Personvernerklæring

Verdt å vite om innsamling av Cookies og andre data

1. Innledning

Personopplysninger er alle typer opplysninger som kan brukes til å identifisere deg som person. Freetrailer Danmark ApS («Freetrailer») oppfordrer deg derfor til å være forsiktig med hvem du gir personopplysningene dine til, og være bevisst på hvilke formål personopplysningene brukes til når du gir dem til andre.

Innsamling og behandling av andres personopplysninger er regulert av både EUs personvernforordning og norske lover. Freetrailer har iverksatt nødvendige tiltak for å sikre at Freetrailer kan overholde gjeldende lovverk, slik at vi kan forsikre deg om at vi behandler personopplysningene dine på en trygg måte.

I disse retningslinjene for personvern beskriver vi mer utdypende under hvilke omstendigheter vi samler inn og behandler personopplysninger, hvilke rettigheter du har i den sammenheng og hvordan vi beskytter personopplysningene dine. Du er selvfølgelig også alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger.

2. Behandlingsansvarlig

Når du gir personopplysningene dine til Freetrailer, vil Freetrailer anses som behandlingsansvarlig for personopplysningene. Hvis du har spørsmål eller kommentarer om innsamlingen og behandlingen av personopplysningene dine, eller hvis du vil utøve rettighetene dine angående personopplysningene, kan du når som helst kontakte Freetrailer. Vi svarer på henvendelsen din så snart som mulig.

Kontaktinformasjonen vår er:

Freetrailer Danmark ApS
CVR-nr. 27 62 66 61
Gladsaxe Møllevej 67-69
2860 Søborg, Danmark
Tlf. +47 21 99 97 97
E-post: info@freetrailer.no

3. Dine rettigheter

Når Freetrailer mottar og behandler personopplysningene dine, har du visse rettigheter. Du har til enhver tid rett til å kontakte oss for å utøve en eller flere av rettighetene dine. Du kan kontakte oss via vanlig brev, på e-post eller telefon eller ved fysisk fremmøte på adressen som er angitt her. Du må identifisere deg, slik at vi kan være sikre på at vi ikke behandler personopplysningene dine basert på en forespørsel fra en tredjepart.

Vi vil sørge for å etterkomme forespørselen din uten unødig forsinkelse etter henvendelsen fra deg. Hvis forespørselen din er så kompleks at den fører til lengre behandlingstid, vil vi uten unødig forsinkelse informere deg om de tiltakene vi tar, basert på din forespørsel, og holde deg oppdatert om behandlingen av forespørselen. Uansett vil vi under alle omstendigheter etterkomme forespørselen så snart som mulig etter at vi har mottatt den. Behandlingen av en forespørsel om å utøve rettighetene dine er selvfølgelig gratis.

Vår kommunikasjon med deg i forbindelse med behandlingen av forespørselen vil alltid skje på en kortfattet og lett forståelig måte, og i utgangspunktet på den måten du foretrekker, for eksempel via elektronisk kommunikasjon (e-post).

Når vi behandler personopplysningene dine, har du blant annet følgende rettigheter:

Du har rett til å få bekreftet om vi behandler personopplysningene dine, og rett til å få tilgang til en kopi av de personopplysningene som vi eventuelt behandler. Videre har du rett til å få informasjon om formålene med behandlingen av personopplysningene dine, hvilke typer opplysninger vi behandler, hvilke databehandlere eller typer databehandlere vi eventuelt gir personopplysningene dine videre til samt informasjon om tidsperioden der vi regner med å behandle personopplysningene. Hvis vi behandler personopplysninger om deg som vi har samlet inn fra en tredjepart, har du også rett til å motta fullstendig informasjon om hvor opplysningene kommer fra.

Du har også rett til å få overført personopplysningene dine direkte til en annen behandlingsansvarlig, såfremt det er teknisk mulig.

Hvis vi overfører personopplysningene dine til behandling i et annet land, har du også rett til å få informasjon om de nødvendige garantier for personvernet ditt som mottakeren har satt.

