Alle Selskabsmeddelelser

18. oktober 2019: Freetrailer Group A/S i nyt samarbejde med den svenske vækstkomet 24Storage

For nyligt indgik Freetrailer Group A/S et nyt strategisk samarbejde med svenske 24Storage, som i første omgang får leveret trailere til 9 af lagervirksomhedens lokationer. Alle trailerne leveres med den digitale låseløsning Freelock, hvilket giver 24Storage mulighed for både, at bruge Freetrailers service på deres bemandede og ubemandede lokationer.

24Storage er i kraftig vækst og har fornyligt hentet et større millionbeløb, blandt andet til eksekvering af deres videre ekspansionsplaner. Foruden ekspansion, har 24Storage også stort fokus på den digitale omstilling, herunder effektivisering og optimering af kunderejsen. Dette var blandt andet en af årsagerne til, at samarbejdet mellem de to fremtidsorienterede virksomheder blev indgået.

”Vi ser et enormt potentiale i at indgå et samarbejde med en virksomhed, som ikke kun stiller en transportydelse til rådighed for vores kunder, men via deres digitale løsning også giver kunderne den frihed som passer til dem. Med Freetrailers digitale portal kan vi nu tilbyde vores kunder en ekstra service, uden at vi skal involveres i processen” udtaler CEO, Frederik Sandelin.

Freetrailers digitale økosystem, bestående af app og Bluetooth lås, giver kunderne mulighed for 100% selvbetjening, hvilket stemmer overens med Freetrailers mission om at give kunderne fuld fleksibilitet og adgang til den deleøkonomiske service, præcis når de ønsker det.

Dertil skaber kombinationen af lageropbevaring og mulighed for transportservice, en stor værdi for virksomhedernes kunder, som nu kan låne en Freetrailer gratis, hos udvalgte 24Storage lokationer, geografisk placeret omkring Göteborg, Malmö og Stockholm.

”Det er et yderest spændende samarbejde som har et enormt potentiale – også ud over de svenske landegrænser. Vi ser en fin synergi mellem virksomhederne, da vi b.la. begge har digitaliseringen højt på agendaen. Jeg tror at vi kan drage stor nytte af hinanden og ser frem til et stærkt og mulighedsrigt partnerskab” lyder det fra Nordic Manager, Johan Wijkander.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde, og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

11. oktober 2019: Nyt innovativt samarbejde og øget interesse fra flere retailkæder får Freetrailer Group A/S til at åbne kontor i Tyskland

Freetrailers nylige samarbejde med den tyske teknologivirksomhed Nüwiel har allerede vist sig at være et stærkt match. Den innovative E-trailer, som nu er en del af Freetrailers produktportefølje, har vagt stor interesse fra flere retailkæder syd for grænsen. Derfor åbner Freetrailer nu kontor i Hamborg, oktober 2019.

”Vi er utrolig glade for den interesse, som større retailkæder allerede viser ift. vores E-trailer – den eldrevne transportløsning til cykel og gåben. Derfor har vi nu valgt at åbne en afdeling i Hamborg” fortæller Freetrailers Founder, Allan Sønderskov Darré.

I takt med den stigende omsætning på kerneforretningen og samarbejdet med Nüwiel påbegyndes næste skridt af Freetrailers todelte vækststrategi med fokus på landeekspansion samt fortsat fremdrift på de eksisterende markeder i Skandinavien.  

”Tyskland er et fremtidsorienteret land med en solid teknologisk forståelse, som før har vist sig at være first mover på nye løsninger. Vi ser derfor et enormt potentiale og er sikre på, at dette vil være endnu et skridt i den rigtige retning på vores planlagte vækstrejse. Tyskland bliver samtidig et naturligt springbræt til vores videre indtræden på det europæiske marked” udtaler Allan Sønderskov Darré.

Det nye kontor åbnes på samme adresse som Nüwiel, hvilket skal bidrage til et stærkt og tæt samarbejde samt styrke udviklingsprocessen. ”Deling af kontorlokaler vil fremme vores tætte samarbejde og lette en kontinuerlig forbedring af vores teknologi og produktdesign. Freetrailers bookingplatform bidrager til en øget forståelse af udviklingen i forbrugeradfærd, giver adgang til relevant sdata samt gør det muligt for os at komme ind på det deleøkonomiske marked” siger Nüwiels Co-Founder Natalia Tomiyama.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde, og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

9. oktober 2019: Freetrailer Group A/S: Bestyrelsesformanden i Freetrailer Group A/S køber aktier for knap 1,2 mio. kroner

Efter det netop aflagte årsregnskab køber Mikael Bartroff, bestyrelsesformand i Freetrailer Group A/S, endnu engang aktier i selskabet.

Handlen omfatter denne gang, 325.000 aktier til en samlet markedsværdi på godt 1,2 mio. danske kroner. Formand Mikael Bartroff køber aktierne af Freetrailers CEO, Allan Sønderskov Darré.

Det totale antal aktier i selskabsbeholdningen udgør 9.199.171 med en markedskapital på 35.8 MDKK.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde, og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

18. september 2019: Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S årsrapport 2018/2019

Freetrailer Group A/S aflægger årsrapport for Freetrailer Koncernen for regnskabsåret 01-07-2018 – 30-06-2019.

HELÅRS KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01-07-2018 – 30-06-2019)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 •  Nettoomsætning 34,703.0 (30,193.8)
 •  EBITDA -444.0 (-1,707.3)
 •  Resultat efter skat -2,737.8 (-3,506.0)
 •  Egenkapital 11,076.0 (13,758.3)
 •  EPS (Eearning per share) -0.30 (-0.38)
 •  Soliditetsgrad 57% (67%)

CEO, Allan Sønderskov Darré har følgende kommentarer til regnskabet: 

Overskriften på vores fokus i den afsluttede regnskabsperiode har været vækst og eksekvering af vores strategi. Vi har løftet vores omsætning fra 30,2 mio. DKK til 34,8 mio. DKK, hvilket er en vækst i vores omsætning på godt 15%.

Dette er sket igennem primært 3 indsatsområder, der kort kan opsummeres til:  

 1. Styrket salgsindsats i Norden.  
 2. Øget marketingindsats primært Sociale Medier og en kraftig PR-indsats i Sverige og Norge.  
 3. Optimering og opdatering af vores it-platform. Vores web har fået et facelift, ligesom vi har arbejdet målrettet med at videreudvikle vores app, som bl.a. resulterede i en 2. plads i Danmarks bedste app. 

Indsatserne i skandinavien bærer frugt 

Vi mærker en fortsat stigende interesse for Freetrailer konceptet fra det svenske marked, og det er vores klare forventning, at denne udvikling kommer til at fortsætte i den kommende tid. Det øgede salgsfokus på det svenske marked har siden marts 2019 resulteret i en stigning i kørende trailer hos vores svenske partnere på 18%. Dette er en meget tilfredsstillende udvikling. Det er samtidigt meget til- fredsstillende at konstatere, at antallet af udlejninger på det svenske marked i samme periode er steget med ikke mindre end 34% i forhold til året før. Det vidner samtidigt om, at den øgede markedsføringsindsat på det svenske marked bidrager til en øget efterspørgsel på Freetrailers udlejningsprodukt.

Markant vækst i antallet af udlejninger  

Antallet af udlejninger er steget markant igennem de seneste 3 år – hele 42% er antallet steget med i perioden. Som det også fremgår af grafen, er det især i perioden siden børsintroduktionen væksten har taget fart. Mens væksten i antallet af udlejninger fra juni til juni i 2016/2017 og 2017/2018 er steget med 8%, så er væksten fra juni til juni 2018/2019 steget med 23%. Dette vidner om, at der er et stort langsigtet potentiale for Freetrailers forretningskoncept med de rette indsatser.

Freetrailers app udviser fortsat fremgang 

I Freetrailer har vi hele tiden troet på, at fleksibilitet og frihed til at vælge for såvel vores partnere som vores kunder er en vigtig vej til yderligere udbredelse af Freetrailer konceptet. Vi har således længe arbejdet på at forbedre og udbrede vores App-løsning i sammenhæng med vores elektroniske lås, Freelock. En kombination der netop giver disse fordele til de partnere, der ønsker fuld fleksibilitet for sig selv og deres kunder. Partnere og kundernes brug af Freetrailers selvbetjeningsløsning er i fortsat fremgang, og vi har i 4. kvartal kunne notere ikke mindre end 50.000 downloads af vores app, og vi runder dermed 350.000 antal downloads af vores selvbetjeningsapp.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde, og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

13. september 2019: Freetrailer Group A/S: Indkaldelse til generalforsamling i Freetrailer Group A/S

Hermed indkaldelse til Freetrailer Group A/S officielle generalforsamling, der afholdes den 2. oktober 2019 kl. 18.00-20.00 på adressen Sydmarken 31, 2860 Søborg. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Uddybelse af punkterne på dagsordenen kan modtages pr. mail.

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til stockholder@freetrailer.com. Ønskes det at modtage årsrapporten pr. mail forinden generalforsamlingen, oplyses dette i tilmeldingsmailen.

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde, og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

6. september 2019: Freetrailer Group A/S: Bestyrelsesformand køber op i Freetrailer aktier

Bestyrelsens formand i Freetrailer Group A/S køber aktier efter årsrapport for 2018/2019.

”Freetrailer er på en vækstrejse og med en positiv tilvækst på toplinjen i forhold til samme periode sidste år, er vi kommet godt fra start. De opnåede resultater er opmuntrende, og vi er meget tilfredse med, at Freetrailer som vækstvirksomhed også er i stand til at skabe vækst. Dette lover godt for fremtiden og for den vækstrejse, vi fortsat står over for”, lyder det fra en enig bestyrelse og direktion.

Efter udmeldingen ang. Årsrapporten 2018/2019 har Group CEO Allan Sønderskov Darré solgt 280.000 aktier, til bestyrelsesformand Mikael Bartroff.

Det totale antal aktier i selskabet Freetrailer Group A/S udgør 9.199.171 med en markedskapital på 34.9 MDKK.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde, og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

30. august 2019: Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S helårsrapport Q4 2018/2019

Freetrailer Group A/S aflægger helårsrapport for Freetrailer Koncernen for regnskabsåret 01-07-2018 – 30-06-2019.

