Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q2 21/22

Freetrailer press

Endnu et flot kvartal for koncernen

Freetrailer Group A/S kvartalsrapport: Q2 21/22 blev endnu et flot kvartal for Freetrailer koncernen. I Q2 21/22 steg antallet af udlejninger således med 24% i forhold til samme periode året før, og omsætningen vækstede med 21% i forhold til Q2 20/21. Driftsresultatet (EBITDA) for Q2 21/22 stiger med 287% til 2,3 Mio. DKK i forholdt til Q2 20/21.

 

Freetrailer Group A/S aflægger kvartalsrapport Q2 for koncernen for regnskabsperioden 01. oktober 2021 – 31. december 2021.

Q2 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. oktober 2021 – 31. december 2021)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 14.093,3 (11.652,9)
 • EBITDA 2.313,1 (597,0)
 • Resultat før skat 1.861,3 (350,9)
 • Egenkapital 22.140,1 (14.929,1)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,16 (0,04)
 • Egenkapitalandel 63% (62%)

HALVÅR KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2021 – 31. december 2021)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 30.255,3 (24.319,0)
 • EBITDA 7.009,6 (3.207,4)
 • Resultat før skat 6.162,2 (2.501,4)
 • Egenkapital 22.140,1 (14.929,1)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,52 (0,27)
 • Egenkapitalandel 63% (62%)


Udlejningsvæksten
 i første halvår 21/22 steg med 27,3% til 372.620. I Q2 21/22 steg antallet af udlejninger med 23,6% svarende til 176.383 udlejninger i kvartalet. Væksten dækker over en fremgang på alle markeder.

Omsætningen i første halvår 21/22 steg med 24,4% til DKK 30,3 mio., mod DKK 24,3 mio. i første halvår 20/21. Omsætningen i Q2 21/22 udgjorde DKK 14,1 mio., svarende til en vækst på 20,9% sammenlignet Q2 20/21.

Driftsresultatet (EBITDA) for første halvår 21/22 udgør DKK 7,0 mio., svarende til en vækst på 118,5% sammenlignet med første halvår 20/21. EBITDA for Q2 21/22 blev på DKK 2,3 mio. mod DKK 0,6 mio. i Q2 20/21 svarende til en vækst på 287,5%.

Resultatet før skat for første halvår 21/22 udgør DKK 6,2 mio., mod DKK 2,5 mio. for første halvår 20/21, svarende til en stigning på DKK 3,7 mio. Resultatet før skat i Q2 21/22 blev på DKK 1,9 mio. mod DKK 0,4 mio. i samme periode 20/21, svarende til en resultatforbedring for Q2 21/22 på DKK 1,5 mio.

Freetrailer Kvartalsrapport Q2 21/22

Opjusterede forventninger til 21/22

På baggrund af det fantastiske halvårsresultat 21/22 og den stærke vækst i Freetrailers underliggende forretning, besluttede bestyrelsen den 27. januar 2022 at hæve forventningerne til helårsresultatet 21/22. Omsætningen forventes nu i niveauet DKK 65-67 mio. mod tidligere forventet DKK 62-64 mio., og resultatet før skat forventes i niveauet DKK 10-12 mio. mod tidligere forventet DKK 7-9 mio. Freetrailer vurderer, at der er en stor parathed til selskabets produkter, så fremtiden tegner positiv.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
“Andet kvartals resultat ligger i forlængelse af de seneste års flotte resultater, der har vist vækst i både omsætningen og EDITDA. Freetrailer har formået at udvikle forretningen samtidig med, at bundlinje resultaterne er fulgt med, og vi har fået opbygget en solid egenkapital og et likvidt beredskab, der sætter os i stand til at fokusere i endnu større udstrækning på vores internationaliseringsplaner.

Strategiske mål og muligheder frem mod 24/25:
“Freetrailer har et overordnet strategisk mål om at udbrede sin digitale deleøkonomiske tjeneste til alle lande, byer og områder, hvor grundlaget for disse tjenester er til stede. Freetrailer vil løbende udvide og tilpasse produktporteføljen i takt med markedernes udvikling og behov.

Vores langsigtede forventning med de igangsatte initiativer og oplagte muligheder er en samlet markedsposition på 6.800 udlejningsprodukter med i alt 1.600.000 udlejninger ved udgangen af regnskabsåret 24/25. Dette vil sikre Freetrailer en omsætning i størrelsesordenen omkring DKK 150 mio.”

Læs nyheden på Spotlight.

Lignende nyheder

Følg os på sociale medier

Line with QR code
Download din Freetrailer app
Download Freetrailer appen QR

Kom i gang med det samme!
Scan QR koden her eller sms “Freetrailer” til 1919 så sender vi dig et link til appen