner kontor i Hamborg: "Tyskland et naturligt springbræt"

Den danske virksomhed Freetrailer, som tilbyder gratis trailerudlån hos partnere som IKEA og Silvan, oplever stigende interesse syd for grænsen og har derfor besluttet at etablere kontor i Hamborg.

Det sker efter et nyligt indgået samarbejde med den tyske teknologivirksomhed Nüwiel, og efter at Freetrailer har oplevet stor interesse for selskabets E-trailer, som er en eldreven transportløsning til cyklende eller gående.

Det fremgår af en meddelelse fra Freetrailer fredag.

Kontoret i Hamborg, som åbner i oktober, får samme adresse som partneren Nüweil, og i takt med den stigende omsætning på kerneforretningen og samarbejdet med Nüwiel vil selskabet påbegynde næste skridt af sin todelte vækststrategi.

Strategien har fokus på landeekspansion samt på fortsat fremdrift på de eksisterende markeder i Skandinavien, fremhæver selskabet, som ser et stort potentiale i Tyskland.

– Tyskland bliver samtidig et naturligt springbræt til vores videre indtræden på det europæiske marked, siger administrerende direktør hos Freetrailer, Allan Sønderskov Darré, i meddelelsen.

Freetrailer er noteret på Spotlight Stock Market.

/ritzau/FINANS

https://www.euroinvestor.dk/nyheder/freetrailer-aabner-kontor-i-hamborg-tyskland-et-naturligt-springbraet 

Populær opfindelse er kommet til Danmark: Nu kan du tage sofaen med på cykeltur

En tysk populær gå- og cykeltrailer er nu kommet til Danmark.

Tyske rumfartsingeniører har opfundet en elektrisk cykeltrailer, som gør det lettere at transportere store tunge genstande. Nu er traileren kommet til København.

Bag står det børsnoterede selskab Freetrailer, som siden 2004 har udlejet gratis trailere til danskerne i kæder som Ikea, Bilka og Silvan.

https://www.berlingske.dk/virksomheder/populaer-opfindelse-er-kommet-til-danmark-nu-kan-du-tage-sofaen-med