Q4 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01-04-2019 – 30-06-2019)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 •  Nettoomsætning 10,108.0 (8,206.8)
 •  EBITDA 560.0 (-510.2)
 •  Resultat efter skat -655.0 (-846.0)
 •  Egenkapital 10,175.0 (13,758.3)
 •  EPS (Eearning per share) -0.07 (-0.09)
 •  Soliditetsgrad 55% (67%)

HELÅRS KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01-07-2018 – 30-06-2019)

(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

 •  Nettoomsætning 34,754.0 (30,193.8)
 •  EBITDA -351.0 (-1,707.3)
 •  Resultat efter skat -2,824.0 (-3,506.0)
 •  Egenkapital 10,175.0 (13,758.3)
 •  EPS (Eearning per share) -0.31 (-0.38)
 •  Soliditetsgrad 55% (67%)

CEO, Allan Sønderskov Darré har følgende kommentarer til regnskabet:

Overskriften på vores fokus i den afsluttede regnskabsperiode har været vækst og eksekvering af vores strategi. Vi har løftet vores omsætning fra 30,2 mio. DKK til 34,8 mio. DKK, hvilket er en vækst i vores omsætning på godt 15%.

Dette er sket igennem primært 3 indsatsområder, der kort kan opsummeres til: 

 

 1. Styrket salgsindsats i Norden. 
 2. Øget marketingindsats primært Sociale Medier og en kraftig PR-indsats i Sverige og Norge. 
 3. Optimering og opdatering af vores it-platform. Vores web har fået et facelift, ligesom vi har arbejdet målrettet med at videreudvikle vores app, som bl.a. resulterede i en 2. plads i Danmarks bedste app.

VÆKST PÅ 30%

Kundernes brug af Freetrailers udlejningsprodukter er det helt grundlæggende for Freetrailers forretning. Det er derfor yderst glædeligt at konstatere, at kundernes brug af Freetrailers udlejningsprodukter er steget med 9,5% i regnskabsperioden. Ser man isoleret på væksten i antallet af udlejninger for 4. kvartal 2018/2019, ses her en vækst i antallet af udlejninger på ikke mindre end 18,9% i forhold til samme periode året før, og jeg er derfor ikke i tvivl om, at vores forretning er på vej i den rigtige retning.

Jeg glæder mig særligt over at omsætningsfremgangen på kundernes lån af Freetrailere (kerneomsætningen) er steget med 30% i forhold til sidste regnskabsperiode. Det vidner om en sund vækst i koncernens indtjening.”

       

VÆSENTLIGE HÆNDELSER Q4 2018/2019

4. april 2019 bliver appen indstillet til den danske E-handelspris for andet år i træk i kategorien – Årets bedste App. Det er Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH), der står bag den prestigefyldte pris for Årets bedste App. Der er fem nominerede appløsninger i kategorien Årets bedste App, Freetrailer indtog som bekendt en fornem 2. plads. 

 

2. maj 2019 meddeler Freetrailer at have indgået 13 nye partnerskabsaftaler i Sverige i indeværende regnskabsperiode og oplever stor fremgang på det svenske marked. Med disse nye partneraftaler er antallet af svenske partnere næsten tredoblet og det potentielle antal udlejningssteder mangedoblet. Freetrailer har indgået partnerskabsaftaler med ICA Maxi, Riksbyggen, Bo Trygg, Mio Möbler, Caparol, Mekonomen, IKEA Pick Up Point, Your Space, Kila Möbler, Bra Sommarmöbler, Big Pink Malmö, Förrådet og Vimpeln. 

31. maj 2019 aflægger Freetrailer Group A/S kvartalsrapport for 3. Kvartal 2018/2019.

3. juni 2019 meddeler Freetrailer at have indgået endnu en partnerskabsaftale på det svenske marked. Denne gang er det Järnia Outlet, der har indgået en aftale om 14 Freetrailere fordelt på syv af detailkædens lokationer. 

11. juni 2019 meddeler Freetrailer, at man udbygger samarbejdet med ICA Maxi i Sverige og dermed endnu engang udbygger sin position i Sverige. Også her er der tale om levering af 14 Freetrailer til to af ICA Maxis butikker i Toftanäs og Trelleborg.  

8. juli 2019 meddeler Freetrailer, at man har indgået et strategisk samarbejde med den tyske transportteknologiske virksomhed Nüwiel. Aftalen indebærer, at Nüwiels innovative cykel trailer fremover kommer til at indgå i Freetrailer’s produktsortiment.  

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde, og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

08. juli 2019: Freetrailer Group A/S: Nyt strategisk samarbejde med tysk transportteknologisk virksomhed skal bidrage til Freetrailer Group A/S internationale vækstplaner

Freetrailer Group A/S har idag indgået en samarbejdsaftale med den tyske teknologivirksomhed NÜWIEL GmbH, hvilket betyder at NÜWIEL’s innovative cykel e-trailer fremover vil indgå i Freetrailer’s produktsortiment.

Gennem sin deleøkonomiske IT-platform, vil Freetrailer således fremover, i tillæg til sin nuværende produktportefølje, der består af traditionelle trailere til biler og el-budcykler, også tilbyde NÜWIEL’s e-trailere. Den specielt designede e-trailer kan transportere varer på op til i alt 200 kg, efter enhver almindelig cykel.

Freetrailer udvider således virksomhedens produktsortiment til nu også at omfatte et miljøvenligt alternativ, som er i tråd med et stadig stigende marked for bæredygtige transportbehov.

Til at begynde med vil Freetrailer, i tæt samarbejde med IKEA og NÜWEIL, tilbyde IKEA’s kunder i større byer i Danmark og Tyskland mulighed for at låne de bæredygtige og innovative e-trailere, pakket ind i Freetrailers unikke udlejningskoncept.

Freetrailer betragter samarbejdet med NÜWEIL som et supplement og en indgangsvinkel til at udbrede Freetrailer konceptet i helt nye forretningsområde.

Mega trends: Med en tiltagende urbanisering ønsker forbrugerne at kunne handle i nærheden af deres hjem, hvilket betyder at de store detailkæder, som konsekvens heraf, vil rykke nærmere på deres kunder. Det kommer de til at gøre igennem åbning af mindre butikker og outlets i større byer, som et supplement til de klassiske varehuse. Freetrailer og NÜWEIL’s nye koncept tilbyder nu kunderne en transportmulighed, der var uset for blot et par år siden.

Partnerskab: NÜWIEL er en banebrydende ny transportteknologisk virksomhed med base i Hamburg. NÜWEIL’s unikke produkt er et stærkt strategisk match til Freetrailer’s forretningsmodel. NÜWIEL’s e-trailer gør det nemt og enkelt at transportere varer i palle-størrelse bagved en cykel – eller sågar ved at gå med enheden bag sig.

Udvidet internationalt samarbejde: NÜWIEL og Freetrailer samarbejder med IKEA på at tilbyde prisvenlige og bæredygtige transportløsninger til deres kunder. Samarbejdet indledes i Q3 2019 og vil i første omgang lanceres i Danmark og Tyskland.

Økonomisk indvirkning: Samarbejdet mellem NÜWIEL og Freetrailer betyder, at Freetrailer kan tilbyde et helt nyt miljøvenligt koncept til sine partnere i de større byer i Europa. Et koncept som både er forbruger og miljøvenligt. I Freetrailer er der ikke tvivl om, at dette kommer til at bidrage positivt til selskabets omsætning og indtjening i de kommende år.

Kai Hartmann, IKEA Tyskland: “NÜWIEL var en af finalisterne ved den første IKEA Bootcamp. Ideen med e-traileren passer på vores vision, om en CO2-neutral levering for vores kunder. Vi har siden 2018 tilbudt kunderne i IKEA Altona muligheden for at anvende NÜWIEL e-traileren. Vi finder NÜWIEL’s produkt innovativt og praktisk og er nu spændt på at se, om vores kunder også synes det.”

Allan Sønderskov Darré, CEO hos Freetrailer Group A/S: ”Da vi første gang hørte om NÜWIEL, for 2,5 år siden, var vi begejstrede, fordi vi vidste, at ”the last mile” levering ville gå hen og blive noget stort. Vores kunder spurgte os allerede dengang, om vi kunne finde frem til en løsning, som kunne opfylde denne service. Så i dag er vi virkelig glade for at have gjort fælles sag med NÜWIEL, og vi er overbeviste om, at vi har det rette produkt og de rette folk til at løse leverance-udfordringerne for ”the last mile.”

Natalia Tomiyama, Co-Founder hos NÜWIEL GmbH: ”Vi er de førende teknologileverandører af e-trailerne, og vi er overbeviste om, at partnerskabet med Freetrailer vil bidrage til en øget tilgængelighed for vores kunder, åbne nye markeder samt skabes der en mulighed for, at private nu kan fragte deres varer på en bæredygtig og miljøvenlig måde.”

Dette er en information om, at Freetrailer Group A/S er forpligtiget til at komme med en bekendtgørelse til EU Forordningen om markedsmisbrug.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde, og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

11. juni 2019: Freetrailer Group A/S: Samarbejdet styrkes mellem Freetailer Group A/S og ICA Maxi med yderligere tilføjelser af nye butikker til eksisterende aftale
Det stærke samarbejde mellem Freetrailer og ICA Maxi fortsætter, og supermarkedskæden tilføjer yderligere 2 butikker med hver en 3-årige aftale. Der er i denne omgang tale om ICA Maxi Toftanäs og ICA Maxi Trelleborg, som henholdsvis får leveret 10 nye trailere til butikken i Toftanäs og 4 nye trailere til Trelleborg.

”Det er fantastisk, at ICA Maxi butikkerne fortsat investerer i Freetrailer konceptet. Siden vores opstart med ICA Malmø ser vi tydeligt en stigende interesse i lokalsamfundet for vores serviceydelse, hvilket b.la. vidner om, at deleøkonomien for alvor er ved at etablere sig indenfor trailerudlejning i Sverige. Vores samarbejde har stort potentiale for begge parter, og vi har tiltro til, at Freetrailer konceptet udbredes til flere af kædens butikker rundt om i Sverige” siger Allan Sønderskov Darré, Group CEO.

Tilbuddet om gratis trailerudlejning er et godt supplement til ICA koncernens vision om at gøre hverdagen lidt enklere, og Freetrailerne leveres også med den smarte låseløsning Freelock, som er 100% selvbetjent og herved giver kunderne fuld fleksibilitet. Det samlede initiativ vil bidrage til det høje kundeserviceniveau, som ICA kontinuerlig søger at højne.

