Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q3 21/22

Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q3 21/22

Q3 bød på et flot resultat

I Q3 21/22 steg antallet af udlejninger med 26% i forhold til samme periode året før. Omsætningen steg med 34% sammenlignet med Q3 20/21. Driftsresultatet (EBITDA) for Q3 21/22 steg med hele 362% til DKK 1,9 mio. sammenlignet med Q3 20/21.

Freetrailer Group A/S aflægger kvartalsrapport Q3 for regnskabsperioden 01. januar 2022 – 31. marts 2022.

Q3 KONCERN NØGLETAL I DKK 1.000 (01. januar 2022 – 31. marts 2022)
(i parentes angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 15.483,2 (11.556,6).
 • EBITDA 1.854,1 (401,6).
 • Resultat før skat 1.441,1 (-33,4).
 • Egenkapital 24.107,2 (14.895,7).
 • EPS (Earnings Per Share) 0,12 (0,00).
 • Egenkapitalandel 64% (62%).


9 MDR KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2021 – 31. marts 2022)
(i parentes angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 45.738,5 (35.875,6).
 • EBITDA 8.863,7 (3.609,0).
 • Resultat før skat 7.603,3 (2.468,0).
 • Egenkapital 24.107,2 (14.895,7).
 • EPS (Earnings Per Share) 0,62 (0,21).
 • Egenkapitalandel 64% (62%).


Udlejningsvæksten
 i de første ni måneder af 21/22 er steget med 27,0% til 551.806. Hvilket er 117.376 flere udlejninger end i tilsvarende periode for 20/21, hvor antallet af udlejninger udgjorde 434.430. I Q3 21/22 steg antallet af udlejninger med 26,4%, hvilket svarer til 179.204 udlejninger. Væksten stammer fra øget udlejningsaktivitet på alle markeder.

Omsætningen er i årets første ni måneder af 21/22 steget med 27,5% til DKK 45,7 mio., mod DKK 35,9 mio. i 20/21. Omsætningen udgjorde DKK 15,5 mio. i Q3 21/22 – svarende til en vækst på 33,5% sammenlignet med samme periode sidste år.

Driftsresultatet (EBITDA) i årets første ni måneder af 21/22 udgør DKK 8,9 mio. – svarende til en vækst på 145,6% sammenlignet med 20/21. EBITDA for Q3 21/22 blev på DKK 1,9 mio. mod DKK 0,4 mio. i Q3 20/21 – svarende til en vækst på 361,7%.

Resultatet før skat blev på DKK 7,6 mio. i 21/22 mod DKK 2,5 mio. i 20/21 – svarende til en fremgang på DKK 5,1 mio. Resultatet før skat i Q3 21/22 blev på DKK 1,4 mio. mod DKK 0 mio. i samme periode af 20/21 – svarende til en resultatforbedring for Q3 21/22 på DKK 1,4 mio.   

Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q3 21/22

Forventninger til 21/22 fastholdes

Freetrailer oplever et stærkt momentum. Så på trods af begyndende usikkerhed omkring leverancesituationen, fastholdes forventningerne til helåret 21/22, som blev opjusteret i januar 2022. Forventningen er dermed fortsat en omsætning for 21/22 i niveauet DKK 65-67 mio. og et resultat før skat i niveauet DKK 10-12 mio.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:

”Freetrailer har også i Q3 21/22 formået at fastholde et stærkt momentum i forretninger, og kan endnu engang fremlægge en kvartalsrapport med flot vækst over hele linjen. Vi har gennem de seneste 2 år øget antallet af trailere i markedet med 64%, hvilket har sikret en stor vækst i antallet af udlejninger. Det har fået omsætningen til at vokse markant, og samtidigt har vi formået at sikre en solid fremgang i bundlinjeresultaterne. Freetrailers selvbetjeningskoncept vinder fortsat frem på etablerede og nye markeder, og vi har ikke tænkt os at stoppe her.” siger Freetrailer Group CEO Philip Filipsen.

Strategiske mål og muligheder frem mod 24/25:

”Freetrailer har et overordnet strategisk mål om at udbrede sin digitale deleøkonomiske tjeneste til alle lande, byer og områder, hvor grundlaget for disse tjenester er til stede. Freetrailer vil løbende udvide og tilpasse produktporteføljen i takt med markedernes udvikling og behov. Vores langsigtede forventning med de igangsatte initiativer og oplagte muligheder er en samlet markedsposition på 6.800 udlejningsprodukter med i alt 1.600.000 udlejninger ved udgangen af regnskabsåret 24/25. Dette vil sikre Freetrailer en omsætning i størrelsesordenen omkring DKK 150 mio.” siger Freetrailer Group CEO Philip Filipsen.

Læs nyheden på Spotlight.

Lignende nyheder

Følg os på sociale medier

Line with QR code
Download din Freetrailer app
Download Freetrailer appen QR

Kom i gang med det samme!
Scan QR koden her eller sms “Freetrailer” til 1919 så sender vi dig et link til appen