Videre har du rett til å få personopplysningene dine korrigert. Det betyr at du kan be oss om å oppdatere og endre personopplysningene dine hvis de er feil eller ufullstendige.

Du har også rett til å be oss om å slette personopplysningene dine, slik at de ikke lenger vises i våre systemer eller kataloger. Vår avtale med deg kan være avhengig av at vi er i besittelse av og har rett til å behandle visse opplysninger om deg. Sletting av personopplysningene vil derfor kunne medføre at vi ikke lenger kan tilby deg tjenestene eller produktene våre. Det kommer imidlertid an på typen opplysninger du ber oss om å slette. I enkelte tilfeller beholder vi personopplysningene dine fordi vi kan være underlagt en rettslig forpliktelse i henhold til gjeldende lov. I disse tilfellene er vi nødt til å beholde en slik kopi.

Du har også rett til å be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine. For eksempel til å kun gjelde enkelte personopplysninger eller kun til bestemte formål.

Du har til enhver tid rett til å sende inn en klage over vår behandling av personopplysningene dine til Datatilsynet. Datatilsynet har følgende kontaktinformasjon: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K, dt@datatilsynet.dk, Tlf. 33 19 32 00, fax 33 19 32 18.

Hvis vi har gitt personopplysningene dine videre til behandling av en tredjepart, vil vi varsle enhver slik tredjepart om din utøvelse av dine rettigheter, med mindre en slik varsling viser seg å være uforholdsmessig vanskelig.

Hvis vi skulle oppdage en endring i de personopplysningene vi behandler, vil vi ta kontakt med deg for å få ditt samtykke til at vi oppdaterer personopplysningene i henhold til endringene. Vi oppdaterer bare personopplysningene hos oss hvis vi har mottatt samtykke til det, eller hvis gjeldende lovverk tillater eller forplikter oss til å foreta en slik oppdatering. Vi vil imidlertid alltid informere deg om alle oppdateringer av dine personopplysninger hos oss.

4. Personopplysningene dine

Freetrailer samler inn og behandler personopplysningene dine bare til fastsatte formål. Disse formålene opplyser vi deg om på en lett forståelig, klar og entydig måte før du gir personopplysningene dine til oss. De innsamlede opplysningene vil bare brukes til de fastsatte formålene, og vi behandler kun de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle disse formålene. Vi behandler dem også bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene.

Det overordnede målet med vår innsamling og behandling av personopplysningene dine vil alltid være å muliggjøre og tilrettelegge levering av de tjenestene eller produktene som du uttrykker et ønske om å motta fra oss. Nærmere bestemt kan vår innsamling og behandling av dine personopplysninger ha ett eller flere av følgende spesifikke formål:

 • Å leie ut til deg eller på annen måte stille til rådighet for deg en eller flere tilhengere/sykler, på din forespørsel.
 • Å levere ytterligere relaterte tjenester som du måtte be om.
 • Å optimalisere tjenestene våre til deg.
 • Å sende deg relevant informasjon i forbindelse med leieavtalen din via mail, telefon og sms.
 • Å sende deg nyhetsbrev, tilbud, invitasjoner til arrangementer og begivenheter fra Freetrailer, samt spørreskjemaer for å forbedre Freetrailer sin tjeneste for sine kunder, hvis du aktivt har samtykket til det.

De opplysningene vi ber deg om, kan være følgende:

 • Navn, adresse, telefonnummer, personnummer, e-postadresse, kredittkortinformasjon, førerkortinformasjon, bilens registreringsnummer og geolokation.

Vi behandler personopplysningene dine på en eller flere av følgende måter:

 • Via Freetrailers nettsted
 • Via Freetrailers app
 • Via Freetrailes kioskløsning, som er plassert fysisk hos våre partnere

Vi kan samle inn personopplysningene dine på en eller flere følgende måter:

 • Direkte fra deg når du kontakter oss om tjenestene og produktene våre. Slike henvendelser kan være gitt skriftlig (i vanlig brev), elektronisk (via e-post), digitalt ved inntasting på nettstedet vårt eller via våre digitale apper (apper/kiosk), på telefon eller ved personlig fremmøte på adressen vår.
 • Fra en tredjepart, som du har bedt om å overføre dine opplysninger til oss.

