Freetrailer Group A/S utvecklar aktiekapitalet

Hyr släpvagnar

Till gagn för de anställda

Freetrailer Group A/S utvecklar aktiekapitalet. Medarbetarna på Freetrailer utnyttjar 210 748 av totalt 301 761 optioner i Freetrailer Group A/S och erhåller 210 748 aktier. Med ett nominellt värde av 158 061.

 

Styrelsen för Freetrailer Group A/S beslutade redan 2019 i enlighet med bolagets bolagsordning § 4b att tilldela de anställda i Freetrailer Group totalt 301 761 optioner i Freetrailer Group A/S. Efter detta har de anställda beslutat att utnyttja den företrädesrätt som följer av dessa optioner att emittera 210 748 nya aktier i Freetrailer Group A/S med ett nominellt värde om 158 061 DKK. Teckningskursen för de 210 748 aktierna är 4, motsvarande hur aktiekursen stod 2019. Den totala köpeskillingen är därmed 842 992. 

Aktiekapitalet uppgår nu till 7 127 475 DKK med ett totalt antal aktier på 9 503 300.

”Alla anställda på Freetrailer har en stor andel i den framgång som Freetrailer har upplevt sedan börsintroduktionen 2018. Det är glädjande att de anställda med dessa optionsprogram också kan delta i Freetrailers utveckling. Nu när Freetrailer Group A/S utvecklar aktiekapitalet”, säger koncernchef Philip Filipsen.

Läs nyheten på Spotlight.

Freetrailer app

Relaterade nyheter

Ta del av senaste nytt från Freetrailer

Följ oss på sociala medier

Line with QR code
Download Freetrailer App Sweden
Download App Sverige

Kom igång direkt! Skanna QR koden här eller sms:a ”Freetrailer” till 72626 så skickar vi en länk till appen