Samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med marketing

Sidst opdateret den 17. november 2022 kl. 16.32

Hermed gives frivilligt samtykke til, at Freetrailer Danmark ApS, CVR-nr. 27 62 66 61, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg (”Freetrailer”), i sin egenskab af dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om mig med henblik på opfyldelse af følgende formål:

  • At kunne sende mig nyheder, tilbud, arrangementer og events fra Freetrailer
  • At kunne foretage spørgeskemaundersøgelser med henblik på at forbedre Freetrailers service for kunder. 


Jeg er indforstået med, at mine personoplysninger, som Freetrailer indsamler og behandler i forbindelse med ovenstående formål, vedrører følgende typer af oplysninger:

  • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer

Jeg har modtaget underretning om Freetrailers indsamling og behandling af mine personoplysninger i henhold til Artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. 

Jeg er indforstået med mine rettigheder som registreret, og at jeg til enhver tid kan trække dette samtykke tilbage ved at informere Freetrailer derom. Freetrailers kontaktoplysninger er som følger:

Freetrailer Danmark ApS
CVR-nr. 27 62 66 61
Gladsaxe Møllevej 67-69
2860 Søborg
Tlf. +45 88 537 700
E-mail info@freetrailer.dk

Jeg er indforstået med, at jeg er berettiget til at indgive en klage over behandlingen af mine personoplysninger til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K, dt@datatilsynet.dk, Tlf. 33 19 32 00, fax 33 19 32 18.

Line with QR code
Download din Freetrailer app
Download Freetrailer appen QR

Kom i gang med det samme!
Scan QR koden her eller sms “Freetrailer” til 1919 så sender vi dig et link til appen