Freetrailer group A/S helårsrapport q4 19/20

investor

Endnu et rekordresultat

Væksten fortsætter – rekordresultat i Q4 19/20. Freetrailers forretningsmodel viste endnu engang sin styrke i 4. kvartal 19/20. Omsætningen steg med 14%, driftsresultatet (EBITDA) blev næsten femdoblet til DKK 2,5 mio., og resultatet før skat blev positivt med DKK 1,9 mio. Antallet af udlejninger steg med 31% i 4. kvartal og med 29% for året som helhed.  

Freetrailer Group A/S aflægger helårsrapport for koncernen for regnskabsåret 01-07-2019 – 30-06-2020.

Q4 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. april 2020 – 30. juni 2020)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år) 

 • Nettoomsætning 11.543,4 (10.108,0).
 • EBITDA 2.510,9 (560,0)
 • Resultat før skat 1.931,9 (-840,2).
 • Egenkapital 12.202,7 (10.175,4).
 • EPS (Earnings Per Share) 0,16 (-0,09).
 • Egenkapitalandel 60% (55%). 

 

HELÅRS KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01. juli 2019 – 30. juni 2020)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år) 

 • Nettoomsætning 40.780,3 (34.754,0).
 • EBITDA 3.360,0 (-351,0).
 • Resultat før skat 1.511,1 (-3.535,0).
 • Egenkapital 12.202,7 (10.175,4).
 • EPS (Earnings Per Share) 0.13 (-0.31).
 • Egenkapitalandel 60% (55%).


Udlejningsvæksten
 slår endnu en rekord. I Q4 19/20 steg antallet af udlejninger fra 96.605 til 126.480 (+30,9%). Det samlede antal udlejninger for året som helhed steg fra 339.180 til 436.122 (+28,6%) – væksten dækker over en høj kapacitetsudnyttelse af den eksisterende trailerpark på alle tre hovedmarkeder i Norge, Sverige og Danmark. Trailerparken steg kun med 160 trailere i perioden fra 1.457 til 1.617 primært på det svenske marked. 

Omsætningen i Q4 19/20 udgjorde DKK 11,5 mio., svarende til en vækst på 14,2% i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen for året som helhed blev på DKK 40,8 mio. mod DKK 34,8 mio. for seneste regnskabsår svarende til en vækst på 17,3%.

Driftsresultatet (EBITDA) for Q4 19/20 udgør DKK 2,5 mio. mod DKK 0,6 mio. i Q4 18/19, og for regnskabsåret som helhed kunne koncernen notere en fremgang i driftsresultatet (EBITDA) på DKK 3,7 mio. Driftsresultatet (EBITDA) udgør for det samlede regnskabsår DKK 3,4 mio. mod et negativt resultat på 0,4 for regnskabsåret 18/19.

Resultatet før skat for Q4 19/20 udgør DKK 1,9 mio. mod DKK -0,8 mio. i Q4 18/19, og for regnskabsåret som helhed er resultatet før skat opgjort til DKK 1,5 mio. mod et underskud på DKK -3,5mio. i foregående regnskabsår svarende til en resultatforbedring på DKK 5 mio. 

Forventninger til regnskabsåret 20/21

Med udgangspunkt i en stigende efterspørgsel, en høje kapacitetsudnyttelse som fortsat bliver bedre og bedre samt de store gennembrud i Sverige og Norge, har vi høje forventninger til regnskabsåret 20/21. Freetrailer forventer. 

• At øge trailerbestanden med ca. 600 trailere i 20/21 til 2.200 trailere (+36%). 
• At omsætningen stiger til DKK 47 – 50 mio. (+15% – +23%).
• At resultat før skat udgør DKK 4 – 5 mio. (+150% – +213%).

CEO, Philip Filipsen kommenterer Helårsrapporten:
“Regnskabsåret 19/20 blev på mange måder både spændende og anderledes for Freetrailer. Freetrailer havde fra starten af året et mål om, at dette regnskabsår skulle være året, hvor antallet af trailere på markedet skulle øges markant, primært gennem en øget udbredelse på især det svenske og norske marked, ligesom etableringen af de første partneraftaler i Tyskland, som det første på det Europæiske marked, var en del af planerne. Antallet af udlejninger slog allerede i juli måned 2019 rekord med 41.000 udlejninger på en enkelt måned. Det blev startskuddet til en kontinuerlig månedlig YoY-vækst på knap 30% hver måned. Det samlede antal udlejninger blev på 436.122 i 19/20, svarende til vækst for året på 28,6% sammenlignet med 18/19. Den flotte fremgang i aktivitetsniveauet afspejles i såvel omsætning som indtjening. Omsætningen steg med 17% til DKK 40,8 mio., og jeg er særligt stolt over, at vi har formået at vende driftsresultatet (EBITDA) fra et mindre minus på DKK 0,4 mio. i 18/19 til et overskud på DKK 3,4 mio. i 19/20, mens resultatet før skat blev på DKK 1,5 mio.”

Læs nyheden på Spotlight.

Lignende nyheder

Følg os på sociale medier

Line with QR code
Download din Freetrailer app
Download Freetrailer appen QR

Kom i gang med det samme!
Scan QR koden her eller sms “Freetrailer” til 1919 så sender vi dig et link til appen