Generelle betingelser

Ved brug af Freetrailer-platformen på Freetrailer.dk og Freetrailer-appen, accepterer du som lejer de følgende vilkår og betingelser.
22.08.2023

Indledning
 • Driften af Freetrailer varetages af Freetrailer Danmark ApS, CVR-nr. 27626661, Gladsaxe Møllevej 67, 2860 Søborg (herefter kaldet ”Freetrailer”). Har du spørgsmål til disse generelle betingelser og vilkår, kan du kontakte os på info@freetrailer.dk.
 • Freetrailer er en online virksomhed der tilbyder en deleøkonomiske løsning, hvor alle kan låne en trailer eller en elektrisk ladcykel – Gratis! Der bliver dog tilbudt ekstra services mod betaling, herunder en lejeperiode efter lån, udvidet forsikring og mulighed for sikre sin reservation.
 • Når du anvender Freetrailers tjenester, accepterer du vores generelle betingelser, der er beskrevet i de følgende vilkår og retningslinjer.
 • Det er dig, der har oprettet en brugerprofil hos Freetrailer og foretager reservation af en Freetrailer, der er forpligtet og derved ansvarlig efter disse generelle betingelser, der er beskrevet i nærværende dokument. Det betyder, at det er dig der er ansvarlig for alle forhold der vedrører afhentning, brug, kørsel og returnering af den lånte eller lejede Freetrailer.
 • Freetrailer kan til enhver tid ændre i disse forretningsbetingelser. De til enhver tid gældende forretningsbetingelser ligger altid tilgængelige på vores hjemmeside og i vores app.
 • Det er kun muligt at benyttes Freetrailers tjenester via vores app, hvilken udelukkende kan tilgås fra en smartphone.
Reservation, låne - & lejeperiode
 • Der vil altid være en gratis låneperiode af en Freetrailer. Længden på denne periode fremgår af vores hjemmeside, og vil også altid fremgå i appens bookingsystem.

 • Ønsker du at benytte en Freetrailer ud over den gratis låneperiode, er det muligt at forlænge perioden med en yderligere lejeperiode. 

 • En lejeperiode kan forlænges via Freetrailer-appen. Dette kræver dog, at Freetraileren ikke er reserveret til en anden kunde. En forlænget lejeperiode er først trådt i kraft, når du modtager en bekræftelse på din tilknyttede e-mailadresse, og ændringen fremgår af den igangværende reservation i appen.

 • Hvis det er vigtigt for dig at benytte en Freetrailer på en bestemt dag og på et bestemt tidspunkt, er det muligt at forhåndsreservere en Freetrailer. Dette vil ske mod betaling af et reservationsgebyr.

 • Det er muligt at annullere en reservation af en Freetrailer op til 15 minutter før den valgte afhentningstid. Annullering kan udelukkende ske i appen. Reservationsgebyret refunderes ikke.

 • Du kan altid finde oplysninger om Freetrailers priser, længde af låneperiode, priser for leje og øvrige priser og eventuelle gebyrer på vores hjemmeside og i appen.

Afhentning & Returnering
 • Du skal afhente den reserverede Freetrailer inden for 60 minutter efter den reserverede tid. Afhenter du ikke din Freetrailer inden for dette tidsrum, vil din reservation blive annulleret, og du vil blive opkrævet et udeblivelsesgebyr.
 • Først når du har returneret Freetraileren på afhentningsstedet, foretaget de nødvendige registreringer i appen og har modtaget en returneringskvittering på din tilknyttede e-mailadresse, betragtes Freetraileren som returneret. Det er derfor vigtigt, at du påregner tid til dette inden for din låne eller lejeperiode af Freetraileren.

 • Du skal returnere Freetraileren rengjort og i samme stand, som den var i ved afhentning. Hvis Freetraileren har fået skader eller på anden måde er blevet misligholdt, vil du blive opkrævet et gebyr.

 • Hvis Freetraileren bliver returneret for sent, vil du blive opkrævet et gebyr, ligesom du vil blive opkrævet for yderligere leje og eventuelt tilvalgte ydelser, f.eks. forsikring, indtil du returnerer Freetraileren.