”Freetrailers koncept, om at give kunderne muligheden for at låne en gratis trailer, matcher vores DNA om at sætte kunden i centrum og gøre hverdagen mere enkel. Vi er meget begejstret for samarbejdet, som uden tvivl vil medvirke til endnu stærkere kunderelationer og samtidig får vi en stor eksponering i lokalområdet via reklamen på trailerne” siger Anders Somstedt, ICA Maxi Trelleborg.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde, og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

3. juni 2019: Freetrailer lukker 3-årig kontraktaftale med svensk detailkæde og fortsætter den planlagte vækst

Tidligere på måneden berettede Freetrailer Group A/S om virksomhedens nye salgsstrategi med fokus på den vanlige 3-årige kontraktaftale dog uden et minimumskrav om levering af trailerantal. Salgsstrategien viser sig at være lukrativ, og en ny samarbejdsaftale er indgået med den svenske detailkæde Järnia Outlet.

”Jeg er vældig glad for vores nye samarbejde med Järnia Outlet. Dels fordi detailkædens profil og ambitioner er et rigtig godt match til Freetrailers øvrige portefølje, men også af den grund, at Järnia Outlet har en god geografisk spredning i Sverige” siger Allan Sønderskov Darré, Group CEO.

Den nye aftale medfører i første omgang en levering på 14 nye trailere fordelt på 7 lokationer rundt om i landet, og trailerne leveres med den elektroniske låseløsning Freelock, der betjenes via Freetrailers app.

”Behovet for at transportere noget fra A til B vil aldrig forsvinde, og med ændring af vores salgsstrategi kan vi understøtte vores mission om at være til rådighed over hele Sverige, da vi kontinuerligt øger vores geografiske tilstedeværelse”, siger Allan Sønderskov Darré, Group CEO

Järnia Outlet ser også frem til det nye samarbejde med Freetrailer, og både det deleøkonomiske aspekt og IT-teknologien påpeges af Kædechefen Tommy Fougner hos Järnia Outlet. ”Det smarte delekoncept om udlån af gratis trailere er en fantastisk ”Add On” service. Dertil er Freetrailers elektroniske låseløsning Freelock medårsag til, at vi har indgået et partnerskab. Freelock gør det nemt og enkelt for kunderne at booke og afhente traileren, præcis når det passer dem – og den fleksibilitet vil vi gerne tilbyde til vores kunder” Udtaler Kædechefen Tommy Fougner, Järnia Outlet.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde, og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

31. maj 2019: Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S kvartalsredegørelse Q3 2018/2019
Freetrailer Group A/S aflægger redegørelse for Freetrailer Koncernen for de første ni måneder af regnskabsåret 01-07-2018 – 31-03-2019.

Q3 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01-01-2019 – 31-03-2019)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

Nettoomsætning 7.464,2 (7.686,0)
EBITDA -1.201,6 (-89,1)
Resultat før skat -1.803,3 (-789,1)
Egenkapital 10.427,7 (2.881,3)
EPS (Earning per share) -0,20 (-0,17)
Soliditetsgrad 67% (26%)
NI MÅNEDER KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01-07-2018 – 31-03-2019)
(i parentesen angives tilsvarende periode sidste år)

Nettoomsætning 24.646,0 (21.987,0)
EBITDA -911,0 (-1.197,1)
Resultat før skat -2.694,8 (-3.153,5)
Egenkapital 10.427,7 (2.881,3)
EPS (Earning per share) -0,29 (-0,69)
Soliditetsgrad 67% (26%)
CEO, Allan Sønderskov Darré har følgende kommentarer til regnskabet; ”Det er glædeligt at konstatere at væksten i kundeomsætningen er fortsat ind i 3 kvartal og således fortsat udviser en vækst på ikke mindre end 33%.”

Antallet af udlejninger har også vist en pæn fremgang i 3. kvartal. Den samlede vækst i antallet af udlejninger på årets første ni måneder er nu oppe med 5,8% sammenlignet med samme periode året før. At vi har været i stand til at øge væksten i antallet af udlejninger i 3. kvartal skal bl.a. ses i lyset af det øgede antal Freetrailere, vi har bragt til markedet, hvilket vidner om et fortsat behov for Freetrailers ydelser, samt plads til yderligere kapacitet.”

VÆSENTLIGE HÆNDELSER I Q3 2018/2019 OG EFTERFØLGENDE PERIODE

Den. 15 januar 2019 4-årig kontraktforlængelse med Bilka samt 43% øgning af hypermarkedskædens trailere leveret med Freetrailers elektroniske låseløsning Freelock, der betjenes via en app.
Den. 27 februar 2019 Koncernens resultater i halvårsrapporten blev positiv modtaget af markedet, og Q2 rapporteringen fik en fin dækning i relevante medier.
Den. 2 maj 2019 Vækstforøgelsen fortsætter i Sverige – senest med 13 nye samarbejdsaftaler. Dette er en tredobling af partnerskaber på det svenske marked i indeværende regnskabsår.
Den. 23 maj 2019 Fortsat fokus på teknologi og udvikling af koncernens platform hvilket fornyligt medførte en 2. plads for Årets Bedste App ved FDIH’s E-handelspris.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde, og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

15. maj 2019: Freetrailer Group A/S: Freetrailer flytter offentliggørelsen af Q3 redegørelse

Freetrailer offentliggør kvartalsredegørelse for tredje kvartal (2018/2019) fredag den 31/05-2019.

”Vi har besluttet at flytte offentliggørelsen til den 31/5 2019, da vores oprindelig valgte dato falder på Kristi himmelfartsdag, hvilket vil have indflydelse på markedet både i Danmark og Sverige” udtaler CFO, Philip Filipsen.

Kvartalsrapporten vil være tilgængelig den 31/5 2019 via Spotlight Stock Market samt på Freetrailers IR site.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

02. maj 2019: Freetrailer vinder markante markedsandele i Sverige med ny salgsstrategi

Freetrailer har indgået partnerskabsaftaler med 13 nye partnere i Sverige. Dermed er antallet af svenske partnere næsten tredoblet og det potentielle antal udlejningssteder mangedoblet.

Det svenske marked er mere end dobbelt så stort som det danske for Freetrailer. Dette til trods har den svenske forretning indtil nu kun udgjort omkring 22% af Freetrailers forretning. Et af formålene med børsnoteringen på Spotlight Stock Market sidste år var at udbygge forretningen på de nordiske hjemmemarkeder med særlig vægt på Sverige, så snart kapitalen var rejst og den elektroniske lås for alvor klar til udrulning. 

Freetrailer havde ved børsnoteringen omkring 1.470 trailere i drift, og disse trailere er fordelt på mere end 220 udlejningssteder i hele Skandinavien.

Heraf er 330 trailere i dag placeret i Sverige fordelt på 65 udlejningssteder. Den svenske forretning udgør således fortsat kun cirka 22% af den samlede forretning.

Med Sverige som test-land har Freetrailer i de seneste måneder valgt en ny salgsstrategi, som betyder, at der indgås vanlige 3-årige aftaler, men uden krav til et stort antal trailere fra starten. I stedet aftales der en individuel udrulning og gradvis opjustering af antal trailere efterhånden, som budgetter frigøres hertil hos den enkelte partner. Denne strategi viser allerede nu markante resultater med 13 nye, store partnere i Sverige, som alle har indgået 3-årige aftaler.

Dermed ændres det konkrete potentiale markant, idet det mulige antal udlejningssteder dermed øges med mere end 2.700 alene i Sverige. Dette betyder, at grunden er lagt til en vækst, som vil kunne medføre, at det svenske marked kommer på niveau og potentielt set også forbi det danske i løbet af 4 – 6 kvartaler. Dermed vil det svenske marked alene kunne sikre en fordobling af omsætningen i Freetrailer Group A/S og en forbedring i indtjeningen, som vil være endnu mere markant som følge af, at de faste omkostninger kun i meget begrænset omfang følger med omsætningen.

De nye partnerskabsaftaler er indgået med en række af Sveriges mest kendte brands inklusive Riksbyggen, Mekonomen, Mio Möbler, Caparol, ICA Maxi, Bo Trygg, Mekonomen, Your Space, Kila Möbler, Bra Sommarmöbler, Big Pink Malmö, Förrådet, Båstad Toreskov Self Storage og Vimpeln.

Hovedparten af disse nye partnere havde ingen gratis trailerservice før aftalen med Freetrailer. Dermed repræsenterer aftalerne – udover det store vækstpotentiale til Freetrailer – også at deleøkonomien for alvor er ved at etablere sig indenfor trailerudlejning i Sverige. Aftalerne rulles ud i de kommende kvartaler med Freetrailers elektroniske lås som standard, hvilket betyder, at kunderne vil kunne låne og returnere deres trailere når som helst på døgnet uden involvering af butikspersonale.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

04. april 2019: Nomineret til Årets Bedste App og mere end 300.000 downloads

Efterspørgslen på Freetrailers app er steget markant i takt med, at Freetrailers populære elektroniske lås er rullet ud i alle selskabets lande. Appen er blevet downloadet mere end 300.000 gange til enten Android eller iOS smartphones, og de høje ratings samt en nominering til den danske E-handelspris 2019 – Årets Bedste App – vidner om, at løsningen dækker alle behov i booking-flowet.

 

Freetrailers filosofi har altid været at tage kundernes tid alvorligt og give fleksibiliteten tilbage til den enkelte. Helt fra starten har virksomhedens forretningsmodel været at gøre det enkelt og nemt for kunderne at booke og låne en trailer. Freetrailers app har i samspil med det elektroniske låsesystem Freelock givet fleksibiliteten tilbage til kunderne. Appen kan bruges til både at booke, hente og aflevere en trailer med, og så er den nøglen til at låse det elektroniske låsesystem Freelock op. Appen er indstillet til den danske E-handelspris – Årets Bedste App i 2019 og er desuden blevet downloadet mere end 300.000 gange på enten iOS eller Android.

