Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Freetrailer Group A/S

Forskellige Freetrailer partnere

Hermed fremsendes indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Freetrailer Group A/S, som afholdes onsdag den 27. september kl. 17-18 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af bestyrelse.
  3. Eventuelt.

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til stockholder@freetrailer.com, senest fredag 22. september 2023 kl. 16.00:

Ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som er noteret i ejerbogen på datoen for generalforsamlingens afholdelse. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i ejerbogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

En aktionær eller en fuldmægtig kan deltage på generalforsamlingen med en rådgiver.

Uddybelse af punkterne på dagsordenen (fuldstændige forslag):

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen har siden 9. januar 2023 haft dispensation fra Spotlight Stockmarket vedr. sammensætningen af Freetrailer Group A/S bestyrelse.

Nicolai Frisch Erichsen ønsker at fratræde bestyrelsen, da han er tiltrådt som Group CEO i Freetrailer. Founder og bestyrelsesformand Allan Sønderskov Darre ønsker at fratræde som bestyrelsesformand og medlem af bestyrelsen. Anders Birk fortsætter i bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller til den ekstraordinære generalforsamling nyvalg af

  • Thomas Zeihlund.
  • Jesper Lohmann.
  • Charlotte Bender.
  • Mikael Bartroff.

En beskrivelse af ledelseshverv for Thomas Zeihlund, Jesper Lohmann, Charlotte Bender og Mikael Bartroff vil foreligge på den ekstraordinære generalforsamling. 

Lignende nyheder

Følg os på sociale medier

Line with QR code
Download din Freetrailer app
Download Freetrailer appen QR

Kom i gang med det samme!
Scan QR koden her eller sms “Freetrailer” til 1919 så sender vi dig et link til appen