Du er selvfølgelig ikke forpliktet til å gi personopplysningene dine til oss. Vi kan imidlertid være underlagt krav i gjeldende lovverk om innsamling og behandling av visse typer personopplysninger fra kundene våre. Hvis du ikke ønsker å overføre slike personopplysninger til oss, vil vi i disse spesifikke tilfellene dessverre ikke kunne tilby deg tjenestene eller produktene våre. Vi håper du forstår at dette kun er for å overholde gjeldende lovverk.

5. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysningene dine

Freetrailer behandler bare personopplysningene dine hvis vi har det nødvendige rettslige grunnlaget for det. Dette kan være at du har gitt samtykke til at vi behandler personopplysningene dine. Det kan også være at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale vi har inngått med deg, eller for å ta bestemte forholdsregler på forespørselen din før vi inngår avtalen. Vi kan for eksempel også behandle personopplysningene dine hvis det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser vi har i henhold til gjeldende lovverk.

Hvis behandlingen av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke, vil vi be deg om å gi et uttrykkelig samtykke før vi behandler dem. Et avgitt samtykke kan når som helst trekkes tilbake ved at du sier ifra til oss, enten skriftlig til den adressen vi har oppgitt (inkludert elektronisk adresse) eller muntlig ved henvendelse på telefonnummeret vi har oppgitt eller ved personlig fremmøte på adressen vår. Tilbaketrekking av samtykket kan imidlertid medføre at vi ikke lenger kan oppfylle de formålene som personopplysningene ble innsamlet til, slik at vi ikke lenger kan tilby deg våre tjenester.

6. Innsamling av personopplysninger ved besøk på våre digitale kanaler (Cookie)

Når du har besøkt Freetrailers digitale salgskanaler, kan vi samle inn følgende opplysninger om deg:

 • Hvilke sider du har sett på og når, (dette er noe som kalles ditt «elektroniske spor»), hvilken nettleser du bruker, hvilken IP-adresse du har.
 • Navn, etternavn, adresse, telefonnummer, personnummer, e-post, førerkortnummer, bilens registreringsnummer, kredittkortopplysninger og geolokation.
 • Eventuelt brukernavnet på den enheten du bruker til å besøke våre digitale kanaler.

Freetrailer samler inn statistiske opplysninger om besøkende på markedsføringsnettstedet vårt. Disse opplysningene gjør det ikke mulig å gjenkjenne eller identifisere enkeltpersoner.

De ovennevnte opplysningene bruker vi til å se hvordan du finner frem til nettstedet vårt, og hvordan du navigerer inne på markedsføringsnettstedet vårt.

Disse opplysningene brukes kun i forbindelse med driften av nettstedet og til utarbeidelse av statistikker, som bl.a. kan brukes til å forbedre strukturen på nettstedet.

7. Sensitive opplysninger

I utgangspunktet samler ikke Freetrailer inn eller behandler sensitive personopplysninger.

Personopplysninger ansees som sensitive hvis de vedrører:

 • Rase eller etnisk opprinnelse,
 • politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning,
 • opplysninger om fagforeningsmedlemskap,
 • genetiske eller biometriske data,
 • helseopplysninger eller
 • seksuelle forhold eller seksuell legning.

Hvis vi det er nødvendig å motta og behandle sensitive personopplysninger om deg for å kunne yte tjenester til deg, vil vi bare motta og behandle slike opplysninger etter å ha fått ditt uttrykkelige samtykke eller i overensstemmelse med en annen årsak som er uttrykkelig tillatt i gjeldende lovverk for å behandle den typen personopplysninger. Vi vil imidlertid alltid sørge for å innhente ditt samtykke til behandling av sensitive personopplysninger så snart som mulig etter å ha mottatt dem. Ditt eventuelle samtykke til behandling av dine sensitive personopplysninger vil alltid gjelde ett eller flere spesifikke formål, som du vil bli gjort uttrykkelig oppmerksom på.