 • Returneres Freetraileren ikke, kan Freetrailer overdrage sagen til politiet, og sætte sig i besiddelse af Freetraileren gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse. Alle udgifter forbundet med dette sker for din regning.

Forpligtelser og ansvar ved brug og kørsel med Freetrailer

Gælder alle Freetrailere:

 • Det er dig, der har oprettet en brugerprofil hos Freetrailer og foretager reservation af en Freetrailer, der er ansvarlig for alle forhold der vedrører afhentning, brug, kørsel og returnering af den lånte eller lejede Freetrailer.
 • Freetraileren må udelukkende føres af de(n) person(er) der fremgår af aftalen. Det har stor betydning, hvis der f.eks. sker skade på Freetraileren under brug.

 • Færdselsloven skal til enhver tid overholdes ved brug af Freetrailer.

 • Det er dit ansvar at undersøge og kontrollere, at der ikke er væsentlige fejl og/eller mangler på Freetraileren, der vil gøre det ulovligt eller uforsvarligt at anvende Freetraileren, herunder – men ikke begrænset hertil – at den påmonterede sikkerhedswire er intakt, at hjul og bremser fungerer, at signalgivning og lys fungerer som det skal etc. Når du afhenter din Freetrailer, vil vores app bede dig om at gennemgå en række af disse punkter, men oplever du andre fejl og/eller mangler der kan påvirke kørslen på en sådan måde, at det ikke er lovligt eller forsvarligt, er det vigtigt, at du ikke fortsætter din kørsel.

 • Freetraileren må aldrig anvendes til at fremme politiske, religiøse, krænkende eller ulovlige formål.

 • Freetrailer forbeholder sig retten til at fjerne en bruger fra platformen, hvis vilkår og betingelser ikke efterleves.

Særligt ved leje af trailere:

 • En Freetrailer må udelukkende føres af en person der besidder et gyldigt kørekort og med gyldigt førerret til at køre med Freetrailerens vægt.

  BEMÆRK: Alle Freetrailere til bil kan lovligt anvendes på personbiler med tilladelse til påhæng. Afhængigt af, hvad du skal transportere, skal du dog være opmærksom på om den totale vægt vil kræve særligt kørekort til trailer. Som udgangspunkt må du altid køre med en trailer med total vægt på 750 kg. med bremser. Det vil altid være dit ansvar at undersøge, om du skal have et specielt kørekort til at køre med den trailer du kører med.

 • Bilen der trækker en Freetrailer, skal være dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring.

 • Freetraileren er tempo80-certificeret og kan køre op til 80 km/t.
 • Det er ikke tilladt af fremleje en Freetrailer.

 • En Freetrailer må på intet tidspunkt anvendes til kørsel med personer eller dyr.

 • Det er dig som låner/lejer der hæfter økonomisk for enhver bøde, parkeringsafgift og lignende, som udstedes mens Freetraileren er i din varetægt. Betales bøden, afgiften eller lignende ikke, vil vi opkræve enhver udgift hos dig med tillæg af rykker- og administrationsgebyrer.

 • Er der i henhold til ovenstående punkt tale om manglende betaling af en parkeringsafgift vil Freetrailer, ved modtagelse af rykker fra parkeringsselskabet, udlevere personoplysninger (navn, adresse og evt. telefonnummer og e-mail) om dig til udsteder. Mener du ikke, at parkeringsafgiften er korrekt, skal indsigelse over dette rettes til parkeringsselskabet og ikke til Freetrailer.

Hvis der sker en skade
 • Hvis der skader på Freetraileren, mens den er i din varetægt, er du forpligtet til at give Freetrailer besked hurtigst muligt. Du kan give besked i appen, når du returnerer Freetraileren, eller du kan kontakte vores kundeservice direkte. Du kan finde kontaktoplysninger til kundeservice her.

 • Hvis skaden gør det umuligt at returnere Freetraileren ved afhentningsstedet, skal du kontakte kundeservice og give oplysning om Freetrailerens nøjagtige placering og med en beskrivelse af skadens omfang.

