+46 (0)10-330 00 09 [email protected]

Allmänna villkor

 Kundeservice Freetrailer

 Uppdaterad mai 2021

Gratis och betald hyresperiod

 • Det är gratis att låna en Freetrailer den första hyreperioden i upp till 24 timmar, därefter gäller ordinarie kostnad per hyresperiod.
 • En reservationsavgift tillkommer om du vill förhandsboka din Freetrailer
 • När du återlämnar en Freetrailer är det först möjligt att starta en ny gratis hyresperiod efterföljande dag. Om du vill starta en ny hyresperiod samtidigt som du redan har en gratis Freetrailer gäller ordinarie hyreskostnad för den hyresperioden.

Upphämtning av Freetrailer

 • Kontrollera att släpvagnen inte har några betydande fel eller defekter, att säkerhetsvajern är intakt och att hjul, bromsar och belysning fungerar.
 • Du ska registrera eventuella skador och defekter via Freetrailer-appen innan du kör med den. Kontakta Freetrailers kundtjänst om du inte kan köra med släpvagnen, så kan de hjälpa dig med att byta till en ny Freetrailer om det finns kapacitet.
 • Om du skulle få förhinder och inte kan hämta din Freetrailer till avtalad tid har du möjlighet att avboka din reservation senast en timme innan din upphämtningstid och blir då endast debiterad eventuell reservationsavgift. Annullering ska göras via Freetrailer-appen.
 • Som grundregel gäller en 14 dagars ångerrätt för hyresavtal med Freetrailer, men eftersom hyra av en Freetrailer betraktas som en tjänst upphör ångerrätten att gälla vid hyresperiodens början. Ångerrätten gäller ej eventuell reservationsavgift, som ej är återbetalningsbar.
 • Om du inte hämtar din Freetrailer senast en timme efter din bokade tid, tillkommer en avgift för utebliven hämtning och din reservation kommer att annulleras.

Ditt ansvar/Detta krävs av dig

 • Du är ansvarig för att din Freetrailer bogseras av ett fordon som är godkänt att framföra släpvagn med och att det finns en tecknad ansvarsförsäkring på det fordon du använder.
 • Du ska inneha ett giltigt körkort med behörighet att framföra släpvagn och det är ditt ansvar att släpvagnen framförs i enlighet med gällande trafikregler.
 • Freetrailern får endast framföras av dig som hyrestagare eller eventuell extra förare registrerad i hyresavtalet. Freetrailern får inte hyras ut till tredje part och inte heller användas för transport av personer eller levande djur.
 • Freetrailern får inte används för politiska eller religösa ändamål.
 • Vid punktering av din Freetrailer ska släpvagnen avmonteras och ställas åt sidan på ett sätt som säkerställer att den inte hindrar andra trafikanter. Töm och lås din Freetrailer och kontakta därefter kundtjänst med information om händelsen, plats, etc.

Parkeringsböter och andra avgifter

 • Du är ansvarig för att betala eventuella parkeringsavgifter eller böter. Om vi mottar parkeringsböter för släpvagnen som uppstått under din hyresperiod kommer hyrestagarens namn och adress att vidarebefordras till parkeringsföretaget och en extra administrationsavgift kommer att tas ut.
 • Underlåtenhet att betala parkeringsavgifter eller böter kommer att leda till anspråk mot hyrestagaren, inklusive eventuella påminnelse- och administrationsavgifter. Freetrailer förbehåller sig rätten att debitera alla eventuella parkeringsavgifter och böter från ditt konto
 • Eventuella invändningar mot parkeringsavgifter och böter riktas till utfärdaren.
 • Om du tar med din Freetrailer utomlands riskerar du att få böter för att inte ha det ursprungliga registreringsbeviset med, det medföljer däremot en kopia på registreringsbeviset som sitter bak i släpvagnen. Du ska samtidigt vara uppmärksam på att eventuella skador på släpvagnen eller bilen som uppstått utomlands inte täcks av Freetrailers försäkring och ska själv bekostas. Det är också ditt ansvar att transportera hem släpvagnen om det skulle vara nödvändigt. Så vi rekommenderar därför inte att du tar med dig din Freetrailer utomlands.

