INVESTOR RELATIONS
Freetrailer Group A/S er noteret på Spotlight Stock Market.

Finanskalender

Q1 Kvartalsrapport 2019/2020

29/11-2019

Q2 Halvårsrapport 2019/2020

28/02-2020

Q3 Kvartalsrapport 2019/2020

29/05-2020

Årsrapport 2018/2019

18/09-2019

Aktiekurs

Freetrailer aktien handles under kortnavnet (FREETR), og aktiekursen kan følges på Spotlight Stock Market.

Hvem er vi?

Kernen i Freetrailer er en avanceret IT-platform, der består af et intelligent og 100% selvbetjent it-system med apps, elektroniske låse, m.v., der gør det muligt for kunderne at booke, hente og returnere traileren. Af samme grund var vi indstillet til ”Årets E-handelspris 2018 for årets bedste app”.

Rundt om kernen har vi opbygget en velfungerende vækstforretning, og nu går vi målrettet efter at få vores forretningsmodel bredt ud i flere lande.

Selskabsmeddelelser

6. november 2019: Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S melder referart fra ordinær generalforsamling

Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Freetrailer Group A/S, CVR nr. 28 89 19 38, på selskabets hjemsted.

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 56,60% af selskabets samlede aktiekapital på nominelt kr. 6.899.378,25, der er fordelt på 9.199.171 aktier a kr. 0,75.

Hovedparten af bestyrelsens medlemmer i Freetrailer Group A/S var til stede på den ordinære generalforsamling. Den adm. direktør i Freetrailer Group A/S havde meldt afbud pga. sygdom.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ad 1: Valg af dirigent

Som dirigent valgtes advokat Nicolai Jung, der konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen optagne emner.

Ad 2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Selskabets CFO Philip Filipsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning for selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 3: Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Selskabets CFO Philip Filipsen gennemgik hovedtallene i selskabets årsrapport for 2018/2019, der blev fremlagt ti godkendelse.

Selskabets årsrapport for 2018/2019 blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 4: Beslutning om anvendelse af overskud eller drækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Bestyrelsens forslag vedrørende disponering af resultatet i overensstemmelse med den godkendte årsrapport blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 5: Valg af bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer fratrådte i overensstemmelse med selskabets vedtægter pa den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer havde alle med undtagelse af Niels Frederiksen meddelt, at de var villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen fremsatte som følge heraf forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev reduceret fra fem (5) medlemmer til fire (4) medlemmer.

Generalforsamlingen traf enstemmigt og med samtlige stemmer beslutning om, at der skulle vælges fire bestyrelsesmedlemmer.

Forud for valg af medlemmer til bestyrelsen blev der givet oplysning om de opstillede personers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Samtlige de bestyrelseskandidater, der havde valgt at genopstille, blev genvalgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Mikael Bartroff blev enstemmigt og med samtlige stemmer valgt som formand for bestyrelsen

Ad 6: Valg af revisor

Der blev fremsat forslag om genvalg af Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som revisor for selskabet.

Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab blev genvalgt som revisor for selskabet enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 7: Eventuelt

Der var ingen forhold til drøftelse under eventuelt.
Da der ikke forelå yderligere, hævedes generalforsamlingen kl. 18.45.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde, og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

25. oktober 2019: Freetrailer Group A/S rapporterer om betydelig vækst i Q1 2019/2020 på 27,2 %

Fornyligt meldte Freetrailer om indtræden på det tyske marked med åbning af kontor i Hamborg og beretter nu også om en betydelig styrkelse af virksomhedens position på de eksisterende markeder i Skandinavien. Sammenlignet med samme periode sidste år, kan Freetrailer nu rapportere om signifikant vækst, i antallet af samarbejdspartnere og antal af udlejninger.

Freetrailers forretningsmodel og voksne position på det Skandinaviske marked viser sig yderst gavnlig, hvor udlejningsfrekvensen aldrig har været højere. En stigning i antallet af udlejninger på 27,2% i Q1 2019/2020 – fra 88.000 sidste år til 113.000 udlejninger i år – indikerer, at Freetrailer står overfor et rekord godt år.

Den stigende udvikling og øget efterspørgsel skyldes blandt andet den deleøkonomiske kultur, som især har stor fremgang i Sverige og Norge. Sammenlignes Q1 2018/2019 med Q1 2019/2020 ses en stigning i antallet af udlejninger på hele 80% for det norske marked og 38,6% for det svenske marked.

