Hva er maksimal tillat totalvekt for en tilhenger?

Hva kan jeg trekke med min bil?

Alle tilhengere har en egenvekt (hva tilhengeren veier) og lastevekt (hvor tung last tilhengeren kan tåle). Totalvekten er summen av egenvekten og lastevekten.

Det er ditt førerkort og din bils tillatte totalvekt som bestemmer hva du kan trekke. Med klasse B førerkort kan du alltid trekke en tilhenger med totalvekt på 750 kg. Du kan trekke en tyngre tilhenger hvis bilen og tilhengerens samlede totalvekt ikke overstiger 3500 kg. Hvis du har førerkort klasse B96 er den tillatte samlede totalvekten 4250 kg. Tilhengere som har totalvekt mellom 750-3500 kg kan også kreve klasse BE førerkort.

Det er alltid ditt ansvar å kontrollere hva du kan trekke med din bil og ditt førerkort, og at vekten av tilhengeren er innenfor det bilen har tillatelse til å trekke. Hvis du er usikker på om du kan trekke en spesifikk tilhenger, kan du enkelt verifisere det ved å bruke en tilhengerkalkulator.

Leie tilhenger
Omregistrering af trailer

Førerkort klasse BE: Forstå regler

For de som har skaffet seg førerkort klasse BE for første gang før 19. januar 2013, er prosessen enklere sammenlignet med klasse B og B 96. Det er ikke nødvendig å beregne tilhengerens «tillatte totalvekt» på samme måte. Det er tilstrekkelig å konsultere bilens vognkort for å finne informasjon om «tillatt hengervekt» (maksimalt tillatt totalvekt for kjøring med tilhenger på denne bilen) og «tillatt vogntogvekt» (maksimalt tillatt kombinert totalvekt for bil + tilhenger).

Har du skaffet deg førerkort klasse BE for første gang den 19. januar 2013 eller senere, er den maksimale tillatte vekten for tilhengeren 3500 kg. Selv om bilen tilhører klasse B, kreves det klasse C1E (lett lastebil) hvis tilhengerens «tillatte totalvekt» overstiger 3500 kg (Trygg Trafikk).

Line with QR code
Download App Norge

Kom i gang nå!
Skann QR koden her eller send «Freetrailer» til 2130 så sender vi deg en link til appen