Allmänna villkor

Senast uppdaterad den 1 december 2022 16:03

Det är gratis att hyra en Freetrailer från hämtningstiden och under en begränsad tid. Efter denna period debiteras normal hyra för varje påbörjad hyresperiod.

När du återlämnar ett släp är det bara möjligt att starta en ny, ledig hyrestid den följande dagen. Om du vill hyra mer än en Freetrailer samma dag, debiteras normal hyra för hyresperioden

I allmänhet gäller en 14 dagars ångerrätt för hyresavtal med Freetrailer, men eftersom hyra av en Freetrailer betraktas som en tjänst upphör ångerrätten att gälla vid hyresperiodens början. Ångerrätten gäller ej eventuell reservationsavgift, som ej är återbetalningsbar.

Hämtning av din släpvagn

Vid hämtning av släpvagnen måste du inspektera
släpvagnen med avseende på det tekniska tillståndet. Kontrollera om släpvagnen är fri från eventuella skador, och om alla delar är intakta, inklusive lamporna och blink ljusen. 

Om du ser någon skada måste du anmäla det så fort som möjligt till personalen på hyrestationen och innan du kör med släpvagnen. Du kommer att tilldelas en ny trailer om det finns lediga släpvagnar. 

Om du skulle få förhinder och inte kan hämta din Freetrailer till avtalad tid har du möjlighet att avboka din reservation senast 15 minutter innan din upphämtningstid. Du blir då endast debiterad eventuell reservationsavgift. Annullering ska göras via Freetrailer-appen. 

Om du inte hämtar din Freetrailer senast en timme efter den valgte hämtningstiden, tillkommer en avgift för utebliven/sen hämtning och din reservation annulleras. 

Ditt ansvar

Du är helt ansvarig för att din Freetrailer bogseras av ett fordon som lagligen är registrerat för släpvagn och att det finns en ansvarsförsäkring på haken hos fordonet som släpar släpvagnen.

Du måste ha ett giltigt körkort, så att du kan dra den hyrda Freetrailer. Du är ansvarig för att köra med Freetrailer i full överensstämmelse med vägarna. 

Freetrailer får endast köras av dig och, om detta gäller, den andra föraren som  är skriven i kontraktet. Freetrailer kan inte hyras till en tredje person, och den kan inte användas för transport av personer eller levande djur. 

Släpvagnen får inte användas för politiska eller religiösa ändamål. 

Om du får punktering med din Freetrailer måste du koppla bort den från bilen och dra den åt sidan, så att den står lagligt parkerad och inte står i vägen för andra trafikanter.Töm och lås Freetrailern, kontakta sedan Freetrailers kundtjänst med information om händelsen, plats mm. på telefon 010-330 00 09.

Parkeringsavgifter och andra böter

Du är själv ansvarig för att betala böter och parkeringsbiljetter på grund av olaglig parkering av din Freetrailer. 

Underlåtenhet att betala parkeringsavgift/avgift kommer att resultera i en fordran mot släpvagnens hyresklient inklusive eventuell sen avgift och administrativ avgift. Freetrailer förbehåller sig rätten att dra av eventuell parkeringsavgifter på ditt konto.

Eventuella invändningar mot parkeringsavgiften ska riktas till parkeringsbolaget/myndigheten. 

Om du tar din Freetrailer utomlands kan du få böter för att du inte har det ursprungliga registreringsbeviset. Det finns dock en kopia på baksidan av släpvagnen. Observera dock att skador på släpvagnen eller bilen är på egen bekostnad utomlands, och samtidigt är du också ansvarig för släpvagnens hemtransport, om det behövs. Vi rekommenderar att du som regel inte tar vår släpvagn till utlandet. 

När du lämnar tillbaks din släpvagn

Se din returtid i ditt hyresavtal som du fått via e-post eller på din reservation i appen.  

Din Freetrailer måste returneras i städat skick till
släpvagnens hämtningsplats senast det leveransdatum och tid som anges i avtalet. Detta måste ske inom stationen/affärens öppetider. Om du inte levererar din Freetrailer i ett rent skick måste du betala en städavgift. 

Förutsatt att det finns ledig kapacitet kan du
förlänga hyrestiden via Freetrailer-appen, självbetjäning på http://www.freetrailer.com eller genom att ringa kundservice. Avtal om förnyelse slutförs endast när du har fått en skriftlig bekräftelse från Freetrailer. 

Din Freetrailer anses endast returnerad när du har fått en e-post bekräftelse. 

Vid för sen returnering debiterar Freetrailer en 
avgift och normal hyra för varje ny påbörjande av 
hyresperiod. Om du har tagit ut försäkringkommer det också att 
finnas försäkringsavgift för varje påbörjan av ny 
hyresperiod tills släpvagnen returneras. 