 • Hvis det på baggrund af en skade ikke er muligt at returnere Freetraileren til afhentningsstedet, vil det altid være dit ansvar, at Freetraileren er lovligt parkeret og på ingen måde er parkere således, at den udgør fare for andre trafikanter, herunder cyklister og gående. Har du tilkøbt selvrisikodækning, vil omkostningerne til lovlig parkering, f.eks. parkeringsbillet, blive refunderet, dog med forbehold.

 • Kan traileren ikke returneres ved afhentningsstedet på grund af skade, er det dit ansvar at sikre, at Freetraileren er tømt og korrekt aflåst.

 • Når Freetrailers serviceteknikere skal afhente en Freetrailer på en lokation, der ikke står på rette afleveringssted, vil de inspicere den af dig beskrevne skade. Hvis vores serviceteknikere ikke kan konstatere, at Freetraileren har den oplyste skade vil du være ansvarlig for de omkostninger Freetrailer har haft i forbindelse med den fejlagtige skadesanmeldelse, herunder lejeomkostninger, kørselsomkostninger, administrationsomkostninger og øvrige omkostninger forbundet hermed.

Forsikringsdækning og mulighed for tilkøb af selvrisikoforsikring
 • Alle Freetrailere er kaskoforsikrede. Bliver Freetraileren ved et uheld beskadiget i din varetægt, er din selvrisiko 5.000 kr. for trailere, samt el-cykler og E-trailere. Selvrisikoen reduceres selvfølgelig, hvis udgiften til udbedring af skaden er mindre end selvrisikoen.

 • Hvis Freetraileren bliver stjålet, mens den er i din varetægt, skal du betale den fulde selvrisiko.

 • Når du foretager en reservation i appen, får du tilbudt mulighed for at tilkøbe en ”selvrisikoforsikring”. Denne forsikring betyder, at du kan fjerne din selvrisiko ved de fleste skader.

 • Den tilkøbte selvrisikoforsikring dækker også, hvis der sker skade på den bil der trækker Freetraileren på skadestidspunktet forudsat, at det er den bil der er oplyst ved afhentning, at det er en skade omfattet og accepteret af bilens kaskoforsikring samt, at bilen føres af en registreret bruger af køretøjet.

 • Freetrailer dækker op til 5.000 kr. af bilens selvrisiko.
 • Den tilkøbte selvrisikoforsikring dækker ikke:

  • Løsdele der følger med Freetraileren. Det betyder, at måtte der ske skade, skal du erstatte den beskadigede genstand. Prisen for erstatning af disse genstande findes på vores hjemmeside.
  • På traileren dækkes ikke: lås, låsekasse, låseplitter, næsehjul, kæder og wire.
  • På cyklen dækkes ikke: reflekser, lygter, hjul, batterier, batteriladere, cykeltræk m.fl.
  • Glasskader på bilen.
  • Skader på den trækkende bil, sket ved af- og påmontering af Freetraileren.
  • Skader forvoldt ved indkørsel i P-hus, hvor frihøjden er under 2,30 meter.
Betalinger via appen
 • Freetrailer anvender 3. part til at håndtere betalingsløsninger. De valgte levererandøre vil altid være SSL og PCI certificeret, der sikrer og krypterer dine oplysninger efter højeste standard. Freetrailer opnår på intet tidspunkt adgang til dine betalingsoplysninger.

 • Når du anvender vores betalingsløsninger, godkender du, at vi reserverer et beløb indtil vi har lov til at trække betalingen. Vi trækker først penge, når du har returneret din Freetrailer på rette sted og uden skader og mangler.

 • Såfremt du ikke returnerer din Freetrailer på rette sted, hvis der er sket skader og/eller løsegenstande mangler m.fl., forbeholder vi os retten til at foretage ekstraopkrævninger.

