+45 88 537 700 [email protected]

INVESTOR RELATIONS
Freetrailer Group A/S er noteret på Spotlight Stock Market.

Finanskalender

Q2 rapport 21/22

24/2-2022

Q3 rapport 21/22

25/5-2022

Q4 rapport 21/22

25/8-2022

Aktiekurs

Freetrailer aktien handles under kortnavnet (FREETR), og aktiekursen kan følges på Spotlight Stock Market.

Om Freetrailer

Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer via en deleøkonomisk selvbetjeningsplatform. I samarbejde med selskabets partnere bl.a. IKEA, SILVAN og Bilka stilles transportløsningen til rådighed for partneres kunder.

I dag har Freetrailer haft 4,5 millioner udlån og gennemsnitligt benytter 600.000 kunder årligt, Freetrailers service.Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale.

Selskabsmeddelelser

29 December 2021: Freetrailer Group A/S udvider aktiekapitalen med nominelt DKK 32.535,75

Gemstone Capital A/S udnytter de resterende 43.381 ud af i alt 93.381 Warrants i Freetrailer Group A/S og modtager 43.381 aktier med en nominel værdi på 32.535,75.

Gemstone Capital A/S fik i forbindelse med Freetrailers børsnotering i sommeren 2018, tildelt 93.381warrants til udstedelse af nye aktier i Freetrailer. I 2020 udnyttede Gemstone 50.000 af disse warrants til at få udstedt 50.000 nye aktier, og nu udnyttes så retten til de resterende 43.381 warrants til udstedelse af 43.381 nye aktier. Tegningskursen for de 43.381 aktier er på 4,5, og den samlede købspris er således 195.214,50.  

Selskabskapitalen udgør herefter DKK 6.969.414 med et samlet antal aktier på 9.292.552

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

10 December 2021: Freetrailer Group og Europris i Norge udvider samarbejdet

Freetrailer Group A/S og den norske dagligvarekæde Europris indledte tidligere på året et partnerskab, som nu udvides fra 12 til 105 trailere på yderligere 31 lokationer.

Freetrailer Group indgik i juni måned en aftale med Europris om at stille Freetrailers selvbetjente trailerservice til rådighed for Europris’ kunder. Konceptet blev testet i 4 af kædens mere end 260 varehuse, og nu 6 måneder efter har partnerskabet vist sig så succesfuldt, at der skal stilles trailere til rådighed på yderligere 31 lokationer. Fremover vil Europris således have 35 lokationer med i alt 105 trailere kørende rundt og brande deres dagligvarekæde samtidigt med, at deres kunder oplever god service. Trailerne vil blive leveret i marts måned 2022.

 “I tråd med vores ønske om at gøre kundeoplevelsen i vores butikker enkel og ligetil, indgik vi et samarbejde med Freetrailer tilbage i juni måned. Det har været en kæmpe succes, så det har ikke været svært at træffe beslutningen om at udvide samarbejdet med yderligere 31 varehuse”, siger Jon Boye Borgersen, VP Commercial hos Europris.

Philip Filipsen, CEO, Freetrailer glæder sig også over udvidelsen af samarbejdet, som i tillæg matcher Freetrailers ambition om at være landsdækkende på det norske marked.

Det glæder mig meget, at Europris har besluttet at udvide samarbejdet. Vi er stolte over at kunne levere et produkt til vores partnere, som skaber kæmpe værdi for dem selv og styrker kundeoplevelsen. Europris er en meget vigtig partner for Freetrailer med deres store udbredelse og stærke brand på det Norske marked,” udtaler Philip Filipsen.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

 Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, hvis mission er at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform.

 

25 November 2021: Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q1 21/22

Q1 21/22 blev endnu et flot kvartal for Freetrailer koncernen.

I Q1 21/22 steg antallet af udlejninger med 30% i forhold til samme periode året før, og omsætningen vækstede med 28% i forhold til Q1 20/21.

Freetrailer Group A/S aflægger kvartalsrapport Q1 for koncernen for regnskabsperioden 01. juli 2021 – 30. september 2021.

Q1 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2021 – 30. september 2021)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)
• Nettoomsætning 16.162,0 (12.666,1)
• EBITDA 4.696,5 (2.610,0)
• Resultat før skat 4.300,9 (2.150,5)
• Egenkapital 20.493,1 (14.353,2)
• EPS (Earnings Per Share) 0,36 (0,18)
• Egenkapitalandel 58% (61%)

Udlejningsvæksten i Q1 21/22 blev på 30,8% sammenlignet med Q1 20/21. Antallet af udlejninger i Q1 21/22 blev på 196.213 mod 150.000 i samme kvartal sidste år

Omsætningen i Q1 21/22 udgjorde DKK 16,2 mio., mod sidste års DKK 12,7 mio. svarende til en vækst på 27,6%

Driftsresultatet (EBITDA) for Q1 21/22 blev på DKK 4,7 mio. mod DKK 2,6 mio. i Q1 20/21. Det bedste resultat i Freetrailers historie.

Resultatet før skat for Q1 21/22 er opgjort til DKK 4,3 mio. mod DKK 2,2 mio. i Q1 20/21.