”Vi er stolte af nomineringen til Årets Bedste App 2019. Vi er kommet igennem et stærkt udtagelsesløb, og det er fire virkelig gode kandidater, vi er oppe i mod” siger CEO Allan Sønderskov Darré og fortsætter: ”Vi kan se, at vores app har fået rigtig godt fat i de nordiske markeder og er blevet downloadet mere end 300.000 gange. Med appen har vores kunder alle de funktioner, de har brug for samlet på mobilen, og det har resulteret i den brede appel og høje rating på 4,6 i Danmark og Norge samt 4,7 i Sverige. Fra appen kan vores kunder både booke, hente og aflevere en trailer, fordi appen også er nøglen til det elektroniske låsesystem Freelock. Det giver kunderne fleksibiliteten tilbage, og det er en af kongstankerne bag vores forretningsmodel” siger Group CEO Allan Sønderskov Darré.

Allan Sønderskov Darré påpeger, at det ikke kun er de skandinaviske kunder, der er glade for appen og Freelock. Freetrailers mange samarbejdspartnere ser også en gevinst ved, at der ikke længere er behov for personale til at håndtere udlejningerne. Den øgede udlejningsfrekvens pr. trailer driver en større kundetrafik til butikken og tilsvarende højere eksponering i gadebilledet, og det gør løsningen endnu mere attraktiv for partnerne. Løsningen har været tungen på vægtskålen, da selskabet skulle tegnet nye aftaler med bl.a. Elgiganten og City Self-Storage.

Det er Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH), der står bag den prestigefyldte pris for Årets Bedste App. Der er fem nominerede appløsninger i kategorien Årets Bedste App. Vinderen bliver det selskab, der på ”fremragende vis har udviklet en App, der har mange downloads, interaktioner, øget omsætningen og/eller kundeloyaliteten, uanset om det er til virksomheder, forbrugere eller imellem disse. I bedømmelsen lægger juryen især vægt på: App engagement, levetid, vækst, brugervenlighed og særegenhed ift. desktop/mobile” skriver FDIH på deres hjemmeside. Vinderen offentliggøres d. 23. maj 2019 til et galla-arrangement i Øsknehallen i København.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

27. februar 2019: Freetrailer Group A/S halvårsrapport 2018/2019

Selskabet holder den høje vækst og lukker 1. halvår med 20% tilvækst i nettoomsætningen.

Freetrailer Group A/S aflægger halvårsrapport for regnskabsåret 2018/2019 (01-07-2018 – 31-12-2018).

KONCERN NØGLETAL 1. HALVÅR I 1.000 DKK 

(i parentesen angives samme periode 2017/2018)

 • Nettoomsætning stiger med 20% til 181,8 (14.301,0)
 • EBITDA stiger til 290,6 (-1.108,0))
 • Resultat før skat lander på -891,5 (-2.364,4)
 • Egenkapital vokser til 295,0 (3.698,9)
 • EPS (earning per share) lander på -0,1(-0,52)
 • Soliditetsgrad 72% (32%)

Se hele rapporten i Finanskalenderen.

Freetrailer har investeret målrettet i salgs- og markedsføringsmaskinen i 1. halvår, for at kunne opfylde ambitionerne om øget vækst. Den investering vil først for alvor slå igennem i de kommende år. Derfor har koncernen også kalkuleret med en forventelig belastning af bundlinjen på den korte bane, og forventer først den fulde effekt af investeringerne på den lange bane. Investeringerne har allerede nu resulteret i nye partnerskabsaftaler med bl.a. IKEA, Silvan, Power, Elgiganten, Riksbyggen, City Self-Storage og Bilka samt en stigning i antallet af udlejninger på 4,5%.

Koncernens resultat før skat for de første seks måneder af regnskabsåret 2018/2019
udgør -819,5 tDKK, hvilket er 1 mio. kr. bedre end forventningerne i det lagte budget. Fremgangen i koncernens nettoomsætning og bruttofortjeneste har vist sig væsentligt stærkere end antaget i de lagte budgetter, hvilket er den primære årsag til, det bedre end forventet resultat.

Et erklæret mål for Freetrailer i indeværende regnskabsår er at øge antallet af trailere, så der på nordisk plan er 2.000 freetrailere.

CEO, Allan Sønderskov Darré kommentarer: ”Resultatet for halvåret beretter fortsat om en solid organisk vækst på 20%, og det er vi godt tilfredse med. Vi har investeret målrettet i at udbygge vores salgs- og marketingsmaskine for at kunne accelerere væksten. Med vores nye aftaler med bl.a. Elgiganten (DK), Riksbyggen (SE) og City Self-Storage (NO) fortsætter vi vores ekspansionsstrategi på hjemmemarkederne gennem strategiske partnerskaber. Vi forventer at den fulde effekt af salgsindsatsen kan aflæse på toplinjen i løbet 2019/2020, og at det vil påvirke resultatet positivt”.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

15. januar 2019: Bilka udvider antallet af trailere med 43% og forlænger aftalen med 4 år

Hypermarkedskæden Bilka forlænger sit samarbejde med Freetrailer i en ny 4-årig aftale. Samtidig udvider varehuskæden antallet af trailere med 43% og vil fra marts 2019 have 127 nye trailere stående foran sine 18 hypermarkeder. Alle de nye trailere bliver leveret med Freetrailers elektroniske låseløsning Freelock, der betjenes via en app.

Igennem de seneste 12 år har lavprisvarehuskæden Bilka været en del af Freetrailer-familien. Det er en stadig stigende efterspørgsel fra kundernes side, der gør, at kæden nu har valgt at udvide antallet af trailere med 43%. CEO Allan Sønderskov Darré er stolt af det langvarige samarbejde og er glad for at Bilka både udvider og forlænger aftalen og samtidig sætter Freelock på alle de nye trailere.

”Vi har oplevet en stadig stigende efterspørgsel på vores gratis trailere. Og da hverken vi eller Bilka ønsker, at nogen skal gå forgæves efter en trailer, er vi i samarbejde kommet frem til at udvide trailerkapaciteten foran Bilkas 18 hypermarkeder. At Freelock kommer på alle de nye trailere ligger helt i tråd med kundernes behov for fleksibilitet”, siger CEO Allan Sønderskov Darré.

Bilkas Head of Store Development, Claus Frederiksen er også godt tilfreds med den nye aftale. ”Bilka er kendt for at have gode priser og et meget bredt sortiment inden for både nonfood og food. Vi tilbyder derudover også et væld af services, der er med til at gøre det nemt for vores kunder. Og gratis lån af freetrailerne er en af de services kunderne er rigtig glade for, så det er helt naturligt for os både at forlænge og udvide vores aftale” slutter Claus Frederiksen

Den nye aftaler træder i kraft marts 2019 og løber over fire år. Kontrakten udvides fra 89 trailere til 127 nye trailere – svarende til en stigning på 43%. Alle de nye trailere leveres med Freelock låseløsning, der gør det enkelt og nemt for kunderne at booke og hente en trailer, når de har brug for det. Bilka, der er ejet af Salling Group, har været samarbejdspartner siden 2006.

Med aftalen bidrager Freetrailer positivt til at indfri sin vækstambition for hjemmemarkederne. Fokus på vækst på hjemmemarkederne er første trin på vækstrejsen frem mod 2022. Indenfor de kommende år er det planen, at Freetrailer flytter sit delekoncept videre ud i verden

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

27. december 2018: 3-årig samarbejdsaftale med City Self-Storage, Norge

Freetrailer indgår en 3-årig samarbejdsaftale med City Self-Storage, der er Norges største minilager og flyttebutik med mere end 5000 lagerrum i Stor-Oslo og Drammen. City Self-Storage Norge er desuden en del af Self Storage Group, der ligesom Freetrailer er repræsenteret i hele Skandinavien. I første omgang indledes det nye samarbejde med 27 trailere fordelt på 13 lokationer.

”Jeg er stolt af at kunne annoncere vores nye samarbejde med City Self-Storage Norge. Norge er et strategisk vigtigt land for os, idet vi har et ønske om en markant udvidelse af vores deleøkonomiske trailerkoncept til det norske marked inden for de nærmeste par år. Jeg håber på, at vi kan være med til at skabe synergi på tværs af Skandinavien for City Self-Storage, som vi allerede gør for andre af vores nordisk repræsenterede samarbejdspartnere”, siger CEO Allan Sønderskov Darré.

Freetrailer skal med den nye aftale i første omgang levere 27 nye trailere fordelt på 13 lokationer i Oslo og omegn. Trailerne bliver leveret med Freetrailers elektroniske lås og app – Freelock – en løsning, der gør det enkelt og nemt for kunderne at booke og afhente en Freetrailer, når det passer kunden.

City Self-Storage ser også frem til samarbejdet med Freetrailer. ”Vi stræber altid efter at give den bedst mulige kundeservice tilpasset den enkelte kundes behov. Freetrailers gratis koncept gør det nemt for vores kunder at flytte fra A til B, hvilket ligger i naturlig forlængelse af vores kerneforretning og vores værdier. For os er det vigtigt at være innovativ og dermed overgå kundens forventninger. Det værdifællesskab deler vi med Freetrailer” siger Isak Larsson, General Manager Scandinavia hos CSS.

Erfaringsmæssigt oplever Freetrailers samarbejdspartnere, at konceptet er med til at skabe øget trafik til butik, eksponering i gadebilledet samtidig med, at det er en attraktiv transportløsning for kunderne. Freetrailer ser frem til samarbejdet, der indledes i startet af 2019.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

12. december 2018: Elgiganten bliver en del af Freetrailer familien med 50 helt nye trailere
Elgiganten og Freetrailer har indgået en partnerskabsaftale om 50 nye trailere fordelt på 10 butikker i Danmark. Men det nye samarbejde bliver Elgigantens Freetrailere markedsført via Freetrailers digitale platform. En platform der gør det muligt for kunderne at booke og transportere varer hjem med de velkendte gratis trailere. Elgigantens CEO Peder Stedal peger på løsningen med Freelock som medvirkende årsag til, at kæden har valgt at gå med.

”Det er med stor gensidig tilfredshed, at vi har kunnet indgå en aftale med Elgiganten om 50 nye trailere til 10 butikker. For os er det meget glædeligt, når vi kan hjælpe vores samarbejdspartnere med at skabe øget trafik til butik, eksponering i gadebilledet samtidig med at vi kan tilbyde en attraktiv hjemtransportsløsning for kunderne”, siger CEO Allan Sønderskov Darré. ”Det er win-win for alle”, slutter han.

