Freetrailer Group A/S rapporterar protokoll från den ordinarie bolagsstämman

Freetrailer press

Torsdagen den 13 oktober 2022 kl 18.00 hölls ordinarie bolagsstämma i Freetrailer Group A/S, CVR-nr 28 89 19 38, på bolagets säte.

På plats var aktieägare som tillsammans representerade 42,90 % av bolagets totala aktiekapital med det nominella värdet 7 142 985 kronor fördelat på 9 523 980 aktier à 0,75 kronor.

Styrelsen för Freetrailer Group A/S var representerad på ordinarie bolagsstämma.

VD för Freetrailer Group A/S var närvarande.

Följande dagordning fastställdes för bolagsstämman:

  1. Val av ordförande.
  2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året.
  3. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande.
  4. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper.
  5. Förslag från styrelsen om möjlighet till återköp av egna aktier.
  6. Val av styrelse.
  7. Val av revisor.
  8. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna.

Läs hela artikeln här.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, VD

E-post: pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag vars mål är att göra det enkelt att gratis boka och låna en släpvagn via en delningsekonomisk IT-plattform.

Med en 100 % självbetjänad lösning via Freetrailer-appen och elektroniskt lås har våra partners och deras kunder full flexibilitet, och idag har fler än 5 miljoner människor använt Freetrailers tjänster.

Freetrailer arbetar med en tvådelad tillväxtplan där förstärkning av de befintliga inhemska marknaderna utgör ett ben, och en ytterligare internationalisering av konceptet utgör det andra.

Relaterade nyheter

Ta del av senaste nytt från Freetrailer

Följ oss på sociala medier

Line with QR code
Download App Sverige

Kom igång direkt! Skanna QR koden här eller sms:a ”Freetrailer” till 72626 så skickar vi en länk till appen