Generelle betingelser

Ved å bruke Freetrailer-plattformen på Freetrailer.no og Freetrailer-appen, aksepterer du som leietaker følgende vilkår og betingelser.
22.08.2023

Introduksjon
 • Driften av Freetrailer ivaretas av Freetrailer Danmark ApS, CVR-nr. 27626661, Gladsaxe Møllevej 67, 2860 Søborg (heretter kalt «Freetrailer»). Har du spørsmål om disse generelle betingelsene kan du kontakte oss på info@freetrailer.no.

 • Freetrailer er en nettbasert virksomhet som tilbyr en deleøkonomisk løsning der alle kan låne en tilhenger eller en elektrisk lastesykkel – gratis! Ekstratjenester tilbys imidlertid mot et gebyr, inkludert leieperiode etter lån, utvidet forsikring og mulighet for å sikre reservasjonen din.

 • Når du bruker Freetrailers tjenester aksepterer du våre generelle betingelser, som er beskrevet i følgende vilkår og retningslinjer.

 • Det er du som har opprettet en brukerprofil hos Freetrailer og foretar reservasjon av en Freetrailer, som er forpliktet og dermed ansvarlig i henhold til disse generelle betingelsene, som er beskrevet i dette dokumentet. Dette betyr at du er ansvarlig for alle forhold relatert til henting, bruk, kjøring og retur av den lånte eller leide Freetraileren.

 • Freetrailer kan til enhver tid endre disse forretningsbetingelsene. De gjeldende forretningsbetingelsene er alltid tilgjengelige på vår hjemmeside og i appen vår.

 • Det er kun mulig å bruke Freetrailer sine tjenester gjennom appen vår, som kun er tilgjengelig fra en smarttelefon.

Reservasjons-, låne- og leieperiode
 • Det vil alltid være en gratis låneperiode på en Freetrailer. Lengden på denne perioden fremkommer på nettsiden vår, og vil også alltid vises i appens bookingsystem.

 • Dersom du ønsker å bruke en Freetrailer utover den gratis låneperioden, er det mulig å utvide perioden med en leieperiode. Leie av Freetrailer skjer mot et gebyr, og det krever at det er noe vi har avtalt ved bestilling.
 • En leieperiode kan forlenges via Freetrailer-appen. Dette krever imidlertid at Freetraileren ikke er reservert for en annen kunde. En utvidet leieperiode er først effektiv når du mottar en bekreftelse til din tilknyttede e-postadresse og endringen gjenspeiles i gjeldende reservasjon i appen.

 • Hvis det er viktig for deg å bruke en Freetrailer på en bestemt dag og til et bestemt tidspunkt, er det mulig å forhåndsreservere en Freetrailer. Dette gjøres mot betaling av et bestillingsgebyr.

 • Det er mulig å kansellere en reservasjon av en Freetrailer inntil 15 minutter før valgt hentetidspunkt. Avbestilling kan kun gjøres i appen. Bestillingsgebyret refunderes ikke.

 • Du finner alltid informasjon om Freetrailers priser, lengde på lånetid, priser på leie og andre priser og eventuelle gebyrer på nettsiden vår og i appen.

Henting og levering
 • Du må hente den reserverte Freetraileren innen 60 minutter etter den reserverte tiden. Hvis du ikke henter Freetraileren din innen denne tiden, vil reservasjonen din bli kansellert og du vil bli belastet med et gebyr for manglende oppmøte.

 • Først når du har returnert Freetraileren på hentestedet, foretatt nødvendige registreringer i appen og har mottatt en returkvittering til din tilknyttede e-postadresse, anses Freetraileren for å være returnert. Det er derfor viktig at du setter av tid til dette innenfor din låne- eller leieperiode av Freetraileren.

 • Du må returnere Freetraileren rengjort og i samme tilstand som den var ved henting. Hvis Freetraileren har blitt skadet eller på annen måte er blitt forsømt, vil du bli belastet med et gebyr.