Elgigantens CEO Peder Stedal er også tilfreds med den nye aftale. ”Vi lever af glade kunder, og vi har store ambitioner og stræber efter at give vores kunder den bedste oplevelse, hver gang de er i kontakt med os. Den nye Freelock løsning gør det enkelt og nemt for kunderne at booke og hente, og det stemmer rigtig godt overens med de kundefordele, vi tilbyder vores kunder”, siger han.

I første omgang er det aftalt, at Elgiganten får 50 trailere til fordeling på 10 butikker. De nye trailere hos Elgiganten forventes at være på plads omkring årsskiftet.

Elgiganten i Danmark er en del af Elkjøp Nordic-koncernen, der også har butikker i bl.a. Norge og Sverige, hvor Freetrailer også er repræsenteret. Freetrailers CEO Allan Sønderskov Darré glæder sig til at byde Elgiganten velkommen om bord og ser et stort potentiale i det nye samarbejde.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com

Telefon: +45 42 90 90 98

 Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

11. december 2018: Referat af ordinær generalforsamling i Freetrailer Group A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Freetrailer Group A/S

Tirsdag den 27. november 2018 kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Freetrailer Group A/S, CVR nr. 28 89 19 38, på selskabets hjemsted. Alle punkter blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer. 

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 53,14% af selskabets samlede aktiekapital på nominelt kr. 6.899.378,25 fordelt på 9.199.171 aktier a kr. 0,75.

Hovedparten af bestyrelsens medlemmer i Freetrailer Group A/S var til stede på den ordinære generalforsamling. Den adm. direktør i Freetrailer Group A/S var til stede.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 • Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 • Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ad 1: Valg af dirigent

Som dirigent valgtes advokat Nicolai Jung, der konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen optagne emner.

Ad 2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsens formand aflagde sammen med selskabets administrerende direktør beretning for selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning enstemmigt og med samtlige stemmer.

 

Ad 3: Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Regnskabet for 2017/2018 blev fremlagt til godkendelse.

Selskabets CFO gennemgik hovedtallene i årsrapporten med tilhørende revisionspåtegning samt det til årsrapporten hørende revisionsprotokollat.

Selskabets årsrapport for 2017/2018 blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 4: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Bestyrelsens forslag vedrørende disponering af resultatet i overensstemmelse med den godkendte årsrapport blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 5: Valg af bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer havde alle meddelt, at de var villige til at modtage genvalg.

Samtlige frem bestyrelseskandidater blev genvalgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Mikael Bartroff blev enstemmigt og med samtlige stemmer valgt som formand for bestyrelsen

Ad 6: Valg af revisor

Der blev fremsat forslag om genvalg af KRESTON CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som revisor for selskabet.

KRESTON CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab blev genvalgt som revisor for selskabet enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 7: Eventuelt

Der var ingen forhold til drøftelse under eventuelt.

Da der ikke forelå yderligere, hævedes generalforsamlingen kl. 17.55

—o0o—

Bestyrelsen

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com

Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

27. november 2018: Freetrailer Group A/S kvartalsredegørelse Q1 2018/2019

Freetrailer Group A/S kvartalsredegørelse Q1 2018/2019

Freetrailer vækster med 21%. EBITDA udgjorde 868,7 tDKK, hvilket ligger i tråd med de opstillede forventninger for kvartalet.

Freetrailer Group A/S aflægger redegørelse for første kvartal i regnskabsåret 2018/2019 (01-07-2018 – 30-09-2018) for Freetrailer Koncernen.

 

Q1 KONCERN NØGLETAL I 1.000 DKK (01-07-2018 – 30-09-2018)

 • Nettoomsætning stiger til 194,4 (7.604,0)
 • EBITDA stiger til 868,7 (103,7)
 • Resultat før skat stiger til 259,6 (-499,6)
 • Egenkapital stiger til 273,4 (-646,8)
 • EPS (Eearning per share) stiger til 0,03 (-0,52)
 • Soliditetsgrad 63% (-7%)

CEO, Allan Sønderskov Darré kommentarer: Freetrailer er på en vækstrejse og med 21% tilvækst på toplinjen i første kvartal i forhold til sammen periode år før, er vi kommet godt fra start. Bestyrelsen og direktionen for Freetrailer Koncernen betragter de opnåede resultater som tilfredsstillende og er meget tilfredse med, at Freetrailer som vækstvirksomhed også er i stand til at skabe overskud på bunden. Dette lover godt for fremtiden og for den vækstrejse, vi fortsat står over for.

VÆSENTLIGE HÆNDELSER Q1 2018/2019 OG EFTER PERIODEN

Philip Filipsen tiltræder som Group CFO og direktionsmedlem. Philip bliver således en af de bærende kræfter i implementeringen af Freetrailers vækststrategi både internationalt og på de eksisterende hjemmemarkeder – Danmark, Norge og Sverige.

Vellykket udrulning af 411 trailere til SILVAN og udsigt til et nyt regnskabsår med en forbedring af det økonomiske resultat bl.a. på grund af lavere vedligeholdelsesomkostninger og bedre kundeoplevelse.

Den elektroniske selvbetjeningsløsning Freelock, med smartphone-app og elektroniske lås, er udrullet i alle selskabets aktive lande. Ambitionen om lanceringen i regnskabsåret 2018/19 er dermed indfriet væsentligt hurtigere end planlagt og kommunikeret i selskabets memorandum.

Elektronikkæden Power forlænger sin nuværende aftale og forsætter derved samarbejdet frem til 31. december 2021. Desuden udvides kontrakten til at omfatte flere butikker end i dag. Power flytter alle sine trailere over på Freelock løsningen fra årsskiftet, idet Freelock øger brugernes fleksibilitet markant.

Den nordiske salgs- og marketingsorganisation opruster for at imødekomme den stigende efterspørgsel på det svenske og norske marked. Danske Lars Kronqvist, der tilbage i 2009 var med til at etablere Freetrailer på det svenske marked, indtræder i stillingen som Country Manager for både Sverige og Norge.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

16. november 2018: Den nordiske salgsorganisation opruster
Den nordiske salgsorganisation opruster

Freetrailer holder den udmeldte strategiplan og opruster nu sin nordiske salgsorganisation med nye profiler. Efterspørgslen i både Norge og Sverige har betydet, at selskabet bl.a. henter Lars Kronqvist ind som ny Country Manager for de to lande. Selskabet sigter efter at udvide trailerflåde med yderligere 500 trailere inden sommeren 2019.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel på det svenske og norske marked har Freetrailer valgt at udvide sin salgs- og marketingsorganisation, hvilket er helt i tråd med den udmeldte vækststrategi i forbindelse med noteringen. Danske Lars Kronqvist, der tilbage i 2009 var med til at etablere Freetrailer på det svenske marked, indtræder i stillingen som Country Manager for både Sverige og Norge. Lars er 37 år, svensk gift og bosat i Göteborg. Han kender det svenske marked indgående fra sine tidlige stillinger som Country Manager for bl.a. Skagerak og Carl Hansen. Lars Kronqvist starter i Freetrailer d. 1. december 2018.

”Med ansættelsen af Lars får vi ikke bare en ny Country Manager. Vi får én, der forstår Freetrailers DNA og som samtidig har et indgående kendskab til, hvad der er vigtigt for vores samarbejdspartnere og vores kunder. Vi har en ambition om at udvide med 500 nye trailere i norden inden næste sommer, og med Lars ombord har vi det rette salgsteam til at løfte den opgave”, siger CEO Allan Sønderskov Darré.

 Freetrailer fortsætter linjen med at tegne fire-årige aftaler med de store kæder og vil fremover sigte efter også at skabe synergi for de kæder, der er etableret i både Norge, Sverige og Danmark.

Også inden for digital marketing har selskabet udvidet med en ny Digital Manager – svenske Josefine Andersson. Josefine kommer fra en tidligere stilling som Digital Manager hos DFDS. Hun er hentet ind til at varetage den norske og svenske digital markedsføring.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com

Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

13. november 2018: Indkaldelse til generalforsamling i Freetrailer Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i Freetrailer Group A/S

Hermed indkaldelse til Freetrailer Groups ordinær generalforsamling hos Freetrailer Group A/S, der afholdes den 27. november kl. 17.00-19.00 – Sydmarken 31, 2860 Søborg.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske via siden www.freetrailer.com/dk/generalforsamling

Her er det også muligt at modtage Årsrapporten pr. mail forinden mødet samt tilmelde sig investor mailingliste.

Uddybelse af punkterne på dagsordenen

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen forslår, at den mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning af den ordinære generalforsamling
 3. Bestyrelsen foreslår, at den lovpligtige årsrapport for 2018 vedtages af den ordinære generalforsamling. Den lovpligtige årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside Freetrailer.com/dk/investor fra den 13. november
 4. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsår 2017/2018, og at resultatet overføres til egenkapitalen
 5. Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle medlemmer af bestyrelsen:

 • Mikael Bartroff
 • Dan Takiar Petersen
 • Niels Frederiksen
 • Thomas Munksgaard
 • Allan Sønderskov Darré
 1. Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriserede revisionsselskab Kreston CM
 2. Der er ingen punker under eventuelt

BESTYRELSEN

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

05. november 2018: Freetrailer fremrykker offentliggørelsen af Q1
Freetrailer fremrykker offentliggørelsen af Q1

Freetrailer offentliggør nøgletal for første kvartal (2018/2019) tirsdag d. 27/11-2018. Samme dag afholder virksomheden ordinære generalforsamling i Søborg.

”Vi har besluttet at fremrykke offentliggørelsen to dage til d. 27/11 2018. Det giver os mulighed for at give en samlet orienteret på generalforsamlingen om vores performances for regnskabsårs 2017/2018 samt for Q1 i indeværende regnskabsår” siger CFO Philip Filipsen

 Kvartalsrapporten vil være tilgængelig d. 27/11 2018 kl. 10.00 via Spotligt Stock Market og Freetrailers IR site.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com

Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

17. oktober 2018: Elektronikkæden Power flytter over på Freetrailers elektroniske låseløsning Freelock
Elektronikkæden Power flytter over på Freetrailers elektroniske låseløsning Freelock

Elektronikkæden Power flytter alle sine trailere over på Freelock løsningen fra årsskiftet og forlænger sin aftale frem til 31. december 2021. Freelock øger brugernes fleksibilitet markant, og det er noget, der falder i god jord hos Power.

Freelock løsningen fortsætter med at gøre sit indtog på det dansk marked, og nu har elektronikkæden Power også valgt at flytte sine trailere over på den fleksible låseløsning.

