Allmänna villkor

Genom att använda Freetrailer-plattformen på Freetrailer.se och Freetrailer-appen accepterar du som kund följande villkor.
22.08.2023

Introduktion
 • Driften av Freetrailer sköts av Freetrailer Danmark ApS, CVR-nr. 27626661, Gladsaxe Møllevej 67, 2860 Søborg (nedan kallad ”Freetrailer”). Om du har frågor om dessa allmänna villkor kan du kontakta oss på info@freetrailer.se.

 • Freetrailer är ett onlineföretag som erbjuder en delningsekonomisk lösning där vem som helst kan låna en släpvagn eller en elektrisk lådcykel – Gratis! Extratjänster erbjuds dock mot en avgift, inklusive hyresperiod efter låneperioden, utökad försäkring och möjlighet att säkra din bokning.

 • När du använder Freetrailers tjänster accepterar du våra allmänna villkor som beskrivs i följande villkor och riktlinjer.

 • Det är du som har skapat en användarprofil hos Freetrailer och gör reservation av en Freetrailer som är kund och därmed ansvarig enligt dessa allmänna villkor som beskrivs i detta dokument. Det innebär att du är ansvarig för allt som rör hämtning, användning, körning och återlämnande av den lånade eller hyrda Freetrailern.

 • Freetrailer kan ändra dessa villkor när som helst. De gällande villkoren finns alltid tillgängliga på vår hemsida och i vår app.

 • Det är endast möjligt att använda Freetrailers tjänster via vår app, som endast kan användas med en smartphone.

Reservation, låne- & hyresperiod
 • Det kommer alltid att finnas en gratis låneperiod för en Freetrailer. Längden på denna period framgår av vår hemsida och syns även alltid i appens bokningssystem.

 • Önskar du använda en Freetrailer utöver den fria lånetiden går det att förlänga perioden med en hyresperiod. Att hyra en Freetrailer sker mot en avgift och det kräver att det är något vi har avtalat vid din bokning. 

 • En hyresperiod kan förlängas via Freetrailer-appen. Detta kräver dock att Freetrailern inte är reserverad för en annan kund. En förlängd hyresperiod är endast effektiv när du får en bekräftelse till din registrerade e-postadress och förändringen återspeglas i den aktuella bokningen i appen.

 • Om det är viktigt för dig att använda en Freetrailer en specifik dag och vid en specifik tidpunkt är det möjligt att förhandsboka en Freetrailer. Detta sker mot betalning av en bokningsavgift.

 • Det är möjligt att avboka en reservation av en Freetrailer upp till 15 minuter före vald upphämtningstid. Avbokning kan endast göras i appen. Bokningsavgiften återbetalas inte.

 • Du kan alltid hitta information om Freetrailers priser, låneperiodens längd, priser på hyra och övriga priser samt eventuella avgifter på vår hemsida och i appen.

Hämtning & lämning
 • Du måste hämta den reserverade Freetrailern inom 60 minuter efter den reserverade tiden. Om du inte hämtar din Freetrailer inom denna tid kommer din bokning att annulleras och du kommer att debiteras en uteblivandeavgift.

 • Först när du har lämnat tillbaka Freetrailern på utlämningsstället, gjort nödvändiga registreringar i appen och fått ett returkvitto till din tillhörande e-postadress anses Freetrailern vara returnerad. Det är därför viktigt att du avsätter tid för detta inom din låne- eller hyresperiod av Freetrailern.

 • Du måste lämna tillbaka Freetrailern rengjord och i samma skick som den var vid hämtningen. Om Freetrailern har skadats eller på annat sätt försummats kommer du att debiteras en avgift.

 • Om Freetrailern återlämnas för sent kommer du att debiteras en avgift, precis som du debiteras för och ska betala för tilläggshyra och eventuella tillvalstjänster, t.ex. försäkring tills du återlämnar Freetrailern.