8. Bruk av databehandlere

Freetrailer kan gi personopplysningene dine videre til en tredjepart for å oppfylle avtaler inngått med deg. I tillegg kan noen av personopplysningene gis videre til en tredjepart som følge av hosting og vedlikehold av nettstedet og IT-systemene våre.

Freetrailer bruker bare databehandlere som kan garantere gjennomføring av nødvendige tiltak som sikrer personopplysninger og beskyttelse av dine rettigheter, og deres behandling av personopplysningene dine på vegne av oss vil kun skje i henhold til en skriftlig databehandleravtale mellom Freetrailer og den aktuelle databehandleren. Databehandlerne våre er underlagt formålstjenlig taushetsplikt og vil bare behandle personopplysningene etter klar og dokumentert instruks fra oss.

Freetrailer opprettholder en kontinuerlig dialog med databehandlerne våre for å sikre et hensiktsmessig og tilstrekkelig sikkerhetsnivå for behandlingen av personopplysninger, blant annet for å forebygge utilsiktet og ulovlig tilintetgjørelse og tap av personopplysningene dine samt endring i eller uautorisert tilgang til personopplysningene.

9. Overføring til tredjeland

Freetrailer kan benytte databehandlere i andre land til behandling av personopplysninger og dermed overføre personopplysningene dine til slike databehandlere. Hvis det aktuelle tredjelandet ikke er godkjent av EU-kommisjonen som et såkalt sikkert tredjeland, vil en overføring av personopplysningene dine til dette tredjelandet i utgangspunktet bare finne sted etter at ditt uttrykkelige samtykke til overføringen til den aktuelle databehandleren er innhentet, eller hvis overføring er nødvendig for at Freetrailers kontraktsmessige forpliktelser overfor deg skal oppfylles, eller av hensyn til gjennomføring av tiltak som treffes på din forespørsel før avtalen med deg inngås.

Overføring av personopplysningene dine til et tredjeland vil bare finne sted hvis mottakeren av opplysningene kan gi nødvendige garantier for beskyttelse av personopplysningene.

10. Sikkerhetstiltak

Både Freetrailer og Freetrailers databehandlere har innført egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine, og Freetrailer lagrer personopplysningene på en sikker og forsvarlig måte.

Freetrailer har også opprettet interne prosedyrer for å sikre at bare de medarbeiderne hos Freetrailer som har behov for å kjenne til personopplysningene dine i forbindelse med oppfyllelsen av de formålene som opplysningene ble innsamlet til, har tilgang til disse opplysningene. Vi stiller samme krav til databehandlerne våre angående deres medarbeidere. I tillegg har vi truffet tiltak for å sikre at personer med tilgang til personopplysningene dine kun behandler dem i samsvar med instrukser fra oss.

Personopplysningene dine lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle de formålene som personopplysningene ble innsamlet til.

11. Eventuelle brudd på personvernet

Hvis det til tross for de tekniske og organisatoriske tiltakene som vi, sammen med våre databehandlere, har innført for å sikre personvernet ditt, likevel skulle oppstå et brudd på informasjonssikkerheten, vil vi informere deg uten unødig forsinkelse dersom sikkerhetsbruddet skulle medføre en reell fare for dine rettigheter. Vi vil gi deg fullstendig og relevant informasjon om sikkerhetsbruddet, om hvilke konsekvenser det kan ha for opplysningene dine og om de tiltakene vi iverksetter for å håndtere sikkerhetsbruddet og for å begrense eventuelle skadevirkninger.

12. Konstant vedlikehold av ditt personvern

Hos Freetrailer er vi av den oppfatningen at vi kontinuerlig skal kunne tilpasse våre retningslinjer for personvern i tillegg til tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene dine er beskyttet. Vi vil derfor jevnlig gjennomgå og om nødvendig oppdatere denne personvernerklæringen.

Line with QR code
Last ned Freetrailer App Norge
Download App Norge

Kom i gang nå!
Skann QR koden her eller send «Freetrailer» til 2130 så sender vi deg en link til appen