 • Hvis Freetraileren returneres for sent, vil du bli belastet med en avgift, og du vil også bli pålagt å betale for ekstra leie og eventuelle valgfrie tjenester, for eksempel forsikring, frem til du leverer tilbake Freetraileren.
 • Hvis Freetraileren ikke leveres tilbake, kan Freetrailer overlate saken til politiet og ta tilbake Freetraileren gjennom en umiddelbar tvangssak uten behov for sikkerhetsstillelse. Alle kostnader forbundet med dette står for din regning.

Forpliktelser og ansvar ved bruk og kjøring med Freetrailer

Generelt for alle Freetrailere

 • Det er du som har opprettet en brukerprofil hos Freetrailer og foretatt en bestilling av en Freetrailer som er ansvarlig for alle forhold knyttet til henting, bruk, kjøring og tilbakelevering av den lånte eller leide Freetraileren.

 • Freetraileren kan kun kjøres av den/de som er angitt i avtalen. Det har stor betydning, blant annet hvis det oppstår skader på Freetraileren under bruk.

 • Vegtrafikkloven skal til enhver tid følges når du bruker en Freetrailer.
 • Det er ditt ansvar å undersøke og kontrollere at det ikke er vesentlige feil og/eller mangler på Freetraileren som vil gjøre det ulovlig eller uforsvarlig å bruke den, inkludert – men ikke begrenset til – at den påmonterte sikkerhetstråden er intakt, at hjulene og bremsene fungerer, at signalisering og lys fungerer som de skal, osv. Når du henter din Freetrailer, vil vår app be deg gå gjennom flere av disse punktene, men hvis du oppdager andre feil og/eller mangler som kan påvirke kjøringen på en måte som ikke er lovlig eller forsvarlig, er det viktig at du ikke fortsetter kjøringen.

 • Freetraileren må aldri brukes til å fremme politiske, religiøse, støtende eller ulovlige formål.

 • Freetrailer reserverer seg retten til å fjerne en bruker fra plattformen dersom vilkår og betingelser ikke overholdes.

  Spesielt for Freetrailere til biler

 • En Freetrailer kan kun kjøres av en person som innehar en gyldig førerkort og har gyldig rett til å kjøre med vekten til Freetrailer.

  MERK: Alle Freetrailere til biler kan lovlig brukes på personbiler med tillatelse for tilhengerbruk. Avhengig av hva du skal transportere, må du være oppmerksom på om den totale vekten vil kreve spesifikt førerkort for tilhenger. Som utgangspunkt skal du alltid kjøre med tilhenger med en totalvekt på 750 kg med bremser. Det vil alltid være ditt ansvar å sjekke om du trenger et eget førerkort for å kjøre tilhengeren du kjører.

 • Bilen som trekker en Freetrailer skal være dekket av lovpålagt ansvarsforsikring.

 • Freetraileren er tempo80-sertifisert og kan kjøres i maksimalt 80 km/t.
 • Det er ikke tillatt å fremleie en Freetrailer.

 • En Freetrailer må aldri brukes til kjøring med mennesker eller dyr.

 • Det er du som låner/leier som er økonomisk ansvarlig for eventuelle bøter, parkeringsgebyrer og lignende, som påløper mens Freetraileren er under din besittelse. Hvis boten, gebyret eller lignende ikke blir betalt, vil vi kreve eventuelle kostnader fra deg med tillegg av purring- og administrasjonsgebyrer.

 • Hvis det gjelder manglende betaling av en parkeringsbot, vil Freetrailer, ved mottak av purring fra parkeringsselskapet, utlevere personopplysninger (navn, adresse og eventuelt telefonnummer og e-post) om deg til utstederen. Dersom du ikke mener at parkeringsavgiften er riktig, må innsigelser om dette rettes til parkeringsselskapet, og ikke til Freetrailer.

Hvis det oppstår en skade
 • Dersom det oppstår skader på Freetrailer mens den er i din besittelse, plikter du å varsle Freetrailer så raskt som mulig. Du kan gi beskjed i appen når du leverer tilbake Freetraileren, eller du kan kontakte vår kundeservice direkte. Du finner kontaktinformasjon for kundeservice i appen vår eller nederst i disse generelle betingelsene.