Forventningerne til regnskabsåret 21/22 er intakte
På baggrund af den positive udvikling i Q1 21/22 fastholder vi de ambitiøse forventninger til regnskabsåret 21/22. Vi forventer således at øge antallet af trailerenheder med 750 til 2.900. Omsætningen forventes for 21/22 i niveauet DKK 63-65 mio., og resultatet før skat forventes i niveauet DKK 7-9 mio.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
” Fremtiden tegner sig positiv for Freetrailer. Vi har skabt et stærkt økonomisk fundament, vi bliver ved med at styrke positionen på de nordiske markeder, og vi er godt i gang på nye markeder. Vi har fantastiske partnerrelationer, vi har udvidet vores produkt pallette, og vi har en ny og styrket bestyrelse. Alt i alt lover det godt for vores muligheder for at tappe ind i den digitale deleøkonomiske og bæredygtige tidsånd.”

Strategiske mål og muligheder frem mod 24/25:
”Freetrailer har et overordnet strategisk mål om at udbrede sin digitale deleøkonomiske tjeneste til alle lande, byer og områder, hvor grundlaget for disse tjenester er til stede.
Freetrailer vil i de kommende år udnytte den succes og det momentum, som vi har skabt i Norden til dels at cementere vores position på disse markeder og ikke mindst udnytte vores stærke partnerrelationer til at udbrede vores koncept på nye markeder.
Vores langsigtede forventning er en samlet markedsposition på 6.800 udlejningsprodukter med i alt 1.600.000 udlejninger ved udgangen af regnskabsåret 24/25. Dette vil sikre Freetrailer en omsætning i størrelsesordenen DKK 150 mio.”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

 Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, hvis mission er at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform.

 

29 Oktober 2021: Freetrailer Group A/S melder referat fra ordinær generalforsamling

Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i
Freetrailer Group A/S, CVR nr. 28 89 19 38, på selskabets hjemsted.

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 53,38% af selskabets samlede aktiekapital på nominelt kr. 6.936.878,25, der er fordelt på 9.249.171 aktier a kr. 0,75.

Hele bestyrelsen i Freetrailer Group A/S med udtagelse af bestyrelsesformanden, der var forhindret, var til stede på den ordinære generalforsamling.
Den adm. direktør i Freetrailer Group A/S var til stede.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til udstedelse af warrants
 6. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
 7. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ad 1:              Valg af dirigent
Som dirigent valgtes advokat Nicolai Jung, der konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen optagne emner.

Ad 2:              Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsen aflagde beretning for selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 3:              Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 
Selskabets adm. direktør Philip Filipsen gennemgik hovedtallene i selskabets årsrapport for 2020/2021, der blev fremlagt til godkendelse.
Selskabets årsrapport for 2020/2021 blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 4:              Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
Bestyrelsens forslag vedrørende disponering af resultatet i overensstemmelse med den godkendte årsrapport blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 5:              Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at udstede warrants
Bestyrelsens forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til udstedelse af warrants blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 6:              Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsen
Bestyrelsens forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsen blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 7: Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter

Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af selskabets vedtægter i § 9, første afsnit, så bestyrelsen selv konstituerer sig selv, herunder mht. valg af formand. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter som anført ovenfor blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

 Ad 6:              Valg af bestyrelse
Bestyrelsens medlemmer fratrådte i overensstemmelse med selskabets vedtægter på den ordinære generalforsamling. 
Allan Sønderskov Darré og Martin Lavesen meddelt, at de var villige til at modtage genvalg.
Bestyrelsen fremsatte forslag om, at Gitte Uldall, Anders Birk og Nicolai Frisch blev valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen fremsatte som følge heraf forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev udvidet til fem medlemmer.
Bestyrelsens forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev udvidet til fem medlemmer, blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer af generalforsamlingen.
Forud for valg af medlemmer til bestyrelsen blev der i overensstemmelse med selskabslovens § 120 givet oplysning om de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.
Samtlige de bestyrelseskandidater, der havde valgt at opstille, blev genvalgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 9:              Valg af revisor
Der blev fremsat forslag om genvalg af Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som revisor for selskabet.
Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab blev genvalgt som revisor for selskabet enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 10:            Eventuelt
Der var ingen forhold til drøftelse under eventuelt.
Da der ikke forelå yderligere hævedes generalforsamlingen kl. 18.50. 

—o0o—

Som dirigent 

__________________

Advokat Nicolai Jung

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

 Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, hvis mission er at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform.

 

12 Oktober 2021: Freetrailer Group A/S: Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Freetrailer Group A/S
Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling i Freetrailer Group A/S, som afholdes onsdag den 27. oktober 2021 kl. 18.00-20.00 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Forslag om bemyndigelse til at udstede warrants
 6. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
 7. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 9, afsnit 1
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

*Se uddybelse af punkter på bagsiden

 

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til [email protected], senest mandag den 25/10-2021 kl. 16:00. Ønskes det at modtage årsrapporten pr. mail forinden generalforsamlingen, oplyses dette i tilmeldingsmailen. Årsrapporten er tillige tilgængelig på selskabets kontor, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Uddybelse af punkterne på dagsordenen (fuldstændige forslag)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen forslår, at den mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning af den ordinære generalforsamling
 3. Bestyrelsen foreslår, at den lovpligtige årsrapport for 2020/2021 vedtages af generalforsamlingen. Den lovpligtige årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside Freetrailer.com/dk/investor fra den 30. september 2021
 4. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsår 2020/2021, og at resultatet overføres til egenkapitalen.
 5. Forslag om bemyndigelse til at udstede Warrants:

