Freetrailer Group A/S Årsredovisning 21/22

Nem trailerudlejning

Verksamhetsåret 21/22 var ytterligare ett rekordår för Freetrailer-koncernen

Under 21/22 ökade antalet uthyrningar med 26 % jämfört med föregående år, och intäkterna ökade med 21 % jämført med 21/22. Samtidigt har Freetrailer för andra året i rad ökat antalet uthyrningsprodukter med över 30 %.

Freetrailer Group A/S presenterar koncernens finansiella rapport för räkenskapsåret 01 juli 2021 – 30 juni 2022.

HELÅR KONCERNNYCKELTAL I 1 000 DKK (1 juli 2021 – 30 juni 2022)
(inom parentes anges motsvarande period förra året)

  • Nettoomsättning 62 579,8 (51 932,9).
  • EBITDA 12 511,4 (7 372,5)
  • Resultat innan skatt 10 629,3 (5 991,9).
  • Resultat efter skatt 8 081,1 (4 603,5).
  • Eget kapital 26 118,5 (17 138,4)
  • EPS (Earnings Per Share) 0,85 (0,50).
  • Soliditet 63 % (57 %).


Hyrestillväxten 
under räkenskapsåret 21/22 har ökat med 26 % till 770 286, vilket är 157 026 fler än motsvarande period 20/21.

Omsättningen under räkenskapsåret 21/22 ökade med 21 % till 62,6 miljoner DKK (25 % till 63,8 miljoner DKK räknat i fasta valutakurser).

Rörelseresultatet (EBITDA) för räkenskapsåret 21/22 uppgår till 12,5 miljoner DKK – vilket motsvarar en tillväxt på 70 % jämfört med 20/21.

Resultatet före skatt var 10,6 miljoner DKK under 21/22 jämfört med 6,0 miljoner DKK under 20/21 – vilket motsvarar en ökning med 4,6 miljoner DKK.

Valutakursutvecklingen i svenska och norska kronor har liksom leveransproblemen påverkat resultatet både för räkenskapsåret och för Q4 21/22. 

Förväntningar på räkenskapsåret 22/23

Antalet uthyrningsprodukter förväntas öka med drygt 1 000 enheter 22/23 och antalet uthyrningar förväntas uppgå till 1 miljon.

Omsättningen 22/23 förväntas därmed stiga till 83– 85 miljoner DKK, motsvarande en tillväxt på 32 %–35 %. EBITDA förväntas stiga motsvarande till 16–17 miljoner DKK mot DKK 12,5 miljoner, vilket motsvarar en tillväxt på 28 %–36 %.    

VD, Philip Filipsen, kommenterar kvartalsrapporten:

”Resultatet för räkenskapsåret 21/22 visar på fortsatta framsteg över hela linjen, och även om vi har påverkats av växelkurserna och leveranssituationen under Q4 21/22 går det inte att ta miste på tillväxten. Den fortsatta utvecklingen i partnerrelationerna, tillväxten av antalet uthyrningsprodukter och en motsvarande ökning av antalet uthyrningar – som nådde 770 000 under räkenskapsåret – visar tydligt att vi har lyckats skapa ett koncept och varumärke som skapar värde för våra partners och för deras kunder. Vi ser fram emot ytterligare ett år av tillväxt den 22/23, där Freetrailers självbetjäningskoncept kommer att positionera sig ännu starkare på etablerade och nya marknader.” säger Freetrailer Groups vd Philip Filipsen.

Strategiska mål och möjligheter inför 24/25:

”Freetrailer har ett övergripande strategiskt mål att sprida sin digitala delningsekonomiska tjänst till alla länder, städer och territorier där basen för dessa tjänster finns. Freetrailer kommer kontinuerligt att utöka och anpassa produktportföljen i linje med marknadens utveckling och behov. Vår långsiktiga förväntning är en total marknadsposition på 6 800 uthyrningsprodukter med totalt 1 600 000 uthyrningar vid utgången av verksamhetsåret 24/25. Detta kommer att säkerställa Freetrailer en omsättning på cirka 150 miljoner DKK.” säger Freetrailer Groups vd Philip Filipsen.

 

Läs hela historien på Spotlight.

Relaterade nyheter

Ta del av senaste nytt från Freetrailer

Följ oss på sociala medier

Line with QR code
Download Freetrailer App Sweden
Download App Sverige

Kom igång direkt! Skanna QR koden här eller sms:a ”Freetrailer” till 72626 så skickar vi en länk till appen