+47 21 99 97 97 [email protected]

Generelle betingelser

 Kundeservice Freetrailer

 Oppdatert August 2022

Gratis og betalte leieperioder

 • Det er gratis å leie en Freetrailer fra tidspunktet for avhentingstid, og i en begrenset periode, opp til 3 timerDeretter blir vanlig leie belastet for hver påbegynte leieperiode. 
 • Selv om butikken er stengt på avleveringstidspunktet, kan du alltid returnere tilhengeren gjennom Freetrailer-appen.
 • Når du returnerer Freetrailerenkan du først påbegynne en ny, gratis leieperiode dagen etter. Hvis du låner ny Freetrailer samme dag, blir vanlig leie belastet for leieperioden. 

 

Avhenting av Freetraileren

 • Før Freetraileren tas i bruk er det viktig å kontrollere  tilhengeren for eventuelle feil og mangler, inklusive lys og signalering. 
 • Hvis du oppdager skade på tilhengerenskal dette rapporteres i appen eller til Freetrailers kundeservice før du kjører med den. Er det ledige tilhengere på lokaliteten vil vi tilby bytte av tilhenger. 
 • Du kan annullere lånet eller endre lånetid i appen opp til en time før avhentingstidspunktet. Bemerk at bestillingsavgiften ikke refunderes. 
 • Du kan avbestille Freetraileren via vår hjemmeside www.freetrailer.com eller via Freetrailer appen. Man har 14 dagers angrefrist på Freetrailers tjenester. Denne frafaller ved leieperiodens begynnelse. 
 • Ved en times forsinket avhenting av Freetraileren, belastes et gebyr for forsinket avhenting i tillegg til eventuelt reservasjonsgebyr og forsikring. Du kan også risikere at reservasjonen annulleres. 

 

Ditt ansvar

 • Du er ansvarlig for at Freetraileren er trukket av et kjøretøy som er lovlig registrert for å kjøre med tilhenger og at bilen har en ansvarsforsikring.  
 • Du må ha et gyldig førerkort, slik at du kan kjøre den leide Freetrailer. Du er ansvarlig for å kjøre med Freetraileren i full overensstemmelse med trafikkreglene 
 • Freetraileren kan bare kjøres av deg og eventuelt en ekstra sjåfør. Denne kan tilføyes i kontrakten når leieperioden aktiveres i FreetrailerappenFreetraileren kan ikke leies ut til en tredje person, og kan ikke brukes til å transportere personer eller levende dyr.  
 • Freetraileren kan ikke brukes til politiske eller religiøse formål.  
 • Ved punktering av tilhengeren skal du demontere tilhengeren og trekke den inntil veikanten, slik at den ikke står til hinder for trafikken. Lås Freetraileren og ring til kundeservice med det samme. 

 

Parkeringsavgift og bot

 • Du er selv ansvarlig for å betale parkeringsavgifter og bøter. Hvis Freetrailer mottar bøter på dine vegne, gir vi dine opplysninger til de involverte parter, og du blir belastet et ekstra administrasjonsgebyr.  
 • Manglende betaling av parkeringsavgift /bot vil resultere i et krav mot leier av tilhengeren, evt. inkludert de purre- og administrasjonsgebyrFreetrailer forbeholder seg retten til å trekke eventuelle avgifter fra det oppgitte betalingskort. 
 • Eventuelle innvendinger mot parkeringsavgift /bot skal rettes til botens utsteder 
 • Å ta Freetraileren med til utlandet skjer på eget ansvar. Kopi av registreringsattesten ligger bak i tilhengeren, men du kan bli bøtelagt for ikke å kunne forevise den originale registreringsattest. Vær imidlertid oppmerksom på at skader på tilhenger eller bil, ikke dekkes av forsikringen i utlandet. Du er selv ansvarlig for hjemtransport av Freetraileren. Vi anbefaler at du som utgangspunkt ikke tar våre tilhengere med til utlandet. 

 

Returnering av Freetraileren

 • Freetraileren betraktes som avlevert når du har mottatt en e-post bekreftelse fra Freetrailer 
 • Se nøyaktig leieperiode i leiekontrakten du har mottatt  e-post ved aktivering av lånet 
 • Freetraileren skal returneres i rengjort tilstand til Freetrailers område på avhentingsstedet, på tidspunkt angitt i kontrakten, innenfor butikkens åpningstid. Avleveres ikke Freetraileren i rengjort stand, kan du bli pålagt å betale et rengjøringsgebyr. 
 • Forutsatt ledig kapasitet, kan du forlenge leieperioden gjennom Freetrailerappen www.freetrailer.com eller ved å kontakte kundeservice. Avtale om forlenget leieperiode er først gyldig når du har mottatt en skriftlig bekreftelse fra Freetrailer på e-post 
 • Ved forsinket returnerinav tilhengeren, trekker Freetrailer et forsinkelsesgebyr, samt leie for hver nye påbegynte leieperiode du har tilhengeren i din besittelse og /eller ikke har kvittert for returnering i appen. Har du valgt forsikring, fornyes denne for hver påbegynte leieperiode inntil tilhengeren er returnert. 
 • Har du ikke inngått en skriftlig avtale med Freetrailer om forlengelse av leieavtalen, kan Freetrailer ta tilhengeren tilbake gjennom en øyeblikkelig namsmannsvirksomhet uten sikkerhetstillatelse, på din bekostning. 