Om du inte har ingått ett skriftligt avtal med Freetrailer för att förlänga hyresavtalet, kan Freetrailer återställa släpvagnen genom en omedelbar fogdetjänst utan säkerhet och på din bekostnad. 

Försäkring och självrisk

Alla Freetrailers är försäkrade av Freetrailer. Om du lämnar din släpvagn tillbaka i skadat eller otillräckligt skick, eller om släpvagnen är stulen, måste du betala självrisk.

Om skadan eller förlusten beräknas till ett belopp som är mindre än självrisken, kommer skillnaden att betalas till dig när ett slutligt uttalande har upprättats av Freetrailer.

Om du har köpt en självrisk, kommer din självrisk att tas bort. Observera att lås och låslåda inte är täckta av självrisks försäkringen.

Om du förlorar ett lås debiteras en avgift.

Självrisks försäkringen täcker inte någon stöld på släpvagnen. Det kommer alltid att finnas en självrisk om släpvagnen är stulen.

Försäkringen täcker inte skador på varor eller stöld av varor.

När gäller försäkringen?

Alla Freetailer släp är försäkrade av Freetrailer Danmark. Återlämnar du din Freetrailer i skadat eller otillräckligt skick, eller om släpet blir stulet, betalar du en självrisk på 4500 SEK. Om skadan eller förlusten beräknas till ett belopp som är mindre än självrisken, kommer skillnaden att återbetalas till dig när en slutgiltig uppgörelse har utarbetats av Freetrailer Danmark

Har du köpt en försäkring på 69 SEK per dag, kommer din självrisk på släpvagnen att reduceras till 0 SEK.

Observera att lås, säkerhetsvajer samt låsbox och stödhjul inte täcks av vår 69 SEK försäkring. t.ex. Vid defekt eller borttappat lås tillkommer en avgift på 1200 SEK.

När du köpt en 69 SEK försäkring och det uppstår en skada på din bil, då täcker vi även självrisken på bilen som drar Freetrailern,  vars reg.nr du angivit vid upphämtning – dock max. 4500 SEK.

Obs!  Försäkringen omfattar inte glasskador eller skador som uppstår på annat sätt än vid körning med en hyrd Freetrailer. Det måste vara en täckningsberättigad skada och ersättning måste beviljas från ditt försäkringsbolag. Samt att föraren behöver vara en registrerad användare av bilen.

Om skadan eller förlusten helt eller delvis beror på avsiktligt beteende eller brott mot dessa hyresvillkor, kan Freetrailer Danmark kräva ersättning utöver självriskbeloppet.

Försäkringen täcker inte skador på gods eller stöld av gods som fraktas i Freetrailern.

 

Ansvarsfriskrivning

Freetrailer ansvarar under inga omständigheter för driftsförlust, förlust av vinst eller annan indirekt förlust hos dig eller någon tredje part.

Freetrailer är inte ansvarig för eventuella skador som frakttrailern kan orsaka till din bil eller dess elsystem.

Freetrailer tar inget ansvar för skador som kan uppstå på gods i släpvagnen eller för stöld av gods från släpvagnen.

Din bokning är ingen garanti för att det finns en släpvagn tillgänglig. Om släpvagnen inte har returnerats från tidigare uthyrning – eller om den är skadad – Freetrailer är inte skyldig att tillhandahålla en släpvagn till dig. Freetrailer kan inte hållas ansvarig för förlorade reservationer, eller för saknade släpvagnar vid hämtning oavsett orsaken till detta.

Klagomål

Om du vill klaga på ditt köp, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Du kan också använda EU-kommissionens online klagomålsportal, som dock huvudsakligen är relevant om du är hemmahörande utanför Danmark. Du hittar klagomålet här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Säkerhet och betalning

Freetrailer använder Altapay som leverantör av betalningar. Altapay är SSL-kompatibel och PCI-certifierad. Det innebär att din betalningsinformation är säkrad till bästa standard.

När du hyr en släpvagn via Freetrailer använder vi SSL för att säkerställa att kommunikationen mellan Freetrailer och Altapay, såväl som mellan kunden och Freetrailer är krypterad. Det innebär att när du skriver in din kreditkortsinformation på Freetrailers hemsida/app är det bara Altapay som kan läsa dem.

Freetrailer registrerar dina betalkortsuppgifter när du beställer. När du levererar din släpvagn tillbaka debiteras ditt kort Freetrailer använder Altapay som leverantör av betalningar. Altapay är SSL-kompatibel och PCI-certifierad. Det innebär att din betalningsinformation är säkrad till bästa standard. När du betalar godkänner du att beloppet reserveras på ditt kort.

Betalningen sker omedelbart och det blir inga extra avdrag senare på ditt betalkort – förutom för eventuella parkerings böter eller skader.

Är olyckan över?

Om olyckan är inne, använd den här guiden:

FORSIKRINGSFORMULAR.PDF