Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Freetrailer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 27. september 2023 kl. 17.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Freetrailer Group A/S, CVR nr. 28 89 19 38, på selskabets hjemsted.

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 61,27% af selskabets samlede aktiekapital på nominelt kr. 7.164.324, der er fordelt på 9.552.432 aktier a kr. 0,75.

Bestyrelsen i Freetrailer Group A/S var repræsenteret på den ordinære generalforsamling.

Den adm. direktør i Freetrailer Group A/S var til stede. 

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af bestyrelse
  3. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ad 1: Valg af dirigent

Som dirigent valgtes advokat Nicolai Jung, der konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen optagne emner.

Ad 2: Valg af bestyrelse

Bestyrelsen fratrådte

Anders Birk Jensen meddelte, at han var villig til at modtage genvalg.

Den tidligere bestyrelses forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev fastholdt til fem medlem-mer, blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer af generalforsamlingen.

Den tidligere bestyrelse havde indstillet, at følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer i selskabet:

Anders Birk Jensen (genvalg)

Thomas Zeihlund (Nyvalg)

Jesper Lohmann (nyvalg)

Charlotte Bender (nyvalg)

Mikael Bartroff (nyvalg)

 

Forud for valg af medlemmer til bestyrelsen blev der i overensstemmelse med selskabslovens § 120 givet oplysning om de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Der var ikke andre kandidater til bestyrelsen og de opstillede kandidater blev valgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 3: Eventuelt

Der var ingen forhold til drøftelse under eventuelt.

Da der ikke forelå yderligere hævedes generalforsamlingen kl. 17:20.

Som dirigent:

Advokat Nicolai Jung

 

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Nicolai Frisch Erichsen, CEO, Freetrailer

E-mail: Nicolai.frisch@freetrailer.com   

Telefon: +45 26 81 81 28

 

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, hvis mission er at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk IT-platform.

Med en 100 procent selvbetjeningsløsning via Freetrailer Appen og den elektroniske lås gives Freetrailers Partnere og deres kunder fuld fleksibilitet, og i dag har mere end fem millioner personer gjort brug af Freetrailers service.

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Fakta:

+100 samarbejdspartnere

+1.000 afhentningssteder

+4.000 trailere

+900.000 udlejninger

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ IT-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.

Ticker code: FREETR

Lignende nyheder

Følg os på sociale medier

Line with QR code
Download din Freetrailer app
Download Freetrailer appen QR

Kom i gang med det samme!
Scan QR koden her eller sms “Freetrailer” til 1919 så sender vi dig et link til appen