Samtykke til behandling av personopplysninger i forbindelse med markedsføring

Sist oppdatert den 17. november 2022 kl. 16.32

Herved gis frivillig samtykke til at Freetrailer Danmark ApS, CVR-nr. 27 62 66 61, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg («Freetrailer»), i egenskap av behandlingsansvarlig samler inn og behandler personopplysninger om meg for å oppfylle følgende formål:

  • Å sende meg nyheter, tilbud, arrangementer og begivenheter fra Freetrailer
  • Å foreta spørreskjemaundersøkelser for å forbedre Freetrailers service for kunder.

Jeg forstår at mine personopplysninger, som Freetrailer samler inn og behandler i forbindelse med ovenstående formål, vedrører følgende typer opplysninger:

  • Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer

Jeg har mottatt informasjon om Freetrailers innsamling og behandling av mine personopplysninger i henhold til artikkel 13 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger.

Jeg forstår mine rettigheter som registrert, og at jeg når som helst kan trekke tilbake dette samtykket ved å informere Freetrailer om dette. Freetrailers kontaktinformasjon er følgende:

Freetrailer Danmark ApS
CVR-nr. 27 62 66 61
Sydmarken 31
2860 Søborg
Tlf. +47 21 99 97 97
E-post: info@freetrailer.no

Jeg forstår at jeg har rett til at sende inn en klage over behandlingen av mine personopplysninger til Datatilsynet, som har følgende kontaktinformasjon: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K, dt@datatilsynet.dk, Tlf. 33 19 32 00, fax 33 19 32 18.

Line with QR code
Last ned Freetrailer App Norge
Download App Norge

Kom i gang nå!
Skann QR koden her eller send «Freetrailer» til 2130 så sender vi deg en link til appen