Ansvarsfraskrivelse
 • En reservation af en Freetrailer tjener ikke som garanti for, at der er en Freetrailer til rådighed. Freetrailer er ikke forpligtet til at skaffe eller anvise en anden Freetrailer, såfremt det måtte vise sig, at der ikke var en Freetrailer til rådighed selvom der var foretaget reservation.

 • Freetrailer er ikke erstatningsansvarlige for driftstab, avancetab eller andre direkte eller indirekte tab hos dig eller hos tredjemand, ligesom Freetrailer heller ikke kan gøres erstatningsansvarlige for tabte reservationer, eller såfremt en Freetrailer ikke er til rådighed for afhentninger, til trods for bekræftet reservation, uanset årsag.

 • Freetrailer er ikke erstatningsansvarlige for eventuelle skader, som Freetraileren måtte forvolde på din bil, bilens el-system, på dig eller på tredjemand, medmindre det kan påvises, at skaden er sket på baggrund af Freetrailers misligholdelse af sine forpligtelser. Sker der kaskoskade på bilen, forvoldt af Freetraileren under kørsel, erstattes dog i det omfang der er tilkøbt selvrisikoforsikring.

 • Freetrailer påtager sig ikke noget ansvar for skader på eller tyveri af de ting, du opbevarer i Freetraileren.

Fortrydelsesret og klager
 • Du har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret på indgåelse af en lejeaftale med Freetrailer. Fortrydelsesretten bortfalder dog, hvor låne og/eller lejeperioden er planlagt til at starte. Fortrydelsesretten gælder ikke for reservationsgebyrer, hvorfor disse ikke refunderes ved brug af fortrydelsesretten inden planlagt afhentning.

 • Hvis du ønsker at indgive en klage skal der rettes henvendelse til kundeservice. Er du ikke enig i den afgørelse kundeservice træffer, kan du bede om en ny vurdering af sagen ved at kontakte Freetrailer via e-mail kontakt@freetrailer.com.

 • Såfremt du ikke mener, at vi sammen kan finde en løsning kan du videregive din klage, såfremt betingelserne er opfyldt, til:

  Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet
  Nævnenes Hus
  Toldboden 2
  8800 Viborg
  www.naevneneshus.dk

  Det koster et mindre beløb at få behandlet en sag ved Center for Klageløsning.

  Kan der ikke findes en løsning hos Center for Klageløsning skal klagen behandles i Forbrugerklagenævnet. Det koster penge at klage til Forbrugerklagenævnet. Beløbet refunderes af Freetrailer, såfremt du får medhold i sin klage.

 • Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, har du som privat forbruger muligheder for, at rette din klage til EU-Kommissionen online klageportal http://ec.europa.eu/odr.

Vores behandling af dine persondata
 • Freetrailer vil som dataansvarlig, behandle dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

 • Oplysninger om persondata vil kun blive indhentet, når det tjener et formål for din aktivitet hos Freetrailer. Vi indsamler blandt andet:

  – Navn og adresse.
  – E-mail og telefonnummer.
  – Kørekortnummer.
  – Købs- og betalingshistorik.
  – Freetrailerens placering (GPS).
  – Forhold vedrørende evt. skader.
  – Bilens registreringsnummer.

 • Som bruger af vores platform har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, ligesom du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig.

 • Du har altid ret til at anmode om, at eventuelt gemte personoplysninger ønskes slettet. Det gør du ved at sende en mail til info@freetrailer.dk. Vi vil altid bekræfte modtagelse af din anmodning, og vi vil derefter slette alle dine persondata, som vi ikke bliver nødt til at gemme i henhold til gældende lovgivning.

 • Du vil altid kunne tilbagetrække et marketingssamtykke f.eks. modtagelse af vores nyhedsbrev.

 • Du kan læse mere om vores behandling af dine persondata, typer af data, slettefrister mv. her.
Er uheldet ude?

Benyt vores forsikringsformular, hvis der er sket skader på din bil i forbindelse med leje af en Freetrailer.

Line with QR code
Download Freetrailer appen QR

Kom i gang med det samme!
Scan QR koden her eller sms “Freetrailer” til 1919 så sender vi dig et link til appen