”Freelock er blevet en populær løsning for mange af vores samarbejdspartnere, fordi den gør det enkelt og nemt for kunderne at booke og hente en trailer, når de har brug for det. Samtidig er det typiske billede, at Freelock giver en øget udlejningsfrekvens pr. trailer, og det driver en større kundetrafik til butikken og tilsvarende højere eksponering i gadebilledet” siger CEO Allan Sønderskov Darré

Power har forlænget sin nuværende aftale og forsætter derved samarbejdet frem til 31. december 2021. Desuden har de udvidet kontrakten til at omfatte flere butikker end i dag.

”Vi oplever en stadig stigende interesse for vores Freetrailer-koncept. Vi ser det som et skulderklap, når vi kan udvide samarbejdet med vores eksisterende partnere. Det betyder nemlig, at vores samarbejdspartnere har glæde af aftalen, og at deres kunder efterspørger vores trailere” slutter CEO Allan Sønderskov Darré.

Power er en del af den norske koncern Power International A/S tidligere Expert A/S. Allan Sønderskov Darré glæder sig til at fortsætte det gode samarbejde med Power.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com

Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

1. oktober 2018: Freelock i Norden foran planen – udlejningen pr. trailer stiger med udrulning af den digitale tjeneste

Freelock i Norden foran planen – udlejningen pr. trailer stiger med udrulning af den digitale tjeneste

Freetrailers elektroniske selvbetjeningsløsning Freelock, med smartphone-app og elektroniske lås, er nu udrullet i alle selskabets aktive lande. Ambitionen om lanceringen i regnskabsåret 2018/19 er dermed indfriet væsentlig hurtigere end planlagt. Med løsningen overgår Freetrailer til at være en fuld digital tjeneste, der tilbyder sine brugere en endnu større fleksibilitet, og brugerne kvitterer med flere udlejninger. Det giver en højere udlejningsfrekvens pr. trailer og en bedre forretning for alle, siger CEO Allan Sønderskov Darré.

Siden 2016 har det været muligt at låne en dansk trailer via Freelock. Nu er selskabets svenske og norske trailere kommet med på vognen – og det er sket hurtigere end forventet. I Danmark viser erfaringerne med Freelock i fx IKEA Gentofte, at udlejningerne er steget med næsten 50%, efter systemet er blevet indført (baseret på et uforandret antal trailere). Systemet øger brugernes fleksibilitet markant, og det er noget, der falder i god jord hos de mange bruger og samarbejdspartnere.

”Vores brugere er rigtig glade for den fleksibilitet Freelock giver. Vi kan se på forbrugsmønsteret, at brugerne optimerer deres lejeperiode ved at hente og aflevere traileren, så det passer ind i familiens planer. Tidligere ventede mange af vores brugere til næste dag med at levere traileren tilbage, men nu kommer den tilbage før, og det er godt for ”økosystemet”, siger CEO Allan Sønderskov Darré og forstætter ”for så kan traileren komme ud og kører flere gange på et døgn, til glæde for endnu flere brugere, der så ikke behøver at gå forgæves”.

Det er ikke kun de skandinaviske brugerne, der er glade for Freelock. For Freetrailers mange samarbejdspartnere er det også en gevinst, at den fulde digitale tjeneste betyder, at der ikke længere er behov for personale til at håndtere udlejningerne. Men gevinsten ligger også i, at den øgede udlejningsfrekvens pr. trailer, driver en større kundetrafik til butikken og tilsvarende højere eksponering i gadebilledet, og det gør løsningen endnu mere attraktiv for partnerne.

Freelock løsningen har også givet Freetrailer mulighed for at indlede en ny type samarbejder. Et eksempel herpå er fx samarbejdet med de ubemandede benzinstationer Go-On i Danmark, som ved hjælp af Freelock nu både kan tilbyde udlejning af Freetrailere og øge deres eksponeringen gennem trailerne.

”I forbindelse med udrulningen af Freelock i Sverige, sagde en af vores partnere, at opfindelsen af Freelock, er tæt på at være lige så genial, som opfindelse af hjulet. Det er måske at tage munden for fuld, men det fortæller i hvert fald noget om, at vi nu har udviklet en velfungerende digital tjeneste, der ret præcist tilgodeser både vores brugeres og samarbejdspartneres behov. Og potentialet med Freelock er stort ­­– det kan vi allerede mærke”, slutter Allan Sønderskov Darré.

I Danmark findes Freelock bl.a. hos IKEA, XL Byg, Rema 1000, Go-On, EDC mm. Udrulningen af Freelock i Silvan regi er i fuld gang. De svenske og norske trailere er også kommet med på vognen og her er det IKEA, der fører an, hvor 3 ud 4 trailere har Freelock.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com

Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

12. september 2018: Markant forbedret indtjening pr. trailer – omsætning er steget med 19%

Markant forbedret indtjening pr. trailer – omsætning er steget med 19%

Regnskabsårets første to måneder (juli-august) viser en samlet kundeomsætningstilvækst på 19% for hele koncernen i forhold til samme periode sidste år. Tilvæksten er størst i Norge, hvor firmaet i perioden er væksten med hele 93% i forhold til 2017.

Index 100=2017Kundeomsætning,2018*   
 Freetrailer GroupFreetrailer DanmarkFreetrailer SverigeFreetrailer Norge
Total119115117193

* Kundeomsætning er et udtryk for omsætning genereret ved udlejning af trailere til brugerne (omfatter ikke partnerindtægter).

Udrulningen af Freelock skaber øget udlejningsfrekvens pr. trailer

Omsætningen pr. trailer er steget markant for regnskabsårs to første måneder ift. sidste år. Årsagen hertil er bl.a., at udrulningen af Freelock for alvor er slået igennem, og at det har medført en øget udlejningsfrekvens pr. trailer.

”Freelock har løftet udlejningsfrekvensen pr. trailer, helt som vi forventede. Men vores fremgang er også hentet ved, at kunderne i øget omfang benytter sig af vores tilbud om forhåndsreservation af trailerne, ligesom de i endnu højere grad tilkøber forsikringsdækning. Desuden har vi i forbindelse med en forbedring af vores forsikringsprodukt været i stand til at fastholde forsikringsandelen trods en justering af prisen. Den samlede performanceforbedring bekræfter forventningerne beskrevet i vores memorandum. ” siger CEO, Allan Sønderskov Darré.

Norge hitter

Den strategiske markedsføringsindsats på det norske marked har resulteret i et styrket kendskab til Freetrailer samt en markant vækst i både omsætning og antallet af udlejninger ift. samme periode sidste år. På det norske marked ligger kundeomsætningen således på indeks 193 i 2018. Også antallet af udlejninger er eksploderet i Norge ift. sidste år. Dette skyldes en kombination af øget markedsføring, øget antal trailere og øget efterspørgsel.

”Vi er glade for de resultater, vi har opnået. Vi kører efter vores planen og skaber resultater på toplinjen, uden at vi belaster bundlinjen. Der er tale om en solid organisk vækst og det er præcist det, vi sigter efter som virksomhed”, slutter CFO Philip Filipsen.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com

Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

 

 

 

31. august 2018: Helårsrapport 2017/2018

Freetrailer udsender første helårsrapport som børsnoteret selskab og imødekommer forventninger til resultat og vækst

12 mdr. (01.07.17-30.06.18): Koncernens nettoomsætning 30.233 tDKK; koncernens resultat efter skat -3.474 tDKK; resultat pr. aktie -0,38; ikvider 9.414 tDKK; soliditetsgrad 71%. 4. kvartal (01-04-30.6.18): Koncernens nettoomsætning 8.878 tDKK; koncernens resultat efter skat -768 tDKK; resultat pr. aktie: -0,17.

Selskabet lukker som forventet regnskabsåret 2017/18 med en omsætning på 30 mDKK og med et underskud på 3,5 mDKK efter skat. Fjerde kvartal bliver regnskabsårets bedst performende kvartal og udgør 30% af det samlede driftsresultat.

Freetrailers omsætning for 2017/18 er som forventet og tidligere kommunikeret, landet på 30 MDKK. Det svarer til en stigning i forhold til året før på godt 10%. Resultatet for året udgør -3,5 MDKK efter skat, og er ligeledes i overensstemmelse med forventningerne. Særligt ekstraordinære engangsomkostninger til hhv. børsintroduktionen, engangsomkostninger i forbindelse med tilpasning af organisationsstrukturen, samt afskrivninger af afholdte omkostninger i forbindelse med koncernens indtog på nye markeder, er med til at påvirke resultatet negativt.

”Fjerde kvartal er årets bedst performende kvartal, hvor såvel omsætning som driftsresultat udgør 30% af årets samlede driftsresultat. Dette vidner om positiv udvikling i koncernens drifts” siger Group CFO Philip Filipsen og fortsætter ”hertil kommer, at kvartalets underskud udgør mindre end 20% af det samlede underskud for året”.

Koncernen har for året 2017/2018 desuden oplevet en markant vækst i antallet af udlejning på koncernens samlede trailer portefølje på indeks 115 sammenlignet med 2016/17. CEO Allan Sønderskov Darré noterer sig, at koncernens vækstfremgang vidner om, Freetrailer allerede har lagt centrale trædestenene til den fremtidige vækst.

”I Freetrailer er vi lykkes med en lang række projekter, som vi forventer kommer til at påvirke vores resultat positivt de kommende år. Det danske hjemmemarked vokser og der er fuld fart på Norge. Vi udruller Freelock-systemet i Norden for to af vores helt store samarbejdspartnere og med børsnoteringen har vi oplevet en blåstempling fra markedet, der direkte kan mærkes på en stadig stigende interesse for at indgå partnerskab med os” udtaler Allan Sønderskov Darré.

”Vi har en robust strategi, en robust udrulningsplan og et potentiale til at rejse uden for landets grænser og til at få vores dele-økonomiske bevægelse til at vokse,” slutter han og glæder sig over, at fremtiden ser lys ud for selskabet.