I henhold til selskabets vedtægter §4B er der givet bemyndigelse til at udstede Warrants til medarbejdere, rådgivere, medlemmer af direktionen og konsulenter. Bemyndigelsen omhandler 504.403 Warrants, hvoraf 301.761 er tildelt selskabets medarbejdere. Bestyrelsen foreslår at denne bemyndigelse, hvoraf 202.642 warrants stadig udestår, ophæves, og at der i stedet optages en helt ny bemyndigelse som følger:

”§4B2. Bemyndigelse til udstedelse af warrants vedtaget på ordinær generalforsamling i selskabet den 27. oktober 2021:

 1. Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning ad en eller flere gange udstede indtil 500.000 stk. warrants til medarbejdere, rådgivere, direktionen samt konsulenter. Kapitalejerne skal ikke have fortegningsret til warrants.
 2. Selskabskapitalen kan ved bestyrelsens bestemmelse ad en eller flere gange forhøjes med op til kr. 375.000, der sker gennem tegning af aktier i medfør af de i henhold til pkt. 1 udstedte warrants.

Indehaverne af warrants har fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de på grundlag af warrants udstedte aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer og lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet på tidspunktet for tegningen.

 1. Denne bemyndigelse gælder indtil den 26. oktober 2026.
 2. For warrants udstedt i henhold til bemyndigelsen gælder i øvrigt de af bestyrelsen fastsatte vilkår, jf. selskabslovens § 169, stk. 2 og 3.”

6. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
Det foreslås at tildele hvert afgående, fortsættende og på generalforsamlingen nyvalgte bestyrelsesmedlem 50.000 warrants. Hver warrant skal give ret til at tegne en aktie a kr. 0,75 mod betaling af et kronebeløb, der svarer til den gennemsnitlige kurs ved børsens lukketid i perioden fra den 29. september til den 27. oktober 2021.

Under henvisning til selskabslovens regler, skal følgende vilkår i øvrigt være gældende i forbindelse med udstedelse af ovennævnte warrants og senere tegning af de nye aktier ved udnyttelse af disse warrants, og optages som en del af vedtægterne som ny § 4g:

”§ 4g. Selskabets generalforsamling har den 27. oktober 2021 udstedt [50.000 x antal afgående, fortsættende og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. ovenfor] warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse. Følgende vilkår skal være gældende i forbindelse med udstedelse af ovennævnte warrants og senere tegning af de nye aktier ved udnyttelse af disse warrants, idet der også henvises til vedtægternes bilag 4g(1):

– Det højeste nominelle beløb, som kapitalen kan forhøjes med på baggrund af udnyttelse af warrants er DKK [0,75 x antal warrants, jf. ovenfor] (jf. dog reguleringsmekanismen i punkt 6 i bilag 4g(1)),

– Kapitaludvidelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, idet tegningen sker på baggrund af de tildelte warrants,
– Der skal ikke gælde indskrænkninger i den til de nye aktier knyttede fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser,
– De nye aktier skal give ret til udbytte i selskabet for det løbende regnskabsår, hvori aktierne tegnes, på lige fod med de eksisterende aktier og andre rettigheder i selskabet fra og med datoen for tegningen af aktierne,
– Fristen for tegning af de nye aktier beregnes på baggrund af bestemmelserne i punkt 4 i bilag 4g(1),
– Det fulde beløb til tegning af det antal aktier, som ønskes tegnet på grundlag af warrants, skal indbetales kontant i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 4 i bilag 4g(1),
– De nye aktier udstedes i aktier a hver nominelt DKK 0,75,
– Kapitaludvidelsen sker til den gennemsnitlige kurs ved børsens lukketid i perioden fra den 29. september til den 27. oktober 2021 pr. aktie a nominelt DKK 0,75,
– De nye aktier skal lyde på navn, noteres i Selskabets ejerbog og være omsætningspapirer, og
– De anslåede omkostninger, der skal afholdes af selskabet ved kapitalforhøjelser, udgør DKK 25.000 (ekskl. moms).”

Denne indkaldelse er vedlagt omtalte bilag 4g(1).

7. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 9, afsnit 1
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 9, afsnit 1, ændres fra sin nuværende ordlyd:

”Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger bestyrelsens formand.”

til

”Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand, på førstkommende bestyrelsesmøde.”
8. Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens formand Mikael Bartroff og bestyrelsesmedlem Dan Takier Petersen ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen. Såvel Allan Sønderskov Darré som Martin Lavesen er villige til genvalg, og bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Derudover indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen nyvalg af Anders Birk, Gitte Uldall og Nicolai Frisch Erichsen til selskabets bestyrelse. En beskrivelse af Anders Birk, Gitte Uldahl og Nicolai Frisch Erichsen ledelseshverv (medlem af direktioner, bestyrelser, tilsynsråd og bestyrelsesudvalg) vil foreligge på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af nedenstående medlemmer af bestyrelsen:

Allan Sønderskov Darré
Martin Lavesen

Og nyvalg af

Anders Birk
Gitte Uldall
Nicolai Frisch Erichsen

9. Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor

Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab
Usserød Kongevej 157
2970 Hørsholm

10. Der er ingen punkter indkommet til behandling under eventuelt

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

12 Oktober 2021: Freetrailer Group A/S udsætter afholdelsen af den ordinær Generalforsamling i Freetrailer Group A/S til den 27.oktober 2021

Da selskabet er blevet gjort opmærksom på, at den af 30. september 2021 udsendte indkaldelse til selskabets ordinære generalformsmaling, er udsendt 1 dag for sent i henhold til selskabslovgivningen, har Freetrailer Group A/S besluttet at udsætte afholdelsen af den ordinære generalforsamling til den 27. oktober 2021 kl. 18:00-20:00.