 

Forsikring og selvrisiko

 • Alle Freetrailere er forsikret av Freetrailer. Hvis du avleverer tilhengeren i skadet eller utilstrekkelig tilstand, eller hvis tilhengeren blir stjålet, må du betale en selvrisiko.  
 • Hvis skaden eller tapet er beregnet til et beløp mindre enn selvrisikoen, vil differansen betales til deg når en endelig beregning er foretatt av Freetrailer 
 • Har du kjøpt forsikringfjernes ee. Merke at lås, nøkkel /elektronisk nøkkel (FOB), låsekasse og nesehjul ikke er dekket av forsikringen. 
 • Hvis du mister lås eller elektronisk nøkkel (FOB), blir du belastet et gebyr 
 • Forsikringen dekker ikke tyveri av tilhenger. Det vil alltid være selvrisiko dersom tilhengeren blir stjålet.  
 • Hvis skaden eller tapet, helt eller delvis, skyldes forsett eller brudd på leiebetingelsene kan Freetrailer reise krav om erstatning i tillegg til selvrisikoen 
 • Forsikringen dekker ikke skade på eller tyveri av varer. 

 

Når gjelder forsikringen?

 • Alle Freetrailere er forsikret av Freetrailer Danmark. Hvis du avleverer Freetraileren i skadet eller utilstrekkelig stand, eller hvis Freetraileren blir stjålet, skal du betale en selvrisiko på 4500 NOKOppgjørs skaden eller tapet til et beløp som er mindre enn selvrisikoenutbetales differansen til deg. 
 • Har du kjøpt forsikring på 49 NOK per leieperiode, blir selvrisikoen ved skade redusert til 0 NOK. 
 • Merk at lås, nøkkel / elektronisk nøkkel (FOB), samt låsekasse og nesehjul ikke dekkes av forsikringenVed tap av lås pålegges et gebyr på 950 NOK. Ved tap av elektroniske nøkkel (FOB) pålegges et gebyr på 210 NOK. 
 • Hvis skaden eller tapet helt eller delvis skyldes forsettlig oppførsel eller misligholdelse av Freetrailers leiebetingelser, kan Freetrailer Danmark rette kreve om erstatning i tillegg til selvrisiko beløpet. 
 • Forsikringen dekker ikke skade på varer eller tyveri av varer i tilhengeren. 

 

Ansvarsfraskrivelse

 • Freetrailer er under ingen omstendigheter ansvarlig for driftstap, tap av fortjeneste eller annet indirekte tap hos deg eller annen tredjepart.  
 • Freetrailer er ikke ansvarlig for eventuelle skader som tilhengeren kan forårsake din bil eller dens elektriske systemer.  
 • Freetrailer påtar seg intet ansvar for skader på gods i tilhengeren eller tyveri av gods fra tilhengeren 
 • Din reservasjon er ikke en garanti for at den bestilte tilhenger er tilgjengelig. Hvis tilhengeren ikke rettidig er returnert av tidligere leier – eller hvis den er skadet –  er Freetrailer ikke pålagt å skaffe deg en tilhenger. Uansett årsak kan Freetrailer ikke holdes ansvarlig for tapte reservasjoner, eller for manglende tilhengere ved avhenting. 

Klager

 • Hvis du vil klage på kjøpet av Freetrailers tjenester, rettes henvendelse til Freetrailers kundeservice.   
 • Du kan også bruke Forbrukerrådets veiledning vedrørende klager: www.forbrukerradet.no

 

Sikkerhet og betaling

 • Freetrailer bruker AltaPay som betalingsløsningAltaPay er SSL-kompatibel og PCI-sertifisert. Dette betyr at din betalingsinformasjonen er sikret etter beste standard.  
 • Når du leier en tilhenger hos Freetrailer, benytter vi SSL som forsikrer at kommunikasjonen mellom Freetrailer og AltaPay, og mellom kunden og Freetrailer er kryptert. Dette betyr at det bare er AltaPay som har tilgang til dine kredittkortinformasjoner. 
 • Freetrailer registrerer ditt betalingskort når du bestillerNår du avleverer tilhengerentrekker vi eventuelt reservasjonsgebyr, forsikringekstra leieperioder, forsinket avleveringsgebyrbetaling av eventuelle skader og tyveri fra det oppgitte betalingskort.  
 • Betalingen skjer i en omgang, og det kommer ingen ekstra trekk senere på betalingskortet, med unntak av eventuelle parkerings bøter.

Hvis uhellet er ute, bruk denne veiledningen:

Forsikringsformular NO