Freetrailer Group A/S Årsrapport 20/21

Regnskabsåret 20/21 blev endnu et rekordår

Freetrailer årsrapport 21/22: I 20/21 steg antallet af udlejninger med 26,9% i forhold til året før, og omsætningen vækstede med 27,3% i forhold til 19/20. Samtidigt kan Freetrailer notere den højeste vækst i antallet af trailer på et enkelt år.

Freetrailer Group A/S aflægger finansiel rapport for koncernens for regnskabsåret 01. juli 2020 – 30. juni 2021.

ÅRSRAPPORT KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2020 – 30. juni 2021)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

  • Nettoomsætning 51.932,9 (40.780,3)
  • EBITDA 7.372,5 (3.360,0)
  • Resultat før skat 5.991,9 (1.511,1)
  • Egenkapital 17.138,4 (12.202,7)
  • EPS (Earnings Per Share) 0,50 (0.13)
  • Egenkapitalandel 57% (59%)


Udlejningsvæksten
 steg i 20/21 med 26,9% sammenlignet med sidste år. Samlet set er antallet af udlejninger opgjort til 613.260 for året. Dette er en stigning på 27% sammenlignet med året før.

Antallet af trailere i markedet steg i regnskabsåret med 529 nye trailere. Fra 1.617 ved regnskabsårets begyndelse til 2.146 ved regnskabsårets afslutning, svarende til en vækst 32,7%.

Omsætningen Omsætningsfremgangen for regnskabsåret som helhed blev på 27%.

Driftsresultatet (EBITDA) Driftsresultatet for det samlede regnskabsår 20/21 landede på DKK 7,4 mio. mod DKK 3,4 mio. i 19/20.

Resultatet før skat for 20/21 var DKK 6,0 mio. for regnskabsåret som helhed mod DKK 1,5 mio. i samme periode 19/20.

Forventninger til regnskabsåret 21/22

Med baggrund i Freetrailers mange nye partneraftaler samt den markante forøgelse af trailerkapaciteten og vores indtog på det tyske marked, forventer vi endnu et år, hvor vi kan vise flotte vækstrater. Antallet af trailere forventes at vokse med ca. 750 i 21/22, mens omsætningen forventes at stige med godt 20% til DKK 62-64 mio. Resultatet før skat forventes at ligge i størrelsesordenen DKK 7-9 mio.

CEO, Philip Filipsen kommenterer Årsrapporten:
“Freetrailer har oplevet en fantastisk fremgang på alle områder i det forgangne regnskabsår. Jeg er meget stolt over det resultat vi kan fremlægge. Særligt glæder den flotte fremgang i både antallet af trailer i markedet og i antallet af udlejninger, som er hele fundamentet for vores forretning.” Philip Filipsen fortsætter:

“Freetrailer går en utrolig spændende tid i møde. Jeg føler for alvor, at vi nu har fået skabt det rette fundament for ekspansionen af Freetrailers koncept internationalt. Vores økonomiske fundament er bedre end aldrig før. Vi formår at tjene penge i vores etablerede markeder, vores organisation arbejder målrettet på at drive Freetrailer fremad, og vi har skabet et godt udgangspunkt for at etablere os på nye markeder sammen med vores mange partnere”.

 

Læs nyheden på Spotlight.

Lignende nyheder

Følg os på sociale medier

Download din Freetrailer app
Download Freetrailer appen QR

Kom i gang med det samme!
Scan QR koden her eller sms “Freetrailer” til 1919 så sender vi dig et link til appen