Den korrigerede dagsorden er herefter udsendt dags dato.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

1 Oktober 2021: Freetrailer Group A/S får ny stor Aktionær

Den svenske kapitalfond Origo Fonder AB har lige offentliggjort, at deres underliggende fond Origo Quest 1 har opkøbt 200.000 aktier i Freetrailer Group A/S, hvilket svarer til 2,1 % af den samlede aktiekapital. Sælgeren er ASD Invest ApS, der er ejet af Freetrailers grundlægger Allan Sønderskov Darré. Investeringen i Freetrailer blev iværksat af Origo Fonder AB.

”Hos Origo leder vi altid efter ekstraordinære virksomheder, der kan fremskynde overgangen mod en bæredygtig økonomi. Vi mener, at Freetrailer, med dens digitale platform og selvbetjenings-produkt, kan drage nytte af principperne for deleøkonomi og fortsætte med at forandre markedet for trailerleje i Norden og Europa. Vi ser store muligheder i Freetrailer flere år frem i tiden,” udtaler Stefan Roos, Investeringschef for Origo Fonder.

Christoffer Ahnemark, porteføljeforvalter for Origo Fonder, er enig:
”Freetrailer har et enestående koncept og en stærk forretningsmodel. Vi ser mange muligheder for vækst i virksomheden fremadrettet. Som aktiv ejer, vil vi i Origo støtte virksomheden i dens videre fremgang.”

 Allan Sønderskov Darré, bestyrelsesmedlem og medstifter af Freetrailer, byder den nye aktionær velkommen: 
Det er tilfredsstillende, at vi har udviklet Freetrailers forretning og koncept til et plan, hvor også institutionelle investorer opfatter Freetrailer som en attraktiv investering og ser de fremtidige muligheder i vores forretningsmodel.” 

Philip Filipsen Group, administrerende direktør for Freetrailer, er enig og tilføjer: 
Vi byder Origo Fonder velkommen som ny aktionær i Freetrailer og ser frem til et udbytterigt sammenarbejde. Det glæder mig, at endnu en institutionel investor har besluttet sig for at gøre Freetrailer til en del af deres investeringsportefølje, det er helt sikkert et klap på skulderen, som vi kan være stolte af.

Om Origo Fonder
Origo Fonder er et uafhængigt investeringsselskab der er specialiseret i små kapitalinvesteringer i Norden. Origo bestyrer den prisvindende lang/kort kapitalfond Origo Quest 1

For yderligere information om Origo Fonder, klik her: www.origofonder.se

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, CEO 
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

30 September 2021: Freetrailer Group A/S Årsrapport 20/21

Regnskabsåret 20/21 blev endnu et rekordår for Freetrailer koncernen.

I 20/21 steg antallet af udlejninger med 26,9% i forhold til året før, og omsætningen vækstede med 27,3% i forhold til 19/20. Samtidigt kan Freetrailer notere den højeste vækst i antallet af trailer på et enkelt år.

Freetrailer Group A/S aflægger finansiel rapport for koncernens for regnskabsåret 01. juli 2020 – 30. juni 2021.

ÅRSRAPPORT KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2020 – 30. juni 2021)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 51.932,9 (40.780,3)
 • EBITDA 7.372,5 (3.360,0)
 • Resultat før skat 5.991,9 (1.511,1)
 • Egenkapital 17.138,4 (12.202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,50 (0.13)
 • Egenkapitalandel 57% (59%)

Udlejningsvæksten steg i 20/21 med 26,9% sammenlignet med sidste år. Samlet set er antallet af udlejninger opgjort til 613.260 for året, hvilket er en stigning på 27% sammenlignet med året før.

Antallet af trailere i markedet steg i regnskabsåret med 529 nye trailere fra 1.617 ved regnskabsårets begyndelse til 2.146 ved regnskabsårets afslutning, svarende til en vækst 32,7%

Omsætningen Omsætningsfremgangen for regnskabsåret som helhed blev på 27%

Driftsresultatet (EBITDA) Driftsresultatet for det samlede regnskabsår 20/21 landede på DKK 7,4 mio. mod DKK 3,4 mio. i 19/20.

Resultatet før skat for 20/21 var DKK 6,0 mio. for regnskabsåret som helhed mod DKK 1,5 mio. i samme periode 19/20.

Forventningerne til regnskabsåret 21/22
Med baggrund i Freetrailers mange nye partneraftaler samt den markante forøgelse af trailerkapaciteten og vores indtog på det tyske marked, forventer vi endnu et år, hvor vi kan vise flotte vækstrater. Antallet af trailer forventes at vokse med ca. 750 i 21/22, mens omsætningen forventes at stige med godt 20% til DKK 62-64 mio. Resultatet før skat forventes at ligge i størrelsesordenen DKK 7-9 mio.