 • Om Freetrailern inte återlämnas kan Freetrailer överlåta ärendet till polisen och ta Freetrailern i besittning med omedelbar verkan. Alla kostnader i samband med detta sker på din bekostnad.

Skyldigheter och ansvar vid användning och körning med Freetrailer

Allmänt för alla Freetrailers

 • Det är du som har skapat en användarprofil hos Freetrailer och bokar en Freetrailer som ansvarar för alla ärenden som rör hämtning, användning, körning och återlämning av den lånade eller hyrda Freetrailern.

 • Fretrailern får endast köras av den eller de personer som anges i avtalet. Det är ytterst viktigt om t.ex. skada uppstår på Freetrailern under användning.

 • Vägtrafiklagen ska alltid iakttas vid användning av Freetrailer.

 • Det är ditt ansvar att undersöka och kontrollera att det inte finns några väsentliga fel och/eller defekter på Freetrailern som skulle göra det olagligt eller osäkert att använda den, inklusive – men inte begränsat till – att kontrollera att den medföljande säkerhetsvajern är intakt, att hjul och bromsar fungerar, signalering och ljus fungerar som de ska etc.När du hämtar din Freetrailer kommer vår app att be dig gå igenom ett antal av dessa punkter men upplever du andra fel och/eller brister som kan påverka körningen på ett sådant sätt att det inte är lagligt eller säkert att köra Freetrailsern är det viktigt att du inte fortsätter att köra.

 • Freetrailern får aldrig användas för politiska, religiösa, stötande eller olagliga ändamål.

 • Freetrailer förbehåller sig rätten att ta bort en användare från plattformen om villkoren inte följs.

Speciellt för Freetrailers för bilar

 • En Freetrailer får endast köras av person som innehar giltigt körkort och med giltigt körkort att köra med Freetrailerns vikt.

  NOTERA: Alla Freetrailers för bilar kan lagligt användas på bilar med tillstånd att dra släp. Beroende på vad du ska transportera måste du dock vara medveten om huruvida totalvikten kommer att kräva ett särskilt körkort för släp. Som utgångspunkt kan du alltid köra med släp med en totalvikt på 750 kg med bromsar. Det är alltid ditt ansvar att kontrollera om du behöver ett särskilt körkort för att köra släpet.

 • Bilen som drar en Freetrailer ska omfattas av en lagstadgad ansvarsförsäkring.

 • Freetrailern är tempo80-certifierad och kan köras i max 80 km/h.
 • Det är inte tillåtet att hyra ut en Freetrailer i andra hand.

 • En Freetrailer får aldrig användas för att köra människor eller djur.

 • Det är du som kund som är ekonomiskt ansvarig för eventuella böter, parkeringsavgifter och liknande som utfärdas medan Freetrailern är i din besittning. Om böterna, avgiften eller liknande inte betalas tar vi ut eventuella kostnader från dig med tillägg för påminnelse och administrationsavgifter.

 • Om det föreligger utebliven betalning av parkeringsavgift kommer Freetrailer vid mottagande av påminnelser från parkeringsbolaget att lämna över personuppgifter (namn, adress och eventuellt telefonnummer och e-post) om dig till utfärdaren. Om du inte tycker att parkeringsavgiften är korrekt ska invändningar riktas till parkeringsbolaget, inte till Freetrailer.

Om skada uppstår
 • Om det uppstår skador på Freetrailern medan den är i din besittning är du skyldig att meddela Freetrailer snarast möjligt. Du kan meddela oss i appen när du återlämnar Freetrailern eller så kan du kontakta vår kundtjänst direkt. Du hittar kontaktuppgifter till kundtjänst i vår app eller längst ner i dessa allmänna villkor.

 • Om skadan gör det omöjligt att lämna tillbaka Freetrailern på utlämningsstället ska du kontakta kundtjänst och lämna information om Freetrailerns exakta position samt en beskrivning av skadans omfattning.

