Freetrailer Group A/S melder referat fra ordinær generalforsamling

Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Freetrailer Group A/S, CVR nr. 28 89 19 38, på selskabets hjemsted. 

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 42,90% af selskabets samlede aktiekapital på nominelt kr. 7.142.985, der er fordelt på 9.523.980 aktier a kr. 0,75.

Bestyrelsen i Freetrailer Group A/S var repræsenteret på den ordinære generalforsamling.

Den adm. direktør i Freetrailer Group A/S var til stede.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  5. Forslag fra bestyrelsen om mulighed for tilbagekøb af egne aktier.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

 

Du kan læse hele referatet på Spotlight.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO

E-mail: pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, hvis mission er at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via Freetrailer Appen og den elektroniske lås gives Freetrailers Partnere og deres kunder fuld fleksibilitet og i dag har mere end fem millioner personer gjort brug af Freetrailers service.

Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Lignende nyheder

Følg os på sociale medier

Download din Freetrailer app
Download Freetrailer appen QR

Kom i gang med det samme!
Scan QR koden her eller sms “Freetrailer” til 1919 så sender vi dig et link til appen