Rekord på 40.000 udlejninger i juli måned

Hele det Skandinaviske marked har været i en særdeles positiv udvikling siden starten af det nye regnskabsår, og juli blev måneden, hvor Freetrailer satte udlejningsrekord med over 40.000 udlejninger.

Dette er ikke kun glædeligt for Freetrailer, men virksomhedens samarbejdspartnere kan også glæde sig over udviklingen, som vidner om, at deres kunder nyder godt af servicen.

”Vi begynder virkelig at se positive resultater fra de indsatsområder, vi igangsatte kort efter børsintroduktionen, hvor vores hovedfokus, som tidligere berettet, har ligget på strukturering af organisationen, salgsfunktionen og markedsføring. Det er rart, at vi er kommet dertil, hvor vi kan se, at indsatserne har båret frugt og nu også kan opleve, at potentielle partnere selv kontakter os, og at efterspørgslen på vores service kun stiger. Vi forsætter den rullende fremgang” siger Country Manager Lars Kronqvist.

Både bestyrelsen og teamet bag Freetrailer ser positivt på den fremadrettet økonomiske vækst og forventer et markant løft på den samlede omsætning henover de kommende år. Baseret på Freetrailers 5-årsplan estimeres det, at den samlede omsætning vil stige med over 200%, og det forventes, at virksomheden opnår en omsætning i størrelsesordenen 80 mio. DKK i regnskabsåret 2021/2022.

”Fremtiden ser spændende ud for Freetrailer. Vores ekspansionsstrategi, der både bygger på vækst på eksisterende markeder og indtrædelsen på nye, viser sig at være den rette metode for os. Vi arbejder kontinuerligt på videreudvikling af vores forretningsområder – og de mange nye samarbejdsaftaler sammen med stigningen i brugen af vores koncept får mig til at se positivt på de kommende år.” Udtaler CFO, Philip Filipsen.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde, og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

18. oktober 2019: Freetrailer Group A/S i nyt samarbejde med den svenske vækstkomet 24Storage

For nyligt indgik Freetrailer Group A/S et nyt strategisk samarbejde med svenske 24Storage, som i første omgang får leveret trailere til 9 af lagervirksomhedens lokationer. Alle trailerne leveres med den digitale låseløsning Freelock, hvilket giver 24Storage mulighed for både, at bruge Freetrailers service på deres bemandede og ubemandede lokationer.

24Storage er i kraftig vækst og har fornyligt hentet et større millionbeløb, blandt andet til eksekvering af deres videre ekspansionsplaner. Foruden ekspansion, har 24Storage også stort fokus på den digitale omstilling, herunder effektivisering og optimering af kunderejsen. Dette var blandt andet en af årsagerne til, at samarbejdet mellem de to fremtidsorienterede virksomheder blev indgået.

”Vi ser et enormt potentiale i at indgå et samarbejde med en virksomhed, som ikke kun stiller en transportydelse til rådighed for vores kunder, men via deres digitale løsning også giver kunderne den frihed som passer til dem. Med Freetrailers digitale portal kan vi nu tilbyde vores kunder en ekstra service, uden at vi skal involveres i processen” udtaler CEO, Frederik Sandelin.

Freetrailers digitale økosystem, bestående af app og Bluetooth lås, giver kunderne mulighed for 100% selvbetjening, hvilket stemmer overens med Freetrailers mission om at give kunderne fuld fleksibilitet og adgang til den deleøkonomiske service, præcis når de ønsker det.

Dertil skaber kombinationen af lageropbevaring og mulighed for transportservice, en stor værdi for virksomhedernes kunder, som nu kan låne en Freetrailer gratis, hos udvalgte 24Storage lokationer, geografisk placeret omkring Göteborg, Malmö og Stockholm.

”Det er et yderest spændende samarbejde som har et enormt potentiale – også ud over de svenske landegrænser. Vi ser en fin synergi mellem virksomhederne, da vi b.la. begge har digitaliseringen højt på agendaen. Jeg tror at vi kan drage stor nytte af hinanden og ser frem til et stærkt og mulighedsrigt partnerskab” lyder det fra Nordic Manager, Johan Wijkander.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde, og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

Find samtlige af Freetrailers pressemeddelelser på Spotlight Stock Market.