Hent rapporten her

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com

Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

24. juli 2018: Fuld udskiftning af byggemarkedskæden Silvans 411 freetrailere bidrager til styrkelse af det økonomiske resultat for 2018/19

Fuld udskiftning af byggemarkedskæden Silvans 411 freetrailere bidrager til styrkelse af det økonomiske resultat for 2018/19

411 spritnye freetrailere står nu klar til brug foran Silvans 43 byggemarkeder i Danmark. Aftalen blev tegnet i efteråret 2017. Freetrailer kan både melde om en vellykket udrulning og udsigt til et nyt regnskabsår med en forbedring af sit økonomiske resultat bl.a på grund af lavere vedligeholdelsesomkostninger og bedre kundeoplevelse. De nye trailere bliver løbende løftet over på Freetrailers teknologisk låsesystem.

Allerede inden børsnoteringen oplyste Freetrailer, at en gentegning af koncernaftalen med byggemarkedskæden Silvan var på pladsen i Danmark. Silvan har været samarbejdspartner siden 2010 og med den nye fireårige aftale, er de 411 gamle freetrailere erstattet med nye og nu på plads foran Silvans 43 byggemarkeder, fordelt over hele landet.

CEO Allan Sønderskov Darré har siden børsnoteringen oplevet ekstra gang i hjulene og øget interesse for Freetrailer konceptet og ikke mindst det nye låsesystem Freelock. ”Indenfor de næste fem år er det vores ambition at vokse til 2.000 trailer på det danske marked alene. Siden noteringen har vi i snit rullet mere end tre nye trailere på gaden dagligt”, siger Allan Sønderskov Darré, der ikke har planer om at sætte salgstempoet ned. Han konstaterer, at virksomheden er gearet til at løfte de store aftaler, og til at rulle både IT-systemer, Freelock og trailere ud sikkert og effektivt.

Aftalen omfatter også en løbende implementering af Freetrailers succesfulde 100% selvbetjeningens låsesystem Freelock på samtlige af Silvan 411 nye trailere. ”De seneste to år har vi koncentreret os om at videreudvikle vores platform til en 100% selvbetjeningsløsning, der tilbyder vores kunder en optimal fleksibilitet og gør det endnu nemmere at dele. Den løsning er der en lang række af vores eksisterende samarbejdspartnere, der nu køber ind i”, slutter Allan Sønderskov Darré.

Freetrailer indgik den ny aftale med Silvan i efteråret 2017. Aftalen løber frem til 30. juni 2021 med et gensidigt opsigelsesvarsel på seks (6) måneder. Freetrailer vil med udrulningen af de 411 trailere styrke sit økonomiske fundament.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com

Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

23. juli 2018: Freetrailer spiller en aktiv rolle i måling af luftforurening i storbyer

Freetrailer spiller en aktiv rolle i måling af luftforurening i storbyer

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men igennem de seneste 12 uger, har 10 freetrailere spillet en aktiv rolle i målingen af luftforureningen i København. Teknologivirksomheden Freetrailer har stablet et pilotprojekt på benene sammen med iværksætterne fra Polisens.io

Freetrailer har altid haft det som sin mærkesag at tænke ud af IT-boksen. I 2004 udviklede de Danmarks første deleøkonomiske platform, hvorfra det var nemt at booke og låne en trailer gratis. De seneste to år har virksomheden koncentreret sig om at videreudvikle platformen til en 100% selvbetjeningsløsning, der tilbyder kunder optimal fleksibilitet og gør det endnu nemmere at dele. Og med det seneste pilotprojekt sammen med IoT iværksætterne fra Polisens.io, fortsætter Freetrailer linjen.

”Det har hele tiden ligget i Freetrailers DNA at forsøge at skabe løsninger, der dækker flere behov på én gang – for at udnytte vores fælles ressourcerne bedst muligt. Man kan kalde det en dobbeltdele-økonomisk løsning. Vores trailere fungerer allerede både som rullende reklamesøjler og som dele-trailere. Derfor er det nærliggende at tænke over, hvordan trailerne ellers kan komme til gøre nytte – når de nu alligevel er ude at køre”, siger Allan Sønderskov Darré.

Derfor var der heller ikke langt fra ord til handling, da Freetrailer stødte på de tre IoT iværksættere fra Polisens.io, der er i gang med at etablere et netværk af avancerede IoT måleboks – de såkaldte Polipods – til overvågning af luftforureningen i byer.

”Vores ambition er at bruge byens egen kilde til forurening – nemlig trafikken – til at opbygget et netværk, der giver et realtidsbillede af luftforureningsniveauet i byen. Vores Polipods kan monteres på alle køretøjer i bevægelse – dvs. cykler, biler, busser og ja altså også på trailere – og derved får vi en rækkevidde, der er 80 gange større end de stationære løsninger. Pilotprojektet med de ti Polipods monteret på freetrailerne har givet os mellem 10-15.000 målepunkter pr. uge, og det er enormt brugbart”, siger CEO Cosmin Pirvu fra Polisen.io

Alle data bliver indsamlet og behandlet i Polisens.io´s monitorsystem. Pilotprojektet har igennem de seneste 12 uger indsamlet over 150.000 målepunkter, og det begejstrer både Allan Sønderskov Darré og Cosmin Pirvu, der derfor har besluttet at udvide samarbejdet til også at omfatte Odense, Århus og Ålborg.

På Polisens.io hjemmeside kan man realtime se forureningsniveauet i København.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com

Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

05. juli 2018: Freetrailer Group udvider sin direktion og øverste ledelse

Freetrailer Group udvider sin direktion og øverste ledelse

Freetrailer Group udvider sin direktion og ansætter Philip Filipsen som Group CFO pr. dags dato. Desuden er Lene Nellemann ansat som Chief Communication Officer (CCO). Begge indtræder i den øverste ledelse.

Philip Filipsen tiltræder som Group CFO og direktionsmedlem pr. dags dato. Han har tidligere været en del af ledelsen i Freetrailer, og har i mange år fungeret som økonomisk rådgiver og interim CFO i en lang række danske og internationale virksomheder. Philip bliver således en af de bærende kræfter i implementeringen af Freetrailers vækststrategi både internationalt og på de eksisterende hjemmemarkeder – Danmark, Norge og Sverige.

”Freetrailer har altid stået for mig, som et stærkt forretningskoncept, fordi det giver mening for alle aktører i værdikæden. Jeg har tidligere været en del af Freetrailers deleøkonomisk vækstrejse og set, hvordan virksomheden har påvirket det nordiske marked”, siger Philip Filipsen ny Group CFO og fortsætter, ”Så da invitationen kom til igen at blive en del af holdet – denne gang med en internationalisering og vækststrategi i kølvandet på børsnoteringen – slog jeg til med det samme. Det er en spændende rejse vi skal på, og jeg ser frem til at indtræde i direktionen og løfte opgave sammen med resten af Freetrailer-teamet”.

Allan Sønderskov Darré har ikke været i tvivl om vigtigheden at få Philip Filipsen med på holdet igen. ”Philip har fra første færd forstået vores DNA. Han har været en vigtig brik ift. udviklingen af Freetrailer i Gazelleårene. Han har den særlige evne, at han både forstår drift til bunds og er en dreven strateg. Og de evner kommer han til at bruge igen nu, hvor vi skal vise vores aktionærer, at vi kan gøre virkelighed af vores vækstplaner på hjemmemarkederne og på den international arena”.

Freetrailer Group har ligeledes ansat Lene Nellemann fra Nord Kommunikation ApS som CCO. Hun skal varetage og styrke Freetrailers strategiske kommunikation, presse og investor relations. Lene har arbejdet med forretningsudvikling og strategisk kommunikation i mere end 20 år i både børsnoterede, offentlige og private virksomheder. Med sin tiltrædelse indgår hun i Freetrailers øverste ledelse.

Freetrailers øverste ledelse består af Group CEO Allan Sønderskov Darré, Group CFO Philip Filipsen, Nordic Area Manager Johan Wijkander, CPO Ture Wibrand, CSO Fie Kemplar, CFO Morten Axholm & CCO Lene Nellemann.

Informationen i denne meddelelse er af en sådan karakter, at Freetrailer Group ApS har pligt til at offentliggøre denne med henvisning til EU’s markedsmisbrugsforordning. Informationen er offentliggjort gennem nedenstående kontaktperson, til offentliggørelse kl. 15:37 den 05.07.2018

For mere information om Freetrailer Group A/S, kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, CEO

E-post: asd@freetrailer.com

Telefon: +45 4290 9098

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det var nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app. og elektronisk lås, der giver kunder fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

27. juni 2018: 15 nye freetrailere på gaden til en kontraktsum på mindst 1,25 mdkk

15 nye freetrailere på gaden til en kontraktsum på mindst 1,25 mdkk

Freetrailer udvider igen sit samarbejde med 15 nye trailere på det svenske og danske hjemmemarked. Den samlede kontraktværdi beløber sig til mindst 1,25 mDKK over de næste tre år.

Freetrailer fortsætter væksten på hjemmemarkederne og udvider nu samarbejdet med XXLutz i Sverige og Bilka i Danmark. Siden noteringen d. 14/6-18 har selskabet således har fået 47 nye trailere i Norden. Med udvidelsen har Freetrailer 1.515 trailere og mere end 200 afhentningssteder i hele Norden.

”Vi oplever en stigende interesse for vores Freetrailer-koncept i Sverige. Vores samarbejdspartnere udvider deres eksisterende aftaler og samtidig udviser det svenske marked en stadig stigende interesse for vores koncept. Vi ser det som et skulderklap, når vi kan udvide samarbejdet med vores eksisterende partnere – det betyder nemlig at kunderne efterspørger vores trailere” udtaler CEO Allan Sønderskov Darré, Freetrailer

For mere information om Freetrailer Group A/S, kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, CEO

E-post: asd@freetrailer.com

Telefon: +45 4290 9098

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det var nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app. og elektronisk lås, der giver kunder fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

20. juni 2018: Freetrailer udvider med yderligere 32 trailere til en kontraktsum på mindst 2,5 mdkk

Freetrailer udvider med yderligere 32 trailere til en kontraktsum på mindst 2,5 mdkk

Freetrailer udvider sit samarbejde med yderligere 32 nye trailere på det svenske og norske hjemmemarked og når dermed 1.500 trailere i alt. Den samlede kontraktværdi beløber sig til mindst 2,5 mDKK over 3 år.

Freetralier udvider samarbejdet med Sengejätten og Lidingö Förrådscenter i Sverige og IKEA i Sverige samt Norge og sætter endnu flere byer på landkortet, hvorfra svenskere og nordmænd kan låne en gratis Freetrailer.

