Freetrailer Group A/S Årsredovisning 20/21

Freetrailer - Hyra Släp

Räkenskapsåret 20/21 var ännu ett rekordår

Freetrailer årsredovisning 21/22: Under 20/21 ökade antalet uthyrningar med 26,9% jämfört med förra året och omsättningen ökade med 27,3% jämfört med 19/20. Samtidigt kan Freetrailer konstatera den högsta ökningen av antalet släpvagnar på ett år.

Freetrailer Group A/S avlägger bokslutskommuniké för koncernen för räkenskapsåret 01-07-2020 – 30-06-2021.

ÅRSREDOVISNING KONCERN NYCKEL I 1 000 DKK (01-07-2020 – 30-06-2021)

(inom parentes anges motsvarande period förra året).

  • Nettoomsättning 51 932,9 (40 780,3)
  • EBITDA 7 372,5 (3 360,0)
  • Resultat före skatt 5 991,9 (1 511,1)
  • Eget kapital 17 138,4 (12 202,7)
  • EPS (Earnings Per Share) 0,50 (0.13)
  • Soliditetsgrad 57% (59%)


Uthyrningstillväxten
 under 20/21 var 26,9 % jämfört med 19/20. Totalt sett ökade antalet uthyrningar från 483 095 19/20 till 613 260 under 20/21.

Antalet släpvagnar på marknaden ökade under räkenskapsåret med 529 nya släpvagnar från 1 617 i början av räkenskapsåret till 2 146 i slutet av räkenskapsåret, vilket motsvarar en tillväxt på 32,7%.

Omsättningen Intäkterna för budgetåret 20/21 ökade med 27,2 % til3l 51,9 miljoner DKK mot 40,8 miljoner DKK under 19/20.

Rörelseresultatet (EBITDA) EBITDA för räkenskapsåret 20/21 var 7,4 miljoner DKK mot 3,4 miljoner DKK för 19/20.

Resultatet före skatt Resultatet före skatt för räkenskapsåret var 6,0 miljoner DKK mot 1,5 miljoner DKK under 19/20, motsvarande en resultatförbättring på 4,5 miljoner DKK.

Förväntningar för räkenskapsåret 21/22

Baserat på Freetrailer många nya partneravtal samt den betydande ökningen av trailer kapacitet och vårt inträde i den tyska marknaden, räknar vi med ytterligare ett år där vi kan visa stora tillväxttal. Antalet släpvagnar förväntas öka med ca. 750st 21/22, medan intäkterna förväntas öka med drygt 20% till 62-64 miljoner danska kronor. Resultatet före skatt förväntas bli i storleksordningen 7-9 miljoner danska kronor.

CEO, Philip Filipsen kommenterer Årsredovisningen:
”Freetrailer har upplevt fantastiska framgångar inom alla områden under det senaste räkenskapsåret. Jag är mycket stolt över resultatet vi kan presentera. De stora framgångarna är särskilt glädjande i både antalet släpvagnar på marknaden och antalet uthyrningar, vilket är hela grunden för vår verksamhet.

”Freetrailer står inför en otroligt spännande tid, och jag känner verkligen att vi nu har skapat rätt grund för expansionen av Freetrailers koncept internationellt. Vår ekonomiska grund är bättre än någonsin tidigare, vi kan tjäna pengar på våra etablerade marknader, vår organisation arbetar målmedvetet för att driva Freetrailer framåt, och vi har skapat en bra utgångspunkt för att etablera oss på nya marknader tillsammans med våra många partners”, säger koncernens VD, Philip Filipsen.

Läs nyheten på Spotlight.

Relaterade nyheter

Ta del av senaste nytt från Freetrailer

Följ oss på sociala medier

Download Freetrailer App Sweden
Download App Sverige

Kom igång direkt! Skanna QR koden här eller sms:a ”Freetrailer” till 72626 så skickar vi en länk till appen