CEO, Philip Filipsen kommenterer Årsrapporten:
”Freetrailer har oplevet en fantastisk fremgang på alle områder i det forgangne regnskabsår, og jeg er meget stolt over det resultat vi kan fremlægge. Særligt glæder den flotte fremgang i både antallet af trailer i markedet og i antallet af udlejninger, som er hele fundamentet for vores forretning.

Freetrailer går en utrolig spændende tid i møde, og jeg føler for alvor, at vi nu har fået skabt det rette fundament for ekspansionen af Freetrailers koncept internationalt. Vores økonomiske fundament er bedre end aldrig før, vi formår at tjene penge i vores etablerede markeder, vores organisation arbejder målrettet på at drive Freetrailer fremad, og vi har skabet et godt udgangspunkt for at etablere os på nye markeder sammen med vores mange partnere”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

30 September 2021: Freetrailer Group A/S: Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Freetrailer Group A/S

Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling i Freetrailer Group A/S, som afholdes torsdag den 14. oktober 2021 kl. 18.00-20.00 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Forslag om bemyndigelse til at udstede warrants
 6. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
 7. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 9, afsnit 1
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

*Se uddybelse af punkter på bagsiden

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til [email protected], senest tirsdag den 12/10-2021 kl. 16:00. Ønskes det at modtage årsrapporten pr. mail forinden generalforsamlingen, oplyses dette i tilmeldingsmailen. Årsrapporten er tillige tilgængelig på selskabets kontor, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Uddybelse af punkterne på dagsordenen (fuldstændige forslag)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen forslår, at den mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning af den ordinære generalforsamling
 3. Bestyrelsen foreslår, at den lovpligtige årsrapport for 2020/2021 vedtages af generalforsamlingen. Den lovpligtige årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside Freetrailer.com/dk/investor fra den 30. september 2021
 4. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsår 2020/2021, og at resultatet overføres til egenkapitalen.
 5. Forslag om bemyndigelse til at udstede Warrants:

I henhold til selskabets vedtægter §4B er der givet bemyndigelse til at udstede Warrants til medarbejdere, rådgivere, medlemmer af direktionen og konsulenter. Bemyndigelsen omhandler 504.403 Warrants, hvoraf 301.761 er tildelt selskabets medarbejdere. Bestyrelsen foreslår at denne bemyndigelse, hvoraf 202.642 warrants stadig udestår, ophæves, og at der i stedet optages en helt ny bemyndigelse som følger:

”§4B2. Bemyndigelse til udstedelse af warrants vedtaget på ordinær generalforsamling i selskabet den 14. oktober 2021:

 1. Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning ad en eller flere gange udstede indtil 500.000 stk. warrants til medarbejdere, rådgivere, direktionen samt konsulenter. Kapitalejerne skal ikke have fortegningsret til warrants.
 2. Selskabskapitalen kan ved bestyrelsens bestemmelse ad en eller flere gange forhøjes med op til kr. 375.000, der sker gennem tegning af aktier i medfør af de i henhold til pkt. 1 udstedte warrants.

Indehaverne af warrants har fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de på grundlag af warrants udstedte aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer og lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet på tidspunktet for tegningen.

  1. Denne bemyndigelse gælder indtil den 13. oktober 2026.
  2. For warrants udstedt i henhold til bemyndigelsen gælder i øvrigt de af bestyrelsen fastsatte vilkår, jf. selskabslovens § 169, stk. 2 og 3.

6. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
Det foreslås at tildele hvert afgående, fortsættende og på generalforsamlingen nyvalgte bestyrelsesmedlem 50.000 warrants. Hver warrant skal give ret til at tegne en aktie a kr. 0,75 mod betaling af et kronebeløb, der svarer til den gennemsnitlige kurs ved børsens lukketid i perioden fra den 16. september til den 14. oktober 2021.
Under henvisning til selskabslovens regler, skal følgende vilkår i øvrigt være gældende i forbindelse med udstedelse af ovennævnte warrants og senere tegning af de nye aktier ved udnyttelse af disse warrants, og optages som en del af vedtægterne som ny § 4g:

”§ 4g. Selskabets generalforsamling har den 14. oktober 2021 udstedt [50.000 x antal afgående, fortsættende og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. ovenfor] warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse. Følgende vilkår skal være gældende i forbindelse med udstedelse af ovennævnte warrants og senere tegning af de nye aktier ved udnyttelse af disse warrants, idet der også henvises til vedtægternes bilag 4g(1):
– Det højeste nominelle beløb, som kapitalen kan forhøjes med på baggrund af udnyttelse af warrants er DKK [0,75 x antal warrants, jf. ovenfor] (jf. dog reguleringsmekanismen i punkt 6 i bilag 4g(1)),

– Kapitaludvidelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, idet tegningen sker på baggrund af de tildelte warrants,

– Der skal ikke gælde indskrænkninger i den til de nye aktier knyttede fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser,