Finansielle rapporter 

Årsrapport
07/2018 – 06/2019

» Se/Hent PDF

Referat generalforsamling 2019

» Se/Hent PDF

Helårsrapport
2018/2019 – Q4

» Se/Hent PDF

Kvartalsredegørelse
01/2019 – 03/2019 – Q3

» Se/Hent PDF

Halvårsrapport 2018/2019

 

» Se/Hent PDF

En stærk kerneforretning med fortsat stort vækstpotientiale

Vi er en teknologivirksomhed, som hver dag udlejer mere end 1.500 trailere i tæt samarbejde med vores 40+ partnere i Danmark, Norge og Sverige.

Samlet har mere end 2 millioner kunder lånt en Freetrailer og siden opstarten i 2004, har vi bestræbet os på at opbygge en deleøkonomisk virksomhed med et teknologisk afsæt i takt med den digitale udvikling. Det har medført til en omsætning på 35 MDKK i slut regnskabsår 2018/2019 og det estimeres, at den samlede omsætning vil stige med over 200%, og at virksomheden opnår en omsætning i størrelsesordenen 80 mio. DKK i regnskabsåret 2021/2022.

Vil du med på den fortsatte rejse?

Freetrailer case

Freetrailer har siden stiftelsen i 2004 formået kontinuerligt at vækste til den solide forretning, vi er i dag. Se Freetrailers case nedenfor og hør mere om, hvorfor Freetrailer er en god investering.

Freetrailers nøgletal

3

Lande

+40

Samarbejdspartnere

+250

Afhentningssteder

+1.500

Trailere i omløb

+360.000

Kunder pr. år

+2.000.000

Udlejninger til dato

Et stærkt team

Freetrailer har hele vejen rundt et stærkt set-up, som gør det muligt for os at levere det bedste produkt for borgere og partnere. Vi har brugt mere end 10 millioner på at opbygge et intelligent og 100% selvbetjent IT-system med egen teknologi, apps og elektroniske låse samt en organisation med dedikerede og kompetente folk i ledelsen og bestyrelsen, har vi et stærkt grundlag for en ny lang periode med international vækst i Freetrailer.

Bestyrelsen

 

Mikael Bartroff

Bestyrelsesformand

Tidl. CFO / Inter IKEA Systems B.V. Lang international erfaring som topleder i IKEA.
Mikael er ekspert i vækst og skalering af forretningskoncepter internationalt.

Thomas Munksgaard

Ejer firmaet MERE TID

Thomas har erfaring med processer, salgsuddannelse- og træning og har desuden en fortid som kundeservicechef hos IKEA Danmark.

Dan Takiar Petersen

Chief Security Officer & Co-Owner, Nuura

Dan bidrager med international salgserfaring og har tidligere været Managing Director for Gubi Inc. i Nordamerika og chef internationale salg i Muuto.

Allan Sønderskov Darré

CEO & grundlægger, Freetrailer

Allan har en baggrund inden for logistik & distribution, salg & marketing samt IT. Iværksætter med success – etableret og solgt Preform Kommunikation A/S og internetbureauet Grapenet 

Management

 

Allan Sønderskov Darré

CEO & Grundlægger, Freetrailer

Allan har en baggrund inden for logistik & distribution, salg & marketing samt IT. Han har haft C-level positioner i bl.a. Hyberchannel, GetHelp og Agency.com. Derudover har han etableret Desktop Gruppen, Preform Kommunikation A/S (solgt i 1999) samt internetbureauet Grapenet (solgt i 2005)

Philip Filipsen

Group CFO, Freetrailer

Philip har de seneste 20 år arbejdet med økonomistyring, koncernrapportering og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder i ind- og udland. Philip er uddannet i finansiering og har flere års erfaring som investeringsdirektør i forsikrings- og bankverdenen.

Johan Wijkander

Nordic Area Manager

Johan har været en del af Freetrailer i mere end 8 år og har en solid forståelse for det svenske detailmarked. Johan har tidligere arbejdet med eventmarkedsføring og salg i hele Norden.

IPO materiale

 

Memorandum

Emissionsmemorandum forud for noteringen på aktietorget.

» Se/Hent PDF

Resume

Kort teaser med de vigtigste informationer fra Emissionsmemorandum.

» Se/Hent PDF

Videopræsentation

Oplev investormøde i Parken, København d. 22/5-2018

» Se investorpræsentation

Investornyheder

Nedenfor er et udpluk af Freetrailers investornyheder som bl.a. sendes ud gennem investor nyhedsbrevet. 

