Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q2 21/22

Freetrailer press

Endnu et flot kvartal for koncernen

Freetrailer Group A/S kvartalsrapport: Q2 21/22 var ännu ett bra kvartal för Freetrailer. Under Q2 21/22 ökade antalet av uthyrningar med 24% jämfört med samma period förra året och omsättningen ökade med 21% jämfört med Q2 20/21. Rörelseresultatet (EBITDA) för Q2 21/22 ökade med 287% till 2,3 miljoner DKK jämfört med Q2 20/21.  

 

Freetrailer Group A/S avlägger kvartalsrapport Q2 för koncernen för räkenskapsperioden
01-10-2021 – 31-12-2021.

Kv2 KONCERN NYCKELTAL I 1 000 DKK (01-10-2021 – 31-12-2021)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 14 093,3 (11 652,9)
 • EBITDA 2 313,1 (597,0)
 • Resultat före skatt 1 861,3(350,9)
 • Eget kapital 22 140,1 (14 929,1)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,16 (0,04)
 • Soliditetsgrad 63% (62%)
 1. HALVÅR KONCERN NYCKELTAL I 1.000 DKK (01-07-2021 – 31-12-2021)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

 • Nettoomsättning 30 255,3 (24 319,0)
 • EBITDA 7 009,6 (3 207,4)
 • Resultat före skatt 6 162,2(2 501,4)
 • Eget kapital 22 140,1 (14 929,1)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,52 (0,27)
 • Soliditetsgrad 63% (62%)

Uthyrningstillväxten under första halvåret 21/22 ökade med 27,3 % till 372 620. Under Q2 21/22 ökade antalet uthyrningar med 23,6 %, motsvarande 176 383 uthyrningar under kvartalet. Tillväxten täcker framsteg på alla marknader.

Omsättningen under första halvåret 21/22 ökade med 24,4 % till 30,3 miljoner DKK, mot 24,3 miljoner DKK under första halvan av 20/21. Omsättningen under Q2 21/22 uppgick till 14,1 miljoner DKK, vilket motsvarar en tillväxt på 20,9 % jämfört med Q2 20/21.

Rörelseresultatet (EBITDA) för första halvåret 21/22 uppgår till DKK 7,0 miljoner, vilket motsvarar en tillväxt på 118,5 % jämfört med första halvåret 20/21. EBITDA för Q2 21/22 var 2,3 miljoner DKK mot 0,6 miljoner DKK under Q2 20/21, motsvarande en tillväxt på 287,5 %.

Resultatet före skatt för första halvåret 21/22 uppgår till 6,1 miljoner DKK mot 2,5 miljoner DKK för första halvåret 20/21, motsvarande en ökning med 3,7 miljoner DKK. Resultatet före skatt under Q2 21/22 var 1,9 miljoner DKK mot 0,4 miljoner danska kronor. under samma period 20/21, motsvarande en resultatförbättring för Q2 21/22 på 1,5 miljoner DKK.

Kvartalsrapport Q2 21/22

Uppjusterade förväntningar för 21/22

Mot bakgrund av det fantastiska halvårsresultatet 21/22 och den starka tillväxten i Freetrailers underliggande verksamhet, beslutade styrelsen den 27 januari 2022 att höja förväntningarna på helårsresultatet 21/22. Intäkterna förväntas nu ligga i området 65-67 miljoner DKK mot tidigare förväntade 62-64 miljoner DKK. Vinsten före skatt förväntas bli i storleksordningen 10-12 miljoner DKK mot tidigare förväntade 7-9 miljoner DKK. Freetrailer bedömer att det finns en stor beredskap för företagets produkter, så framtiden ser positiv ut.

CEO, Philip Filipsen kommenterer kvartalsrapporten:
 Resultatet för andra kvartalet är en förlängning av de senaste årens fina resultat, som har visat tillväxt i både intäkter och EDITDA. Freetrailer har lyckats utveckla verksamheten, samtidigt som slutresultatet har hängt med och vi har byggt upp ett solitt eget kapital och en likvid beredskap som gör att vi kan fokusera ännu mer på våra internationaliseringsplaner”.

Strategiska mål och möjligheter inför 24/25:
 Freetrailer har ett övergripande strategiskt mål att sprida sin digitala delningsekonomiska tjänst till alla länder, städer och territorier där basen för dessa tjänster finns. Freetrailer kommer kontinuerligt att utöka och anpassa produktportföljen i linje med marknadens utveckling och behov.

Vår långsiktiga förväntning med de initierade initiativen och uppenbara möjligheter är en total marknadsposition på 6 800 uthyrningsprodukter med totalt 1 600 000 uthyrningar vid utgången av verksamhetsåret 24/25. Detta kommer att säkerställa Freetrailer en omsättning i storleksordningen runt 150 miljoner DKK”.

Läs nyheten på Spotlight.

Relaterade nyheter

Ta del av senaste nytt från Freetrailer

Följ oss på sociala medier

Download Freetrailer App Sweden
Download App Sverige

Kom igång direkt! Skanna QR koden här eller sms:a ”Freetrailer” till 72626 så skickar vi en länk till appen