Freetrailer Group A/S Helårsrapport Q4 21/22

Freetrailer trailer

Regnskabsåret 21/22 blev endnu et rekordår for Freetrailer koncernen

I Q4 21/22 steg antallet af udlejninger med 22% i forhold til samme periode året før, og omsætningen steg med 5% i Q4 21/22 (17% opgjort i fast valutakurser). Samtidigt har Freetrailer for andet år i træk øget antallet af udlejningsprodukter med over 30%.

Q4 KONCERN NØGLETAL I DKK 1.000 (01. april 2022 – 30. juni 2022)
(i parentes angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 16.841,4 (16.057,3)
 • EBITDA 3.647,7 (3.763,8)
 • Resultat før skat 3.026,0 (3.523,8)
 • Egenkapital 26.118,5 (17.138,4)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,23 (0,28)
 • Egenkapitalandel 63% (57%)


HELÅRS KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2021 – 30. juni 2022)
(i parentes angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 62.579,8 (51.932,9)
 • EBITDA 12.511,4 (7.372,5)
 • Resultat før skat 8.081,1 (4.603,5)
 • Egenkapital 26.118,5 (17.138,4)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,85 (0,50)
 • Egenkapitalandel 63% (57%)


Udlejningsvæksten
 er i regnskabsåret 21/22 er steget med 26% til 770.286, hvilket er 157.026 flere udlejninger end i tilsvarende periode for 20/21. I Q4 21/22 steg antallet af udlejninger med 22%, hvilket svarer til 218.480 udlejninger. Den positive udvikling dækker over øget udlejningsaktivitet på alle markeder.

Omsætningen er i regnskabsåret 21/22 steget med 21% til DKK 62,6 mio. (25% til DKK 63,8 mio. opgjort i faste valutakurser). For Q4 21/22 steg omsætingen med 5% til DKK 16,8 mio. (17% til DKK 17,9 mio. opgjort i fast valutakurser), sammenlignet med samme periode sidste år.

Driftsresultatet (EBITDA) for regnskabsåret 21/22 udgør DKK 12,5 mio. – svarende til en vækst på 70% sammenlignet med 20/21. EBITDA for Q4 21/22 blev på DKK 3,6 mio. mod DKK 3,8 mio. i Q4 20/21.

Resultatet før skat blev på DKK 10,6 mio. i 21/22 mod DKK 6,0 mio. i 20/21 – svarende til en fremgang på DKK 4,6 mio. Resultatet før skat i Q4 21/22 blev på DKK 3,0 mio. mod DKK 3,5 mio. i samme periode af 20/21 – svarende til et fald på DKK 0,5 mio.      

Valutakursudviklingen i svenske og norske kroner, har ligesom forsyningsproblemerne påvirket resultaterne for såvel regnskabsåret som for Q4 21/22. 

Forventninger til regnskabsåret 22/23

Antallet af udlejningsprodukter forventes at stige med godt 1.000 enheder i 22/23, og antallet af udlejninger forventes at runde 1 mio.

Omsætningen i 22/23 forventes dermed at stige til DKK 83 – 85 mio., svarende til en vækst på 32% – 35%, og EBITDA forventes tilsvarende at stige til DKK 16 – 17 mio. mod DKK 12,5 mio., svarende til en vækst på 28% – 36%.    

CEO, Philip Filipsen, kommenterer kvartalsrapporten

“Resultatet for regnskabsåret 21/22 viser fortsat fremgang over hele linjen, og selv om vi har været påvirket af  valutakurserne og forsyningssituation i Q4 21/22, så er væksten ikke til at tage fejl af. Den fortsatte fremgang i partnerrelationer, vækst i antallet af udlejningsprodukter, og en tilsvarende vækst i antallet af udlejninger – der nåede 770.000 i regnskabsåret – viser med stor tydelighed, at vi har formået at skabe et koncept og brand, der skaber værdi hos vores partnere og for deres kunder. Vi ser frem til endnu et vækstår i 22/23, hvor Freetrailers selvbetjeningskoncept vil positionere sig endnu stærkere på etablerede og nye markeder.” siger Freetrailer Group CEO Philip Filipsen.

Strategiske mål og muligheder frem mod 24/25:

“Freetrailer har et overordnet strategisk mål om at udbrede sin digitale deleøkonomiske tjeneste til alle lande, byer og områder, hvor grundlaget for disse tjenester er til stede. Freetrailer vil løbende udvide og tilpasse produktporteføljen i takt med markedernes udvikling og behov. Vores langsigtede forventning er en samlet markedsposition på 6.800 udlejningsprodukter med i alt 1.600.000 udlejninger ved udgangen af regnskabsåret 24/25. Dette vil sikre Freetrailer en omsætning i størrelsesordenen omkring DKK 150 mio.” siger Freetrailer Group CEO Philip Filipsen.

 

Læs hele nyheden på Spotlight.

Lignende nyheder

Følg os på sociale medier

Line with QR code
Download din Freetrailer app
Download Freetrailer appen QR

Kom i gang med det samme!
Scan QR koden her eller sms “Freetrailer” til 1919 så sender vi dig et link til appen