Återlämning av Freetrailer

 • Freetrailern anses först återlämnad när den är tillbaka på upphämtningsplatsen, återlämningen registrerats via Freetrailer-appen och du har mottagit en återlämningsbekräftelse via e-post.
 • Se ditt exakta returdatum och tid i det hyresavtal du mottagit via e-post.
 • Din Freetrailer ska återlämnas i rengjort skick till Freetrailers upphämtningsplats enligt avtalad tid. Om du inte har rengjort din Freetrailer innan den återlämnas, kommer en städavgift att tas ut.
 • Förutsatt att det finns kapacitet, är det möjligt att förlänga ditt hyresavtal via Freetrailer-appen. Förlängningen är inte giltig förrän du har mottagit en skriftlig bekräftelse från Freetrailer via e-post.
 • Vid för sen återlämning tar Freetrailer ut en extra förseningsavgift samt ordinarie hyra för varje påbörjad hyresdag tills att Freetrailern är återlämnad. Om du har tecknat försäkring tillkommer en försäkringsavgift för varje påbörjad hyresdag tills att Freetrailern är återlämnad.
 • Har du inte ingått ett skriftligt avtal med Freetrailer om att förlänga hyresperioden kan Freetrailer sätta sig i besittning av släpvagnen genom en omedelbar fordran (utan säkerhet) och på din bekostnad.

Skador på Freetrailer

 • Om det skulle uppstå skador på Freetrailern under din hyresperiod ska du meddela detta till Freetrailer snarast, via appen eller genom att kontakta kundtjänst.
 • Om skadan hindrar dig från att återlämna Freetrailern till upphämtningsplatsen, är du ansvarig för att tömma och låsa Freetrailern, samt informera kundtjänst om Freetrailerns skick och den exakta platsen som den står på.
 • Observera att vår Trailerservice måste kunna fastställa felet/skadan som är orsaken till att du inte kunnat återlämna din Freetrailer. Om det inte är möjligt att fastställa orsaken kommer du själv att få bekosta transporten av Freetrailern till upphämtningsplatsen (timpris och resekostnader), samt ordinarie hyreskostnad per dag tills att Freetrailern är återlämnad.
 • Intill att Freetrailern kan bli hämtad av Trailerservice är det ditt ansvar att den står lagligt parkerad. Vi återbetalar eventuella kostnader om Trailerservice kan fastställa felet/skadan vid upphämtning.