 • Dersom skaden ikke gjør det mulig å returnere Freetraileren på hentestedet, må du kontakte kundeservice og gi informasjon om Freetrailerens eksakte plassering og en beskrivelse av skadeomfanget.

 • Hvis det på grunnlag av en skade ikke er mulig å returnere Freetraileren til hentestedet, vil det alltid være ditt ansvar å parkere Freetraileren lovlig og på en måte som ikke utgjør fare for andre trafikanter, inkludert syklister og gående. Hvis du har valgt å kjøpe egenandelsdekning, vil kostnadene for lovlig parkering, for eksempel parkeringsbillet, bli refundert.

 • Dersom Freetraileren er skadet og ikke kan returneres på hentestedet, er det ditt ansvar å sørge for at Freetraileren er tømt og korrekt låst.

 • Når Freetrailers tilhengertjeneste skal hente en Freetrailer på en lokasjon som ikke er riktig avleveringssted, vil de inspisere skaden du har beskrevet. Hvis tilhengertjenesten ikke kan bekrefte at Freetraileren har den opplyste skaden, vil du være ansvarlig for kostnadene Freetrailer har hatt i forbindelse med den feilaktige skademeldingen, inkludert leieutgifter, kjøreutgifter, administrasjonskostnader og andre tilknyttede kostnader.

Forsikringsdekning og mulighet for kjøp av egenandelsforsikring
 • Alle Freetrailere er totalforsikret. Dersom Freetraileren blir skadet ved et uhell i din besittelse, er egenandelen 7500 kr for henger til bil, samt el-sykler og e-tilhengere. Egenandelen reduseres selvsagt dersom kostnaden for å reparere skaden er mindre enn egenandelen.

 • Dersom Freetraileren blir stjålet mens den er i din varetekt, må du betale hele egenandelen.

 • Når du reserverer i appen, tilbys du muligheten til å kjøpe en ekstra «egenandelsforsikring». Denne forsikringen gjør at du kan fjerne egenandelen for de fleste skader.

 • Den kjøpte egenandelsforsikringen i henhold til punkt 6.3 dekker også dersom det oppstår skade på bilen som trekker Freetrailer på skadetidspunktet, forutsatt at det er bilen som ble spesifisert ved henting, at det er en skade dekket og akseptert av bilens kaskoforsikring og at bilen føres av en registrert bruker av kjøretøyet.

  Freetrailer dekker inntil 7500 kr av bilens egenandel.

 • Den kjøpte egenandelsforsikringen i henhold til punkt 6.3 dekker ikke:

  • Løse deler som følger med Freetrailer. Dette betyr at hvis det oppstår skade må du erstatte den skadede gjenstanden. Prisen for å erstatte disse varene finner du på nettsiden vår.
  • På tilhengeren dekkes ikke: lås, låsekasse, låsesplitter, frontbøyle, kjeder og kabler.
  • På sykkelen dekkes ikke: reflekser, lys, hjul, batterier, batteriladere, sykkeltilhenger og lignende. 
  • Glassskade på bilen.
  • Skade på den trekkende bilen, forårsaket av fjerning og montering av Freetrailer.
  • Skader ved innkjøring på en parkeringsplass hvor takhøyden er mindre enn 2,30 meter.
Betalinger via appen
 • Freetrailer bruker en tredjepart for å håndtere betalingsløsninger. De utvalgte leverandørene vil alltid være SSL- og PCI-sertifisert, noe som sikrer og krypterer informasjonen din til høyeste standard. På ingen tidspunkt får Freetrailer tilgang til betalingsopplysningene dine.

 • Når du bruker våre betalingsløsninger, samtykker du i at vi reserverer et beløp inntil vi har lov til å trekke betalingen. Vi trekker først penger når du har levert din Freetrailer på rett sted og uten skader eller mangler.

 • Hvis du ikke leverer din Freetrailer til rett sted, hvis det har oppstått skade, mangler løse gjenstander, osv. vi forbeholder oss retten til å trekke ekstra utgifter.

Ansvarsfraskrivelse
 • En reservasjon av en Freetrailer fungerer ikke som en garanti for at en Freetrailer er tilgjengelig. Freetrailer er ikke forpliktet til å skaffe eller utpeke en annen Freetrailer dersom det viser seg at det ikke var noen Freetrailer tilgjengelig selv om det var gjort en reservasjon.

