Generelle betingelser

Følg disse regler, når du låner en Freetrailer

Gratis og betalt lejeperiode

Et reservationsgebyr tilkommer, hvis du vil forhåndsreservere din Freetrailer.  

Det er gratis at låne en Freetrailer i den første lejeperiode. Herefter koster det almindelig leje pr. ny påbegyndt lejeperiode.

Ved indlevering af en Freetrailer, er det først muligt at starte en ny gratis lejeperiode den efterfølgende dag. Hvis du låner en ny trailer samtidig med, at du allerede har en gratis Freetrailer, koster det ligeledes almindelig leje.

Der er som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret på indgåelse af en lejeaftale med Freetrailer. Da leje af en Freetrailer er en tjenesteydelse, der finder sted på et bestemt tidspunkt (lejeperioden), bortfalder fortrydelsesretten ved lejeperiodens start. Fortrydelsesretten gælder ikke for et evt. reservationsgebyr, som ikke refunderes.

Afhentning af traileren

Kontroller, at der ikke er væsentlige fejl eller mangler på traileren, herunder at sikkerhedswire er intakt, at hjul og bremser fungerer samt signalgivning og alt lys fungerer.

Du skal kontrollere og registrere væsentlige fejl eller mangler ved den udlejede trailer inde i Freetrailer appen inden du kører med traileren. Kan du ikke køre med traileren, så kontakt Freetrailers kundeservice. Kundeservice kan hjælpe dig med at stille en ny trailer til rådighed, såfremt der er en ledig.

Bliver du forhindret i at afhente din reserverede Freetrailer, kan du annullere ordren senest 15 minutter før afhentningstidspunktet, og du bliver kun trukket eventuelt reservationsgebyr. Annullering skal ske via Freetrailer appen.

Afhentes Freetraileren ikke senest en time efter den reserverede tid, skal du betale et udeblivelsesgebyr, og din reservation annulleres.

Dette kræves af dig

Du bærer det fulde ansvar for, at din Freetrailer trækkes af et køretøj, som er lovmæssigt indregistreret til kørslen, og at der er tegnet en ansvarsforsikring på trækkrogen, for det køretøj du anvender.

Du skal besidde et gyldigt kørekort, der giver dig ret til at trække den lejede Freetrailer. Det er dit ansvar, at din kørsel med Freetraileren overholder færdselslovens regler.

Freetraileren må kun føres af dig som lejer, og den eventuelle ekstra fører, der fremgår af kontrakten. Freetraileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer eller dyr.

En Freetrailer må ikke benyttes til politiske eller religiøse formål.

Ved punktering af Freetraileren skal du koble den fra bilen og trække den ind til siden, således at den står lovligt parkeret, og ikke står i vejen for andre trafikanter. Tøm og lås Freetraileren, og kontakt derefter Freetrailers kundeservice med information om hændelsen, lokation m.m.

Parkeringsbøder og andre afgifter

Du hæfter selv for alle parkeringsbøder/afgifter. Modtager vi opkrævninger på p-bøde grundet manglende betaling, videregiver vi lejerens navn og adresse til parkeringsselskabet, og der tilføjes et administrationsgebyr.

Manglende betaling af parkeringsbøde/afgift vil medføre krav mod lejeren af traileren inklusive evt. rykkergebyr samt et administrationsgebyr. Freetrailer forbeholder sig ret til at trække en eventuel parkeringsafgift fra din konto. 

Eventuelle indsigelser overfor parkeringsbøde/afgift skal rettes til bødeudsteder.

Tages Freetraileren med til udlandet, risikerer du at få en bøde for ikke at have den originale registreringsattest. Der findes dog en kopi bagest i traileren. Samtidig skal du være opmærksom på, at skader på traileren eller bilen står for din egen regning i udlandet, og du står samtidig også selv for hjemtransport af traileren, såfremt det skulle være nødvendigt. Vær også opmærksom på, at en evt. tegnet forsikring gennem Freetrailer ikke gælder i udlandet. Vi anbefaler derfor, at du ikke tager vores Freetrailere med til udlandet.

Returnering af traileren

Freetraileren anses først som returneret, når Freetraileren er tilbage på afhentningslokationen,

returneringen er registreret inde i Freetrailer appen, og du har modtaget en returneringskvittering på e-mail.

Se det præcise returneringstidspunkt i din lejekontrakt som du har modtaget på e-mail.

Din Freetrailer skal tilbageleveres i rengjort stand til Freetrailers plads på afhentningsstedet senest på returneringstidspunktet, som står i lejeaftalen. Returnerer du ikke Freetraileren i rengjort stand, skal du betale et rengøringsgebyr.

Forudsat at der er ledig kapacitet, kan du forlænge lejeperioden via Freetrailer appen. Aftale om forlængelse er først endeligt indgået, når du har modtaget skriftlig bekræftelse fra Freetrailer på e-mail.

Ved for sen returnering trækker Freetrailer et ekstra gebyr, samt normal leje for hver ny påbegyndt lejeperiode indtil Freetraileren er returneret. Hvis du har tegnet forsikring, påløber der ligeledes forsikringsgebyr per ny påbegyndt lejeperiode, indtil din Freetrailer er returneret.

Har du ikke indgået skriftlig aftale med Freetrailer om at forlænge lejeaftalen, kan Freetrailer sætte sig i besiddelse af traileren gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for din regning.

Skade på traileren

Sker der skade på traileren mens den er i din varetægt, skal du give Freetrailer besked herom i app ved aflevering eller ved kontakt til Kundeservice.