Försäkring och självrisk

 • Alla Freetrailers är försäkrade av Freetrailer A/S. Om du återlämnar en Freetrailer i skadat eller defekt skick ska du betala följande belopp i självrisk: Släpvagn: 4.500 SEK, Elcykel: 6.000SEK, Lådcykel: 6.000 SEK, Cargo bike: 6.500 SEK. Om skadan eller förlusten beräknas till ett belopp som är lägre än självrisken, återbetalas mellanskillnaden till dig när försäkringsärendet är avslutat av Freetrailer.
 • Har du tecknat Freetrailers försäkring, så täcker den självrisken med undantag för följande lösdelar (priser finns angivet på freetrailer.se):
  – Släpvagn: Lås, elektronisk nyckel (FOB), låsbox, låssprint, säkerhetsvajer och stödhjul.
  – Elcykel: Lås, kedja, batteri och batteriladdare.
  – Lådcykel: Lås och kedja.
  – Cargo bike: Lås och kedja.
 • Freetrailers försäkring täcker inte stöld av släpvagn, elcykel eller E-trailer. Ovanstående självrisk kommer alltid att krävas vid stöld.
 • Om skada eller förlust, helt eller delvis, beror på uppsåtligt brott eller brott mot dessa hyresvillkor kan Freetrailer komma att kräva ersättning utöver självrisken.
 • Försäkringen täcker inte skador på varor eller stöld av varor.
 • Försäkringen täcker inte skador som uppstått i samband med inkörsel till parkeringshus/källare där det inte funnits utrymme att framföra Freetrailern. I sådana och liknande fall förbehåller sig Freetrailer rätten att kräva hela kostnaden för reparationen av släpvagnen eller för att ersätta släpvagnen.
 • Om det skulle uppstå en skada på bilen under framföring av en försäkrad Freetrailer täcker vi även självrisken på dragbilen som angivits vid upphämtning – dock max. 4.500 SEK. Obs! Försäkringen omfattar inte glasskador eller skador som uppstår på annat sätt än vid körning med en hyrd Freetrailer. Det måste vara en täckningsberättigad skada och ersättning måste beviljas från ditt försäkringsbolag. Samt att föraren behöver vara en registrerad användare av bilen vid tidpunkten för skadan.
 • Om Freetrailern blir skadad av en tredje part, vänligen kontakta oss så snart som möjligt med följande information om tredje part till [email protected]: Namn, Adress, Telefonnummer, E-post, Bilens registreringsnummer, Försäkringsbolag, Skadenummer om möjligt.

  Ansvarsfriskrivning

  • Freetrailer är under inga omständigheter ersättningsskyldiga för driftförlust, vinstförlust eller annan indirekt förlust för dig eller tredje part.
  • Freetrailer är inte ersättningsskyldiga för eventuella skador Freetrailern kan komma att orsaka din bil eller dess elsystem.
  • Freetrailer är inte ersättningsskyldiga för eventuella skador Freetrailern kan komma att orsaka för dig eller tredje part. Freetrailer ansvarar inte för skador som kan uppstå på gods i samband med användning av Freetrailern eller för stöld av gods ur Freetrailern.
  • Din reservation är inte en garanti för att det finns en Freetrailer tillgänglig. Om Freetrailern inte har återlämnats i tid efter tidigare uthyrning, eller är skadad, är Freetrailer inte skyldiga att förse dig med en ny släpvagn. Freetrailer kan inte hållas ansvariga för förlorade reservationer eller för att släpvagnar saknas vid upphämtning, oavsett vad orsaken kan vara.

  Klagomål

  • Kontakta vår kundtjänst om du har klagomål gällande ditt köp.

  Säkerhet och betalning

   • Freetrailer använder AltaPay som betalningslösning. AltaPay är SSL-kompatibelt och PCI-certifierat, vilket säkerställer att din betalningsinformation är skyddad.
   • När du hyr en släpvagn genom Freetrailer använder vi SSL-kryptering för att säkerställa att kommunikationen mellan Freetrailer, AltaPay och dig som kund är skyddad. Det betyder att när du anger dina kortuppgifter på Freetrailers webbplats, kan det endast läsas av AltaPay.
   • Ditt betalningskort blir registrerat i förbindelse med din reservation. När du återlämnar din Freetrailer kommer eventuell reservationsavgift, försäkring och betalning av eventuella skador, stöld, extra hyra eller eventuella förseningsavgifter att debiteras.
   • Debiteringen görs en gång, men Freetrailer förbehåller sig dock rätten att ta ut ytterligare avgifter för eventuella parkeringsböter och/eller större skador som kräver ytterligare undersökning
   • Vid val av faktura kommer en mikroupplysning att utföras för att säkerställa hyrestagerens kreditvärdighet, den påverkar däremot inte din kreditvärdighet.
   • Vid val av faktura kommer den att skickas ut till den e-postadress du angivit på din reservation efter att du återlämnat din Freetrailer. Aktuella fakturor kan också hittas på myafterpay.com.


  Om olyckan är inne, använd den här guiden:


  Försäkringsblankett.pdf