Slik fester du tilhengeren: En grundig veiledning for sikker påkobling

Skal du feste tilhenger? Slik gjør du det riktig

Påkobling av tilhenger

Løsne først håndbrekket og trekk tilhengeren til bilen. Løft håndtaket på tilhengerkoblingen og senk den ned på kulefestet. Koblingen skal automatisk låse seg fast i kulen når den er senket tilstrekkelig ned. Kontroller at håndtaket er i vannrett stilling etter påkobling.

Husk å løfte nesehjulet før du begynner å kjøre! Bruk sveiven for å heve nesehjulet. Løsne deretter klemmebraketten og hev hele hjulhylsen til nesehjulet er på lik høyde med tilhengerskroget. Stram klemmebraketten til igjen.

Tilhengere med påløpsbremse leveres med en sikkerhetsvaier. Sikkerhetsvaieren skal ligge i en rett linje mellom tilhengeren og kroken skal festes på bilens tilhengerfeste. Det er ikke tilstrekkelig å sløyfe vaieren rundt kulekoblingen!

Tilhengerens strømkontakt skal kobles til bilens elektriske kontakt når tenningen er av. Sørg for at hakket på strømkontakten passer med sporet på bilen, stikk kontakten inn, og skru den med klokken ca. en kvart omdreining. Husk å kontrollere lys før avreise! Du kan se våre videoguider her.

Tilhenger næsehjul

- Kontroller tilhengerlysene, løsne håndbrekket og fjern eventuelle parkeringsklosser før avreise.

Trailer håndtag

Frakobling av tilhenger

Slå av tenningen på bilen, og vri strømkontakten mot klokken til den løsner. Trekk kontakten ut og plasser den i holdesporet på tilhengeren. Vær obs på at kontakten er tilstrekkelig løsnet fra gjengene før du trekker den ut.

Koble av sikkerhetsvaieren og legg den over tilhengerskroget på best mulig måte. Løsne klemmebraketten for å senke hjulhylsen, og stram braketten til igjen. Bruk sveiven for å senke nesehjulet til den er i kontakt med bakken.

Hold inne avtrekkeren på tilhengerkoblingen, og trekk håndtaket opp. Bruke deretter sveiven på nesehjulet til å løfte tilhengeren av kulekoblingen. Sørg for at strømkontakten og sikkerhetsvaieren er avmontert før du ruller tilhengeren vekk fra bilen!

Rull tilhengeren tilbake på sin parkeringsplass, og trekk håndbrekket opp. Monter låsekasse og lås, og avslutt din leie i Freetrailer-appen.

Line with QR code
Last ned Freetrailer App Norge
Download App Norge

Kom i gang nå!
Skann QR koden her eller send «Freetrailer» til 2130 så sender vi deg en link til appen