– De nye aktier skal give ret til udbytte i selskabet for det løbende regnskabsår, hvori aktierne tegnes, på lige fod med de eksisterende aktier og andre rettigheder i selskabet fra og med datoen for tegningen af aktierne,

– Fristen for tegning af de nye aktier beregnes på baggrund af bestemmelserne i punkt 4 i bilag 4g(1),

– Det fulde beløb til tegning af det antal aktier, som ønskes tegnet på grundlag af warrants, skal indbetales kontant i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 4 i bilag 4g(1),

– De nye aktier udstedes i aktier a hver nominelt DKK 0,75,

– Kapitaludvidelsen sker til den gennemsnitlige kurs ved børsens lukketid i perioden fra den 16. september til den 14. oktober 2021 pr. aktie a nominelt DKK 0,75,

– De nye aktier skal lyde på navn, noteres i Selskabets ejerbog og være omsætningspapirer, og

– De anslåede omkostninger, der skal afholdes af selskabet ved kapitalforhøjelser, udgør DKK 25.000 (ekskl. moms).”

Denne indkaldelse er vedlagt omtalte bilag 4g(1).

7. Forslag om ændring af selskabets vedtægters § 9, afsnit 1
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 9, afsnit 1, ændres fra sin nuværende ordlyd:

”Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger bestyrelsens formand.”

til

”Bestyrelsen består af fire til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand, på førstkommende bestyrelsesmøde.”
8. Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens formand Mikael Bartroff og bestyrelsesmedlem Dan Takier Petersen ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen. Såvel Allan Sønderskov Darré som Martin Lavesen er villige til genvalg, og bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Derudover indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen nyvalg af Anders Birk og Gitte Uldahl til selskabets bestyrelse. En beskrivelse af Anders Birk og Gitte Uldahl ledelseshverv (medlem af direktioner, bestyrelser, tilsynsråd og bestyrelsesudvalg) vil foreligge på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af nedenstående medlemmer af bestyrelsen:

Allan Sønderskov Darré
Martin Lavesen

Og nyvalg af

Anders Birk
Gitte Uldahl

9. Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor

Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab
Usserød Kongevej 157
2970 Hørsholm

10. Der er ingen punkter indkommet til behandling under eventuelt

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

16 September 2021: Freetrailer Group A/S og IKEA udvider med 12 nye varehuse i Tyskland

Freetrailer Group og IKEA i Tyskland udvider samarbejdet med 12 nye afhentningssteder og til en start i alt 42 udlejningsprodukter.

Freetrailer Group og IKEA Tyskland udvider nu samarbejdet i Tyskland med 12 nye afhentningssteder, hvor Freetrailers selvbetjeningskoncept vil være tilgængeligt for IKEA’s kunder.

IKEA’s varehuse i Berlin, Essen, Kaarst, Leipzig, Osnabrück, Braunschweig, Wetzlar, Mannheim, Erfurt, Hamborg og Walldorf får i løbet af de næste måneder mulighed for at tilbyde Freetrailers koncept til deres kunder, når varerne skal bringes hjem.

Freetrailer har siden september 2020 haft aktiviteter på det tyske marked via samarbejdet med IKEA i Karlsruhe. I forlængelse af de færre Corona restriktioner, er der nu lavet aftale om yderligere 12 afhentningssteder, hvilket er en god start på for den fortsatte udrulning af Freetrailer konceptet i Tyskland.

Ralf Stoltz, Country Manager i Freetrailer Tyskland glæder sig over den store interesse for Freetrailers selvbetjeningskoncept, og at der er så stor en samarbejdsinteresse fra de mange IKEA-varehuse:

Det er glædeligt, at så mange IKEA-varehuse allerede nu, har valgt at tage Freetrailer konceptet til sig, og tilbyde vores selvbetjente transport løsninger til deres kunder. Det er en rigtig god start for Freetrailer her i Tyskland, og det lover godt for den fortsatte ekspansion på det tyske marked både i samarbejde med IKEA, men også med andre potentielle samarbejdspartnere,” udtaler Ralf Stolz.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

9 September 2021: Freetrailer Group A/S og Silvan udvider samarbejdet

Freetrailer Group og byggemarkedskæden Silvan udvider endnu engang samarbejdet. Antallet af trailere udvides med næste 20% således at Silvan flåden nu udgør 500 Freetrailere.

Silvan og Freetrailer udvider igen samarbejdet med yderligere 80 trailer fordelt på 27 af byggemarkedskædens 42 lokationer rundt omkring i Danmark. Silvan vil herefter råde over næsten 500 Freetrailere på det danske marked, som stilles til rådighed for byggemarkedskædens kunder.

Efterspørgslen efter Freetrailers selvbetjente transportkoncept er stigende i Silvans byggemarkeder, så det giver god mening at udvide kapaciteten, og dermed tilbyde et tilgængeligt serviceprodukt, når der opstår et transportbehov. Samtidigt sikrer de mange udlejninger, at Silvans budskaber kommer ud at køre over hele Danmark.  