 • Om det på grund av skada inte är möjligt att lämna tillbaka Freetrailern till utlämningsstället är det alltid ditt ansvar att se till att Freetrailern är lagligt parkerad och inte på något sätt är parkerad på ett sådant sätt att den utgör en fara för andra trafikanter, inklusive cyklister och fotgängare. Om du har köpt självriskförsäkring kommer kostnaderna för laglig parkering t.ex. parkeringsbiljett att återbetalas, med förbehåll.

 • Om Freetrailern är skadad och inte kan lämnas tillbaka på utlämningsstället är det ditt ansvar att se till att Freetrailern är tömd och korrekt låst.

 • När Freetrailers trailerservice ska hämta en Freetrailer på en plats som inte är den korrekta återlämningsplatsen kommer de att inspektera skadan du har beskrivit. Om släpvagnsservice inte kan konstatera att Freetrailern har den angivna skadan står du för de kostnader Freetrailer har haft i samband med den felaktiga skadeanmälan, inklusive hyreskostnader, körkostnader, administrationskostnader och andra kostnader i samband med detta.

Försäkringsskydd och möjlighet att köpa självriskförsäkring
 • Alla Freetrailers är helförsäkrade. Om Freetrailern av misstag skadas i din besittning är din självrisk 7 500 kr för släp till bilar, samt elcyklar och E-släp. Självrisken reduceras givetvis om kostnaden för att reparera skadan är mindre än självrisken.

 • Om Freetrailern blir stulen medan den är i din besittning måste du betala hela självrisken.
 • När du gör en bokning i appen erbjuds du möjligheten att köpa en extra ”självriskförsäkring”. Denna försäkring innebär att du kan ta bort din självrisk för de flesta skador.

 • Den köpta självriskförsäkringen enligt punkt 6.3 täcker även om skada uppstår på bilen som drar Freetrailer vid skadetillfället, förutsatt att det är bilen som angetts vid hämtning, att det är en skada som täcks och accepteras av bilens helförsäkring och att bilen framförs av en registrerad användare av fordonet.

  Freetrailer täcker upp till 7 500 kr av bilens självrisk.

 • Den köpta självriskförsäkringen täcker inte:

  • Lösa delar som följer med Freetrailern. Det betyder att om det finns skador måste du byta ut det skadade föremålet. Priset för att byta ut dessa föremål finns på vår hemsida.
  • På släpvagnen täcks inte: lås, låshus, låsbultar, noshjul, kedjor og vajer.
  • PÅ cykeln täcks inte: reflexer, lampor, hjul, batterier, batteriladdare, cykeldrag etc. 
  • Glasskada på bilen.
  • Skador på dragbilen, orsakad av montering och demontering av Freetrailer.
  • Skador som uppstår vid infart i P-hus där takhöjden är lägre än 2,30 meter.
Betalning via appen
 • Freetrailer använder en tredje part för att hantera betalningslösningar. De utvalda leverantörerna kommer alltid att vara SSL- och PCI-certifierade, vilket säkrar och krypterar din information till högsta standard. Freetrailer får aldrig tillgång till din betalningsinformation.

 • När du använder våra betalningslösningar samtycker du till att vi reserverar ett belopp till dess att vi tillåts dra betalningen. Vi dra bara pengar när du har levererat din Freetrailer till rätt plats och utan skador eller defekter.

 • Om du inte levererar din Freetrailer till rätt ställe, om skada uppstått, lösa föremål saknas osv. förbehåller vi oss rätten att dra extra avgifter.
Ansvarsfriskrivning
 • En reservation av en Freetrailer gäller inte som en garanti för att en Freetrailer är tillgänglig. Freetrailer är inte skyldig att tillhandahålla eller utse en annan Freetrailer om det visar sig att det inte fanns någon Freetrailer tillgänglig trots att en reservation hade gjorts.

