Freetrailer Group A/S kvartalsrapport Q3 22/23

Freetrailer Report Q3 2022-2023

Efter et Q3 med 10% omsætningsvækst ser Freetrailer positive tegn på øget udlejningsaktivitet i Q4, især på vores internationale markeder.

I Q3 22/23 steg antallet af udlejninger med 9% i forhold til samme periode året før, og omsætningen vækstede med 10% i forhold til Q3 21/22.

Freetrailer Group A/S aflægger regnskab for de første ni måneder af regnskabsåret fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Q3 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (1. januar 2023 – 31. januar 2023)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 17.029,2 (15.483,2)
 • EBITDA -1.792,6 (1.854,1)
 • Resultat før skat -2.433,5 (1.441,1)
 • Egenkapital 29.373 (24.107,2)
 • EPS (Earnings Per Share) -0,21 (0,12)
 • Egenkapitalandel 68% (64%)

9 MDR. KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (1. juli 2022 – 31. marts 2023)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 • Nettoomsætning 54.490,3 (45.738,5)
 • EBITDA 5.808 (8.863,7)
 • Resultat før skat 4.429,2 (7.603,3)
 • Egenkapital 29.373 (24.107,2)
 • EPS (Earnings Per Share) 0,34 (0,62)
 • Egenkapitalandel 68% (64%)


Udlejningsvæksten
 steg i Q3 22/23 med 9,2% sammenlignet med samme periode sidste år. Samlet set er antallet af udlejninger opgjort til 195.690 for perioden. Antallet af udlejninger i de første ni måneder af regnskabsåret var 637.067, hvilket er en stigning på 15,5% sammenlignet med samme periode året før.

Omsætningen i Q3 22/23 udgjorde DKK 17 mio. Det er en stigning på 10% i forhold året før. Omsætningsfremgangen for regnskabsårets første ni måneder var på 19%

Driftsresultatet (EBITDA) for Q3 22/23 udgjorde DKK -1,8 mio. mod DKK 1,9 mio. i Q3 21/22. Q3 22/23 er påvirket af engangsomkostninger til omstrukturering samt valutakursudvikling på samlet ca. DKK – 3,0 mio. For de første ni måneder af 22/23 landede EBITDA på DKK 5,8 mio. mod DKK 8,8 mio. i den tilsvarende periode 21/22.

Resultatet før skat for Q3 22/23 var DKK -2,4 mio. mod 1,4 mio. i Q3 21/22 og for regnskabsårets første ni måneder var resultatet DKK 4,4 mio.mod DKK 7,6 mio. i samme periode 21/22.

Forventningerne til regnskabsåret 22/23: Ændring af strategi for trailer-salg giver forbedret langsigtet driftsøkonomi, men nedjustering af forventning for 2022/23.

Efter en gennemgang af levetid og holdbarhed af vores udlejningsprodukter, har vi strategisk valgt at forlænge den driftsmæssige levetid af vores trailere. Dette vil resultere i en forbedret langsigtet driftsøkonomi for Freetrailer, og derudover medvirke til en bedre ressourceanvendelse i vores deleøkonomiske forretningsmodel.

For regnskabsåret 2022/23 vil det dog betyde en negativ éngangseffekt i niveauet DKK 2 mio., da vi i modsætning til tidligere år ikke i større omfang gennemfører salg af brugte trailere i perioden 1/1 til 30/6. Som konsekvens heraf justeres forventningen til omsætning for 2022/23 til DKK 74-77 mio. (tidligere 76-80 mio.)

EBITDA forventes i niveauet DKK 8-10 mio. (tidligere 10-13 mio.)

Stor tiltro til fremtiden
Vi ser fortsat positivt på, at Freetrailer i de kommende år vil kunne fortsætte sin vækst strategi, dels baseret på vækst med vores eksisterende stærke partnere, dels ved fortsat international ekspansion.

Læs rapporten:

Lignende nyheder

Følg os på sociale medier

Download din Freetrailer app
Download Freetrailer appen QR

Kom i gang med det samme!
Scan QR koden her eller sms “Freetrailer” til 1919 så sender vi dig et link til appen