Delningsekonomiska tjänster växer bland unga

delningsekonomiska tjänster växer bland unga

Delningsekonomin är med sina ekonomiska och miljömässiga fördelar numera ett etablerat begrepp för många svenskar. Det är dock hos den unga generationen hvor delningsekonomiska tjänster växer allra mest. Det visar en ny undersökning av teknikföretaget Freetrailer.

Delningsekonomiska tjänster syftar till att samnyttja varor genom uthyrning, delning eller lån istället för att äga själv. Populära delningsekonomiska tjänster som Airbnb och Hygglo är välkända aktörer för många svenskar men trots att utbudet är under ständig tillväxt är användningen fortsatt förhållandevis låg. När teknikföretaget Freetrailer ställde frågan om man använt en delningsekonomisk tjänst till 1 005 svenskar var det endast 13 procent som svarade ja. Vanligast är användningen i åldergruppen 18-29 år där var fjärde person använt delningsekonomiska tjänster. Det är en ökning på sex procentenheter sedan samma fråga ställdes 2019. Det framgår således att delningsekonomiska tjänster växer bland unga.

Delningekonomi

Ekonomiska och miljömässiga fördelarna

De flesta som använder delningsekonomiska tjänster gör det dock regelbundet. Mer än fyra av tio, 43 procent, uppger nämligen att de använder det flera gånger i månaden eller mer. Främsta anledningen att använda delningsekonomiska tjänster är att det är fördelaktigt ekonomiskt. Något som 38 procent uppgett. Därefter nyttjar 35 procent tjänsterna för att det är smidigt medan 32 procent håller miljönvänligt som främsta incitament.

– Freetrailers användningsstatistik bekräftar mycket av det undersökningsresultatet visar. Bara under det senaste året har utlåningsfrekvensen ökat med 51,1 procent. Vi ser att många av våra kunder är flitigt återkommande och en växande del är också yngre användare. Vi är övertygade om att delningsekonomin kommer att växa rejält i Sverige de kommande åren. Potentiallen för branschen är enorm. De ekonomiska och miljömässiga fördelarna är helt enkelt för stora för att ignoreras, säger Johan Wijkander, Nordic Area Manager på Freetrailer.

Undersökningen visar även att fordon/transport, verktyg/redskap samt fritidartiklar är de tre användningsområden som är allra populärast bland svenskarna som använder delningsekonomiska tjänster. 

Relaterade artiklar

Relaterade nyheter

Ta del av senaste nytt från Freetrailer

Följ oss på sociala medier

Line with QR code
Download Freetrailer App Sweden
Download App Sverige

Kom igång direkt! Skanna QR koden här eller sms:a ”Freetrailer” till 72626 så skickar vi en länk till appen