Freetrailer Group A/S årsredovisning 19/20

Hyr släpvagnar

Ett positivt resultat

Omsättningen steg med 17 % och resultatet före skatt blev positivt med 1,5 miljoner DKK mot ett underskott på -3,5 miljoner DKK under föregående räkenskapsår. Antalet uthyrningar steg med 29 % för året som helhet.

Freetrailer Group A/S avlägger årsredovisning 19/20 för koncernen för räkenskapsåret 01-07-2019 – 30-06-2020.

HELÅRS KONCERN NYCKEL I 1 000 DKK (01-07-2019 – 30-06-2020)

(inom parentes anges motsvarande period förra året)

  • Nettoomsättning 40.780,3 (34.754,0)
  • EBITDA 3.360,0 (-351,0)
  • Resultat före skatt 1.511,1 (-3.535,0)
  • Eget kapital 12.202,7 (11.075,5)
  • EPS (Earnings Per Share) 0.13 (-0.31)
  • Soliditetsgrad 60% (57%)

Det totala antalet uthyrningar för året som helhet steg från 339 180 till 436 122 (+28,6 %) – tillväxten täcker ett högt kapacitetsutnyttjande av den befintliga trailerparken på alla tre huvudmarknader i Norge, Sverige och Danmark.

Omsättningen blev 40, 8 miljoner DKK mot 34,8 miljoner DKK för det senaste räkenskapsåret, vilket motsvarar en tillväxt på 17,3 %.

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgår till 3,4 miljoner DKK mot ett negativt resultat på 0,4 för räkenskapsåret 18/19.

Resultatet före skatt bli 1,5 miljoner DKK mot ett underskott på -3,5 miljoner DKK under föregående räkenskapsår, vilket motsvarar en resultatförbättring på 5 miljoner DKK.

Förväntningar på räkenskapsåret 20/21

Med utgångspunkt i den stigande efterfrågan, det höga kapacitetsutnyttjandet som blir allt bättre, de stora genombrotten i Sverige och Norge samt den nyligen startade i Karlsruhe på den tyska marknaden, har vi höga förväntningar på räkenskapsåret 20/21. Freetrailer förväntar sig

• Att öka släpvagnsbeståndet med ca. 600 släpvagnar under 20/21 till 2 200 släpvagnar (+36 %)

• Att omsättningen stiger till 47-50 miljoner DKK (+15 % – + 23 %)

• Att resultatet före skatt utgör 4-5 miljoner DKK (+150% – +213%)

Coronapandemin kan naturligtvis äventyra dessa utsikter till följd av en avmattning på världsmarknaderna.

Läs nyheten på Spotlight.

Relaterade nyheter

Ta del av senaste nytt från Freetrailer

Följ oss på sociala medier

Line with QR code
Download App Sverige

Kom igång direkt! Skanna QR koden här eller sms:a ”Freetrailer” till 72626 så skickar vi en länk till appen