Support: +47 21 99 97 97 [email protected]

Det er med stor glede at vi kan løfte våre nye pick-up steder. Freetrailer og IKEA har utvidet samarbeidet, og det er nå mulig å låne trailere på Sandnes, Stavanger, og i nærheten av Kristiandsand.