Indkaldelse til generalforsamling i Freetrailer Group A/S

Investor Freetrailer

Kære Aktionær 

Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling i Freetrailer Group A/S, som afholdes mandag den 27. november 2023 kl. 14.00-16.00 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Forslag om udstedelse af bemyndigelser til bestyrelsen til:

  • Kapitalforhøjelse uden fortegningsret.
  • Kapitalforhøjelse med fortegningsret.
  • Udstedelse af konvertible gældsbreve.
  • Køb af egne aktier.

6. Forslag til vedtægtsændringer vedrørende:

  • Frist for afholdelse af ordinær generalforsamling.
  • Indførelse af registreringsdato.
  • Krav om anmeldelse af deltagelse i generalforsamling.

7. Forslag til udstedelse af warrants til bestyrelsen.
8. Valg af bestyrelse.
9. Valg af revisor. 
10. Orientering vedrørende vederlagspolitik. 
11. Eventuelt.

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til stockholder@freetrailer.com, senest onsdag den 22. november 2023 kl. 16:00. Ønskes det at modtage årsrapporten pr. mail forinden generalforsamlingen, oplyses dette i tilmeldingsmailen. Årsrapporten er tillige tilgængelig på selskabets kontor, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Lignende nyheder

Følg os på sociale medier

Line with QR code
Download Freetrailer appen QR

Kom i gang med det samme!
Scan QR koden her eller sms “Freetrailer” til 1919 så sender vi dig et link til appen