 • Freetrailer ansvarar inte för driftbortfall, utebliven vinst eller andra direkta eller indirekta förluster för dig eller för tredje part, precis som Freetrailer inte kan hållas ansvarig för förlorade reservationer, eller om en Freetrailer inte är tillgänglig för upphämtning, trots en bekräftad bokning, oavsett anledning.

 • Freetrailer ansvarar inte för skador som Freetrailern kan orsaka på din bil, bilens elsystem, dig eller tredje part, såvida det inte kan visas att skadan uppkommit på grund av att Freetrailer brutit mot sina förpliktelser. Om det däremot uppstår skador på bilens kaross, orsakade av Freetrailern under körning, ersätts den i den mån självriskförsäkring har köpts.
 • Freetrailer tar inget ansvar för skada på eller stöld av de saker du förvarar i Freetrailern.

Ångerrätt och reklamationer
 • Du har generellt 14 dagars ångerrätt vid ingående av ett hyresavtal med Freetrailer. Däremot upphör ångerrätten när låne- och/eller hyrestiden är planerad att börja. Ångerrätten gäller inte bokningsavgifter varför dessa inte återbetalas om ångerrätten utnyttjas innan planerad hämtning.

 • Om du vill lämna in ett klagomål, vänligen kontakta kundtjänst. Om du inte håller med kundtjänstens beslut kan du be om en ny bedömning av ärendet genom att kontakta Freetrailer via e-post kontakt@freetrailer.com.

 • Om du anser att vi inte kan hitta en lösning tillsammans kan du vidarebefordra ditt klagomål, såvida villkoren är uppfyllda, till:

  Om du anser att vi inte kan hitta en lösning tillsammans kan du vidarebefordra ditt klagomål, såvida villkoren är uppfyllda, till:

  Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet
  Nævnenes Hus
  Toldboden 2
  8800 Viborg
  www.naevneneshus.dk

  Det kostar en mindre summa att få ett ärende behandlat hos Center for Klageløsning.

  Om en lösning inte kan hittas hos Center for Klageløsning ska klagomålet behandlas i Forbrugerklagenævnet. Det kostar att skicka klagomål till Forbrugerklagenævnet. Beloppet kommer att återbetalas av Freetrailer om du får medhåll i din överklagan.

 • Om du bor i ett annat EU-land än Danmark har du som privatkonsument möjlighet att rikta ditt klagomål till EU-kommissionens onlineklagomålsportal http://ec.europa.eu/odr

Vår behandling av dina personuppgifter
 • Som personuppgiftsansvarig behandlar Freetrailer dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • Information om personuppgifter kommer endast att samlas in när det tjänar ett syfte för din aktivitet hos Freetrailer. Vi samlar bland annat in:

  – Namn och adress.
  – E-post och telefonnummer.
  – Körkortsnummer.
  – Köp- och betalningshistorik.
  – Freetrailerns position (GPS).
  – Villkor gällande ev. skadestånd. 
  – Billens registreringsnummer.

 • Som användare av vår plattform har du alltid rätt att invända mot registreringen, precis som du har rätt till insyn i vilka uppgifter vi har registrerade om dig.

 • Du har alltid rätt att begära att alla lagrade personuppgifter raderas. Det gör du genom att skicka ett mail till info@freetrailer.se. Vi bekräftar alltid mottagandet av din begäran och vi kommer då att radera alla dina personuppgifter som vi inte behöver behålla enligt gällande lagstiftning.
 • Du kan alltid att återkalla marknadsföringssamtycke, t.ex. mottagandet av vårt nyhetsbrev.

 • Du kan läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter, typer av uppgifter, raderingsfrister m.m. här.
Har det förekommit någon skada?

Använd vårt försäkringsblankett om din bil har skadats när du hyrde en Freetrailer.

Line with QR code
Download Freetrailer App Sweden
Download App Sverige

Kom igång direkt! Skanna QR koden här eller sms:a ”Freetrailer” till 72626 så skickar vi en länk till appen