Med de fire nye aftaler udvider Freetrailer trailerflåden med 32 trailere i Norge og Sverige og nærmere sig nu 200 afhentningssteder i hele Norden. De nye afhentningssteder i Sverige bliver Backaplan (Göteborg), Karlstad, Borlänge, Uppsala, Lidingö og Skövde samt Leangen i Norge.

”Vi er meget tilfredse, når vi kan udvide samarbejdet med vores eksisterende partnere, hvad enten det gælder flere udlejningssteder eller udvidelse af trailerflåden. Det er både en tillidserklæring til vores måde at drive forretningen på, og en opbakning til hele vores deleøkonomiske koncept med gratis trailerleje” udtaler CEO Allan Sønderskov Darré, Freetrailer.

For mere information om Freetrailer Group A/S, kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, CEO

E-post: asd@freetrailer.com

Telefon: +45 4290 9098

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det var nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app. og elektronisk lås, der giver kunder fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

13. juni 2018: Freetrailer Group A/S sikrer, at alle deltagere i den offentlige tegning kan tildeles en minimumspost

Freetrailer Group A/S sikrer, at alle deltagere i den offentlige tegning kan tildeles en minimumspost

Den store efterspørgsel under Freetrailers tegningsperiode betød, at det ikke umiddelbart var muligt at tildele alle ansøgere en minimumspost på 1.200 aktier. Af hensyn til ønsket om at kunne sikre minimumstegning til alle, der i tide har tegnet efter reglerne samt med udgangspunkt i ønsket om størst mulig ejermæssig spredning har Freetrailer været i dialog med den største investor i noteringsemissionen, Dico ApS. Dico ApS har indvilliget i at reducere sin fortegning vederlagsfrit med 64 913 aktier til de ansøgere, der i første omgang ikke er blevet tilgodeset. Tildelingen sker i overensstemmelse med tildelingsprincipperne i memorandummet. Resultat af den samlede emission er, at Freetrailer tilføres 1147 nye aktionærer. Med noteringen tilføres Freetrailer totalt 14 MDKK før omkostninger på cirka 2.1 MDKK.

Antal aktier og aktiekapital

Efter registreringen af noteringen hos Erhvervsstyrelsen udgør det totale antal aktier 9 199 171 og aktiekapitalen udgør 6 899 378 DKK.

Første handelsdag

Første handelsdag forventes som hidtil planlagt at blive torsdag den 14. juni 2018.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com

Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

13. juni 2018: Anerkendte investorer øger deres andel i Freetrailer gennem køb af eksisterende aktier til 5,25 DKK per aktie

Anerkendte investorer øger deres andel i Freetrailer gennem køb af eksisterende aktier til 5,25 DKK per aktie.

Den største venture capital investor i noteringsemissionen, Dico ApS, det relaterede investeringsselskab Lohmann Holding ApS, som kontrolleres af direktøren i Dico A/S, Jesper Lohmann og investeringsselskabet Acasma ApS, som ejes af den anerkendte angel investor og serieiværksætter Nicolai Frisch, alle danske har fra Ambjørner Holding ApS, som kontrolleres af Aksel Blomgren Ambjørner købt i alt 500.952 aktier til 5.25 DKK per aktie svarende til 0.75 DKK over tegningsprisen på 4.50 DKK per aktie (stigning på 17%). Den lock-up forpligtelse, som allerede findes på de overdragne aktier, jf. memorandum, overtages af køberne individuelt. 90% af aktierne vil dermed være bundet af lock-up i 12 måneder fra første handelsdag på Spotlight Stock Market.

Aksel Blomgren Ambjørner er Co-founder af Freetrailer og er ikke længere aktiv i selskabet. Aksel har af privat-økonomiske grunde ønsket at realisere en andel af sit aktie-indehavende.

Jesper Lohmann udtaler på Dico’s vegne: ”Freetrailer har en gennemprøvet forretningsmodel, en stærk ledelse og et stort markedspotentiale, som er tre væsentlige ingredienser for at realisere et stort vækstpotentiale, og også årsagen til at vi har været interesseret i at købe en større andel og derned involvere os i selskabet”.

Nikolai Frisch udtaler: ”Jeg investerer kun når jeg ser et stort internationalt potentiale og dygtige folk som jeg har lyst til at arbejde sammen med – i kombination med en rimelig pris. Den kombination har jeg fundet i Freetrailer. Freetrailer har skabt et univers, hvor de med en let tilgængelig service binder forbrugere og sine samarbejdspartnere sammen. Jeg vil gerne være med på Freetrailers rejse ud på nye markeder i Europa”.

Ambjørner Holding ApS’ aktiekapital i Freetrailer mindskes dermed fra 20,4% til 15% efter salget af 500 952 aktier. Dette indebærer, at Ambjørner Holding ApS efter flagningsreglerne meddeler at dennes ejerandel nu er under 20%.

Dico ApS køber 342.857 aktier. Acasma ApS køber 120 000 aktier. Lohmann Holding ApS køber 38.095 aktier.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger

E-mail: asd@freetrailer.com

Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

11. juni 2018: Marknadsmeddelande 147/18 – Freetrailer Group A/S noteras på Spotlight Stock Market den 14 juni 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Freetrailer Group A/S:s aktie är den 14 juni 2018. Kortnamnet för aktien är FREETR.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 6 899 378 DKK fördelade på 9 199 171 aktier.

Information om aktien:

Kortnamn: FREETR

Aktienamn: Freetrailer

ISIN-kod: DK0061026119

Orderboks-ID: 4DK2

CFI: ESVUFN

FISN: Freetrailer/-

Organisationsnummer: 28891938

LEI: 894500FZ8CLH62S2GH30

Kvotvärde: 0,75 DKK

Första dag för handel: 14 juni 2018

Antal aktier: 9 199 171

Marketsegment: ATDK

MIC Code: XSAT

Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 11 juni, 2018

Spotlight Stock Market

08-511 68 000

info@spotlightstockmarket.com

31. maj 2018: Freetrailer Group A/S noteringsemission er overtegnet med 259%
 1. Maj 2018 afsluttede Freetrailer Group udbuddet af nye aktier forud for den planlagte notering på Spotlight Stock Market (tidl. AktieTorget). Den samlede emission er på 14 MDKK hvoraf 8,4mDKK er tegnet på forhånd af en række institutionelle og private investere samt eksisterende aktionærer. Interessen for at tegne har været stor og den offentlige del af tegningen på cirka 5.6 MDKK blev overtegnet cirka 5 gange og blev tegnet af i alt 1167 personer. Regnet på hele emissionen var tegningsgraden 258,6%. Ved fuld tegning af emissionen opnår Freetrailer en kapitaltilførsel på 14 MDKK før emissionsomkostninger. Første handelsdag på Spotlight Stock Market er planlagt til d. 14. juni 2018

Group A/S CEO Allan Sønderskov Darré udtaler:

– Jeg er meget glad og stolt over den store interesse, der har været for vores udbud i både Danmark og Sverige, og jeg byder alle nye aktionærer velkomne.

Men denne kapitaltilførsel kan vi fortsætte vores rejse og løfte Freetrailer ud til flere nye markeder.

Vi ser det her som en starten på et nyt kapitel i Freetrailers historie og begyndelsen på at bane vejen for en folkeaktie på vores nordiske hjemmemarkeder.

Keep Sharing

Planlagt notering på Spotlight Stock Market

Freetrailer Group A/S Sweden AB (publ) er godkendt til notering på Spotlight Stock Market. Første handelsdag er planlagt til d. 14/. juni 2018. Kortnavn for virksomhedens aktie på Spotlight Stock Market er FREETR.

Tegningsgrad

Udbuddet på cirka 14 14 MDKK er overtegnet for cirka 36 MDKK inklusive tegningsfortegning, hvilket modsvarer en tegningsgrad på cirka 259 procent.

Antal aktier og aktiekapital

Når udbuddet er registreret hos Erhvervsstyrelsen kommer antallet af aktier ved fuld tegning til øges til 9.199.171 aktier samtidig med at aktiekapitalen forøges til 6.899.378 DKK.

Rådgivere

Corpura Fondkommission AB er finansiel rådgiver i Sverige, og Gemstone Capital er finansiel rådgiver i Danmark i forbindelse med Nyemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB og Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab er antaget som rådgivere. Sedermera Fondkommission er antaget som emissionsinstitut.

Sprøgsmål vedr. pressemeddelelse og udbud af nye aktier rettes til:

Sedermera Fondkommission AB

Norra Vallgatan 64

SE-211 22 Malmö

Telefon: 040 – ­615 14 10

Fax: 040 – ­615 14 11

E­post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

For mere information om Freetrailer Group A/S, kontakt venligst:

Allan Sønderskov Darré, VD

E-post: asd@freetrailer.com

Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Freetrailer Group A/S

er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det formål at gøre det var nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en 100% selvbetjeningsløsning via app. og elektronisk lås, der giver kunder fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2 millioner kunder lånt en gratis freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos en af virksomhedens mere end 30 andre samarbejdspartnere i Norden.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og robust it-platform.

Freetrailer kører nu på børsen for at rejse kapital til at skalere virksomheden til vækst på både hjemmemarkeder og nye markeder.

17. maj 2018: Korrigering avseende information i memorandum

I Freetrailers memorandum för pågående noteringemission har fel siffror angetts på sida 42. Det är ett kopieringsfel hos leverantören, som uppstått i samband med att memorandumet layoutats, detta har nu korrigerats och rätt version finns att tillgå på både bolagets och Aktietorgets hemsida. Vi beklagar felet.

För mer information:

Allan Sønderskov Darré, CEO

Tel:+45 42 90 90 98

E-post: asd@freetrailer.com

4. maj 2018: Freetrailer er godkendt til notering på Aktietorget

Klik her hvis du vil gå direkte til vores side på Spotlight.

Hold dig opdateret

Hvis du er interesseret i at modtage investornyheder, kan du tilmelde dig maillisten.

Vil du i kontakt med os?

Vi ønsker en åben dialog med vores omverden, så tøv ikke med at kontakte os.

Allan Sønderskov Darré

CEO & Grundlægger, Freetrailer

E-mail: asd@freetrailer.com
Tlf.: +45 42 90 90 98
LinkedIn | Website: freetrailer.com

Lene Nellemann

Chief Communication Officer, Freetrailer

E-mail: ln@freetrailer.com
Tlf.: +45 31 32 05 40
LinkedIn