Thomas Munksgaard, Country Manager i Freetrailer Danmark glæder sig over det udvidede samarbejde med Silvan, som er en vigtig samarbejdspartner for Freetrailer:

Efterspørgslen efter Freetrailers selvbetjente transportløsning er stigende. På det danske marked har især Silvan har set en markant fremgang i antallet af udlejninger. Med den nye udvidede aftale øger vi kapaciteten hos Silvan med næsten 20% til gavn for såvel Silvan som Silvans kunder, og så naturligvis de mange andre danskere, som har brug for en gratis trailer i et par timer. Vi glæder os over aftalen og ser frem til et fortsat frugtbart samarbejde med Silvan, som er en mangeårige samarbejdspartner,” udtaler Thomas Munksgaard.

Silvan er en førende dansk ‘gør-det-selv’ detailkæde med den højeste brandbevidsthed i sektoren. Silvans butikker er placeret over det meste af landet i og omkring de større byer og tilbyder både klassiske gør-det-selv-produkter såsom byggematerialer og haveartikler såvel som produkter til forbedring af hjemmet. I alt forhandler Silvan mere end 150 mærker med særligt fokus på bæredygtighed.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

7 September 2021: Freetrailer sætter fokus på den internationale ekspansion

Freetrailer Group A/S kunne i går annoncere et udvidet samarbejde med verdens ledende møbel-koncern, og ledelsen har i den forbindelse besluttet at allokere flere ressourcer til bedst mulige eksekvering af denne samarbejdsaftale.

Der er nu nedsat en task force, der skal facilitere modningen af Freetrailer-organisationen til at kunne imødekomme og honorere opgaverne i forbindelse med forestående intensivering af den internationale ekspansion.

Thomas Munksgaard, Freetrailers nuværende Country Manager i Danmark, er udpeget til at lede den særlige task-force som skal forberede Freetrailers organisation på de internationale muligheder gårsdagens aftale åbner for. Thomas får bistand fra både ledelse og bestyrelsen, herunder selskabets bestyrelsesformand, Mikael Bartroff.

Philip Filipsen udtaler: ”Den netop indgåede aftale er et stort skridt for Freetrailer. Det kommer til at stille store krav til vores organisation og vores evne til at eksekvere og levere. Derfor har vi sat Thomas Munksgaard, Country manager for Freetrailer Danmark, i spidsen for Freetrailers Task force bistået af Mikael Bartroff, Freetrailers bestyrelsesformand, som har stor erfaring fra hans tidligere virke med international forretningsudvikling. Det giver os de rigtige forudsætninger for at kunne gøre organisationen klar til denne næste og meget vigtige fase af Freetrailers internationale ekspansion”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

6 September 2021: Freetrailer Group A/S indgår et udvidet samarbejde med verdensførende møbelkoncern

Freetrailer Group annoncerede i dag en udvidet international aftale med en verdensfører inden for boligindretning, hvilket betyder, at Freetrailer i fremtiden vil fungere som foretrukken partner ved valg af selvbetjente transportløsninger internationalt hos denne partner.

Dette er et langvarigt samarbejde, som kan dateres tilbage til Freetrailers grundlæggelse i 2004.

I samarbejde med partneren vil det blive besluttet, hvor og hvornår den internationale udrulning vil finde sted på forskellige markeder.

Forventninger til regnskabsåret 21/22 udmeldt i forbindelse med Q4 rapporteringen 26. august 2021 fastholdes.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

26 August 2021: Helårsrapport 20/21

Regnskabsåret 20/21 blev endnu et rekordår for Freetrailer koncernen.

I Q4 20/21 steg antallet af udlejninger med 31% i forhold til samme periode året før, og omsætningen vækstede med 38% i forhold til Q4 19/20. Samtidigt kan Freetrailer notere den højeste vækst i antallet af trailer på et enkelt år.

Freetrailer Group A/S aflægger finansiel rapport for koncernens for regnskabsåret 01. juli 2020 – 30. juni 2021.

 Q4 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. april 2021 – 30. juni 2021)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 15.993,3 (11.543,4)
 • EBITDA 3.758,0 (2.510,9)
 • Resultat før skat 3.435,1 (1.931,9)
 • Egenkapital 17.068,7 (12.202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,30 (0,16)
 • Egenkapitalandel 56% (59%)

HELÅRS KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2020 – 30. juni 2021)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 51.869,3 (40.780,3)
 • EBITDA 7.367,0 (3.360,0)
 • Resultat før skat 5.903,1 (1.511,1)
 • Egenkapital 17.068,7 (12.202,7)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,49 (0.13)
 • Egenkapitalandel 56% (59%)

Udlejningsvæksten steg i Q4 20/21 med 31,4% sammenlignet med samme periode sidste år. Samlet set er antallet af udlejninger opgjort til 178.830 for perioden. Antallet af udlejninger for det samlede regnskabsår blev 613.260, hvilket er en stigning på 27% sammenlignet med samme periode året før.

Antallet af trailere i markedet steg i regnskabsåret med 529 nye trailere fra 1.617 ved regnskabsårets begyndelse til 2.146 ved regnskabsårets afslutning, svarende til en vækst 32,7%

Omsætningen i Q4 20/21 udgjorde DKK 16,0 mio. Det er en stigning på 38% i forhold året før. Omsætningsfremgangen for regnskabsåret som helhed blev på 27%

Driftsresultatet (EBITDA) (EBITDA) for Q4 20/21 udgjorde DKK 3,8 mio. mod DKK 2,5 mio. i Q4 19/20. Driftsresultatet for det samlede regnskabsår 20/21 landede på DKK 7,4 mio. mod DKK 3,4 mio. i den tilsvarende periode 19/20.