Medvirker skaden til, at du ikke kan returnere den til afhentningsstedet, skal du sikre, at traileren er tømt og låst samt give Freetrailer besked om nøjagtig lokation m.m.
Vær opmærksom på at vores Trailerservice skal kunne konstatere den fejl, som er årsag til din manglende returnering. Kan de ikke det, kommer du til at betale for returnering (timepris og kørselsomkostninger) samt leje indtil den er tilbage på afhentningsstedet.

Frem til en evt. afhentning af Freetraileren er det dit ansvar, at Freetraileren er lovligt parkeret. Vi refunderer evt. omkostninger, såfremt Trailerservice kan konstatere skaden ved afhentning.

Forsikring og selvrisiko

Alle Freetrailere er forsikrede af Freetrailer. Afleverer du din Freetrailer i beskadiget eller mangelfuld stand, eller hvis din Freetrailer bliver stjålet, skal du betale følgende selvrisikobeløb:
Biltrailer: 3.500 DKK, El-cykel: 4.500 DKK, E-trailer: 5.000 DK.
Opgøres skaden eller tabet til et beløb, mindre end selvrisikoen, udbetales differencen til dig, når en endelig opgørelse er udarbejdet af Freetrailer.

Har du tilkøbt Freetrailers forsikring, fjernes din selvrisiko, med nedenstående undtagelser:

– Følgende løsedele er ikke dækket af forsikringen (priser angivet på www.freetrailer.dk):

  • Biltrailer: Lås, nøgle/elektronisk nøgle (FOB), sikkerhedswire, låseboks, låsesplit og næsehjul.
  • El-cykel: Lås og kæde, batteri og batterilader.
  • E-trailer: Batteri, cykeltræk, wire, lås, styringshåndtag og cykel-vimpel.

Freetrailers forsikring dækker ikke ved tyveri af trailer, el-cykel og E-trailer. Der vil altid være ovenstående selvrisikobeløb, hvis de bliver stjålet.

Hvis skade eller tab, helt eller delvist, skyldes forsætlig adfærd eller misligholdelse af disse lejebetingelser, kan Freetrailer rejse krav om erstatning ud over selvrisikobeløbet.

Forsikringen omfatter ikke skader på gods eller tyveri af gods.

Forsikringen dækker ikke skader forårsaget på Freetraileren ved ind- eller nedkørsel i parkeringshus/kælder, hvor der ikke er plads til Freetraileren. I sådanne og lignende tilfælde forbeholder Freetrailer sig ret til at opkræve den fulde omkostning for reparation eller nyanskaffelse af Freetraileren.

Sker der kaskoskade på bilen under kørsel med en forsikret Freetrailer dækker vi også selvrisiko på den trækkende bil, oplyst ved leje af trailer – dog max. 3.500 DKK.
Bemærk: Denne dækning omfatter ikke glasskader og skader, der sker på anden måde end ved kørsel med lejet Freetrailer. Det skal være en dækningsberettiget kaskoskade, og erstatning skal være ydet fra dit forsikringsselskab. Desuden skal fører i skadeøjeblikket være registreret bruger på køretøjet.

Ansvarsfraskrivelse

Freetrailer er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab hos dig eller tredjemand.

Freetrailer er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader, Freetraileren måtte forvolde på din bil eller dennes el-system.

Freetrailer er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader, traileren måtte forvolde på dig eller tredjemand. Freetrailer påtager sig intet ansvar for skader, der måtte ske på gods i Freetraileren eller for tyveri af gods fra Freetraileren.

Din reservation er ikke en garanti for, at der er en Freetrailer til rådighed. Er Freetraileren ikke kommet retur fra tidligere udlejning – eller er den skadet – er Freetrailer ikke forpligtiget til at skaffe en Freetrailer til dig. Freetrailer kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tabte reservationer, eller for manglende Freetrailere ved afhentning uanset årsagen hertil.

Klager

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores Kundeservice.

Sikkerhed og betaling

Freetrailer bruger AltaPay som betalingsløsning. AltaPay er SSL compliant og PCI Certificeret. Dette betyder, at dine betalingsoplysninger er sikret efter bedste standard.

Når du lejer en trailer igennem Freetrailer, benytter vi SSL som forsikrer, at kommunikationen mellem Freetrailer og Altapay samt kunden og Freetrailer er krypteret. Dette betyder, at når du skriver dine kreditkortoplysninger på Freetrailers hjemmeside, er det kun Altapay, som kan læse dem.

Dit betalingskort bliver registreret i forbindelse med bestilling. Når du afleverer Freetraileren tilbage, debiteres eventuelle reservationsgebyr, forsikring og betaling af eventuelle skader, tyveri, ekstra leje eller gebyr for sen aflevering fra dit betalingskort. Når du betaler godkender du at beløbet reserveres på dit kort.

Debiteringen sker én gang. Freetrailer forbeholder sig dog ret til at foretage ekstra opkrævninger ved eventuelle pålagte parkeringsbøder og/eller større skader, som kræver yderligere undersøgelse.

Vi henviser endvidere til vores privatlivspolitik, hvis du vil læse mere om, hvordan vi opbevarer og anvender dine data. Denne kan findes på hjemmesiden under punktet cookies.

Er uheldet ude?

Hvis uheldet er ude, så brug denne formular:

FORSIKRINGSFORMULAR.PDF

Download din Freetrailer app
Download Freetrailer appen QR

Kom i gang med det samme!
Scan QR koden her eller sms “Freetrailer” til 1919 så sender vi dig et link til appen