Freetrailer melder referat fra ordinær generalforsamling

Generalforsamling

Mandag den 27. november 2023, kl. 14.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Freetrailer Group A/S, CVR nr. 28 89 19 38, på selskabets hjemsted.

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 35,66 % af selskabets samlede aktiekapital på nominelt kr. 7.164.324, der var fordelt på 9.552.432 aktier a kr. 0,75.

Bestyrelsen i Freetrailer Group A/S var repræsenteret på den ordinære generalforsamling såvel som selskabets revisor.

Den administrerende direktør i Freetrailer Group A/S var til stede.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. Forslag om udstedelse af bemyndigelser til bestyrelsen til:
  – Kapitalforhøjelse uden fortegningsret.
  – Kapitalforhøjelse med fortegningsret.
  – Udstedelse af konvertible gældsbreve.
  – Køb af egne aktier.
 6. Forslag til vedtægtsændringer vedrørende:
  – Frist for afholdelse af ordinær generalforsamling.
  – Indførelse af registreringsdato.
  – Krav om anmeldelse af deltagelse i generalforsamling.
 7. Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsen.
 8. Valg af bestyrelse.
 9. Valg af revisor.
 10. Orientering vedrørende vederlagspolitik.
 11. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Lignende nyheder

Følg os på sociale medier

Line with QR code
Download Freetrailer appen QR

Kom i gang med det samme!
Scan QR koden her eller sms “Freetrailer” til 1919 så sender vi dig et link til appen