Resultatet før skat for Q4 20/21 var DKK 3,4 mio. mod 1,9 mio. i Q4 19/20. Samme finansielle post var DKK 5,9 mio. for regnskabsåret som helhed mod DKK 1,5 mio. i samme periode 19/20.

Forventningerne til regnskabsåret 21/22
Med baggrund i Freetrailers mange nye partneraftaler samt den markante forøgelse af trailerkapaciteten og vores indtog på det tyske marked, forventer vi endnu et år, hvor vi kan vise flotte vækstrater. Antallet af trailer forventes at vokse med ca. 750 i 21/22, mens omsætningen forventes at stige med godt 20% til DKK 62-64 mio. Resultatet før skat forventes at ligge i størrelsesordenen DKK 7-9 mio.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
”Freetrailer har oplevet en fantastisk fremgang på alle områder i det forgangne regnskabsår, og jeg er meget stolt over det resultat vi kan fremlægge. Særligt glæder den flotte fremgang i både antallet af trailer i markedet og i antallet af udlejninger, som er hele fundamentet for vores forretning.

Freetrailer går en utrolig spændende tid i møde, og jeg føler for alvor, at vi nu har fået skabt det rette fundament for ekspansionen af Freetrailers koncept internationalt. Vores økonomiske fundament er bedre end aldrig før, vi formår at tjene penge i vores etablerede markeder, vores organisation arbejder målrettet på at drive Freetrailer fremad, og vi har skabet et godt udgangspunkt for at etablere os på nye markeder sammen med vores mange partnere”

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 40 90 17 85

Find samtlige af Freetrailers pressemeddelelser på Spotlight Stock Market.

Seneste finansielle rapporter

Kvartalsrapport 2021/2022 – Q1

» Se/Hent PDF

Årsrapport
2020/2021

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2020/2021 – Q4

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2020/2021 – Q3

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2020/2021 – Q2

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2020/2021 – Q1

» Se/Hent PDF

Årsrapport
2019/2020

» Se/Hent PDF

Helårsrapport
2019/2020 – Q4

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2019/2020 – Q3

» Se/Hent PDF

Halvårsrapport
2019/2020 – Q2

» Se/Hent PDF

Kvartalsrapport
2019/2020 – Q1

 » Se/Hent PDF

En stærk kerneforretning med et skalerbart koncept 

Freetrailer er en teknologivirksomhed, som hver dag udlejer mere end 2.100 trailere i tæt samarbejde med virksomhedens +70 partnere i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.

Freetrailer har til dags dato 4,5 mio. udlån og årligt har 600.000 kunder lånt en Freetrailer. Siden opstarten i 2004, har virksomheden bestræbet sig på, at opbygge en deleøkonomisk virksomhed med et teknologisk afsæt i takt med den digitale udvikling. Regnskabsåret 18/19 viste en omsætning på DKK 35 mio. og Q1 19/20 rapporterede om en fortsat positiv udvikling med en omsætningsstigning på 22% til DKK 11,2 mio. mod DKK 9,2 mio. i samme periode året før.

Bestyrelse og direktion

Det kræver både erhvervserfaring og udsyn at løfte deleøkonomien til næste niveau. Freetrailer er pioner på området, og derfor breder den gode idé sig nu fra Skandinavien til resten af Europa. For at bevare momentum og udnytte vækstpotentialet kan vi nu byde velkommen til Gitte Uldall, Nicolai Frisch Erichsen og Anders Birk Jensen i bestyrelsen. Den samlede bestyrelse besidder herefter stærke kompetencer indenfor international forretningsudvikling og strategi, digital udvikling og markedsføring samt økonomistyring og compliance.

Allan Sønderskov Darré

Allan Sønderskov Darré

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesformand, grundlægger, business angel med innovativt fokus
.

Gitte Uldall

Gitte Uldall

Bestyrelsesmedlem

Baggrund fra revision og forretningsstrategisk udvikling i ind- og udland

Martin Lavesen

Martin Lavesen

Bestyrelsesmedlem

Advokat og leder med indsigt i organisatoriske og strategiske forandringsprocesser

Nicolai Frisch Erichsen

Nicolai Frisch Erichsen

Bestyrelsesmedlem

Mangeårig baggrund inden for onlineplatforme og forretningsudvikling

Anders Birk Jensen

Anders Birk Jensen

Bestyrelsesmedlem

Har arbejdet med skalering af online forretninger – taktisk og strategisk
.

Philip Filipsen

Philip Filipsen

Group CEO

Erfaren adm. direktør for Freetrailer med en dokumenteret historie inden for management

Kontaktinformation
Investor Relations

Philip Filipsen, CEO
Tlf.: +45 40 90 17 85

Udvalgte nøgletal

4 Lande

+70 partnere

+2 100 trailere

+450 pick up points

4,5 mio. udlån
til dato

600.000 udlejninger
pr. år

40 mio. DKK
i omsætning

400.000 app downloads

Freetrailer konceptet

Freetrailer har siden stiftelsen i 2004 formået kontinuerligt at vækste til den solide forretning, vi er i dag. Se Freetrailers case nedenfor og hør mere om, hvorfor Freetrailer er en god investering.