 • Freetrailer har ikke ansvar for tap av inntekt, tap av fortjeneste eller andre direkte eller indirekte tap for deg eller tredjepart. Freetrailer kan heller ikke holdes ansvarlig for tapte reservasjoner, eller hvis en Freetrailer ikke er tilgjengelig for henting til tross for bekreftet reservasjon, uansett årsak.

 • Freetrailer er ikke ansvarlige for eventuelle skader som Freetraileren kan påføre bilen din, bilens elektriske system, deg selv eller tredjepart, med mindre det kan påvises at skaden oppstod på grunn av Freetrailers brudd på sine forpliktelser. Men dersom det er skader på bilens karosseri, forårsaket av Freetrailer under kjøring, erstattes det i den grad det er kjøpt egenandelsforsikring.
 • Freetrailer påtar seg ikke noe ansvar for skade på eller tyveri av tingene du oppbevarer i Freetraileren.

Angrerett og reklamasjoner
 • Du har normalt 14 dagers angrerett ved inngåelse av leieavtale med Freetrailer. Angreretten faller imidlertid bort når lånet og/eller leieperioden er planlagt å starte. Angreretten gjelder ikke for reservasjonsgebyrer, og derfor blir disse ikke refundert ved bruk av angreretten før planlagt henting.

 • Hvis du ønsker å klage, ta kontakt med kundeservice. Hvis du ikke er enig i beslutningen som kundeservice tar, kan du be om en ny vurdering av saken ved å kontakte Freetrailer via e-post kontakt@freetrailer.dk.

 • Hvis du ikke mener at vi sammen kan finne en løsning, kan du videreformidle klagen din, såfremt betingelsene er oppfylt, til:

  Meklingsteamet for Forbrukerklager og Forbrukerklagenemnda
  Nævnenes Hus
  Toldboden 2
  8800 Viborg
  www.naevneneshus.dk

  Det koster et mindre beløp å få behandlet en sak ved Senteret for klageløsning.

  Hvis det ikke kommer til en løsning ved Senteret for klageløsning, skal klagen behandles i Forbrukerklagenemnda. Det koster penger å klage til Forbrukerklagenemnda. Beløpet vil bli refundert av Freetrailer hvis du får medhold i anken.

 • Hvis du bor i et annet EU-land enn Danmark, har du som privat forbruker muligheten til å rette klagen din til EU-kommisjonens online klageportal http://ec.europa.eu/odr

Vår behandling av personopplysningene dine
 • Freetrailer, som behandlingsansvarlig, vil behandle personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning.

 • Informasjon om personopplysninger vil kun bli samlet inn når det tjener et formål for din aktivitet hos Freetrailer. Vi samler blant annet inn:

  – Navn og adresse.
  – E-post og telefonnummer.
  – Førerkortnummer.
  – Kjøps- og betalingshistorikk.
  – Freetrailerens plassering (GPS).
  – Forhold angående eventuelle skader.
  – Bilens registreringsnummer.

 • Som bruker av plattformen vår har du alltid rett til å protestere mot registreringen, på samme måte som du har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg.
 • Du har alltid lov til å be om at alle lagrede personopplysninger slettes. Du gjør dette ved å sende en epost til info@freetrailer.no. Vi vil alltid bekrefte mottakelsen av forespørselen din, og deretter vil vi slette alle personopplysningene dine som vi ikke er nødt til å beholde i henhold til gjeldende lovgivning.

 • Du vil alltid kunne trekke tilbake markedsføringssamtykken, f.eks. mottak av vårt nyhetsbrev.

 • Du kan lese mer om behandlingen vår av dine personopplysninger, typer av data, slettefrister osv. her.
Har det skjedd en skade?

Bruk forsikringsskjemaet vårt hvis bilen din blir skadet mens du leier en Freetrailer.

Line with QR code
Last ned Freetrailer App Norge
Download App Norge

Kom i gang nå!
Skann QR koden her eller send «Freetrailer» til 2130 så sender vi deg en link til appen