Udvalgte nyheder

Fremgang i deleøkonomi giver stor vækst hos Freetrailer
Freetrailer åbner kontor i Hamborg: "Tyskland et naturligt springbræt"

Den danske virksomhed Freetrailer, som tilbyder gratis trailerudlån hos partnere som IKEA og Silvan, oplever stigende interesse syd for grænsen og har derfor besluttet at etablere kontor i Hamborg.

Det sker efter et nyligt indgået samarbejde med den tyske teknologivirksomhed Nüwiel, og efter at Freetrailer har oplevet stor interesse for selskabets E-trailer, som er en eldreven transportløsning til cyklende eller gående.

Det fremgår af en meddelelse fra Freetrailer fredag.

Kontoret i Hamborg, som åbner i oktober, får samme adresse som partneren Nüweil, og i takt med den stigende omsætning på kerneforretningen og samarbejdet med Nüwiel vil selskabet påbegynde næste skridt af sin todelte vækststrategi.

Strategien har fokus på landeekspansion samt på fortsat fremdrift på de eksisterende markeder i Skandinavien, fremhæver selskabet, som ser et stort potentiale i Tyskland.

– Tyskland bliver samtidig et naturligt springbræt til vores videre indtræden på det europæiske marked, siger administrerende direktør hos Freetrailer, Allan Sønderskov Darré, i meddelelsen.

Freetrailer er noteret på Spotlight Stock Market.

/ritzau/FINANS

https://www.euroinvestor.dk/nyheder/freetrailer-aabner-kontor-i-hamborg-tyskland-et-naturligt-springbraet 

Populær opfindelse er kommet til Danmark: Nu kan du tage sofaen med på cykeltur

En tysk populær gå- og cykeltrailer er nu kommet til Danmark.

Tyske rumfartsingeniører har opfundet en elektrisk cykeltrailer, som gør det lettere at transportere store tunge genstande. Nu er traileren kommet til København.

Bag står det børsnoterede selskab Freetrailer, som siden 2004 har udlejet gratis trailere til danskerne i kæder som Ikea, Bilka og Silvan.

https://www.berlingske.dk/virksomheder/populaer-opfindelse-er-kommet-til-danmark-nu-kan-du-tage-sofaen-med 

FreeTrailer og Odico

FreeTrailer er netop gået på den svenske mikro børs Spotlight Stock Market. Vi har besøg af grundlægger Allan Sønderskov, og deres rådgiver ifm. børsnoteringen, Søren Jonas Bruun fra Gemstone Capital. På telefonen Anders Bundgaard, adm. dir. i robotvirksomheden Odico, der rammer First North 29. juni. I studiet Lau Svenssen og Pernille Enggaard.  

https://www.24syv.dk/programmer/millionaerklubben/27902390/freetrailer-og-odico 

Gode råd inden du lejer trailer

Det er nemt at hægte en trailer på bilen og transportere store indkøb hjem fra møbelhuset eller byggemarkedet. Men selv “gratis” leje kan blive dyr. Læs her, inden du lejer trailer: https://fdm.dk/alt-om-biler/test-udstyr/trailer-campingvogn/gode-rad-inden-du-lejer-trailer 

Presseomtale

 

Freetrailer Group inleder nya partnerskap varannan månad, Ikea inte största kunden

Freetrailer: IPO-guide inför notering på Spotlight

Börsplus rekommenderar teckna för Freetrailer Group. Freetrailer Groups noteringskurs om 4,50 danska kronor är rimlig.

Vi har idag publicerat en aktieanalys på noteringsaktuella Freetrailer - Innovativ självbetjäningslösning ger god tillväxtpotential.

Danske trailere skal få svensk minibørs ud af starthullerne i Danmark

Noteringsaktuella Freetrailer Group vill revolutionera släpvagnsuthyrning

Freetrailer ruller lige straks på børsen i Sverige, og for at promovere virksomheden i tegningsperioden har to bureauer benyttet sig af quizplatformen Kahoot!

Helge Larsen, ProInvestor, og Lars Persson ser på forretningsmodellen bag danske Freetrailer, der børsnoteres på Aktietorget.

Kontaktinformation for Investor Relations

Philip Filipsen

Group CFO

E-mail: pf@freetrailer.com
Tlf.: +45 40901785
LinkedIn | Website: freetrailer.com

Hold dig opdateret

Ønsker du at modtage relevant IR nyheder om Freetrailer og finasielle rapporter, så tilmeld dig maillisten her.